bg.yml 77.1 KB
Newer Older
1
# Bulgarian translation by Nikolay Solakov and Ivan Cenov
2
bg:
jplang's avatar
jplang committed
3
 # Text direction: Left-to-Right (ltr) or Right-to-Left (rtl)
4
 direction: ltr
5 6 7 8 9
 date:
  formats:
   # Use the strftime parameters for formats.
   # When no format has been given, it uses default.
   # You can provide other formats here if you like!
jplang's avatar
jplang committed
10
   default: "%d-%m-%Y"
11 12
   short: "%b %d"
   long: "%B %d, %Y"
13

winterheart's avatar
winterheart committed
14 15
  day_names: [Неделя, Понеделник, Вторник, Сряда, Четвъртък, Петък, Събота]
  abbr_day_names: [Нед, Пон, Вто, Сря, Чет, Пет, Съб]
16

17
  # Don't forget the nil at the beginning; there's no such thing as a 0th month
winterheart's avatar
winterheart committed
18 19
  month_names: [~, Януари, Февруари, Март, Април, Май, Юни, Юли, Август, Септември, Октомври, Ноември, Декември]
  abbr_month_names: [~, Яну, Фев, Мар, Апр, Май, Юни, Юли, Авг, Сеп, Окт, Ное, Дек]
20
  # Used in date_select and datime_select.
21 22 23 24
  order:
   - :year
   - :month
   - :day
25 26 27 28

 time:
  formats:
   default: "%a, %d %b %Y %H:%M:%S %z"
29
   time: "%H:%M"
30 31 32 33
   short: "%d %b %H:%M"
   long: "%B %d, %Y %H:%M"
  am: "am"
  pm: "pm"
34

35 36 37 38
 datetime:
  distance_in_words:
   half_a_minute: "half a minute"
   less_than_x_seconds:
winterheart's avatar
winterheart committed
39
    one:  "по-малко от 1 секунда"
40
    other: "по-малко от %{count} секунди"
41
   x_seconds:
winterheart's avatar
winterheart committed
42
    one:  "1 секунда"
43
    other: "%{count} секунди"
44
   less_than_x_minutes:
winterheart's avatar
winterheart committed
45
    one:  "по-малко от 1 минута"
46
    other: "по-малко от %{count} минути"
47
   x_minutes:
winterheart's avatar
winterheart committed
48
    one:  "1 минута"
49
    other: "%{count} минути"
50
   about_x_hours:
winterheart's avatar
winterheart committed
51
    one:  "около 1 час"
52
    other: "около %{count} часа"
53
   x_hours:
54 55
    one:  "1 час"
    other: "%{count} часа"
56
   x_days:
winterheart's avatar
winterheart committed
57
    one:  "1 ден"
58
    other: "%{count} дена"
59
   about_x_months:
winterheart's avatar
winterheart committed
60
    one:  "около 1 месец"
61
    other: "около %{count} месеца"
62
   x_months:
winterheart's avatar
winterheart committed
63
    one:  "1 месец"
64
    other: "%{count} месеца"
65
   about_x_years:
winterheart's avatar
winterheart committed
66
    one:  "около 1 година"
67
    other: "около %{count} години"
68
   over_x_years:
winterheart's avatar
winterheart committed
69
    one:  "над 1 година"
70
    other: "над %{count} години"
jplang's avatar
jplang committed
71
   almost_x_years:
winterheart's avatar
winterheart committed
72
    one:  "почти 1 година"
73
    other: "почти %{count} години"
edavis10's avatar
edavis10 committed
74

winterheart's avatar
winterheart committed
75 76 77 78 79
 number:
  format:
   separator: "."
   delimiter: ""
   precision: 3
80

jplang's avatar
jplang committed
81 82
  human:
   format:
edavis10's avatar
edavis10 committed
83
    delimiter: ""
84
    precision: 3
85
   storage_units:
edavis10's avatar
edavis10 committed
86
    format: "%n %u"
87 88
    units:
     byte:
89 90
      one: байт
      other: байта
winterheart's avatar
winterheart committed
91 92 93 94
     kb: "KB"
     mb: "MB"
     gb: "GB"
     tb: "TB"
jplang's avatar
jplang committed
95

96 97 98
# Used in array.to_sentence.
 support:
  array:
winterheart's avatar
winterheart committed
99
   sentence_connector: "и"
100
   skip_last_comma: false
101

102 103
 activerecord:
  errors:
jplang's avatar
jplang committed
104 105
   template:
    header:
jplang's avatar
jplang committed
106 107
     one:  "1 грешка попречи този %{model} да бъде записан"
     other: "%{count} грешки попречиха този %{model} да бъде записан"
108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121
   messages:
    inclusion: "не съществува в списъка"
    exclusion: "е запазено"
    invalid: "е невалидно"
    confirmation: "липсва одобрение"
    accepted: "трябва да се приеме"
    empty: "не може да е празно"
    blank: "не може да е празно"
    too_long: "е прекалено дълго"
    too_short: "е прекалено късо"
    wrong_length: "е с грешна дължина"
    taken: "вече съществува"
    not_a_number: "не е число"
    not_a_date: "е невалидна дата"
122 123 124 125 126
    greater_than: "трябва да бъде по-голям[a/о] от %{count}"
    greater_than_or_equal_to: "трябва да бъде по-голям[a/о] от или равен[a/o] на %{count}"
    equal_to: "трябва да бъде равен[a/o] на %{count}"
    less_than: "трябва да бъде по-малък[a/o] от %{count}"
    less_than_or_equal_to: "трябва да бъде по-малък[a/o] от или равен[a/o] на %{count}"
winterheart's avatar
winterheart committed
127 128
    odd: "трябва да бъде нечетен[a/o]"
    even: "трябва да бъде четен[a/o]"
129 130 131
    greater_than_start_date: "трябва да е след началната дата"
    not_same_project: "не е от същия проект"
    circular_dependency: "Тази релация ще доведе до безкрайна зависимост"
jplang's avatar
jplang committed
132
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "Една задача не може да бъде свързвана към своя подзадача"
133
    earlier_than_minimum_start_date: "не може да бъде по-рано от %{date} поради предхождащи задачи"
jplang's avatar
jplang committed
134 135
    not_a_regexp: "не е валиден регулярен израз"
    open_issue_with_closed_parent: "Отворена задача не може да бъде асоциирана към затворена родителска задача"
136 137

 actionview_instancetag_blank_option: Изберете
138

139 140 141 142
 general_text_No: 'Не'
 general_text_Yes: 'Да'
 general_text_no: 'не'
 general_text_yes: 'да'
143
 general_lang_name: 'Bulgarian (Български)'
144 145 146
 general_csv_separator: ','
 general_csv_decimal_separator: '.'
 general_csv_encoding: UTF-8
147
 general_pdf_fontname: freesans
148
 general_pdf_monospaced_fontname: freemono
149
 general_first_day_of_week: '1'
150

151
 notice_account_updated: Профилът е обновен успешно.
152
 notice_account_invalid_credentials: Невалиден потребител или парола.
153 154
 notice_account_password_updated: Паролата е успешно променена.
 notice_account_wrong_password: Грешна парола
155 156
 notice_account_register_done: Профилът е създаден успешно. E-mail, съдържащ инструкции за активиране на профила
  е изпратен на %{email}.
157
 notice_account_unknown_email: Непознат e-mail.
158 159 160
 notice_account_not_activated_yet: Вие не сте активирали вашия профил все още. Ако искате да
  получите нов e-mail за активиране, моля <a href="%{url}">натиснете тази връзка</a>.
 notice_account_locked: Вашият профил е блокиран.
161 162
 notice_can_t_change_password: Този профил е с външен метод за оторизация. Невъзможна смяна на паролата.
 notice_account_lost_email_sent: Изпратен ви е e-mail с инструкции за избор на нова парола.
163
 notice_account_activated: Профилът ви е активиран. Вече може да влезете в Redmine.
164 165 166 167 168 169 170
 notice_successful_create: Успешно създаване.
 notice_successful_update: Успешно обновяване.
 notice_successful_delete: Успешно изтриване.
 notice_successful_connection: Успешно свързване.
 notice_file_not_found: Несъществуваща или преместена страница.
 notice_locking_conflict: Друг потребител променя тези данни в момента.
 notice_not_authorized: Нямате право на достъп до тази страница.
171
 notice_not_authorized_archived_project: Проектът, който се опитвате да видите е архивиран. Ако смятате, че това не е правилно, обърнете се към администратора за разархивиране.
172 173
 notice_email_sent: "Изпратен e-mail на %{value}"
 notice_email_error: "Грешка при изпращане на e-mail (%{value})"
174
 notice_feeds_access_key_reseted: Вашия ключ за Atom достъп беше променен.
jplang's avatar
jplang committed
175 176
 notice_api_access_key_reseted: Вашият API ключ за достъп беше изчистен.
 notice_failed_to_save_issues: "Неуспешен запис на %{count} задачи от %{total} избрани: %{ids}."
177
 notice_failed_to_save_time_entries: "Невъзможност за запис на %{count} записа за използвано време от %{total} избрани: %{ids}."
jplang's avatar
jplang committed
178 179 180 181 182
 notice_failed_to_save_members: "Невъзможност за запис на член(ове): %{errors}."
 notice_no_issue_selected: "Няма избрани задачи."
 notice_account_pending: "Профилът Ви е създаден и очаква одобрение от администратор."
 notice_default_data_loaded: Примерната информация е заредена успешно.
 notice_unable_delete_version: Невъзможност за изтриване на версия
183
 notice_unable_delete_time_entry: Невъзможност за изтриване на запис за използвано време.
jplang's avatar
jplang committed
184 185
 notice_issue_done_ratios_updated: Обновен процент на завършените задачи.
 notice_gantt_chart_truncated: Мрежовият график е съкратен, понеже броят на обектите, които могат да бъдат показани е твърде голям (%{max})
186
 notice_issue_successful_create: Задача %{id} е създадена.
187
 notice_issue_update_conflict: Задачата е била променена от друг потребител, докато вие сте я редактирали.
188
 notice_account_deleted: Вашият профил беше премахнат без възможност за възстановяване.
189
 notice_user_successful_create: Потребител %{id} е създаден.
190
 notice_new_password_must_be_different: Новата парола трябва да бъде различна от сегашната парола
jplang's avatar
jplang committed
191 192
 notice_import_finished: "%{count} обекта бяха импортирани"
 notice_import_finished_with_errors: "%{count} от общо %{total} обекта не бяха инпортирани"
193
 error_can_t_load_default_data: "Грешка при зареждане на началната информация: %{value}"
194
 error_scm_not_found: Несъществуващ обект в хранилището.
195
 error_scm_command_failed: "Грешка при опит за комуникация с хранилище: %{value}"
jplang's avatar
jplang committed
196
 error_scm_annotate: "Обектът не съществува или не може да бъде анотиран."
197
 error_scm_annotate_big_text_file: "Файлът не може да бъде анотиран, понеже надхвърля максималния размер за текстови файлове."
jplang's avatar
jplang committed
198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210
 error_issue_not_found_in_project: 'Задачата не е намерена или не принадлежи на този проект'
 error_no_tracker_in_project: Няма асоциирани тракери с този проект. Проверете настройките на проекта.
 error_no_default_issue_status: Няма установено подразбиращо се състояние за задачите. Моля проверете вашата конфигурация (Вижте "Администрация -> Състояния на задачи").
 error_can_not_delete_custom_field: Невъзможност за изтриване на потребителско поле
 error_can_not_delete_tracker: Този тракер съдържа задачи и не може да бъде изтрит.
 error_can_not_remove_role: Тази роля се използва и не може да бъде изтрита.
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: Задача, асоциирана със затворена версия не може да бъде отворена отново
 error_can_not_archive_project: Този проект не може да бъде архивиран
 error_issue_done_ratios_not_updated: Процентът на завършените задачи не е обновен.
 error_workflow_copy_source: Моля изберете source тракер или роля
 error_workflow_copy_target: Моля изберете тракер(и) и роля (роли).
 error_unable_delete_issue_status: Невъзможност за изтриване на състояние на задача
 error_unable_to_connect: Невъзможност за свързване с (%{value})
211
 error_attachment_too_big: Този файл не може да бъде качен, понеже надхвърля максималната възможна големина (%{max_size})
212
 error_session_expired: Вашата сесия е изтекла. Моля влезете в Redmine отново.
jplang's avatar
jplang committed
213
 warning_attachments_not_saved: "%{count} файла не бяха записани."
jplang's avatar
jplang committed
214
 error_password_expired: Вашата парола е с изтекъл срок или администраторът изисква да я смените.
215 216 217
 error_invalid_file_encoding: Файлът няма валидно %{encoding} кодиране.
 error_invalid_csv_file_or_settings: Файлът не е CSV файл или не съответства на зададеното по-долу
 error_can_not_read_import_file: Грешка по време на четене на импортирания файл
218
 error_attachment_extension_not_allowed: Файлове от тип %{extension} не са позволени
219
 error_ldap_bind_credentials: Невалидни LDAP име/парола
220
 error_no_tracker_allowed_for_new_issue_in_project: Проектът няма тракери, за които да създавате задачи
221
 error_no_projects_with_tracker_allowed_for_new_issue: Няма проекти с тракери за които можете да създавате задачи
jplang's avatar
jplang committed
222
 error_move_of_child_not_possible: 'Подзадача %{child} не беше преместена в новия проект: %{errors}'
223
 error_cannot_reassign_time_entries_to_an_issue_about_to_be_deleted: Употребеното време не може да бъде прехвърлено на задача, която ще бъде изтрита
224
 warning_fields_cleared_on_bulk_edit: Промените ще предизвикат автоматично изтриване на стойности от едно или повече полета на избраните обекти
225

226
 mail_subject_lost_password: "Вашата парола (%{value})"
227
 mail_body_lost_password: 'За да смените паролата си, използвайте следния линк:'
228
 mail_subject_register: "Активация на профил (%{value})"
229
 mail_body_register: 'За да активирате профила си използвайте следния линк:'
jplang's avatar
jplang committed
230 231 232 233 234 235 236 237
 mail_body_account_information_external: "Можете да използвате вашия %{value} профил за вход."
 mail_body_account_information: Информацията за профила ви
 mail_subject_account_activation_request: "Заявка за активиране на профил в %{value}"
 mail_body_account_activation_request: "Има новорегистриран потребител (%{value}), очакващ вашето одобрение:"
 mail_subject_reminder: "%{count} задачи с краен срок с следващите %{days} дни"
 mail_body_reminder: "%{count} задачи, назначени на вас са с краен срок в следващите %{days} дни:"
 mail_subject_wiki_content_added: "Wiki страницата '%{id}' беше добавена"
 mail_body_wiki_content_added: Wiki страницата '%{id}' беше добавена от %{author}.
238
 mail_subject_wiki_content_updated: "Wiki страницата '%{id}' беше обновена"
jplang's avatar
jplang committed
239
 mail_body_wiki_content_updated: Wiki страницата '%{id}' беше обновена от %{author}.
240 241 242 243 244 245 246 247
 mail_subject_security_notification: Известие за промяна в сигурността
 mail_body_security_notification_change: ! '%{field} беше променено.'
 mail_body_security_notification_change_to: ! '%{field} беше променено на %{value}.'
 mail_body_security_notification_add: ! '%{field} %{value} беше добавено.'
 mail_body_security_notification_remove: ! '%{field} %{value} беше премахнато.'
 mail_body_security_notification_notify_enabled: Имейл адрес %{value} вече получава известия.
 mail_body_security_notification_notify_disabled: Имейл адрес %{value} вече не получава известия.
 mail_body_settings_updated: ! 'Изменения в конфигурацията:'
248
 mail_body_password_updated: Вашата парола е сменена.
249

250 251
 field_name: Име
 field_description: Описание
jplang's avatar
jplang committed
252
 field_summary: Анотация
253 254 255
 field_is_required: Задължително
 field_firstname: Име
 field_lastname: Фамилия
256 257
 field_mail: Имейл
 field_address: Имейл
258 259
 field_filename: Файл
 field_filesize: Големина
winterheart's avatar
winterheart committed
260
 field_downloads: Изтеглени файлове
261 262 263
 field_author: Автор
 field_created_on: От дата
 field_updated_on: Обновена
264
 field_closed_on: Затворена
265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 field_field_format: Тип
 field_is_for_all: За всички проекти
 field_possible_values: Възможни стойности
 field_regexp: Регулярен израз
 field_min_length: Мин. дължина
 field_max_length: Макс. дължина
 field_value: Стойност
 field_category: Категория
 field_title: Заглавие
 field_project: Проект
 field_issue: Задача
winterheart's avatar
winterheart committed
276
 field_status: Състояние
277 278
 field_notes: Бележка
 field_is_closed: Затворена задача
winterheart's avatar
winterheart committed
279
 field_is_default: Състояние по подразбиране
280
 field_tracker: Тракер
281
 field_subject: Заглавие
282 283 284 285 286
 field_due_date: Крайна дата
 field_assigned_to: Възложена на
 field_priority: Приоритет
 field_fixed_version: Планувана версия
 field_user: Потребител
jplang's avatar
jplang committed
287
 field_principal: Principal
288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307
 field_role: Роля
 field_homepage: Начална страница
 field_is_public: Публичен
 field_parent: Подпроект на
 field_is_in_roadmap: Да се вижда ли в Пътна карта
 field_login: Потребител
 field_mail_notification: Известия по пощата
 field_admin: Администратор
 field_last_login_on: Последно свързване
 field_language: Език
 field_effective_date: Дата
 field_password: Парола
 field_new_password: Нова парола
 field_password_confirmation: Потвърждение
 field_version: Версия
 field_type: Тип
 field_host: Хост
 field_port: Порт
 field_account: Профил
 field_base_dn: Base DN
308
 field_attr_login: Атрибут Login
winterheart's avatar
winterheart committed
309 310 311
 field_attr_firstname: Атрибут Първо име (Firstname)
 field_attr_lastname: Атрибут Фамилия (Lastname)
 field_attr_mail: Атрибут Email
312
 field_onthefly: Динамично създаване на потребител
jplang's avatar
jplang committed
313
 field_start_date: Начална дата
314
 field_done_ratio: "% Прогрес"
315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325
 field_auth_source: Начин на оторизация
 field_hide_mail: Скрий e-mail адреса ми
 field_comments: Коментар
 field_url: Адрес
 field_start_page: Начална страница
 field_subproject: Подпроект
 field_hours: Часове
 field_activity: Дейност
 field_spent_on: Дата
 field_identifier: Идентификатор
 field_is_filter: Използва се за филтър
326
 field_issue_to: Свързана задача
327 328 329 330
 field_delay: Отместване
 field_assignable: Възможно е възлагане на задачи за тази роля
 field_redirect_existing_links: Пренасочване на съществуващи линкове
 field_estimated_hours: Изчислено време
jplang's avatar
jplang committed
331 332 333 334
 field_column_names: Колони
 field_time_entries: Log time
 field_time_zone: Часова зона
 field_searchable: С възможност за търсене
335
 field_default_value: Стойност по подразбиране
jplang's avatar
jplang committed
336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348
 field_comments_sorting: Сортиране на коментарите
 field_parent_title: Родителска страница
 field_editable: Editable
 field_watcher: Наблюдател
 field_identity_url: OpenID URL
 field_content: Съдържание
 field_group_by: Групиране на резултатите по
 field_sharing: Sharing
 field_parent_issue: Родителска задача
 field_member_of_group: Член на група
 field_assigned_to_role: Assignee's role
 field_text: Текстово поле
 field_visible: Видим
349
 field_warn_on_leaving_unsaved: Предупреди ме, когато напускам страница с незаписано съдържание
350
 field_issues_visibility: Видимост на задачите
351
 field_is_private: Лична
352 353 354 355 356 357
 field_commit_logs_encoding: Кодова таблица на съобщенията при поверяване
 field_scm_path_encoding: Кодова таблица на пътищата (path)
 field_path_to_repository: Път до хранилището
 field_root_directory: Коренна директория (папка)
 field_cvsroot: CVSROOT
 field_cvs_module: Модул
358
 field_repository_is_default: Главно хранилище
359
 field_multiple: Избор на повече от една стойност
360
 field_auth_source_ldap_filter: LDAP филтър
361
 field_core_fields: Стандартни полета
362
 field_timeout: Таймаут (в секунди)
363
 field_board_parent: Родителски форум
364
 field_private_notes: Лични бележки
365
 field_inherit_members: Наследяване на членовете на родителския проект
366
 field_generate_password: Генериране на парола
367
 field_must_change_passwd: Паролата трябва да бъде сменена при следващото влизане в Redmine
368
 field_default_status: Състояние по подразбиране
369
 field_users_visibility: Видимост на потребителите
jplang's avatar
jplang committed
370
 field_time_entries_visibility: Видимост на записи за използвано време
371
 field_total_estimated_hours: Общо изчислено време
372
 field_default_version: Версия по подразбиране
373
 field_remote_ip: IP адрес
374
 field_textarea_font: Шрифт за текстови блокове
375 376 377
 field_updated_by: Обновено от
 field_last_updated_by: Последно обновено от
 field_full_width_layout: Пълна широчина
378
 field_digest: Контролна сума
379
 field_default_assigned_to: Назначение по подразбиране
380

381 382 383 384
 setting_app_title: Заглавие
 setting_app_subtitle: Описание
 setting_welcome_text: Допълнителен текст
 setting_default_language: Език по подразбиране
385
 setting_login_required: Изискване за вход в Redmine
386
 setting_self_registration: Регистрация от потребители
387
 setting_show_custom_fields_on_registration: Показване на потребителските полета при регистрацията
388
 setting_attachment_max_size: Максимална големина на прикачен файл
winterheart's avatar
winterheart committed
389
 setting_issues_export_limit: Максимален брой задачи за експорт
390
 setting_mail_from: E-mail адрес за емисии
jplang's avatar
jplang committed
391 392
 setting_bcc_recipients: Получатели на скрито копие (bcc)
 setting_plain_text_mail: само чист текст (без HTML)
393 394
 setting_host_name: Хост
 setting_text_formatting: Форматиране на текста
395 396
 setting_wiki_compression: Компресиране на Wiki историята
 setting_feeds_limit: Максимален брой записи в ATOM емисии
jplang's avatar
jplang committed
397
 setting_default_projects_public: Новите проекти са публични по подразбиране
398
 setting_autofetch_changesets: Автоматично извличане на ревизиите
399 400 401 402 403
 setting_sys_api_enabled: Разрешаване на WS за управление
 setting_commit_ref_keywords: Отбелязващи ключови думи
 setting_commit_fix_keywords: Приключващи ключови думи
 setting_autologin: Автоматичен вход
 setting_date_format: Формат на датата
jplang's avatar
jplang committed
404
 setting_time_format: Формат на часа
jplang's avatar
jplang committed
405
 setting_timespan_format: Формат на интервал от време
406
 setting_cross_project_issue_relations: Релации на задачи между проекти
407
 setting_cross_project_subtasks: Подзадачи от други проекти
jplang's avatar
jplang committed
408
 setting_issue_list_default_columns: Показвани колони по подразбиране
409
 setting_repositories_encodings: Кодова таблица на прикачените файлове и хранилищата
410
 setting_emails_header: Email header
jplang's avatar
jplang committed
411 412 413 414 415
 setting_emails_footer: Подтекст за e-mail
 setting_protocol: Протокол
 setting_per_page_options: Опции за страниране
 setting_user_format: Потребителски формат
 setting_activity_days_default: Брой дни показвани на таб Дейност
416
 setting_display_subprojects_issues: Задачите от подпроектите по подразбиране се показват в главните проекти
jplang's avatar
jplang committed
417 418
 setting_enabled_scm: Разрешена SCM
 setting_mail_handler_body_delimiters: Отрязване на e-mail-ите след един от тези редове
jplang's avatar
jplang committed
419
 setting_mail_handler_enable_regex_delimiters: Разрешаванен на регулярни изрази
jplang's avatar
jplang committed
420
 setting_mail_handler_api_enabled: Разрешаване на WS за входящи e-mail-и
421 422
 setting_mail_handler_api_key: API ключ за входящи e-mail-и
 setting_sys_api_key: API ключ за хранилища
jplang's avatar
jplang committed
423 424 425
 setting_sequential_project_identifiers: Генериране на последователни проектни идентификатори
 setting_gravatar_enabled: Използване на портребителски икони от Gravatar
 setting_gravatar_default: Подразбиращо се изображение от Gravatar
426
 setting_diff_max_lines_displayed: Максимален брой показвани diff редове
jplang's avatar
jplang committed
427 428 429
 setting_file_max_size_displayed: Максимален размер на текстовите файлове, показвани inline
 setting_repository_log_display_limit: Максимален брой на показванете ревизии в лог файла
 setting_openid: Рарешаване на OpenID вход и регистрация
430
 setting_password_max_age: Изискване за смяна на паролата след
jplang's avatar
jplang committed
431
 setting_password_min_length: Минимална дължина на парола
432
 setting_lost_password: Забравена парола
jplang's avatar
jplang committed
433 434 435 436 437 438 439
 setting_new_project_user_role_id: Роля, давана на потребител, създаващ проекти, който не е администратор
 setting_default_projects_modules: Активирани модули по подразбиране за нов проект
 setting_issue_done_ratio: Изчисление на процента на готови задачи с
 setting_issue_done_ratio_issue_field: Използване на поле '% Прогрес'
 setting_issue_done_ratio_issue_status: Използване на състоянието на задачите
 setting_start_of_week: Първи ден на седмицата
 setting_rest_api_enabled: Разрешаване на REST web сървис
440
 setting_cache_formatted_text: Кеширане на форматираните текстове
jplang's avatar
jplang committed
441 442 443 444
 setting_default_notification_option: Подразбиращ се начин за известяване
 setting_commit_logtime_enabled: Разрешаване на отчитането на работното време
 setting_commit_logtime_activity_id: Дейност при отчитане на работното време
 setting_gantt_items_limit: Максимален брой обекти, които да се показват в мрежов график
445
 setting_issue_group_assignment: Разрешено назначаването на задачи на групи
446
 setting_default_issue_start_date_to_creation_date: Начална дата на новите задачи по подразбиране да бъде днешната дата
447
 setting_commit_cross_project_ref: Отбелязване и приключване на задачи от други проекти, несвързани с конкретното хранилище
448
 setting_unsubscribe: Потребителите могат да премахват профилите си
449 450
 setting_session_lifetime: Максимален живот на сесиите
 setting_session_timeout: Таймаут за неактивност преди прекратяване на сесиите
451 452
 setting_thumbnails_enabled: Показване на миниатюри на прикачените изображения
 setting_thumbnails_size: Размер на миниатюрите (в пиксели)
453
 setting_non_working_week_days: Не работни дни
454
 setting_jsonp_enabled: Разрешаване на поддръжка на JSONP
455
 setting_default_projects_tracker_ids: Тракери по подразбиране за нови проекти
456
 setting_mail_handler_excluded_filenames: Имена на прикачени файлове, които да се пропускат при приемане на e-mail-и (например *.vcf, companylogo.gif).
457 458
 setting_force_default_language_for_anonymous: Задължително език по подразбиране за анонимните потребители
 setting_force_default_language_for_loggedin: Задължително език по подразбиране за потребителите, влезли в Redmine
459
 setting_link_copied_issue: Свързване на задачите при копиране
460
 setting_max_additional_emails: Максимален брой на допълнителните имейл адреси
461
 setting_search_results_per_page: Резултати от търсене на страница
462 463
 setting_attachment_extensions_allowed: Позволени типове на файлове
 setting_attachment_extensions_denied: Разрешени типове на файлове
464
 setting_new_item_menu_tab: Меню-елемент за добавяне на нови обекти (+)
jplang's avatar
jplang committed
465
 setting_commit_logs_formatting: Прилагане на форматиране за съобщенията при поверяване
466
 setting_timelog_required_fields: Задължителни полета за записи за изразходваното време
467
 setting_close_duplicate_issues: Затваряне на дублираните задачи автоматично
468

jplang's avatar
jplang committed
469 470 471
 permission_add_project: Създаване на проект
 permission_add_subprojects: Създаване на подпроекти
 permission_edit_project: Редактиране на проект
472
 permission_close_project: Затваряне / отваряне на проект
jplang's avatar
jplang committed
473 474 475 476 477 478 479 480
 permission_select_project_modules: Избор на проектни модули
 permission_manage_members: Управление на членовете (на екип)
 permission_manage_project_activities: Управление на дейностите на проекта
 permission_manage_versions: Управление на версиите
 permission_manage_categories: Управление на категориите
 permission_view_issues: Разглеждане на задачите
 permission_add_issues: Добавяне на задачи
 permission_edit_issues: Редактиране на задачи
481
 permission_copy_issues: Копиране на задачи
jplang's avatar
jplang committed
482
 permission_manage_issue_relations: Управление на връзките между задачите
483 484
 permission_set_own_issues_private: Установяване на собствените задачи публични или лични
 permission_set_issues_private: Установяване на задачите публични или лични
485
 permission_add_issue_notes: Добавяне на бележки
jplang's avatar
jplang committed
486 487
 permission_edit_issue_notes: Редактиране на бележки
 permission_edit_own_issue_notes: Редактиране на собствени бележки
488 489
 permission_view_private_notes: Разглеждане на лични бележки
 permission_set_notes_private: Установяване на бележките лични
jplang's avatar
jplang committed
490 491 492 493 494 495 496 497 498 499
 permission_move_issues: Преместване на задачи
 permission_delete_issues: Изтриване на задачи
 permission_manage_public_queries: Управление на публичните заявки
 permission_save_queries: Запис на запитвания (queries)
 permission_view_gantt: Разглеждане на мрежов график
 permission_view_calendar: Разглеждане на календари
 permission_view_issue_watchers: Разглеждане на списък с наблюдатели
 permission_add_issue_watchers: Добавяне на наблюдатели
 permission_delete_issue_watchers: Изтриване на наблюдатели
 permission_log_time: Log spent time
jplang's avatar
jplang committed
500 501 502
 permission_view_time_entries: Разглеждане на записите за изразходваното време
 permission_edit_time_entries: Редактиране на записите за изразходваното време
 permission_edit_own_time_entries: Редактиране на собствените записи за изразходваното време
503
 permission_view_news: Разглеждане на новини
jplang's avatar
jplang committed
504 505 506
 permission_manage_news: Управление на новини
 permission_comment_news: Коментиране на новини
 permission_view_documents: Разглеждане на документи
507 508 509
 permission_add_documents: Добавяне на документи
 permission_edit_documents: Редактиране на документи
 permission_delete_documents: Изтриване на документи
jplang's avatar
jplang committed
510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532
 permission_manage_files: Управление на файлове
 permission_view_files: Разглеждане на файлове
 permission_manage_wiki: Управление на wiki
 permission_rename_wiki_pages: Преименуване на wiki страници
 permission_delete_wiki_pages: Изтриване на wiki страници
 permission_view_wiki_pages: Разглеждане на wiki
 permission_view_wiki_edits: Разглеждане на wiki история
 permission_edit_wiki_pages: Редактиране на wiki страници
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Изтриване на прикачени файлове към wiki страници
 permission_protect_wiki_pages: Заключване на wiki страници
 permission_manage_repository: Управление на хранилища
 permission_browse_repository: Разглеждане на хранилища
 permission_view_changesets: Разглеждане на changesets
 permission_commit_access: Поверяване
 permission_manage_boards: Управление на boards
 permission_view_messages: Разглеждане на съобщения
 permission_add_messages: Публикуване на съобщения
 permission_edit_messages: Редактиране на съобщения
 permission_edit_own_messages: Редактиране на собствени съобщения
 permission_delete_messages: Изтриване на съобщения
 permission_delete_own_messages: Изтриване на собствени съобщения
 permission_export_wiki_pages: Експорт на wiki страници
 permission_manage_subtasks: Управление на подзадачите
533
 permission_manage_related_issues: Управление на връзките между задачи и ревизии
534
 permission_import_issues: Импорт на задачи
jplang's avatar
jplang committed
535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546

 project_module_issue_tracking: Тракинг
 project_module_time_tracking: Отделяне на време
 project_module_news: Новини
 project_module_documents: Документи
 project_module_files: Файлове
 project_module_wiki: Wiki
 project_module_repository: Хранилище
 project_module_boards: Форуми
 project_module_calendar: Календар
 project_module_gantt: Мрежов график

547 548 549
 label_user: Потребител
 label_user_plural: Потребители
 label_user_new: Нов потребител
jplang's avatar
jplang committed
550
 label_user_anonymous: Анонимен
551 552 553 554
 label_project: Проект
 label_project_new: Нов проект
 label_project_plural: Проекти
 label_x_projects:
jplang's avatar
jplang committed
555
  zero: 0 проекта
winterheart's avatar
winterheart committed
556
  one:  1 проект
557
  other: "%{count} проекта"
558 559 560 561 562 563
 label_project_all: Всички проекти
 label_project_latest: Последни проекти
 label_issue: Задача
 label_issue_new: Нова задача
 label_issue_plural: Задачи
 label_issue_view_all: Всички задачи
jplang's avatar
jplang committed
564 565 566
 label_issues_by: "Задачи по %{value}"
 label_issue_added: Добавена задача
 label_issue_updated: Обновена задача
567 568
 label_issue_note_added: Добавена бележка
 label_issue_status_updated: Обновено състояние
569
 label_issue_assigned_to_updated: Задачата е с назначен нов изпълнител
570
 label_issue_priority_updated: Обновен приоритет
571 572 573
 label_document: Документ
 label_document_new: Нов документ
 label_document_plural: Документи
jplang's avatar
jplang committed
574
 label_document_added: Добавен документ
575 576 577 578
 label_role: Роля
 label_role_plural: Роли
 label_role_new: Нова роля
 label_role_and_permissions: Роли и права
579 580
 label_role_anonymous: Анонимен
 label_role_non_member: Не член
581 582 583 584 585
 label_member: Член
 label_member_new: Нов член
 label_member_plural: Членове
 label_tracker: Тракер
 label_tracker_plural: Тракери
586
 label_tracker_all: Всички тракери
587 588
 label_tracker_new: Нов тракер
 label_workflow: Работен процес
winterheart's avatar
winterheart committed
589 590 591
 label_issue_status: Състояние на задача
 label_issue_status_plural: Състояния на задачи
 label_issue_status_new: Ново състояние
592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603
 label_issue_category: Категория задача
 label_issue_category_plural: Категории задачи
 label_issue_category_new: Нова категория
 label_custom_field: Потребителско поле
 label_custom_field_plural: Потребителски полета
 label_custom_field_new: Ново потребителско поле
 label_enumerations: Списъци
 label_enumeration_new: Нова стойност
 label_information: Информация
 label_information_plural: Информация
 label_please_login: Вход
 label_register: Регистрация
jplang's avatar
jplang committed
604
 label_login_with_open_id_option: или вход чрез OpenID
605
 label_password_lost: Забравена парола
606
 label_password_required: Потвърдете вашата парола, за да продължите
607 608 609 610 611 612 613 614 615
 label_home: Начало
 label_my_page: Лична страница
 label_my_account: Профил
 label_my_projects: Проекти, в които участвам
 label_administration: Администрация
 label_login: Вход
 label_logout: Изход
 label_help: Помощ
 label_reported_issues: Публикувани задачи
616
 label_assigned_issues: Назначени задачи
617 618 619 620
 label_assigned_to_me_issues: Възложени на мен
 label_last_login: Последно свързване
 label_registered_on: Регистрация
 label_activity: Дейност
jplang's avatar
jplang committed
621 622
 label_overall_activity: Цялостна дейност
 label_user_activity: "Активност на %{value}"
623
 label_new: Нов
winterheart's avatar
winterheart committed
624
 label_logged_as: Здравейте,
625 626 627 628 629 630
 label_environment: Среда
 label_authentication: Оторизация
 label_auth_source: Начин на оторозация
 label_auth_source_new: Нов начин на оторизация
 label_auth_source_plural: Начини на оторизация
 label_subproject_plural: Подпроекти
jplang's avatar
jplang committed
631 632
 label_subproject_new: Нов подпроект
 label_and_its_subprojects: "%{value} и неговите подпроекти"
winterheart's avatar
winterheart committed
633
 label_min_max_length: Минимална - максимална дължина
634 635 636
 label_list: Списък
 label_date: Дата
 label_integer: Целочислен
jplang's avatar
jplang committed
637
 label_float: Дробно
638 639 640 641 642 643
 label_boolean: Чекбокс
 label_string: Текст
 label_text: Дълъг текст
 label_attribute: Атрибут
 label_attribute_plural: Атрибути
 label_no_data: Няма изходни данни
644
 label_no_preview: Няма наличен преглед (preview)
645 646
 label_no_preview_alternative_html: Няма наличен преглед (preview). %{link} файл вместо това.
 label_no_preview_download: Изтегляне
winterheart's avatar
winterheart committed
647
 label_change_status: Промяна на състоянието
648 649 650 651 652
 label_history: История
 label_attachment: Файл
 label_attachment_new: Нов файл
 label_attachment_delete: Изтриване
 label_attachment_plural: Файлове
jplang's avatar
jplang committed
653
 label_file_added: Добавен файл
654 655 656 657 658 659 660
 label_report: Справка
 label_report_plural: Справки
 label_news: Новини
 label_news_new: Добави
 label_news_plural: Новини
 label_news_latest: Последни новини
 label_news_view_all: Виж всички
jplang's avatar
jplang committed
661
 label_news_added: Добавена новина
jplang's avatar
jplang committed
662
 label_news_comment_added: Добавен коментар към новина
663 664 665 666 667
 label_settings: Настройки
 label_overview: Общ изглед
 label_version: Версия
 label_version_new: Нова версия
 label_version_plural: Версии
jplang's avatar
jplang committed
668
 label_close_versions: Затваряне на завършените версии
669 670 671 672 673 674 675 676 677
 label_confirmation: Одобрение
 label_export_to: Експорт към
 label_read: Read...
 label_public_projects: Публични проекти
 label_open_issues: отворена
 label_open_issues_plural: отворени
 label_closed_issues: затворена
 label_closed_issues_plural: затворени
 label_x_open_issues_abbr:
winterheart's avatar
winterheart committed
678 679
  zero: 0 отворени
  one:  1 отворена
680
  other: "%{count} отворени"
681
 label_x_closed_issues_abbr:
winterheart's avatar
winterheart committed
682 683
  zero: 0 затворени
  one:  1 затворена
684
  other: "%{count} затворени"
685 686 687 688
 label_x_issues:
  zero: 0 задачи
  one:  1 задача
  other: "%{count} задачи"
689
 label_total: Общо
690
 label_total_plural: Общо
691
 label_total_time: Общо
692
 label_permissions: Права
winterheart's avatar
winterheart committed
693 694
 label_current_status: Текущо състояние
 label_new_statuses_allowed: Позволени състояния
695
 label_all: всички
696
 label_any: без значение
697
 label_none: никакви
jplang's avatar
jplang committed
698
 label_nobody: никой
699 700 701 702 703 704 705
 label_next: Следващ
 label_previous: Предишен
 label_used_by: Използва се от
 label_details: Детайли
 label_add_note: Добавяне на бележка
 label_calendar: Календар
 label_months_from: месеца от
winterheart's avatar
winterheart committed
706
 label_gantt: Мрежов график
707
 label_internal: Вътрешен
708
 label_last_changes: "последни %{count} промени"
709 710 711 712
 label_change_view_all: Виж всички промени
 label_comment: Коментар
 label_comment_plural: Коментари
 label_x_comments:
713
  zero: 0 коментара
winterheart's avatar
winterheart committed
714
  one: 1 коментар
715
  other: "%{count} коментара"
716 717 718 719 720 721
 label_comment_add: Добавяне на коментар
 label_comment_added: Добавен коментар
 label_comment_delete: Изтриване на коментари
 label_query: Потребителска справка
 label_query_plural: Потребителски справки
 label_query_new: Нова заявка
722
 label_my_queries: Моите заявки
723 724 725 726 727 728
 label_filter_add: Добави филтър
 label_filter_plural: Филтри
 label_equals: е
 label_not_equals: не е
 label_in_less_than: след по-малко от
 label_in_more_than: след повече от
729 730
 label_in_the_next_days: в следващите
 label_in_the_past_days: в предишните
jplang's avatar
jplang committed
731 732
 label_greater_or_equal: ">="
 label_less_or_equal: <=
733
 label_between: между
734 735
 label_in: в следващите
 label_today: днес
jplang's avatar
jplang committed
736 737
 label_all_time: всички
 label_yesterday: вчера
738
 label_this_week: тази седмица
jplang's avatar
jplang committed
739
 label_last_week: последната седмица
740
 label_last_n_weeks: последните %{count} седмици
jplang's avatar
jplang committed
741 742 743 744 745
 label_last_n_days: "последните %{count} дни"
 label_this_month: текущия месец
 label_last_month: последния месец
 label_this_year: текущата година
 label_date_range: Период
746 747 748 749 750
 label_less_than_ago: преди по-малко от
 label_more_than_ago: преди повече от
 label_ago: преди
 label_contains: съдържа
 label_not_contains: не съдържа
751 752
 label_any_issues_in_project: задачи от проект
 label_any_issues_not_in_project: задачи, които не са в проект
753
 label_no_issues_in_project: никакви задачи в проект
754 755
 label_any_open_issues: отворени задачи
 label_no_open_issues: без отворени задачи
756 757
 label_day_plural: дни
 label_repository: Хранилище
758
 label_repository_new: Ново хранилище
jplang's avatar
jplang committed
759
 label_repository_plural: Хранилища
760
 label_browse: Разглеждане
jplang's avatar
jplang committed
761 762
 label_branch: работен вариант
 label_tag: Версия
763 764
 label_revision: Ревизия
 label_revision_plural: Ревизии
jplang's avatar
jplang committed
765 766
 label_revision_id: Ревизия %{value}
 label_associated_revisions: Асоциирани ревизии
767 768
 label_added: добавено
 label_modified: променено
jplang's avatar
jplang committed
769 770
 label_copied: копирано
 label_renamed: преименувано
771 772 773 774
 label_deleted: изтрито
 label_latest_revision: Последна ревизия
 label_latest_revision_plural: Последни ревизии
 label_view_revisions: Виж ревизиите
jplang's avatar
jplang committed
775
 label_view_all_revisions: Разглеждане на всички ревизии
776 777 778 779 780 781
 label_max_size: Максимална големина
 label_sort_highest: Премести най-горе
 label_sort_higher: Премести по-горе
 label_sort_lower: Премести по-долу
 label_sort_lowest: Премести най-долу
 label_roadmap: Пътна карта
782 783
 label_roadmap_due_in: "Излиза след %{value}"
 label_roadmap_overdue: "%{value} закъснение"
784 785 786 787 788 789 790
 label_roadmap_no_issues: Няма задачи за тази версия
 label_search: Търсене
 label_result_plural: Pезултати
 label_all_words: Всички думи
 label_wiki: Wiki
 label_wiki_edit: Wiki редакция
 label_wiki_edit_plural: Wiki редакции
winterheart's avatar
winterheart committed
791 792
 label_wiki_page: Wiki страница
 label_wiki_page_plural: Wiki страници
793
 label_wiki_page_new: Нова wiki страница
794 795 796 797
 label_index_by_title: Индекс
 label_index_by_date: Индекс по дата
 label_current_version: Текуща версия
 label_preview: Преглед
winterheart's avatar
winterheart committed
798
 label_feed_plural: Емисии
799 800 801
 label_changes_details: Подробни промени
 label_issue_tracking: Тракинг
 label_spent_time: Отделено време
802
 label_total_spent_time: Общо употребено време
jplang's avatar
jplang committed
803
 label_overall_spent_time: Общо употребено време
804 805
 label_f_hour: "%{value} час"
 label_f_hour_plural: "%{value} часа"
806
 label_f_hour_short: '%{value} час'
807 808
 label_time_tracking: Отделяне на време
 label_change_plural: Промени
809
 label_statistics: Статистика
810 811
 label_commits_per_month: Ревизии по месеци
 label_commits_per_author: Ревизии по автор
812
 label_diff: diff
813 814 815 816 817 818 819 820
 label_view_diff: Виж разликите
 label_diff_inline: хоризонтално
 label_diff_side_by_side: вертикално
 label_options: Опции
 label_copy_workflow_from: Копирай работния процес от
 label_permissions_report: Справка за права
 label_watched_issues: Наблюдавани задачи
 label_related_issues: Свързани задачи
winterheart's avatar
winterheart committed
821
 label_applied_status: Установено състояние
822 823 824 825 826
 label_loading: Зареждане...
 label_relation_new: Нова релация
 label_relation_delete: Изтриване на релация
 label_relates_to: свързана със
 label_duplicates: дублира
jplang's avatar
jplang committed
827
 label_duplicated_by: дублирана от
828 829 830 831
 label_blocks: блокира
 label_blocked_by: блокирана от
 label_precedes: предшества
 label_follows: изпълнява се след
832 833
 label_copied_to: копирана в
 label_copied_from: копирана от
834 835 836 837 838 839 840
 label_stay_logged_in: Запомни ме
 label_disabled: забранено
 label_show_completed_versions: Показване на реализирани версии
 label_me: аз
 label_board: Форум
 label_board_new: Нов форум
 label_board_plural: Форуми
jplang's avatar
jplang committed
841 842
 label_board_locked: Заключена
 label_board_sticky: Sticky
843 844 845 846
 label_topic_plural: Теми
 label_message_plural: Съобщения
 label_message_last: Последно съобщение
 label_message_new: Нова тема
jplang's avatar
jplang committed
847
 label_message_posted: Добавено съобщение
848 849 850 851 852 853 854 855
 label_reply_plural: Отговори
 label_send_information: Изпращане на информацията до потребителя
 label_year: Година
 label_month: Месец
 label_week: Седмица
 label_date_from: От
 label_date_to: До
 label_language_based: В зависимост от езика
856
 label_sort_by: "Сортиране по %{value}"
857
 label_send_test_email: Изпращане на тестов e-mail
858 859 860
 label_feeds_access_key: Atom access ключ
 label_missing_feeds_access_key: Липсващ Atom ключ за достъп
 label_feeds_access_key_created_on: "%{value} от създаването на Atom ключа"
861
 label_module_plural: Модули
862
 label_added_time_by: "Публикувана от %{author} преди %{age}"
jplang's avatar
jplang committed
863
 label_updated_time_by: "Обновена от %{author} преди %{age}"
864
 label_updated_time: "Обновена преди %{value}"
865 866 867 868 869
 label_jump_to_a_project: Проект...
 label_file_plural: Файлове
 label_changeset_plural: Ревизии
 label_default_columns: По подразбиране
 label_no_change_option: (Без промяна)
870 871
 label_bulk_edit_selected_issues: Групово редактиране на задачи
 label_bulk_edit_selected_time_entries: Групово редактиране на записи за използвано време
872 873 874 875
 label_theme: Тема
 label_default: По подразбиране
 label_search_titles_only: Само в заглавията
 label_user_mail_option_all: "За всяко събитие в проектите, в които участвам"
jplang's avatar
jplang committed
876
 label_user_mail_option_selected: "За всички събития само в избраните проекти..."
winterheart's avatar
winterheart committed
877
 label_user_mail_option_none: "Само за наблюдавани или в които участвам (автор или назначени на мен)"
jplang's avatar
jplang committed
878
 label_user_mail_option_only_my_events: Само за неща, в които съм включен/а
879 880
 label_user_mail_option_only_assigned: Само за неща, които наблюдавам или са назначени на мен
 label_user_mail_option_only_owner: Само за неща, които наблюдавам или съм техен собственик
881 882 883
 label_user_mail_no_self_notified: "Не искам известия за извършени от мен промени"
 label_registration_activation_by_email: активиране на профила по email
 label_registration_manual_activation: ръчно активиране
jplang's avatar
jplang committed
884
 label_registration_automatic_activation: автоматично активиране
885
 label_display_per_page: "На страница по: %{value}"
886 887 888
 label_age: Възраст
 label_change_properties: Промяна на настройки
 label_general: Основни
jplang's avatar
jplang committed
889
 label_scm: SCM (Система за контрол на версиите)
890 891 892 893
 label_plugins: Плъгини
 label_ldap_authentication: LDAP оторизация
 label_downloads_abbr: D/L
 label_optional_description: Незадължително описание
jplang's avatar
jplang committed
894 895
 label_add_another_file: Добавяне на друг файл
 label_preferences: Предпочитания
896 897
 label_chronological_order: Хронологичен ред
 label_reverse_chronological_order: Обратен хронологичен ред
winterheart's avatar
winterheart committed
898 899 900 901
 label_incoming_emails: Входящи e-mail-и
 label_generate_key: Генериране на ключ
 label_issue_watchers: Наблюдатели
 label_example: Пример
902
 label_display: Показване
winterheart's avatar
winterheart committed
903 904
 label_sort: Сортиране
 label_ascending: Нарастващ
jplang's avatar
jplang committed
905
 label_descending: Намаляващ
906
 label_date_from_to: От %{start} до %{end}
winterheart's avatar
winterheart committed
907 908 909
 label_wiki_content_added: Wiki страница беше добавена
 label_wiki_content_updated: Wiki страница беше обновена
 label_group: Група
jplang's avatar
jplang committed
910
 label_group_plural: Групи
winterheart's avatar
winterheart committed
911
 label_group_new: Нова група
912 913
 label_group_anonymous: Анонимни потребители
 label_group_non_member: Потребители, които не са членове на проекта
winterheart's avatar
winterheart committed
914
 label_time_entry_plural: Използвано време
jplang's avatar
jplang committed
915
 label_version_sharing_none: Не споделен
winterheart's avatar
winterheart committed
916
 label_version_sharing_descendants: С подпроекти
jplang's avatar
jplang committed
917
 label_version_sharing_hierarchy: С проектна йерархия
winterheart's avatar
winterheart committed
918
 label_version_sharing_tree: С дърво на проектите
jplang's avatar
jplang committed
919 920
 label_version_sharing_system: С всички проекти
 label_update_issue_done_ratios: Обновяване на процента на завършените задачи
winterheart's avatar
winterheart committed
921 922
 label_copy_source: Източник
 label_copy_target: Цел
jplang's avatar
jplang committed
923
 label_copy_same_as_target: Също като целта
winterheart's avatar
winterheart committed
924 925 926
 label_display_used_statuses_only: Показване само на състоянията, използвани от този тракер
 label_api_access_key: API ключ за достъп
 label_missing_api_access_key: Липсващ API ключ
jplang's avatar
jplang committed
927
 label_api_access_key_created_on: API ключ за достъп е създаден преди %{value}
winterheart's avatar
winterheart committed
928 929 930
 label_profile: Профил
 label_subtask_plural: Подзадачи
 label_project_copy_notifications: Изпращане на Send e-mail известия по време на копирането на проекта
winterheart's avatar
winterheart committed
931 932
 label_principal_search: "Търсене на потребител или група:"
 label_user_search: "Търсене на потребител:"
933 934
 label_additional_workflow_transitions_for_author: Позволени са допълнителни преходи, когато потребителят е авторът
 label_additional_workflow_transitions_for_assignee: Позволени са допълнителни преходи, когато потребителят е назначеният към задачата
935
 label_issues_visibility_all: Всички задачи
936
 label_issues_visibility_public: Всички не-лични задачи
937
 label_issues_visibility_own: Задачи, създадени от или назначени на потребителя
938
 label_git_report_last_commit: Извеждане на последното поверяване за файлове и папки
939 940
 label_parent_revision: Ревизия родител
 label_child_revision: Ревизия наследник
941
 label_export_options: "%{export_format} опции за експорт"
942
 label_copy_attachments: Копиране на прикачените файлове
943
 label_copy_subtasks: Копиране на подзадачите
944 945
 label_item_position: "%{position}/%{count}"
 label_completed_versions: Завършени версии
946
 label_search_for_watchers: Търсене на потребители за наблюдатели
947
 label_session_expiration: Изтичане на сесиите
948
 label_show_closed_projects: Разглеждане на затворени проекти
949 950 951 952
 label_status_transitions: Преходи между състоянията
 label_fields_permissions: Видимост на полетата
 label_readonly: Само за четене
 label_required: Задължително
953
 label_hidden: Скрит
954
 label_attribute_of_project: Project's %{name}
955
 label_attribute_of_issue: Issue's %{name}
956 957
 label_attribute_of_author: Author's %{name}
 label_attribute_of_assigned_to: Assignee's %{name}