lv.yml 52.4 KB
Newer Older
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
# translated by Dzintars Bergs (dzintars.bergs@gmail.com)

lv:
 direction: ltr
 date:
  formats:
   default: "%d.%m.%Y"
   short: "%d %b"
   long: "%d %B %Y"
10

tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
11
12
  day_names: [Svētdiena, Pirmdiena, Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena, Piektdiena, Sestdiena]
  abbr_day_names: [Sv, Pr, Ot, Tr, Ct, Pk, St]
13

tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
  month_names: [~, Janvāris, Februāris, Marts, Aprīlis , Maijs, Jūnijs, Jūlijs, Augusts, Septembris, Oktobris, Novembris, Decembris]
  abbr_month_names: [~, Jan, Feb, Mar, Apr, Mai, Jūn, Jūl, Aug, Sep, Okt, Nov, Dec]
  order:
   - :day
   - :month
   - :year

 time:
  formats:
   default: "%a, %d %b %Y, %H:%M:%S %z"
   time: "%H:%M"
   short: "%d %b, %H:%M"
   long: "%B %d, %Y %H:%M"
  am: "rītā"
  pm: "vakarā"
29

tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
 datetime:
  distance_in_words:
   half_a_minute: "pus minūte"
   less_than_x_seconds:
    one:  "mazāk 1 sekunde"
    other: "mazāk %{count} sekundes"
   x_seconds:
    one:  "1 sekunde"
    other: "%{count} sekundes"
   less_than_x_minutes:
    one:  "mazāk minūte"
    other: "mazāk %{count} minūtes"
   x_minutes:
    one:  "1 minūte"
    other: "%{count} minūtes"
   about_x_hours:
    one:  "aptuveni 1 stunda"
    other: "aptuveni %{count} stundas"
48
   x_hours:
49
50
    one:  "1 stunda"
    other: "%{count} stundas"
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
   x_days:
    one:  "1 diena"
    other: "%{count} dienas"
   about_x_months:
    one:  "aptuveni 1 mēnesis"
    other: "aptuveni %{count} mēneši"
   x_months:
    one:  "1 mēnesis"
    other: "%{count} mēneši"
   about_x_years:
    one:  "aptuveni 1 gads"
    other: "aptuveni %{count} gadi"
   over_x_years:
    one:  "ilgāk par 1 gadu"
    other: "ilgāk par %{count} gadiem"
   almost_x_years:
    one:  "gandrīz 1 gadu"
    other: "gandrīz %{count} gadus"

 number:
  format:
   separator: "."
   delimiter: ""
   precision: 3
  human:
   format:
    delimiter: " "
78
    precision: 3
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
   storage_units:
    format: "%n %u"
    units:
     byte:
      one: "Baits"
      other: "Baiti"
     kb: "KB"
     mb: "MB"
     gb: "GB"
     tb: "TB"

 support:
  array:
   sentence_connector: "un"
   skip_last_comma: false
94

tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
 activerecord:
  errors:
   template:
    header:
     one:  "1 error prohibited this %{model} from being saved"
     other: "%{count} errors prohibited this %{model} from being saved"
   messages:
    inclusion: "nav iekļauts sarakstā"
    exclusion: "ir rezervēts"
    invalid: "nederīgs"
    confirmation: "apstiprinājums nesakrīt"
    accepted: "jābūt akceptētam"
    empty: "nevar būt tukšs"
    blank: "nevar būt neaizpildīts"
    too_long: "ir pārāk gara(š) (maksimālais garums ir %{count} simboli)"
    too_short: "ir pārāk īsa(s) (minimālais garums ir %{count} simboli)"
    wrong_length: "ir nepareiza garuma (vajadzētu būt %{count} simboli)"
    taken: "eksistē"
    not_a_number: "nav skaitlis"
    not_a_date: "nav derīgs datums"
    greater_than: "jābūt lielākam par %{count}"
    greater_than_or_equal_to: "jābūt lielākam vai vienādam ar %{count}"
    equal_to: "jābūt vienādam ar %{count}"
    less_than: "jābūt mazākam %{count}"
    less_than_or_equal_to: "jābūt mazākam vai vienādam ar %{count}"
    odd: "jāatšķirās"
    even: "jāsakrīt"
    greater_than_start_date: "jābūt vēlākam par sākuma datumu"
    not_same_project: "nepieder pie paša projekta"
    circular_dependency: "Šī relācija radītu ciklisku atkarību"
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "An issue can not be linked to one of its subtasks"
126
    earlier_than_minimum_start_date: "cannot be earlier than %{date} because of preceding issues"
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
127
128

 actionview_instancetag_blank_option: Izvēlieties
129

tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
130
131
132
133
134
135
136
137
 general_text_No: 'Nē'
 general_text_Yes: 'Jā'
 general_text_no: 'nē'
 general_text_yes: 'jā'
 general_lang_name: 'Latvian (Latviešu)'
 general_csv_separator: ','
 general_csv_decimal_separator: '.'
 general_csv_encoding: UTF-8
138
 general_pdf_fontname: freesans
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
139
 general_first_day_of_week: '1'
140

tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
 notice_account_updated: Konts tika atjaunots veiksmīgi.
 notice_account_invalid_creditentials: Nepareizs lietotāja vārds vai parole.
 notice_account_password_updated: Parole tika veiksmīgi atjaunota.
 notice_account_wrong_password: Nepareiza parole
 notice_account_register_done: Konts veiksmīgi izveidots. Lai aktivizētu kontu, spiediet uz saites, kas Jums tika nosūtīta.
 notice_account_unknown_email: Nezināms lietotājs
 notice_can_t_change_password: Šis konts izmanto ārēju pilnvarošanas avotu. Nav iespējams nomainīt paroli.
 notice_account_lost_email_sent: Jums tika nosūtīts e-pasts ar instrukcijām, kā izveidot jaunu paroli.
 notice_account_activated: Jūsu konts ir aktivizēts. Varat pieslēgties sistēmai.
 notice_successful_create: Veiksmīga izveide.
 notice_successful_update: Veiksmīga atjaunošana.
 notice_successful_delete: Veiksmīga dzēšana.
 notice_successful_connection: Veiksmīgs savienojums.
 notice_file_not_found: Lapa, ko Jūs mēģināt atvērt, neeksistē vai ir pārvietota.
 notice_locking_conflict: Datus ir atjaunojis cits lietotājs.
 notice_not_authorized: Jums nav tiesību piekļūt šai lapai.
 notice_email_sent: "E-pasts tika nosūtīts uz %{value}"
 notice_email_error: "Kļūda sūtot e-pastu (%{value})"
159
 notice_feeds_access_key_reseted: Jūsu Atom pieejas atslēga tika iestatīta sākuma stāvoklī.
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
160
161
162
163
164
165
166
 notice_api_access_key_reseted: Jūsu API pieejas atslēga tika iestatīta sākuma stāvoklī.
 notice_failed_to_save_issues: "Neizdevās saglabāt %{count} uzdevumu(us) no %{total} izvēlēti: %{ids}."
 notice_no_issue_selected: "Nav izvēlēts uzdevums! Lūdzu, atzīmējiet uzdevumus, kurus vēlaties rediģēt!"
 notice_account_pending: "Jūsu konts tika izveidots un šobrīd gaida administratora apstiprinājumu."
 notice_default_data_loaded: Noklusētā konfigurācija tika veiksmīgi ielādēta.
 notice_unable_delete_version: Neizdevās dzēst versiju.
 notice_issue_done_ratios_updated: Uzdevuma izpildes koeficients atjaunots.
167

tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
 error_can_t_load_default_data: "Nevar ielādēt noklusētos konfigurācijas datus: %{value}"
 error_scm_not_found: "Ieraksts vai versija nebija repozitorijā."
 error_scm_command_failed: "Mēģinot piekļūt repozitorijam, notika kļūda: %{value}"
 error_scm_annotate: "Ieraksts neeksistē vai tam nevar tikt pievienots paskaidrojums."
 error_issue_not_found_in_project: 'Uzdevums netika atrasts vai nepieder šim projektam.'
 error_no_tracker_in_project: 'Neviens trakeris nav saistīts ar šo projektu. Pārbaudiet projekta iestatījumus.'
 error_no_default_issue_status: 'Nav definēts uzdevuma noklusētais statuss. Pārbaudiet konfigurāciju (Ejat uz: "Administrācija -> Uzdevumu statusi")!'
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: 'Nevar pievienot atsauksmi uzdevumam, kas saistīts ar slēgtu versiju.'
 error_can_not_archive_project: Šis projekts nevar tikt arhivēts
 error_issue_done_ratios_not_updated: "Uzdevuma izpildes koeficients nav atjaunots."
 error_workflow_copy_source: 'Lūdzu izvēlieties avota trakeri vai lomu'
 error_workflow_copy_target: 'Lūdzu izvēlēties mērķa trakeri(us) un lomu(as)'
180

tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
181
 warning_attachments_not_saved: "%{count} datnes netika saglabātas."
182

tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
 mail_subject_lost_password: "Jūsu %{value} parole"
 mail_body_lost_password: 'Lai mainītu paroli, spiediet uz šīs saites:'
 mail_subject_register: "Jūsu %{value} konta aktivizācija"
 mail_body_register: 'Lai izveidotu kontu, spiediet uz šīs saites:'
 mail_body_account_information_external: "Varat izmantot Jūsu %{value} kontu, lai pieslēgtos."
 mail_body_account_information: Jūsu konta informācija
 mail_subject_account_activation_request: "%{value} konta aktivizācijas pieprasījums"
 mail_body_account_activation_request: "Jauns lietotājs (%{value}) ir reģistrēts. Lietotāja konts gaida Jūsu apstiprinājumu:"
 mail_subject_reminder: "%{count} uzdevums(i) sagaidāms(i) tuvākajās %{days} dienās"
 mail_body_reminder: "%{count} uzdevums(i), kurš(i) ir nozīmēts(i) Jums, sagaidāms(i) tuvākajās %{days} dienās:"
 mail_subject_wiki_content_added: "'%{id}' Wiki lapa pievienota"
 mail_body_wiki_content_added: "The '%{id}' Wiki lapu pievienojis %{author}."
 mail_subject_wiki_content_updated: "'%{id}' Wiki lapa atjaunota"
 mail_body_wiki_content_updated: "The '%{id}' Wiki lapu atjaunojis %{author}."
197
198


tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
 field_name: Nosaukums
 field_description: Apraksts
 field_summary: Kopsavilkums
 field_is_required: Nepieciešams
 field_firstname: Vārds
 field_lastname: Uzvārds
 field_mail: "E-pasts"
 field_filename: Datne
 field_filesize: Izmērs
 field_downloads: Lejupielādes
 field_author: Autors
 field_created_on: Izveidots
 field_updated_on: Atjaunots
 field_field_format: Formāts
 field_is_for_all: Visiem projektiem
 field_possible_values: Iespējamās vērtības
 field_regexp: Regulārā izteiksme
 field_min_length: Minimālais garums
 field_max_length: Maksimālais garums
 field_value: Vērtība
 field_category: Kategorija
 field_title: Nosaukums
 field_project: Projekts
 field_issue: Uzdevums
 field_status: Statuss
 field_notes: Piezīmes
 field_is_closed: Uzdevums slēgts
 field_is_default: Noklusētā vērtība
 field_tracker: Trakeris
 field_subject: Temats
 field_due_date: Sagaidāmais datums
 field_assigned_to: Piešķirts
 field_priority: Prioritāte
 field_fixed_version: Mērķa versija
 field_user: Lietotājs
 field_role: Loma
 field_homepage: Vietne
 field_is_public: Publisks
 field_parent: Apakšprojekts projektam
 field_is_in_roadmap: Ceļvedī parādītie uzdevumi
 field_login: Pieslēgties
 field_mail_notification: "E-pasta paziņojumi"
 field_admin: Administrators
 field_last_login_on: Pēdējo reizi pieslēdzies
 field_language: Valoda
 field_effective_date: Datums
 field_password: Parole
 field_new_password: Janā parole
 field_password_confirmation: Paroles apstiprinājums
 field_version: Versija
 field_type: Tips
 field_host: Hosts
 field_port: Ports
 field_account: Konts
 field_base_dn: Base DN
 field_attr_login: Pieslēgšanās atribūts
 field_attr_firstname: Vārda atribūts
 field_attr_lastname: Uzvārda atribūts
 field_attr_mail: "E-pasta atribūts"
 field_onthefly: "Lietotāja izveidošana on-the-fly"
 field_start_date: Sākuma datums
 field_done_ratio: "% padarīti"
 field_auth_source: Pilnvarošanas režīms
 field_hide_mail: "Paslēpt manu e-pasta adresi"
 field_comments: Komentārs
 field_url: URL
 field_start_page: Sākuma lapa
 field_subproject: Apakšprojekts
 field_hours: Stundas
 field_activity: Aktivitāte
 field_spent_on: Datums
 field_identifier: Identifikators
 field_is_filter: Izmantots kā filtrs
 field_issue_to: Saistīts uzdevums
 field_delay: Kavējums
 field_assignable: Uzdevums var tikt piesaistīts šai lomai
 field_redirect_existing_links: Pāradresēt eksistējošās saites
 field_estimated_hours: Paredzētais laiks
 field_column_names: Kolonnas
 field_time_zone: Laika zona
 field_searchable: Meklējams
 field_default_value: Noklusētā vērtība
 field_comments_sorting: Rādīt komentārus
 field_parent_title: Vecāka lapa
 field_editable: Rediģējams
 field_watcher: Vērotājs
 field_identity_url: OpenID URL
 field_content: Saturs
 field_group_by: Grupēt rezultātus pēc
 field_sharing: Koplietošana
289

tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
 setting_app_title: Programmas nosaukums
 setting_app_subtitle: Programmas apakš-nosaukums
 setting_welcome_text: Sveiciena teksts
 setting_default_language: Noklusētā valoda
 setting_login_required: Nepieciešama pilnvarošana
 setting_self_registration: Pašreģistrēšanās
 setting_attachment_max_size: Pielikuma maksimālais izmērs
 setting_issues_export_limit: Uzdevumu eksporta ierobežojums
 setting_mail_from: "E-pasta adrese informācijas nosūtīšanai"
 setting_bcc_recipients: "Saņēmēju adreses neparādīsies citu saņēmēju vēstulēs (bcc)"
 setting_plain_text_mail: "Vēstule brīvā tekstā (bez HTML)"
 setting_host_name: Hosta nosaukums un piekļuves ceļš
 setting_text_formatting: Teksta formatēšana
 setting_wiki_compression: Wiki vēstures saspiešana
 setting_feeds_limit: Barotnes satura ierobežojums
 setting_default_projects_public: Jaunie projekti noklusēti ir publiski pieejami
 setting_autofetch_changesets: "Automātiski lietot jaunāko versiju, pieslēdzoties repozitorijam (Autofetch)"
 setting_sys_api_enabled: Ieslēgt WS repozitoriju menedžmentam
 setting_commit_ref_keywords: Norādes atslēgvārdi
 setting_commit_fix_keywords: Fiksējošie atslēgvārdi
 setting_autologin: Automātiskā pieslēgšanās
 setting_date_format: Datuma formāts
 setting_time_format: Laika formāts
 setting_cross_project_issue_relations: "Atļaut starp-projektu uzdevumu relācijas"
 setting_issue_list_default_columns: Noklusēti rādītās kolonnas uzdevumu sarakstā
 setting_emails_footer: "E-pastu kājene"
 setting_protocol: Protokols
 setting_per_page_options: Objekti vienā lapā
 setting_user_format: Lietotāju rādīšanas formāts
 setting_activity_days_default: Dienus skaits aktivitāšu rādīšanai aktivitāšu sadaļā
 setting_display_subprojects_issues: Rādīt apakšprojekta uzdevumus galvenajā projektā pēc noklusējuma
 setting_enabled_scm: Lietot SCM
 setting_mail_handler_body_delimiters: "Saīsināt pēc vienas no šim rindām"
 setting_mail_handler_api_enabled: "Lietot WS ienākošajiem e-pastiem"
 setting_mail_handler_api_key: API atslēga
 setting_sequential_project_identifiers: Ģenerēt secīgus projektu identifikatorus
 setting_gravatar_enabled: Izmantot Gravatar lietotāju ikonas
 setting_gravatar_default: Noklusētais Gravatar attēls
 setting_diff_max_lines_displayed: Maksimālais rādīto diff rindu skaits
 setting_file_max_size_displayed: Maksimālais izmērs iekļautajiem teksta failiem
 setting_repository_log_display_limit: Maksimālais žurnāla datnē rādīto revīziju skaits
 setting_openid: Atļaut OpenID pieslēgšanos un reģistrēšanos
 setting_password_min_length: Minimālais paroles garums
 setting_new_project_user_role_id: Loma, kura tiek piešķirta ne-administratora lietotājam, kurš izveido projektu
 setting_default_projects_modules: Noklusētie lietotie moduļi jaunam projektam
 setting_issue_done_ratio: Aprēķināt uzdevuma izpildes koeficientu ar
 setting_issue_done_ratio_issue_field: uzdevuma lauku
 setting_issue_done_ratio_issue_status: uzdevuma statusu
 setting_start_of_week: Sākt kalendāru ar
 setting_rest_api_enabled: Lietot REST web-servisu
 setting_cache_formatted_text: Kešot formatētu tekstu
341

tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
 permission_add_project: Izveidot projektu
 permission_add_subprojects: Izveidot apakšprojektu
 permission_edit_project: Rediģēt projektu
 permission_select_project_modules: Izvēlēties projekta moduļus
 permission_manage_members: Pārvaldīt dalībniekus
 permission_manage_project_activities: Pārvaldīt projekta aktivitātes
 permission_manage_versions: Pārvaldīt versijas
 permission_manage_categories: Pārvaldīt uzdevumu kategorijas
 permission_view_issues: Apskatīt uzdevumus
 permission_add_issues: Pievienot uzdevumus
 permission_edit_issues: Rediģēt uzdevumus
 permission_manage_issue_relations: Pārvaldīt uzdevumu relācijas
 permission_add_issue_notes: Pievienot piezīmes
 permission_edit_issue_notes: Rediģēt piezīmes
 permission_edit_own_issue_notes: Rediģēt paša piezīmes
 permission_move_issues: Pārvietot uzdevumus
 permission_delete_issues: Dzēst uzdevumus
 permission_manage_public_queries: Pārvaldīt publiskos pieprasījumus
 permission_save_queries: Saglabāt pieprasījumus
 permission_view_gantt: Skatīt Ganta diagrammu
 permission_view_calendar: Skatīt kalendāru
 permission_view_issue_watchers: Skatīt vērotāju sarakstu
 permission_add_issue_watchers: Pievienot vērotājus
 permission_delete_issue_watchers: Dzēst vērotājus
 permission_log_time: Piereģistrēt pavadīto laiku
 permission_view_time_entries: Skatīt pavadīto laiku
 permission_edit_time_entries: Rdiģēt laika reģistrus
 permission_edit_own_time_entries: Rediģēt savus laika reģistrus
 permission_manage_news: Pārvaldīt jaunumus
 permission_comment_news: Komentēt jaunumus
 permission_view_documents: Skatīt dokumentus
 permission_manage_files: Pārvaldīt failus
 permission_view_files: Skatīt failus
 permission_manage_wiki: Pārvaldīt wiki
 permission_rename_wiki_pages: Pārsaukt wiki lapas
 permission_delete_wiki_pages: Dzēst wiki lapas
 permission_view_wiki_pages: Skatīt wiki
 permission_view_wiki_edits: Skatīt wiki vēsturi
 permission_edit_wiki_pages: Rdiģēt wiki lapas
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Dzēst pielikumus
 permission_protect_wiki_pages: Projekta wiki lapas
 permission_manage_repository: Pārvaldīt repozitoriju
 permission_browse_repository: Pārlūkot repozitoriju
385
 permission_view_changesets: Skatīt izmaiņu kopumus
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
386
387
388
389
390
391
392
393
394
 permission_commit_access: Atļaut piekļuvi
 permission_manage_boards: Pārvaldīt ziņojumu dēļus
 permission_view_messages: Skatīt ziņas
 permission_add_messages: Publicēt ziņas
 permission_edit_messages: Rediģēt ziņas
 permission_edit_own_messages: Rediģēt savas ziņas
 permission_delete_messages: Dzēst ziņas
 permission_delete_own_messages: Dzēst savas ziņas
 permission_export_wiki_pages: Eksportēt Wiki lapas
395

tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
396
397
398
399
400
401
402
403
 project_module_issue_tracking: Uzdevumu uzskaite
 project_module_time_tracking: Laika uzskaite
 project_module_news: Jaunumi
 project_module_documents: Dokumenti
 project_module_files: Datnes
 project_module_wiki: Wiki
 project_module_repository: Repozitorijs
 project_module_boards: Ziņojumu dēļi
404

tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
 label_user: Lietotājs
 label_user_plural: Lietotāji
 label_user_new: Jauns lietotājs
 label_user_anonymous: Anonīms
 label_project: Projekts
 label_project_new: Jauns projekts
 label_project_plural: Projekti
 label_x_projects:
  zero: nav projektu
  one:  1 projekts
  other: "%{count} projekti"
 label_project_all: Visi projekti
 label_project_latest: Jaunākie projekti
 label_issue: Uzdevums
 label_issue_new: Jauns uzdevums
 label_issue_plural: Uzdevumi
 label_issue_view_all: Skatīt visus uzdevumus
 label_issues_by: "Kārtot pēc %{value}"
 label_issue_added: Uzdevums pievienots
 label_issue_updated: Uzdevums atjaunots
 label_document: Dokuments
 label_document_new: Jauns dokuments
 label_document_plural: Dokumenti
 label_document_added: Dokuments pievienots
 label_role: Loma
 label_role_plural: Lomas
 label_role_new: Jauna loma
 label_role_and_permissions: Lomas un atļaujas
 label_member: Dalībnieks
 label_member_new: Jauns dalībnieks
 label_member_plural: Dalībnieki
 label_tracker: Trakeris
 label_tracker_plural: Trakeri
 label_tracker_new: Jauns trakeris
 label_workflow: Darba gaita
 label_issue_status: Uzdevuma statuss
 label_issue_status_plural: Uzdevumu statusi
 label_issue_status_new: Jauns statuss
 label_issue_category: Uzdevuma kategorija
 label_issue_category_plural: Uzdevumu kategorijas
 label_issue_category_new: Jauna kategorija
 label_custom_field: Pielāgojams lauks
 label_custom_field_plural: Pielāgojami lauki
 label_custom_field_new: Jauns pielāgojams lauks
 label_enumerations: Uzskaitījumi
 label_enumeration_new: Jauna vērtība
 label_information: Informācija
 label_information_plural: Informācija
 label_please_login: Lūdzu pieslēdzieties
 label_register: Reģistrēties
 label_login_with_open_id_option: vai pieslēgties ar OpenID
 label_password_lost: Nozaudēta parole
 label_home: Sākums
 label_my_page: Mana lapa
 label_my_account: Mans konts
 label_my_projects: Mani projekti
 label_administration: Administrācija
 label_login: Pieslēgties
 label_logout: Atslēgties
 label_help: Palīdzība
 label_reported_issues: Ziņotie uzdevumi
 label_assigned_to_me_issues: Man piesaistītie uzdevumi
 label_last_login: Pēdējā pieslēgšanās
 label_registered_on: Reģistrējies
 label_activity: Aktivitāte
 label_overall_activity: Kopējās aktivitātes
 label_user_activity: "Lietotāja %{value} aktivitātes"
 label_new: Jauns
 label_logged_as: Pieslēdzies kā
 label_environment: Vide
 label_authentication: Pilnvarošana
 label_auth_source: Pilnvarošanas režīms
 label_auth_source_new: Jauns pilnvarošanas režīms
 label_auth_source_plural: Pilnvarošanas režīmi
 label_subproject_plural: Apakšprojekti
 label_subproject_new: Jauns apakšprojekts
 label_and_its_subprojects: "%{value} un apakšprojekti"
 label_min_max_length: Minimālais - Maksimālais garums
 label_list: Saraksts
 label_date: Datums
 label_integer: Vesels skaitlis
 label_float: Decimālskaitlis
 label_boolean: Patiesuma vērtība
 label_string: Teksts
 label_text: Garš teksts
 label_attribute: Atribūts
 label_attribute_plural: Atribūti
 label_no_data: Nav datu, ko parādīt
 label_change_status: Mainīt statusu
 label_history: Vēsture
 label_attachment: Pielikums
 label_attachment_new: Jauns pielikums
 label_attachment_delete: Dzēst pielikumu
 label_attachment_plural: Pielikumi
 label_file_added: Lauks pievienots
 label_report: Atskaite
 label_report_plural: Atskaites
 label_news: Ziņa
 label_news_new: Pievienot ziņu
 label_news_plural: Ziņas
 label_news_latest: Jaunākās ziņas
 label_news_view_all: Skatīt visas ziņas
 label_news_added: Ziņas pievienotas
 label_settings: Iestatījumi
 label_overview: Pārskats
 label_version: Versija
 label_version_new: Jauna versija
 label_version_plural: Versijas
 label_close_versions: Aizvērt pabeigtās versijas
 label_confirmation: Apstiprinājums
 label_export_to: 'Pieejams arī:'
 label_read: Lasīt...
 label_public_projects: Publiskie projekti
 label_open_issues: atvērts
 label_open_issues_plural: atvērti
 label_closed_issues: slēgts
 label_closed_issues_plural: slēgti
 label_x_open_issues_abbr:
  zero: 0 atvērti
  one:  1 atvērts
  other: "%{count} atvērti"
 label_x_closed_issues_abbr:
  zero: 0 slēgti
  one:  1 slēgts
  other: "%{count} slēgti"
 label_total: Kopā
 label_permissions: Atļaujas
 label_current_status: Pašreizējais statuss
 label_new_statuses_allowed: Jauni statusi atļauti
 label_all: visi
 label_none: neviens
 label_nobody: nekas
 label_next: Nākošais
 label_previous: Iepriekšējais
 label_used_by: Izmanto
 label_details: Detaļas
 label_add_note: Pievienot piezīmi
 label_calendar: Kalendārs
 label_months_from: mēneši no
 label_gantt: Ganta diagramma
 label_internal: Iekšējais
 label_last_changes: "pēdējās %{count} izmaiņas"
 label_change_view_all: Skatīt visas izmaiņas
 label_personalize_page: Pielāgot šo lapu
 label_comment: Komentārs
 label_comment_plural: Komentāri
 label_x_comments:
  zero: nav komentāru
  one: 1 komentārs
  other: "%{count} komentāri"
 label_comment_add: Pievienot komentāru
 label_comment_added: Komentārs pievienots
 label_comment_delete: Dzēst komentārus
 label_query: Pielāgots pieprasījums
 label_query_plural: Pielāgoti pieprasījumi
 label_query_new: Jauns pieprasījums
 label_filter_add: Pievienot filtru
 label_filter_plural: Filtri
 label_equals: ir
 label_not_equals: nav
 label_in_less_than: ir mazāk kā
 label_in_more_than: ir vairāk kā
 label_greater_or_equal: '>='
 label_less_or_equal: '<='
 label_in: iekš
 label_today: šodien
 label_all_time: visu laiku
 label_yesterday: vakar
 label_this_week: šonedēļ
 label_last_week: pagājušo šonedēļ
 label_last_n_days: "pēdējās %{count} dienas"
 label_this_month: šomēnes
 label_last_month: pagājušo mēnes
 label_this_year: šogad
 label_date_range: Datumu apgabals
 label_less_than_ago: mazāk kā dienas iepriekš
 label_more_than_ago: vairāk kā dienas iepriekš
 label_ago: dienas iepriekš
 label_contains: satur
 label_not_contains: nesatur
 label_day_plural: dienas
 label_repository: Repozitorijs
 label_repository_plural: Repozitoriji
 label_browse: Pārlūkot
 label_branch: Zars
590
 label_tag: Birka
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
 label_revision: Revīzija
 label_revision_plural: Revīzijas
 label_revision_id: "Revīzija %{value}"
 label_associated_revisions: Saistītās revīzijas
 label_added: pievienots
 label_modified: modificēts
 label_copied: nokopēts
 label_renamed: pārsaukts
 label_deleted: dzēsts
 label_latest_revision: Pēdējā revīzija
 label_latest_revision_plural: Pēdējās revīzijas
 label_view_revisions: Skatīt revīzijas
 label_view_all_revisions: Skatīt visas revīzijas
 label_max_size: Maksimālais izmērs
 label_sort_highest: Pārvietot uz augšu
 label_sort_higher: Pārvietot soli augšup
 label_sort_lower: Pārvietot uz leju
 label_sort_lowest: Pārvietot vienu soli uz leju
 label_roadmap: Ceļvedis
 label_roadmap_due_in: "Sagaidāms pēc %{value}"
 label_roadmap_overdue: "nokavēts %{value}"
 label_roadmap_no_issues: Šai versijai nav uzdevumu
 label_search: Meklēt
 label_result_plural: Rezultāti
 label_all_words: Visi vārdi
 label_wiki: Wiki
 label_wiki_edit: Wiki labojums
 label_wiki_edit_plural: Wiki labojumi
 label_wiki_page: Wiki lapa
 label_wiki_page_plural: Wiki lapas
 label_index_by_title: Indeksēt pēc nosaukuma
 label_index_by_date: Indeksēt pēc datuma
 label_current_version: Tekošā versija
 label_preview: Priekšskatījums
 label_feed_plural: Barotnes
 label_changes_details: Visu izmaiņu detaļas
 label_issue_tracking: Uzdevumu uzskaite
 label_spent_time: Pavadītais laiks
 label_f_hour: "%{value} stunda"
 label_f_hour_plural: "%{value} stundas"
 label_time_tracking: Laika uzskaite
 label_change_plural: Izmaiņas
 label_statistics: Statistika
 label_commits_per_month: Nodevumi mēnesī
 label_commits_per_author: Nodevumi no autora
 label_view_diff: Skatīt atšķirības
 label_diff_inline: iekļauts
 label_diff_side_by_side: blakus
 label_options: Opcijas
 label_copy_workflow_from: Kopēt darba plūsmu no
 label_permissions_report: Atļauju atskaite
 label_watched_issues: Vērotie uzdevumi
 label_related_issues: Saistītie uzdevumi
 label_applied_status: Piešķirtais statuss
 label_loading: Lādējas...
 label_relation_new: Jauna relācija
 label_relation_delete: Dzēst relāciju
 label_relates_to: saistīts ar
649
650
651
652
653
654
 label_duplicates: Dublē uzdevumu
 label_duplicated_by: Dublē uzdevums
 label_blocks: Bloķē uzdevumu
 label_blocked_by: Bloķē uzdevums
 label_precedes: Pirms
 label_follows: Seko pēc
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
 label_end_to_start: no beigām uz sākumu
 label_end_to_end: no beigām uz beigām
 label_start_to_start: no sākuma uz sākumu
 label_start_to_end: no sākuma uz beigām
 label_stay_logged_in: Atcerēties mani
 label_disabled: izslēgts
 label_show_completed_versions: Rādīt pabeigtās versijas
 label_me: es
 label_board: Forums
 label_board_new: Jauns forums
 label_board_plural: Forumi
 label_board_locked: Slēgts
 label_board_sticky: Svarīgs
 label_topic_plural: Tēmas
 label_message_plural: Ziņas
 label_message_last: Pēdējā ziņa
 label_message_new: Jauna ziņa
 label_message_posted: Ziņa pievienota
 label_reply_plural: Atbildes
 label_send_information: Sūtīt konta informāciju lietotājam
 label_year: Gads
 label_month: Mēnesis
 label_week: Nedēļa
 label_date_from: No
 label_date_to: Kam
 label_language_based: Izmantot lietotāja valodu
 label_sort_by: "Kārtot pēc %{value}"
 label_send_test_email: "Sūtīt testa e-pastu"
683
684
685
 label_feeds_access_key: Atom piekļuves atslēga
 label_missing_feeds_access_key: Trūkst Atom piekļuves atslēgas
 label_feeds_access_key_created_on: "Atom piekļuves atslēga izveidota pirms %{value}"
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
 label_module_plural: Moduļi
 label_added_time_by: "Pievienojis %{author} pirms %{age}"
 label_updated_time_by: "Atjaunojis %{author} pirms %{age}"
 label_updated_time: "Atjaunots pirms %{value}"
 label_jump_to_a_project: Pāriet uz projektu...
 label_file_plural: Datnes
 label_changeset_plural: Izmaiņu kopumi
 label_default_columns: Noklusētās kolonnas
 label_no_change_option: (Nav izmaiņu)
 label_bulk_edit_selected_issues: Labot visus izvēlētos uzdevumus
 label_theme: Tēma
 label_default: Noklusēts
 label_search_titles_only: Meklēt tikai nosaukumos
 label_user_mail_option_all: "Par visiem notikumiem visos manos projektos"
 label_user_mail_option_selected: "Par visiem notikumiem tikai izvēlētajos projektos..."
 label_user_mail_no_self_notified: "Neziņot man par izmaiņām, kuras veicu es pats"
 label_registration_activation_by_email: "konta aktivizācija caur e-pastu"
 label_registration_manual_activation: manuālā konta aktivizācija
 label_registration_automatic_activation: automātiskā konta aktivizācija
 label_display_per_page: "Rādīt vienā lapā: %{value}"
 label_age: Vecums
 label_change_properties: Mainīt atribūtus
 label_general: Galvenais
 label_more: Vēl
 label_scm: SCM
 label_plugins: Spraudņi
 label_ldap_authentication: LDAP pilnvarošana
 label_downloads_abbr: L-lād.
 label_optional_description: "Apraksts (neobligāts)"
 label_add_another_file: Pievienot citu failu
 label_preferences: Priekšrocības
 label_chronological_order: Hronoloģiskā kārtībā
 label_reverse_chronological_order: Apgriezti hronoloģiskā kārtībā
 label_planning: Plānošana
 label_incoming_emails: "Ienākošie e-pasti"
 label_generate_key: Ģenerēt atslēgu
 label_issue_watchers: Vērotāji
 label_example: Piemērs
 label_display: Rādīt
 label_sort: Kārtot
 label_ascending: Augoši
 label_descending: Dilstoši
 label_date_from_to: "No %{start} līdz %{end}"
 label_wiki_content_added: Wiki lapa pievienota
 label_wiki_content_updated: Wiki lapa atjaunota
 label_group: Grupa
 label_group_plural: Grupas
 label_group_new: Jauna grupa
 label_time_entry_plural: Pavadītais laiks
 label_version_sharing_none: Nav koplietošanai
 label_version_sharing_descendants: Ar apakšprojektiem
 label_version_sharing_hierarchy: Ar projektu hierarhiju
 label_version_sharing_tree: Ar projekta koku
 label_version_sharing_system: Ar visiem projektiem
 label_update_issue_done_ratios: Atjaunot uzdevuma veikuma attiecību
 label_copy_source: Avots
 label_copy_target: Mērķis
 label_copy_same_as_target: Tāds pats kā mērķis
 label_display_used_statuses_only: "Rādīt tikai statusus, ko lieto šis trakeris"
 label_api_access_key: API pieejas atslēga
 label_missing_api_access_key: Trūkst API pieejas atslēga
 label_api_access_key_created_on: "API pieejas atslēga izveidota pirms %{value}"
748

tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
 button_login: Pieslēgties
 button_submit: Nosūtīt
 button_save: Saglabāt
 button_check_all: Atzīmēt visu
 button_uncheck_all: Noņemt visus atzīmējumus
 button_delete: Dzēst
 button_create: Izveidot
 button_create_and_continue: Izveidot un turpināt
 button_test: Testēt
 button_edit: Labot
 button_add: Pievienot
 button_change: Mainīt
 button_apply: Apstiprināt
 button_clear: Notīrīt
 button_lock: Slēgt
 button_unlock: Atslēgt
 button_download: Lejuplādēt
 button_list: Saraksts
 button_view: Skats
 button_move: Pārvietot
 button_move_and_follow: Pārvietot un sekot
 button_back: Atpakaļ
 button_cancel: Atcelt
 button_activate: Aktivizēt
 button_sort: Kārtot
774
 button_log_time: Reģistrēt laiku
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
 button_rollback: Atjaunot uz šo versiju
 button_watch: Vērot
 button_unwatch: Nevērot
 button_reply: Atbildēt
 button_archive: Arhivēt
 button_unarchive: Atarhivēt
 button_reset: Atiestatīt
 button_rename: Pārsaukt
 button_change_password: Mainīt paroli
 button_copy: Kopēt
 button_copy_and_follow: Kopēt un sekot
 button_annotate: Pierakstīt paskaidrojumu
 button_update: Atjaunot
 button_configure: Konfigurēt
 button_quote: Citāts
 button_duplicate: Dublēt
 button_show: Rādīt
792

tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
793
794
795
 status_active: aktīvs
 status_registered: reģistrēts
 status_locked: slēgts
796

tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
797
798
799
800
801
 version_status_open: atvērta
 version_status_locked: slēgta
 version_status_closed: aizvērta

 field_active: Aktīvs
802

tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
 text_select_mail_notifications: "Izvēlieties darbības, par kurām vēlaties saņemt ziņojumus e-pastā"
 text_regexp_info: "piem. ^[A-Z0-9]+$"
 text_min_max_length_info: "0 nozīmē, ka nav ierobežojumu"
 text_project_destroy_confirmation: "Vai tiešām vēlaties dzēst šo projektu un ar to saistītos datus?"
 text_subprojects_destroy_warning: " apakšprojekts(i): %{value} arī tiks dzēsts(i)."
 text_workflow_edit: Lai labotu darba plūsmu, izvēlieties lomu un trakeri
 text_are_you_sure: "Vai esat pārliecināts?"
 text_journal_changed: "%{label} mainīts no %{old} uz %{new}"
 text_journal_set_to: "%{label} iestatīts uz %{value}"
 text_journal_deleted: "%{label} dzēsts (%{old})"
 text_journal_added: "%{label} %{value} pievienots"
 text_tip_issue_begin_day: uzdevums sākas šodien
 text_tip_issue_end_day: uzdevums beidzas šodien
 text_tip_issue_begin_end_day: uzdevums sākas un beidzas šodien
 text_caracters_maximum: "%{count} simboli maksimāli."
 text_caracters_minimum: "Jābūt vismaz %{count} simbolu garumā."
 text_length_between: "Garums starp %{min} un %{max} simboliem."
 text_tracker_no_workflow: Šim trakerim nav definēta darba plūsma
 text_unallowed_characters: Neatļauti simboli
 text_comma_separated: "Atļautas vairākas vērtības (atdalīt ar komatu)."
 text_line_separated: "Atļautas vairākas vērtības (rakstīt katru savā rindā)."
 text_issues_ref_in_commit_messages: "Izmaiņu salīdzināšana izejot no ziņojumiem"
 text_issue_added: "Uzdevumu %{id} pievienojis %{author}."
 text_issue_updated: "Uzdevumu %{id} atjaunojis %{author}."
 text_wiki_destroy_confirmation: "Vai esat drošs, ka vēlaties dzēst šo wiki un visu tās saturu?"
 text_issue_category_destroy_question: "Daži uzdevumi (%{count}) ir nozīmēti šai kategorijai. Ko Jūs vēlaties darīt?"
 text_issue_category_destroy_assignments: Dzēst kategoriju nozīmējumus
 text_issue_category_reassign_to: Nozīmēt uzdevumus šai kategorijai
831
 text_user_mail_option: "No neizvēlētajiem projektiem Jūs saņemsiet ziņojumus e-pastā tikai par notikumiem, kuriem Jūs sekojat vai kuros esat iesaistīts."
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
 text_no_configuration_data: "Lomas, trakeri, uzdevumu statusi un darba plūsmas vēl nav konfigurētas.\nĻoti ieteicams ielādēt noklusēto konfigurāciju. Pēc ielādēšanas to būs iespējams modificēt."
 text_load_default_configuration: Ielādēt noklusēto konfigurāciju
 text_status_changed_by_changeset: "Apstiprināts izmaiņu kopumā %{value}."
 text_issues_destroy_confirmation: 'Vai tiešām vēlaties dzēst izvēlēto uzdevumu(us)?'
 text_select_project_modules: 'Izvēlieties moduļus šim projektam:'
 text_default_administrator_account_changed: Noklusētais administratora konts mainīts
 text_file_repository_writable: Pielikumu direktorijā atļauts rakstīt
 text_plugin_assets_writable: Spraudņu kataloga direktorijā atļauts rakstīt
 text_rmagick_available: "RMagick pieejams (neobligāts)"
 text_destroy_time_entries_question: "%{hours} stundas tika ziņotas par uzdevumu, ko vēlaties dzēst. Ko darīt?"
 text_destroy_time_entries: Dzēst ziņotās stundas
 text_assign_time_entries_to_project: Piešķirt ziņotās stundas projektam
 text_reassign_time_entries: 'Piešķirt ziņotās stundas uzdevumam:'
 text_user_wrote: "%{value} rakstīja:"
 text_enumeration_destroy_question: "%{count} objekti ir piešķirti šai vērtībai."
 text_enumeration_category_reassign_to: 'Piešķirt tos šai vērtībai:'
 text_email_delivery_not_configured: "E-pastu nosūtīšana nav konfigurēta, un ziņojumi ir izslēgti.\nKonfigurējiet savu SMTP serveri datnē config/configuration.yml un pārstartējiet lietotni."
 text_repository_usernames_mapping: "Izvēlieties vai atjaunojiet Redmine lietotāju, saistītu ar katru lietotājvārdu, kas atrodams repozitorija žurnālā.\nLietotāji ar to pašu Redmine un repozitorija lietotājvārdu būs saistīti automātiski."
 text_diff_truncated: '... Šis diff tika nošķelts, jo tas pārsniedz maksimālo izmēru, ko var parādīt.'
 text_custom_field_possible_values_info: 'Katra vērtības savā rindā'
 text_wiki_page_destroy_question: "Šij lapai ir %{descendants} apakšlapa(as) un pēcnācēji. Ko darīt?"
 text_wiki_page_nullify_children: "Paturēt apakšlapas pamatlapas"
 text_wiki_page_destroy_children: "Dzēst apakšlapas un visus pēcnācējus"
 text_wiki_page_reassign_children: "Piešķirt apakšlapas šai lapai"
 text_own_membership_delete_confirmation: "Jūs tūlīt dzēsīsiet dažas vai visas atļaujas, un Jums pēc tam var nebūt atļauja labot šo projektu.\nVai turpināt?"
857

tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
 default_role_manager: Menedžeris
 default_role_developer: Izstrādātājs
 default_role_reporter: Ziņotājs
 default_tracker_bug: Kļūda
 default_tracker_feature: Iezīme
 default_tracker_support: Atbalsts
 default_issue_status_new: Jauns
 default_issue_status_in_progress: Attīstībā
 default_issue_status_resolved: Atrisināts
 default_issue_status_feedback: Atsauksmes
 default_issue_status_closed: Slēgts
 default_issue_status_rejected: Noraidīts
 default_doc_category_user: Lietotāja dokumentācija
 default_doc_category_tech: Tehniskā dokumentācija
 default_priority_low: Zema
 default_priority_normal: Normāla
 default_priority_high: Augsta
 default_priority_urgent: Steidzama
 default_priority_immediate: Tūlītēja
 default_activity_design: Dizains
 default_activity_development: Izstrādāšana
879

tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
 enumeration_issue_priorities: Uzdevumu prioritātes
 enumeration_doc_categories: Dokumentu kategorijas
 enumeration_activities: Aktivitātes (laika uzskaite)
 enumeration_system_activity: Sistēmas aktivitātes

 error_can_not_delete_custom_field: Unable to delete custom field
 permission_manage_subtasks: Manage subtasks
 label_profile: Profile
 error_unable_to_connect: Unable to connect (%{value})
 error_can_not_remove_role: This role is in use and can not be deleted.
 field_parent_issue: Parent task
 error_unable_delete_issue_status: Unable to delete issue status
892
 label_subtask_plural: Apakšuzdevumi
893
 error_can_not_delete_tracker: This tracker contains issues and cannot be deleted.
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
 label_project_copy_notifications: Send email notifications during the project copy
 field_principal: Principal
 label_my_page_block: My page block
 notice_failed_to_save_members: "Failed to save member(s): %{errors}."
 text_zoom_out: Zoom out
 text_zoom_in: Zoom in
 notice_unable_delete_time_entry: Unable to delete time log entry.
 label_overall_spent_time: Overall spent time
 field_time_entries: Log time
 project_module_gantt: Gantt
 project_module_calendar: Calendar
 button_edit_associated_wikipage: "Edit associated Wiki page: %{page_title}"
 field_text: Text field
907
 label_user_mail_option_only_owner: Tikai par uzdevumiem, ko esmu izveidojis
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
908
 setting_default_notification_option: Default notification option
909
910
911
 label_user_mail_option_only_my_events: Tikai par uzdevumiem, kurus novēroju vai kuros esmu iesaistījies
 label_user_mail_option_only_assigned: Tikai par uzdevumiem, kas ir piešķirti man
 label_user_mail_option_none: Ne par ko
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
 field_member_of_group: Assignee's group
 field_assigned_to_role: Assignee's role
 notice_not_authorized_archived_project: The project you're trying to access has been archived.
 label_principal_search: "Search for user or group:"
 label_user_search: "Search for user:"
 field_visible: Visible
 setting_commit_logtime_activity_id: Activity for logged time
 text_time_logged_by_changeset: Applied in changeset %{value}.
 setting_commit_logtime_enabled: Enable time logging
 notice_gantt_chart_truncated: The chart was truncated because it exceeds the maximum number of items that can be displayed (%{max})
 setting_gantt_items_limit: Maximum number of items displayed on the gantt chart
 field_warn_on_leaving_unsaved: Warn me when leaving a page with unsaved text
 text_warn_on_leaving_unsaved: The current page contains unsaved text that will be lost if you leave this page.
925
 label_my_queries: Mani uzdevumu filtri
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
926
927
 text_journal_changed_no_detail: "%{label} updated"
 label_news_comment_added: Comment added to a news
928
929
 button_expand_all: Izvērst visu
 button_collapse_all: Savērst visu
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
 label_additional_workflow_transitions_for_assignee: Additional transitions allowed when the user is the assignee
 label_additional_workflow_transitions_for_author: Additional transitions allowed when the user is the author
 label_bulk_edit_selected_time_entries: Bulk edit selected time entries
 text_time_entries_destroy_confirmation: Are you sure you want to delete the selected time entr(y/ies)?
 label_role_anonymous: Anonymous
 label_role_non_member: Non member
 label_issue_note_added: Note added
 label_issue_status_updated: Status updated
 label_issue_priority_updated: Priority updated
 label_issues_visibility_own: Issues created by or assigned to the user
940
941
 field_issues_visibility: Uzdevumu redzamība
 label_issues_visibility_all: Visi uzdevumi
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
942
943
944
945
946
 permission_set_own_issues_private: Set own issues public or private
 field_is_private: Private
 permission_set_issues_private: Set issues public or private
 label_issues_visibility_public: All non private issues
 text_issues_destroy_descendants_confirmation: This will also delete %{count} subtask(s).
947
 field_commit_logs_encoding: Nodošanas ziņojumu kodējums
948
949
950
 field_scm_path_encoding: Ceļa kodējums
 text_scm_path_encoding_note: "Noklusējuma: UTF-8"
 field_path_to_repository: Repozitorija ceļš
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
951
952
953
954
955
956
 field_root_directory: Root directory
 field_cvs_module: Module
 field_cvsroot: CVSROOT
 text_mercurial_repository_note: Local repository (e.g. /hgrepo, c:\hgrepo)
 text_scm_command: Command
 text_scm_command_version: Version
957
 label_git_report_last_commit: Report last commit for files and directories
958
 notice_issue_successful_create: Issue %{id} created.
959
 label_between: between
960
 setting_issue_group_assignment: Allow issue assignment to groups
961
 label_diff: diff
962
 text_git_repository_note: Repository is bare and local (e.g. /gitrepo, c:\gitrepo)
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
 description_query_sort_criteria_direction: Sort direction
 description_project_scope: Search scope
 description_filter: Filter
 description_user_mail_notification: Mail notification settings
 description_date_from: Enter start date
 description_message_content: Message content
 description_available_columns: Available Columns
 description_date_range_interval: Choose range by selecting start and end date
 description_issue_category_reassign: Choose issue category
 description_search: Searchfield
 description_notes: Notes
 description_date_range_list: Choose range from list
 description_choose_project: Projects
 description_date_to: Enter end date
 description_query_sort_criteria_attribute: Sort attribute
 description_wiki_subpages_reassign: Choose new parent page
979
 description_selected_columns: Selected Columns
980
981
 label_parent_revision: Parent
 label_child_revision: Child
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
982
 error_scm_annotate_big_text_file: The entry cannot be annotated, as it exceeds the maximum text file size.
983
 setting_default_issue_start_date_to_creation_date: Use current date as start date for new issues
984
 button_edit_section: Edit this section
985
 setting_repositories_encodings: Attachments and repositories encodings
986
987
988
 description_all_columns: All Columns
 button_export: Export
 label_export_options: "%{export_format} export options"
989
 error_attachment_too_big: This file cannot be uploaded because it exceeds the maximum allowed file size (%{max_size})
990
 notice_failed_to_save_time_entries: "Failed to save %{count} time entrie(s) on %{total} selected: %{ids}."
991
992
993
994
 label_x_issues:
  zero: 0 uzdevums
  one:  1 uzdevums
  other: "%{count} uzdevumi"
995
 label_repository_new: New repository
996
 field_repository_is_default: Main repository
997
 label_copy_attachments: Copy attachments
998
 label_item_position: "%{position}/%{count}"
999
 label_completed_versions: Completed versions
1000
 text_project_identifier_info: Only lower case letters (a-z), numbers, dashes and underscores are allowed.<br />Once saved, the identifier cannot be changed.
jplang's avatar
jplang committed
1001
 field_multiple: Multiple values
1002
 setting_commit_cross_project_ref: Allow issues of all the other projects to be referenced and fixed
1003
1004
1005
1006
 text_issue_conflict_resolution_add_notes: Add my notes and discard my other changes
 text_issue_conflict_resolution_overwrite: Apply my changes anyway (previous notes will be kept but some changes may be overwritten)
 notice_issue_update_conflict: The issue has been updated by an other user while you were editing it.
 text_issue_conflict_resolution_cancel: Discard all my changes and redisplay %{link}
1007
 permission_manage_related_issues: Manage related issues
1008
 field_auth_source_ldap_filter: LDAP filter
1009
 label_search_for_watchers: Search for watchers to add
jplang's avatar
jplang committed
1010
 notice_account_deleted: Your account has been permanently deleted.
1011
 setting_unsubscribe: Allow users to delete their own account
jplang's avatar
jplang committed
1012
1013
1014
1015
 button_delete_my_account: Delete my account
 text_account_destroy_confirmation: |-
  Are you sure you want to proceed?
  Your account will be permanently deleted, with no way to reactivate it.
1016
1017
1018
1019
1020
 error_session_expired: Your session has expired. Please login again.
 text_session_expiration_settings: "Warning: changing these settings may expire the current sessions including yours."
 setting_session_lifetime: Session maximum lifetime
 setting_session_timeout: Session inactivity timeout
 label_session_expiration: Session expiration
jplang's avatar
jplang committed
1021
1022
 permission_close_project: Close / reopen the project
 label_show_closed_projects: View closed projects
1023
 button_close: Aizvērt
jplang's avatar
jplang committed
1024
1025
1026
1027
1028
 button_reopen: Reopen
 project_status_active: active
 project_status_closed: closed
 project_status_archived: archived
 text_project_closed: This project is closed and read-only.
1029
 notice_user_successful_create: User %{id} created.
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
1030
 field_core_fields: Standard fields
jplang's avatar
jplang committed
1031
 field_timeout: Timeout (in seconds)
jplang's avatar
jplang committed
1032
1033
 setting_thumbnails_enabled: Display attachment thumbnails
 setting_thumbnails_size: Thumbnails size (in pixels)
jplang's avatar
jplang committed
1034
1035
1036
1037
 label_status_transitions: Status transitions
 label_fields_permissions: Fields permissions
 label_readonly: Read-only
 label_required: Required
1038
 text_repository_identifier_info: Only lower case letters (a-z), numbers, dashes and underscores are allowed.<br />Once saved, the identifier cannot be changed.
jplang's avatar
jplang committed
1039
 field_board_parent: Parent forum
jplang's avatar
jplang committed
1040
1041
1042
1043
 label_attribute_of_project: Project's %{name}
 label_attribute_of_author: Author's %{name}
 label_attribute_of_assigned_to: Assignee's %{name}
 label_attribute_of_fixed_version: Target version's %{name}
1044
1045
1046
 label_copy_subtasks: Kopēt apakšuzdevumus
 label_copied_to: Kopēts uz
 label_copied_from: Kopēts no
jplang's avatar
jplang committed
1047
1048
 label_any_issues_in_project: any issues in project
 label_any_issues_not_in_project: any issues not in project
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
1049
1050
1051
 field_private_notes: Private notes
 permission_view_private_notes: View private notes
 permission_set_notes_private: Set notes as private
jplang's avatar
jplang committed
1052
 label_no_issues_in_project: no issues in project
jplang's avatar
jplang committed
1053
 label_any: visi
jplang's avatar
jplang committed
1054
 label_last_n_weeks: last %{count} weeks
jplang's avatar
jplang committed
1055
 setting_cross_project_subtasks: Allow cross-project subtasks
jplang's avatar
jplang committed
1056
1057
1058
1059
 label_cross_project_descendants: Ar apakšprojektiem
 label_cross_project_tree: Ar projekta koku
 label_cross_project_hierarchy: Ar projektu hierarhiju
 label_cross_project_system: Ar visiem projektiem
jplang's avatar
jplang committed
1060
 button_hide: Hide
jplang's avatar
jplang committed
1061
 setting_non_working_week_days: Non-working days
jplang's avatar
jplang committed
1062
1063
 label_in_the_next_days: in the next
 label_in_the_past_days: in the past
1064
 label_attribute_of_user: User's %{name}
jplang's avatar
jplang committed
1065
 text_turning_multiple_off: If you disable multiple values, multiple values will be
1066
  removed in order to preserve only one value per item.
jplang's avatar
jplang committed
1067
 label_attribute_of_issue: Issue's %{name}
1068
1069
1070
 permission_add_documents: Add documents
 permission_edit_documents: Edit documents
 permission_delete_documents: Delete documents
jplang's avatar
jplang committed
1071
 label_gantt_progress_line: Progress line
jplang's avatar
jplang committed
1072
 setting_jsonp_enabled: Enable JSONP support
1073
 field_inherit_members: Inherit members
1074
 field_closed_on: Closed
1075
 field_generate_password: Generate password
1076
 setting_default_projects_tracker_ids: Default trackers for new projects
1077
 label_total_time: Kopā
1078
1079
 text_scm_config: You can configure your SCM commands in config/configuration.yml. Please restart the application after editing it.
 text_scm_command_not_available: SCM command is not available. Please check settings on the administration panel.
1080
 setting_emails_header: Email header
jplang's avatar
jplang committed
1081
1082
1083
 notice_account_not_activated_yet: You haven't activated your account yet. If you want
  to receive a new activation email, please <a href="%{url}">click this link</a>.
 notice_account_locked: Your account is locked.
jplang's avatar
jplang committed
1084
1085
1086
1087
 label_hidden: Hidden
 label_visibility_private: to me only
 label_visibility_roles: to these roles only
 label_visibility_public: to any users
1088
 field_must_change_passwd: Must change password at next logon
jplang's avatar
jplang committed
1089
1090
 notice_new_password_must_be_different: The new password must be different from the
  current password
jplang's avatar
jplang committed
1091
 setting_mail_handler_excluded_filenames: Exclude attachments by name
1092
 text_convert_available: ImageMagick convert available (optional)
jplang's avatar
jplang committed
1093
1094
1095
1096
 label_link: Link
 label_only: only
 label_drop_down_list: drop-down list
 label_checkboxes: checkboxes
1097
 label_link_values_to: Link values to URL
jplang's avatar
jplang committed
1098
1099
1100
1101
 setting_force_default_language_for_anonymous: Force default language for anonymous
  users
 setting_force_default_language_for_loggedin: Force default language for logged-in
  users
jplang's avatar
jplang committed
1102
1103
 label_custom_field_select_type: Select the type of object to which the custom field
  is to be attached
jplang's avatar
jplang committed
1104
 label_issue_assigned_to_updated: Assignee updated
jplang's avatar
jplang committed
1105
1106
 label_check_for_updates: Check for updates
 label_latest_compatible_version: Latest compatible version
jplang's avatar
jplang committed
1107
 label_unknown_plugin: Unknown plugin
jplang's avatar
jplang committed
1108
 label_radio_buttons: radio buttons
jplang's avatar
jplang committed
1109
1110
 label_group_anonymous: Anonymous users
 label_group_non_member: Non member users
jplang's avatar
jplang committed
1111
 label_add_projects: Add projects
1112
 field_default_status: Default status
1113
 text_subversion_repository_note: 'Examples: file:///, http://, https://, svn://, svn+[tunnelscheme]://'
jplang's avatar
jplang committed
1114
1115
1116
 field_users_visibility: Users visibility
 label_users_visibility_all: All active users
 label_users_visibility_members_of_visible_projects: Members of visible projects
1117
 label_edit_attachments: Edit attached files
jplang's avatar
jplang committed
1118
1119
1120
 setting_link_copied_issue: Link issues on copy
 label_link_copied_issue: Link copied issue
 label_ask: Ask
jplang's avatar
jplang committed
1121
1122
1123
 label_search_attachments_yes: Search attachment filenames and descriptions
 label_search_attachments_no: Do not search attachments
 label_search_attachments_only: Search attachments only
marutosijp's avatar
marutosijp committed
1124
 label_search_open_issues_only: Open issues only
jplang's avatar
jplang committed
1125
1126
1127
1128
1129
1130
 field_address: "E-pasts"
 setting_max_additional_emails: Maximum number of additional email addresses
 label_email_address_plural: Emails
 label_email_address_add: Add email address
 label_enable_notifications: Enable notifications
 label_disable_notifications: Disable notifications
jplang's avatar
jplang committed
1131
 setting_search_results_per_page: Search results per page
1132
 label_blank_value: blank
1133
 permission_copy_issues: Copy issues
jplang's avatar
jplang committed
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
 error_password_expired: Your password has expired or the administrator requires you
  to change it.
 field_time_entries_visibility: Time logs visibility
 setting_password_max_age: Require password change after
 label_parent_task_attributes: Parent tasks attributes
 label_parent_task_attributes_derived: Calculated from subtasks
 label_parent_task_attributes_independent: Independent of subtasks
1141
1142
 label_time_entries_visibility_all: All time entries
 label_time_entries_visibility_own: Time entries created by the user
1143
1144
1145
 label_member_management: Member management
 label_member_management_all_roles: All roles
 label_member_management_selected_roles_only: Only these roles
jplang's avatar
jplang committed
1146
 label_password_required: Confirm your password to continue
1147
 label_total_spent_time: Overall spent time
jplang's avatar
jplang committed
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
 notice_import_finished: All %{count} items have been imported.
 notice_import_finished_with_errors: ! '%{count} out of %{total} items could not be
  imported.'
 error_invalid_file_encoding: The file is not a valid %{encoding} encoded file
 error_invalid_csv_file_or_settings: The file is not a CSV file or does not match the
  settings below
 error_can_not_read_import_file: An error occurred while reading the file to import
 permission_import_issues: Import issues
 label_import_issues: Import issues
 label_select_file_to_import: Select the file to import
 label_fields_separator: Field separator
 label_fields_wrapper: Field wrapper
 label_encoding: Encoding
jplang's avatar
jplang committed
1161
 label_comma_char: Comma
jplang's avatar
jplang committed
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
 label_semi_colon_char: Semi colon
 label_quote_char: Quote
 label_double_quote_char: Double quote
 label_fields_mapping: Fields mapping
 label_file_content_preview: File content preview
 label_create_missing_values: Create missing values
 button_import: Import
jplang's avatar
jplang committed
1169
 field_total_estimated_hours: Total estimated time
jplang's avatar
jplang committed
1170
 label_api: API
1171
 label_total_plural: Totals
1172
 label_assigned_issues: Assigned issues
1173
 label_field_format_enumeration: Key/value list