sk.yml 41.1 KB
Newer Older
1
sk:
2
 direction: ltr
3 4 5 6 7 8 9 10 11
 date:
  formats:
   # Use the strftime parameters for formats.
   # When no format has been given, it uses default.
   # You can provide other formats here if you like!
   default: "%Y-%m-%d"
   short: "%b %d"
   long: "%B %d, %Y"
   
12 13
  day_names: [Nedeľa, Pondelok, Utorok, Streda, Štvrtok, Piatok, Sobota]
  abbr_day_names: [Ne, Po, Ut, St, Št, Pi, So]
14 15
   
  # Don't forget the nil at the beginning; there's no such thing as a 0th month
16 17
  month_names: [~, Január, Február, Marec, Apríl, Máj, Jún, Júl, August, September, Október, November, December]
  abbr_month_names: [~, Jan, Feb, Mar, Apr, Máj, Jún, Júl, Aug, Sep, Okt, Nov, Dec]
18 19 20 21 22 23
  # Used in date_select and datime_select.
  order: [ :year, :month, :day ]

 time:
  formats:
   default: "%a, %d %b %Y %H:%M:%S %z"
24
   time: "%H:%M"
25 26 27 28 29 30 31
   short: "%d %b %H:%M"
   long: "%B %d, %Y %H:%M"
  am: "am"
  pm: "pm"
   
 datetime:
  distance_in_words:
32
   half_a_minute: "pol minúty"
33
   less_than_x_seconds:
34
    one:  "menej ako 1 sekunda"
35
    other: "menej ako %{count} sekúnd"
36
   x_seconds:
37
    one:  "1 sekunda"
38
    other: "%{count} sekúnd"
39
   less_than_x_minutes:
40
    one:  "menej ako minúta"
41
    other: "menej ako %{count} minút"
42
   x_minutes:
43
    one:  "1 minuta"
44
    other: "%{count} minút"
45
   about_x_hours:
46
    one:  "okolo 1 hodiny"
47
    other: "okolo %{count} hodín"
48
   x_days:
49
    one:  "1 deň"
50
    other: "%{count} dní"
51
   about_x_months:
52
    one:  "okolo 1 mesiaca"
53
    other: "okolo %{count} mesiace/ov"
54
   x_months:
55
    one:  "1 mesiac"
56
    other: "%{count} mesiace/ov"
57
   about_x_years:
58
    one:  "okolo 1 roka"
59
    other: "okolo %{count} roky/ov"
60
   over_x_years:
61
    one:  "cez 1 rok"
62
    other: "cez %{count} roky/ov"
jplang's avatar
jplang committed
63 64
   almost_x_years:
    one:  "almost 1 year"
65
    other: "almost %{count} years"
edavis10's avatar
edavis10 committed
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

 number: 
  human: 
   format: 
    precision: 1
    delimiter: ""
   storage_units: 
    format: "%n %u"
    units: 
     kb: KB
     tb: TB
     gb: GB
     byte: 
      one: Byte
      other: Bytes
     mb: MB
82 83 84 85
    
# Used in array.to_sentence.
 support:
  array:
86
   sentence_connector: "a"
87 88 89 90
   skip_last_comma: false
   
 activerecord:
  errors:
jplang's avatar
jplang committed
91 92 93 94
   template:
    header:
     one:  "1 error prohibited this %{model} from being saved"
     other: "%{count} errors prohibited this %{model} from being saved"
95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
   messages:
    inclusion: "nieje zahrnuté v zozname"
    exclusion: "je rezervované"
    invalid: "je neplatné"
    confirmation: "sa nezhoduje s potvrdením"
    accepted: "musí byť akceptované"
    empty: "nemôže byť prázdne"
    blank: "nemôže byť prázdne"
    too_long: "je príliš dlhé"
    too_short: "je príliš krátke"
    wrong_length: " chybnú dĺžku"
    taken: "je použité"
    not_a_number: "nieje číslo"
    not_a_date: "nieje platný dátum"
109 110 111 112 113
    greater_than: "musí byť väčšíe ako %{count}"
    greater_than_or_equal_to: "musí byť väčšie alebo rovné %{count}"
    equal_to: "musí byť rovné %{count}"
    less_than: "musí byť menej ako %{count}"
    less_than_or_equal_to: "musí byť menej alebo rovné %{count}"
114 115 116
    odd: "musí byť nepárne"
    even: "musí byť párne"
    greater_than_start_date: "musí byť neskôr ako počiatočný dátum"
117 118
    not_same_project: "nepatrí rovnakému projektu"
    circular_dependency: "Tento vzťah by vytvoril cyklickú závislosť"
119
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "An issue can not be linked to one of its subtasks"
120 121 122 123 124 125 126 127 128

 # SK translation by Stanislav Pach | stano.pach@seznam.cz
 
 actionview_instancetag_blank_option: Prosím vyberte
 
 general_text_No: 'Nie'
 general_text_Yes: 'Áno'
 general_text_no: 'nie'
 general_text_yes: 'áno'
jplang's avatar
jplang committed
129
 general_lang_name: 'Slovenčina'
130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
 general_csv_separator: ','
 general_csv_decimal_separator: '.'
 general_csv_encoding: UTF-8
 general_pdf_encoding: UTF-8
 general_first_day_of_week: '1'
 
 notice_account_updated: Účet bol úspešne zmenený.
 notice_account_invalid_creditentials: Chybné meno alebo heslo
 notice_account_password_updated: Heslo bolo úspešne zmenené.
 notice_account_wrong_password: Chybné heslo
 notice_account_register_done: Účet bol úspešne vytvorený. Pre aktiváciu účtu kliknite na odkaz v emailu, ktorý vam bol zaslaný.
141
 notice_account_unknown_email: Neznámy užívateľ.
142
 notice_can_t_change_password: Tento účet používa externú autentifikáciu. Tu heslo zmeniť nemôžete.
jplang's avatar
jplang committed
143
 notice_account_lost_email_sent: Bol vám zaslaný email s inštrukciami ako si nastavite nové heslo.
144 145 146 147 148
 notice_account_activated: Váš účet bol aktivovaný. Teraz se môžete prihlásiť.
 notice_successful_create: Úspešne vytvorené.
 notice_successful_update: Úspešne aktualizované.
 notice_successful_delete: Úspešne odstránené.
 notice_successful_connection: Úspešne pripojené.
149
 notice_file_not_found: Stránka, ktorú se snažíte zobraziť, neexistuje alebo bola zmazaná.
150
 notice_locking_conflict: Údaje boli zmenené iným užívateľom.
jplang's avatar
jplang committed
151
 notice_scm_error: Položka a/alebo revízia neexistuje v repozitári.
152
 notice_not_authorized: Nemáte dostatočné práva pre zobrazenie tejto stránky.
153 154
 notice_email_sent: "Na adresu %{value} bol odeslaný email"
 notice_email_error: "Pri odosielaní emailu nastala chyba (%{value})"
155
 notice_feeds_access_key_reseted: Váš klúč pre prístup k Atomu bol resetovaný.
156
 notice_failed_to_save_issues: "Nastala chyba pri ukládaní %{count} úloh na %{total} zvolený: %{ids}."
jplang's avatar
jplang committed
157
 notice_no_issue_selected: "Nebola zvolená žiadná úloha. Prosím, zvoľte úlohy, ktoré chcete upraviť"
158 159 160
 notice_account_pending: "Váš účet bol vytvorený, teraz čaká na schválenie administrátorom."
 notice_default_data_loaded: Výchozia konfigurácia úspešne nahraná.
 
161
 error_can_t_load_default_data: "Výchozia konfigurácia nebola nahraná: %{value}"
jplang's avatar
jplang committed
162
 error_scm_not_found: "Položka a/alebo revízia neexistuje v repozitári."
163
 error_scm_command_failed: "Pri pokuse o prístup k repozitári došlo k chybe: %{value}"
164 165
 error_issue_not_found_in_project: 'Úloha nebola nájdená alebo nepatrí k tomuto projektu'
 
166
 mail_subject_lost_password: "Vaše heslo (%{value})"
167
 mail_body_lost_password: 'Pre zmenu vašeho hesla kliknite na následujúci odkaz:'
168
 mail_subject_register: "Aktivácia účtu (%{value})"
169
 mail_body_register: 'Pre aktiváciu vašeho účtu kliknite na následujúci odkaz:'
170
 mail_body_account_information_external: "Pomocou vašeho účtu %{value} se môžete prihlásiť."
171
 mail_body_account_information: Informácie o vašom účte
172 173
 mail_subject_account_activation_request: "Aktivácia %{value} účtu"
 mail_body_account_activation_request: "Bol zaregistrovaný nový uživateľ %{value}. Aktivácia jeho účtu závisí na vašom potvrdení."
174 175
 
 gui_validation_error: 1 chyba
176
 gui_validation_error_plural: "%{count} chyb(y)"
177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237
 
 field_name: Názov
 field_description: Popis
 field_summary: Prehľad
 field_is_required: Povinné pole
 field_firstname: Meno
 field_lastname: Priezvisko
 field_mail: Email
 field_filename: Súbor
 field_filesize: Veľkosť
 field_downloads: Stiahnuté
 field_author: Autor
 field_created_on: Vytvorené
 field_updated_on: Aktualizované
 field_field_format: Formát
 field_is_for_all: Pre všetky projekty
 field_possible_values: Možné hodnoty
 field_regexp: Regulérny výraz
 field_min_length: Minimálna dĺžka
 field_max_length: Maximálna dĺžka
 field_value: Hodnota
 field_category: Kategória
 field_title: Názov
 field_project: Projekt
 field_issue: Úloha
 field_status: Stav
 field_notes: Poznámka
 field_is_closed: Úloha uzavretá
 field_is_default: Východzí stav
 field_tracker: Fronta
 field_subject: Predmet
 field_due_date: Uzavrieť do
 field_assigned_to: Priradené
 field_priority: Priorita
 field_fixed_version: Priradené k verzii
 field_user: Užívateľ
 field_role: Rola
 field_homepage: Domovská stránka
 field_is_public: Verejný
 field_parent: Nadradený projekt
 field_is_in_roadmap: Úlohy zobrazené v pláne
 field_login: Login
 field_mail_notification: Emailové oznámenie
 field_admin: Administrátor
 field_last_login_on: Posledné prihlásenie
 field_language: Jazyk
 field_effective_date: Dátum
 field_password: Heslo
 field_new_password: Nové heslo
 field_password_confirmation: Potvrdenie
 field_version: Verzia
 field_type: Typ
 field_host: Host
 field_port: Port
 field_account: Účet
 field_base_dn: Base DN
 field_attr_login: Prihlásenie (atribut)
 field_attr_firstname: Meno (atribut)
 field_attr_lastname: Priezvisko (atribut)
 field_attr_mail: Email (atribut)
 field_onthefly: Automatické vytváranie užívateľov
238
 field_start_date: Začiatok
jplang's avatar
jplang committed
239
 field_done_ratio: % hotovo
240 241 242 243 244 245
 field_auth_source: Autentifikačný mód
 field_hide_mail: Nezobrazovať môj email
 field_comments: Komentár
 field_url: URL
 field_start_page: Výchozia stránka
 field_subproject: Podprojekt
jplang's avatar
jplang committed
246
 field_hours: Hodiny
247 248 249
 field_activity: Aktivita
 field_spent_on: Dátum
 field_identifier: Identifikátor
250
 field_is_filter: Použiť ako filter
251
 field_issue_to: Súvisiaca úloha
252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266
 field_delay: Oneskorenie
 field_assignable: Úlohy môžu byť priradené tejto roli
 field_redirect_existing_links: Presmerovať existujúce odkazy
 field_estimated_hours: Odhadovaná doba
 field_column_names: Stĺpce
 field_time_zone: Časové pásmo
 field_searchable: Umožniť vyhľadávanie
 field_default_value: Východzia hodnota
 field_comments_sorting: Zobraziť komentáre
 
 setting_app_title: Názov aplikácie
 setting_app_subtitle: Podtitulok aplikácie
 setting_welcome_text: Uvítací text
 setting_default_language: Východzí jazyk
 setting_login_required: Auten. vyžadovaná
jplang's avatar
jplang committed
267
 setting_self_registration: Povolenie registrácie
268 269 270
 setting_attachment_max_size: Maximálna veľkosť prílohy
 setting_issues_export_limit: Limit pre export úloh
 setting_mail_from: Odosielať emaily z adresy
271
 setting_bcc_recipients: Príjemcovia skrytej kópie (bcc)
272 273 274 275 276 277
 setting_host_name: Hostname
 setting_text_formatting: Formátovanie textu
 setting_wiki_compression: Kompresia histórie Wiki 
 setting_feeds_limit: Limit zobrazených položiek (Atom feed)
 setting_default_projects_public: Nové projekty nastavovať ako verejné
 setting_autofetch_changesets: Automatický prenos zmien
jplang's avatar
jplang committed
278
 setting_sys_api_enabled: Povolit Webovú Službu (WS) pre správu repozitára
279 280 281 282 283 284 285
 setting_commit_ref_keywords: Klúčové slová pre odkazy
 setting_commit_fix_keywords: Klúčové slová pre uzavretie
 setting_autologin: Automatické prihlasovanie
 setting_date_format: Formát dátumu
 setting_time_format: Formát času
 setting_cross_project_issue_relations: Povoliť väzby úloh skrz projekty
 setting_issue_list_default_columns: Východzie stĺpce zobrazené v zozname úloh
jplang's avatar
jplang committed
286
 setting_ itories_encodings: Kódovanie 
287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299
 setting_emails_footer: Zapätie emailov
 setting_protocol: Protokol
 setting_per_page_options: Povolené množstvo riadkov na stránke
 setting_user_format: Formát zobrazenia užívateľa
 setting_activity_days_default: "Zobrazené dni aktivity projektu:" 
 setting_display_subprojects_issues: Prednastavenie zobrazenia úloh podporojektov v hlavnom projekte
 
 project_module_issue_tracking: Sledovanie úloh
 project_module_time_tracking: Sledovanie času
 project_module_news: Novinky
 project_module_documents: Dokumenty
 project_module_files: Súbory
 project_module_wiki: Wiki 
jplang's avatar
jplang committed
300
 project_module_repository: Repozitár
301 302 303 304 305 306 307 308 309
 project_module_boards: Diskusie
 
 label_user: Užívateľ
 label_user_plural: Užívatelia
 label_user_new: Nový užívateľ
 label_project: Projekt
 label_project_new: Nový projekt
 label_project_plural: Projekty
 label_x_projects:
310 311
  zero: žiadne projekty
  one:  1 projekt
312
  other: "%{count} projekty/ov"
313 314 315 316 317 318
 label_project_all: Všetky projekty
 label_project_latest: Posledné projekty
 label_issue: Úloha
 label_issue_new: Nová úloha
 label_issue_plural: Úlohy
 label_issue_view_all: Všetky úlohy
319
 label_issues_by: "Úlohy od užívateľa %{value}"
320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384
 label_issue_added: Úloha pridaná
 label_issue_updated: Úloha aktualizovaná
 label_document: Dokument
 label_document_new: Nový dokument
 label_document_plural: Dokumenty
 label_document_added: Dokument pridaný
 label_role: Rola
 label_role_plural: Role
 label_role_new: Nová rola
 label_role_and_permissions: Role a práva
 label_member: Člen
 label_member_new: Nový člen
 label_member_plural: Členovia
 label_tracker: Fronta
 label_tracker_plural: Fronty
 label_tracker_new: Nová fronta
 label_workflow: Workflow
 label_issue_status: Stav úloh
 label_issue_status_plural: Stavy úloh
 label_issue_status_new: Nový stav
 label_issue_category: Kategória úloh
 label_issue_category_plural: Kategórie úloh
 label_issue_category_new: Nová kategória
 label_custom_field: Užívateľské pole
 label_custom_field_plural: Užívateľské polia
 label_custom_field_new: Nové užívateľské pole
 label_enumerations: Zoznamy
 label_enumeration_new: Nová hodnota
 label_information: Informácia
 label_information_plural: Informácie
 label_please_login: Prosím prihláste sa
 label_register: Registrovať
 label_password_lost: Zabudnuté heslo
 label_home: Domovská stránka
 label_my_page: Moja stránka
 label_my_account: Môj účet
 label_my_projects: Moje projekty
 label_administration: Administrácia
 label_login: Prihlásenie
 label_logout: Odhlásenie
 label_help: Nápoveda
 label_reported_issues: Nahlásené úlohy
 label_assigned_to_me_issues: Moje úlohy
 label_last_login: Posledné prihlásenie
 label_registered_on: Registrovaný
 label_activity: Aktivita
 label_overall_activity: Celková aktivita
 label_new: Nový
 label_logged_as: Prihlásený ako
 label_environment: Prostredie
 label_authentication: Autentifikácia
 label_auth_source: Mód autentifikácie
 label_auth_source_new: Nový mód autentifikácie
 label_auth_source_plural: Módy autentifikácie
 label_subproject_plural: Podprojekty
 label_min_max_length: Min - Max dĺžka
 label_list: Zoznam
 label_date: Dátum
 label_integer: Celé číslo
 label_float: Desatinné číslo
 label_boolean: Áno/Nie
 label_string: Text
 label_text: Dlhý text
 label_attribute: Atribut
 label_attribute_plural: Atributy
385 386
 label_download: "%{count} Download"
 label_download_plural: "%{count} Downloady"
387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416
 label_no_data: Žiadné položky
 label_change_status: Zmeniť stav
 label_history: História
 label_attachment: Súbor
 label_attachment_new: Nový súbor
 label_attachment_delete: Odstrániť súbor
 label_attachment_plural: Súbory
 label_file_added: Súbor pridaný
 label_report: Prehľad
 label_report_plural: Prehľady
 label_news: Novinky
 label_news_new: Pridať novinku
 label_news_plural: Novinky
 label_news_latest: Posledné novinky
 label_news_view_all: Zobrazit všetky novinky
 label_news_added: Novinka pridaná
 label_settings: Nastavenie
 label_overview: Prehľad
 label_version: Verzia
 label_version_new: Nová verzia
 label_version_plural: Verzie
 label_confirmation: Potvrdenie
 label_export_to: 'Tiež k dispozícií:'
 label_read: Načíta sa...
 label_public_projects: Verejné projekty
 label_open_issues: Otvorený
 label_open_issues_plural: Otvorené
 label_closed_issues: Uzavrený
 label_closed_issues_plural: Uzavrené
 label_x_open_issues_abbr_on_total:
417 418 419
  zero: 0 otvorených z celkovo %{total}
  one:  1 otvorený z celkovo %{total}
  other: "%{count} otvorené/ých z celkovo %{total}"
420
 label_x_open_issues_abbr:
421 422
  zero: 0 otvorených
  one:  1 otvorený
423
  other: "%{count} otvorené/ých"
424
 label_x_closed_issues_abbr:
425 426
  zero: 0 zavretých
  one:  1 zavretý
427
  other: "%{count} zavreté/ých"
428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444
 label_total: Celkovo
 label_permissions: Práva
 label_current_status: Aktuálny stav
 label_new_statuses_allowed: Nové povolené stavy
 label_all: všetko
 label_none: nič
 label_nobody: nikto
 label_next: Ďalší
 label_previous: Predchádzajúci
 label_used_by: Použité
 label_details: Detaily
 label_add_note: Pridať poznámku
 label_per_page: Na stránku
 label_calendar: Kalendár
 label_months_from: mesiacov od
 label_gantt: Ganttov graf
 label_internal: Interný
445
 label_last_changes: "posledných %{count} zmien"
446 447 448 449 450
 label_change_view_all: Zobraziť všetky zmeny
 label_personalize_page: Prispôsobiť túto stránku
 label_comment: Komentár
 label_comment_plural: Komentáre
 label_x_comments:
451 452
  zero: žiaden komentár
  one: 1 komentár
453
  other: "%{count} komentáre/ov"
454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471
 label_comment_add: Pridať komentár
 label_comment_added: Komentár pridaný
 label_comment_delete: Odstrániť komentár
 label_query: Užívateľský dotaz
 label_query_plural: Užívateľské dotazy
 label_query_new: Nový dotaz
 label_filter_add: Pridať filter
 label_filter_plural: Filtre
 label_equals: je
 label_not_equals: nieje
 label_in_less_than: je menší ako
 label_in_more_than: je väčší ako
 label_in: v
 label_today: dnes
 label_all_time: vždy
 label_yesterday: včera
 label_this_week: tento týždeň
 label_last_week: minulý týždeň
472
 label_last_n_days: "posledných %{count} dní"
473 474 475 476 477 478 479 480 481 482
 label_this_month: tento mesiac
 label_last_month: minulý mesiac
 label_this_year: tento rok
 label_date_range: Časový rozsah
 label_less_than_ago: pred menej ako (dňami)
 label_more_than_ago: pred viac ako (dňami)
 label_ago: pred (dňami)
 label_contains: obsahuje
 label_not_contains: neobsahuje
 label_day_plural: dní
jplang's avatar
jplang committed
483 484
 label_repository: Repozitár
 label_repository_plural: Repozitáre
485
 label_browse: Prechádzať
486 487
 label_modification: "%{count} zmena"
 label_modification_plural: "%{count} zmien"
488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
 label_revision: Revízia
 label_revision_plural: Revízií
 label_associated_revisions: Súvisiace verzie
 label_added: pridané
 label_modified: zmenené
 label_deleted: odstránené
 label_latest_revision: Posledná revízia
 label_latest_revision_plural: Posledné revízie
 label_view_revisions: Zobraziť revízie
 label_max_size: Maximálna veľkosť
 label_sort_highest: Presunúť na začiatok
 label_sort_higher: Presunúť navrch
 label_sort_lower: Presunúť dole
 label_sort_lowest: Presunúť na koniec
 label_roadmap: Plán
503 504
 label_roadmap_due_in: "Zostáva %{value}"
 label_roadmap_overdue: "%{value} neskoro"
505
 label_roadmap_no_issues: Pre túto verziu niesú žiadne úlohy
506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521
 label_search: Hľadať
 label_result_plural: Výsledky
 label_all_words: Všetky slova
 label_wiki: Wiki 
 label_wiki_edit: Wiki úprava
 label_wiki_edit_plural: Wiki úpravy
 label_wiki_page: Wiki stránka
 label_wiki_page_plural: Wiki stránky
 label_index_by_title: Index podľa názvu
 label_index_by_date: Index podľa dátumu
 label_current_version: Aktuálna verzia
 label_preview: Náhľad
 label_feed_plural: Príspevky
 label_changes_details: Detail všetkých zmien
 label_issue_tracking: Sledovanie úloh
 label_spent_time: Strávený čas
522 523
 label_f_hour: "%{value} hodina"
 label_f_hour_plural: "%{value} hodín"
524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570
 label_time_tracking: Sledovánie času
 label_change_plural: Zmeny
 label_statistics: Štatistiky
 label_commits_per_month: Úkony za mesiac
 label_commits_per_author: Úkony podľa autora
 label_view_diff: Zobrazit rozdiely
 label_diff_inline: vo vnútri
 label_diff_side_by_side: vedľa seba
 label_options: Nastavenie
 label_copy_workflow_from: Kopírovať workflow z
 label_permissions_report: Prehľad práv
 label_watched_issues: Sledované úlohy
 label_related_issues: Súvisiace úlohy
 label_applied_status: Použitý stav
 label_loading: Nahrávam ...
 label_relation_new: Nová súvislosť
 label_relation_delete: Odstrániť súvislosť
 label_relates_to: súvisiací s
 label_duplicates: duplicity
 label_blocks: blokovaný
 label_blocked_by: zablokovaný
 label_precedes: predcháza
 label_follows: následuje
 label_end_to_start: od konca na začiatok
 label_end_to_end: od konca do konca
 label_start_to_start: od začiatku do začiatku
 label_start_to_end: od začiatku do konca
 label_stay_logged_in: Zostať prihlásený
 label_disabled: zakazané
 label_show_completed_versions: Ukázať dokončené verzie
 label_me: ja
 label_board: Fórum
 label_board_new: Nové fórum
 label_board_plural: Fóra
 label_topic_plural: Témy
 label_message_plural: Správy
 label_message_last: Posledná správa
 label_message_new: Nová správa
 label_message_posted: Správa pridaná
 label_reply_plural: Odpovede
 label_send_information: Zaslať informácie o účte užívateľa
 label_year: Rok
 label_month: Mesiac
 label_week: Týžden
 label_date_from: Od
 label_date_to: Do
 label_language_based: Podľa výchozieho jazyka
571
 label_sort_by: "Zoradenie podľa %{value}"
572
 label_send_test_email: Poslať testovací email
573
 label_feeds_access_key_created_on: "Prístupový klúč pre RSS bol vytvorený pred %{value}"
574
 label_module_plural: Moduly
575 576
 label_added_time_by: "Pridané užívateľom %{author} pred %{age}"
 label_updated_time: "Aktualizované pred %{value}"
577 578 579 580 581 582 583 584 585 586
 label_jump_to_a_project: Zvoliť projekt...
 label_file_plural: Súbory
 label_changeset_plural: Sady zmien
 label_default_columns: Východzie stĺpce
 label_no_change_option: (bez zmeny)
 label_bulk_edit_selected_issues: Skupinová úprava vybraných úloh
 label_theme: Téma
 label_default: Východzí
 label_search_titles_only: Vyhľadávať iba v názvoch
 label_user_mail_option_all: "Pre všetky události všetkých mojích projektov"
587
 label_user_mail_option_selected: "Pre všetky události vybraných projektov"
588 589 590 591
 label_user_mail_no_self_notified: "Nezasielať informácie o mnou vytvorených zmenách"
 label_registration_activation_by_email: aktivácia účtu emailom
 label_registration_manual_activation: manuálna aktivácia účtu
 label_registration_automatic_activation: automatická aktivácia účtu
592
 label_display_per_page: "%{value} na stránku"
593 594 595 596 597 598 599 600 601
 label_age: Vek
 label_change_properties: Zmeniť vlastnosti
 label_general: Všeobecné
 label_more: Viac
 label_scm: SCM
 label_plugins: Pluginy
 label_ldap_authentication: Autentifikácia LDAP
 label_downloads_abbr: D/L
 label_optional_description: Voliteľný popis
jplang's avatar
jplang committed
602
 label_add_another_file: Pridať ďaľší súbor
603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652
 label_preferences: Nastavenia
 label_chronological_order: V chronologickom poradí
 label_reverse_chronological_order: V obrátenom chronologickom poradí
 
 button_login: Prihlásiť
 button_submit: Potvrdiť
 button_save: Uložiť
 button_check_all: Označiť všetko
 button_uncheck_all: Odznačiť všetko
 button_delete: Odstrániť
 button_create: Vytvoriť
 button_test: Test
 button_edit: Upraviť
 button_add: Pridať
 button_change: Zmeniť
 button_apply: Použiť
 button_clear: Zmazať
 button_lock: Zamknúť
 button_unlock: Odomknúť
 button_download: Stiahnúť
 button_list: Vypísať
 button_view: Zobraziť
 button_move: Presunúť
 button_back: Naspäť
 button_cancel: Storno
 button_activate: Aktivovať
 button_sort: Zoradenie
 button_log_time: Pridať čas
 button_rollback: Naspäť k tejto verzii
 button_watch: Sledovať
 button_unwatch: Nesledovať
 button_reply: Odpovedať
 button_archive: Archivovať
 button_unarchive: Odarchivovať
 button_reset: Reset
 button_rename: Premenovať
 button_change_password: Zmeniť heslo
 button_copy: Kopírovať
 button_annotate: Komentovať
 button_update: Aktualizovať
 button_configure: Konfigurovať
 
 status_active: aktívny
 status_registered: registrovaný
 status_locked: uzamknutý
 
 text_select_mail_notifications: Vyberte akciu, pri ktorej bude zaslané upozornenie emailom
 text_regexp_info: napr. ^[A-Z0-9]+$
 text_min_max_length_info: 0 znamená bez limitu
 text_project_destroy_confirmation: Ste si istý, že chcete odstránit tento projekt a všetky súvisiace dáta ?
jplang's avatar
jplang committed
653
 text_workflow_edit: Vyberte rolu a frontu k úprave workflow
654
 text_are_you_sure: Ste si istý?
655 656 657
 text_tip_issue_begin_day: úloha začína v tento deň
 text_tip_issue_end_day: úloha končí v tento deň
 text_tip_issue_begin_end_day: úloha začína a končí v tento deň
658
 text_project_identifier_info: 'Povolené znaky malé písmena (a-z), čísla a pomlčka.<br />Po uložení nieje možné identifikátor zmeniť.'
659 660 661
 text_caracters_maximum: "%{count} znakov maximálne."
 text_caracters_minimum: "Musí byť aspoň %{count} znaky/ov dlhé."
 text_length_between: "Dĺžka medzi %{min} %{max} znakmi."
662 663 664 665
 text_tracker_no_workflow: Pre tuto frontu nieje definovaný žiadný workflow
 text_unallowed_characters: Nepovolené znaky
 text_comma_separated: Je povolené viacero hodnôt (oddelené navzájom čiarkou).
 text_issues_ref_in_commit_messages: Odkazovať a upravovať úlohy v správach s následovnym obsahom
666 667
 text_issue_added: "úloha %{id} bola vytvorená užívateľom %{author}."
 text_issue_updated: "Úloha %{id} byla aktualizovaná užívateľom %{author}."
668
 text_wiki_destroy_confirmation: Naozaj si prajete odstrániť túto Wiki a celý jej obsah?
669
 text_issue_category_destroy_question: "Niektoré úlohy (%{count}) priradené k tejto kategórii. Čo chtete s nimi spraviť?"
670 671 672 673 674
 text_issue_category_destroy_assignments: Zrušiť priradenie ku kategórii
 text_issue_category_reassign_to: Priradiť úlohy do tejto kategórie
 text_user_mail_option: "U projektov, které neboli vybrané, budete dostávať oznamenie iba o vašich či o sledovaných položkách (napr. o položkách, ktorých ste autor, alebo ku ktorým ste priradený/á)."
 text_no_configuration_data: "Role, fronty, stavy úloh ani workflow neboli zatiaľ nakonfigurované.\nVelmi doporučujeme nahrať východziu konfiguráciu. Potom si môžete všetko upraviť"
 text_load_default_configuration: Nahrať východziu konfiguráciu
675
 text_status_changed_by_changeset: "Aktualizované v sade zmien %{value}."
676 677 678
 text_issues_destroy_confirmation: 'Naozaj si prajete odstrániť všetky zvolené úlohy?'
 text_select_project_modules: 'Aktivne moduly v tomto projekte:'
 text_default_administrator_account_changed: Zmenené výchozie nastavenie administrátorského účtu
jplang's avatar
jplang committed
679
 text_file_repository_writable: Povolený zápis do repozitára
680
 text_rmagick_available: RMagick k dispozícií (voliteľné)
jplang's avatar
jplang committed
681
 text_destroy_time_entries_question: U úloh, které chcete odstraniť, je evidované %.02f práce. Čo chcete vykonať?
682 683 684 685 686
 text_destroy_time_entries: Odstrániť evidované hodiny.
 text_assign_time_entries_to_project: Priradiť evidované hodiny projektu
 text_reassign_time_entries: 'Preradiť evidované hodiny k tejto úlohe:'
 
 default_role_manager: Manažér
687
 default_role_developer: Vývojár
688 689 690 691 692
 default_role_reporter: Reportér
 default_tracker_bug: Chyba
 default_tracker_feature: Rozšírenie
 default_tracker_support: Podpora
 default_issue_status_new: Nový
693
 default_issue_status_in_progress: In Progress
694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
 default_issue_status_resolved: Vyriešený
 default_issue_status_feedback: Čaká sa
 default_issue_status_closed: Uzavrený
 default_issue_status_rejected: Odmietnutý
 default_doc_category_user: Užívateľská dokumentácia
 default_doc_category_tech: Technická dokumentácia
 default_priority_low: Nízká
 default_priority_normal: Normálna
 default_priority_high: Vysoká
 default_priority_urgent: Urgentná
 default_priority_immediate: Okamžitá
 default_activity_design: Design
 default_activity_development: Vývoj
 
 enumeration_issue_priorities: Priority úloh
 enumeration_doc_categories: Kategorie dokumentov
 enumeration_activities: Aktivity (sledovanie času)
 error_scm_annotate: "Položka neexistuje alebo nemôže byť komentovaná."
 label_planning: Plánovanie
713 714 715 716 717
 text_subprojects_destroy_warning: "Jeho podprojekt(y): %{value} budú takisto vymazané."
 label_and_its_subprojects: "%{value} a jeho podprojekty"
 mail_body_reminder: "%{count} úloha(y), ktorá(é) je(sú) vám priradený(é), ma(jú) byť hotova(é) za %{days} dní:"
 mail_subject_reminder: "%{count} úloha(y) ma(jú) byť hotova(é) za pár %{days} dní"
 text_user_wrote: "%{value} napísal:"
718 719 720
 label_duplicated_by: duplikovaný
 setting_enabled_scm: Zapnúť SCM
 text_enumeration_category_reassign_to: 'Prenastaviť na túto hodnotu:'
721
 text_enumeration_destroy_question: "%{count} objekty nastavené na túto hodnotu."
722 723
 label_incoming_emails: Príchádzajúce emaily
 label_generate_key: Vygenerovať kľúč
724
 setting_mail_handler_api_enabled: Zapnúť Webovú Službu (WS) pre príchodzie emaily
725
 setting_mail_handler_api_key: API kľúč
726
 text_email_delivery_not_configured: "Doručenie emailov nieje nastavené, notifikácie vypnuté.\nNastavte váš SMTP server v config/configuration.yml a reštartnite aplikáciu pre aktiváciu funkcie."
727 728 729 730 731 732 733 734 735 736
 field_parent_title: Nadradená stránka
 label_issue_watchers: Pozorovatelia
 setting_commit_logs_encoding: Kódovanie prenášaných správ
 button_quote: Citácia
 setting_sequential_project_identifiers: Generovať sekvenčné identifikátory projektov
 notice_unable_delete_version: Verzia nemôže byť zmazaná
 label_renamed: premenované
 label_copied: kopírované
 setting_plain_text_mail: Len jednoduchý text (bez HTML)
 permission_view_files: Zobrazenie súborov
jplang's avatar
jplang committed
737 738 739
 permission_edit_issues: Úprava úloh
 permission_edit_own_time_entries: Úprava vlastných zaznamov o strávenom čase
 permission_manage_public_queries: Správa verejných otáziek
740
 permission_add_issues: Pridanie úlohy
jplang's avatar
jplang committed
741
 permission_log_time: Zaznamenávanie stráveného času
742 743 744 745 746 747 748 749 750 751
 permission_view_changesets: Zobrazenie sád zmien
 permission_view_time_entries: Zobrazenie stráveného času
 permission_manage_versions: Správa verzií
 permission_manage_wiki: Správa Wiki 
 permission_manage_categories: Správa kategórií úloh
 permission_protect_wiki_pages: Ochrana Wiki strániek
 permission_comment_news: Komentovanie noviniek
 permission_delete_messages: Mazanie správ
 permission_select_project_modules: Voľba projektových modulov
 permission_manage_documents: Správa dokumentov
jplang's avatar
jplang committed
752
 permission_edit_wiki_pages: Úprava Wiki strániek
753 754 755
 permission_add_issue_watchers: Pridanie pozorovateľov
 permission_view_gantt: Zobrazenie Ganttovho diagramu
 permission_move_issues: Presun úloh
jplang's avatar
jplang committed
756
 permission_manage_issue_relations: Správa vzťahov medzi úlohami
757 758 759
 permission_delete_wiki_pages: Mazanie Wiki strániek
 permission_manage_boards: Správa diskusií
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Mazanie Wiki príloh
jplang's avatar
jplang committed
760
 permission_view_wiki_edits: Zobrazenie Wiki úprav
761 762 763
 permission_add_messages: Pridanie správ
 permission_view_messages: Zobrazenie správ
 permission_manage_files: Správa súborov
jplang's avatar
jplang committed
764
 permission_edit_issue_notes: Úprava poznámok úlohy
765 766 767
 permission_manage_news: Správa noviniek
 permission_view_calendar: Zobrazenie kalendára
 permission_manage_members: Správa členov
jplang's avatar
jplang committed
768
 permission_edit_messages: Úprava správ
769 770
 permission_delete_issues: Mazanie správ
 permission_view_issue_watchers: Zobrazenie zoznamu pozorovateľov
jplang's avatar
jplang committed
771
 permission_manage_repository: Správa repozitára
772
 permission_commit_access: Povoliť prístup
jplang's avatar
jplang committed
773
 permission_browse_repository: Prechádzanie repozitára
774
 permission_view_documents: Zobrazenie dokumentov
jplang's avatar
jplang committed
775
 permission_edit_project: Úprava projektu
776
 permission_add_issue_notes: Pridanie poznámky úlohy
jplang's avatar
jplang committed
777
 permission_save_queries: Uloženie otáziek
778 779
 permission_view_wiki_pages: Zobrazenie Wiki strániek
 permission_rename_wiki_pages: Premenovanie Wiki strániek
jplang's avatar
jplang committed
780 781
 permission_edit_time_entries: Úprava záznamov o strávenom čase
 permission_edit_own_issue_notes: Úprava vlastných poznámok úlohy
782 783 784
 setting_gravatar_enabled: Použitie užívateľských Gravatar ikon
 permission_edit_own_messages: Úprava vlastných správ
 permission_delete_own_messages: Mazanie vlastných správ
jplang's avatar
jplang committed
785
 text_repository_usernames_mapping: "Vyberte alebo upravte mapovanie medzi užívateľmi systému Redmine a užívateľskými menami nájdenými v logu repozitára.\nUžívatelia s rovnakým prihlasovacím menom alebo emailom v systéme Redmine a repozitára mapovaní automaticky."
786
 label_example: Príklad
787 788
 label_user_activity: "Aktivita užívateľa %{value}"
 label_updated_time_by: "Aktualizované užívateľom %{author} pred %{age}"
789 790 791
 text_diff_truncated: '... Tento rozdielový výpis bol skratený, pretože prekračuje maximálnu veľkosť, ktorá môže byť zobrazená.'
 setting_diff_max_lines_displayed: Maximálne množstvo zobrazených riadkov rozdielového výpisu
 text_plugin_assets_writable: Adresár pre pluginy s možnosťou zápisu
792
 warning_attachments_not_saved: "%{count} súbor(y) nemohol(li) byť uložené."
793 794
 field_editable: Editovateľné
 label_display: Zobrazenie
jplang's avatar
jplang committed
795 796 797 798
 button_create_and_continue: Vytvoriť a pokračovať
 text_custom_field_possible_values_info: 'Jeden riadok pre každú hodnotu'
 setting_repository_log_display_limit: Maximálne množstvo revizií zobrazené v logu
 setting_file_max_size_displayed: Maximálna veľkosť textových súborov zobrazených priamo na stránke
799
 field_watcher: Pozorovateľ
jplang's avatar
jplang committed
800
 setting_openid: Povoliť OpenID prihlasovanie a registráciu
jplang's avatar
jplang committed
801
 field_identity_url: OpenID URL
802 803 804 805 806
 label_login_with_open_id_option: alebo sa prihlásiť pomocou OpenID
 field_content: Obsah
 label_descending: Zostupné
 label_sort: Zoradenie
 label_ascending: Rastúce
807
 label_date_from_to: Od %{start} do %{end}
808 809
 label_greater_or_equal: ">="
 label_less_or_equal: <=
810
 text_wiki_page_destroy_question: Táto stránka má %{descendants} podstránku/y a potomka/ov. Čo chcete vykonať?
jplang's avatar
jplang committed
811 812 813 814
 text_wiki_page_reassign_children: Preradiť podstránky k tejto hlavnej stránke
 text_wiki_page_nullify_children: Zachovať podstránky ako hlavné stránky
 text_wiki_page_destroy_children: Vymazať podstránky a všetkých ich potomkov
 setting_password_min_length: Minimálna dĺžka hesla
815
 field_group_by: Skupinové výsledky podľa
816
 mail_subject_wiki_content_updated: "'%{id}' Wiki stránka bola aktualizovaná"
817
 label_wiki_content_added: Wiki stránka pridaná
818 819
 mail_subject_wiki_content_added: "'%{id}' Wiki stránka bola pridaná"
 mail_body_wiki_content_added: The '%{id}' Wiki stránka bola pridaná užívateľom %{author}.
820 821
 permission_add_project: Vytvorenie projektu
 label_wiki_content_updated: Wiki stránka aktualizovaná
822
 mail_body_wiki_content_updated: Wiki stránka '%{id}' bola aktualizovaná užívateľom %{author}.
823
 setting_repositories_encodings: Kódovanie repozitára
824
 setting_new_project_user_role_id: Rola dána non-admin užívateľovi, ktorý vytvorí projekt
825
 label_view_all_revisions: Zobraziť všetkz revízie
826
 label_tag: Tag
827 828 829
 label_branch: Vetva
 error_no_tracker_in_project: K tomuto projektu nieje priradená žiadna fronta. Prosím skontrolujte nastavenie projektu.
 error_no_default_issue_status: Nieje definovaný východzí stav úlohy. Prosím skontrolujte vase nastavenie (Choďte na "Administrácia -> Stavz úloh").
830 831 832
 text_journal_changed: "%{label} zmenené z %{old} na %{new}"
 text_journal_set_to: "%{label} nastavené na %{value}"
 text_journal_deleted: "%{label} zmazané (%{old})"
833 834 835 836
 label_group_plural: Skupiny
 label_group: Skupina
 label_group_new: Nová skupina
 label_time_entry_plural: Strávený čas
837
 text_journal_added: "%{label} %{value} pridané"
838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871
 field_active: Aktívne
 enumeration_system_activity: Aktivita systému
 permission_delete_issue_watchers: Odstrániť pozorovateľov
 version_status_closed: zavreté
 version_status_locked: uzavreté
 version_status_open: otvorené
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: Úloha priradená uzavretej verzií nemôže byť znovu-otvorená
 label_user_anonymous: Anonym
 button_move_and_follow: Presunúť a následovať
 setting_default_projects_modules: Prednastavené aktívne moduly pre nové projekty
 setting_gravatar_default: Východzí Gravatar obrázok
 field_sharing: Zdieľanie
 label_version_sharing_hierarchy: S hierarchiou projektu
 label_version_sharing_system: So všetkými projektami
 label_version_sharing_descendants: S podprojektami
 label_version_sharing_tree: S projektovým stromom
 label_version_sharing_none: Nezdielané
 error_can_not_archive_project: Tento projekt nemôže byť archivovaný
 button_duplicate: Duplikovať
 button_copy_and_follow: Kopírovať a následovať
 label_copy_source: Zdroj
 setting_issue_done_ratio: Vyrátať pomer vypracovania úlohy s
 setting_issue_done_ratio_issue_status: Použiť stav úlohy
 error_issue_done_ratios_not_updated: Stav vypracovania úlohy neaktualizovaný.
 error_workflow_copy_target: Prosím zvoľte cieľovú frontu(y) a rolu(e)
 setting_issue_done_ratio_issue_field: Použiť pole úlohy
 label_copy_same_as_target: Rovnaké ako cieľ
 label_copy_target: Cieľ
 notice_issue_done_ratios_updated: Stav vypracovania úlohy aktualizovaný.
 error_workflow_copy_source: Prosím zvoľte zdrojovú frontu alebo rolu
 label_update_issue_done_ratios: Aktualizácia stavu úloh
 setting_start_of_week: Štart pracovného týždňa v
 permission_view_issues: Zobraziť úlohy
 label_display_used_statuses_only: Zobraziť len stavy, ktoré sú priradené k tejto fronte
872
 label_revision_id: Revízia %{value}
873
 label_api_access_key: API prístupový kľúč
874
 label_api_access_key_created_on: API prístupový kľúč vytvorený pred %{value}
875 876 877 878 879 880 881 882 883 884
 label_feeds_access_key: RSS prístupový kľúč
 notice_api_access_key_reseted: Váš API prístupový kľúč bol resetovaný.
 setting_rest_api_enabled: Zapnúť REST web službu
 label_missing_api_access_key: API prístupový kľuč nenájdený
 label_missing_feeds_access_key: RSS prístupový kľúč nenájdený
 button_show: Zobraziť
 text_line_separated: Možnosť viacerých hodnôt (jeden riadok pre každú hodnotu).
 setting_mail_handler_body_delimiters: Orezať emaily po následujúcich riadkoch
 permission_add_subprojects: Vytváranie podprojektov
 label_subproject_new: Nový podprojekt
885
 text_own_membership_delete_confirmation: |-
886 887 888
  Práve sa pokúšate o odstránenie niektorých alebo všetkých prístupových práv a možno nebudete mať možnost naďalej upravovať tento projekt.
  Ste si istý(á), že chcete pokračovat? 
 label_close_versions: Uzavrieť ukončené verzie
889
 label_board_sticky: Sticky
890 891
 label_board_locked: Uzamknuté
 permission_export_wiki_pages: Exportovať WiKi stránky
892
 setting_cache_formatted_text: Cache formatted text
893 894 895 896 897 898 899 900
 permission_manage_project_activities: Nastavovať aktivity projektu
 error_unable_delete_issue_status: Nieje možné zmeniť stav úlohy
 label_profile: Profil
 permission_manage_subtasks: Nastavovať podúlohy
 field_parent_issue: Nadradená úloha
 label_subtask_plural: Podúlohy
 label_project_copy_notifications: Zaslať emailové upozornenie behom kopírovania projektu
 error_can_not_delete_custom_field: Nieje možné vymazať užívateľské pole
901
 error_unable_to_connect: Nieje možné vymazať (%{value})
902 903
 error_can_not_remove_role: Táto roľa sa používa a nemôže byť vymazaná.
 error_can_not_delete_tracker: Táto fronta obsahuje úlohy a nemôže byť vymazaná.
winterheart's avatar
winterheart committed
904 905
 field_principal: Principal
 label_my_page_block: My page block
906
 notice_failed_to_save_members: "Failed to save member(s): %{errors}."
907 908
 text_zoom_out: Zoom out
 text_zoom_in: Zoom in
winterheart's avatar
winterheart committed
909 910
 notice_unable_delete_time_entry: Unable to delete time log entry.
 label_overall_spent_time: Overall spent time
911
 field_time_entries: Log time
912 913
 project_module_gantt: Gantt
 project_module_calendar: Calendar
914
 button_edit_associated_wikipage: "Edit associated Wiki page: %{page_title}"
915
 text_are_you_sure_with_children: Delete issue and all child issues?
916
 field_text: Text field
edavis10's avatar
edavis10 committed
917 918 919 920
 label_user_mail_option_only_owner: Only for things I am the owner of
 setting_default_notification_option: Default notification option
 label_user_mail_option_only_my_events: Only for things I watch or I'm involved in
 label_user_mail_option_only_assigned: Only for things I am assigned to
921 922 923
 label_user_mail_option_none: No events
 field_member_of_group: Assignee's group
 field_assigned_to_role: Assignee's role
924
 notice_not_authorized_archived_project: The project you're trying to access has been archived.
925 926
 label_principal_search: "Search for user or group:"
 label_user_search: "Search for user:"
jplang's avatar
jplang committed
927 928
 field_visible: Visible
 setting_emails_header: Emails header
jplang's avatar
jplang committed
929
 setting_commit_logtime_activity_id: Activity for logged time
930
 text_time_logged_by_changeset: Applied in changeset %{value}.
jplang's avatar
jplang committed
931
 setting_commit_logtime_enabled: Enable time logging
932
 notice_gantt_chart_truncated: The chart was truncated because it exceeds the maximum number of items that can be displayed (%{max})
jplang's avatar
jplang committed
933
 setting_gantt_items_limit: Maximum number of items displayed on the gantt chart
jplang's avatar
jplang committed
934 935
 field_warn_on_leaving_unsaved: Warn me when leaving a page with unsaved text
 text_warn_on_leaving_unsaved: The current page contains unsaved text that will be lost if you leave this page.
936
 label_my_queries: My custom queries
jplang's avatar
jplang committed
937
 text_journal_changed_no_detail: "%{label} updated"
jplang's avatar
jplang committed
938
 label_news_comment_added: Comment added to a news
939 940
 button_expand_all: Expand all
 button_collapse_all: Collapse all
941 942
 label_additional_workflow_transitions_for_assignee: Additional transitions allowed when the user is the assignee
 label_additional_workflow_transitions_for_author: Additional transitions allowed when the user is the author
943
 label_bulk_edit_selected_time_entries: Bulk edit selected time entries