GitLab steht wegen Wartungsarbeiten am Montag, den 10. Mai, zwischen 17:00 und 19:00 Uhr nicht zur Verfügung.

sl.yml 53.8 KB
Newer Older
1
sl:
2
 # Text direction: Left-to-Right (ltr) or Right-to-Left (rtl)
3
 direction: ltr
4 5 6 7 8
 date:
  formats:
   # Use the strftime parameters for formats.
   # When no format has been given, it uses default.
   # You can provide other formats here if you like!
9 10 11
   default: "%d.%m.%Y"
   short: "%d. %b"
   long: "%d. %B, %Y"
12 13 14

  day_names: [Nedelja, Ponedeljek, Torek, Sreda, Četrtek, Petek, Sobota]
  abbr_day_names: [Ned, Pon, To, Sr, Čet, Pet, Sob]
15

16
  # Don't forget the nil at the beginning; there's no such thing as a 0th month
17 18
  month_names: [~, Januar, Februar, Marec, April, Maj, Junij, Julij, Avgust, September, Oktober, November, December]
  abbr_month_names: [~, Jan, Feb, Mar, Apr, Maj, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dec]
19
  # Used in date_select and datime_select.
20 21
  order:
   - :day
22 23
   - :month
   - :year
24 25 26

 time:
  formats:
27
   default: "%a, %d. %b, %Y %H:%M:%S %z"
28
   time: "%H:%M"
29 30
   short: "%d. %b %H:%M"
   long: "%d. %B, %Y %H:%M"
31 32
  am: "am"
  pm: "pm"
33

34 35
 datetime:
  distance_in_words:
36
   half_a_minute: "pol minute"
37
   less_than_x_seconds:
38 39
    one:  "manj kot 1. sekundo"
    other: "manj kot %{count} sekund"
40
   x_seconds:
41 42
    one:  "1. sekunda"
    other: "%{count} sekund"
43
   less_than_x_minutes:
44 45
    one:  "manj kot minuto"
    other: "manj kot %{count} minut"
46
   x_minutes:
47 48
    one:  "1 minuta"
    other: "%{count} minut"
49
   about_x_hours:
50 51
    one:  "okrog 1. ure"
    other: "okrog %{count} ur"
52
   x_hours:
53 54
    one:  "1 ura"
    other: "%{count} ur"
55
   x_days:
56 57
    one:  "1 dan"
    other: "%{count} dni"
58
   about_x_months:
59 60
    one:  "okrog 1. mesec"
    other: "okrog %{count} mesecev"
61
   x_months:
62 63
    one:  "1 mesec"
    other: "%{count} mesecev"
64
   about_x_years:
65 66
    one:  "okrog 1. leto"
    other: "okrog %{count} let"
67
   over_x_years:
68 69
    one:  "več kot 1. leto"
    other: "več kot %{count} let"
jplang's avatar
jplang committed
70
   almost_x_years:
71 72
    one:  "skoraj 1. leto"
    other: "skoraj %{count} let"
edavis10's avatar
edavis10 committed
73

winterheart's avatar
winterheart committed
74
 number:
winterheart's avatar
winterheart committed
75
  format:
winterheart's avatar
winterheart committed
76 77 78
   separator: ","
   delimiter: "."
   precision: 3
79 80
  human:
   format:
81
    precision: 3
edavis10's avatar
edavis10 committed
82
    delimiter: ""
83
   storage_units:
edavis10's avatar
edavis10 committed
84
    format: "%n %u"
85
    units:
edavis10's avatar
edavis10 committed
86 87 88
     kb: KB
     tb: TB
     gb: GB
89
     byte:
edavis10's avatar
edavis10 committed
90 91 92
      one: Byte
      other: Bytes
     mb: MB
93

94 95 96
# Used in array.to_sentence.
 support:
  array:
97
   sentence_connector: "in"
98
   skip_last_comma: false
99

100 101
 activerecord:
  errors:
jplang's avatar
jplang committed
102 103
   template:
    header:
104 105
     one:  "1. napaka je preprečila temu %{model} da bi se shranil"
     other: "%{count} napak je preprečilo temu %{model} da bi se shranil"
106
   messages:
107
    inclusion: "ni vključen na seznamu"
108
    exclusion: "je rezerviran"
109
    invalid: "je napačen"
110 111 112 113 114 115
    confirmation: "ne ustreza potrdilu"
    accepted: "mora biti sprejet"
    empty: "ne sme biti prazen"
    blank: "ne sme biti neizpolnjen"
    too_long: "je predolg"
    too_short: "je prekratek"
116
    wrong_length: "je napačne dolžine"
117 118 119
    taken: "je že zaseden"
    not_a_number: "ni število"
    not_a_date: "ni veljaven datum"
120 121
    greater_than: "mora biti večji kot %{count}"
    greater_than_or_equal_to: "mora biti večji ali enak kot %{count}"
122 123 124 125 126
    equal_to: "mora biti enak kot %{count}"
    less_than: "mora biti manjši kot %{count}"
    less_than_or_equal_to: "mora biti manjši ali enak kot %{count}"
    odd: "mora biti sodo"
    even: "mora biti liho"
127
    greater_than_start_date: "mora biti kasnejši kot začetni datum"
128
    not_same_project: "ne pripada istemu projektu"
129
    circular_dependency: "Ta odnos bi povzročil krožno odvisnost"
130
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "Zahtevek ne more biti povezan s svojo podnalogo"
131
    earlier_than_minimum_start_date: "cannot be earlier than %{date} because of preceding issues"
132
    not_a_regexp: "is not a valid regular expression"
133 134

 actionview_instancetag_blank_option: Prosimo izberite
135

136 137 138 139
 general_text_No: 'Ne'
 general_text_Yes: 'Da'
 general_text_no: 'ne'
 general_text_yes: 'da'
140
 general_lang_name: 'Slovene (Slovenščina)'
141 142
 general_csv_separator: ','
 general_csv_decimal_separator: '.'
winterheart's avatar
winterheart committed
143
 general_csv_encoding: UTF-8
144
 general_pdf_fontname: freesans
145
 general_pdf_monospaced_fontname: freemono
146
 general_first_day_of_week: '1'
147

148 149
 notice_account_updated: Račun je bil uspešno posodobljen.
 notice_account_invalid_credentials: Napačno uporabniško ime ali geslo
150
 notice_account_password_updated: Geslo je bilo uspešno posodobljeno.
151 152
 notice_account_wrong_password: Napačno geslo
 notice_account_register_done: Račun je bil uspešno ustvarjen. Za aktivacijo potrdite povezavo, ki vam je bila poslana v e-nabiralnik.
153
 notice_account_unknown_email: Neznan uporabnik.
154
 notice_can_t_change_password: Ta račun za overovljanje uporablja zunanji. Gesla ni mogoče spremeniti.
155
 notice_account_lost_email_sent: Poslano vam je bilo e-pismo z navodili za izbiro novega gesla.
156
 notice_account_activated: Vaš račun je bil aktiviran. Sedaj se lahko prijavite.
157 158 159 160 161 162 163
 notice_successful_create: Ustvarjanje uspelo.
 notice_successful_update: Posodobitev uspela.
 notice_successful_delete: Izbris uspel.
 notice_successful_connection: Povezava uspela.
 notice_file_not_found: Stran na katero se želite povezati ne obstaja ali pa je bila umaknjena.
 notice_locking_conflict: Drug uporabnik je posodobil podatke.
 notice_not_authorized: Nimate privilegijev za dostop do te strani.
164 165 166
 notice_email_sent: "E-poštno sporočilo je bilo poslano %{value}"
 notice_email_error: "Ob pošiljanju e-sporočila je prišlo do napake (%{value})"
 notice_feeds_access_key_reseted: Vaš Atom dostopni ključ je bil ponastavljen.
167
 notice_failed_to_save_issues: "Neuspelo shranjevanje %{count} zahtevka na %{total} izbranem: %{ids}."
168
 notice_no_issue_selected: "Izbran ni noben zahtevek! Prosimo preverite zahtevke, ki jih želite urediti."
169
 notice_account_pending: "Vaš račun je bil ustvarjen in čaka na potrditev s strani administratorja."
170
 notice_default_data_loaded: Privzete nastavitve so bile uspešno naložene.
171
 notice_unable_delete_version: Verzije ni bilo mogoče izbrisati.
172

173
 error_can_t_load_default_data: "Privzetih nastavitev ni bilo mogoče naložiti: %{value}"
174
 error_scm_not_found: "Vnos ali revizija v shrambi ni bila najdena ."
175
 error_scm_command_failed: "Med vzpostavljem povezave s shrambo je prišlo do napake: %{value}"
176
 error_scm_annotate: "Vnos ne obstaja ali pa ga ni mogoče komentirati."
177
 error_issue_not_found_in_project: 'Zahtevek ni bil najden ali pa ne pripada temu projektu'
178

179
 mail_subject_lost_password: "Vaše %{value} geslo"
180
 mail_body_lost_password: 'Za spremembo glesla kliknite na naslednjo povezavo:'
181 182 183 184 185 186
 mail_subject_register: "Aktivacija %{value} vašega računa"
 mail_body_register: 'Za aktivacijo vašega računa kliknite na naslednjo povezavo:'
 mail_body_account_information_external: "Za prijavo lahko uporabite vaš %{value} račun."
 mail_body_account_information: "Informacije o vašem računu. Za spremembo gesla sledite linku 'Spremeni geslo' na naslovu za prijavo, spodaj."
 mail_subject_account_activation_request: "%{value} zahtevek za aktivacijo računa"
 mail_body_account_activation_request: "Registriral se je nov uporabnik (%{value}). Račun čaka na vašo odobritev:"
187 188
 mail_subject_reminder: "%{count} zahtevek(zahtevki) zapadejo v naslednjih %{days} dneh"
 mail_body_reminder: "%{count} zahtevek(zahtevki), ki so vam dodeljeni bodo zapadli v naslednjih %{days} dneh:"
189 190


191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226
 field_name: Ime
 field_description: Opis
 field_summary: Povzetek
 field_is_required: Zahtevano
 field_firstname: Ime
 field_lastname: Priimek
 field_mail: E-naslov
 field_filename: Datoteka
 field_filesize: Velikost
 field_downloads: Prenosi
 field_author: Avtor
 field_created_on: Ustvarjen
 field_updated_on: Posodobljeno
 field_field_format: Format
 field_is_for_all: Za vse projekte
 field_possible_values: Možne vrednosti
 field_regexp: Regularni izraz
 field_min_length: Minimalna dolžina
 field_max_length: Maksimalna dolžina
 field_value: Vrednost
 field_category: Kategorija
 field_title: Naslov
 field_project: Projekt
 field_issue: Zahtevek
 field_status: Status
 field_notes: Zabeležka
 field_is_closed: Zahtevek zaprt
 field_is_default: Privzeta vrednost
 field_tracker: Vrsta zahtevka
 field_subject: Tema
 field_due_date: Do datuma
 field_assigned_to: Dodeljen
 field_priority: Prioriteta
 field_fixed_version: Ciljna verzija
 field_user: Uporabnik
 field_role: Vloga
227
 field_homepage: Domača stran
228 229 230 231 232 233
 field_is_public: Javno
 field_parent: Podprojekt projekta
 field_is_in_roadmap: Zahtevki prikazani na zemljevidu
 field_login: Prijava
 field_mail_notification: E-poštna oznanila
 field_admin: Administrator
234
 field_last_login_on: Zadnjič povezan(a)
235 236 237 238 239 240 241 242 243
 field_language: Jezik
 field_effective_date: Datum
 field_password: Geslo
 field_new_password: Novo geslo
 field_password_confirmation: Potrditev
 field_version: Verzija
 field_type: Tip
 field_host: Gostitelj
 field_port: Vrata
244
 field_account: Račun
245 246 247 248 249 250
 field_base_dn: Bazni DN
 field_attr_login: Oznaka za prijavo
 field_attr_firstname: Oznaka za ime
 field_attr_lastname: Oznaka za priimek
 field_attr_mail: Oznaka za e-naslov
 field_onthefly: Sprotna izdelava uporabnikov
251
 field_start_date: Začetek
252
 field_done_ratio: "% Narejeno"
253
 field_auth_source: Način overovljanja
254 255 256
 field_hide_mail: Skrij moj e-naslov
 field_comments: Komentar
 field_url: URL
257
 field_start_page: Začetna stran
258 259 260 261 262 263
 field_subproject: Podprojekt
 field_hours: Ur
 field_activity: Aktivnost
 field_spent_on: Datum
 field_identifier: Identifikator
 field_is_filter: Uporabljen kot filter
264
 field_issue_to: Povezan zahtevek
265 266
 field_delay: Zamik
 field_assignable: Zahtevki so lahko dodeljeni tej vlogi
267 268
 field_redirect_existing_links: Preusmeri obstoječe povezave
 field_estimated_hours: Ocenjen čas
269 270 271 272 273
 field_column_names: Stolpci
 field_time_zone: Časovni pas
 field_searchable: Zmožen iskanja
 field_default_value: Privzeta vrednost
 field_comments_sorting: Prikaži komentarje
274
 field_parent_title: Matična stran
275

276 277 278 279 280 281 282 283 284 285
 setting_app_title: Naslov aplikacije
 setting_app_subtitle: Podnaslov aplikacije
 setting_welcome_text: Pozdravno besedilo
 setting_default_language: Privzeti jezik
 setting_login_required: Zahtevano overovljanje
 setting_self_registration: Samostojna registracija
 setting_attachment_max_size: Maksimalna velikost priponk
 setting_issues_export_limit: Skrajna meja za izvoz zahtevkov
 setting_mail_from: E-naslov za emisijo
 setting_bcc_recipients: Prejemniki slepih kopij (bcc)
286
 setting_plain_text_mail: navadno e-sporočilo (ne HTML)
287 288 289
 setting_host_name: Ime gostitelja in pot
 setting_text_formatting: Oblikovanje besedila
 setting_wiki_compression: Stiskanje Wiki zgodovine
290
 setting_feeds_limit: Meja obsega Atom virov
291
 setting_default_projects_public: Novi projekti so privzeto javni
292 293 294 295
 setting_autofetch_changesets: Samodejni izvleček zapisa sprememb
 setting_sys_api_enabled: Omogoči WS za upravljanje shrambe
 setting_commit_ref_keywords: Sklicne ključne besede
 setting_commit_fix_keywords: Urejanje ključne besede
296 297
 setting_autologin: Avtomatska prijava
 setting_date_format: Oblika datuma
298 299
 setting_time_format: Oblika časa
 setting_cross_project_issue_relations: Dovoli povezave zahtevkov med različnimi projekti
300
 setting_issue_list_default_columns: Privzeti stolpci prikazani na seznamu zahtevkov
301
 setting_emails_footer: Noga e-sporočil
302 303 304 305 306
 setting_protocol: Protokol
 setting_per_page_options: Število elementov na stran
 setting_user_format: Oblika prikaza uporabnikov
 setting_activity_days_default: Prikaz dni na aktivnost projekta
 setting_display_subprojects_issues: Privzeti prikaz zahtevkov podprojektov v glavnem projektu
307 308 309 310
 setting_enabled_scm: Omogočen SCM
 setting_mail_handler_api_enabled: Omogoči WS za prihajajočo e-pošto
 setting_mail_handler_api_key: API ključ
 setting_sequential_project_identifiers: Generiraj projektne identifikatorje sekvenčno
311
 setting_gravatar_enabled: Uporabljaj Gravatar ikone
312
 setting_diff_max_lines_displayed: Maksimalno število prikazanih vrstic različnosti
313

314 315
 permission_edit_project: Uredi projekt
 permission_select_project_modules: Izberi module projekta
316
 permission_manage_members: Uredi člane
317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332
 permission_manage_versions: Uredi verzije
 permission_manage_categories: Urejanje kategorij zahtevkov
 permission_add_issues: Dodaj zahtevke
 permission_edit_issues: Uredi zahtevke
 permission_manage_issue_relations: Uredi odnose med zahtevki
 permission_add_issue_notes: Dodaj zabeležke
 permission_edit_issue_notes: Uredi zabeležke
 permission_edit_own_issue_notes: Uredi lastne zabeležke
 permission_move_issues: Premakni zahtevke
 permission_delete_issues: Izbriši zahtevke
 permission_manage_public_queries: Uredi javna povpraševanja
 permission_save_queries: Shrani povpraševanje
 permission_view_gantt: Poglej gantogram
 permission_view_calendar: Poglej koledar
 permission_view_issue_watchers: Oglej si listo spremeljevalcev
 permission_add_issue_watchers: Dodaj spremljevalce
333 334 335 336
 permission_log_time: Beleži porabljen čas
 permission_view_time_entries: Poglej porabljen čas
 permission_edit_time_entries: Uredi beležko časa
 permission_edit_own_time_entries: Uredi beležko lastnega časa
337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348
 permission_manage_news: Uredi novice
 permission_comment_news: Komentiraj novice
 permission_view_documents: Poglej dokumente
 permission_manage_files: Uredi datoteke
 permission_view_files: Poglej datoteke
 permission_manage_wiki: Uredi wiki
 permission_rename_wiki_pages: Preimenuj wiki strani
 permission_delete_wiki_pages: Izbriši wiki strani
 permission_view_wiki_pages: Poglej wiki
 permission_view_wiki_edits: Poglej wiki zgodovino
 permission_edit_wiki_pages: Uredi wiki strani
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Izbriši priponke
349
 permission_protect_wiki_pages: Zaščiti wiki strani
350 351 352 353 354
 permission_manage_repository: Uredi shrambo
 permission_browse_repository: Prebrskaj shrambo
 permission_view_changesets: Poglej zapis sprememb
 permission_commit_access: Dostop za predajo
 permission_manage_boards: Uredi table
355 356 357 358 359 360
 permission_view_messages: Poglej sporočila
 permission_add_messages: Objavi sporočila
 permission_edit_messages: Uredi sporočila
 permission_edit_own_messages: Uredi lastna sporočila
 permission_delete_messages: Izbriši sporočila
 permission_delete_own_messages: Izbriši lastna sporočila
361

362
 project_module_issue_tracking: Sledenje zahtevkom
363
 project_module_time_tracking: Sledenje časa
364 365 366 367 368 369
 project_module_news: Novice
 project_module_documents: Dokumenti
 project_module_files: Datoteke
 project_module_wiki: Wiki
 project_module_repository: Shramba
 project_module_boards: Table
370

371 372 373 374 375 376 377
 label_user: Uporabnik
 label_user_plural: Uporabniki
 label_user_new: Nov uporabnik
 label_project: Projekt
 label_project_new: Nov projekt
 label_project_plural: Projekti
 label_x_projects:
378 379 380
  zero: ni projektov
  one:  1 projekt
  other: "%{count} projektov"
381 382 383 384 385 386
 label_project_all: Vsi projekti
 label_project_latest: Zadnji projekti
 label_issue: Zahtevek
 label_issue_new: Nov zahtevek
 label_issue_plural: Zahtevki
 label_issue_view_all: Poglej vse zahtevke
387
 label_issues_by: "Zahtevki od %{value}"
388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398
 label_issue_added: Zahtevek dodan
 label_issue_updated: Zahtevek posodobljen
 label_document: Dokument
 label_document_new: Nov dokument
 label_document_plural: Dokumenti
 label_document_added: Dokument dodan
 label_role: Vloga
 label_role_plural: Vloge
 label_role_new: Nova vloga
 label_role_and_permissions: Vloge in dovoljenja
 label_member: Član
399
 label_member_new: Nov član
400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419
 label_member_plural: Člani
 label_tracker: Vrsta zahtevka
 label_tracker_plural: Vrste zahtevkov
 label_tracker_new: Nova vrsta zahtevka
 label_workflow: Potek dela
 label_issue_status: Stanje zahtevka
 label_issue_status_plural: Stanje zahtevkov
 label_issue_status_new: Novo stanje
 label_issue_category: Kategorija zahtevka
 label_issue_category_plural: Kategorije zahtevkov
 label_issue_category_new: Nova kategorija
 label_custom_field: Polje po meri
 label_custom_field_plural: Polja po meri
 label_custom_field_new: Novo polje po meri
 label_enumerations: Seznami
 label_enumeration_new: Nova vrednost
 label_information: Informacija
 label_information_plural: Informacije
 label_please_login: Prosimo prijavite se
 label_register: Registracija
420
 label_password_lost: Spremeni geslo
421 422
 label_home: Domov
 label_my_page: Moja stran
423
 label_my_account: Moj račun
424 425
 label_my_projects: Moji projekti
 label_administration: Upravljanje
426 427
 label_login: Prijava
 label_logout: Odjava
428
 label_help: Pomoč
429 430 431 432
 label_reported_issues: Prijavljeni zahtevki
 label_assigned_to_me_issues: Zahtevki dodeljeni meni
 label_last_login: Zadnja povezava
 label_registered_on: Registriran
433
 label_activity: Aktivnosti
434
 label_overall_activity: Celotna aktivnost
435
 label_user_activity: "Aktivnost %{value}"
436 437 438 439
 label_new: Nov
 label_logged_as: Prijavljen(a) kot
 label_environment: Okolje
 label_authentication: Overovitev
440 441 442
 label_auth_source: Način overovitve
 label_auth_source_new: Nov način overovitve
 label_auth_source_plural: Načini overovitve
443
 label_subproject_plural: Podprojekti
444
 label_and_its_subprojects: "%{value} in njegovi podprojekti"
445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462
 label_min_max_length: Min - Max dolžina
 label_list: Seznam
 label_date: Datum
 label_integer: Celo število
 label_float: Decimalno število
 label_boolean: Boolean
 label_string: Besedilo
 label_text: Dolgo besedilo
 label_attribute: Lastnost
 label_attribute_plural: Lastnosti
 label_no_data: Ni podatkov za prikaz
 label_change_status: Spremeni stanje
 label_history: Zgodovina
 label_attachment: Datoteka
 label_attachment_new: Nova datoteka
 label_attachment_delete: Izbriši datoteko
 label_attachment_plural: Datoteke
 label_file_added: Datoteka dodana
463 464
 label_report: Poročilo
 label_report_plural: Poročila
465 466 467 468 469 470 471
 label_news: Novica
 label_news_new: Dodaj novico
 label_news_plural: Novice
 label_news_latest: Zadnje novice
 label_news_view_all: Poglej vse novice
 label_news_added: Dodane novice
 label_settings: Nastavitve
472
 label_overview: Povzetek
473 474 475 476 477 478 479
 label_version: Verzija
 label_version_new: Nova verzija
 label_version_plural: Verzije
 label_confirmation: Potrditev
 label_export_to: 'Na razpolago tudi v:'
 label_read: Preberi...
 label_public_projects: Javni projekti
480 481 482 483
 label_open_issues: odprt zahtevek
 label_open_issues_plural: odprti zahtevki
 label_closed_issues: zaprt zahtevek
 label_closed_issues_plural: zaprti zahtevki
484
 label_x_open_issues_abbr:
485 486 487
  zero: 0 odprtih
  one:  1 odprt
  other: "%{count} odprtih"
488
 label_x_closed_issues_abbr:
489 490 491
  zero: 0 zaprtih
  one:  1 zaprt
  other: "%{count} zaprtih"
492 493 494 495 496 497
 label_total: Skupaj
 label_permissions: Dovoljenja
 label_current_status: Trenutno stanje
 label_new_statuses_allowed: Novi zahtevki dovoljeni
 label_all: vsi
 label_none: noben
498
 label_nobody: nihče
499 500 501 502 503 504 505
 label_next: Naslednji
 label_previous: Prejšnji
 label_used_by: V uporabi od
 label_details: Podrobnosti
 label_add_note: Dodaj zabeležko
 label_calendar: Koledar
 label_months_from: mesecev od
506
 label_gantt: Gantogram
507
 label_internal: Notranji
508
 label_last_changes: "zadnjih %{count} sprememb"
509 510 511 512 513
 label_change_view_all: Poglej vse spremembe
 label_personalize_page: Individualiziraj to stran
 label_comment: Komentar
 label_comment_plural: Komentarji
 label_x_comments:
514 515 516
  zero: ni komentarjev
  one: 1 komentar
  other: "%{count} komentarjev"
517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527
 label_comment_add: Dodaj komentar
 label_comment_added: Komentar dodan
 label_comment_delete: Izbriši komentarje
 label_query: Iskanje po meri
 label_query_plural: Iskanja po meri
 label_query_new: Novo iskanje
 label_filter_add: Dodaj filter
 label_filter_plural: Filtri
 label_equals: je enako
 label_not_equals: ni enako
 label_in_less_than: v manj kot
528
 label_in_more_than: v več kot
529 530
 label_in: v
 label_today: danes
531 532
 label_all_time: v vsem času
 label_yesterday: včeraj
533 534
 label_this_week: ta teden
 label_last_week: pretekli teden
535
 label_last_n_days: "zadnjih %{count} dni"
536 537 538 539 540
 label_this_month: ta mesec
 label_last_month: zadnji mesec
 label_this_year: to leto
 label_date_range: Razpon datumov
 label_less_than_ago: manj kot dni nazaj
541
 label_more_than_ago: več kot dni nazaj
542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559
 label_ago: dni nazaj
 label_contains: vsebuje
 label_not_contains: ne vsebuje
 label_day_plural: dni
 label_repository: Shramba
 label_repository_plural: Shrambe
 label_browse: Prebrskaj
 label_revision: Revizija
 label_revision_plural: Revizije
 label_associated_revisions: Povezane revizije
 label_added: dodano
 label_modified: spremenjeno
 label_copied: kopirano
 label_renamed: preimenovano
 label_deleted: izbrisano
 label_latest_revision: Zadnja revizija
 label_latest_revision_plural: Zadnje revizije
 label_view_revisions: Poglej revizije
560
 label_max_size: Največja velikost
561 562 563 564
 label_sort_highest: Premakni na vrh
 label_sort_higher: Premakni gor
 label_sort_lower: Premakni dol
 label_sort_lowest: Premakni na dno
565
 label_roadmap: Načrt
566 567
 label_roadmap_due_in: "Do %{value}"
 label_roadmap_overdue: "%{value} zakasnel"
568
 label_roadmap_no_issues: Ni zahtevkov za to verzijo
569
 label_search: Išči
570 571
 label_result_plural: Rezultati
 label_all_words: Vse besede
572 573 574 575 576
 label_wiki: Predstavitev
 label_wiki_edit: Uredi stran
 label_wiki_edit_plural: Uredi strani
 label_wiki_page: Predstavitvena stran
 label_wiki_page_plural: Predstavitvene strani
577 578 579 580
 label_index_by_title: Razvrsti po naslovu
 label_index_by_date: Razvrsti po datumu
 label_current_version: Trenutna verzija
 label_preview: Predogled
581
 label_feed_plural: Atom viri
582 583
 label_changes_details: Podrobnosti o vseh spremembah
 label_issue_tracking: Sledenje zahtevkom
584
 label_spent_time: Porabljen čas
585 586
 label_f_hour: "%{value} ura"
 label_f_hour_plural: "%{value} ur"
587
 label_time_tracking: Sledenje času
588 589 590 591 592 593 594 595 596
 label_change_plural: Spremembe
 label_statistics: Statistika
 label_commits_per_month: Predaj na mesec
 label_commits_per_author: Predaj na avtorja
 label_view_diff: Preglej razlike
 label_diff_inline: znotraj
 label_diff_side_by_side: vzporedno
 label_options: Možnosti
 label_copy_workflow_from: Kopiraj potek dela od
597
 label_permissions_report: Poročilo o dovoljenjih
598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611
 label_watched_issues: Spremljani zahtevki
 label_related_issues: Povezani zahtevki
 label_applied_status: Uveljavljeno stanje
 label_loading: Nalaganje...
 label_relation_new: Nova povezava
 label_relation_delete: Izbriši povezavo
 label_relates_to: povezan z
 label_duplicates: duplikati
 label_duplicated_by: dupliciral
 label_blocks: blok
 label_blocked_by: blokiral
 label_precedes: ima prednost pred
 label_follows: sledi
 label_stay_logged_in: Ostani prijavljen(a)
612 613
 label_disabled: onemogoči
 label_show_completed_versions: Prikaži zaključene verzije
614 615 616 617 618
 label_me: jaz
 label_board: Forum
 label_board_new: Nov forum
 label_board_plural: Forumi
 label_topic_plural: Teme
619 620 621 622
 label_message_plural: Sporočila
 label_message_last: Zadnje sporočilo
 label_message_new: Novo sporočilo
 label_message_posted: Sporočilo dodano
623
 label_reply_plural: Odgovori
624
 label_send_information: Pošlji informacijo o računu uporabniku
625 626 627 628 629 630
 label_year: Leto
 label_month: Mesec
 label_week: Teden
 label_date_from: Do
 label_date_to: Do
 label_language_based: Glede na uporabnikov jezik
631
 label_sort_by: "Razporedi po %{value}"
632
 label_send_test_email: Pošlji testno e-pismo
633
 label_feeds_access_key_created_on: "Atom dostopni ključ narejen %{value} nazaj"
634
 label_module_plural: Moduli
635 636 637
 label_added_time_by: "Dodal %{author} %{age} nazaj"
 label_updated_time_by: "Posodobil %{author} %{age} nazaj"
 label_updated_time: "Posodobljeno %{value} nazaj"
638
 label_jump_to_a_project: Skoči na projekt...
639 640 641 642 643 644 645
 label_file_plural: Datoteke
 label_changeset_plural: Zapisi sprememb
 label_default_columns: Privzeti stolpci
 label_no_change_option: (Ni spremembe)
 label_bulk_edit_selected_issues: Uredi izbrane zahtevke skupaj
 label_theme: Tema
 label_default: Privzeto
646
 label_search_titles_only: Preišči samo naslove
647 648 649
 label_user_mail_option_all: "Za vsak dogodek v vseh mojih projektih"
 label_user_mail_option_selected: "Za vsak dogodek samo na izbranih projektih..."
 label_user_mail_no_self_notified: "Ne želim biti opozorjen(a) na spremembe, ki jih naredim sam(a)"
650 651 652
 label_registration_activation_by_email: aktivacija računa po e-pošti
 label_registration_manual_activation: ročna aktivacija računa
 label_registration_automatic_activation: samodejna aktivacija računa
653
 label_display_per_page: "Na stran: %{value}"
654 655 656
 label_age: Starost
 label_change_properties: Sprememba lastnosti
 label_general: Splošno
657
 label_more: Več
658
 label_scm: SCM
659
 label_plugins: Vtičniki
660 661 662 663 664 665 666
 label_ldap_authentication: LDAP overovljanje
 label_downloads_abbr: D/L
 label_optional_description: Neobvezen opis
 label_add_another_file: Dodaj še eno datoteko
 label_preferences: Preference
 label_chronological_order: Kronološko
 label_reverse_chronological_order: Obrnjeno kronološko
667 668 669
 label_planning: Načrtovanje
 label_incoming_emails: Prihajajoča e-pošta
 label_generate_key: Ustvari ključ
670 671
 label_issue_watchers: Spremljevalci
 label_example: Vzorec
672

673 674 675
 button_login: Prijavi se
 button_submit: Pošlji
 button_save: Shrani
676 677
 button_check_all: Označi vse
 button_uncheck_all: Odznači vse
678 679 680 681 682 683 684
 button_delete: Izbriši
 button_create: Ustvari
 button_test: Testiraj
 button_edit: Uredi
 button_add: Dodaj
 button_change: Spremeni
 button_apply: Uporabi
685
 button_clear: Počisti
686 687 688 689 690 691 692
 button_lock: Zakleni
 button_unlock: Odkleni
 button_download: Prenesi
 button_list: Seznam
 button_view: Pogled
 button_move: Premakni
 button_back: Nazaj
693
 button_cancel: Prekliči
694 695
 button_activate: Aktiviraj
 button_sort: Razvrsti
696
 button_log_time: Beleži čas
697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710
 button_rollback: Povrni na to verzijo
 button_watch: Spremljaj
 button_unwatch: Ne spremljaj
 button_reply: Odgovori
 button_archive: Arhiviraj
 button_unarchive: Odarhiviraj
 button_reset: Ponastavi
 button_rename: Preimenuj
 button_change_password: Spremeni geslo
 button_copy: Kopiraj
 button_annotate: Zapiši pripombo
 button_update: Posodobi
 button_configure: Konfiguriraj
 button_quote: Citiraj
711

712 713 714
 status_active: aktivni
 status_registered: registriran
 status_locked: zaklenjen
715

716 717 718
 text_select_mail_notifications: Izberi dejanja za katera naj bodo poslana oznanila preko e-pošto.
 text_regexp_info: npr. ^[A-Z0-9]+$
 text_min_max_length_info: 0 pomeni brez omejitev
719
 text_project_destroy_confirmation: Ali ste prepričani da želite izbrisati izbrani projekt in vse z njim povezane podatke?
720
 text_subprojects_destroy_warning: "Njegov(i) podprojekt(i): %{value} bodo prav tako izbrisani."
721
 text_workflow_edit: Izberite vlogo in zahtevek za urejanje poteka dela
722 723 724 725 726
 text_are_you_sure: Ali ste prepričani?
 text_tip_issue_begin_day: naloga z začetkom na ta dan
 text_tip_issue_end_day: naloga z zaključkom na ta dan
 text_tip_issue_begin_end_day: naloga ki se začne in konča ta dan
 text_caracters_maximum: "največ %{count} znakov."
727 728
 text_caracters_minimum: "Mora biti vsaj dolg vsaj %{count} znakov."
 text_length_between: "Dolžina med %{min} in %{max} znakov."
729
 text_tracker_no_workflow: Potek dela za to vrsto zahtevka ni določen
730
 text_unallowed_characters: Nedovoljeni znaki
731 732 733
 text_comma_separated: Dovoljenih je več vrednosti (ločenih z vejico).
 text_issues_ref_in_commit_messages: Zahtevki sklicev in popravkov v sporočilu predaje
 text_issue_added: "Zahtevek %{id} je sporočil(a) %{author}."
734
 text_issue_updated: "Zahtevek %{id} je posodobil(a) %{author}."
735
 text_wiki_destroy_confirmation: Ali ste prepričani da želite izbrisati to wiki stran in vso njeno vsebino?
736
 text_issue_category_destroy_question: "Nekateri zahtevki (%{count}) so dodeljeni tej kategoriji. Kaj želite storiti?"
737 738
 text_issue_category_destroy_assignments: Odstrani naloge v kategoriji
 text_issue_category_reassign_to: Ponovno dodeli zahtevke tej kategoriji
739 740
 text_user_mail_option: "Na neizbrane projekte boste prejemali le obvestila o zadevah ki jih spremljate ali v katere ste vključeni (npr. zahtevki katerih avtor(ica) ste)"
 text_no_configuration_data: "Vloge, vrste zahtevkov, statusi zahtevkov in potek dela še niso bili določeni. \nZelo priporočljivo je, da naložite privzeto konfiguracijo, ki jo lahko kasneje tudi prilagodite."
741
 text_load_default_configuration: Naloži privzeto konfiguracijo
742
 text_status_changed_by_changeset: "Dodano v zapis sprememb %{value}."
743 744 745 746
 text_issues_destroy_confirmation: 'Ali ste prepričani, da želite izbrisati izbrani(e) zahtevek(ke)?'
 text_select_project_modules: 'Izberite module, ki jih želite omogočiti za ta projekt:'
 text_default_administrator_account_changed: Spremenjen privzeti administratorski račun
 text_file_repository_writable: Omogočeno pisanje v shrambo datotek
747
 text_rmagick_available: RMagick je na voljo(neobvezno)
748
 text_destroy_time_entries_question: "%{hours} ur je bilo opravljenih na zahtevku, ki ga želite izbrisati. Kaj želite storiti?"
749 750 751
 text_destroy_time_entries: Izbriši opravljene ure
 text_assign_time_entries_to_project: Predaj opravljene ure projektu
 text_reassign_time_entries: 'Prenesi opravljene ure na ta zahtevek:'
752
 text_user_wrote: "%{value} je napisal(a):"
753
 text_enumeration_destroy_question: "%{count} objektov je določenih tej vrednosti."
754
 text_enumeration_category_reassign_to: 'Ponastavi jih na to vrednost:'
755
 text_email_delivery_not_configured: "E-poštna dostava ni nastavljena in oznanila so onemogočena.\nNastavite vaš SMTP strežnik v config/configuration.yml in ponovno zaženite aplikacijo da ga omogočite.\n"
756
 text_repository_usernames_mapping: "Izberite ali posodobite Redmine uporabnika dodeljenega vsakemu uporabniškemu imenu najdenemu v zapisniku shrambe.\n Uporabniki z enakim Redmine ali shrambinem uporabniškem imenu ali e-poštnem naslovu so samodejno dodeljeni."
757
 text_diff_truncated: '... Ta sprememba je bila odsekana ker presega največjo velikost ki je lahko prikazana.'
758

759
 default_role_manager: Upravnik
760
 default_role_developer: Razvijalec
761 762
 default_role_reporter: Poročevalec
 default_tracker_bug: Hrošč
763 764 765
 default_tracker_feature: Funkcija
 default_tracker_support: Podpora
 default_issue_status_new: Nov
766
 default_issue_status_in_progress: V teku
767 768
 default_issue_status_resolved: Rešen
 default_issue_status_feedback: Povratna informacija
769
 default_issue_status_closed: Zaključen
770 771
 default_issue_status_rejected: Zavrnjen
 default_doc_category_user: Uporabniška dokumentacija
772
 default_doc_category_tech: Tehnična dokumentacija
773
 default_priority_low: Nizka
774
 default_priority_normal: Običajna
775 776 777 778 779
 default_priority_high: Visoka
 default_priority_urgent: Urgentna
 default_priority_immediate: Takojšnje ukrepanje
 default_activity_design: Oblikovanje
 default_activity_development: Razvoj
780

781 782
 enumeration_issue_priorities: Prioritete zahtevkov
 enumeration_doc_categories: Kategorije dokumentov
783 784
 enumeration_activities: Aktivnosti (sledenje časa)
 warning_attachments_not_saved: "%{count} datotek(e) ni bilo mogoče shraniti."
785
 field_editable: Uredljivo
786
 text_plugin_assets_writable: Zapisljiva mapa za vtičnike
787 788 789
 label_display: Prikaz
 button_create_and_continue: Ustvari in nadaljuj
 text_custom_field_possible_values_info: 'Ena vrstica za vsako vrednost'
790 791
 setting_repository_log_display_limit: Največje število prikazanih revizij v log datoteki
 setting_file_max_size_displayed: Največja velikost besedilnih datotek v vključenem prikazu
792 793
 field_watcher: Opazovalec
 setting_openid: Dovoli OpenID prijavo in registracijo
jplang's avatar
jplang committed
794
 field_identity_url: OpenID URL
795 796
 label_login_with_open_id_option: ali se prijavi z OpenID
 field_content: Vsebina
797
 label_descending: Padajoče
798
 label_sort: Razvrsti
799
 label_ascending: Naraščajoče
800
 label_date_from_to: Od %{start} do %{end}
801 802
 label_greater_or_equal: ">="
 label_less_or_equal: <=
803 804 805 806 807 808 809 810 811
 text_wiki_page_destroy_question: Ta stran ima %{descendants} podstran(i) in naslednik(ov). Kaj želite storiti?
 text_wiki_page_reassign_children: Znova dodeli podstrani tej glavni strani
 text_wiki_page_nullify_children: Obdrži podstrani kot glavne strani
 text_wiki_page_destroy_children: Izbriši podstrani in vse njihove naslednike
 setting_password_min_length: Minimalna dolžina gesla
 field_group_by: Združi rezultate po
 mail_subject_wiki_content_updated: "'%{id}' wiki stran je bila posodobljena"
 label_wiki_content_added: Wiki stran dodana
 mail_subject_wiki_content_added: "'%{id}' wiki stran je bila dodana"
812
 mail_body_wiki_content_added: "%{author} je dodal '%{id}' wiki stran"
813
 label_wiki_content_updated: Wiki stran posodobljena
814
 mail_body_wiki_content_updated: "%{author} je posodobil '%{id}' wiki stran."
815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827
 permission_add_project: Ustvari projekt
 setting_new_project_user_role_id: Vloga, dodeljena neadministratorskemu uporabniku, ki je ustvaril projekt
 label_view_all_revisions: Poglej vse revizije
 label_tag: Oznaka
 label_branch: Veja
 error_no_tracker_in_project: Noben sledilnik ni povezan s tem projektom. Prosimo preverite nastavitve projekta.
 error_no_default_issue_status: Privzeti zahtevek ni definiran. Prosimo preverite svoje nastavitve (Pojdite na "Administracija -> Stanje zahtevkov").
 text_journal_changed: "%{label} se je spremenilo iz %{old} v %{new}"
 text_journal_set_to: "%{label} nastavljeno na %{value}"
 text_journal_deleted: "%{label} izbrisan (%{old})"
 label_group_plural: Skupine
 label_group: Skupina
 label_group_new: Nova skupina
828
 label_time_entry_plural: Porabljen čas
829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850
 text_journal_added: "%{label} %{value} dodan"
 field_active: Aktiven
 enumeration_system_activity: Sistemska aktivnost
 permission_delete_issue_watchers: Izbriši opazovalce
 version_status_closed: zaprt
 version_status_locked: zaklenjen
 version_status_open: odprt
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: Zahtevek dodeljen zaprti verziji ne more biti ponovno odprt
 label_user_anonymous: Anonimni
 button_move_and_follow: Premakni in sledi
 setting_default_projects_modules: Privzeti moduli za nove projekte
 setting_gravatar_default: Privzeta Gravatar slika
 field_sharing: Deljenje
 label_version_sharing_hierarchy: S projektno hierarhijo
 label_version_sharing_system: Z vsemi projekti
 label_version_sharing_descendants: S podprojekti
 label_version_sharing_tree: Z drevesom projekta
 label_version_sharing_none: Ni deljeno
 error_can_not_archive_project: Ta projekt ne more biti arhiviran
 button_duplicate: Podvoji
 button_copy_and_follow: Kopiraj in sledi
 label_copy_source: Vir
851
 setting_issue_done_ratio: Izračunaj razmerje opravljenega zahtevka z
852 853 854 855 856 857 858 859 860
 setting_issue_done_ratio_issue_status: Uporabi stanje zahtevka
 error_issue_done_ratios_not_updated: Razmerje opravljenega zahtevka ni bilo posodobljeno.
 error_workflow_copy_target: Prosimo izberite ciljni(e) sledilnik(e) in vlogo(e)
 setting_issue_done_ratio_issue_field: Uporabi polje zahtevka
 label_copy_same_as_target: Enako kot cilj
 label_copy_target: Cilj
 notice_issue_done_ratios_updated: Razmerje opravljenega zahtevka posodobljeno.
 error_workflow_copy_source: Prosimo izberite vir zahtevka ali vlogo
 label_update_issue_done_ratios: Posodobi razmerje opravljenega zahtevka
861
 setting_start_of_week: Začni koledarje z
862 863 864
 permission_view_issues: Poglej zahtevke
 label_display_used_statuses_only: Prikaži samo stanja ki uporabljajo ta sledilnik
 label_revision_id: Revizija %{value}
865 866 867 868 869 870 871
 label_api_access_key: API dostopni ključ
 label_api_access_key_created_on: API dostopni ključ ustvarjen pred %{value}
 label_feeds_access_key: Atom dostopni ključ
 notice_api_access_key_reseted: Vaš API dostopni ključ je bil ponastavljen.
 setting_rest_api_enabled: Omogoči REST spletni servis
 label_missing_api_access_key: Manjkajoč API dostopni ključ
 label_missing_feeds_access_key: Manjkajoč Atom dostopni ključ
872
 button_show: Prikaži
873
 text_line_separated: Dovoljenih več vrednosti (ena vrstica za vsako vrednost).
874 875 876
 setting_mail_handler_body_delimiters: Odreži e-pošto po eni od teh vrstic
 permission_add_subprojects: Ustvari podprojekte
 label_subproject_new: Nov podprojekt
877
 text_own_membership_delete_confirmation: |-
878 879 880
  Odstranili boste nekatere ali vse od dovoljenj zaradi česar morda ne boste mogli več urejati tega projekta.
  Ali ste prepričani, da želite nadaljevati?
 label_close_versions: Zapri dokončane verzije
881 882 883 884 885 886 887 888 889 890
 label_board_sticky: Lepljivo
 label_board_locked: Zaklenjeno
 permission_export_wiki_pages: Izvozi wiki strani
 setting_cache_formatted_text: Predpomni oblikovano besedilo
 permission_manage_project_activities: Uredi aktivnosti projekta
 error_unable_delete_issue_status: Stanja zahtevka ni bilo možno spremeniti
 label_profile: Profil
 permission_manage_subtasks: Uredi podnaloge
 field_parent_issue: Nadrejena naloga
 label_subtask_plural: Podnaloge
891 892 893 894
 label_project_copy_notifications: Med kopiranjem projekta pošlji e-poštno sporočilo
 error_can_not_delete_custom_field: Polja po meri ni mogoče izbrisati
 error_unable_to_connect: Povezava ni mogoča (%{value})
 error_can_not_remove_role: Ta vloga je v uporabi in je ni mogoče izbrisati.
895 896 897 898 899 900
 error_can_not_delete_tracker: Ta sledilnik vsebuje zahtevke in se ga ne more izbrisati.
 field_principal: Upravnik varnosti
 label_my_page_block: Moj gradnik strani
 notice_failed_to_save_members: "Shranjevanje uporabnika(ov) ni uspelo: %{errors}."
 text_zoom_out: Približaj
 text_zoom_in: Oddalji
901 902 903
 notice_unable_delete_time_entry: Brisanje dnevnika porabljenaga časa ni mogoče.
 label_overall_spent_time: Skupni porabljeni čas
 field_time_entries: Beleži porabljeni čas
904 905 906 907 908
 project_module_gantt: Gantogram
 project_module_calendar: Koledear
 button_edit_associated_wikipage: "Uredi povezano Wiki stran: %{page_title}"
 field_text: Besedilno polje
 label_user_mail_option_only_owner: Samo za stvari katerih lastnik sem
909
 setting_default_notification_option: Privzeta možnost obveščanja
910 911 912
 label_user_mail_option_only_my_events: Samo za stvari, ki jih opazujem ali sem v njih vpleten
 label_user_mail_option_only_assigned: Samo za stvari, ki smo mi dodeljene
 label_user_mail_option_none: Noben dogodek
913 914
 field_member_of_group: Pooblaščenčeva skupina
 field_assigned_to_role: Pooblaščenčeva vloga
915
 notice_not_authorized_archived_project: Projekt, do katerega poskušate dostopati, je bil arhiviran.
916 917
 label_principal_search: "Poišči uporabnika ali skupino:"
 label_user_search: "Poišči uporabnikia:"
918 919
 field_visible: Viden
 setting_emails_header: Glava e-pošte