GitLab steht wegen Wartungsarbeiten am Montag, den 10. Mai, zwischen 17:00 und 19:00 Uhr nicht zur Verfügung.

ca.yml 58.6 KB
Newer Older
1
# Redmine Catalan translation:
winterheart's avatar
winterheart committed
2
# by Joan Duran
3
# Contributors: @gimstein (Helder Manuel Torres Vieira)
winterheart's avatar
winterheart committed
4

5
ca:
winterheart's avatar
winterheart committed
6
 # Text direction: Left-to-Right (ltr) or Right-to-Left (rtl)
7
 direction: "ltr"
8 9 10 11 12
 date:
  formats:
   # Use the strftime parameters for formats.
   # When no format has been given, it uses default.
   # You can provide other formats here if you like!
13 14 15
   default: "%d-%m-%Y"
   short: "%e de %b"
   long: "%a, %e de %b de %Y"
16

17 18
  day_names: [Diumenge, Dilluns, Dimarts, Dimecres, Dijous, Divendres, Dissabte]
  abbr_day_names: [dg, dl, dt, dc, dj, dv, ds]
19

20
  # Don't forget the nil at the beginning; there's no such thing as a 0th month
21 22
  month_names: [~, Gener, Febrer, Març, Abril, Maig, Juny, Juliol, Agost, Setembre, Octubre, Novembre, Desembre]
  abbr_month_names: [~, Gen, Feb, Mar, Abr, Mai, Jun, Jul, Ago, Set, Oct, Nov, Des]
23
  # Used in date_select and datime_select.
24 25 26 27
  order:
   - :year
   - :month
   - :day
28 29 30

 time:
  formats:
31
   default: "%d-%m-%Y %H:%M"
32
   time: "%H:%M"
33 34
   short: "%e de %b, %H:%M"
   long: "%a, %e de %b de %Y, %H:%M"
35 36
  am: "am"
  pm: "pm"
37

38 39
 datetime:
  distance_in_words:
40
   half_a_minute: "mig minut"
41
   less_than_x_seconds:
42
    one:  "menys d'un segon"
43
    other: "menys de %{count} segons"
44
   x_seconds:
45
    one:  "1 segons"
46
    other: "%{count} segons"
47
   less_than_x_minutes:
48
    one:  "menys d'un minut"
49
    other: "menys de %{count} minuts"
50
   x_minutes:
51
    one:  "1 minut"
52
    other: "%{count} minuts"
53
   about_x_hours:
54
    one:  "aproximadament 1 hora"
55
    other: "aproximadament %{count} hores"
56
   x_hours:
57 58
    one:  "1 hora"
    other: "%{count} hores"
59
   x_days:
60
    one:  "1 dia"
61
    other: "%{count} dies"
62
   about_x_months:
63
    one:  "aproximadament 1 mes"
64
    other: "aproximadament %{count} mesos"
65
   x_months:
66
    one:  "1 mes"
67
    other: "%{count} mesos"
68
   about_x_years:
69
    one:  "aproximadament 1 any"
70
    other: "aproximadament %{count} anys"
71
   over_x_years:
72
    one:  "més d'un any"
73
    other: "més de %{count} anys"
jplang's avatar
jplang committed
74
   almost_x_years:
75 76
    one:  "casi 1 any"
    other: "casi %{count} anys"
edavis10's avatar
edavis10 committed
77 78

 number:
winterheart's avatar
winterheart committed
79
  # Default format for numbers
winterheart's avatar
winterheart committed
80 81
  format:
   separator: "."
82
   delimiter: ","
winterheart's avatar
winterheart committed
83
   precision: 3
edavis10's avatar
edavis10 committed
84 85 86
  human:
   format:
    delimiter: ""
87
    precision: 3
edavis10's avatar
edavis10 committed
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97
   storage_units:
    format: "%n %u"
    units:
     byte:
      one: "Byte"
      other: "Bytes"
     kb: "KB"
     mb: "MB"
     gb: "GB"
     tb: "TB"
winterheart's avatar
winterheart committed
98

99 100 101
# Used in array.to_sentence.
 support:
  array:
102
   sentence_connector: "i"
103
   skip_last_comma: false
104

105 106
 activerecord:
  errors:
jplang's avatar
jplang committed
107 108
   template:
    header:
109 110
     one:  "no s'ha pogut desar aquest %{model} perquè s'ha trobat 1 error"
     other: "no s'ha pogut desar aquest %{model} perquè s'han trobat %{count} errors"
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
   messages:
    inclusion: "no està inclòs a la llista"
    exclusion: "està reservat"
    invalid: "no és vàlid"
    confirmation: "la confirmació no coincideix"
    accepted: "s'ha d'acceptar"
    empty: "no pot estar buit"
    blank: "no pot estar en blanc"
    too_long: "és massa llarg"
    too_short: "és massa curt"
    wrong_length: "la longitud és incorrecta"
    taken: "ja s'està utilitzant"
    not_a_number: "no és un número"
    not_a_date: "no és una data vàlida"
125 126 127 128 129
    greater_than: "ha de ser més gran que %{count}"
    greater_than_or_equal_to: "ha de ser més gran o igual a %{count}"
    equal_to: "ha de ser igual a %{count}"
    less_than: "ha de ser menys que %{count}"
    less_than_or_equal_to: "ha de ser menys o igual a %{count}"
130 131
    odd: "ha de ser senar"
    even: "ha de ser parell"
132 133 134
    greater_than_start_date: "ha de ser superior que la data inicial"
    not_same_project: "no pertany al mateix projecte"
    circular_dependency: "Aquesta relació crearia una dependència circular"
winterheart's avatar
winterheart committed
135
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "Un assumpte no es pot enllaçar a una de les seves subtasques"
136
    earlier_than_minimum_start_date: "no pot ser anterior a %{date} derivat a les peticions precedents"
137
    not_a_regexp: "is not a valid regular expression"
138

139
 actionview_instancetag_blank_option: "Seleccionar"
140

141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151
 general_text_No: "No"
 general_text_Yes: "Si"
 general_text_no: "no"
 general_text_yes: "si"
 general_lang_name: "Catalan (Català)"
 general_csv_separator: ";"
 general_csv_decimal_separator: ","
 general_csv_encoding: "ISO-8859-15"
 general_pdf_fontname: "freesans"
 general_pdf_monospaced_fontname: "freemono"
 general_first_day_of_week: "1"
152

153
 notice_account_updated: "El compte s'ha actualitzat correctament."
154
 notice_account_invalid_credentials: "Usuari o contrasenya invàlid"
155
 notice_account_password_updated: "La contrasenya s'ha modificat correctament."
156
 notice_account_wrong_password: "Contrasenya incorrecta"
157
 notice_account_register_done: "El compte s'ha creat correctament. Per a activar el compte, feu clic en l'enllaç que us han enviat per correu electrònic."
158
 notice_account_unknown_email: "Usuari desconegut."
159 160
 notice_can_t_change_password: "Aquest compte utilitza una font d'autenticació externa. No és possible canviar la contrasenya."
 notice_account_lost_email_sent: "S'ha enviat un correu electrònic amb instruccions per a seleccionar una contrasenya nova."
161
 notice_account_activated: "El compte s'ha activat correctament. Ara ja podeu entrar."
162 163 164 165 166
 notice_successful_create: "S'ha creat correctament."
 notice_successful_update: "S'ha modificat correctament."
 notice_successful_delete: "S'ha suprimit correctament."
 notice_successful_connection: "S'ha connectat correctament."
 notice_file_not_found: "La pàgina a la que intenteu accedir no existeix o s'ha suprimit."
167 168
 notice_locking_conflict: "Un altre usuari ha actualitzat les dades."
 notice_not_authorized: "No teniu permís per accedir a aquesta pàgina."
169 170
 notice_email_sent: "S'ha enviat un correu electrònic a %{value}"
 notice_email_error: "S'ha produït un error en enviar el correu (%{value})"
171
 notice_feeds_access_key_reseted: "S'ha reiniciat la clau d'accés del Atom."
winterheart's avatar
winterheart committed
172
 notice_api_access_key_reseted: "S'ha reiniciat la clau d'accés a l'API."
173
 notice_failed_to_save_issues: "No s'han pogut desar %{count} assumptes de %{total} seleccionats: %{ids}."
174
 notice_failed_to_save_members: "No s'han pogut desar els membres: %{errors}."
175 176 177 178
 notice_no_issue_selected: "No s'ha seleccionat cap assumpte. Activeu els assumptes que voleu editar."
 notice_account_pending: "S'ha creat el compte i ara està pendent de l'aprovació de l'administrador."
 notice_default_data_loaded: "S'ha carregat correctament la configuració predeterminada."
 notice_unable_delete_version: "No s'ha pogut suprimir la versió."
winterheart's avatar
winterheart committed
179
 notice_unable_delete_time_entry: "No s'ha pogut suprimir l'entrada del registre de temps."
180
 notice_issue_done_ratios_updated: "S'ha actualitzat el percentatge dels assumptes."
181

182
 error_can_t_load_default_data: "No s'ha pogut carregar la configuració predeterminada: %{value} "
183 184
 error_scm_not_found: "No s'ha trobat l'entrada o la revisió en el repositori."
 error_scm_command_failed: "S'ha produït un error en intentar accedir al repositori: %{value}"
185 186
 error_scm_annotate: "L'entrada no existeix o no s'ha pogut anotar."
 error_issue_not_found_in_project: "No s'ha trobat l'assumpte o no pertany a aquest projecte"
187
 error_no_tracker_in_project: "Aquest projecte no cap tipus d'assumpte associat. Comproveu els paràmetres del projecte."
winterheart's avatar
winterheart committed
188 189
 error_no_default_issue_status: "No s'ha definit cap estat d'assumpte predeterminat. Comproveu la configuració (aneu a «Administració -> Estats de l'assumpte»)."
 error_can_not_delete_custom_field: "No s'ha pogut suprimir el camp personalitat"
190
 error_can_not_delete_tracker: "Aquest tipus d'assumpte conté assumptes i no es pot suprimir."
winterheart's avatar
winterheart committed
191 192 193
 error_can_not_remove_role: "Aquest rol s'està utilitzant i no es pot suprimir."
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: "Un assumpte assignat a una versió tancada no es pot tornar a obrir"
 error_can_not_archive_project: "Aquest projecte no es pot arxivar"
194 195 196
 error_issue_done_ratios_not_updated: "No s'ha actualitzat el percentatge dels assumptes."
 error_workflow_copy_source: "Seleccioneu un tipus d'assumpte o rol font"
 error_workflow_copy_target: "Seleccioneu tipus d'assumptes i rols objectiu"
winterheart's avatar
winterheart committed
197
 error_unable_delete_issue_status: "No s'ha pogut suprimir l'estat de l'assumpte"
198 199
 error_unable_to_connect: "No s'ha pogut connectar (%{value})"
 warning_attachments_not_saved: "No s'han pogut desar %{count} fitxers."
200
 error_ldap_bind_credentials: "Compte/Contrasenya LDAP incorrecte"
201

202
 mail_subject_lost_password: "Contrasenya de %{value}"
203
 mail_body_lost_password: "Per a canviar la contrasenya, feu clic en l'enllaç següent:"
204
 mail_subject_register: "Activació del compte de %{value}"
205
 mail_body_register: "Per a activar el compte, feu clic en l'enllaç següent:"
206 207
 mail_body_account_information_external: "Podeu utilitzar el compte «%{value}» per entrar."
 mail_body_account_information: "Informació del compte"
208 209 210 211 212 213 214
 mail_subject_account_activation_request: "Sol·licitud d'activació del compte de %{value}"
 mail_body_account_activation_request: "S'ha registrat un usuari nou (%{value}). El seu compte està pendent d'aprovació:"
 mail_subject_reminder: "%{count} assumptes venceran els següents %{days} dies"
 mail_body_reminder: "%{count} assumptes que teniu assignades venceran els següents %{days} dies:"
 mail_subject_wiki_content_added: "S'ha afegit la pàgina wiki «%{id}»"
 mail_body_wiki_content_added: "En %{author} ha afegit la pàgina wiki «%{id}»."
 mail_subject_wiki_content_updated: "S'ha actualitzat la pàgina wiki «%{id}»"
215
 mail_body_wiki_content_updated: "L'autor %{author} ha actualitzat la pàgina wiki «%{id}»."
216

217 218 219 220 221 222 223 224
 field_name: "Nom"
 field_description: "Descripció"
 field_summary: "Resum"
 field_is_required: "Necessari"
 field_firstname: "Nom"
 field_lastname: "Cognom"
 field_mail: "Correu electrònic"
 field_filename: "Fitxer"
225
 field_filesize: "Mida"
226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272
 field_downloads: "Baixades"
 field_author: "Autor"
 field_created_on: "Creat"
 field_updated_on: "Actualitzat"
 field_field_format: "Format"
 field_is_for_all: "Per tots els projectes"
 field_possible_values: "Valors possibles"
 field_regexp: "Expressió regular"
 field_min_length: "Longitud mínima"
 field_max_length: "Longitud màxima"
 field_value: "Valor"
 field_category: "Categoria"
 field_title: "Títol"
 field_project: "Projecte"
 field_issue: "Assumpte"
 field_status: "Estat"
 field_notes: "Notes"
 field_is_closed: "Assumpte tancat"
 field_is_default: "Estat predeterminat"
 field_tracker: "Tipus d'assumpte"
 field_subject: "Tema"
 field_due_date: "Data de venciment"
 field_assigned_to: "Assignat a"
 field_priority: "Prioritat"
 field_fixed_version: "Versió prevista"
 field_user: "Usuari"
 field_principal: "Principal"
 field_role: "Rol"
 field_homepage: "Pàgina web"
 field_is_public: "Públic"
 field_parent: "Subprojecte de"
 field_is_in_roadmap: "Assumptes mostrats en la planificació"
 field_login: "Identificador"
 field_mail_notification: "Notificacions per correu electrònic"
 field_admin: "Administrador"
 field_last_login_on: "Última connexió"
 field_language: "Idioma"
 field_effective_date: "Data"
 field_password: "Contrasenya"
 field_new_password: "Nova contrasenya"
 field_password_confirmation: "Confirmació"
 field_version: "Versió"
 field_type: "Tipus"
 field_host: "Servidor"
 field_port: "Port"
 field_account: "Compte"
 field_base_dn: "Base DN"
273
 field_attr_login: "Atribut d'entrada"
274 275 276
 field_attr_firstname: "Atribut del nom"
 field_attr_lastname: "Atribut del cognom"
 field_attr_mail: "Atribut del correu electrònic"
277
 field_onthefly: "Creació de l'usuari «al vol»"
278
 field_start_date: "Inici"
279
 field_done_ratio: "% realitzat"
280 281
 field_auth_source: "Mode d'autenticació"
 field_hide_mail: "Oculta l'adreça de correu electrònic"
282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296
 field_comments: "Comentari"
 field_url: "URL"
 field_start_page: "Pàgina inicial"
 field_subproject: "Subprojecte"
 field_hours: "Hores"
 field_activity: "Activitat"
 field_spent_on: "Data"
 field_identifier: "Identificador"
 field_is_filter: "Utilitzat com filtre"
 field_issue_to: "Assumpte relacionat"
 field_delay: "Retràs"
 field_assignable: "Es poden assignar assumptes a aquest rol"
 field_redirect_existing_links: "Redirigeix els enllaços existents"
 field_estimated_hours: "Temps previst"
 field_column_names: "Columnes"
winterheart's avatar
winterheart committed
297
 field_time_entries: "Registre de temps"
298 299 300 301 302 303 304 305 306
 field_time_zone: "Zona horària"
 field_searchable: "Es pot cercar"
 field_default_value: "Valor predeterminat"
 field_comments_sorting: "Mostra els comentaris"
 field_parent_title: "Pàgina pare"
 field_editable: "Es pot editar"
 field_watcher: "Vigilància"
 field_identity_url: "URL OpenID"
 field_content: "Contingut"
winterheart's avatar
winterheart committed
307
 field_group_by: "Agrupa els resultats per"
308
 field_sharing: "Compartir"
winterheart's avatar
winterheart committed
309
 field_parent_issue: "Tasca pare"
310

311 312
 setting_app_title: "Títol de l'aplicació"
 setting_app_subtitle: "Subtítol de l'aplicació"
313 314 315 316 317
 setting_welcome_text: "Text de benvinguda"
 setting_default_language: "Idioma predeterminat"
 setting_login_required: "Es necessita autenticació"
 setting_self_registration: "Registre automàtic"
 setting_attachment_max_size: "Mida màxima dels fitxers adjunts"
318 319
 setting_issues_export_limit: "Límit d'exportació d'assumptes"
 setting_mail_from: "Adreça de correu electrònic d'emissió"
320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333
 setting_bcc_recipients: "Vincula els destinataris de les còpies amb carbó (bcc)"
 setting_plain_text_mail: "només text pla (no HTML)"
 setting_host_name: "Nom del Servidor"
 setting_text_formatting: "Format del text"
 setting_wiki_compression: "Comprimeix l'historial de la wiki"
 setting_feeds_limit: "Límit de contingut del canal"
 setting_default_projects_public: "Els projectes nous són públics per defecte"
 setting_autofetch_changesets: "Omple automàticament les publicacions"
 setting_sys_api_enabled: "Activar WS per a la gestió del repositori"
 setting_commit_ref_keywords: "Paraules claus per a la referència"
 setting_commit_fix_keywords: "Paraules claus per a la correcció"
 setting_autologin: "Entrada automàtica"
 setting_date_format: "Format de la data"
 setting_time_format: "Format de hora"
334 335
 setting_cross_project_issue_relations: "Permet les relacions d'assumptes entre projectes"
 setting_issue_list_default_columns: "Columnes mostrades per defecte en la llista d'assumptes"
336 337 338
 setting_emails_footer: "Peu dels correus electrònics"
 setting_protocol: "Protocol"
 setting_per_page_options: "Opcions dels objectes per pàgina"
339 340 341
 setting_user_format: "Format de com mostrar l'usuari"
 setting_activity_days_default: "Dies a mostrar l'activitat del projecte"
 setting_display_subprojects_issues: "Mostra els assumptes d'un subprojecte en el projecte pare per defecte"
342
 setting_enabled_scm: "Activar SCM"
winterheart's avatar
winterheart committed
343
 setting_mail_handler_body_delimiters: "Trunca els correus electrònics després d'una d'aquestes línies"
344 345 346
 setting_mail_handler_api_enabled: "Activar WS per correus electrònics d'entrada"
 setting_mail_handler_api_key: "Clau API"
 setting_sequential_project_identifiers: "Genera identificadors de projecte seqüencials"
347
 setting_gravatar_enabled: "Utilitza les icones d'usuari Gravatar"
winterheart's avatar
winterheart committed
348
 setting_gravatar_default: "Imatge Gravatar predeterminada"
349 350 351
 setting_diff_max_lines_displayed: "Número màxim de línies amb diferències mostrades"
 setting_file_max_size_displayed: "Mida màxima dels fitxers de text mostrats en línia"
 setting_repository_log_display_limit: "Número màxim de revisions que es mostren al registre de fitxers"
352
 setting_openid: "Permet entrar i registrar-se amb l'OpenID"
winterheart's avatar
winterheart committed
353 354 355 356 357 358 359 360
 setting_password_min_length: "Longitud mínima de la contrasenya"
 setting_new_project_user_role_id: "Aquest rol es dóna a un usuari no administrador per a crear projectes"
 setting_default_projects_modules: "Mòduls activats per defecte en els projectes nous"
 setting_issue_done_ratio: "Calcula tant per cent realitzat de l'assumpte amb"
 setting_issue_done_ratio_issue_status: "Utilitza l'estat de l'assumpte"
 setting_issue_done_ratio_issue_field: "Utilitza el camp de l'assumpte"
 setting_start_of_week: "Inicia les setmanes en"
 setting_rest_api_enabled: "Habilita el servei web REST"
361
 setting_cache_formatted_text: "Cache formatted text"
362

363 364 365 366 367 368 369 370
 permission_add_project: "Crear projecte"
 permission_add_subprojects: "Crear subprojectes"
 permission_edit_project: "Editar projecte"
 permission_select_project_modules: "Selecciona els mòduls del projecte"
 permission_manage_members: "Gestionar els membres"
 permission_manage_project_activities: "Gestionar les activitats del projecte"
 permission_manage_versions: "Gestionar les versions"
 permission_manage_categories: "Gestionar les categories dels assumptes"
winterheart's avatar
winterheart committed
371
 permission_view_issues: "Visualitza els assumptes"
372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416
 permission_add_issues: "Afegir assumptes"
 permission_edit_issues: "Editar assumptes"
 permission_manage_issue_relations: "Gestiona les relacions dels assumptes"
 permission_add_issue_notes: "Afegir notes"
 permission_edit_issue_notes: "Editar notes"
 permission_edit_own_issue_notes: "Editar notes pròpies"
 permission_move_issues: "Moure assumptes"
 permission_delete_issues: "Suprimir assumptes"
 permission_manage_public_queries: "Gestionar consultes públiques"
 permission_save_queries: "Desar consultes"
 permission_view_gantt: "Visualitzar gràfica de Gantt"
 permission_view_calendar: "Visualitzar calendari"
 permission_view_issue_watchers: "Visualitzar la llista de vigilàncies"
 permission_add_issue_watchers: "Afegir vigilàncies"
 permission_delete_issue_watchers: "Suprimir vigilants"
 permission_log_time: "Registrar el temps invertit"
 permission_view_time_entries: "Visualitzar el temps invertit"
 permission_edit_time_entries: "Editar els registres de temps"
 permission_edit_own_time_entries: "Editar els registres de temps propis"
 permission_manage_news: "Gestionar noticies"
 permission_comment_news: "Comentar noticies"
 permission_view_documents: "Visualitzar documents"
 permission_manage_files: "Gestionar fitxers"
 permission_view_files: "Visualitzar fitxers"
 permission_manage_wiki: "Gestionar la wiki"
 permission_rename_wiki_pages: "Canviar el nom de les pàgines wiki"
 permission_delete_wiki_pages: "Suprimir les pàgines wiki"
 permission_view_wiki_pages: "Visualitzar la wiki"
 permission_view_wiki_edits: "Visualitza l'historial de la wiki"
 permission_edit_wiki_pages: "Editar les pàgines wiki"
 permission_delete_wiki_pages_attachments: "Suprimir adjunts"
 permission_protect_wiki_pages: "Protegir les pàgines wiki"
 permission_manage_repository: "Gestionar el repositori"
 permission_browse_repository: "Navegar pel repositori"
 permission_view_changesets: "Visualitzar els canvis realitzats"
 permission_commit_access: "Accés a les publicacions"
 permission_manage_boards: "Gestionar els taulers"
 permission_view_messages: "Visualitzar els missatges"
 permission_add_messages: "Enviar missatges"
 permission_edit_messages: "Editar missatges"
 permission_edit_own_messages: "Editar missatges propis"
 permission_delete_messages: "Suprimir els missatges"
 permission_delete_own_messages: Suprimir els missatges propis
 permission_export_wiki_pages: "Exportar les pàgines wiki"
 permission_manage_subtasks: "Gestionar subtasques"
417

418 419 420 421 422 423 424 425 426 427
 project_module_issue_tracking: "Tipus d'assumptes"
 project_module_time_tracking: "Seguidor de temps"
 project_module_news: "Noticies"
 project_module_documents: "Documents"
 project_module_files: "Fitxers"
 project_module_wiki: "Wiki"
 project_module_repository: "Repositori"
 project_module_boards: "Taulers"
 project_module_calendar: "Calendari"
 project_module_gantt: "Gantt"
428

429 430 431 432 433 434 435
 label_user: "Usuari"
 label_user_plural: "Usuaris"
 label_user_new: "Nou usuari"
 label_user_anonymous: "Anònim"
 label_project: "Projecte"
 label_project_new: "Nou projecte"
 label_project_plural: "Projectes"
436
 label_x_projects:
437 438
  zero: "cap projecte"
  one:  "1 projecte"
439
  other: "%{count} projectes"
440 441 442 443 444 445
 label_project_all: "Tots els projectes"
 label_project_latest: "Els últims projectes"
 label_issue: "Assumpte"
 label_issue_new: "Nou assumpte"
 label_issue_plural: "Assumptes"
 label_issue_view_all: "Visualitzar tots els assumptes"
446
 label_issues_by: "Assumptes per %{value}"
447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463
 label_issue_added: "Assumpte afegit"
 label_issue_updated: "Assumpte actualitzat"
 label_document: "Document"
 label_document_new: "Nou document"
 label_document_plural: "Documents"
 label_document_added: "Document afegit"
 label_role: "Rol"
 label_role_plural: "Rols"
 label_role_new: "Nou rol"
 label_role_and_permissions: "Rols i permisos"
 label_member: "Membre"
 label_member_new: "Nou membre"
 label_member_plural: "Membres"
 label_tracker: "Tipus d'assumpte"
 label_tracker_plural: "Tipus d'assumptes"
 label_tracker_new: "Nou tipus d'assumpte"
 label_workflow: "Flux de treball"
464 465
 label_issue_status: "Estat de l'assumpte"
 label_issue_status_plural: "Estats de l'assumpte"
466
 label_issue_status_new: "Nou estat"
467 468
 label_issue_category: "Categoria de l'assumpte"
 label_issue_category_plural: "Categories de l'assumpte"
469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484
 label_issue_category_new: "Nova categoria"
 label_custom_field: "Camp personalitzat"
 label_custom_field_plural: "Camps personalitzats"
 label_custom_field_new: "Nou camp personalitzat"
 label_enumerations: "Llistat de valors"
 label_enumeration_new: "Nou valor"
 label_information: "Informació"
 label_information_plural: "Informació"
 label_please_login: "Si us plau, inicieu sessió"
 label_register: "Registrar"
 label_login_with_open_id_option: "o entrar amb OpenID"
 label_password_lost: "Has oblidat la contrasenya?"
 label_home: "Inici"
 label_my_page: "La meva pàgina"
 label_my_account: "El meu compte"
 label_my_projects: "Els meus projectes"
winterheart's avatar
winterheart committed
485
 label_my_page_block: "Els meus blocs de pàgina"
486 487 488 489 490 491 492 493 494 495
 label_administration: "Administració"
 label_login: "Iniciar sessió"
 label_logout: "Tancar sessió"
 label_help: "Ajuda"
 label_reported_issues: "Assumptes informats"
 label_assigned_to_me_issues: "Assumptes assignats a mi"
 label_last_login: "Última connexió"
 label_registered_on: "Informat el"
 label_activity: "Activitat"
 label_overall_activity: "Activitat global"
496
 label_user_activity: "Activitat de %{value}"
497 498 499 500
 label_new: "Nou"
 label_logged_as: "Heu entrat com a"
 label_environment: "Entorn"
 label_authentication: "Autenticació"
501
 label_auth_source: "Mode d'autenticació"
502
 label_auth_source_new: "Nou mode d'autenticació"
503
 label_auth_source_plural: "Modes d'autenticació"
504 505
 label_subproject_plural: "Subprojectes"
 label_subproject_new: "Nou subprojecte"
506
 label_and_its_subprojects: "%{value} i els seus subprojectes"
507
 label_min_max_length: "Longitud mín - màx"
508 509 510 511 512 513 514 515 516 517
 label_list: "Llista"
 label_date: "Data"
 label_integer: "Numero"
 label_float: "Flotant"
 label_boolean: "Booleà"
 label_string: "Text"
 label_text: "Text llarg"
 label_attribute: "Atribut"
 label_attribute_plural: "Atributs"
 label_no_data: "Sense dades a mostrar"
518
 label_change_status: "Canvia l'estat"
519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539
 label_history: "Historial"
 label_attachment: "Fitxer"
 label_attachment_new: "Nou fitxer"
 label_attachment_delete: "Suprimir fitxer"
 label_attachment_plural: "Fitxers"
 label_file_added: "Fitxer afegit"
 label_report: "Informe"
 label_report_plural: "Informes"
 label_news: "Noticies"
 label_news_new: "Nova noticia"
 label_news_plural: "Noticies"
 label_news_latest: "Últimes noticies"
 label_news_view_all: "Visualitza totes les noticies"
 label_news_added: "Noticies afegides"
 label_settings: "Paràmetres"
 label_overview: "Resum"
 label_version: "Versió"
 label_version_new: "Nova versió"
 label_version_plural: "Versions"
 label_close_versions: "Tancar versions completades"
 label_confirmation: "Confirmació"
winterheart's avatar
winterheart committed
540
 label_export_to: "També disponible a:"
541 542 543 544 545 546
 label_read: "Llegir..."
 label_public_projects: "Projectes públics"
 label_open_issues: "obert"
 label_open_issues_plural: "oberts"
 label_closed_issues: "tancat"
 label_closed_issues_plural: "tancats"
547
 label_x_open_issues_abbr:
548 549
  zero: "0 oberts"
  one:  "1 obert"
550
  other: "%{count} oberts"
551
 label_x_closed_issues_abbr:
552 553
  zero: "0 tancats"
  one:  "1 tancat"
554
  other: "%{count} tancats"
555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570
 label_total: "Total"
 label_permissions: "Permisos"
 label_current_status: "Estat actual"
 label_new_statuses_allowed: "Nous estats autoritzats"
 label_all: "tots"
 label_none: "cap"
 label_nobody: "ningú"
 label_next: "Següent"
 label_previous: "Anterior"
 label_used_by: "Utilitzat per"
 label_details: "Detalls"
 label_add_note: "Afegir una nota"
 label_calendar: "Calendari"
 label_months_from: "mesos des de"
 label_gantt: "Gantt"
 label_internal: "Intern"
571
 label_last_changes: "últims %{count} canvis"
572 573 574 575
 label_change_view_all: "Visualitza tots els canvis"
 label_personalize_page: "Personalitza aquesta pàgina"
 label_comment: "Comentari"
 label_comment_plural: "Comentaris"
576
 label_x_comments:
577 578
  zero: "sense comentaris"
  one: "1 comentari"
579
  other: "%{count} comentaris"
580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591
 label_comment_add: "Afegir un comentari"
 label_comment_added: "Comentari afegit"
 label_comment_delete: "Suprimir comentaris"
 label_query: "Consulta personalitzada"
 label_query_plural: "Consultes personalitzades"
 label_query_new: "Nova consulta"
 label_filter_add: "Afegir un filtre"
 label_filter_plural: "Filtres"
 label_equals: "és"
 label_not_equals: "no és"
 label_in_less_than: "en menys de"
 label_in_more_than: "en més de"
winterheart's avatar
winterheart committed
592
 label_greater_or_equal: ">="
593 594 595 596 597 598
 label_less_or_equal: "<="
 label_in: "en"
 label_today: "avui"
 label_all_time: "tot el temps"
 label_yesterday: "ahir"
 label_this_week: "aquesta setmana"
599
 label_last_week: "l'última setmana"
600
 label_last_n_days: "els últims %{count} dies"
601
 label_this_month: "aquest més"
602
 label_last_month: "l'últim més"
603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617
 label_this_year: "aquest any"
 label_date_range: "Rang de dates"
 label_less_than_ago: "fa menys de"
 label_more_than_ago: "fa més de"
 label_ago: "fa"
 label_contains: "conté"
 label_not_contains: "no conté"
 label_day_plural: "dies"
 label_repository: "Repositori"
 label_repository_plural: "Repositoris"
 label_browse: "Navegar"
 label_branch: "Branca"
 label_tag: "Etiqueta"
 label_revision: "Revisió"
 label_revision_plural: "Revisions"
618
 label_revision_id: "Revisió %{value}"
619 620 621 622 623 624 625 626 627
 label_associated_revisions: "Revisions associades"
 label_added: "afegit"
 label_modified: "modificat"
 label_copied: "copiat"
 label_renamed: "reanomenat"
 label_deleted: "suprimit"
 label_latest_revision: "Última revisió"
 label_latest_revision_plural: "Últimes revisions"
 label_view_revisions: "Visualitzar revisions"
winterheart's avatar
winterheart committed
628
 label_view_all_revisions: "Visualitza totes les revisions"
629 630 631 632 633 634
 label_max_size: "Mida màxima"
 label_sort_highest: "Primer"
 label_sort_higher: "Pujar"
 label_sort_lower: "Baixar"
 label_sort_lowest: "Ultim"
 label_roadmap: "Planificació"
635 636
 label_roadmap_due_in: "Venç en %{value}"
 label_roadmap_overdue: "%{value} tard"
637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651
 label_roadmap_no_issues: "No hi ha assumptes per a aquesta versió"
 label_search: "Cerca"
 label_result_plural: "Resultats"
 label_all_words: "Totes les paraules"
 label_wiki: "Wiki"
 label_wiki_edit: "Edició wiki"
 label_wiki_edit_plural: "Edicions wiki"
 label_wiki_page: "Pàgina wiki"
 label_wiki_page_plural: "Pàgines wiki"
 label_index_by_title: "Índex per títol"
 label_index_by_date: "Índex per data"
 label_current_version: "Versió actual"
 label_preview: "Previsualitzar"
 label_feed_plural: "Canals"
 label_changes_details: "Detalls de tots els canvis"
652
 label_issue_tracking: "Seguiment d'assumptes"
653
 label_spent_time: "Temps invertit"
winterheart's avatar
winterheart committed
654
 label_overall_spent_time: "Temps total invertit"
655 656
 label_f_hour: "%{value} hora"
 label_f_hour_plural: "%{value} hores"
657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670
 label_time_tracking: "Temps de seguiment"
 label_change_plural: "Canvis"
 label_statistics: "Estadístiques"
 label_commits_per_month: "Publicacions per mes"
 label_commits_per_author: "Publicacions per autor"
 label_view_diff: "Visualitza les diferències"
 label_diff_inline: "en línia"
 label_diff_side_by_side: "costat per costat"
 label_options: "Opcions"
 label_copy_workflow_from: "Copia el flux de treball des de"
 label_permissions_report: "Informe de permisos"
 label_watched_issues: "Assumptes vigilats"
 label_related_issues: "Assumptes relacionats"
 label_applied_status: "Estat aplicat"
671
 label_loading: "S'està carregant..."
672 673 674 675 676 677 678 679 680
 label_relation_new: "Nova Relació"
 label_relation_delete: "Suprimir relació"
 label_relates_to: "relacionat amb"
 label_duplicates: "duplicats"
 label_duplicated_by: "duplicat per"
 label_blocks: "bloqueja"
 label_blocked_by: "bloquejats per"
 label_precedes: "anterior a"
 label_follows: "posterior a"
681
 label_stay_logged_in: "Manté l'entrada"
682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695
 label_disabled: "inhabilitat"
 label_show_completed_versions: "Mostra les versions completes"
 label_me: "jo mateix"
 label_board: "Tauler"
 label_board_new: "Nou Tauler"
 label_board_plural: "Taulers"
 label_board_locked: "Bloquejat"
 label_board_sticky: "Sticky"
 label_topic_plural: "Temes"
 label_message_plural: "Missatges"
 label_message_last: "Últim missatge"
 label_message_new: "Nou missatge"
 label_message_posted: "Missatge afegit"
 label_reply_plural: "Respostes"
696
 label_send_information: "Envia la informació del compte a l'usuari"
697 698 699 700 701
 label_year: "Any"
 label_month: "Mes"
 label_week: "Setmana"
 label_date_from: "Des de"
 label_date_to: "A"
702
 label_language_based: "Basat en l'idioma de l'usuari"
703 704 705 706 707 708
 label_sort_by: "Ordenar per %{value}"
 label_send_test_email: "Enviar correu electrònic de prova"
 label_feeds_access_key: "Clau d'accés Atom"
 label_missing_feeds_access_key: "Falta una clau d'accés Atom"
 label_feeds_access_key_created_on: "Clau d'accés Atom creada fa %{value}"
 label_module_plural: "Mòduls"
709 710 711
 label_added_time_by: "Afegit per %{author} fa %{age}"
 label_updated_time_by: "Actualitzat per %{author} fa %{age}"
 label_updated_time: "Actualitzat fa %{value}"
712 713 714 715
 label_jump_to_a_project: "Anar al projecte..."
 label_file_plural: "Fitxers"
 label_changeset_plural: "Conjunt de canvis"
 label_default_columns: "Columnes predeterminades"
716
 label_no_change_option: (sense canvis)
717 718 719 720
 label_bulk_edit_selected_issues: "Editar en bloc els assumptes seleccionats"
 label_theme: "Tema"
 label_default: "Predeterminat"
 label_search_titles_only: "Cerca només per títol"
721 722 723
 label_user_mail_option_all: "Per qualsevol esdeveniment en tots els meus projectes"
 label_user_mail_option_selected: "Per qualsevol esdeveniment en els projectes seleccionats..."
 label_user_mail_no_self_notified: "No vull ser notificat pels canvis que faig jo mateix"
724 725 726
 label_registration_activation_by_email: "activació del compte per correu electrònic"
 label_registration_manual_activation: "activació del compte manual"
 label_registration_automatic_activation: "activació del compte automàtica"
727
 label_display_per_page: "Per pàgina: %{value}"
728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741
 label_age: "Edat"
 label_change_properties: "Canvia les propietats"
 label_general: "General"
 label_more: "Més"
 label_scm: "SCM"
 label_plugins: "Complements"
 label_ldap_authentication: "Autenticació LDAP"
 label_downloads_abbr: "Baixades"
 label_optional_description: "Descripció opcional"
 label_add_another_file: "Afegir un altre fitxer"
 label_preferences: "Preferències"
 label_chronological_order: "En ordre cronològic"
 label_reverse_chronological_order: "En ordre cronològic invers"
 label_planning: "Planificació"
742
 label_incoming_emails: "Correu electrònics d'entrada"
743 744 745 746 747 748 749 750
 label_generate_key: "Generar una clau"
 label_issue_watchers: "Vigilàncies"
 label_example: "Exemple"
 label_display: "Mostrar"
 label_sort: "Ordenar"
 label_ascending: "Ascendent"
 label_descending: "Descendent"
 label_date_from_to: "Des de %{start} a %{end}"
winterheart's avatar
winterheart committed
751 752
 label_wiki_content_added: "S'ha afegit la pàgina wiki"
 label_wiki_content_updated: "S'ha actualitzat la pàgina wiki"
753 754 755 756
 label_group: "Grup"
 label_group_plural: "Grups"
 label_group_new: "Nou grup"
 label_time_entry_plural: "Temps invertit"
winterheart's avatar
winterheart committed
757 758 759 760 761 762
 label_version_sharing_hierarchy: "Amb la jerarquia del projecte"
 label_version_sharing_system: "Amb tots els projectes"
 label_version_sharing_descendants: "Amb tots els subprojectes"
 label_version_sharing_tree: "Amb l'arbre del projecte"
 label_version_sharing_none: "Sense compartir"
 label_update_issue_done_ratios: "Actualitza el tant per cent dels assumptes realitzats"
763 764
 label_copy_source: "Font"
 label_copy_target: "Objectiu"
winterheart's avatar
winterheart committed
765
 label_copy_same_as_target: "El mateix que l'objectiu"
766 767 768 769 770 771
 label_display_used_statuses_only: "Mostra només els estats que utilitza aquest tipus d'assumpte"
 label_api_access_key: "Clau d'accés API"
 label_missing_api_access_key: "Falta una clau d'accés API"
 label_api_access_key_created_on: "Clau d'accés API creada fa %{value}"
 label_profile: "Perfil"
 label_subtask_plural: "Subtasques"
winterheart's avatar
winterheart committed
772
 label_project_copy_notifications: "Envia notificacions de correu electrònic durant la còpia del projecte"
773

774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798
 button_login: "Accedir"
 button_submit: "Acceptar"
 button_save: "Desar"
 button_check_all: "Selecciona-ho tot"
 button_uncheck_all: "No seleccionar res"
 button_delete: "Eliminar"
 button_create: "Crear"
 button_create_and_continue: "Crear i continuar"
 button_test: "Provar"
 button_edit: "Editar"
 button_add: "Afegir"
 button_change: "Canviar"
 button_apply: "Aplicar"
 button_clear: "Netejar"
 button_lock: "Bloquejar"
 button_unlock: "Desbloquejar"
 button_download: "Baixar"
 button_list: "Llistar"
 button_view: "Visualitzar"
 button_move: "Moure"
 button_move_and_follow: "Moure i continuar"
 button_back: "Enrere"
 button_cancel: "Cancel·lar"
 button_activate: "Activar"
 button_sort: "Ordenar"
winterheart's avatar
winterheart committed
799
 button_log_time: "Registre de temps"
800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816
 button_rollback: "Tornar a aquesta versió"
 button_watch: "Vigilar"
 button_unwatch: "No vigilar"
 button_reply: "Resposta"
 button_archive: "Arxivar"
 button_unarchive: "Desarxivar"
 button_reset: "Reiniciar"
 button_rename: "Reanomenar"
 button_change_password: "Canviar la contrasenya"
 button_copy: "Copiar"
 button_copy_and_follow: "Copiar i continuar"
 button_annotate: "Anotar"
 button_update: "Actualitzar"
 button_configure: "Configurar"
 button_quote: "Citar"
 button_duplicate: "Duplicar"
 button_show: "Mostrar"
817

818 819 820
 status_active: "actiu"
 status_registered: "registrat"
 status_locked: "bloquejat"
821

822 823 824
 version_status_open: "oberta"
 version_status_locked: "bloquejada"
 version_status_closed: "tancada"
winterheart's avatar
winterheart committed
825

826
 field_active: "Actiu"
827

828 829 830 831
 text_select_mail_notifications: "Seleccionar les accions per les quals s'hauria d'enviar una notificació per correu electrònic."
 text_regexp_info: "ex. ^[A-Z0-9]+$"
 text_min_max_length_info: "0 significa sense restricció"
 text_project_destroy_confirmation: "Segur que voleu suprimir aquest projecte i les dades relacionades?"
832
 text_subprojects_destroy_warning: "També seran suprimits els seus subprojectes: %{value}."
833 834
 text_workflow_edit: "Seleccioneu un rol i un tipus d'assumpte per a editar el flux de treball"
 text_are_you_sure: "Segur?"
835 836 837 838
 text_journal_changed: "%{label} ha canviat de %{old} a %{new}"
 text_journal_set_to: "%{label} s'ha establert a %{value}"
 text_journal_deleted: "%{label} s'ha suprimit (%{old})"
 text_journal_added: "S'ha afegit %{label} %{value}"
839
 text_tip_issue_begin_day: "tasca que s'inicia aquest dia"
840
 text_tip_issue_end_day: "tasca que finalitza aquest dia"
841
 text_tip_issue_begin_end_day: "tasca que s'inicia i finalitza aquest dia"
842 843 844
 text_caracters_maximum: "%{count} caràcters com a màxim."
 text_caracters_minimum: "Com a mínim ha de tenir %{count} caràcters."
 text_length_between: "Longitud entre %{min} i %{max} caràcters."
845 846 847
 text_tracker_no_workflow: "No s'ha definit cap flux de treball per a aquest tipus d'assumpte"
 text_unallowed_characters: "Caràcters no permesos"
 text_comma_separated: "Es permeten valors múltiples (separats per una coma)."
winterheart's avatar
winterheart committed
848
 text_line_separated: "Es permeten diversos valors (una línia per cada valor)."
849
 text_issues_ref_in_commit_messages: "Referència i soluciona els assumptes en els missatges publicats"
850 851
 text_issue_added: "L'assumpte %{id} ha sigut informat per %{author}."
 text_issue_updated: "L'assumpte %{id} ha sigut actualitzat per %{author}."
852
 text_wiki_destroy_confirmation: "Segur que voleu suprimir aquesta wiki i tot el seu contingut?"
853
 text_issue_category_destroy_question: "Alguns assumptes (%{count}) estan assignats a aquesta categoria. Què voleu fer?"
854 855
 text_issue_category_destroy_assignments: "Suprimir les assignacions de la categoria"
 text_issue_category_reassign_to: "Tornar a assignar els assumptes a aquesta categoria"
856
 text_user_mail_option: "Per als projectes no seleccionats, només rebreu notificacions sobre les coses que vigileu o que hi esteu implicat (ex. assumptes que en sou l'autor o hi esteu assignat)."
857 858
 text_no_configuration_data: "Encara no s'han configurat els rols, tipus d'assumpte, estats de l'assumpte i flux de treball.\nÉs altament recomanable que carregueu la configuració predeterminada. Podreu modificar-la un cop carregada."
 text_load_default_configuration: "Carregar la configuració predeterminada"
859
 text_status_changed_by_changeset: "Aplicat en el conjunt de canvis %{value}."
860
 text_issues_destroy_confirmation: "Segur que voleu suprimir els assumptes seleccionats?"
861
 text_select_project_modules: "Seleccionar els mòduls a habilitar per a aquest projecte:"
862
 text_default_administrator_account_changed: "S'ha canviat el compte d'administrador predeterminat"
863 864 865
 text_file_repository_writable: "Es pot escriure en el repositori de fitxers"
 text_plugin_assets_writable: "Es pot escriure als complements actius"
 text_rmagick_available: "RMagick disponible (opcional)"
866
 text_destroy_time_entries_question: "S'han informat %{hours} hores en els assumptes que aneu a suprimir. Què voleu fer?"
867 868 869
 text_destroy_time_entries: "Suprimir les hores informades"
 text_assign_time_entries_to_project: "Assignar les hores informades al projecte"
 text_reassign_time_entries: "Tornar a assignar les hores informades a aquest assumpte:"
870 871
 text_user_wrote: "%{value} va escriure:"
 text_enumeration_destroy_question: "%{count} objectes estan assignats a aquest valor."
winterheart's avatar
winterheart committed
872
 text_enumeration_category_reassign_to: "Torna a assignar-los a aquest valor:"
873
 text_email_delivery_not_configured: "El lliurament per correu electrònic no està configurat i les notificacions estan inhabilitades.\nConfigureu el servidor SMTP a config/configuration.yml i reinicieu l'aplicació per habilitar-lo."
874 875
 text_repository_usernames_mapping: "Seleccioneu l'assignació entre els usuaris del Redmine i cada nom d'usuari trobat al repositori.\nEls usuaris amb el mateix nom d'usuari o correu del Redmine i del repositori s'assignaran automàticament."
 text_diff_truncated: "... Aquestes diferències s'han truncat perquè excedeixen la mida màxima que es pot mostrar."
winterheart's avatar
winterheart committed
876
 text_custom_field_possible_values_info: "Una línia per a cada valor"
877 878 879 880
 text_wiki_page_destroy_question: "Aquesta pàgina %{descendants} pàgines fill(es) i descendent(s). Què voleu fer?"
 text_wiki_page_nullify_children: "Deixar les pàgines filles com a pàgines arrel"
 text_wiki_page_destroy_children: "Suprimir les pàgines filles i tots els seus descendents"
 text_wiki_page_reassign_children: "Reasignar les pàgines filles a aquesta pàgina pare"
winterheart's avatar
winterheart committed
881
 text_own_membership_delete_confirmation: "Esteu a punt de suprimir algun o tots els vostres permisos i potser no podreu editar més aquest projecte.\nSegur que voleu continuar?"
882 883
 text_zoom_in: "Reduir"
 text_zoom_out: "Ampliar"
884

885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896
 default_role_manager: "Gestor"
 default_role_developer: "Desenvolupador"
 default_role_reporter: "Informador"
 default_tracker_bug: "Error"
 default_tracker_feature: "Característica"
 default_tracker_support: "Suport"
 default_issue_status_new: "Nou"
 default_issue_status_in_progress: "En Progrés"
 default_issue_status_resolved: "Resolt"
 default_issue_status_feedback: "Comentaris"
 default_issue_status_closed: "Tancat"
 default_issue_status_rejected: "Rebutjat"
897
 default_doc_category_user: "Documentació d'usuari"
898 899 900 901 902 903 904 905
 default_doc_category_tech: "Documentació tècnica"
 default_priority_low: "Baixa"
 default_priority_normal: "Normal"
 default_priority_high: "Alta"
 default_priority_urgent: "Urgent"
 default_priority_immediate: "Immediata"
 default_activity_design: "Disseny"
 default_activity_development: "Desenvolupament"
906

907 908 909 910
 enumeration_issue_priorities: "Prioritat dels assumptes"
 enumeration_doc_categories: "Categories del document"
 enumeration_activities: "Activitats (seguidor de temps)"
 enumeration_system_activity: "Activitat del sistema"
winterheart's avatar
winterheart committed
911

912 913