GitLab steht Mittwoch, den 23. September, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr aufgrund von Wartungsarbeiten nicht zur Verfügung.

sv.yml 47.4 KB
Newer Older
jplang's avatar
jplang committed
1 2 3
# Swedish translation for Ruby on Rails
# by Johan Lundström (johanlunds@gmail.com),
# with parts taken from http://github.com/daniel/swe_rails
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

sv:
 number:
  # Used in number_with_delimiter()
  # These are also the defaults for 'currency', 'percentage', 'precision', and 'human'
  format:
   # Sets the separator between the units, for more precision (e.g. 1.0 / 2.0 == 0.5)
   separator: ","
   # Delimets thousands (e.g. 1,000,000 is a million) (always in groups of three)
   delimiter: "."
   # Number of decimals, behind the separator (the number 1 with a precision of 2 gives: 1.00)
   precision: 2
16

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
  # Used in number_to_currency()
  currency:
   format:
    # Where is the currency sign? %u is the currency unit, %n the number (default: $5.00)
    format: "%n %u"
    unit: "kr"
    # These three are to override number.format and are optional
    # separator: "."
    # delimiter: ","
    # precision: 2
27

28 29 30 31
  # Used in number_to_percentage()
  percentage:
   format:
    # These three are to override number.format and are optional
32
    # separator:
33
    delimiter: ""
34 35
    # precision:

36 37 38 39 40 41 42
  # Used in number_to_precision()
  precision:
   format:
    # These three are to override number.format and are optional
    # separator:
    delimiter: ""
    # precision:
43

44 45 46 47
  # Used in number_to_human_size()
  human:
   format:
    # These three are to override number.format and are optional
48
    # separator:
49
    delimiter: ""
50
    precision: 3
edavis10's avatar
edavis10 committed
51 52 53 54 55 56
   storage_units:
    format: "%n %u"
    units:
     byte:
      one: "Byte"
      other: "Bytes"
jplang's avatar
jplang committed
57
     kb: "KB"
edavis10's avatar
edavis10 committed
58 59 60
     mb: "MB"
     gb: "GB"
     tb: "TB"
61 62 63 64 65 66 67

 # Used in distance_of_time_in_words(), distance_of_time_in_words_to_now(), time_ago_in_words()
 datetime:
  distance_in_words:
   half_a_minute: "en halv minut"
   less_than_x_seconds:
    one:  "mindre än en sekund"
68
    other: "mindre än %{count} sekunder"
69 70
   x_seconds:
    one:  "en sekund"
71
    other: "%{count} sekunder"
72 73
   less_than_x_minutes:
    one:  "mindre än en minut"
74
    other: "mindre än %{count} minuter"
75 76
   x_minutes:
    one:  "en minut"
77
    other: "%{count} minuter"
78 79
   about_x_hours:
    one:  "ungefär en timme"
80
    other: "ungefär %{count} timmar"
81 82 83
   x_hours:
    one:  "1 hour"
    other: "%{count} hours"
84 85
   x_days:
    one:  "en dag"
86
    other: "%{count} dagar"
87 88
   about_x_months:
    one:  "ungefär en månad"
89
    other: "ungefär %{count} månader"
90 91
   x_months:
    one:  "en månad"
92
    other: "%{count} månader"
93 94
   about_x_years:
    one:  "ungefär ett år"
95
    other: "ungefär %{count} år"
96 97
   over_x_years:
    one:  "mer än ett år"
98
    other: "mer än %{count} år"
jplang's avatar
jplang committed
99
   almost_x_years:
jplang's avatar
jplang committed
100
    one:  "nästan 1 år"
101
    other: "nästan %{count} år"
102

103 104 105 106
 activerecord:
  errors:
   template:
    header:
107 108
     one:  "Ett fel förhindrade denna %{model} från att sparas"
     other: "%{count} fel förhindrade denna %{model} från att sparas"
109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
    # The variable :count is also available
    body: "Det var problem med följande fält:"
   # The values :model, :attribute and :value are always available for interpolation
   # The value :count is available when applicable. Can be used for pluralization.
   messages:
    inclusion: "finns inte i listan"
    exclusion: "är reserverat"
    invalid: "är ogiltigt"
    confirmation: "stämmer inte överens"
    accepted : "måste vara accepterad"
    empty: "får ej vara tom"
    blank: "måste anges"
121 122 123
    too_long: "är för lång (maximum är %{count} tecken)"
    too_short: "är för kort (minimum är %{count} tecken)"
    wrong_length: "har fel längd (ska vara %{count} tecken)"
124 125
    taken: "har redan tagits"
    not_a_number: "är inte ett nummer"
126 127
    greater_than: "måste vara större än %{count}"
    greater_than_or_equal_to: "måste vara större än eller lika med %{count}"
128
    equal_to: "måste vara samma som"
129 130
    less_than: "måste vara mindre än %{count}"
    less_than_or_equal_to: "måste vara mindre än eller lika med %{count}"
131 132 133 134 135
    odd: "måste vara udda"
    even: "måste vara jämnt"
    greater_than_start_date: "måste vara senare än startdatumet"
    not_same_project: "tillhör inte samma projekt"
    circular_dependency: "Denna relation skulle skapa ett cirkulärt beroende"
136
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "Ett ärende kan inte länkas till ett av dess underärenden"
137

138
 direction: ltr
139 140 141 142 143 144 145 146
 date:
  formats:
   # Use the strftime parameters for formats.
   # When no format has been given, it uses default.
   # You can provide other formats here if you like!
   default: "%Y-%m-%d"
   short: "%e %b"
   long: "%e %B, %Y"
147

148 149
  day_names: [söndag, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag]
  abbr_day_names: [sön, mån, tis, ons, tor, fre, lör]
150

151 152 153 154
  # Don't forget the nil at the beginning; there's no such thing as a 0th month
  month_names: [~, januari, februari, mars, april, maj, juni, juli, augusti, september, oktober, november, december]
  abbr_month_names: [~, jan, feb, mar, apr, maj, jun, jul, aug, sep, okt, nov, dec]
  # Used in date_select and datime_select.
155 156 157 158
  order:
   - :day
   - :month
   - :year
159 160 161

 time:
  formats:
winterheart's avatar
winterheart committed
162
   default: "%Y-%m-%d %H:%M"
163
   time: "%H:%M"
164 165 166 167
   short: "%d %b %H:%M"
   long: "%d %B, %Y %H:%M"
  am: ""
  pm: ""
168

169 170 171 172 173 174 175
# Used in array.to_sentence.
 support:
  array:
   sentence_connector: "och"
   skip_last_comma: true

 actionview_instancetag_blank_option: Var god välj
176

177 178 179 180 181 182 183 184
 general_text_No: 'Nej'
 general_text_Yes: 'Ja'
 general_text_no: 'nej'
 general_text_yes: 'ja'
 general_lang_name: 'Svenska'
 general_csv_separator: ','
 general_csv_decimal_separator: '.'
 general_csv_encoding: ISO-8859-1
185
 general_pdf_encoding: UTF-8
186
 general_first_day_of_week: '1'
187

188 189 190 191 192 193 194 195 196
 notice_account_updated: Kontot har uppdaterats
 notice_account_invalid_creditentials: Fel användarnamn eller lösenord
 notice_account_password_updated: Lösenordet har uppdaterats
 notice_account_wrong_password: Fel lösenord
 notice_account_register_done: Kontot har skapats. För att aktivera kontot, klicka på länken i mailet som skickades till dig.
 notice_account_unknown_email: Okänd användare.
 notice_can_t_change_password: Detta konto använder en extern autentiseringskälla. Det går inte att byta lösenord.
 notice_account_lost_email_sent: Ett mail med instruktioner om hur man väljer ett nytt lösenord har skickats till dig.
 notice_account_activated: Ditt konto har blivit aktiverat. Du kan nu logga in.
winterheart's avatar
winterheart committed
197
 notice_successful_create: Skapades korrekt.
198 199 200 201 202 203
 notice_successful_update: Uppdatering lyckades.
 notice_successful_delete: Borttagning lyckades.
 notice_successful_connection: Uppkoppling lyckades.
 notice_file_not_found: Sidan du försökte komma åt existerar inte eller är borttagen.
 notice_locking_conflict: Data har uppdaterats av en annan användare.
 notice_not_authorized: Du saknar behörighet att komma åt den här sidan.
winterheart's avatar
winterheart committed
204
 notice_not_authorized_archived_project: Projektet du försöker komma åt har arkiverats.
205 206
 notice_email_sent: "Ett mail skickades till %{value}"
 notice_email_error: "Ett fel inträffade när mail skickades (%{value})"
207
 notice_feeds_access_key_reseted: Din RSS-nyckel återställdes.
jplang's avatar
jplang committed
208
 notice_api_access_key_reseted: Din API-nyckel återställdes.
209 210
 notice_failed_to_save_issues: "Misslyckades med att spara %{count} ärende(n) %{total} valda: %{ids}."
 notice_failed_to_save_time_entries: "Misslyckades med att spara %{count} tidloggning(ar) %{total} valda: %{ids}."
211
 notice_failed_to_save_members: "Misslyckades med att spara medlem(mar): %{errors}."
212 213 214 215
 notice_no_issue_selected: "Inget ärende är markerat! Var vänlig, markera de ärenden du vill ändra."
 notice_account_pending: "Ditt konto skapades och avvaktar nu administratörens godkännande."
 notice_default_data_loaded: Standardkonfiguration inläst.
 notice_unable_delete_version: Denna version var inte möjlig att ta bort.
winterheart's avatar
winterheart committed
216
 notice_unable_delete_time_entry: Tidloggning kunde inte tas bort.
217
 notice_issue_done_ratios_updated: "% klart uppdaterade."
jplang's avatar
jplang committed
218
 notice_gantt_chart_truncated: "Schemat förminskades eftersom det överskrider det maximala antalet aktiviteter som får visas (%{max})"
219
 notice_issue_successful_create: Ärende %{id} skapades.
220 221
 notice_issue_update_conflict: Detta ärende har uppdaterats av en annan användare samtidigt som du redigerade det.
 notice_account_deleted: Ditt konto har avslutats permanent.
222

223
 error_can_t_load_default_data: "Standardkonfiguration gick inte att läsa in: %{value}"
winterheart's avatar
winterheart committed
224
 error_scm_not_found: "Inlägg och/eller revision finns inte i detta versionsarkiv."
225
 error_scm_command_failed: "Ett fel inträffade vid försök att versionsarkivet: %{value}"
226
 error_scm_annotate: "Inlägget existerar inte eller kan inte kommenteras."
227
 error_scm_annotate_big_text_file: Inlägget kan inte annoteras eftersom det överskrider maximal storlek för textfiler.
228
 error_issue_not_found_in_project: 'Ärendet hittades inte eller tillhör det inte detta projekt'
winterheart's avatar
winterheart committed
229 230
 error_no_tracker_in_project: 'Ingen ärendetyp är associerad med projektet. Vänligen kontrollera projektinställningarna.'
 error_no_default_issue_status: 'Ingen status är definierad som standard för nya ärenden. Vänligen kontrollera din konfiguration (Gå till "Administration -> Ärendestatus").'
231
 error_can_not_delete_custom_field: Kan inte ta bort användardefinerat fält
jplang's avatar
jplang committed
232
 error_can_not_delete_tracker: "Det finns ärenden av denna typ och den är därför inte möjlig att ta bort."
233
 error_can_not_remove_role: "Denna roll används och den är därför inte möjlig att ta bort."
winterheart's avatar
winterheart committed
234
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: 'Ett ärende tilldelat en stängd version kan inte öppnas nytt'
jplang's avatar
jplang committed
235
 error_can_not_archive_project: Detta projekt kan inte arkiveras
winterheart's avatar
winterheart committed
236 237 238 239
 error_issue_done_ratios_not_updated: "% klart inte uppdaterade."
 error_workflow_copy_source: 'Vänligen välj källans ärendetyp eller roll'
 error_workflow_copy_target: 'Vänligen välj ärendetyp(er) och roll(er) för mål'
 error_unable_delete_issue_status: 'Ärendestatus kunde inte tas bort'
jplang's avatar
jplang committed
240
 error_unable_to_connect: "Kan inte ansluta (%{value})"
241
 error_attachment_too_big: Denna fil kan inte laddas upp eftersom den överstiger maximalt tillåten filstorlek (%{max_size})
242
 warning_attachments_not_saved: "%{count} fil(er) kunde inte sparas."
243

244
 mail_subject_lost_password: "Ditt %{value} lösenord"
245
 mail_body_lost_password: 'För att ändra ditt lösenord, klicka följande länk:'
246
 mail_subject_register: "Din %{value} kontoaktivering"
247
 mail_body_register: 'För att aktivera ditt konto, klicka följande länk:'
248
 mail_body_account_information_external: "Du kan använda ditt %{value}-konto för att logga in."
249
 mail_body_account_information: Din kontoinformation
250 251 252 253 254
 mail_subject_account_activation_request: "%{value} begäran om kontoaktivering"
 mail_body_account_activation_request: "En ny användare (%{value}) har registrerat sig och avvaktar ditt godkännande:"
 mail_subject_reminder: "%{count} ärende(n) har deadline under de kommande %{days} dagarna"
 mail_body_reminder: "%{count} ärende(n) som är tilldelat dig har deadline under de %{days} dagarna:"
 mail_subject_wiki_content_added: "'%{id}' wikisida has lagts till"
jplang's avatar
jplang committed
255
 mail_body_wiki_content_added: "The '%{id}' wikisida has lagts till av %{author}."
256
 mail_subject_wiki_content_updated: "'%{id}' wikisida har uppdaterats"
jplang's avatar
jplang committed
257
 mail_body_wiki_content_updated: "The '%{id}' wikisida har uppdaterats av %{author}."
258

259
 gui_validation_error: 1 fel
260
 gui_validation_error_plural: "%{count} fel"
261

262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296
 field_name: Namn
 field_description: Beskrivning
 field_summary: Sammanfattning
 field_is_required: Obligatorisk
 field_firstname: Förnamn
 field_lastname: Efternamn
 field_mail: Mail
 field_filename: Fil
 field_filesize: Storlek
 field_downloads: Nerladdningar
 field_author: Författare
 field_created_on: Skapad
 field_updated_on: Uppdaterad
 field_field_format: Format
 field_is_for_all: För alla projekt
 field_possible_values: Möjliga värden
 field_regexp: Reguljärt uttryck
 field_min_length: Minimilängd
 field_max_length: Maxlängd
 field_value: Värde
 field_category: Kategori
 field_title: Titel
 field_project: Projekt
 field_issue: Ärende
 field_status: Status
 field_notes: Anteckningar
 field_is_closed: Ärendet är stängt
 field_is_default: Standardvärde
 field_tracker: Ärendetyp
 field_subject: Ämne
 field_due_date: Deadline
 field_assigned_to: Tilldelad till
 field_priority: Prioritet
 field_fixed_version: Versionsmål
 field_user: Användare
297
 field_principal: Principal
298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321
 field_role: Roll
 field_homepage: Hemsida
 field_is_public: Publik
 field_parent: Underprojekt till
 field_is_in_roadmap: Visa ärenden i roadmap
 field_login: Användarnamn
 field_mail_notification: Mailnotifieringar
 field_admin: Administratör
 field_last_login_on: Senaste inloggning
 field_language: Språk
 field_effective_date: Datum
 field_password: Lösenord
 field_new_password: Nytt lösenord
 field_password_confirmation: Bekräfta lösenord
 field_version: Version
 field_type: Typ
 field_host: Värddator
 field_port: Port
 field_account: Konto
 field_base_dn: Bas-DN
 field_attr_login: Inloggningsattribut
 field_attr_firstname: Förnamnsattribut
 field_attr_lastname: Efternamnsattribut
 field_attr_mail: Mailattribut
322
 field_onthefly: Skapa användare on-the-fly
winterheart's avatar
winterheart committed
323
 field_start_date: Startdatum
324
 field_done_ratio: "% Klart"
325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335
 field_auth_source: Autentiseringsläge
 field_hide_mail: Dölj min mailadress
 field_comments: Kommentar
 field_url: URL
 field_start_page: Startsida
 field_subproject: Underprojekt
 field_hours: Timmar
 field_activity: Aktivitet
 field_spent_on: Datum
 field_identifier: Identifierare
 field_is_filter: Använd som filter
336
 field_issue_to: Relaterade ärenden
337 338 339 340 341
 field_delay: Fördröjning
 field_assignable: Ärenden kan tilldelas denna roll
 field_redirect_existing_links: Omdirigera existerande länkar
 field_estimated_hours: Estimerad tid
 field_column_names: Kolumner
winterheart's avatar
winterheart committed
342
 field_time_entries: Spenderad tid
343 344 345 346 347 348
 field_time_zone: Tidszon
 field_searchable: Sökbar
 field_default_value: Standardvärde
 field_comments_sorting: Visa kommentarer
 field_parent_title: Föräldersida
 field_editable: Redigerbar
349
 field_watcher: Bevakare
winterheart's avatar
winterheart committed
350
 field_identity_url: OpenID URL
jplang's avatar
jplang committed
351
 field_content: Innehåll
352
 field_group_by: Gruppera resultat efter
jplang's avatar
jplang committed
353
 field_sharing: Delning
winterheart's avatar
winterheart committed
354
 field_parent_issue: Förälderaktivitet
jplang's avatar
jplang committed
355 356
 field_member_of_group: "Tilldelad användares grupp"
 field_assigned_to_role: "Tilldelad användares roll"
winterheart's avatar
winterheart committed
357
 field_text: Textfält
358
 field_visible: Synlig
jplang's avatar
jplang committed
359
 field_warn_on_leaving_unsaved: Varna om jag lämnar en sida med osparad text
360 361
 field_issues_visibility: Ärendesynlighet
 field_is_private: Privat
362 363 364 365 366 367
 field_commit_logs_encoding: Teckenuppsättning för commit-meddelanden
 field_scm_path_encoding: Sökvägskodning
 field_path_to_repository: Sökväg till versionsarkiv
 field_root_directory: Rotmapp
 field_cvsroot: CVSROOT
 field_cvs_module: Modul
368 369 370
 field_repository_is_default: Huvudarkiv
 field_multiple: Flera värden
 field_ldap_filter: LDAP-filter
371

372 373 374 375 376 377 378 379
 setting_app_title: Applikationsrubrik
 setting_app_subtitle: Applikationsunderrubrik
 setting_welcome_text: Välkomsttext
 setting_default_language: Standardspråk
 setting_login_required: Kräver inloggning
 setting_self_registration: Självregistrering
 setting_attachment_max_size: Maxstorlek på bilaga
 setting_issues_export_limit: Exportgräns för ärenden
380
 setting_mail_from: Avsändaradress
381 382 383 384 385 386
 setting_bcc_recipients: Hemlig kopia (bcc) till mottagare
 setting_plain_text_mail: Oformaterad text i mail (ingen HTML)
 setting_host_name: Värddatornamn
 setting_text_formatting: Textformatering
 setting_wiki_compression: Komprimering av wikihistorik
 setting_feeds_limit: Innehållsgräns för Feed
387
 setting_default_projects_public: Nya projekt är publika
388
 setting_autofetch_changesets: Automatisk hämtning av commits
winterheart's avatar
winterheart committed
389
 setting_sys_api_enabled: Aktivera WS för versionsarkivhantering
390 391 392 393 394 395 396
 setting_commit_ref_keywords: Referens-nyckelord
 setting_commit_fix_keywords: Fix-nyckelord
 setting_autologin: Automatisk inloggning
 setting_date_format: Datumformat
 setting_time_format: Tidsformat
 setting_cross_project_issue_relations: Tillåt ärenderelationer mellan projekt
 setting_issue_list_default_columns: Standardkolumner i ärendelistan
397
 setting_repositories_encodings: Encoding för bilagor och versionsarkiv
398
 setting_emails_header: Mail-header
winterheart's avatar
winterheart committed
399
 setting_emails_footer: Signatur
400 401 402 403
 setting_protocol: Protokoll
 setting_per_page_options: Alternativ, objekt per sida
 setting_user_format: Visningsformat för användare
 setting_activity_days_default: Dagar som visas på projektaktivitet
404
 setting_display_subprojects_issues: Visa ärenden från underprojekt i huvudprojekt
405
 setting_enabled_scm: Aktivera SCM
jplang's avatar
jplang committed
406
 setting_mail_handler_body_delimiters: "Trunkera mail efter en av följande rader"
jplang's avatar
jplang committed
407
 setting_mail_handler_api_enabled: Aktivera WS för inkommande mail
408 409 410
 setting_mail_handler_api_key: API-nyckel
 setting_sequential_project_identifiers: Generera projektidentifierare sekventiellt
 setting_gravatar_enabled: Använd Gravatar-avatarer
winterheart's avatar
winterheart committed
411
 setting_gravatar_default: Förvald Gravatar-bild
412
 setting_diff_max_lines_displayed: Maximalt antal synliga rader i diff
winterheart's avatar
winterheart committed
413 414 415
 setting_file_max_size_displayed: Maxstorlek på textfiler som visas inline
 setting_repository_log_display_limit: Maximalt antal revisioner i filloggen
 setting_openid: Tillåt inloggning och registrering med OpenID
jplang's avatar
jplang committed
416
 setting_password_min_length: Minsta tillåtna lösenordslängd
417
 setting_new_project_user_role_id: Tilldelad roll för en icke-administratör som skapar ett projekt
418
 setting_default_projects_modules: Aktiverade moduler för nya projekt
jplang's avatar
jplang committed
419 420 421 422
 setting_issue_done_ratio: Beräkna % klart med
 setting_issue_done_ratio_issue_field: Använd ärendefältet
 setting_issue_done_ratio_issue_status: Använd ärendestatus
 setting_start_of_week: Första dagen i veckan
jplang's avatar
jplang committed
423
 setting_rest_api_enabled: Aktivera REST webbtjänst
winterheart's avatar
winterheart committed
424
 setting_cache_formatted_text: Cacha formaterad text
winterheart's avatar
winterheart committed
425
 setting_default_notification_option: Standard notifieringsalternativ
jplang's avatar
jplang committed
426 427 428
 setting_commit_logtime_enabled: Aktivera tidloggning
 setting_commit_logtime_activity_id: Aktivitet för loggad tid
 setting_gantt_items_limit: Maximalt antal aktiviteter som visas i gantt-schemat
429
 setting_issue_group_assignment: Tillåt att ärenden tilldelas till grupper
430 431 432
 setting_default_issue_start_date_to_creation_date: Använd dagens datum som startdatum för nya ärenden
 setting_commit_cross_project_ref: Tillåt ärende i alla de andra projekten att bli refererade och fixade
 setting_unsubscribe: Tillåt användare att avsluta prenumereration
433

434
 permission_add_project: Skapa projekt
jplang's avatar
jplang committed
435
 permission_add_subprojects: Skapa underprojekt
436 437 438
 permission_edit_project: Ändra projekt
 permission_select_project_modules: Välja projektmoduler
 permission_manage_members: Hantera medlemmar
winterheart's avatar
winterheart committed
439
 permission_manage_project_activities: Hantera projektaktiviteter
440 441
 permission_manage_versions: Hantera versioner
 permission_manage_categories: Hantera ärendekategorier
jplang's avatar
jplang committed
442 443 444
 permission_add_issues: Lägga till ärenden
 permission_edit_issues: Ändra ärenden
 permission_view_issues: Visa ärenden
445
 permission_manage_issue_relations: Hantera ärenderelationer
446 447
 permission_set_issues_private: Sätta ärenden publika eller privata
 permission_set_own_issues_private: Sätta egna ärenden publika eller privata
jplang's avatar
jplang committed
448
 permission_add_issue_notes: Lägga till ärendenotering
winterheart's avatar
winterheart committed
449 450
 permission_edit_issue_notes: Ändra ärendenoteringar
 permission_edit_own_issue_notes: Ändra egna ärendenoteringar
451 452 453 454 455 456 457 458
 permission_move_issues: Flytta ärenden
 permission_delete_issues: Ta bort ärenden
 permission_manage_public_queries: Hantera publika frågor
 permission_save_queries: Spara frågor
 permission_view_gantt: Visa Gantt-schema
 permission_view_calendar: Visa kalender
 permission_view_issue_watchers: Visa bevakarlista
 permission_add_issue_watchers: Lägga till bevakare
winterheart's avatar
winterheart committed
459
 permission_delete_issue_watchers: Ta bort bevakare
460 461
 permission_log_time: Logga spenderad tid
 permission_view_time_entries: Visa spenderad tid
winterheart's avatar
winterheart committed
462 463
 permission_edit_time_entries: Ändra tidloggningar
 permission_edit_own_time_entries: Ändra egna tidloggningar
464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477
 permission_manage_news: Hantera nyheter
 permission_comment_news: Kommentera nyheter
 permission_manage_documents: Hantera dokument
 permission_view_documents: Visa dokument
 permission_manage_files: Hantera filer
 permission_view_files: Visa filer
 permission_manage_wiki: Hantera wiki
 permission_rename_wiki_pages: Byta namn på wikisidor
 permission_delete_wiki_pages: Ta bort wikisidor
 permission_view_wiki_pages: Visa wiki
 permission_view_wiki_edits: Visa wikihistorik
 permission_edit_wiki_pages: Ändra wikisidor
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Ta bort bilagor
 permission_protect_wiki_pages: Skydda wikisidor
winterheart's avatar
winterheart committed
478 479
 permission_manage_repository: Hantera versionsarkiv
 permission_browse_repository: Bläddra i versionsarkiv
480
 permission_view_changesets: Visa changesets
winterheart's avatar
winterheart committed
481
 permission_commit_access: Commit-åtkomst
482 483 484 485 486 487 488
 permission_manage_boards: Hantera forum
 permission_view_messages: Visa meddelanden
 permission_add_messages: Lägg till meddelanden
 permission_edit_messages: Ändra meddelanden
 permission_edit_own_messages: Ändra egna meddelanden
 permission_delete_messages: Ta bort meddelanden
 permission_delete_own_messages: Ta bort egna meddelanden
winterheart's avatar
winterheart committed
489
 permission_export_wiki_pages: Exportera wikisidor
winterheart's avatar
winterheart committed
490
 permission_manage_subtasks: Hantera underaktiviteter
491
 permission_manage_related_issues: Hantera relaterade ärenden
492

493 494 495 496 497 498
 project_module_issue_tracking: Ärendeuppföljning
 project_module_time_tracking: Tidsuppföljning
 project_module_news: Nyheter
 project_module_documents: Dokument
 project_module_files: Filer
 project_module_wiki: Wiki
winterheart's avatar
winterheart committed
499
 project_module_repository: Versionsarkiv
500
 project_module_boards: Forum
winterheart's avatar
winterheart committed
501 502
 project_module_calendar: Kalender
 project_module_gantt: Gantt
503

504 505 506
 label_user: Användare
 label_user_plural: Användare
 label_user_new: Ny användare
winterheart's avatar
winterheart committed
507
 label_user_anonymous: Anonym
508 509 510 511
 label_project: Projekt
 label_project_new: Nytt projekt
 label_project_plural: Projekt
 label_x_projects:
winterheart's avatar
winterheart committed
512 513
  zero: inga projekt
  one:  1 projekt
514
  other: "%{count} projekt"
515 516 517 518 519 520
 label_project_all: Alla projekt
 label_project_latest: Senaste projekt
 label_issue: Ärende
 label_issue_new: Nytt ärende
 label_issue_plural: Ärenden
 label_issue_view_all: Visa alla ärenden
521
 label_issues_by: "Ärenden %{value}"
522 523
 label_issue_added: Ärende tillagt
 label_issue_updated: Ärende uppdaterat
524 525 526
 label_issue_note_added: Anteckning tillagd
 label_issue_status_updated: Status uppdaterad
 label_issue_priority_updated: Prioritet uppdaterad
527 528 529 530 531 532 533 534
 label_document: Dokument
 label_document_new: Nytt dokument
 label_document_plural: Dokument
 label_document_added: Dokument tillagt
 label_role: Roll
 label_role_plural: Roller
 label_role_new: Ny roll
 label_role_and_permissions: Roller och behörigheter
535 536
 label_role_anonymous: Anonym
 label_role_non_member: Icke-medlem
537 538 539 540 541 542 543 544
 label_member: Medlem
 label_member_new: Ny medlem
 label_member_plural: Medlemmar
 label_tracker: Ärendetyp
 label_tracker_plural: Ärendetyper
 label_tracker_new: Ny ärendetyp
 label_workflow: Arbetsflöde
 label_issue_status: Ärendestatus
winterheart's avatar
winterheart committed
545
 label_issue_status_plural: Ärendestatus
546 547 548 549 550 551 552
 label_issue_status_new: Ny status
 label_issue_category: Ärendekategori
 label_issue_category_plural: Ärendekategorier
 label_issue_category_new: Ny kategori
 label_custom_field: Användardefinerat fält
 label_custom_field_plural: Användardefinerade fält
 label_custom_field_new: Nytt användardefinerat fält
winterheart's avatar
winterheart committed
553
 label_enumerations: Uppräkningar
554 555 556 557 558
 label_enumeration_new: Nytt värde
 label_information: Information
 label_information_plural: Information
 label_please_login: Var god logga in
 label_register: Registrera
winterheart's avatar
winterheart committed
559
 label_login_with_open_id_option: eller logga in med OpenID
560 561 562 563 564
 label_password_lost: Glömt lösenord
 label_home: Hem
 label_my_page: Min sida
 label_my_account: Mitt konto
 label_my_projects: Mina projekt
565
 label_my_page_block: '"Min sida"-block'
566 567 568 569 570 571 572 573 574 575
 label_administration: Administration
 label_login: Logga in
 label_logout: Logga ut
 label_help: Hjälp
 label_reported_issues: Rapporterade ärenden
 label_assigned_to_me_issues: Ärenden tilldelade till mig
 label_last_login: Senaste inloggning
 label_registered_on: Registrerad
 label_activity: Aktivitet
 label_overall_activity: All aktivitet
576
 label_user_activity: "Aktiviteter för %{value}"
577 578 579 580 581 582 583 584
 label_new: Ny
 label_logged_as: Inloggad som
 label_environment: Miljö
 label_authentication: Autentisering
 label_auth_source: Autentiseringsläge
 label_auth_source_new: Nytt autentiseringsläge
 label_auth_source_plural: Autentiseringslägen
 label_subproject_plural: Underprojekt
jplang's avatar
jplang committed
585
 label_subproject_new: Nytt underprojekt
586
 label_and_its_subprojects: "%{value} och dess underprojekt"
587 588 589 590 591 592 593 594 595 596
 label_min_max_length: Min./Max.-längd
 label_list: Lista
 label_date: Datum
 label_integer: Heltal
 label_float: Flyttal
 label_boolean: Boolean
 label_string: Text
 label_text: Lång text
 label_attribute: Attribut
 label_attribute_plural: Attribut
597 598
 label_download: "%{count} Nerladdning"
 label_download_plural: "%{count} Nerladdningar"
599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614
 label_no_data: Ingen data att visa
 label_change_status: Ändra status
 label_history: Historia
 label_attachment: Fil
 label_attachment_new: Ny fil
 label_attachment_delete: Ta bort fil
 label_attachment_plural: Filer
 label_file_added: Fil tillagd
 label_report: Rapport
 label_report_plural: Rapporter
 label_news: Nyhet
 label_news_new: Lägg till nyhet
 label_news_plural: Nyheter
 label_news_latest: Senaste nyheterna
 label_news_view_all: Visa alla nyheter
 label_news_added: Nyhet tillagd
615
 label_news_comment_added: Kommentar tillagd till en nyhet
616
 label_settings: Inställningar
winterheart's avatar
winterheart committed
617
 label_overview: Översikt
618 619 620
 label_version: Version
 label_version_new: Ny version
 label_version_plural: Versioner
jplang's avatar
jplang committed
621
 label_close_versions: Stäng klara versioner
622
 label_confirmation: Bekräftelse
jplang's avatar
jplang committed
623
 label_export_to: 'Finns även som:'
624 625 626 627 628 629 630
 label_read: Läs...
 label_public_projects: Publika projekt
 label_open_issues: öppen
 label_open_issues_plural: öppna
 label_closed_issues: stängd
 label_closed_issues_plural: stängda
 label_x_open_issues_abbr_on_total:
631 632 633
  zero: 0 öppna av %{total}
  one:  1 öppen av %{total}
  other: "%{count} öppna av %{total}"
634
 label_x_open_issues_abbr:
winterheart's avatar
winterheart committed
635 636
  zero: 0 öppna
  one:  1 öppen
637
  other: "%{count} öppna"
638
 label_x_closed_issues_abbr:
winterheart's avatar
winterheart committed
639 640
  zero: 0 stängda
  one:  1 stängd
641
  other: "%{count} stängda"
642 643 644 645
 label_x_issues:
  zero: 0 ärenden
  one:  1 ärende
  other: "%{count} ärenden"
646 647 648
 label_total: Total
 label_permissions: Behörigheter
 label_current_status: Nuvarande status
winterheart's avatar
winterheart committed
649
 label_new_statuses_allowed: Nya tillåtna statusvärden
650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662
 label_all: alla
 label_none: ingen
 label_nobody: ingen
 label_next: Nästa
 label_previous: Föregående
 label_used_by: Använd av
 label_details: Detaljer
 label_add_note: Lägg till anteckning
 label_per_page: Per sida
 label_calendar: Kalender
 label_months_from: månader från
 label_gantt: Gantt
 label_internal: Intern
663
 label_last_changes: "senaste %{count} ändringar"
664 665 666 667 668
 label_change_view_all: Visa alla ändringar
 label_personalize_page: Anpassa denna sida
 label_comment: Kommentar
 label_comment_plural: Kommentarer
 label_x_comments:
winterheart's avatar
winterheart committed
669 670
  zero: inga kommentarer
  one: 1 kommentar
671
  other: "%{count} kommentarer"
672 673 674 675 676 677
 label_comment_add: Lägg till kommentar
 label_comment_added: Kommentar tillagd
 label_comment_delete: Ta bort kommentar
 label_query: Användardefinerad fråga
 label_query_plural: Användardefinerade frågor
 label_query_new: Ny fråga
jplang's avatar
jplang committed
678
 label_my_queries: Mina egna frågor
679 680 681 682 683 684
 label_filter_add: Lägg till filter
 label_filter_plural: Filter
 label_equals: är
 label_not_equals: är inte
 label_in_less_than: om mindre än
 label_in_more_than: om mer än
685 686
 label_greater_or_equal: '>='
 label_less_or_equal: '<='
687
 label_between: mellan
688 689 690 691 692 693
 label_in: om
 label_today: idag
 label_all_time: närsom
 label_yesterday: igår
 label_this_week: denna vecka
 label_last_week: senaste veckan
694
 label_last_n_days: "senaste %{count} dagarna"
695 696 697 698 699 700 701 702 703 704
 label_this_month: denna månad
 label_last_month: senaste månaden
 label_this_year: detta året
 label_date_range: Datumintervall
 label_less_than_ago: mindre än dagar sedan
 label_more_than_ago: mer än dagar sedan
 label_ago: dagar sedan
 label_contains: innehåller
 label_not_contains: innehåller inte
 label_day_plural: dagar
winterheart's avatar
winterheart committed
705
 label_repository: Versionsarkiv
706
 label_repository_new: Nytt versionsarkiv
winterheart's avatar
winterheart committed
707
 label_repository_plural: Versionsarkiv
708
 label_browse: Bläddra
709 710
 label_modification: "%{count} ändring"
 label_modification_plural: "%{count} ändringar"
winterheart's avatar
winterheart committed
711 712
 label_branch: Branch
 label_tag: Tag
713 714
 label_revision: Revision
 label_revision_plural: Revisioner
jplang's avatar
jplang committed
715
 label_revision_id: "Revision %{value}"
716 717 718 719 720 721 722 723 724
 label_associated_revisions: Associerade revisioner
 label_added: tillagd
 label_modified: modifierad
 label_copied: kopierad
 label_renamed: omdöpt
 label_deleted: borttagen
 label_latest_revision: Senaste revisionen
 label_latest_revision_plural: Senaste revisionerna
 label_view_revisions: Visa revisioner
winterheart's avatar
winterheart committed
725
 label_view_all_revisions: Visa alla revisioner
726 727 728 729 730 731
 label_max_size: Maxstorlek
 label_sort_highest: Flytta till toppen
 label_sort_higher: Flytta upp
 label_sort_lower: Flytta ner
 label_sort_lowest: Flytta till botten
 label_roadmap: Roadmap
732 733
 label_roadmap_due_in: "Färdig om %{value}"
 label_roadmap_overdue: "%{value} sen"
734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750
 label_roadmap_no_issues: Inga ärenden för denna version
 label_search: Sök
 label_result_plural: Resultat
 label_all_words: Alla ord
 label_wiki: Wiki
 label_wiki_edit: Wikiändring
 label_wiki_edit_plural: Wikiändringar
 label_wiki_page: Wikisida
 label_wiki_page_plural: Wikisidor
 label_index_by_title: Innehåll efter titel
 label_index_by_date: Innehåll efter datum
 label_current_version: Nuvarande version
 label_preview: Förhandsgranska
 label_feed_plural: Feeds
 label_changes_details: Detaljer om alla ändringar
 label_issue_tracking: Ärendeuppföljning
 label_spent_time: Spenderad tid
winterheart's avatar
winterheart committed
751
 label_overall_spent_time: Total tid spenderad
752 753
 label_f_hour: "%{value} timme"
 label_f_hour_plural: "%{value} timmar"
754 755 756 757 758
 label_time_tracking: Tidsuppföljning
 label_change_plural: Ändringar
 label_statistics: Statistik
 label_commits_per_month: Commits per månad
 label_commits_per_author: Commits per författare
759
 label_diff: diff
760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789
 label_view_diff: Visa skillnader
 label_diff_inline: i texten
 label_diff_side_by_side: sida vid sida
 label_options: Inställningar
 label_copy_workflow_from: Kopiera arbetsflöde från
 label_permissions_report: Behörighetsrapport
 label_watched_issues: Bevakade ärenden
 label_related_issues: Relaterade ärenden
 label_applied_status: Tilldelad status
 label_loading: Laddar...
 label_relation_new: Ny relation
 label_relation_delete: Ta bort relation
 label_relates_to: relaterar till
 label_duplicates: kopierar
 label_duplicated_by: kopierad av
 label_blocks: blockerar
 label_blocked_by: blockerad av
 label_precedes: kommer före
 label_follows: följer
 label_end_to_start: slut till start
 label_end_to_end: slut till slut
 label_start_to_start: start till start
 label_start_to_end: start till slut
 label_stay_logged_in: Förbli inloggad
 label_disabled: inaktiverad
 label_show_completed_versions: Visa färdiga versioner
 label_me: mig
 label_board: Forum
 label_board_new: Nytt forum
 label_board_plural: Forum
winterheart's avatar
winterheart committed
790
 label_board_locked: Låst
winterheart's avatar
winterheart committed
791
 label_board_sticky: Sticky
792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804
 label_topic_plural: Ämnen
 label_message_plural: Meddelanden
 label_message_last: Senaste meddelande
 label_message_new: Nytt meddelande
 label_message_posted: Meddelande tillagt
 label_reply_plural: Svar
 label_send_information: Skicka kontoinformation till användaren
 label_year: År
 label_month: Månad
 label_week: Vecka
 label_date_from: Från
 label_date_to: Till
 label_language_based: Språkbaserad
805
 label_sort_by: "Sortera %{value}"
806
 label_send_test_email: Skicka testmail
jplang's avatar
jplang committed
807 808
 label_feeds_access_key: RSS-nyckel
 label_missing_feeds_access_key: Saknar en RSS-nyckel
809
 label_feeds_access_key_created_on: "RSS-nyckel skapad för %{value} sedan"
810
 label_module_plural: Moduler
811 812 813
 label_added_time_by: "Tillagd av %{author} för %{age} sedan"
 label_updated_time_by: "Uppdaterad av %{author} för %{age} sedan"
 label_updated_time: "Uppdaterad för %{value} sedan"
814 815 816 817 818 819
 label_jump_to_a_project: Gå till projekt...
 label_file_plural: Filer
 label_changeset_plural: Changesets
 label_default_columns: Standardkolumner
 label_no_change_option: (Ingen ändring)
 label_bulk_edit_selected_issues: Gemensam ändring av markerade ärenden
820
 label_bulk_edit_selected_time_entries: Gruppredigera valda tidloggningar
821 822 823 824 825
 label_theme: Tema
 label_default: Standard
 label_search_titles_only: Sök endast i titlar
 label_user_mail_option_all: "För alla händelser i mina projekt"
 label_user_mail_option_selected: "För alla händelser i markerade projekt..."
jplang's avatar
jplang committed
826 827 828 829
 label_user_mail_option_none: "Inga händelser"
 label_user_mail_option_only_my_events: "Endast för saker jag bevakar eller är inblandad i"
 label_user_mail_option_only_assigned: "Endast för saker jag är tilldelad"
 label_user_mail_option_only_owner: "Endast för saker jag äger"
winterheart's avatar
winterheart committed
830
 label_user_mail_no_self_notified: "Jag vill inte bli underrättad om ändringar som jag har gjort"
831 832 833
 label_registration_activation_by_email: kontoaktivering med mail
 label_registration_manual_activation: manuell kontoaktivering
 label_registration_automatic_activation: automatisk kontoaktivering
834
 label_display_per_page: "Per sida: %{value}"
835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853
 label_age: Ålder
 label_change_properties: Ändra inställningar
 label_general: Allmänt
 label_more: Mer
 label_scm: SCM
 label_plugins: Tillägg
 label_ldap_authentication: LDAP-autentisering
 label_downloads_abbr: Nerl.
 label_optional_description: Valfri beskrivning
 label_add_another_file: Lägg till ytterligare en fil
 label_preferences: Användarinställningar
 label_chronological_order: I kronologisk ordning
 label_reverse_chronological_order: I omvänd kronologisk ordning
 label_planning: Planering
 label_incoming_emails: Inkommande mail
 label_generate_key: Generera en nyckel
 label_issue_watchers: Bevakare
 label_example: Exempel
 label_display: Visa
jplang's avatar
jplang committed
854 855 856
 label_sort: Sortera
 label_descending: Fallande
 label_ascending: Stigande
857
 label_date_from_to: Från %{start} till %{end}
858 859
 label_wiki_content_added: Wikisida tillagd
 label_wiki_content_updated: Wikisida uppdaterad
winterheart's avatar
winterheart committed
860 861 862 863
 label_group: Grupp
 label_group_plural: Grupper
 label_group_new: Ny grupp
 label_time_entry_plural: Spenderad tid
jplang's avatar
jplang committed
864 865 866 867 868 869 870 871 872 873
 label_version_sharing_none: Inte delad
 label_version_sharing_descendants: Med underprojekt
 label_version_sharing_hierarchy: Med projekthierarki
 label_version_sharing_tree: Med projektträd
 label_version_sharing_system: Med alla projekt
 label_update_issue_done_ratios: Uppdatera % klart
 label_copy_source: Källa
 label_copy_target: Mål
 label_copy_same_as_target: Samma som mål
 label_display_used_statuses_only: Visa endast status som används av denna ärendetyp
jplang's avatar
jplang committed
874 875
 label_api_access_key: API-nyckel
 label_missing_api_access_key: Saknar en API-nyckel
jplang's avatar
jplang committed
876
 label_api_access_key_created_on: "API-nyckel skapad för %{value} sedan"
winterheart's avatar
winterheart committed
877 878 879
 label_profile: Profil
 label_subtask_plural: Underaktiviteter
 label_project_copy_notifications: Skicka mailnotifieringar när projektet kopieras
winterheart's avatar
winterheart committed
880 881
 label_principal_search: "Sök efter användare eller grupp:"
 label_user_search: "Sök efter användare:"
882 883
 label_additional_workflow_transitions_for_author: Ytterligare övergångar tillåtna när användaren är den som skapat ärendet
 label_additional_workflow_transitions_for_assignee: Ytterligare övergångar tillåtna när användaren är den som tilldelats ärendet
884 885 886
 label_issues_visibility_all: Alla ärenden
 label_issues_visibility_public: Alla icke-privata ärenden
 label_issues_visibility_own: Ärenden skapade av eller tilldelade till användaren
887
 label_git_report_last_commit: Rapportera senaste commit av filer och mappar
888 889 890 891 892 893 894
 label_parent_revision: Förälder
 label_child_revision: Barn
 label_export_options: "%{export_format} exportalternativ"
 label_copy_attachments: Kopiera bilagor
 label_item_position: "%{position}/%{count}"
 label_completed_versions: Klara versioner
 label_search_for_watchers: Sök efter bevakare att lägga till
895

896
 button_login: Logga in
winterheart's avatar
winterheart committed
897
 button_submit: Skicka
898 899 900
 button_save: Spara
 button_check_all: Markera alla
 button_uncheck_all: Avmarkera alla
901 902
 button_collapse_all: Kollapsa alla
 button_expand_all: Expandera alla
903 904 905 906 907
 button_delete: Ta bort
 button_create: Skapa
 button_create_and_continue: Skapa och fortsätt
 button_test: Testa
 button_edit: Ändra
908
 button_edit_associated_wikipage: "Ändra associerad Wikisida: %{page_title}"
909 910 911 912 913 914 915 916 917 918
 button_add: Lägg till
 button_change: Ändra
 button_apply: Verkställ
 button_clear: Återställ
 button_lock: Lås
 button_unlock: Lås upp
 button_download: Ladda ner
 button_list: Lista
 button_view: Visa
 button_move: Flytta
winterheart's avatar
winterheart committed
919
 button_move_and_follow: Flytta och följ efter
920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934
 button_back: Tillbaka
 button_cancel: Avbryt
 button_activate: Aktivera
 button_sort: Sortera
 button_log_time: Logga tid
 button_rollback: Återställ till denna version
 button_watch: Bevaka
 button_unwatch: Stoppa bevakning
 button_reply: Svara
 button_archive: Arkivera
 button_unarchive: Ta bort från arkiv
 button_reset: Återställ
 button_rename: Byt namn
 button_change_password: Ändra lösenord
 button_copy: Kopiera
jplang's avatar
jplang committed
935
 button_copy_and_follow: Kopiera och följ efter
936 937 938 939
 button_annotate: Kommentera
 button_update: Uppdatera
 button_configure: Konfigurera
 button_quote: Citera
winterheart's avatar
winterheart committed
940
 button_duplicate: Duplicera
jplang's avatar
jplang committed
941
 button_show: Visa
942 943 944
 button_edit_section: Redigera denna sektion
 button_export: Exportera
 button_delete_my_account: Ta bort mitt konto
945

946 947 948
 status_active: aktiv
 status_registered: registrerad
 status_locked: låst
949

winterheart's avatar
winterheart committed
950 951 952
 version_status_open: öppen
 version_status_locked: låst
 version_status_closed: stängd
953

winterheart's avatar
winterheart committed
954
 field_active: Aktiv
955

956 957 958 959
 text_select_mail_notifications: Välj för vilka händelser mail ska skickas.
 text_regexp_info: eg. ^[A-Z0-9]+$
 text_min_max_length_info: 0 betyder ingen gräns
 text_project_destroy_confirmation: Är du säker på att du vill ta bort detta projekt och all relaterad data?
960
 text_subprojects_destroy_warning: "Alla underprojekt: %{value} kommer också tas bort."
961 962
 text_workflow_edit: Välj en roll och en ärendetyp för att ändra arbetsflöde
 text_are_you_sure: Är du säker ?
winterheart's avatar
winterheart committed
963
 text_are_you_sure_with_children: Ta bort ärende och alla underärenden?
964
 text_journal_changed: "%{label} ändrad från %{old} till %{new}"
jplang's avatar
jplang committed
965
 text_journal_changed_no_detail: "%{label} uppdaterad"
966 967 968
 text_journal_set_to: "%{label} satt till %{value}"
 text_journal_deleted: "%{label} borttagen (%{old})"
 text_journal_added: "%{label} %{value} tillagd"
winterheart's avatar
winterheart committed
969 970 971
 text_tip_issue_begin_day: ärende som börjar denna dag
 text_tip_issue_end_day: ärende som slutar denna dag
 text_tip_issue_begin_end_day: ärende som börjar och slutar denna dag
972
 text_project_identifier_info: Ändast gemener (a-z), siffror, streck och understreck är tillåtna.<br />När identifieraren sparats kan den inte ändras.
973 974 975
 text_caracters_maximum: "max %{count} tecken."
 text_caracters_minimum: "Måste vara minst %{count} tecken lång."
 text_length_between: "Längd mellan %{min} och %{max} tecken."
976 977 978
 text_tracker_no_workflow: Inget arbetsflöde definerat för denna ärendetyp
 text_unallowed_characters: Otillåtna tecken
 text_comma_separated: Flera värden tillåtna (kommaseparerade).
jplang's avatar
jplang committed
979
 text_line_separated: Flera värden tillåtna (ett värde per rad).
980
 text_issues_ref_in_commit_messages: Referera och fixa ärenden i commit-meddelanden
981 982
 text_issue_added: "Ärende %{id} har rapporterats (av %{author})."
 text_issue_updated: "Ärende %{id} har uppdaterats (av %{author})."
983
 text_wiki_destroy_confirmation: Är du säker på att du vill ta bort denna wiki och allt dess innehåll ?
984
 text_issue_category_destroy_question: "Några ärenden (%{count}) är tilldelade till denna kategori. Vad vill du göra ?"
985 986
 text_issue_category_destroy_assignments: Ta bort kategoritilldelningar
 text_issue_category_reassign_to: Återtilldela ärenden till denna kategori
winterheart's avatar
winterheart committed
987 988
 text_user_mail_option: "För omarkerade projekt kommer du bara bli underrättad om saker du bevakar eller är inblandad i (T.ex. ärenden du skapat eller tilldelats)."
 text_no_configuration_data: "Roller, ärendetyper, ärendestatus och arbetsflöden har inte konfigurerats ännu.\nDet rekommenderas att läsa in standardkonfigurationen. Du kommer att kunna göra ändringar efter att den blivit inläst."
989
 text_load_default_configuration: Läs in standardkonfiguration
990
 text_status_changed_by_changeset: "Tilldelad i changeset %{value}."
jplang's avatar
jplang committed
991
 text_time_logged_by_changeset: "Tilldelad i changeset %{value}."
992
 text_issues_destroy_confirmation: 'Är du säker att du vill radera markerade ärende(n) ?'
993 994
 text_issues_destroy_descendants_confirmation: Detta kommer även ta bort %{count} underaktivitet(er).
 text_time_entries_destroy_confirmation: Är du säker på att du vill ta bort valda tidloggningar?
995 996
 text_select_project_modules: 'Välj vilka moduler som ska vara aktiva för projektet:'
 text_default_administrator_account_changed: Standardadministratörens konto ändrat
997 998 999
 text_file_repository_writable: Arkivet för bifogade filer är skrivbart
 text_plugin_assets_writable: Arkivet för plug-ins är skrivbart
 text_rmagick_available: RMagick tillgängligt (ej obligatoriskt)
1000
 text_destroy_time_entries_question: "%{hours} timmar har rapporterats ärendena du är väg att ta bort. Vad vill du göra ?"
1001 1002 1003
 text_destroy_time_entries: Ta bort rapporterade timmar
 text_assign_time_entries_to_project: Tilldela rapporterade timmar till projektet
 text_reassign_time_entries: 'Återtilldela rapporterade timmar till detta ärende:'
1004 1005
 text_user_wrote: "%{value} skrev:"
 text_enumeration_destroy_question: "%{count} objekt är tilldelade till detta värde."
1006
 text_enumeration_category_reassign_to: 'Återtilldela till detta värde:'
1007
 text_email_delivery_not_configured: "Mailfunktionen har inte konfigurerats, och notifieringar via mail kan därför inte skickas.\nKonfigurera din SMTP-server i config/configuration.yml och starta om applikationen för att aktivera dem."
1008
 text_repository_usernames_mapping: "Välj eller uppdatera den Redmine-användare som är mappad till varje användarnamn i versionarkivloggen.\nAnvändare med samma användarnamn eller mailadress i både Redmine och versionsarkivet mappas automatiskt."
1009
 text_diff_truncated: '... Denna diff har förminskats eftersom den överskrider den maximala storlek som kan visas.'
1010
 text_custom_field_possible_values_info: 'Ett värde per rad'
jplang's avatar
jplang committed
1011 1012 1013 1014
 text_wiki_page_destroy_question: "Denna sida har %{descendants} underliggande sidor. Vad vill du göra?"
 text_wiki_page_nullify_children: "Behåll undersidor som rotsidor"
 text_wiki_page_destroy_children: "Ta bort alla underliggande sidor"
 text_wiki_page_reassign_children: "Flytta undersidor till denna föräldersida"
jplang's avatar
jplang committed
1015
 text_own_membership_delete_confirmation: "Några av, eller alla, dina behörigheter kommer att tas bort och du kanske inte längre kommer kunna göra ändringar i det här projektet.\nVill du verkligen fortsätta?"
1016 1017
 text_zoom_out: Zooma ut
 text_zoom_in: Zooma in
jplang's avatar
jplang committed
1018
 text_warn_on_leaving_unsaved: Nuvarande sida innehåller osparad text som kommer försvinna om du lämnar sidan.
1019
 text_scm_path_encoding_note: "Standard: UTF-8"
1020
 text_git_repository_note: Versionsarkiv är tomt och lokalt (t.ex. /gitrepo, c:\gitrepo)
1021 1022 1023 1024 1025
 text_mercurial_repository_note: Lokalt versionsarkiv (t.ex. /hgrepo, c:\hgrepo)
 text_scm_command: Kommando
 text_scm_command_version: Version
 text_scm_config: Du kan konfigurera dina scm-kommando i config/configuration.yml. Vänligen starta om applikationen när ändringar gjorts.
 text_scm_command_not_available: Scm-kommando är inte tillgängligt. Vänligen kontrollera inställningarna i administratörspanelen.
1026 1027 1028 1029
 text_issue_conflict_resolution_overwrite: Använd mina ändringar i alla fall (tidigare anteckningar kommer behållas men några ändringar kan bli överskrivna)
 text_issue_conflict_resolution_add_notes: Lägg till mina anteckningar och kasta mina andra ändringar
 text_issue_conflict_resolution_cancel: Kasta alla mina ändringar och visa igen %{link}
 text_account_destroy_confirmation: "Är du säker att du vill fortsätta?\nDitt konto kommer tas bort permanent, utan möjlighet att återaktivera det."
1030

1031
 default_role_manager: Projektledare
1032
 default_role_developer: Utvecklare
1033 1034 1035 1036 1037
 default_role_reporter: Rapportör
 default_tracker_bug: Bugg
 default_tracker_feature: Funktionalitet
 default_tracker_support: Support
 default_issue_status_new: Ny
winterheart's avatar
winterheart committed
1038
 default_issue_status_in_progress: Pågår
1039
 default_issue_status_resolved: Löst
winterheart's avatar
winterheart committed
1040
 default_issue_status_feedback: Återkoppling
1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051
 default_issue_status_closed: Stängd
 default_issue_status_rejected: Avslagen
 default_doc_category_user: Användardokumentation
 default_doc_category_tech: Teknisk dokumentation
 default_priority_low: Låg
 default_priority_normal: Normal
 default_priority_high: Hög
 default_priority_urgent: Brådskande
 default_priority_immediate: Omedelbar
 default_activity_design: Design
 default_activity_development: Utveckling
1052

1053 1054 1055
 enumeration_issue_priorities: Ärendeprioriteter
 enumeration_doc_categories: Dokumentkategorier
 enumeration_activities: Aktiviteter (tidsuppföljning)
winterheart's avatar
winterheart committed
1056
 enumeration_system_activity: Systemaktivitet
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
1057
 description_filter: Filter
1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074
 description_search: Sökfält
 description_choose_project: Projekt
 description_project_scope: Sökomfång
 description_notes: Anteckningar
 description_message_content: Meddelandeinnehåll
 description_query_sort_criteria_attribute: Sorteringsattribut
 description_query_sort_criteria_direction: Sorteringsriktning
 description_user_mail_notification: Mailnotifieringsinställningar
 description_available_columns: Tillgängliga Kolumner
 description_selected_columns: Valda Kolumner
 description_all_columns: Alla kolumner
 description_issue_category_reassign: Välj ärendekategori
 description_wiki_subpages_reassign: Välj ny föräldersida
 description_date_range_list: Välj intervall från listan
 description_date_range_interval: Ange intervall genom att välja start- och slutdatum
 description_date_from: Ange startdatum
 description_date_to: Ange slutdatum
1075 1076 1077 1078 1079
 error_session_expired: Your session has expired. Please login again.
 text_session_expiration_settings: "Warning: changing these settings may expire the current sessions including yours."
 setting_session_lifetime: Session maximum lifetime
 setting_session_timeout: Session inactivity timeout
 label_session_expiration: Session expiration
jplang's avatar
jplang committed
1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087
 permission_close_project: Close / reopen the project
 label_show_closed_projects: View closed projects
 button_close: Close
 button_reopen: Reopen
 project_status_active: active
 project_status_closed: closed
 project_status_archived: archived
 text_project_closed: This project is closed and read-only.
1088
 notice_user_successful_create: User %{id} created.
1089
 field_core_fields: Standard fields
jplang's avatar
jplang committed
1090
 field_timeout: Timeout (in seconds)
jplang's avatar
jplang committed
1091 1092
 setting_thumbnails_enabled: Display attachment thumbnails
 setting_thumbnails_size: Thumbnails size (in pixels)
jplang's avatar
jplang committed
1093 1094 1095 1096
 label_status_transitions: Status transitions
 label_fields_permissions: Fields permissions
 label_readonly: Read-only
 label_required: Required