et.yml 47.4 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
# Estonian localization for Redmine
# Copyright (C) 2012 Kaitseministeerium
#
# This program is free software; you can redistribute it and/or
# modify it under the terms of the GNU General Public License
# as published by the Free Software Foundation; either version 2
# of the License, or (at your option) any later version.
#
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program; if not, write to the Free Software
# Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.


et:
 # Text direction: Left-to-Right (ltr) or Right-to-Left (rtl)
 direction: ltr
 date:
  formats:
   # Use the strftime parameters for formats.
   # When no format has been given, it uses default.
   # You can provide other formats here if you like!
   default: "%m/%d/%Y"
   short: "%b %d"
   long: "%B %d, %Y"
30

31 32
  day_names: [pühapäev, esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, neljapäev, reede, laupäev]
  abbr_day_names: [P, E, T, K, N, R, L]
33

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
  # Don't forget the nil at the beginning; there's no such thing as a 0th month
  month_names: [~, jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, juuli, august, september, oktoober, november, detsember]
  abbr_month_names: [~, jaan, veebr, märts, apr, mai, juuni, juuli, aug, sept, okt, nov, dets]
  # Used in date_select and datime_select.
  order:
   - :year
   - :month
   - :day

 time:
  formats:
   default: "%m/%d/%Y %I:%M %p"
   time: "%I:%M %p"
   short: "%d %b %H:%M"
   long: "%B %d, %Y %H:%M"
  am: "enne lõunat"
  pm: "pärast lõunat"
51

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
 datetime:
  distance_in_words:
   half_a_minute: "pool minutit"
   less_than_x_seconds:
    one:  "vähem kui 1 sekund"
    other: "vähem kui %{count} sekundit"
   x_seconds:
    one:  "1 sekund"
    other: "%{count} sekundit"
   less_than_x_minutes:
    one:  "vähem kui minut"
    other: "vähem kui %{count} minutit"
   x_minutes:
    one:  "1 minut"
    other: "%{count} minutit"
   about_x_hours:
    one:  "umbes 1 tund"
    other: "umbes %{count} tundi"
   x_days:
    one:  "1 päev"
    other: "%{count} päeva"
   about_x_months:
    one:  "umbes 1 kuu"
    other: "umbes %{count} kuud"
   x_months:
    one:  "1 kuu"
    other: "%{count} kuud"
   about_x_years:
    one:  "umbes 1 aasta"
    other: "umbes %{count} aastat"
   over_x_years:
    one:  "rohkem kui 1 aasta"
    other: "rohkem kui %{count} aastat"
   almost_x_years:
    one:  "peaaegu 1 aasta"
    other: "peaaegu %{count} aastat"

 number:
  format:
91
   separator: ","
92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113
   delimiter: ""
   precision: 3

  human:
   format:
    delimiter: ""
    precision: 1
   storage_units:
    format: "%n %u"
    units:
     byte:
      one: "bait"
      other: "baiti"
     kb: "kB"
     mb: "MB"
     gb: "GB"
     tb: "TB"

# Used in array.to_sentence.
 support:
  array:
   sentence_connector: "ja"
114
   skip_last_comma: false
115

116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148
 activerecord:
  errors:
   template:
    header:
     one:  "1 viga ei võimaldanud selle %{model} salvestamist"
     other: "%{count} viga ei võimaldanud selle %{model} salvestamist"
   messages:
    inclusion: "ei sisaldu loendis"
    exclusion: "on reserveeritud"
    invalid: "on kehtetu"
    confirmation: "ei sobi kinnitusega"
    accepted: "peab olema aktsepteeritud"
    empty: "ei saa olla tühi"
    blank: "ei saa olla täitmata"
    too_long: "on liiga pikk (maksimaalselt on lubatud %{count} tähemärki)"
    too_short: "on liiga lühikene (vaja on vähemalt %{count} tähemärki)"
    wrong_length: "on vale pikkusega (peaks olema %{count} tähemärki)"
    taken: "on juba võetud"
    not_a_number: "ei ole arv"
    not_a_date: "ei ole kehtiv kuupäev"
    greater_than: "peab olema suurem kui %{count}"
    greater_than_or_equal_to: "peab olema suurem kui %{count} või sellega võrdne"
    equal_to: "peab võrduma %{count}"
    less_than: "peab olema väiksem kui %{count}"
    less_than_or_equal_to: "peab olema väiksem kui %{count} või sellega võrdne"
    odd: "peab olema paaritu arv"
    even: "peab olema paarisarv"
    greater_than_start_date: "peab olema suurem kui alguskuupäev"
    not_same_project: "ei kuulu sama projekti juurde"
    circular_dependency: "See suhe looks vastastikuse sõltuvuse"
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "Ühte kannet ei ole võimalik ühendada ühega selle alamkannetest"

 actionview_instancetag_blank_option: "Palun valige"
149

150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
 general_text_No: "Ei"
 general_text_Yes: "Jah"
 general_text_no: "ei"
 general_text_yes: "jah"
 general_lang_name: "Estonian (Eesti)"
 general_csv_separator: ","
 general_csv_decimal_separator: ","
 general_csv_encoding: ISO-8859-1
 general_pdf_encoding: UTF-8
 general_first_day_of_week: "2"
160

161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190
 notice_account_updated: "Kontot uuendati edukalt."
 notice_account_invalid_creditentials: "Kehtetu kasutaja või salafraas"
 notice_account_password_updated: "Salafraasi uuendati edukalt."
 notice_account_wrong_password: "Vale salafraas"
 notice_account_register_done: "Konto on edukalt loodud. Konto aktiveerimiseks klõpsake linki, mis saadeti teile e-postiga."
 notice_account_unknown_email: "Tundmatu kasutaja."
 notice_can_t_change_password: "See konto kasutab välist autentimisallikat. Salafraasi ei ole võimalik muuta."
 notice_account_lost_email_sent: "Teile on saadetud e-kiri uue salafraasi seadmise juhistega."
 notice_account_activated: "Teie konto on aktiveeritud. Võite nüüd sisse logida."
 notice_successful_create: "Loomine õnnestus."
 notice_successful_update: "Uuendamine õnnestus."
 notice_successful_delete: "Kustutamine õnnestus."
 notice_successful_connection: "Ühenduse loomine õnnestus."
 notice_file_not_found: "Lehekülge, millele te üritasite ligi pääseda, ei eksisteeri või see on eemaldatud."
 notice_locking_conflict: "Andmed on teise kasutaja poolt uuendatud."
 notice_not_authorized: "Teil ei ole luba sellele leheküljele sisenemiseks."
 notice_not_authorized_archived_project: "Projekt, millele te üritate ligi pääseda, on arhiveeritud."
 notice_email_sent: "E-kiri saadeti adressaadile %{value}"
 notice_email_error: "E-kirja saatmisel tekkis viga (%{value})"
 notice_feeds_access_key_reseted: "Teie RSS juurdepääsuvõti lähtestati."
 notice_api_access_key_reseted: "Teie API juurdepääsuvõti lähtestati."
 notice_failed_to_save_issues: "Ebaõnnestus %{count} kande salvestamine valitud %{total} hulgast: %{ids}."
 notice_failed_to_save_members: "Liikme(te) salvestamine ebaõnnestus: %{errors}."
 notice_no_issue_selected: "Ühtegi kannet ei ole valitud! Valige palun kanne, mida te soovite redigeerida."
 notice_account_pending: "Teie konto loodi ning ootab nüüd administraatori poolset kinnitamist."
 notice_default_data_loaded: "Vaikekonfiguratsiooni laadimine oli edukas."
 notice_unable_delete_version: "Ei saa versiooni kustutada."
 notice_unable_delete_time_entry: "Ei saa ajalogi sissekannet kustutada."
 notice_issue_done_ratios_updated: "Kande valmis osa suhtarvu uuendamine."
 notice_gantt_chart_truncated: "Graafikut vähendati, kuna see ületab kirjete hulga, mida on maksimaalselt võimalik kuvada (%{max})"
191

192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209
 error_can_t_load_default_data: "Vaikekonfiguratsiooni laadimine ebaõnnestus: %{value}"
 error_scm_not_found: "Kirjet või revisjoni ei leitud hoidlast."
 error_scm_command_failed: "Hoidlasse sisenemisel tekkis viga: %{value}"
 error_scm_annotate: "Kirjet ei eksisteeri või ei ole seda võimalik tuvastada."
 error_issue_not_found_in_project: "Kannet ei leitud või see ei kuulu selle projekti juurde"
 error_no_tracker_in_project: "Sellel projektil ei ole ühtegi kannete liiki. Kontrollige palun projekti sätteid."
 error_no_default_issue_status: 'Ühtegi kande olekut ei ole vaikimisi määratud. Palun kontrollige oma konfiguratsiooni (minge asukohta "Haldamine -> Kande olekud").'
 error_can_not_delete_custom_field: "Ei saa kohandatud välja kustutada"
 error_can_not_delete_tracker: "See kannete liik sisaldab kandeid ning seda ei ole võimalik kustutada."
 error_can_not_remove_role: "See roll on kasutuses ning seda ei ole võimalik kustutada."
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: "Suletud versioonile määratud kannet ei ole võimalik uuesti avada"
 error_can_not_archive_project: "Seda projekti ei ole võimalik arhiveerida"
 error_issue_done_ratios_not_updated: "Kande valmis osa suhtarve ei ole uuendatud."
 error_workflow_copy_source: "Valige palun allika jälitaja või roll"
 error_workflow_copy_target: "Valige palun allika jälitaja(d) ja roll(id)"
 error_unable_delete_issue_status: "Kande olekut ei ole võimalik kustutada"
 error_unable_to_connect: "Ühenduse loomine ei ole võimalik (%{value})"
 warning_attachments_not_saved: "%{count} faili salvestamine ebaõnnestus."
210

211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224
 mail_subject_lost_password: "Teie %{value} salafraas"
 mail_body_lost_password: "Salafraasi muutmiseks klõpsake järgnevat linki:"
 mail_subject_register: "Teie %{value} konto aktiveerimine"
 mail_body_register: "Oma konto aktiveerimiseks klõpsake järgnevat linki:"
 mail_body_account_information_external: "Sisselogimiseks võite kasutada oma %{value} kontot."
 mail_body_account_information: "Teie konto teave"
 mail_subject_account_activation_request: "%{value} konto aktiveerimise taotlus"
 mail_body_account_activation_request: "Uus kasutaja (%{value}) on registreerunud. Konto ootab teiepoolset kinnitamist:"
 mail_subject_reminder: "%{count} kanne(t) tuleb esitada järgneva %{days} päeva pärast"
 mail_body_reminder: "%{count} teile määratud kanne(t) tuleb esitada järgneva %{days} päeva pärast:"
 mail_subject_wiki_content_added: "'%{id}' wiki lehekülg on lisatud"
 mail_body_wiki_content_added: "The '%{id}' wiki lehekülg on lisatud %{author} poolt."
 mail_subject_wiki_content_updated: "'%{id}' wiki lehekülg on uuendatud"
 mail_body_wiki_content_updated: "The '%{id}' wiki lehekülg on uuendatud %{author} poolt."
225

226 227
 gui_validation_error: "1 viga"
 gui_validation_error_plural: "%{count} viga"
228

229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452
 field_name: "Nimi"
 field_description: "Kirjeldus"
 field_summary: "Kokkuvõte"
 field_is_required: "Kohustuslik"
 field_firstname: "Eesnimi"
 field_lastname: "Perekonnanimi"
 field_mail: "E-post"
 field_filename: "Fail"
 field_filesize: "Suurus"
 field_downloads: "Allalaadimised"
 field_author: "Autor"
 field_created_on: "Loodud"
 field_updated_on: "Uuendatud"
 field_field_format: "Formaat"
 field_is_for_all: "Kõikide projektide jaoks"
 field_possible_values: "Võimalikud väärtused"
 field_regexp: "Regulaaravaldis"
 field_min_length: "Minimaalne pikkus"
 field_max_length: "Maksimaalne pikkus"
 field_value: "Väärtus"
 field_category: "Kategooria"
 field_title: "Pealkiri"
 field_project: "Projekt"
 field_issue: "Kanne"
 field_status: "Olek"
 field_notes: "Märkmed"
 field_is_closed: "Kanne on suletud"
 field_is_default: "Vaikeväärtus"
 field_tracker: "Kande liik"
 field_subject: "Teema"
 field_due_date: "Tähtaeg"
 field_assigned_to: "Kellele on määratud"
 field_priority: "Prioriteet"
 field_fixed_version: "Sihtversioon"
 field_user: "Kasutaja"
 field_principal: "Volitaja"
 field_role: "Roll"
 field_homepage: "Koduleht"
 field_is_public: "Avalik"
 field_parent: "Mille alamprojekt"
 field_is_in_roadmap: "Roadmap'is kuvatud kanded"
 field_login: "Kasutajatunnus"
 field_mail_notification: "E-postiteated"
 field_admin: "Administraator"
 field_last_login_on: "Viimane ühendus"
 field_language: "Keel"
 field_effective_date: "Kuupäev"
 field_password: "Salafraas"
 field_new_password: "Uus salafraas"
 field_password_confirmation: "Kinnitus"
 field_version: "Versioon"
 field_type: "Tüüp"
 field_host: "Host"
 field_port: "Port"
 field_account: "Konto"
 field_base_dn: "Baas DN"
 field_attr_login: "Sisselogimise atribuut"
 field_attr_firstname: "Eesnime atribuut"
 field_attr_lastname: "Perekonnanime atribuut"
 field_attr_mail: "E-posti atribuut"
 field_onthefly: "Lennult kasutaja loomine"
 field_start_date: "Alguskuupäev"
 field_done_ratio: "% valmis"
 field_auth_source: "Autentimisviis"
 field_hide_mail: "Peida minu e-posti aadress"
 field_comments: "Kommentaar"
 field_url: "URL"
 field_start_page: "Avaleht"
 field_subproject: "Alamprojekt"
 field_hours: "tundi"
 field_activity: "Tegevus"
 field_spent_on: "Kuupäev"
 field_identifier: "Identifikaator"
 field_is_filter: "Kasutatakse filtrina"
 field_issue_to: "Seotud kanne"
 field_delay: "Viivitus"
 field_assignable: "Sellele rollile on võimalik kandeid määrata"
 field_redirect_existing_links: "Suunake olemasolevad lingid ümber"
 field_estimated_hours: "Eeldatav aeg"
 field_column_names: "Veerud"
 field_time_entries: "Logiaeg"
 field_time_zone: "Ajavöönd"
 field_searchable: "Otsitav"
 field_default_value: "Vaikeväärtus"
 field_comments_sorting: "Näite kommentaare"
 field_parent_title: "Vanema lehekülg"
 field_editable: "Muudetav"
 field_watcher: "Vaatleja"
 field_identity_url: "OpenID URL"
 field_content: "Sisu"
 field_group_by: "Rühmita tulemused"
 field_sharing: "Jagamine"
 field_parent_issue: "Peakande nr"
 field_member_of_group: "Määratute rühm"
 field_assigned_to_role: "Määratute roll"
 field_text: "Tekstiväli"
 field_visible: "Nähtav"
 field_warn_on_leaving_unsaved: "Hoiata mind, kui püüan leheküljelt lahkuda eelnevalt teksti salvestamata"
 field_issues_visibility: "Kannete nähtavus"
 field_is_private: "Privaatne"
 field_commit_logs_encoding: "Commit'i sõnumite kodeerimine"
 field_scm_path_encoding: "Tee kodeerimine"
 field_path_to_repository: "Hoidla tee"
 field_root_directory: "Juurkataloog"
 field_cvsroot: "CVSROOT"
 field_cvs_module: "Moodul"

 setting_app_title: "Rakenduse pealkiri"
 setting_app_subtitle: "Rakenduse alapealkiri"
 setting_welcome_text: "Tervitustekst"
 setting_default_language: "Vaikekeel"
 setting_login_required: "Autentimine on kohustuslik"
 setting_self_registration: "Iseregistreerimine"
 setting_attachment_max_size: "Manuse maksimaalne suurus"
 setting_issues_export_limit: "Kannete eksportimise piir"
 setting_mail_from: "Väljasaadetavate e-kirjade aadress"
 setting_bcc_recipients: "Pimekoopia saajad (bcc)"
 setting_plain_text_mail: "Lihtteksti e-post (ilma HTML-ita)"
 setting_host_name: "Hosti nimi ja tee"
 setting_text_formatting: "Teksti vormindamine"
 setting_wiki_compression: "Wiki ajaloo kokkupakkimine"
 setting_feeds_limit: "Veebikanali sisu piirang"
 setting_default_projects_public: "Uued projektid on vaikimisi avalikud"
 setting_autofetch_changesets: "Autofetch'i commit'e"
 setting_sys_api_enabled: "Luba WS hoidla haldamiseks"
 setting_commit_ref_keywords: "Märksõnade viitamine"
 setting_commit_fix_keywords: "Märksõnade parandamine"
 setting_autologin: "Automaatne sisselogimine"
 setting_date_format: "Kuupäevavorming"
 setting_time_format: "Ajavorming"
 setting_cross_project_issue_relations: "Luba projektidevahelisi kannete suhteid"
 setting_issue_list_default_columns: "Kannete loendis kuvatavad vaikeveerud"
 setting_repositories_encodings: "Hoidlate kodeerimine"
 setting_emails_header: "E-kirja päis"
 setting_emails_footer: "E-kirja jalus"
 setting_protocol: "Protokoll"
 setting_per_page_options: "Objektide arvu määramine lehekülje kohta"
 setting_user_format: "Kasutaja kuvavorming"
 setting_activity_days_default: "Projekti aktiivsuse all kuvatavate päevade arv"
 setting_display_subprojects_issues: "Kuva põhiprojektide juures vaikimisi alamprojektide kandeid"
 setting_enabled_scm: "SCM on lubatud"
 setting_mail_handler_body_delimiters: "Kärpi e-kirju pärast ühte järgnevatest ridadest"
 setting_mail_handler_api_enabled: "Luba WS sissetulevate e-kirjade jaoks"
 setting_mail_handler_api_key: "API võti"
 setting_sequential_project_identifiers: "Genereeri järjestikuseid projekti identifikaatoreid"
 setting_gravatar_enabled: "Kasuta Gravatari kasutajaikoone"
 setting_gravatar_default: "Vaikimisi määratud Gravatari pilt"
 setting_diff_max_lines_displayed: "Maks kuvatavate dif ridade arv"
 setting_file_max_size_displayed: "Tekstisiseselt kuvatavate tekstifailide maks suurus"
 setting_repository_log_display_limit: "Faili logis kuvatavate revisjonide maksimaalne arv"
 setting_openid: "Luba OpenID-ga sisselogimist ja registreerimist"
 setting_password_min_length: "Minimaalne salafraasi pikkus"
 setting_new_project_user_role_id: "Projekti loovale kasutajale (mitte administraator) määratud roll"
 setting_default_projects_modules: "Vaikimisi aktiveeritud moodulid uute projektide korral"
 setting_issue_done_ratio: "Arvuta valmis kannete suhtarv"
 setting_issue_done_ratio_issue_field: "Kasuta kannete välja"
 setting_issue_done_ratio_issue_status: "Kasuta kande olekut"
 setting_start_of_week: "Nädala esimene päev"
 setting_rest_api_enabled: "Luba RESTi veebiteenus"
 setting_cache_formatted_text: "Saada vormindatud tekst vahemällu"
 setting_default_notification_option: "Vaikimisi määratud teavitussuvand"
 setting_commit_logtime_enabled: "Luba aja logimine"
 setting_commit_logtime_activity_id: "Tegevus logitud aja jaoks"
 setting_gantt_items_limit: "Gantti diagrammis kuvatavate kirjete maksimaalne arv"
 setting_issue_group_assignment: "Kandeid võib gruppidele määrata"
 setting_default_issue_start_date_to_creation_date: "Uute kannete alguskuupäev on kande sisestamise kuupäev"

 permission_add_project: "Loo projekt"
 permission_add_subprojects: "Loo alamprojekte"
 permission_edit_project: "Muuda projekti"
 permission_select_project_modules: "Vali projekti mooduleid"
 permission_manage_members: "Halda liikmeid"
 permission_manage_project_activities: "Halda projekti tegevusi"
 permission_manage_versions: "Halda versioone"
 permission_manage_categories: "Halda kannete kategooriaid"
 permission_view_issues: "Vaata kandeid"
 permission_add_issues: "Lisa kandeid"
 permission_edit_issues: "Muuda kandeid"
 permission_manage_issue_relations: "Halda kannete suhteid"
 permission_set_issues_private: "Määra kanded avalikuks või privaatseks"
 permission_set_own_issues_private: "Määra oma kanded avalikuks või privaatseks"
 permission_add_issue_notes: "Lisa märkusi"
 permission_edit_issue_notes: "Muuda märkusi"
 permission_edit_own_issue_notes: "Muuda enda märkusi"
 permission_move_issues: "Teisalda kandeid"
 permission_delete_issues: "Kustuta kandeid"
 permission_manage_public_queries: "Halda avalikke päringuid"
 permission_save_queries: "Salvesta päringud"
 permission_view_gantt: "Vaata gantti diagrammi"
 permission_view_calendar: "Vaata kalendrit"
 permission_view_issue_watchers: "Vaata vaatlejate loendit"
 permission_add_issue_watchers: "Lisa vaatlejaid"
 permission_delete_issue_watchers: "Eemalda vaatlejaid"
 permission_log_time: "Lisa veedetud aeg logisse"
 permission_view_time_entries: "Vaata veedetud aega"
 permission_edit_time_entries: "Muuda ajalogisid"
 permission_edit_own_time_entries: "Muuda oma ajalogi"
 permission_manage_news: "Halda uudiseid"
 permission_comment_news: "Kommenteeri uudiseid"
 permission_manage_documents: "Halda dokumente"
 permission_view_documents: "Vaata dokumente"
 permission_manage_files: "Halda faile"
 permission_view_files: "Vaata faile"
 permission_manage_wiki: "Halda wikit"
 permission_rename_wiki_pages: "Muuda wiki lehekügede nimesid"
 permission_delete_wiki_pages: "Kustuta wiki lehekülgi"
 permission_view_wiki_pages: "Vaata wikit"
 permission_view_wiki_edits: "Vaata wiki ajalugu"
 permission_edit_wiki_pages: "Muuda wiki lehekülgi"
 permission_delete_wiki_pages_attachments: "Kustuta manused"
 permission_protect_wiki_pages: "Kaitse wiki lehekülgi"
 permission_manage_repository: "Halda hoidlat"
 permission_browse_repository: "Hoidla sirvimine"
 permission_view_changesets: "Vaata muudatuste komplekti"
 permission_commit_access: "Commit'i juurdepääs"
 permission_manage_boards: "Halda foorumeid"
 permission_view_messages: "Vaata sõnumeid"
 permission_add_messages: "Postita sõnumeid"
 permission_edit_messages: "Muuda sõnumeid"
 permission_edit_own_messages: "Muuda enda sõnumeid"
 permission_delete_messages: "Kustuta sõnumeid"
 permission_delete_own_messages: "Kustuta enda sõnumeid"
 permission_export_wiki_pages: "Ekspordi wiki lehekülgi"
 permission_manage_subtasks: "Halda alamkandeid"
453

454 455 456 457 458 459 460 461 462 463
 project_module_issue_tracking: "Kande jälgimine"
 project_module_time_tracking: "Aja jälgimine"
 project_module_news: "Uudised"
 project_module_documents: "Dokumendid"
 project_module_files: "Failid"
 project_module_wiki: "Wiki"
 project_module_repository: "Hoidla"
 project_module_boards: "Foorumid"
 project_module_calendar: "Kalender"
 project_module_gantt: "Gantt"
464

465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964
 label_user: "Kasutaja"
 label_user_plural: "Kasutajad"
 label_user_new: "Uus kasutaja"
 label_user_anonymous: "Anonüümne"
 label_project: "Projekt"
 label_project_new: "Uus projekt"
 label_project_plural: "Projektid"
 label_x_projects:
  zero: "projektid puuduvad"
  one:  "1 projekt"
  other: "%{count} projekti"
 label_project_all: "Kõik projektid"
 label_project_latest: "Viimased projektid"
 label_issue: "Kanne"
 label_issue_new: "Uus kanne"
 label_issue_plural: "Kanded"
 label_issue_view_all: "Vaata kõiki kandeid"
 label_issues_by: "Kanded %{value} põhjal"
 label_issue_added: "Lisatud kanne"
 label_issue_updated: "Uuendatud kanne"
 label_issue_note_added: "Lisatud märkus"
 label_issue_status_updated: "Uuendatud olek"
 label_issue_priority_updated: "Uuendatud prioriteet"
 label_document: "Dokument"
 label_document_new: "Uus dokument"
 label_document_plural: "Dokumendid"
 label_document_added: "Lisatud dokument"
 label_role: "Roll"
 label_role_plural: "Rollid"
 label_role_new: "Uus roll"
 label_role_and_permissions: "Rollid ja load"
 label_role_anonymous: "Anonüümne"
 label_role_non_member: "Pole liige"
 label_member: "Liige"
 label_member_new: "Uus liige"
 label_member_plural: "Liikmed"
 label_tracker: "Kannete liik"
 label_tracker_plural: "Kannete liigid"
 label_tracker_new: "Uus kannete liik"
 label_workflow: "Töövoog"
 label_issue_status: "Kande olek"
 label_issue_status_plural: "Kande olekud"
 label_issue_status_new: "Uus olek"
 label_issue_category: "Kande kategooria"
 label_issue_category_plural: "Kande kategooriad"
 label_issue_category_new: "Uus kategooria"
 label_custom_field: "Kohandatud väli"
 label_custom_field_plural: "Kohandatud väljad"
 label_custom_field_new: "Uus kohandatud väli"
 label_enumerations: "Loendid"
 label_enumeration_new: "Uus väärtus"
 label_information: "Teave"
 label_information_plural: "Teave"
 label_please_login: "Palun logige sisse"
 label_register: "Registreerige"
 label_login_with_open_id_option: "või logige OpenID-ga sisse"
 label_password_lost: "Ununenud salafraas"
 label_home: "Kodu"
 label_my_page: "Minu lehekülg"
 label_my_account: "Minu konto"
 label_my_projects: "Minu projektid"
 label_my_page_block: "Minu lehekülje seadistamine"
 label_administration: "Administratsioon"
 label_login: "Logi sisse"
 label_logout: "Logi välja"
 label_help: "Abi"
 label_reported_issues: "Registreeritud kanded"
 label_assigned_to_me_issues: "Minule määratud kanded"
 label_last_login: "Viimane ühendus"
 label_registered_on: "Registreerimiskuupäev"
 label_activity: "Tegevus"
 label_overall_activity: "Üldine tegevus"
 label_user_activity: "%{value} tegevus"
 label_new: "Uus"
 label_logged_as: "Sisse logitud kasutajana"
 label_environment: "Keskkond"
 label_authentication: "Autentimine"
 label_auth_source: "Autentimisviis"
 label_auth_source_new: "Uus autentimisviis"
 label_auth_source_plural: "Autentimisviisid"
 label_subproject_plural: "Alamprojektid"
 label_subproject_new: "Uus alamprojekt"
 label_and_its_subprojects: "%{value} ja selle alamprojektid"
 label_min_max_length: "Min - Maks pikkus"
 label_list: "Loend"
 label_date: "Kuupäev"
 label_integer: "Täisarv"
 label_float: "Ujukomaarv"
 label_boolean: "Kahendmuutuja"
 label_string: "Tekst"
 label_text: "Pikk tekst"
 label_attribute: "Atribuut"
 label_attribute_plural: "Atribuudid"
 label_download: "%{count} allalaadimine"
 label_download_plural: "%{count} allalaadimist"
 label_no_data: "Puuduvad andmed, mida kuvada"
 label_change_status: "Muuda olekut"
 label_history: "Ajalugu"
 label_attachment: "Fail"
 label_attachment_new: "Uus fail"
 label_attachment_delete: "Kustuta fail"
 label_attachment_plural: "Failid"
 label_file_added: "Lisatud fail"
 label_report: "Aruanne"
 label_report_plural: "Aruanded"
 label_news: "Uudised"
 label_news_new: "Lisa uudised"
 label_news_plural: "Uudised"
 label_news_latest: "Viimased uudised"
 label_news_view_all: "Vaata kõiki uudiseid"
 label_news_added: "Lisatud uudised"
 label_news_comment_added: "Uudisele lisatud kommentaar"
 label_settings: "Sätted"
 label_overview: "Ülevaade"
 label_version: "Versioon"
 label_version_new: "Uus versioon"
 label_version_plural: "Versioonid"
 label_close_versions: "Sulge lõpuleviidud versioonid"
 label_confirmation: "Kinnitus"
 label_export_to: "Samuti saadaval:"
 label_read: "Loe..."
 label_public_projects: "Avalikud projektid"
 label_open_issues: "avatud"
 label_open_issues_plural: "avatud"
 label_closed_issues: "suletud"
 label_closed_issues_plural: "suletud"
 label_x_open_issues_abbr_on_total:
  zero: "0 avatud / %{total}"
  one:  "1 avatud / %{total}"
  other: "%{count} avatud / %{total}"
 label_x_open_issues_abbr:
  zero: "0 avatud"
  one:  "1 avatud"
  other: "%{count} avatud"
 label_x_closed_issues_abbr:
  zero: "0 suletud"
  one:  "1 suletud"
  other: "%{count} suletud"
 label_total: "Kokku"
 label_permissions: "Load"
 label_current_status: "Hetkeolukord"
 label_new_statuses_allowed: "Uued olukorrad on lubatud"
 label_all: "kõik"
 label_none: "puudub"
 label_nobody: "mitte keegi"
 label_next: "Järgmine"
 label_previous: "Eelmine"
 label_used_by: "Kasutaja"
 label_details: "Üksikasjad"
 label_add_note: "Lisa märkus"
 label_per_page: "Lehekülje kohta"
 label_calendar: "Kalender"
 label_months_from: "kuud alates..."
 label_gantt: "Gantt"
 label_internal: "Sisemine"
 label_last_changes: "viimased %{count} muutust"
 label_change_view_all: "Vaata kõiki muutuseid"
 label_personalize_page: "Personaliseeri seda lehekülge"
 label_comment: "Kommentaar"
 label_comment_plural: "Kommentaarid"
 label_x_comments:
  zero: "kommentaarid puuduvad"
  one: "1 kommentaar"
  other: "%{count} kommentaari"
 label_comment_add: "Lisa kommentaar"
 label_comment_added: "Kommentaar lisatud"
 label_comment_delete: "Kustuta kommentaarid"
 label_query: "Kohandatud päring"
 label_query_plural: "Kohandatud päringud"
 label_query_new: "Uus päring"
 label_my_queries: "Minu kohandatud päringud"
 label_filter_add: "Lisa filter"
 label_filter_plural: "Filtrid"
 label_equals: "on"
 label_not_equals: "ei ole"
 label_in_less_than: "vähemas kui"
 label_in_more_than: "rohkemas kui"
 label_greater_or_equal: ">="
 label_less_or_equal: "<="
 label_between: "on vahemikus"
 label_in: "sees"
 label_today: "täna"
 label_all_time: "kogu aeg"
 label_yesterday: "eile"
 label_this_week: "see nädal"
 label_last_week: "eelmine nädal"
 label_last_n_days: "viimased %{count} päeva"
 label_this_month: "see kuu"
 label_last_month: "eelmine kuu"
 label_this_year: "see aasta"
 label_date_range: "Andmeulatus"
 label_less_than_ago: "vähem kui päevade eest"
 label_more_than_ago: "rohkem kui päevade eest"
 label_ago: "päevade eest"
 label_contains: "sisaldab"
 label_not_contains: "ei sisalda"
 label_day_plural: "päeva"
 label_repository: "Hoidla"
 label_repository_plural: "Hoidlad"
 label_browse: "Sirvi"
 label_modification: "%{count} muutus"
 label_modification_plural: "%{count} muutust"
 label_branch: "Haru"
 label_tag: "Silt"
 label_revision: "Revisjon"
 label_revision_plural: "Revisjonid"
 label_revision_id: "Revisjon %{value}"
 label_associated_revisions: "Seotud revisjonid"
 label_added: "lisatud"
 label_modified: "muudetud"
 label_copied: "kopeeritud"
 label_renamed: "ümber nimetatud"
 label_deleted: "kustutatud"
 label_latest_revision: "Viimane revisjon"
 label_latest_revision_plural: "Viimased revisjonid"
 label_view_revisions: "Vaata revisjone"
 label_view_all_revisions: "Vaata kõiki revisjone"
 label_max_size: "Maksimaalne suurus"
 label_sort_highest: "Liiguta kõrgemaile"
 label_sort_higher: "Liiguta ülespoole"
 label_sort_lower: "Liiguta allapoole"
 label_sort_lowest: "Liiguta madalaimale"
 label_roadmap: "Roadmap"
 label_roadmap_due_in: "Tähtaeg on %{value}"
 label_roadmap_overdue: "%{value} hilinenud"
 label_roadmap_no_issues: "Selle versiooni jaoks puuduvad kanded"
 label_search: "Otsi"
 label_result_plural: "Tulemused"
 label_all_words: "Kõik sõnad"
 label_wiki: "Wiki"
 label_wiki_edit: "Wiki muutmine"
 label_wiki_edit_plural: "Wiki muutmised"
 label_wiki_page: "Wiki lehekülg"
 label_wiki_page_plural: "Wiki leheküljed"
 label_index_by_title: "Indekseerimine pealkirja järgi"
 label_index_by_date: "Indekseerimine kuupäeva järgi"
 label_current_version: "Praegune versioon"
 label_preview: "Eelvaade"
 label_feed_plural: "Veebikanalid"
 label_changes_details: "Kõikide muutuste andmed"
 label_issue_tracking: "Kande jälitamine"
 label_spent_time: "Kulutatud aeg"
 label_overall_spent_time: "Kokku kulunud aeg"
 label_f_hour: "%{value} tund"
 label_f_hour_plural: "%{value} tundi"
 label_time_tracking: "Aja jälgimine"
 label_change_plural: "Muutused"
 label_statistics: "Statistika"
 label_commits_per_month: "Commit'i kuu jooksul"
 label_commits_per_author: "Commit'i autori kohta"
 label_view_diff: "Vaata erinevusi"
 label_diff_inline: "tekstisisene"
 label_diff_side_by_side: "kõrvuti"
 label_options: "Suvandid"
 label_copy_workflow_from: "Kopeeri töövoo vorming"
 label_permissions_report: "Lubamisaruanne"
 label_watched_issues: "Vaadeldud kanded"
 label_related_issues: "Seotud kanded"
 label_applied_status: "Rakendunud olek"
 label_loading: "Laadimine..."
 label_relation_new: "Uus suhe"
 label_relation_delete: "Kustuta suhe"
 label_relates_to: "seotud"
 label_duplicates: "duplitseerib"
 label_duplicated_by: "duplitseerija"
 label_blocks: "blokeerib"
 label_blocked_by: "blokeerija"
 label_precedes: "eelneb"
 label_follows: "järgneb"
 label_end_to_start: "lõpust alguseni"
 label_end_to_end: "lõpust lõpuni"
 label_start_to_start: "algusest alguseni"
 label_start_to_end: "algusest lõpuni"
 label_stay_logged_in: "Jää sisselogituks"
 label_disabled: "keelatud"
 label_show_completed_versions: "Kuva lõpuleviidud versioone"
 label_me: "mina"
 label_board: "Foorum"
 label_board_new: "Uus foorum"
 label_board_plural: "Foorumid"
 label_board_locked: "Lukus"
 label_board_sticky: "Kleepuv"
 label_topic_plural: "Teemad"
 label_message_plural: "Sõnumid"
 label_message_last: "Viimane sõnum"
 label_message_new: "Uus sõnum"
 label_message_posted: "Lisatud sõnum"
 label_reply_plural: "Vastused"
 label_send_information: "Saada konto teave sellele kasutajale"
 label_year: "Aasta"
 label_month: "Kuu"
 label_week: "Nädal"
 label_date_from: "Alates"
 label_date_to: "Kuni"
 label_language_based: "Kasutaja keelel põhinev"
 label_sort_by: "Sorteeri %{value} järgi"
 label_send_test_email: "Saada kontrollkiri"
 label_feeds_access_key: "RSS-i juurdepääsuvõti"
 label_missing_feeds_access_key: "RSS-i juurdepääsuvõti on puudu"
 label_feeds_access_key_created_on: "RSS-i juurdepääsuvõti loodi %{value} tagasi"
 label_module_plural: "Moodulid"
 label_added_time_by: "Lisatud %{author} poolt %{age} eest"
 label_updated_time_by: "Uuendatud %{author} poolt %{age} eest"
 label_updated_time: "Uuendatud %{value} eest"
 label_jump_to_a_project: "Liigu projekti juurde..."
 label_file_plural: "Failid"
 label_changeset_plural: "Muutuste komplektid"
 label_default_columns: "Vaikeveerud"
 label_no_change_option: "(Pole muutust)"
 label_bulk_edit_selected_issues: "Massredigeeri valitud kirjeid"
 label_bulk_edit_selected_time_entries: "Massredigeeri valitud ajasissekandeid"
 label_theme: "Teema"
 label_default: "Vaikimisi"
 label_search_titles_only: "Otsi ainult pealkirju"
 label_user_mail_option_all: "Ükskõik millise sündmuse jaoks kõikides minu projektides"
 label_user_mail_option_selected: "Ükskõik millise sündmuse jaoks ainult valitud projektide seast..."
 label_user_mail_option_none: "Sündmused puuduvad"
 label_user_mail_option_only_my_events: "Ainult asjade jaoks, mida ma vaatan või millega ma seotud olen"
 label_user_mail_option_only_assigned: "Ainult asjade jaoks, millede jaoks ma määratud olen"
 label_user_mail_option_only_owner: "Ainult asjade jaoks, mille omanik ma olen"
 label_user_mail_no_self_notified: "Ma ei soovi saada teadet muudatuste kohta, mida ma ise teen"
 label_registration_activation_by_email: "konto aktiveerimine e-posti teel"
 label_registration_manual_activation: "konto manuaalne aktiveerimine"
 label_registration_automatic_activation: "konto automaatne aktiveerimine"
 label_display_per_page: "Lehekülje kohta: %{value}"
 label_age: "Vanus"
 label_change_properties: "Muuda omadusi"
 label_general: "Üldine"
 label_more: "Rohkem"
 label_scm: "SCM"
 label_plugins: "Pluginad"
 label_ldap_authentication: "LDAP autentimine"
 label_downloads_abbr: "A/L"
 label_optional_description: "Valikuline kirjeldus"
 label_add_another_file: "Lisa veel üks fail"
 label_preferences: "Eelistused"
 label_chronological_order: "Kronoloogilises järjekorras"
 label_reverse_chronological_order: "Kronoloogiliselt vastupidises järjekorras"
 label_planning: "Kavandamine"
 label_incoming_emails: "Sissetulevad e-kirjad"
 label_generate_key: "Genereeri võti"
 label_issue_watchers: "Vaatlejad"
 label_example: "Näide"
 label_display: "Kuva"
 label_sort: "Sorteeri"
 label_ascending: "Suurenevalt"
 label_descending: "Kahanevalt"
 label_date_from_to: "Alates %{start} kuni %{end}"
 label_wiki_content_added: "Wiki lehekülg lisatud"
 label_wiki_content_updated: "Wiki lehekülg uuendatud"
 label_group: "Rühm"
 label_group_plural: "Rühmad"
 label_group_new: "Uus rühm"
 label_time_entry_plural: "Kulunud aeg"
 label_version_sharing_none: "Ei ole jagatud"
 label_version_sharing_descendants: "Alamprojektidega"
 label_version_sharing_hierarchy: "Projektihierarhiaga"
 label_version_sharing_tree: "Projektipuuga"
 label_version_sharing_system: "Kõikide projektidega"
 label_update_issue_done_ratios: "Uuenda kande valmis osa suhtarve"
 label_copy_source: "Allikas"
 label_copy_target: "Sihtobjekt"
 label_copy_same_as_target: "Samane sihtobjektiga"
 label_display_used_statuses_only: "Kuva ainult selle jälitaja poolt kasutatavaid olekuid"
 label_api_access_key: "API juurdepääsuvõti"
 label_missing_api_access_key: "API juurdepääsuvõti on puudu"
 label_api_access_key_created_on: "API juurdepääsuvõti loodi %{value} eest"
 label_profile: "Profiil"
 label_subtask_plural: "Alamkanded"
 label_project_copy_notifications: "Saada e-postiteavitus projekti kopeerimise ajal"
 label_principal_search: "Otsi kasutajat või rühma:"
 label_user_search: "Otsi kasutajat:"
 label_additional_workflow_transitions_for_author: "Täiendavad üleminekud on lubatud, kui kasutaja on autor"
 label_additional_workflow_transitions_for_assignee: "Täiendavad üleminekud on lubatud, kui kasutaja on isik, kellele on kanne määratud"
 label_issues_visibility_all: "Kõik kanded"
 label_issues_visibility_public: "Kõik mitteprivaatsed kanded"
 label_issues_visibility_own: "Kasutaja poolt loodud või kasutajale määratud kanded"
 label_git_report_last_commit: "Teavita failide ja kaustade viimasest commit'ist"

 button_login: "Logi sisse"
 button_submit: "Esita"
 button_save: "Salvesta"
 button_check_all: "Märgista kõik"
 button_uncheck_all: "Eemalda kõik märgistused"
 button_collapse_all: "Sulge kõik"
 button_expand_all: "Laienda kõiki"
 button_delete: "Kustuta"
 button_create: "Loo"
 button_create_and_continue: "Loo ja jätka"
 button_test: "Kontrolli"
 button_edit: "Muuda"
 button_edit_associated_wikipage: "Muuda seotud Wiki lehekülge: %{page_title}"
 button_add: "Lisa"
 button_change: "Muuda"
 button_apply: "Rakenda"
 button_clear: "Puhasta"
 button_lock: "Lukusta"
 button_unlock: "Vabasta lukust"
 button_download: "Laadi alla"
 button_list: "Loenda"
 button_view: "Vaata"
 button_move: "Liiguta"
 button_move_and_follow: "Liiguta ja järgne"
 button_back: "Tagasi"
 button_cancel: "Tühista"
 button_activate: "Aktiveeri"
 button_sort: "Sorteeri"
 button_log_time: "Logi aeg"
 button_rollback: "Pöördu tagasi selle versiooni juurde"
 button_watch: "Vaatle"
 button_unwatch: "Ära vaatle"
 button_reply: "Vasta"
 button_archive: "Arhiveeri"
 button_unarchive: "Eemalda arhiivist"
 button_reset: "Lähtesta"
 button_rename: "Nimeta ümber"
 button_change_password: "Muuda salafraas"
 button_copy: "Kopeeri"
 button_copy_and_follow: "Kopeeri ja järgne"
 button_annotate: "Annoteeri"
 button_update: "Uuenda"
 button_configure: "Konfigureeri"
 button_quote: "Viita"
 button_duplicate: "Paljunda"
 button_show: "Näita"

 status_active: "aktiivne"
 status_registered: "registreeritud"
 status_locked: "lukustatud"

 version_status_open: "avatud"
 version_status_locked: "lukustatud"
 version_status_closed: "suletud"

 field_active: "Aktiivne"

 text_select_mail_notifications: "Valige tegevused, mille puhul saadetakse e-postiteavitus."
 text_regexp_info: "nt ^[A-Z0-9]+$"
 text_min_max_length_info: "0 tähendab, et piirangud puuduvad"
 text_project_destroy_confirmation: "Kas olete kindel, et soovite selle projekti ja sellega seotud andmed kustutada?"
 text_subprojects_destroy_warning: "Selle alamprojekt(id): %{value} kustutatakse samuti."
 text_workflow_edit: "Valige töövoo muutmiseks roll ja jälitaja"
 text_are_you_sure: "Kas te olete kindel?"
 text_are_you_sure_with_children: "Kustuta kanne ja kõik laste kanded?"
 text_journal_changed: "%{label} muutus %{old} asemel %{new}-ks"
 text_journal_changed_no_detail: "%{label} uuendatud"
 text_journal_set_to: "%{label} määra %{value}"
 text_journal_deleted: "%{label} kustutatud (%{old})"
 text_journal_added: "%{label} %{value} lisatud"
 text_tip_issue_begin_day: "kanne algab sellest päevast"
 text_tip_issue_end_day: "kanne lõppeb sellest päevast"
 text_tip_issue_begin_end_day: "kanne algab ja lõppeb sellel päeval"
 text_project_identifier_info: 'Lubatud on ainult väiketähed (a-z), arvud ja sidekriipsud.<br />Kui idendifikaator on salvestatud, ei ole seda võimalik muuta.'
 text_caracters_maximum: "Maksimaalselt %{count} tähemärki."
 text_caracters_minimum: "Peab olema vähemalt %{count} tähemärki pikk."
 text_length_between: "Pikkus vahemikus %{min} ja %{max} tähemärki."
 text_tracker_no_workflow: "Selle kannete liigi jaoks ei ole töövoogu määratud"
 text_unallowed_characters: "Lubamatud tähemärgid"
 text_comma_separated: "Lubatud on mitmed väärtused (komaga eraldatud)."
 text_line_separated: "Lubatud on mitmed väärtused (iga väärtuse jaoks eraldi rida)."
 text_issues_ref_in_commit_messages: "Kannetele viitamine ja nende parandamine commit'i sõnumites"
 text_issue_added: "Kanne %{id} on raporteeritud %{author} poolt."
 text_issue_updated: "Kanne %{id} on uuendatud %{author} poolt."
 text_wiki_destroy_confirmation: "Kas olete kindel, et soovite seda wikit ja kogu selle sisu kustutada?"
 text_issue_category_destroy_question: "Mõned kanded (%{count}) on sellesse kategooriasse määratud. Mida te soovite teha?"
 text_issue_category_destroy_assignments: "Eemalda kategooria määratlused"
 text_issue_category_reassign_to: "Määra sellele kategooriale uued kanded"
 text_user_mail_option: "Mittevalitud projektide puhul saate te teavitusi ainult asjade kohta, mida te vaatate või millega te seotud olete (nt kannete puhul, mille autor te olete või mis on teile määratud)."
 text_no_configuration_data: "Rolle, jälitajaid, kande olekut ja töövoogu ei ole veel konfigureeritud.\nOn äärmiselt soovitatav laadida vaikekonfiguratsioon. Teil on võimalik seda pärast laadimist modifitseerida."
 text_load_default_configuration: "Laadi vaikekonfiguratsioon"
 text_status_changed_by_changeset: "Rakendatud muutuste komplektis %{value}."
 text_time_logged_by_changeset: "Rakendatud muutuste komplektis %{value}."
 text_issues_destroy_confirmation: "Kas olete kindel, et soovite valitud kande(d) kustutada?"
 text_issues_destroy_descendants_confirmation: "See kustutab samuti %{count} alamkanne(t)."
 text_time_entries_destroy_confirmation: "Kas olete kindel, et soovite valitud ajakande(d) kustutada?"
 text_select_project_modules: "Valige moodulid, mida selle projekti jaoks lubada:"
 text_default_administrator_account_changed: "Vaikimis määratud administraatori kontot on muudetud"
 text_file_repository_writable: "Manuste kataloog on kirjutamisõigusega"
 text_plugin_assets_writable: "Pluginate kataloog on kirjutamisõigusega"
 text_rmagick_available: "RMagick on saadaval (pole kohustuslik)"
 text_destroy_time_entries_question: "Nende kannete osas, mida te kustutada soovite, raporteeriti %{hours} tundi. Mida te soovite teha?"
 text_destroy_time_entries: "Kustuta raporteeritud tunnid"
 text_assign_time_entries_to_project: "Määra raporteeritud tunnid projektile"
 text_reassign_time_entries: "Määra raporteeritud tunnid uuesti sellele kandele:"
 text_user_wrote: "%{value} kirjutas:"
 text_enumeration_destroy_question: "sellele väärtusele on määratud %{count} objekti."
 text_enumeration_category_reassign_to: "Määra need uuesti sellele väärtusele:"
 text_email_delivery_not_configured: "E-posti teenust ei ole konfigureeritud ja teavitused on keelatud.\nKonfigureerige oma SMTP-serverit config/configuration.yml alt ja taaskäivitage rakendus muudatuste rakendamiseks."
 text_repository_usernames_mapping: "Valige või uuendage Redmine'i kasutajat, mis on iga hoidla logis leiduva kasutajanime juurde kaardistatud.\nSama Redmine'i ja hoidla kasutajanime või e-posti aadressiga kasutajad kaardistatakse automaatselt."
 text_diff_truncated: "... Seda dif-i kärbiti, kuna see ületas maksimaalse kuvatava suuruse."
 text_custom_field_possible_values_info: "Üks rida iga väärtuse jaoks"
 text_wiki_page_destroy_question: "Sellel leheküljel on %{descendants} lapslehekülg(e) ja järglane/järglased. Mida te soovite teha?"
 text_wiki_page_nullify_children: "Jäta lapsleheküljed juurlehekülgedena alles"
 text_wiki_page_destroy_children: "Kustuta lapsleheküljed ja kõik nende järglased"
 text_wiki_page_reassign_children: "Määra lapsleheküljed sellele vanemleheküljele"
 text_own_membership_delete_confirmation: "Te olete eemaldamas mõningaid või kõiki oma õigusi ning ei pruugi seejärel olla enam võimeline seda projekti muutma.\nKas te olete kindel, et soovite jätkata?"
 text_zoom_in: "Suumi sisse"
 text_zoom_out: "Suumi välja"
 text_warn_on_leaving_unsaved: "Antud lehekülg sisaldab salvestamata teksti, mis läheb kaduma, kui te sellelt leheküljelt lahkute."
 text_scm_path_encoding_note: "Vaikimisi: UTF-8"
jplang's avatar
jplang committed
965 966
 text_git_repository_note: "Tühi ja kohalik hoidla (nt /gitrepo, c:\\gitrepo)"
 text_mercurial_repository_note: "Kohalik hoidla (nt /hgrepo, c:\\hgrepo)"
967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997
 text_scm_command: "Käsklus"
 text_scm_command_version: "Versioon"
 text_scm_config: "Te saate oma scm-käsklusi konfigureerida failis config/configuration.yml. Taaskäivitage rakendus pärast selle muutmist."
 text_scm_command_not_available: "Scm-käsklus ei ole saadaval. Kontrollige administraatori paneeli sätteid."

 default_role_manager: "Haldaja"
 default_role_developer: "Arendaja"
 default_role_reporter: "Raporteerija"
 default_tracker_bug: "Viga"
 default_tracker_feature: "Funktsioon"
 default_tracker_support: "Tugi"
 default_issue_status_new: "Uus"
 default_issue_status_in_progress: "Progresseerumas"
 default_issue_status_resolved: "Lahendatud"
 default_issue_status_feedback: "Tagasiside"
 default_issue_status_closed: "Suletud"
 default_issue_status_rejected: "Tagasilükatud"
 default_doc_category_user: "Kasutaja dokumentatsioon"
 default_doc_category_tech: "Tehniline dokumentatsioon"
 default_priority_low: "Madal"
 default_priority_normal: "Tavaline"
 default_priority_high: "Kõrge"
 default_priority_urgent: "Kiireloomuline"
 default_priority_immediate: "Viivitamatu"
 default_activity_design: "Kujundus"
 default_activity_development: "Arendus"

 enumeration_issue_priorities: "Kande prioriteedid"
 enumeration_doc_categories: "Dokumentide kategooriad"
 enumeration_activities: "Tegevused (aja jälgimine)"
 enumeration_system_activity: "Süsteemi tegevus"
998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006
 text_issue_conflict_resolution_add_notes: "Lisa mu märkmed ning hülga ülejäänud muudatused"
 description_search: "Otsimisväli"
 field_repository_is_default: "Vaikimisi repositoorium"
 text_issue_conflict_resolution_overwrite: "Salvesta selle vaatamata mu muudatused (eelnevad märkmed jäetakse alles aga mõned muudatused kirjutatakse ilmselt üle)"
 notice_issue_successful_create: "Kanne nr %{id} loodud."
 description_user_mail_notification: "E-posti teavituse seaded"
 description_date_range_list: "Vali nimekirjast vahemik"
 setting_commit_cross_project_ref: "Luba viidata ja parandada kõikide teiste projektide kandeid"
 error_scm_annotate_big_text_file: "Kuna kande suurus ületab maksimaalset tekstifaili suurust, ei saa kahjuks sellele kandele märkmeid lisada."
1007
 notice_failed_to_save_time_entries: "Failed to save %{count} time entrie(s) on %{total} selected: %{ids}."
1008
 description_date_to: "Sisesta lõppkuupäev"
1009
 label_item_position: "%{position} of %{count}"
1010
 description_all_columns: "Kõik tulbad"
1011
 label_diff: diff
1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028
 button_edit_section: "Muuda seda osa"
 field_multiple: "Mitu väärtust"
 permission_manage_related_issues: "Halda seotud kandeid"
 description_query_sort_criteria_attribute: "Sorteerimise atribuut"
 description_message_content: "Sõnumi sisu"
 description_wiki_subpages_reassign: "Vali uus pealeht"
 label_repository_new: "Uus repositoorium"
 description_available_columns: "Saadavalolevad tulbad"
 description_selected_columns: "Valitud tulbad"
 description_date_range_interval: "Vali vahemik märkides algus-ja lõppkuupäeva"
 description_project_scope: "Otsingu skoop"
 description_issue_category_reassign: "Vali kande kategooria"
 notice_issue_update_conflict: "Sellal kui sa kannet vaatasid uuendati seda teise kasutaja poolt."
 button_export: "Ekspordi"
 description_query_sort_criteria_direction: "Sorteerimise suund"
 description_notes: "Märkmed"
 description_filter: "Filter"
1029
 label_x_issues:
1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041
  one: "1 kanne"
  other: "%{count} kannet"
  zero: "0 kannet"
 label_parent_revision: "Pea"
 label_child_revision: "Alam"
 description_choose_project: "Projektid"
 label_copy_attachments: "Kopeeri manused"
 description_date_from: "Vali alguskuupäev"
 text_issue_conflict_resolution_cancel: "Hülga kõik mu muudatused ja kuva %{link} uuesti"
 label_export_options: "%{export_format} ekspordi valikud"
 label_completed_versions: "Lõpetatud versioonid"
 error_attachment_too_big: "Seda faili ei saa üles laadida, kuna ületab maksimumsuurust (%{max_size})"
jplang's avatar
jplang committed
1042
 field_ldap_filter: LDAP filter
1043
 label_search_for_watchers: Search for watchers to add
jplang's avatar
jplang committed
1044 1045 1046 1047 1048 1049
 notice_account_deleted: Your account has been permanently deleted.
 setting_unsubscribe: Allow users to unsubscribe
 button_delete_my_account: Delete my account
 text_account_destroy_confirmation: |-
  Are you sure you want to proceed?
  Your account will be permanently deleted, with no way to reactivate it.