cs.yml 40.4 KB
Newer Older
1
cs:
2
 direction: ltr
3 4 5 6 7 8 9 10 11
 date:
  formats:
   # Use the strftime parameters for formats.
   # When no format has been given, it uses default.
   # You can provide other formats here if you like!
   default: "%Y-%m-%d"
   short: "%b %d"
   long: "%B %d, %Y"
   
12 13
  day_names: [Neděle, Pondělí, Úterý, Středa, Čtvrtek, Pátek, Sobota]
  abbr_day_names: [Ne, Po, Út, St, Čt, , So]
14 15
   
  # Don't forget the nil at the beginning; there's no such thing as a 0th month
16 17
  month_names: [~, Leden, Únor, Březen, Duben, Květen, Červen, Červenec, Srpen, Září, Říjen, Listopad, Prosinec]
  abbr_month_names: [~, Led, Úno, Bře, Dub, Kvě, Čer, Čec, Srp, Zář, Říj, Lis, Pro]
18 19 20 21 22 23
  # Used in date_select and datime_select.
  order: [ :year, :month, :day ]

 time:
  formats:
   default: "%a, %d %b %Y %H:%M:%S %z"
24
   time: "%H:%M"
25 26
   short: "%d %b %H:%M"
   long: "%B %d, %Y %H:%M"
winterheart's avatar
winterheart committed
27 28
  am: "dop."
  pm: "odp."
29 30 31
  
 datetime:
  distance_in_words:
32
   half_a_minute: "půl minuty"
33
   less_than_x_seconds:
34
    one:  "méně než sekunda"
35
    other: "méně než %{count} sekund"
36
   x_seconds:
37
    one:  "1 sekunda"
38
    other: "%{count} sekund"
39
   less_than_x_minutes:
40
    one:  "méně než minuta"
41
    other: "méně než %{count} minut"
42
   x_minutes:
43
    one:  "1 minuta"
44
    other: "%{count} minut"
45
   about_x_hours:
46
    one:  "asi 1 hodina"
47
    other: "asi %{count} hodin"
48
   x_days:
49
    one:  "1 den"
50
    other: "%{count} dnů"
51
   about_x_months:
52
    one:  "asi 1 měsíc"
53
    other: "asi %{count} měsíců"
54
   x_months:
55
    one:  "1 měsíc"
56
    other: "%{count} měsíců"
57
   about_x_years:
58
    one:  "asi 1 rok"
59
    other: "asi %{count} let"
60
   over_x_years:
61
    one:  "více než 1 rok"
62
    other: "více než %{count} roky"
jplang's avatar
jplang committed
63
   almost_x_years:
winterheart's avatar
winterheart committed
64
    one:  "témeř 1 rok"
65
    other: "téměř %{count} roky"
edavis10's avatar
edavis10 committed
66

winterheart's avatar
winterheart committed
67 68 69 70 71
 number:
  format:
   separator: "."
   delimiter: ""
   precision: 3
edavis10's avatar
edavis10 committed
72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
  human: 
   format: 
    precision: 1
    delimiter: ""
   storage_units: 
    format: "%n %u"
    units: 
     kb: KB
     tb: TB
     gb: GB
     byte: 
      one: Byte
      other: Bytes
     mb: MB
86 87 88 89
    
# Used in array.to_sentence.
 support:
  array:
90
   sentence_connector: "a"
91 92 93 94
   skip_last_comma: false
   
 activerecord:
  errors:
jplang's avatar
jplang committed
95 96 97 98
   template:
    header:
     one:  "1 error prohibited this %{model} from being saved"
     other: "%{count} errors prohibited this %{model} from being saved"
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
   messages:
    inclusion: "není zahrnuto v seznamu"
    exclusion: "je rezervováno"
    invalid: "je neplatné"
    confirmation: "se neshoduje s potvrzením"
    accepted: "musí být akceptováno"
    empty: "nemůže být prázdný"
    blank: "nemůže být prázdný"
    too_long: "je příliš dlouhý"
    too_short: "je příliš krátký"
    wrong_length: " chybnou délku"
    taken: "je již použito"
    not_a_number: "není číslo"
    not_a_date: "není platné datum"
113 114 115 116 117
    greater_than: "musí být větší než %{count}"
    greater_than_or_equal_to: "musí být větší nebo rovno %{count}"
    equal_to: "musí být přesně %{count}"
    less_than: "musí být méně než %{count}"
    less_than_or_equal_to: "musí být méně nebo rovno %{count}"
118 119
    odd: "musí být liché"
    even: "musí být sudé"
120 121 122
    greater_than_start_date: "musí být větší než počáteční datum"
    not_same_project: "nepatří stejnému projektu"
    circular_dependency: "Tento vztah by vytvořil cyklickou závislost"
winterheart's avatar
winterheart committed
123
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "Úkol nemůže být spojen s jedním z jeho dílčích úkolů"
124

125
 # Updated by Josef Liška <jl@chl.cz>
126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
 # CZ translation by Maxim Krušina | Massimo Filippi, s.r.o. | maxim@mxm.cz
 # Based on original CZ translation by Jan Kadleček
 
 actionview_instancetag_blank_option: Prosím vyberte
 
 general_text_No: 'Ne'
 general_text_Yes: 'Ano'
 general_text_no: 'ne'
 general_text_yes: 'ano'
 general_lang_name: 'Čeština'
 general_csv_separator: ','
 general_csv_decimal_separator: '.'
 general_csv_encoding: UTF-8
 general_pdf_encoding: UTF-8
 general_first_day_of_week: '1'
 
 notice_account_updated: Účet byl úspěšně změněn.
 notice_account_invalid_creditentials: Chybné jméno nebo heslo
 notice_account_password_updated: Heslo bylo úspěšně změněno.
 notice_account_wrong_password: Chybné heslo
 notice_account_register_done: Účet byl úspěšně vytvořen. Pro aktivaci účtu klikněte na odkaz v emailu, který vám byl zaslán.
 notice_account_unknown_email: Neznámý uživatel.
 notice_can_t_change_password: Tento účet používá externí autentifikaci. Zde heslo změnit nemůžete.
 notice_account_lost_email_sent: Byl vám zaslán email s intrukcemi jak si nastavíte nové heslo.
 notice_account_activated: Váš účet byl aktivován. Nyní se můžete přihlásit.
 notice_successful_create: Úspěšně vytvořeno.
 notice_successful_update: Úspěšně aktualizováno.
 notice_successful_delete: Úspěšně odstraněno.
 notice_successful_connection: Úspěšné připojení.
 notice_file_not_found: Stránka na kterou se snažíte zobrazit neexistuje nebo byla smazána.
 notice_locking_conflict: Údaje byly změněny jiným uživatelem.
winterheart's avatar
winterheart committed
157
 notice_scm_error: Záznam a/nebo revize neexistuje v repozitáři.
158
 notice_not_authorized: Nemáte dostatečná práva pro zobrazení této stránky.
159 160
 notice_email_sent: "Na adresu %{value} byl odeslán email"
 notice_email_error: "Při odesílání emailu nastala chyba (%{value})"
161
 notice_feeds_access_key_reseted: Váš klíč pro přístup k RSS byl resetován.
162
 notice_failed_to_save_issues: "Chyba při uložení %{count} úkolu(ů) z %{total} vybraných: %{ids}."
163 164 165 166
 notice_no_issue_selected: "Nebyl zvolen žádný úkol. Prosím, zvolte úkoly, které chcete editovat"
 notice_account_pending: "Váš účet byl vytvořen, nyní čeká na schválení administrátorem."
 notice_default_data_loaded: Výchozí konfigurace úspěšně nahrána.
 
167
 error_can_t_load_default_data: "Výchozí konfigurace nebyla nahrána: %{value}"
winterheart's avatar
winterheart committed
168
 error_scm_not_found: "Položka a/nebo revize neexistují v repozitáři."
169
 error_scm_command_failed: "Při pokusu o přístup k repozitáři došlo k chybě: %{value}"
170 171
 error_issue_not_found_in_project: 'Úkol nebyl nalezen nebo nepatří k tomuto projektu'
 
172
 mail_subject_lost_password: "Vaše heslo (%{value})"
173
 mail_body_lost_password: 'Pro změnu vašeho hesla klikněte na následující odkaz:'
174
 mail_subject_register: "Aktivace účtu (%{value})"
175
 mail_body_register: 'Pro aktivaci vašeho účtu klikněte na následující odkaz:'
176
 mail_body_account_information_external: "Pomocí vašeho účtu %{value} se můžete přihlásit."
177
 mail_body_account_information: Informace o vašem účtu
178 179
 mail_subject_account_activation_request: "Aktivace %{value} účtu"
 mail_body_account_activation_request: "Byl zaregistrován nový uživatel %{value}. Aktivace jeho účtu závisí na vašem potvrzení."
180 181
 
 gui_validation_error: 1 chyba
182
 gui_validation_error_plural: "%{count} chyb(y)"
183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216
 
 field_name: Název
 field_description: Popis
 field_summary: Přehled
 field_is_required: Povinné pole
 field_firstname: Jméno
 field_lastname: Příjmení
 field_mail: Email
 field_filename: Soubor
 field_filesize: Velikost
 field_downloads: Staženo
 field_author: Autor
 field_created_on: Vytvořeno
 field_updated_on: Aktualizováno
 field_field_format: Formát
 field_is_for_all: Pro všechny projekty
 field_possible_values: Možné hodnoty
 field_regexp: Regulární výraz
 field_min_length: Minimální délka
 field_max_length: Maximální délka
 field_value: Hodnota
 field_category: Kategorie
 field_title: Název
 field_project: Projekt
 field_issue: Úkol
 field_status: Stav
 field_notes: Poznámka
 field_is_closed: Úkol uzavřen
 field_is_default: Výchozí stav
 field_tracker: Fronta
 field_subject: Předmět
 field_due_date: Uzavřít do
 field_assigned_to: Přiřazeno
 field_priority: Priorita
winterheart's avatar
winterheart committed
217
 field_fixed_version: Cílová verze
218 219
 field_user: Uživatel
 field_role: Role
winterheart's avatar
winterheart committed
220
 field_homepage: Domovská stránka
221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243
 field_is_public: Veřejný
 field_parent: Nadřazený projekt
 field_is_in_roadmap: Úkoly zobrazené v plánu
 field_login: Přihlášení
 field_mail_notification: Emailová oznámení
 field_admin: Administrátor
 field_last_login_on: Poslední přihlášení
 field_language: Jazyk
 field_effective_date: Datum
 field_password: Heslo
 field_new_password: Nové heslo
 field_password_confirmation: Potvrzení
 field_version: Verze
 field_type: Typ
 field_host: Host
 field_port: Port
 field_account: Účet
 field_base_dn: Base DN
 field_attr_login: Přihlášení (atribut)
 field_attr_firstname: Jméno (atribut)
 field_attr_lastname: Příjemní (atribut)
 field_attr_mail: Email (atribut)
 field_onthefly: Automatické vytváření uživatelů
244
 field_start_date: Začátek
jplang's avatar
jplang committed
245
 field_done_ratio: % Hotovo
246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256
 field_auth_source: Autentifikační mód
 field_hide_mail: Nezobrazovat můj email
 field_comments: Komentář
 field_url: URL
 field_start_page: Výchozí stránka
 field_subproject: Podprojekt
 field_hours: Hodiny
 field_activity: Aktivita
 field_spent_on: Datum
 field_identifier: Identifikátor
 field_is_filter: Použít jako filtr
257
 field_issue_to: Související úkol
258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271
 field_delay: Zpoždění
 field_assignable: Úkoly mohou být přiřazeny této roli
 field_redirect_existing_links: Přesměrovat stvávající odkazy
 field_estimated_hours: Odhadovaná doba
 field_column_names: Sloupce
 field_time_zone: Časové pásmo
 field_searchable: Umožnit vyhledávání
 field_default_value: Výchozí hodnota
 field_comments_sorting: Zobrazit komentáře
 
 setting_app_title: Název aplikace
 setting_app_subtitle: Podtitulek aplikace
 setting_welcome_text: Uvítací text
 setting_default_language: Výchozí jazyk
winterheart's avatar
winterheart committed
272
 setting_login_required: Autentifikace vyžadována
273 274 275 276 277
 setting_self_registration: Povolena automatická registrace
 setting_attachment_max_size: Maximální velikost přílohy
 setting_issues_export_limit: Limit pro export úkolů
 setting_mail_from: Odesílat emaily z adresy
 setting_bcc_recipients: Příjemci skryté kopie (bcc)
winterheart's avatar
winterheart committed
278
 setting_host_name: Jméno serveru
279
 setting_text_formatting: Formátování textu
winterheart's avatar
winterheart committed
280 281
 setting_wiki_compression: Komprese historie Wiki
 setting_feeds_limit: Limit obsahu příspěvků
282
 setting_default_projects_public: Nové projekty nastavovat jako veřejné
winterheart's avatar
winterheart committed
283
 setting_autofetch_changesets: Automaticky stahovat commity
284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296
 setting_sys_api_enabled: Povolit WS pro správu repozitory
 setting_commit_ref_keywords: Klíčová slova pro odkazy
 setting_commit_fix_keywords: Klíčová slova pro uzavření
 setting_autologin: Automatické přihlašování
 setting_date_format: Formát data
 setting_time_format: Formát času
 setting_cross_project_issue_relations: Povolit vazby úkolů napříč projekty
 setting_issue_list_default_columns: Výchozí sloupce zobrazené v seznamu úkolů
 setting_repositories_encodings: Kódování 
 setting_emails_footer: Patička emailů
 setting_protocol: Protokol
 setting_per_page_options: Povolené počty řádků na stránce
 setting_user_format: Formát zobrazení uživatele
winterheart's avatar
winterheart committed
297 298
 setting_activity_days_default: Dny zobrazené v činnosti projektu
 setting_display_subprojects_issues: Automaticky zobrazit úkoly podprojektu v hlavním projektu
299 300 301 302 303 304 305
 
 project_module_issue_tracking: Sledování úkolů
 project_module_time_tracking: Sledování času
 project_module_news: Novinky
 project_module_documents: Dokumenty
 project_module_files: Soubory
 project_module_wiki: Wiki
winterheart's avatar
winterheart committed
306
 project_module_repository: Repozitář
307 308 309 310 311 312 313 314 315
 project_module_boards: Diskuse
 
 label_user: Uživatel
 label_user_plural: Uživatelé
 label_user_new: Nový uživatel
 label_project: Projekt
 label_project_new: Nový projekt
 label_project_plural: Projekty
 label_x_projects:
winterheart's avatar
winterheart committed
316 317
  zero: žádné projekty
  one:  1 projekt
318
  other: "%{count} projekty(ů)"
319 320 321 322 323 324
 label_project_all: Všechny projekty
 label_project_latest: Poslední projekty
 label_issue: Úkol
 label_issue_new: Nový úkol
 label_issue_plural: Úkoly
 label_issue_view_all: Všechny úkoly
325
 label_issues_by: "Úkoly podle %{value}"
326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341
 label_issue_added: Úkol přidán
 label_issue_updated: Úkol aktualizován
 label_document: Dokument
 label_document_new: Nový dokument
 label_document_plural: Dokumenty
 label_document_added: Dokument přidán
 label_role: Role
 label_role_plural: Role
 label_role_new: Nová role
 label_role_and_permissions: Role a práva
 label_member: Člen
 label_member_new: Nový člen
 label_member_plural: Členové
 label_tracker: Fronta
 label_tracker_plural: Fronty
 label_tracker_new: Nová fronta
winterheart's avatar
winterheart committed
342
 label_workflow: Průběh práce
343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384
 label_issue_status: Stav úkolu
 label_issue_status_plural: Stavy úkolů
 label_issue_status_new: Nový stav
 label_issue_category: Kategorie úkolu
 label_issue_category_plural: Kategorie úkolů
 label_issue_category_new: Nová kategorie
 label_custom_field: Uživatelské pole
 label_custom_field_plural: Uživatelská pole
 label_custom_field_new: Nové uživatelské pole
 label_enumerations: Seznamy
 label_enumeration_new: Nová hodnota
 label_information: Informace
 label_information_plural: Informace
 label_please_login: Prosím přihlašte se
 label_register: Registrovat
 label_password_lost: Zapomenuté heslo
 label_home: Úvodní
 label_my_page: Moje stránka
 label_my_account: Můj účet
 label_my_projects: Moje projekty
 label_administration: Administrace
 label_login: Přihlášení
 label_logout: Odhlášení
 label_help: Nápověda
 label_reported_issues: Nahlášené úkoly
 label_assigned_to_me_issues: Mé úkoly
 label_last_login: Poslední přihlášení
 label_registered_on: Registrován
 label_activity: Aktivita
 label_overall_activity: Celková aktivita
 label_new: Nový
 label_logged_as: Přihlášen jako
 label_environment: Prostředí
 label_authentication: Autentifikace
 label_auth_source: Mód autentifikace
 label_auth_source_new: Nový mód autentifikace
 label_auth_source_plural: Módy autentifikace
 label_subproject_plural: Podprojekty
 label_min_max_length: Min - Max délka
 label_list: Seznam
 label_date: Datum
 label_integer: Celé číslo
winterheart's avatar
winterheart committed
385
 label_float: Desetinné číslo
386 387 388 389 390
 label_boolean: Ano/Ne
 label_string: Text
 label_text: Dlouhý text
 label_attribute: Atribut
 label_attribute_plural: Atributy
391 392
 label_download: "%{count} stažení"
 label_download_plural: "%{count} stažení"
393 394 395 396 397 398 399 400
 label_no_data: Žádné položky
 label_change_status: Změnit stav
 label_history: Historie
 label_attachment: Soubor
 label_attachment_new: Nový soubor
 label_attachment_delete: Odstranit soubor
 label_attachment_plural: Soubory
 label_file_added: Soubor přidán
winterheart's avatar
winterheart committed
401
 label_report: Přehled
402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
 label_report_plural: Přehledy
 label_news: Novinky
 label_news_new: Přidat novinku
 label_news_plural: Novinky
 label_news_latest: Poslední novinky
 label_news_view_all: Zobrazit všechny novinky
 label_news_added: Novinka přidána
 label_settings: Nastavení
 label_overview: Přehled
 label_version: Verze
 label_version_new: Nová verze
 label_version_plural: Verze
 label_confirmation: Potvrzení
 label_export_to: 'Také k dispozici:'
 label_read: Načítá se...
 label_public_projects: Veřejné projekty
 label_open_issues: otevřený
 label_open_issues_plural: otevřené
 label_closed_issues: uzavřený
 label_closed_issues_plural: uzavřené
 label_x_open_issues_abbr_on_total:
423 424 425
  zero: 0 otevřených / %{total}
  one:  1 otevřený / %{total}
  other: "%{count} otevřených / %{total}"
426
 label_x_open_issues_abbr:
winterheart's avatar
winterheart committed
427 428
  zero: 0 otevřených
  one:  1 otevřený
429
  other: "%{count} otevřených"
430
 label_x_closed_issues_abbr:
winterheart's avatar
winterheart committed
431 432
  zero: 0 uzavřených
  one:  1 uzavřený
433
  other: "%{count} uzavřených"
434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450
 label_total: Celkem
 label_permissions: Práva
 label_current_status: Aktuální stav
 label_new_statuses_allowed: Nové povolené stavy
 label_all: vše
 label_none: nic
 label_nobody: nikdo
 label_next: Další
 label_previous: Předchozí
 label_used_by: Použito
 label_details: Detaily
 label_add_note: Přidat poznámku
 label_per_page: Na stránku
 label_calendar: Kalendář
 label_months_from: měsíců od
 label_gantt: Ganttův graf
 label_internal: Interní
451
 label_last_changes: "posledních %{count} změn"
452 453 454 455 456
 label_change_view_all: Zobrazit všechny změny
 label_personalize_page: Přizpůsobit tuto stránku
 label_comment: Komentář
 label_comment_plural: Komentáře
 label_x_comments:
winterheart's avatar
winterheart committed
457 458
  zero: žádné komentáře
  one: 1 komentář
459
  other: "%{count} komentářů"
460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477
 label_comment_add: Přidat komentáře
 label_comment_added: Komentář přidán
 label_comment_delete: Odstranit komentář
 label_query: Uživatelský dotaz
 label_query_plural: Uživatelské dotazy
 label_query_new: Nový dotaz
 label_filter_add: Přidat filtr
 label_filter_plural: Filtry
 label_equals: je
 label_not_equals: není
 label_in_less_than: je měší než
 label_in_more_than: je větší než
 label_in: v
 label_today: dnes
 label_all_time: vše
 label_yesterday: včera
 label_this_week: tento týden
 label_last_week: minulý týden
478
 label_last_n_days: "posledních %{count} dnů"
479 480 481 482 483 484 485 486 487 488
 label_this_month: tento měsíc
 label_last_month: minulý měsíc
 label_this_year: tento rok
 label_date_range: Časový rozsah
 label_less_than_ago: před méně jak (dny)
 label_more_than_ago: před více jak (dny)
 label_ago: před (dny)
 label_contains: obsahuje
 label_not_contains: neobsahuje
 label_day_plural: dny
winterheart's avatar
winterheart committed
489 490
 label_repository: Repozitář
 label_repository_plural: Repozitáře
491
 label_browse: Procházet
492 493
 label_modification: "%{count} změna"
 label_modification_plural: "%{count} změn"
494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508
 label_revision: Revize
 label_revision_plural: Revizí
 label_associated_revisions: Související verze
 label_added: přidáno
 label_modified: změněno
 label_deleted: odstraněno
 label_latest_revision: Poslední revize
 label_latest_revision_plural: Poslední revize
 label_view_revisions: Zobrazit revize
 label_max_size: Maximální velikost
 label_sort_highest: Přesunout na začátek
 label_sort_higher: Přesunout nahoru
 label_sort_lower: Přesunout dolů
 label_sort_lowest: Přesunout na konec
 label_roadmap: Plán
509 510
 label_roadmap_due_in: "Zbývá %{value}"
 label_roadmap_overdue: "%{value} pozdě"
511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527
 label_roadmap_no_issues: Pro tuto verzi nejsou žádné úkoly
 label_search: Hledat
 label_result_plural: Výsledky
 label_all_words: Všechna slova
 label_wiki: Wiki
 label_wiki_edit: Wiki úprava
 label_wiki_edit_plural: Wiki úpravy
 label_wiki_page: Wiki stránka
 label_wiki_page_plural: Wiki stránky
 label_index_by_title: Index dle názvu
 label_index_by_date: Index dle data
 label_current_version: Aktuální verze
 label_preview: Náhled
 label_feed_plural: Příspěvky
 label_changes_details: Detail všech změn
 label_issue_tracking: Sledování úkolů
 label_spent_time: Strávený čas
528 529
 label_f_hour: "%{value} hodina"
 label_f_hour_plural: "%{value} hodin"
530 531 532 533 534 535 536 537 538
 label_time_tracking: Sledování času
 label_change_plural: Změny
 label_statistics: Statistiky
 label_commits_per_month: Commitů za měsíc
 label_commits_per_author: Commitů za autora
 label_view_diff: Zobrazit rozdíly
 label_diff_inline: uvnitř
 label_diff_side_by_side: vedle sebe
 label_options: Nastavení
winterheart's avatar
winterheart committed
539
 label_copy_workflow_from: Kopírovat průběh práce z
540 541 542 543 544 545 546 547 548
 label_permissions_report: Přehled práv
 label_watched_issues: Sledované úkoly
 label_related_issues: Související úkoly
 label_applied_status: Použitý stav
 label_loading: Nahrávám...
 label_relation_new: Nová souvislost
 label_relation_delete: Odstranit souvislost
 label_relates_to: související s
 label_duplicates: duplicity
jplang's avatar
jplang committed
549
 label_blocks: blokuje
550 551 552 553 554 555 556 557 558 559
 label_blocked_by: zablokován
 label_precedes: předchází
 label_follows: následuje
 label_end_to_start: od konce do začátku
 label_end_to_end: od konce do konce
 label_start_to_start: od začátku do začátku
 label_start_to_end: od začátku do konce
 label_stay_logged_in: Zůstat přihlášený
 label_disabled: zakázán
 label_show_completed_versions: Ukázat dokončené verze
winterheart's avatar
winterheart committed
560
 label_me: 
561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576
 label_board: Fórum
 label_board_new: Nové fórum
 label_board_plural: Fóra
 label_topic_plural: Témata
 label_message_plural: Zprávy
 label_message_last: Poslední zpráva
 label_message_new: Nová zpráva
 label_message_posted: Zpráva přidána
 label_reply_plural: Odpovědi
 label_send_information: Zaslat informace o účtu uživateli
 label_year: Rok
 label_month: Měsíc
 label_week: Týden
 label_date_from: Od
 label_date_to: Do
 label_language_based: Podle výchozího jazyku
577
 label_sort_by: "Seřadit podle %{value}"
578
 label_send_test_email: Poslat testovací email
579
 label_feeds_access_key_created_on: "Přístupový klíč pro RSS byl vytvořen před %{value}"
580
 label_module_plural: Moduly
581 582
 label_added_time_by: "Přidáno uživatelem %{author} před %{age}"
 label_updated_time: "Aktualizováno před %{value}"
winterheart's avatar
winterheart committed
583
 label_jump_to_a_project: Vyberte projekt...
584 585 586 587
 label_file_plural: Soubory
 label_changeset_plural: Changesety
 label_default_columns: Výchozí sloupce
 label_no_change_option: (beze změny)
winterheart's avatar
winterheart committed
588
 label_bulk_edit_selected_issues: Hromadná úprava vybraných úkolů
589 590 591 592 593 594 595 596 597
 label_theme: Téma
 label_default: Výchozí
 label_search_titles_only: Vyhledávat pouze v názvech
 label_user_mail_option_all: "Pro všechny události všech mých projektů"
 label_user_mail_option_selected: "Pro všechny události vybraných projektů..."
 label_user_mail_no_self_notified: "Nezasílat informace o mnou vytvořených změnách"
 label_registration_activation_by_email: aktivace účtu emailem
 label_registration_manual_activation: manuální aktivace účtu
 label_registration_automatic_activation: automatická aktivace účtu
598
 label_display_per_page: "%{value} na stránku"
599 600 601 602 603 604 605
 label_age: Věk
 label_change_properties: Změnit vlastnosti
 label_general: Obecné
 label_more: Více
 label_scm: SCM
 label_plugins: Doplňky
 label_ldap_authentication: Autentifikace LDAP
winterheart's avatar
winterheart committed
606
 label_downloads_abbr: Staž.
607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658
 label_optional_description: Volitelný popis
 label_add_another_file: Přidat další soubor
 label_preferences: Nastavení
 label_chronological_order: V chronologickém pořadí
 label_reverse_chronological_order: V obrácaném chronologickém pořadí
 
 button_login: Přihlásit
 button_submit: Potvrdit
 button_save: Uložit
 button_check_all: Zašrtnout vše
 button_uncheck_all: Odšrtnout vše
 button_delete: Odstranit
 button_create: Vytvořit
 button_test: Test
 button_edit: Upravit
 button_add: Přidat
 button_change: Změnit
 button_apply: Použít
 button_clear: Smazat
 button_lock: Zamknout
 button_unlock: Odemknout
 button_download: Stáhnout
 button_list: Vypsat
 button_view: Zobrazit
 button_move: Přesunout
 button_back: Zpět
 button_cancel: Storno
 button_activate: Aktivovat
 button_sort: Seřadit
 button_log_time: Přidat čas
 button_rollback: Zpět k této verzi
 button_watch: Sledovat
 button_unwatch: Nesledovat
 button_reply: Odpovědět
 button_archive: Archivovat
 button_unarchive: Odarchivovat
 button_reset: Reset
 button_rename: Přejmenovat
 button_change_password: Změnit heslo
 button_copy: Kopírovat
 button_annotate: Komentovat
 button_update: Aktualizovat
 button_configure: Konfigurovat
 
 status_active: aktivní
 status_registered: registrovaný
 status_locked: uzamčený
 
 text_select_mail_notifications: Vyberte akci při které bude zasláno upozornění emailem.
 text_regexp_info: např. ^[A-Z0-9]+$
 text_min_max_length_info: 0 znamená bez limitu
 text_project_destroy_confirmation: Jste si jisti, že chcete odstranit tento projekt a všechna související data ?
winterheart's avatar
winterheart committed
659
 text_workflow_edit: Vyberte roli a frontu k editaci průběhu práce
660
 text_are_you_sure: Jste si jisti?
661 662 663
 text_tip_issue_begin_day: úkol začíná v tento den
 text_tip_issue_end_day: úkol končí v tento den
 text_tip_issue_begin_end_day: úkol začíná a končí v tento den
664
 text_project_identifier_info: 'Jsou povolena malá písmena (a-z), čísla a pomlčky.<br />Po uložení již není možné identifikátor změnit.'
665 666 667
 text_caracters_maximum: "%{count} znaků maximálně."
 text_caracters_minimum: "Musí být alespoň %{count} znaků dlouhé."
 text_length_between: "Délka mezi %{min} a %{max} znaky."
winterheart's avatar
winterheart committed
668
 text_tracker_no_workflow: Pro tuto frontu není definován žádný průběh práce
669 670
 text_unallowed_characters: Nepovolené znaky
 text_comma_separated: Povoleno více hodnot (oddělěné čárkou).
winterheart's avatar
winterheart committed
671
 text_issues_ref_in_commit_messages: Odkazování a opravování úkolů ve zprávách commitů
672 673
 text_issue_added: "Úkol %{id} byl vytvořen uživatelem %{author}."
 text_issue_updated: "Úkol %{id} byl aktualizován uživatelem %{author}."
winterheart's avatar
winterheart committed
674
 text_wiki_destroy_confirmation: Opravdu si přejete odstranit tuto Wiki a celý její obsah?
675
 text_issue_category_destroy_question: "Některé úkoly (%{count}) jsou přiřazeny k této kategorii. Co s nimi chtete udělat?"
676 677 678
 text_issue_category_destroy_assignments: Zrušit přiřazení ke kategorii
 text_issue_category_reassign_to: Přiřadit úkoly do této kategorie
 text_user_mail_option: "U projektů, které nebyly vybrány, budete dostávat oznámení pouze o vašich či o sledovaných položkách (např. o položkách jejichž jste autor nebo ke kterým jste přiřazen(a))."
winterheart's avatar
winterheart committed
679
 text_no_configuration_data: "Role, fronty, stavy úkolů ani průběh práce nebyly zatím nakonfigurovány.\nVelice doporučujeme nahrát výchozí konfiguraci. Po si můžete vše upravit"
680
 text_load_default_configuration: Nahrát výchozí konfiguraci
681
 text_status_changed_by_changeset: "Použito v changesetu %{value}."
682 683 684
 text_issues_destroy_confirmation: 'Opravdu si přejete odstranit všechny zvolené úkoly?'
 text_select_project_modules: 'Aktivní moduly v tomto projektu:'
 text_default_administrator_account_changed: Výchozí nastavení administrátorského účtu změněno
winterheart's avatar
winterheart committed
685
 text_file_repository_writable: Povolen zápis do adresáře ukládání souborů
686
 text_rmagick_available: RMagick k dispozici (volitelné)
687
 text_destroy_time_entries_question: "U úkolů, které chcete odstranit je evidováno %{hours} práce. Co chete udělat?"
688 689 690 691 692
 text_destroy_time_entries: Odstranit evidované hodiny.
 text_assign_time_entries_to_project: Přiřadit evidované hodiny projektu
 text_reassign_time_entries: 'Přeřadit evidované hodiny k tomuto úkolu:'
 
 default_role_manager: Manažer
693
 default_role_developer: Vývojář
694 695 696 697 698
 default_role_reporter: Reportér
 default_tracker_bug: Chyba
 default_tracker_feature: Požadavek
 default_tracker_support: Podpora
 default_issue_status_new: Nový
winterheart's avatar
winterheart committed
699
 default_issue_status_in_progress: Ve vývoji
700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710
 default_issue_status_resolved: Vyřešený
 default_issue_status_feedback: Čeká se
 default_issue_status_closed: Uzavřený
 default_issue_status_rejected: Odmítnutý
 default_doc_category_user: Uživatelská dokumentace
 default_doc_category_tech: Technická dokumentace
 default_priority_low: Nízká
 default_priority_normal: Normální
 default_priority_high: Vysoká
 default_priority_urgent: Urgentní
 default_priority_immediate: Okamžitá
winterheart's avatar
winterheart committed
711
 default_activity_design: Návhr
712 713 714 715 716 717 718
 default_activity_development: Vývoj
 
 enumeration_issue_priorities: Priority úkolů
 enumeration_doc_categories: Kategorie dokumentů
 enumeration_activities: Aktivity (sledování času)
 error_scm_annotate: "Položka neexistuje nebo nemůže být komentována."
 label_planning: Plánování
719 720 721 722 723
 text_subprojects_destroy_warning: "Jeho podprojek(y): %{value} budou také smazány."
 label_and_its_subprojects: "%{value} a jeho podprojekty"
 mail_body_reminder: "%{count} úkol(ů), které máte přiřazeny termín během několik dní (%{days}):"
 mail_subject_reminder: "%{count} úkol(ů) termín během několik dní (%{days})"
 text_user_wrote: "%{value} napsal:"
winterheart's avatar
winterheart committed
724 725
 label_duplicated_by: duplikováno od
 setting_enabled_scm: Povolené SCM
726
 text_enumeration_category_reassign_to: 'Přeřadit je do této:'
727
 text_enumeration_destroy_question: "Několik (%{count}) objektů je přiřazeno k této hodnotě."
728 729 730 731
 label_incoming_emails: Příchozí e-maily
 label_generate_key: Generovat klíč
 setting_mail_handler_api_enabled: Povolit WS pro příchozí e-maily
 setting_mail_handler_api_key: API klíč
732
 text_email_delivery_not_configured: "Doručování e-mailů není nastaveno a odesílání notifikací je zakázáno.\nNastavte Váš SMTP server v souboru config/configuration.yml a restartujte aplikaci."
733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750
 field_parent_title: Rodičovská stránka
 label_issue_watchers: Sledování
 setting_commit_logs_encoding: Kódování zpráv při commitu
 button_quote: Citovat
 setting_sequential_project_identifiers: Generovat sekvenční identifikátory projektů
 notice_unable_delete_version: Nemohu odstanit verzi
 label_renamed: přejmenováno
 label_copied: zkopírováno
 setting_plain_text_mail: pouze prostý text (ne HTML)
 permission_view_files: Prohlížení souborů
 permission_edit_issues: Upravování úkolů
 permission_edit_own_time_entries: Upravování vlastních zázamů o stráveném čase
 permission_manage_public_queries: Správa veřejných dotazů
 permission_add_issues: Přidávání úkolů
 permission_log_time: Zaznamenávání stráveného času
 permission_view_changesets: Zobrazování sady změn
 permission_view_time_entries: Zobrazení stráveného času
 permission_manage_versions: Spravování verzí
winterheart's avatar
winterheart committed
751
 permission_manage_wiki: Spravování Wiki
752
 permission_manage_categories: Spravování kategorií úkolů
winterheart's avatar
winterheart committed
753
 permission_protect_wiki_pages: Zabezpečení Wiki stránek
754 755 756 757
 permission_comment_news: Komentování novinek
 permission_delete_messages: Mazání zpráv
 permission_select_project_modules: Výběr modulů projektu
 permission_manage_documents: Správa dokumentů
winterheart's avatar
winterheart committed
758
 permission_edit_wiki_pages: Upravování stránek Wiki
759 760 761 762
 permission_add_issue_watchers: Přidání sledujících uživatelů
 permission_view_gantt: Zobrazené Ganttova diagramu
 permission_move_issues: Přesouvání úkolů
 permission_manage_issue_relations: Spravování vztahů mezi úkoly
winterheart's avatar
winterheart committed
763
 permission_delete_wiki_pages: Mazání stránek na Wiki
764 765
 permission_manage_boards: Správa diskusních fór
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Mazání příloh
winterheart's avatar
winterheart committed
766
 permission_view_wiki_edits: Prohlížení historie Wiki
767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777
 permission_add_messages: Posílání zpráv
 permission_view_messages: Prohlížení zpráv
 permission_manage_files: Spravování souborů
 permission_edit_issue_notes: Upravování poznámek
 permission_manage_news: Spravování novinek
 permission_view_calendar: Prohlížení kalendáře
 permission_manage_members: Spravování členství
 permission_edit_messages: Upravování zpráv
 permission_delete_issues: Mazání úkolů
 permission_view_issue_watchers: Zobrazení seznamu sledujícíh uživatelů
 permission_manage_repository: Spravování repozitáře
winterheart's avatar
winterheart committed
778
 permission_commit_access: Commit přístup
779 780 781 782 783
 permission_browse_repository: Procházení repozitáře
 permission_view_documents: Prohlížení dokumentů
 permission_edit_project: Úprava projektů
 permission_add_issue_notes: Přidávání poznámek
 permission_save_queries: Ukládání dotazů
winterheart's avatar
winterheart committed
784 785
 permission_view_wiki_pages: Prohlížení Wiki
 permission_rename_wiki_pages: Přejmenovávání Wiki stránek
786 787 788 789
 permission_edit_time_entries: Upravování záznamů o stráveném času
 permission_edit_own_issue_notes: Upravování vlastních poznámek
 setting_gravatar_enabled: Použít uživatelské ikony Gravatar
 label_example: Příklad
winterheart's avatar
winterheart committed
790
 text_repository_usernames_mapping: "Vybrat nebo upravit mapování mezi Redmine uživateli a uživatelskými jmény nalezenými v logu repozitáře.\nUživatelé se shodným Redmine uživatelským jménem a uživatelským jménem v repozitáři jsou mapovaní automaticky."
791 792
 permission_edit_own_messages: Upravit vlastní zprávy
 permission_delete_own_messages: Smazat vlastní zprávy
793 794
 label_user_activity: "Aktivita uživatele: %{value}"
 label_updated_time_by: "Akutualizováno: %{author} před: %{age}"
795 796
 text_diff_truncated: '... Rozdílový soubor je zkrácen, protože jeho délka přesahuje max. limit.'
 setting_diff_max_lines_displayed: Maximální počet zobrazenách řádků rozdílů
winterheart's avatar
winterheart committed
797
 text_plugin_assets_writable: Možnost zápisu do adresáře plugin assets
798
 warning_attachments_not_saved: "%{count} soubor(ů) nebylo možné uložit."
799 800 801 802 803 804 805 806
 button_create_and_continue: Vytvořit a pokračovat
 text_custom_field_possible_values_info: 'Každá hodnota na novém řádku'
 label_display: Zobrazit
 field_editable: Editovatelný
 setting_repository_log_display_limit: Maximální počet revizí zobrazených v logu souboru
 setting_file_max_size_displayed: Maximální velikost textových souborů zobrazených přímo na stránce
 field_watcher: Sleduje
 setting_openid: Umožnit přihlašování a registrace s OpenID
jplang's avatar
jplang committed
807
 field_identity_url: OpenID URL
808 809 810 811 812
 label_login_with_open_id_option: nebo se přihlašte s OpenID
 field_content: Obsah
 label_descending: Sestupně
 label_sort: Řazení
 label_ascending: Vzestupně
813
 label_date_from_to: Od %{start} do %{end}
814 815
 label_greater_or_equal: ">="
 label_less_or_equal: <=
816
 text_wiki_page_destroy_question: Tato stránka má %{descendants} podstránek a potomků. Co chcete udělat?
winterheart's avatar
winterheart committed
817 818 819 820 821
 text_wiki_page_reassign_children: Přiřadit podstránky k tomuto rodiči
 text_wiki_page_nullify_children: Ponechat podstránky jako kořenové stránky
 text_wiki_page_destroy_children: Smazat podstránky a všechny jejich potomky
 setting_password_min_length: Minimální délka hesla
 field_group_by: Seskupovat výsledky podle
822
 mail_subject_wiki_content_updated: "'%{id}' Wiki stránka byla aktualizována"
winterheart's avatar
winterheart committed
823
 label_wiki_content_added: Wiki stránka přidána
824 825
 mail_subject_wiki_content_added: "'%{id}' Wiki stránka byla přidána"
 mail_body_wiki_content_added: "'%{id}' Wiki stránka byla přidána od %{author}."
winterheart's avatar
winterheart committed
826
 label_wiki_content_updated: Wiki stránka aktualizována
827
 mail_body_wiki_content_updated: "'%{id}' Wiki stránka byla aktualizována od %{author}."
winterheart's avatar
winterheart committed
828 829 830
 permission_add_project: Vytvořit projekt
 setting_new_project_user_role_id: Role přiřazená uživateli bez práv administrátora, který projekt vytvořil
 label_view_all_revisions: Zobrazit všechny revize
831 832
 label_tag: Tag
 label_branch: Branch
winterheart's avatar
winterheart committed
833 834
 error_no_tracker_in_project: Žádná fronta nebyla přiřazena tomuto projektu. Prosím zkontroluje nastavení projektu.
 error_no_default_issue_status: Není nastaven výchozí stav úkolu. Prosím zkontrolujte nastavení ("Administrace -> Stavy úkolů").
835 836 837
 text_journal_changed: "%{label} změněn z %{old} na %{new}"
 text_journal_set_to: "%{label} nastaven na %{value}"
 text_journal_deleted: "%{label} smazán (%{old})"
winterheart's avatar
winterheart committed
838 839 840 841
 label_group_plural: Skupiny
 label_group: Skupina
 label_group_new: Nová skupina
 label_time_entry_plural: Strávený čas
842
 text_journal_added: "%{label} %{value} přidán"
winterheart's avatar
winterheart committed
843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876
 field_active: Aktivní
 enumeration_system_activity: Systémová aktivita
 permission_delete_issue_watchers: Smazat přihlížející
 version_status_closed: zavřený
 version_status_locked: uzamčený
 version_status_open: otevřený
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: Úkol přiřazený k uzavřené verzi nemůže být znovu otevřen
 label_user_anonymous: Anonymní
 button_move_and_follow: Přesunout a následovat
 setting_default_projects_modules: Výchozí zapnutné moduly pro nový projekt
 setting_gravatar_default: Výchozí Gravatar
 field_sharing: Sdílení
 label_version_sharing_hierarchy: S hierarchií projektu
 label_version_sharing_system: Se všemi projekty
 label_version_sharing_descendants: S podprojekty
 label_version_sharing_tree: Se stromem projektu
 label_version_sharing_none: Nesdíleno
 error_can_not_archive_project: Tento projekt nemůže být archivován
 button_duplicate: Duplikát
 button_copy_and_follow: Kopírovat a následovat
 label_copy_source: Zdroj
 setting_issue_done_ratio: Spočítat koeficient dokončení úkolu s
 setting_issue_done_ratio_issue_status: Použít stav úkolu
 error_issue_done_ratios_not_updated: Koeficient dokončení úkolu nebyl aktualizován.
 error_workflow_copy_target: Prosím vyberte cílovou frontu(y) a roly(e)
 setting_issue_done_ratio_issue_field: Použít pole úkolu
 label_copy_same_as_target: Stejný jako cíl
 label_copy_target: Cíl
 notice_issue_done_ratios_updated: Koeficienty dokončení úkolu byly aktualizovány.
 error_workflow_copy_source: Prosím vyberte zdrojovou frontu nebo roly
 label_update_issue_done_ratios: Aktualizovat koeficienty dokončení úkolů
 setting_start_of_week: Začínat kalendáře
 permission_view_issues: Zobrazit úkoly
 label_display_used_statuses_only: Zobrazit pouze stavy které jsou použité touto frontou
877
 label_revision_id: Revize %{value}
winterheart's avatar
winterheart committed
878
 label_api_access_key: API přístupový klíč
879
 label_api_access_key_created_on: API přístupový klíč vytvořen %{value} 
winterheart's avatar
winterheart committed
880 881 882 883 884 885 886 887 888 889
 label_feeds_access_key: RSS přístupový klíč
 notice_api_access_key_reseted: Váš API přístupový klíč byl resetován.
 setting_rest_api_enabled: Zapnout službu REST
 label_missing_api_access_key: Chybějící přístupový klíč API
 label_missing_feeds_access_key: Chybějící přístupový klíč RSS
 button_show: Zobrazit
 text_line_separated: Více hodnot povoleno (jeden řádek pro každou hodnotu).
 setting_mail_handler_body_delimiters: Zkrátit e-maily po jednom z těchto řádků
 permission_add_subprojects: Vytvořit podprojekty
 label_subproject_new: Nový podprojekt
890
 text_own_membership_delete_confirmation: |-
winterheart's avatar
winterheart committed
891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905
  Chystáte se odebrat si některá nebo všechny svá oprávnění a potom již nemusíte být schopni upravit tento projekt.
  Opravdu chcete pokračovat?
 label_close_versions: Zavřít dokončené verze
 label_board_sticky: Nálepka
 label_board_locked: Uzamčeno
 permission_export_wiki_pages: Exportovat Wiki stránky
 setting_cache_formatted_text: Ukládat formátovaný text do vyrovnávací paměti
 permission_manage_project_activities: Spravovat aktivity projektu
 error_unable_delete_issue_status: Nelze smazat stavy úkolů
 label_profile: Profil
 permission_manage_subtasks: Spravovat podúkoly
 field_parent_issue: Rodičovský úkol
 label_subtask_plural: Podúkol
 label_project_copy_notifications: Odeslat email oznámení v průběhu kopie projektu
 error_can_not_delete_custom_field: Nelze smazat volitelné pole
906
 error_unable_to_connect: Nelze se připojit (%{value})
winterheart's avatar
winterheart committed
907 908 909 910
 error_can_not_remove_role: Tato role je právě používaná a nelze ji smazat.
 error_can_not_delete_tracker: Tato fronta obsahuje úkoly a nemůže být smazán.
 field_principal: Hlavní
 label_my_page_block: Bloky na mé stránce
911
 notice_failed_to_save_members: "Nepodařilo se uložit člena(y): %{errors}."
winterheart's avatar
winterheart committed
912 913 914 915 916
 text_zoom_out: Oddálit
 text_zoom_in: Přiblížit
 notice_unable_delete_time_entry: Nelze smazat čas ze záznamu.
 label_overall_spent_time: Celkově strávený čas
 field_time_entries: Zaznamenaný čas
917
 project_module_gantt: Gantt
winterheart's avatar
winterheart committed
918
 project_module_calendar: Kalendář
919
 button_edit_associated_wikipage: "Upravit přiřazenou Wiki stránku: %{page_title}"
winterheart's avatar
winterheart committed
920 921
 text_are_you_sure_with_children: Smazat úkol včetně všech podúkolů?
 field_text: Textové pole
edavis10's avatar
edavis10 committed
922 923 924 925
 label_user_mail_option_only_owner: Only for things I am the owner of
 setting_default_notification_option: Default notification option
 label_user_mail_option_only_my_events: Only for things I watch or I'm involved in
 label_user_mail_option_only_assigned: Only for things I am assigned to
926 927 928
 label_user_mail_option_none: No events
 field_member_of_group: Assignee's group
 field_assigned_to_role: Assignee's role
929
 notice_not_authorized_archived_project: The project you're trying to access has been archived.
930 931
 label_principal_search: "Search for user or group:"
 label_user_search: "Search for user:"
jplang's avatar
jplang committed
932 933
 field_visible: Visible
 setting_emails_header: Emails header
jplang's avatar
jplang committed
934
 setting_commit_logtime_activity_id: Activity for logged time
935
 text_time_logged_by_changeset: Applied in changeset %{value}.
jplang's avatar
jplang committed
936
 setting_commit_logtime_enabled: Enable time logging
937
 notice_gantt_chart_truncated: The chart was truncated because it exceeds the maximum number of items that can be displayed (%{max})
jplang's avatar
jplang committed
938
 setting_gantt_items_limit: Maximum number of items displayed on the gantt chart