lv.yml 41.7 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91
# translated by Dzintars Bergs (dzintars.bergs@gmail.com)

lv:
 direction: ltr
 date:
  formats:
   default: "%d.%m.%Y"
   short: "%d %b"
   long: "%d %B %Y"
   
  day_names: [Svētdiena, Pirmdiena, Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena, Piektdiena, Sestdiena]
  abbr_day_names: [Sv, Pr, Ot, Tr, Ct, Pk, St]
   
  month_names: [~, Janvāris, Februāris, Marts, Aprīlis , Maijs, Jūnijs, Jūlijs, Augusts, Septembris, Oktobris, Novembris, Decembris]
  abbr_month_names: [~, Jan, Feb, Mar, Apr, Mai, Jūn, Jūl, Aug, Sep, Okt, Nov, Dec]
  order: [ :day, :month, :year ]

 time:
  formats:
   default: "%a, %d %b %Y, %H:%M:%S %z"
   time: "%H:%M"
   short: "%d %b, %H:%M"
   long: "%B %d, %Y %H:%M"
  am: "rītā"
  pm: "vakarā"
   
 datetime:
  distance_in_words:
   half_a_minute: "pus minūte"
   less_than_x_seconds:
    one:  "mazāk 1 sekunde"
    other: "mazāk %{count} sekundes"
   x_seconds:
    one:  "1 sekunde"
    other: "%{count} sekundes"
   less_than_x_minutes:
    one:  "mazāk minūte"
    other: "mazāk %{count} minūtes"
   x_minutes:
    one:  "1 minūte"
    other: "%{count} minūtes"
   about_x_hours:
    one:  "aptuveni 1 stunda"
    other: "aptuveni %{count} stundas"
   x_days:
    one:  "1 diena"
    other: "%{count} dienas"
   about_x_months:
    one:  "aptuveni 1 mēnesis"
    other: "aptuveni %{count} mēneši"
   x_months:
    one:  "1 mēnesis"
    other: "%{count} mēneši"
   about_x_years:
    one:  "aptuveni 1 gads"
    other: "aptuveni %{count} gadi"
   over_x_years:
    one:  "ilgāk par 1 gadu"
    other: "ilgāk par %{count} gadiem"
   almost_x_years:
    one:  "gandrīz 1 gadu"
    other: "gandrīz %{count} gadus"

 number:
  format:
   separator: "."
   delimiter: ""
   precision: 3
  human:
   format:
    delimiter: " "
    precision: 1
   storage_units:
    format: "%n %u"
    units:
     byte:
      one: "Baits"
      other: "Baiti"
     kb: "KB"
     mb: "MB"
     gb: "GB"
     tb: "TB"

    
 support:
  array:
   sentence_connector: "un"
   skip_last_comma: false
   
 activerecord:
  errors:
jplang's avatar
jplang committed
92 93 94 95
   template:
    header:
     one:  "1 error prohibited this %{model} from being saved"
     other: "%{count} errors prohibited this %{model} from being saved"
96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254
   messages:
    inclusion: "nav iekļauts sarakstā"
    exclusion: "ir rezervēts"
    invalid: "nederīgs"
    confirmation: "apstiprinājums nesakrīt"
    accepted: "jābūt akceptētam"
    empty: "nevar būt tukšs"
    blank: "nevar būt neaizpildīts"
    too_long: "ir pārāk gara(š) (maksimālais garums ir %{count} simboli)"
    too_short: "ir pārāk īsa(s) (minimālais garums ir %{count} simboli)"
    wrong_length: "ir nepareiza garuma (vajadzētu būt %{count} simboli)"
    taken: "eksistē"
    not_a_number: "nav skaitlis"
    not_a_date: "nav derīgs datums"
    greater_than: "jābūt lielākam par %{count}"
    greater_than_or_equal_to: "jābūt lielākam vai vienādam ar %{count}"
    equal_to: "jābūt vienādam ar %{count}"
    less_than: "jābūt mazākam %{count}"
    less_than_or_equal_to: "jābūt mazākam vai vienādam ar %{count}"
    odd: "jāatšķirās"
    even: "jāsakrīt"
    greater_than_start_date: "jābūt vēlākam par sākuma datumu"
    not_same_project: "nepieder pie paša projekta"
    circular_dependency: "Šī relācija radītu ciklisku atkarību"
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "An issue can not be linked to one of its subtasks"

 actionview_instancetag_blank_option: Izvēlieties
 
 general_text_No: 'Nē'
 general_text_Yes: 'Jā'
 general_text_no: 'nē'
 general_text_yes: 'jā'
 general_lang_name: 'Latvian (Latviešu)'
 general_csv_separator: ','
 general_csv_decimal_separator: '.'
 general_csv_encoding: UTF-8
 general_pdf_encoding: UTF-8
 general_first_day_of_week: '1'
 
 notice_account_updated: Konts tika atjaunots veiksmīgi.
 notice_account_invalid_creditentials: Nepareizs lietotāja vārds vai parole.
 notice_account_password_updated: Parole tika veiksmīgi atjaunota.
 notice_account_wrong_password: Nepareiza parole
 notice_account_register_done: Konts veiksmīgi izveidots. Lai aktivizētu kontu, spiediet uz saites, kas Jums tika nosūtīta.
 notice_account_unknown_email: Nezināms lietotājs
 notice_can_t_change_password: Šis konts izmanto ārēju pilnvarošanas avotu. Nav iespējams nomainīt paroli.
 notice_account_lost_email_sent: Jums tika nosūtīts e-pasts ar instrukcijām, kā izveidot jaunu paroli.
 notice_account_activated: Jūsu konts ir aktivizēts. Varat pieslēgties sistēmai.
 notice_successful_create: Veiksmīga izveide.
 notice_successful_update: Veiksmīga atjaunošana.
 notice_successful_delete: Veiksmīga dzēšana.
 notice_successful_connection: Veiksmīgs savienojums.
 notice_file_not_found: Lapa, ko Jūs mēģināt atvērt, neeksistē vai ir pārvietota.
 notice_locking_conflict: Datus ir atjaunojis cits lietotājs.
 notice_not_authorized: Jums nav tiesību piekļūt šai lapai.
 notice_email_sent: "E-pasts tika nosūtīts uz %{value}"
 notice_email_error: "Kļūda sūtot e-pastu (%{value})"
 notice_feeds_access_key_reseted: Jūsu RSS pieejas atslēga tika iestatīta sākuma stāvoklī.
 notice_api_access_key_reseted: Jūsu API pieejas atslēga tika iestatīta sākuma stāvoklī.
 notice_failed_to_save_issues: "Neizdevās saglabāt %{count} uzdevumu(us) no %{total} izvēlēti: %{ids}."
 notice_no_issue_selected: "Nav izvēlēts uzdevums! Lūdzu, atzīmējiet uzdevumus, kurus vēlaties rediģēt!"
 notice_account_pending: "Jūsu konts tika izveidots un šobrīd gaida administratora apstiprinājumu."
 notice_default_data_loaded: Noklusētā konfigurācija tika veiksmīgi ielādēta.
 notice_unable_delete_version: Neizdevās dzēst versiju.
 notice_issue_done_ratios_updated: Uzdevuma izpildes koeficients atjaunots.
 
 error_can_t_load_default_data: "Nevar ielādēt noklusētos konfigurācijas datus: %{value}"
 error_scm_not_found: "Ieraksts vai versija nebija repozitorijā."
 error_scm_command_failed: "Mēģinot piekļūt repozitorijam, notika kļūda: %{value}"
 error_scm_annotate: "Ieraksts neeksistē vai tam nevar tikt pievienots paskaidrojums."
 error_issue_not_found_in_project: 'Uzdevums netika atrasts vai nepieder šim projektam.'
 error_no_tracker_in_project: 'Neviens trakeris nav saistīts ar šo projektu. Pārbaudiet projekta iestatījumus.'
 error_no_default_issue_status: 'Nav definēts uzdevuma noklusētais statuss. Pārbaudiet konfigurāciju (Ejat uz: "Administrācija -> Uzdevumu statusi")!'
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: 'Nevar pievienot atsauksmi uzdevumam, kas saistīts ar slēgtu versiju.'
 error_can_not_archive_project: Šis projekts nevar tikt arhivēts
 error_issue_done_ratios_not_updated: "Uzdevuma izpildes koeficients nav atjaunots."
 error_workflow_copy_source: 'Lūdzu izvēlieties avota trakeri vai lomu'
 error_workflow_copy_target: 'Lūdzu izvēlēties mērķa trakeri(us) un lomu(as)'
 
 warning_attachments_not_saved: "%{count} datnes netika saglabātas."
 
 mail_subject_lost_password: "Jūsu %{value} parole"
 mail_body_lost_password: 'Lai mainītu paroli, spiediet uz šīs saites:'
 mail_subject_register: "Jūsu %{value} konta aktivizācija"
 mail_body_register: 'Lai izveidotu kontu, spiediet uz šīs saites:'
 mail_body_account_information_external: "Varat izmantot Jūsu %{value} kontu, lai pieslēgtos."
 mail_body_account_information: Jūsu konta informācija
 mail_subject_account_activation_request: "%{value} konta aktivizācijas pieprasījums"
 mail_body_account_activation_request: "Jauns lietotājs (%{value}) ir reģistrēts. Lietotāja konts gaida Jūsu apstiprinājumu:"
 mail_subject_reminder: "%{count} uzdevums(i) sagaidāms(i) tuvākajās %{days} dienās"
 mail_body_reminder: "%{count} uzdevums(i), kurš(i) ir nozīmēts(i) Jums, sagaidāms(i) tuvākajās %{days} dienās:"
 mail_subject_wiki_content_added: "'%{id}' Wiki lapa pievienota"
 mail_body_wiki_content_added: "The '%{id}' Wiki lapu pievienojis %{author}."
 mail_subject_wiki_content_updated: "'%{id}' Wiki lapa atjaunota"
 mail_body_wiki_content_updated: "The '%{id}' Wiki lapu atjaunojis %{author}."
 
 gui_validation_error: 1 kļūda
 gui_validation_error_plural: "%{count} kļūdas"
 
 field_name: Nosaukums
 field_description: Apraksts
 field_summary: Kopsavilkums
 field_is_required: Nepieciešams
 field_firstname: Vārds
 field_lastname: Uzvārds
 field_mail: "E-pasts"
 field_filename: Datne
 field_filesize: Izmērs
 field_downloads: Lejupielādes
 field_author: Autors
 field_created_on: Izveidots
 field_updated_on: Atjaunots
 field_field_format: Formāts
 field_is_for_all: Visiem projektiem
 field_possible_values: Iespējamās vērtības
 field_regexp: Regulārā izteiksme
 field_min_length: Minimālais garums
 field_max_length: Maksimālais garums
 field_value: Vērtība
 field_category: Kategorija
 field_title: Nosaukums
 field_project: Projekts
 field_issue: Uzdevums
 field_status: Statuss
 field_notes: Piezīmes
 field_is_closed: Uzdevums slēgts
 field_is_default: Noklusētā vērtība
 field_tracker: Trakeris
 field_subject: Temats
 field_due_date: Sagaidāmais datums
 field_assigned_to: Piešķirts
 field_priority: Prioritāte
 field_fixed_version: Mērķa versija
 field_user: Lietotājs
 field_role: Loma
 field_homepage: Vietne
 field_is_public: Publisks
 field_parent: Apakšprojekts projektam
 field_is_in_roadmap: Ceļvedī parādītie uzdevumi
 field_login: Pieslēgties
 field_mail_notification: "E-pasta paziņojumi"
 field_admin: Administrators
 field_last_login_on: Pēdējo reizi pieslēdzies
 field_language: Valoda
 field_effective_date: Datums
 field_password: Parole
 field_new_password: Janā parole
 field_password_confirmation: Paroles apstiprinājums
 field_version: Versija
 field_type: Tips
 field_host: Hosts
 field_port: Ports
 field_account: Konts
 field_base_dn: Base DN
 field_attr_login: Pieslēgšanās atribūts
 field_attr_firstname: Vārda atribūts
 field_attr_lastname: Uzvārda atribūts
 field_attr_mail: "E-pasta atribūts"
 field_onthefly: "Lietotāja izveidošana on-the-fly"
255
 field_start_date: Sākuma datums
256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856
 field_done_ratio: % padarīti
 field_auth_source: Pilnvarošanas režīms
 field_hide_mail: "Paslēpt manu e-pasta adresi"
 field_comments: Komentārs
 field_url: URL
 field_start_page: Sākuma lapa
 field_subproject: Apakšprojekts
 field_hours: Stundas
 field_activity: Aktivitāte
 field_spent_on: Datums
 field_identifier: Identifikators
 field_is_filter: Izmantots kā filtrs
 field_issue_to: Saistīts uzdevums
 field_delay: Kavējums
 field_assignable: Uzdevums var tikt piesaistīts šai lomai
 field_redirect_existing_links: Pāradresēt eksistējošās saites
 field_estimated_hours: Paredzētais laiks
 field_column_names: Kolonnas
 field_time_zone: Laika zona
 field_searchable: Meklējams
 field_default_value: Noklusētā vērtība
 field_comments_sorting: Rādīt komentārus
 field_parent_title: Vecāka lapa
 field_editable: Rediģējams
 field_watcher: Vērotājs
 field_identity_url: OpenID URL
 field_content: Saturs
 field_group_by: Grupēt rezultātus pēc
 field_sharing: Koplietošana
 
 setting_app_title: Programmas nosaukums
 setting_app_subtitle: Programmas apakš-nosaukums
 setting_welcome_text: Sveiciena teksts
 setting_default_language: Noklusētā valoda
 setting_login_required: Nepieciešama pilnvarošana
 setting_self_registration: Pašreģistrēšanās
 setting_attachment_max_size: Pielikuma maksimālais izmērs
 setting_issues_export_limit: Uzdevumu eksporta ierobežojums
 setting_mail_from: "E-pasta adrese informācijas nosūtīšanai"
 setting_bcc_recipients: "Saņēmēju adreses neparādīsies citu saņēmēju vēstulēs (bcc)"
 setting_plain_text_mail: "Vēstule brīvā tekstā (bez HTML)"
 setting_host_name: Hosta nosaukums un piekļuves ceļš
 setting_text_formatting: Teksta formatēšana
 setting_wiki_compression: Wiki vēstures saspiešana
 setting_feeds_limit: Barotnes satura ierobežojums
 setting_default_projects_public: Jaunie projekti noklusēti ir publiski pieejami
 setting_autofetch_changesets: "Automātiski lietot jaunāko versiju, pieslēdzoties repozitorijam (Autofetch)"
 setting_sys_api_enabled: Ieslēgt WS repozitoriju menedžmentam
 setting_commit_ref_keywords: Norādes atslēgvārdi
 setting_commit_fix_keywords: Fiksējošie atslēgvārdi
 setting_autologin: Automātiskā pieslēgšanās
 setting_date_format: Datuma formāts
 setting_time_format: Laika formāts
 setting_cross_project_issue_relations: "Atļaut starp-projektu uzdevumu relācijas"
 setting_issue_list_default_columns: Noklusēti rādītās kolonnas uzdevumu sarakstā
 setting_repositories_encodings: Repozitoriju kodējumi
 setting_commit_logs_encoding: Kodēt ziņojumus
 setting_emails_footer: "E-pastu kājene"
 setting_protocol: Protokols
 setting_per_page_options: Objekti vienā lapā
 setting_user_format: Lietotāju rādīšanas formāts
 setting_activity_days_default: Dienus skaits aktivitāšu rādīšanai aktivitāšu sadaļā
 setting_display_subprojects_issues: Rādīt apakšprojekta uzdevumus galvenajā projektā pēc noklusējuma
 setting_enabled_scm: Lietot SCM
 setting_mail_handler_body_delimiters: "Saīsināt pēc vienas no šim rindām"
 setting_mail_handler_api_enabled: "Lietot WS ienākošajiem e-pastiem"
 setting_mail_handler_api_key: API atslēga
 setting_sequential_project_identifiers: Ģenerēt secīgus projektu identifikatorus
 setting_gravatar_enabled: Izmantot Gravatar lietotāju ikonas
 setting_gravatar_default: Noklusētais Gravatar attēls
 setting_diff_max_lines_displayed: Maksimālais rādīto diff rindu skaits
 setting_file_max_size_displayed: Maksimālais izmērs iekļautajiem teksta failiem
 setting_repository_log_display_limit: Maksimālais žurnāla datnē rādīto revīziju skaits
 setting_openid: Atļaut OpenID pieslēgšanos un reģistrēšanos
 setting_password_min_length: Minimālais paroles garums
 setting_new_project_user_role_id: Loma, kura tiek piešķirta ne-administratora lietotājam, kurš izveido projektu
 setting_default_projects_modules: Noklusētie lietotie moduļi jaunam projektam
 setting_issue_done_ratio: Aprēķināt uzdevuma izpildes koeficientu ar
 setting_issue_done_ratio_issue_field: uzdevuma lauku
 setting_issue_done_ratio_issue_status: uzdevuma statusu
 setting_start_of_week: Sākt kalendāru ar
 setting_rest_api_enabled: Lietot REST web-servisu
 setting_cache_formatted_text: Kešot formatētu tekstu
 
 permission_add_project: Izveidot projektu
 permission_add_subprojects: Izveidot apakšprojektu
 permission_edit_project: Rediģēt projektu
 permission_select_project_modules: Izvēlēties projekta moduļus
 permission_manage_members: Pārvaldīt dalībniekus
 permission_manage_project_activities: Pārvaldīt projekta aktivitātes
 permission_manage_versions: Pārvaldīt versijas
 permission_manage_categories: Pārvaldīt uzdevumu kategorijas
 permission_view_issues: Apskatīt uzdevumus
 permission_add_issues: Pievienot uzdevumus
 permission_edit_issues: Rediģēt uzdevumus
 permission_manage_issue_relations: Pārvaldīt uzdevumu relācijas
 permission_add_issue_notes: Pievienot piezīmes
 permission_edit_issue_notes: Rediģēt piezīmes
 permission_edit_own_issue_notes: Rediģēt paša piezīmes
 permission_move_issues: Pārvietot uzdevumus
 permission_delete_issues: Dzēst uzdevumus
 permission_manage_public_queries: Pārvaldīt publiskos pieprasījumus
 permission_save_queries: Saglabāt pieprasījumus
 permission_view_gantt: Skatīt Ganta diagrammu
 permission_view_calendar: Skatīt kalendāru
 permission_view_issue_watchers: Skatīt vērotāju sarakstu
 permission_add_issue_watchers: Pievienot vērotājus
 permission_delete_issue_watchers: Dzēst vērotājus
 permission_log_time: Piereģistrēt pavadīto laiku
 permission_view_time_entries: Skatīt pavadīto laiku
 permission_edit_time_entries: Rdiģēt laika reģistrus
 permission_edit_own_time_entries: Rediģēt savus laika reģistrus
 permission_manage_news: Pārvaldīt jaunumus
 permission_comment_news: Komentēt jaunumus
 permission_manage_documents: Pārvaldīt dokumentus
 permission_view_documents: Skatīt dokumentus
 permission_manage_files: Pārvaldīt failus
 permission_view_files: Skatīt failus
 permission_manage_wiki: Pārvaldīt wiki
 permission_rename_wiki_pages: Pārsaukt wiki lapas
 permission_delete_wiki_pages: Dzēst wiki lapas
 permission_view_wiki_pages: Skatīt wiki
 permission_view_wiki_edits: Skatīt wiki vēsturi
 permission_edit_wiki_pages: Rdiģēt wiki lapas
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Dzēst pielikumus
 permission_protect_wiki_pages: Projekta wiki lapas
 permission_manage_repository: Pārvaldīt repozitoriju
 permission_browse_repository: Pārlūkot repozitoriju
 permission_view_changesets: Skatīt izmaiņu kopumus 
 permission_commit_access: Atļaut piekļuvi
 permission_manage_boards: Pārvaldīt ziņojumu dēļus
 permission_view_messages: Skatīt ziņas
 permission_add_messages: Publicēt ziņas
 permission_edit_messages: Rediģēt ziņas
 permission_edit_own_messages: Rediģēt savas ziņas
 permission_delete_messages: Dzēst ziņas
 permission_delete_own_messages: Dzēst savas ziņas
 permission_export_wiki_pages: Eksportēt Wiki lapas
 
 project_module_issue_tracking: Uzdevumu uzskaite
 project_module_time_tracking: Laika uzskaite
 project_module_news: Jaunumi
 project_module_documents: Dokumenti
 project_module_files: Datnes
 project_module_wiki: Wiki
 project_module_repository: Repozitorijs
 project_module_boards: Ziņojumu dēļi
 
 label_user: Lietotājs
 label_user_plural: Lietotāji
 label_user_new: Jauns lietotājs
 label_user_anonymous: Anonīms
 label_project: Projekts
 label_project_new: Jauns projekts
 label_project_plural: Projekti
 label_x_projects:
  zero: nav projektu
  one:  1 projekts
  other: "%{count} projekti"
 label_project_all: Visi projekti
 label_project_latest: Jaunākie projekti
 label_issue: Uzdevums
 label_issue_new: Jauns uzdevums
 label_issue_plural: Uzdevumi
 label_issue_view_all: Skatīt visus uzdevumus
 label_issues_by: "Kārtot pēc %{value}"
 label_issue_added: Uzdevums pievienots
 label_issue_updated: Uzdevums atjaunots
 label_document: Dokuments
 label_document_new: Jauns dokuments
 label_document_plural: Dokumenti
 label_document_added: Dokuments pievienots
 label_role: Loma
 label_role_plural: Lomas
 label_role_new: Jauna loma
 label_role_and_permissions: Lomas un atļaujas
 label_member: Dalībnieks
 label_member_new: Jauns dalībnieks
 label_member_plural: Dalībnieki
 label_tracker: Trakeris
 label_tracker_plural: Trakeri
 label_tracker_new: Jauns trakeris
 label_workflow: Darba gaita
 label_issue_status: Uzdevuma statuss
 label_issue_status_plural: Uzdevumu statusi
 label_issue_status_new: Jauns statuss
 label_issue_category: Uzdevuma kategorija
 label_issue_category_plural: Uzdevumu kategorijas
 label_issue_category_new: Jauna kategorija
 label_custom_field: Pielāgojams lauks
 label_custom_field_plural: Pielāgojami lauki
 label_custom_field_new: Jauns pielāgojams lauks
 label_enumerations: Uzskaitījumi
 label_enumeration_new: Jauna vērtība
 label_information: Informācija
 label_information_plural: Informācija
 label_please_login: Lūdzu pieslēdzieties
 label_register: Reģistrēties
 label_login_with_open_id_option: vai pieslēgties ar OpenID
 label_password_lost: Nozaudēta parole
 label_home: Sākums
 label_my_page: Mana lapa
 label_my_account: Mans konts
 label_my_projects: Mani projekti
 label_administration: Administrācija
 label_login: Pieslēgties
 label_logout: Atslēgties
 label_help: Palīdzība
 label_reported_issues: Ziņotie uzdevumi
 label_assigned_to_me_issues: Man piesaistītie uzdevumi
 label_last_login: Pēdējā pieslēgšanās
 label_registered_on: Reģistrējies
 label_activity: Aktivitāte
 label_overall_activity: Kopējās aktivitātes
 label_user_activity: "Lietotāja %{value} aktivitātes"
 label_new: Jauns
 label_logged_as: Pieslēdzies kā
 label_environment: Vide
 label_authentication: Pilnvarošana
 label_auth_source: Pilnvarošanas režīms
 label_auth_source_new: Jauns pilnvarošanas režīms
 label_auth_source_plural: Pilnvarošanas režīmi
 label_subproject_plural: Apakšprojekti
 label_subproject_new: Jauns apakšprojekts
 label_and_its_subprojects: "%{value} un apakšprojekti"
 label_min_max_length: Minimālais - Maksimālais garums
 label_list: Saraksts
 label_date: Datums
 label_integer: Vesels skaitlis
 label_float: Decimālskaitlis
 label_boolean: Patiesuma vērtība
 label_string: Teksts
 label_text: Garš teksts
 label_attribute: Atribūts
 label_attribute_plural: Atribūti
 label_download: "%{count} Lejupielāde"
 label_download_plural: "%{count} Lejupielādes"
 label_no_data: Nav datu, ko parādīt
 label_change_status: Mainīt statusu
 label_history: Vēsture
 label_attachment: Pielikums
 label_attachment_new: Jauns pielikums
 label_attachment_delete: Dzēst pielikumu
 label_attachment_plural: Pielikumi
 label_file_added: Lauks pievienots
 label_report: Atskaite
 label_report_plural: Atskaites
 label_news: Ziņa
 label_news_new: Pievienot ziņu
 label_news_plural: Ziņas
 label_news_latest: Jaunākās ziņas
 label_news_view_all: Skatīt visas ziņas
 label_news_added: Ziņas pievienotas
 label_settings: Iestatījumi
 label_overview: Pārskats
 label_version: Versija
 label_version_new: Jauna versija
 label_version_plural: Versijas
 label_close_versions: Aizvērt pabeigtās versijas
 label_confirmation: Apstiprinājums
 label_export_to: 'Pieejams arī:'
 label_read: Lasīt...
 label_public_projects: Publiskie projekti
 label_open_issues: atvērts
 label_open_issues_plural: atvērti
 label_closed_issues: slēgts
 label_closed_issues_plural: slēgti
 label_x_open_issues_abbr_on_total:
  zero: 0 atvērti / %{total}
  one:  1 atvērts / %{total}
  other: "%{count} atvērti / %{total}"
 label_x_open_issues_abbr:
  zero: 0 atvērti
  one:  1 atvērts
  other: "%{count} atvērti"
 label_x_closed_issues_abbr:
  zero: 0 slēgti
  one:  1 slēgts
  other: "%{count} slēgti"
 label_total: Kopā
 label_permissions: Atļaujas
 label_current_status: Pašreizējais statuss
 label_new_statuses_allowed: Jauni statusi atļauti
 label_all: visi
 label_none: neviens
 label_nobody: nekas
 label_next: Nākošais
 label_previous: Iepriekšējais
 label_used_by: Izmanto
 label_details: Detaļas
 label_add_note: Pievienot piezīmi
 label_per_page: katrā lapā
 label_calendar: Kalendārs
 label_months_from: mēneši no
 label_gantt: Ganta diagramma
 label_internal: Iekšējais
 label_last_changes: "pēdējās %{count} izmaiņas"
 label_change_view_all: Skatīt visas izmaiņas
 label_personalize_page: Pielāgot šo lapu
 label_comment: Komentārs
 label_comment_plural: Komentāri
 label_x_comments:
  zero: nav komentāru
  one: 1 komentārs
  other: "%{count} komentāri"
 label_comment_add: Pievienot komentāru
 label_comment_added: Komentārs pievienots
 label_comment_delete: Dzēst komentārus
 label_query: Pielāgots pieprasījums
 label_query_plural: Pielāgoti pieprasījumi
 label_query_new: Jauns pieprasījums
 label_filter_add: Pievienot filtru
 label_filter_plural: Filtri
 label_equals: ir
 label_not_equals: nav
 label_in_less_than: ir mazāk kā
 label_in_more_than: ir vairāk kā
 label_greater_or_equal: '>='
 label_less_or_equal: '<='
 label_in: iekš
 label_today: šodien
 label_all_time: visu laiku
 label_yesterday: vakar
 label_this_week: šonedēļ
 label_last_week: pagājušo šonedēļ
 label_last_n_days: "pēdējās %{count} dienas"
 label_this_month: šomēnes
 label_last_month: pagājušo mēnes
 label_this_year: šogad
 label_date_range: Datumu apgabals
 label_less_than_ago: mazāk kā dienas iepriekš
 label_more_than_ago: vairāk kā dienas iepriekš
 label_ago: dienas iepriekš
 label_contains: satur
 label_not_contains: nesatur
 label_day_plural: dienas
 label_repository: Repozitorijs
 label_repository_plural: Repozitoriji
 label_browse: Pārlūkot
 label_modification: "%{count} izmaiņa"
 label_modification_plural: "%{count} izmaiņas"
 label_branch: Zars
 label_tag: Birka 
 label_revision: Revīzija
 label_revision_plural: Revīzijas
 label_revision_id: "Revīzija %{value}"
 label_associated_revisions: Saistītās revīzijas
 label_added: pievienots
 label_modified: modificēts
 label_copied: nokopēts
 label_renamed: pārsaukts
 label_deleted: dzēsts
 label_latest_revision: Pēdējā revīzija
 label_latest_revision_plural: Pēdējās revīzijas
 label_view_revisions: Skatīt revīzijas
 label_view_all_revisions: Skatīt visas revīzijas
 label_max_size: Maksimālais izmērs
 label_sort_highest: Pārvietot uz augšu
 label_sort_higher: Pārvietot soli augšup
 label_sort_lower: Pārvietot uz leju
 label_sort_lowest: Pārvietot vienu soli uz leju
 label_roadmap: Ceļvedis
 label_roadmap_due_in: "Sagaidāms pēc %{value}"
 label_roadmap_overdue: "nokavēts %{value}"
 label_roadmap_no_issues: Šai versijai nav uzdevumu
 label_search: Meklēt
 label_result_plural: Rezultāti
 label_all_words: Visi vārdi
 label_wiki: Wiki
 label_wiki_edit: Wiki labojums
 label_wiki_edit_plural: Wiki labojumi
 label_wiki_page: Wiki lapa
 label_wiki_page_plural: Wiki lapas
 label_index_by_title: Indeksēt pēc nosaukuma
 label_index_by_date: Indeksēt pēc datuma
 label_current_version: Tekošā versija
 label_preview: Priekšskatījums
 label_feed_plural: Barotnes
 label_changes_details: Visu izmaiņu detaļas
 label_issue_tracking: Uzdevumu uzskaite
 label_spent_time: Pavadītais laiks
 label_f_hour: "%{value} stunda"
 label_f_hour_plural: "%{value} stundas"
 label_time_tracking: Laika uzskaite
 label_change_plural: Izmaiņas
 label_statistics: Statistika
 label_commits_per_month: Nodevumi mēnesī
 label_commits_per_author: Nodevumi no autora
 label_view_diff: Skatīt atšķirības
 label_diff_inline: iekļauts
 label_diff_side_by_side: blakus
 label_options: Opcijas
 label_copy_workflow_from: Kopēt darba plūsmu no
 label_permissions_report: Atļauju atskaite
 label_watched_issues: Vērotie uzdevumi
 label_related_issues: Saistītie uzdevumi
 label_applied_status: Piešķirtais statuss
 label_loading: Lādējas...
 label_relation_new: Jauna relācija
 label_relation_delete: Dzēst relāciju
 label_relates_to: saistīts ar
 label_duplicates: dublikāti
 label_duplicated_by: dublējas ar
 label_blocks: bloķē
 label_blocked_by: nobloķējis
 label_precedes: pirms
 label_follows: seko
 label_end_to_start: no beigām uz sākumu
 label_end_to_end: no beigām uz beigām
 label_start_to_start: no sākuma uz sākumu
 label_start_to_end: no sākuma uz beigām
 label_stay_logged_in: Atcerēties mani
 label_disabled: izslēgts
 label_show_completed_versions: Rādīt pabeigtās versijas
 label_me: es
 label_board: Forums
 label_board_new: Jauns forums
 label_board_plural: Forumi
 label_board_locked: Slēgts
 label_board_sticky: Svarīgs
 label_topic_plural: Tēmas
 label_message_plural: Ziņas
 label_message_last: Pēdējā ziņa
 label_message_new: Jauna ziņa
 label_message_posted: Ziņa pievienota
 label_reply_plural: Atbildes
 label_send_information: Sūtīt konta informāciju lietotājam
 label_year: Gads
 label_month: Mēnesis
 label_week: Nedēļa
 label_date_from: No
 label_date_to: Kam
 label_language_based: Izmantot lietotāja valodu
 label_sort_by: "Kārtot pēc %{value}"
 label_send_test_email: "Sūtīt testa e-pastu"
 label_feeds_access_key: RSS piekļuves atslēga
 label_missing_feeds_access_key: Trūkst RSS piekļuves atslēgas
 label_feeds_access_key_created_on: "RSS piekļuves atslēga izveidota pirms %{value}"
 label_module_plural: Moduļi
 label_added_time_by: "Pievienojis %{author} pirms %{age}"
 label_updated_time_by: "Atjaunojis %{author} pirms %{age}"
 label_updated_time: "Atjaunots pirms %{value}"
 label_jump_to_a_project: Pāriet uz projektu...
 label_file_plural: Datnes
 label_changeset_plural: Izmaiņu kopumi
 label_default_columns: Noklusētās kolonnas
 label_no_change_option: (Nav izmaiņu)
 label_bulk_edit_selected_issues: Labot visus izvēlētos uzdevumus
 label_theme: Tēma
 label_default: Noklusēts
 label_search_titles_only: Meklēt tikai nosaukumos
 label_user_mail_option_all: "Par visiem notikumiem visos manos projektos"
 label_user_mail_option_selected: "Par visiem notikumiem tikai izvēlētajos projektos..."
 label_user_mail_no_self_notified: "Neziņot man par izmaiņām, kuras veicu es pats"
 label_registration_activation_by_email: "konta aktivizācija caur e-pastu"
 label_registration_manual_activation: manuālā konta aktivizācija
 label_registration_automatic_activation: automātiskā konta aktivizācija
 label_display_per_page: "Rādīt vienā lapā: %{value}"
 label_age: Vecums
 label_change_properties: Mainīt atribūtus
 label_general: Galvenais
 label_more: Vēl
 label_scm: SCM
 label_plugins: Spraudņi
 label_ldap_authentication: LDAP pilnvarošana
 label_downloads_abbr: L-lād.
 label_optional_description: "Apraksts (neobligāts)"
 label_add_another_file: Pievienot citu failu
 label_preferences: Priekšrocības
 label_chronological_order: Hronoloģiskā kārtībā
 label_reverse_chronological_order: Apgriezti hronoloģiskā kārtībā
 label_planning: Plānošana
 label_incoming_emails: "Ienākošie e-pasti"
 label_generate_key: Ģenerēt atslēgu
 label_issue_watchers: Vērotāji
 label_example: Piemērs
 label_display: Rādīt
 label_sort: Kārtot
 label_ascending: Augoši
 label_descending: Dilstoši
 label_date_from_to: "No %{start} līdz %{end}"
 label_wiki_content_added: Wiki lapa pievienota
 label_wiki_content_updated: Wiki lapa atjaunota
 label_group: Grupa
 label_group_plural: Grupas
 label_group_new: Jauna grupa
 label_time_entry_plural: Pavadītais laiks
 label_version_sharing_none: Nav koplietošanai
 label_version_sharing_descendants: Ar apakšprojektiem
 label_version_sharing_hierarchy: Ar projektu hierarhiju
 label_version_sharing_tree: Ar projekta koku
 label_version_sharing_system: Ar visiem projektiem
 label_update_issue_done_ratios: Atjaunot uzdevuma veikuma attiecību
 label_copy_source: Avots
 label_copy_target: Mērķis
 label_copy_same_as_target: Tāds pats kā mērķis
 label_display_used_statuses_only: "Rādīt tikai statusus, ko lieto šis trakeris"
 label_api_access_key: API pieejas atslēga
 label_missing_api_access_key: Trūkst API pieejas atslēga
 label_api_access_key_created_on: "API pieejas atslēga izveidota pirms %{value}"
 
 button_login: Pieslēgties
 button_submit: Nosūtīt
 button_save: Saglabāt
 button_check_all: Atzīmēt visu
 button_uncheck_all: Noņemt visus atzīmējumus
 button_delete: Dzēst
 button_create: Izveidot
 button_create_and_continue: Izveidot un turpināt
 button_test: Testēt
 button_edit: Labot
 button_add: Pievienot
 button_change: Mainīt
 button_apply: Apstiprināt
 button_clear: Notīrīt
 button_lock: Slēgt
 button_unlock: Atslēgt
 button_download: Lejuplādēt
 button_list: Saraksts
 button_view: Skats
 button_move: Pārvietot
 button_move_and_follow: Pārvietot un sekot
 button_back: Atpakaļ
 button_cancel: Atcelt
 button_activate: Aktivizēt
 button_sort: Kārtot
 button_log_time: Ilgs laiks
 button_rollback: Atjaunot uz šo versiju
 button_watch: Vērot
 button_unwatch: Nevērot
 button_reply: Atbildēt
 button_archive: Arhivēt
 button_unarchive: Atarhivēt
 button_reset: Atiestatīt
 button_rename: Pārsaukt
 button_change_password: Mainīt paroli
 button_copy: Kopēt
 button_copy_and_follow: Kopēt un sekot
 button_annotate: Pierakstīt paskaidrojumu
 button_update: Atjaunot
 button_configure: Konfigurēt
 button_quote: Citāts
 button_duplicate: Dublēt
 button_show: Rādīt
 
 status_active: aktīvs
 status_registered: reģistrēts
 status_locked: slēgts
 
 version_status_open: atvērta
 version_status_locked: slēgta
 version_status_closed: aizvērta

 field_active: Aktīvs
 
 text_select_mail_notifications: "Izvēlieties darbības, par kurām vēlaties saņemt ziņojumus e-pastā"
 text_regexp_info: "piem. ^[A-Z0-9]+$"
 text_min_max_length_info: "0 nozīmē, ka nav ierobežojumu"
 text_project_destroy_confirmation: "Vai tiešām vēlaties dzēst šo projektu un ar to saistītos datus?"
 text_subprojects_destroy_warning: " apakšprojekts(i): %{value} arī tiks dzēsts(i)."
 text_workflow_edit: Lai labotu darba plūsmu, izvēlieties lomu un trakeri
 text_are_you_sure: "Vai esat pārliecināts?"
 text_journal_changed: "%{label} mainīts no %{old} uz %{new}"
 text_journal_set_to: "%{label} iestatīts uz %{value}"
 text_journal_deleted: "%{label} dzēsts (%{old})"
 text_journal_added: "%{label} %{value} pievienots"
 text_tip_issue_begin_day: uzdevums sākas šodien
 text_tip_issue_end_day: uzdevums beidzas šodien
 text_tip_issue_begin_end_day: uzdevums sākas un beidzas šodien
 text_project_identifier_info: 'Tikai mazie burti (a-z), cipari un domuzīmes ir atļauti.<br />Kad saglabāts, identifikators nevar tikt mainīts.'
 text_caracters_maximum: "%{count} simboli maksimāli."
 text_caracters_minimum: "Jābūt vismaz %{count} simbolu garumā."
 text_length_between: "Garums starp %{min} un %{max} simboliem."
 text_tracker_no_workflow: Šim trakerim nav definēta darba plūsma
 text_unallowed_characters: Neatļauti simboli
 text_comma_separated: "Atļautas vairākas vērtības (atdalīt ar komatu)."
 text_line_separated: "Atļautas vairākas vērtības (rakstīt katru savā rindā)."
 text_issues_ref_in_commit_messages: "Izmaiņu salīdzināšana izejot no ziņojumiem"
 text_issue_added: "Uzdevumu %{id} pievienojis %{author}."
 text_issue_updated: "Uzdevumu %{id} atjaunojis %{author}."
 text_wiki_destroy_confirmation: "Vai esat drošs, ka vēlaties dzēst šo wiki un visu tās saturu?"
 text_issue_category_destroy_question: "Daži uzdevumi (%{count}) ir nozīmēti šai kategorijai. Ko Jūs vēlaties darīt?"
 text_issue_category_destroy_assignments: Dzēst kategoriju nozīmējumus
 text_issue_category_reassign_to: Nozīmēt uzdevumus šai kategorijai
 text_user_mail_option: "No neizvēlētajiem projektiem Jūs saņemsiet ziņojumus e-pastā tikai par notikumiem, kuriem Jūs sekojat vai kuros esat iesaistīts." 
 text_no_configuration_data: "Lomas, trakeri, uzdevumu statusi un darba plūsmas vēl nav konfigurētas.\nĻoti ieteicams ielādēt noklusēto konfigurāciju. Pēc ielādēšanas to būs iespējams modificēt."
 text_load_default_configuration: Ielādēt noklusēto konfigurāciju
 text_status_changed_by_changeset: "Apstiprināts izmaiņu kopumā %{value}."
 text_issues_destroy_confirmation: 'Vai tiešām vēlaties dzēst izvēlēto uzdevumu(us)?'
 text_select_project_modules: 'Izvēlieties moduļus šim projektam:'
 text_default_administrator_account_changed: Noklusētais administratora konts mainīts
 text_file_repository_writable: Pielikumu direktorijā atļauts rakstīt
 text_plugin_assets_writable: Spraudņu kataloga direktorijā atļauts rakstīt
 text_rmagick_available: "RMagick pieejams (neobligāts)"
 text_destroy_time_entries_question: "%{hours} stundas tika ziņotas par uzdevumu, ko vēlaties dzēst. Ko darīt?"
 text_destroy_time_entries: Dzēst ziņotās stundas
 text_assign_time_entries_to_project: Piešķirt ziņotās stundas projektam
 text_reassign_time_entries: 'Piešķirt ziņotās stundas uzdevumam:'
 text_user_wrote: "%{value} rakstīja:"
 text_enumeration_destroy_question: "%{count} objekti ir piešķirti šai vērtībai."
 text_enumeration_category_reassign_to: 'Piešķirt tos šai vērtībai:'
857
 text_email_delivery_not_configured: "E-pastu nosūtīšana nav konfigurēta, un ziņojumi ir izslēgti.\nKonfigurējiet savu SMTP serveri datnē config/configuration.yml un pārstartējiet lietotni."
858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923
 text_repository_usernames_mapping: "Izvēlieties vai atjaunojiet Redmine lietotāju, saistītu ar katru lietotājvārdu, kas atrodams repozitorija žurnālā.\nLietotāji ar to pašu Redmine un repozitorija lietotājvārdu būs saistīti automātiski."
 text_diff_truncated: '... Šis diff tika nošķelts, jo tas pārsniedz maksimālo izmēru, ko var parādīt.'
 text_custom_field_possible_values_info: 'Katra vērtības savā rindā'
 text_wiki_page_destroy_question: "Šij lapai ir %{descendants} apakšlapa(as) un pēcnācēji. Ko darīt?"
 text_wiki_page_nullify_children: "Paturēt apakšlapas pamatlapas"
 text_wiki_page_destroy_children: "Dzēst apakšlapas un visus pēcnācējus"
 text_wiki_page_reassign_children: "Piešķirt apakšlapas šai lapai"
 text_own_membership_delete_confirmation: "Jūs tūlīt dzēsīsiet dažas vai visas atļaujas, un Jums pēc tam var nebūt atļauja labot šo projektu.\nVai turpināt?"
 
 default_role_manager: Menedžeris
 default_role_developer: Izstrādātājs
 default_role_reporter: Ziņotājs
 default_tracker_bug: Kļūda
 default_tracker_feature: Iezīme
 default_tracker_support: Atbalsts
 default_issue_status_new: Jauns
 default_issue_status_in_progress: Attīstībā
 default_issue_status_resolved: Atrisināts
 default_issue_status_feedback: Atsauksmes
 default_issue_status_closed: Slēgts
 default_issue_status_rejected: Noraidīts
 default_doc_category_user: Lietotāja dokumentācija
 default_doc_category_tech: Tehniskā dokumentācija
 default_priority_low: Zema
 default_priority_normal: Normāla
 default_priority_high: Augsta
 default_priority_urgent: Steidzama
 default_priority_immediate: Tūlītēja
 default_activity_design: Dizains
 default_activity_development: Izstrādāšana
 
 enumeration_issue_priorities: Uzdevumu prioritātes
 enumeration_doc_categories: Dokumentu kategorijas
 enumeration_activities: Aktivitātes (laika uzskaite)
 enumeration_system_activity: Sistēmas aktivitātes

 error_can_not_delete_custom_field: Unable to delete custom field
 permission_manage_subtasks: Manage subtasks
 label_profile: Profile
 error_unable_to_connect: Unable to connect (%{value})
 error_can_not_remove_role: This role is in use and can not be deleted.
 field_parent_issue: Parent task
 error_unable_delete_issue_status: Unable to delete issue status
 label_subtask_plural: Subtasks
 error_can_not_delete_tracker: This tracker contains issues and can't be deleted.
 label_project_copy_notifications: Send email notifications during the project copy
 field_principal: Principal
 label_my_page_block: My page block
 notice_failed_to_save_members: "Failed to save member(s): %{errors}."
 text_zoom_out: Zoom out
 text_zoom_in: Zoom in
 notice_unable_delete_time_entry: Unable to delete time log entry.
 label_overall_spent_time: Overall spent time
 field_time_entries: Log time
 project_module_gantt: Gantt
 project_module_calendar: Calendar
 button_edit_associated_wikipage: "Edit associated Wiki page: %{page_title}"
 text_are_you_sure_with_children: Delete issue and all child issues?
 field_text: Text field
 label_user_mail_option_only_owner: Only for things I am the owner of
 setting_default_notification_option: Default notification option
 label_user_mail_option_only_my_events: Only for things I watch or I'm involved in
 label_user_mail_option_only_assigned: Only for things I am assigned to
 label_user_mail_option_none: No events
 field_member_of_group: Assignee's group
 field_assigned_to_role: Assignee's role
924
 notice_not_authorized_archived_project: The project you're trying to access has been archived.
925 926
 label_principal_search: "Search for user or group:"
 label_user_search: "Search for user:"
jplang's avatar
jplang committed
927 928
 field_visible: Visible
 setting_emails_header: Emails header
jplang's avatar
jplang committed
929
 setting_commit_logtime_activity_id: Activity for logged time
930
 text_time_logged_by_changeset: Applied in changeset %{value}.
jplang's avatar
jplang committed
931
 setting_commit_logtime_enabled: Enable time logging
932
 notice_gantt_chart_truncated: The chart was truncated because it exceeds the maximum number of items that can be displayed (%{max})
jplang's avatar
jplang committed
933
 setting_gantt_items_limit: Maximum number of items displayed on the gantt chart
jplang's avatar
jplang committed
934 935
 field_warn_on_leaving_unsaved: Warn me when leaving a page with unsaved text
 text_warn_on_leaving_unsaved: The current page contains unsaved text that will be lost if you leave this page.
936
 label_my_queries: My custom queries
jplang's avatar
jplang committed
937
 text_journal_changed_no_detail: "%{label} updated"
jplang's avatar
jplang committed
938
 label_news_comment_added: Comment added to a news
939 940
 button_expand_all: Expand all
 button_collapse_all: Collapse all
941 942
 label_additional_workflow_transitions_for_assignee: Additional transitions allowed when the user is the assignee
 label_additional_workflow_transitions_for_author: Additional transitions allowed when the user is the author
943
 label_bulk_edit_selected_time_entries: Bulk edit selected time entries