ro.yml 40.7 KB
Newer Older
1
ro:
2
 direction: ltr
3 4 5 6 7
 date:
  formats:
   default: "%d-%m-%Y"
   short: "%d %b"
   long: "%d %B %Y"
winterheart's avatar
winterheart committed
8 9
   only_day: "%e"
   
10 11
  day_names: [Duminică, Luni, Marti, Miercuri, Joi, Vineri, Sâmbătă]
  abbr_day_names: [Dum, Lun, Mar, Mie, Joi, Vin, Sâm]
winterheart's avatar
winterheart committed
12 13
   
  # Don't forget the nil at the beginning; there's no such thing as a 0th month
14 15
  month_names: [~, Ianuarie, Februarie, Martie, Aprilie, Mai, Iunie, Iulie, August, Septembrie, Octombrie, Noiembrie, Decembrie]
  abbr_month_names: [~, Ian, Feb, Mar, Apr, Mai, Iun, Iul, Aug, Sep, Oct, Noi, Dec]
winterheart's avatar
winterheart committed
16
  # Used in date_select and datime_select.
17 18 19 20
  order:
   - :day
   - :month
   - :year
winterheart's avatar
winterheart committed
21

22 23
 time:
  formats:
winterheart's avatar
winterheart committed
24 25
   default: "%m/%d/%Y %I:%M %p"
   time: "%I:%M %p"
26
   short: "%d %b %H:%M"
winterheart's avatar
winterheart committed
27 28 29
   long: "%B %d, %Y %H:%M"
  am: "am"
  pm: "pm"
30 31 32
   
 datetime:
  distance_in_words:
33
   half_a_minute: "jumătate de minut"
34
   less_than_x_seconds:
35
    one:  "mai puțin de o secundă"
36
    other: "mai puțin de %{count} secunde"
37
   x_seconds:
38
    one:  "o secundă"
39
    other: "%{count} secunde"
40
   less_than_x_minutes:
41
    one:  "mai puțin de un minut"
42
    other: "mai puțin de %{count} minute"
43
   x_minutes:
winterheart's avatar
winterheart committed
44
    one:  "un minut"
45
    other: "%{count} minute"
46
   about_x_hours:
47
    one:  "aproximativ o oră"
48
    other: "aproximativ %{count} ore"
49
   x_days:
winterheart's avatar
winterheart committed
50
    one:  "o zi"
51
    other: "%{count} zile"
52
   about_x_months:
53
    one:  "aproximativ o lună"
54
    other: "aproximativ %{count} luni"
55
   x_months:
winterheart's avatar
winterheart committed
56
    one:  "o luna"
57
    other: "%{count} luni"
58
   about_x_years:
winterheart's avatar
winterheart committed
59
    one:  "aproximativ un an"
60
    other: "aproximativ %{count} ani"
61
   over_x_years:
winterheart's avatar
winterheart committed
62
    one:  "peste un an"
63
    other: "peste %{count} ani"
jplang's avatar
jplang committed
64 65
   almost_x_years:
    one:  "almost 1 year"
66
    other: "almost %{count} years"
edavis10's avatar
edavis10 committed
67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

 number: 
  human: 
   format: 
    precision: 1
    delimiter: ""
   storage_units: 
    format: "%n %u"
    units: 
     kb: KB
     tb: TB
     gb: GB
     byte: 
      one: Byte
      other: Bytes
     mb: MB
83
    
winterheart's avatar
winterheart committed
84 85 86
# Used in array.to_sentence.
 support:
  array:
87
   sentence_connector: "și"
winterheart's avatar
winterheart committed
88 89
   skip_last_comma: true
   
90 91
 activerecord:
  errors:
jplang's avatar
jplang committed
92 93 94 95
   template:
    header:
     one:  "1 error prohibited this %{model} from being saved"
     other: "%{count} errors prohibited this %{model} from being saved"
96
   messages:
97
    inclusion: "nu este inclus în listă"
98
    exclusion: "este rezervat"
99 100
    invalid: "nu este valid"
    confirmation: "nu este identică"
winterheart's avatar
winterheart committed
101 102
    accepted: "trebuie acceptat"
    empty: "trebuie completat"
103
    blank: "nu poate fi gol"
winterheart's avatar
winterheart committed
104 105
    too_long: "este prea lung"
    too_short: "este prea scurt"
106
    wrong_length: "nu are lungimea corectă"
winterheart's avatar
winterheart committed
107
    taken: "a fost luat deja"
108 109
    not_a_number: "nu este un număr"
    not_a_date: "nu este o dată validă"
110 111
    greater_than: "trebuie fie mai mare de %{count}"
    greater_than_or_equal_to: "trebuie fie mai mare sau egal cu %{count}"
112
    equal_to: "trebuie fie egal cu {count}}"
113 114
    less_than: "trebuie fie mai mic decat %{count}"
    less_than_or_equal_to: "trebuie fie mai mic sau egal cu %{count}"
115 116 117 118 119
    odd: "trebuie fie impar"
    even: "trebuie fie par"
    greater_than_start_date: "trebuie fie după data de început"
    not_same_project: "trebuie aparțină aceluiași proiect"
    circular_dependency: "Această relație ar crea o dependență circulară"
120
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "An issue can not be linked to one of its subtasks"
121

122
 actionview_instancetag_blank_option: Selectați
123 124 125 126 127
 
 general_text_No: 'Nu'
 general_text_Yes: 'Da'
 general_text_no: 'nu'
 general_text_yes: 'da'
128 129 130 131 132
 general_lang_name: 'Română'
 general_csv_separator: '.'
 general_csv_decimal_separator: ','
 general_csv_encoding: UTF-8
 general_pdf_encoding: UTF-8
winterheart's avatar
winterheart committed
133
 general_first_day_of_week: '2'
134
 
winterheart's avatar
winterheart committed
135
 notice_account_updated: Cont actualizat.
136 137 138 139
 notice_account_invalid_creditentials: Utilizator sau parola nevalidă
 notice_account_password_updated: Parolă actualizată.
 notice_account_wrong_password: Parolă greșită
 notice_account_register_done: Contul a fost creat. Pentru activare, urmați legătura trimisă prin email.
winterheart's avatar
winterheart committed
140
 notice_account_unknown_email: Utilizator necunoscut.
141 142 143
 notice_can_t_change_password: Acest cont folosește o sursă externă de autentificare. Nu se poate schimba parola.
 notice_account_lost_email_sent: S-a trimis un email cu instrucțiuni de schimbare a parolei.
 notice_account_activated: Contul a fost activat. Vă puteți autentifica acum.
winterheart's avatar
winterheart committed
144 145
 notice_successful_create: Creat.
 notice_successful_update: Actualizat.
146
 notice_successful_delete: Șters.
winterheart's avatar
winterheart committed
147
 notice_successful_connection: Conectat.
148
 notice_file_not_found: Pagina pe care doriți să o accesați nu există sau a fost ștearsă.
winterheart's avatar
winterheart committed
149
 notice_locking_conflict: Datele au fost actualizate de alt utilizator.
150
 notice_not_authorized: Nu sunteți autorizat sa accesați această pagină.
151 152
 notice_email_sent: "S-a trimis un email către %{value}"
 notice_email_error: "A intervenit o eroare la trimiterea de email (%{value})"
153
 notice_feeds_access_key_reseted: Cheia de acces RSS a fost resetată.
154
 notice_failed_to_save_issues: "Nu s-au putut salva %{count} tichete din cele %{total} selectate: %{ids}."
155 156 157 158
 notice_no_issue_selected: "Niciun tichet selectat! rugăm selectați tichetele pe care doriți le editați."
 notice_account_pending: "Contul dumneavoastră a fost creat și așteaptă aprobarea administratorului."
 notice_default_data_loaded: S-a încărcat configurația implicită.
 notice_unable_delete_version: Nu se poate șterge versiunea.
159
 
160
 error_can_t_load_default_data: "Nu s-a putut încărca configurația implicită: %{value}"
161
 error_scm_not_found: "Nu s-a găsit articolul sau revizia în depozit."
162
 error_scm_command_failed: "A intervenit o eroare la accesarea depozitului: %{value}"
163 164
 error_scm_annotate: "Nu există sau nu poate fi adnotată."
 error_issue_not_found_in_project: 'Tichetul nu a fost găsit sau nu aparține acestui proiect'
165
 
166
 warning_attachments_not_saved: "Nu s-au putut salva %{count} fișiere."
167
 
168
 mail_subject_lost_password: "Parola dumneavoastră: %{value}"
169
 mail_body_lost_password: 'Pentru a schimba parola, accesați:'
170
 mail_subject_register: "Activarea contului %{value}"
171 172 173
 mail_body_register: 'Pentru activarea contului, accesați:'
 mail_body_account_information_external: "Puteți folosi contul „{value}}” pentru a autentifica."
 mail_body_account_information: Informații despre contul dumneavoastră
174 175 176 177
 mail_subject_account_activation_request: "Cerere de activare a contului %{value}"
 mail_body_account_activation_request: "S-a înregistrat un utilizator nou (%{value}). Contul așteaptă aprobarea dumneavoastră:"
 mail_subject_reminder: "%{count} tichete trebuie rezolvate în următoarele %{days} zile"
 mail_body_reminder: "%{count} tichete atribuite dumneavoastră trebuie rezolvate în următoarele %{days} zile:"
winterheart's avatar
winterheart committed
178 179
 
 gui_validation_error: o eroare
180
 gui_validation_error_plural: "%{count} erori"
181 182 183
 
 field_name: Nume
 field_description: Descriere
winterheart's avatar
winterheart committed
184
 field_summary: Rezumat
185
 field_is_required: Obligatoriu
winterheart's avatar
winterheart committed
186 187
 field_firstname: Prenume
 field_lastname: Nume
188 189 190 191
 field_mail: Email
 field_filename: Fișier
 field_filesize: Mărime
 field_downloads: Descărcări
192
 field_author: Autor
winterheart's avatar
winterheart committed
193 194
 field_created_on: Creat la
 field_updated_on: Actualizat la
195 196 197
 field_field_format: Format
 field_is_for_all: Pentru toate proiectele
 field_possible_values: Valori posibile
198 199 200
 field_regexp: Expresie regulară
 field_min_length: lungime minimă
 field_max_length: lungime maximă
201 202 203 204 205
 field_value: Valoare
 field_category: Categorie
 field_title: Titlu
 field_project: Proiect
 field_issue: Tichet
winterheart's avatar
winterheart committed
206
 field_status: Stare
207
 field_notes: Note
winterheart's avatar
winterheart committed
208 209
 field_is_closed: Rezolvat
 field_is_default: Implicit
210
 field_tracker: Tip de tichet
211
 field_subject: Subiect
212 213
 field_due_date: Data finalizării
 field_assigned_to: Atribuit
214
 field_priority: Prioritate
215
 field_fixed_version: Versiune țintă
216 217
 field_user: Utilizator
 field_role: Rol
218
 field_homepage: Pagina principală
219
 field_is_public: Public
220 221
 field_parent: Sub-proiect al
 field_is_in_roadmap: Tichete afișate în plan
222
 field_login: Autentificare
223
 field_mail_notification: Notificări prin e-mail
224
 field_admin: Administrator
225
 field_last_login_on: Ultima autentificare în
226 227 228
 field_language: Limba
 field_effective_date: Data
 field_password: Parola
229
 field_new_password: Parola nouă
230 231 232
 field_password_confirmation: Confirmare
 field_version: Versiune
 field_type: Tip
233
 field_host: Gazdă
234 235 236 237
 field_port: Port
 field_account: Cont
 field_base_dn: Base DN
 field_attr_login: Atribut autentificare
winterheart's avatar
winterheart committed
238 239
 field_attr_firstname: Atribut prenume
 field_attr_lastname: Atribut nume
240
 field_attr_mail: Atribut email
winterheart's avatar
winterheart committed
241
 field_onthefly: Creare utilizator pe loc
242
 field_start_date: Data începerii
winterheart's avatar
winterheart committed
243 244
 field_done_ratio: Realizat (%)
 field_auth_source: Mod autentificare
245
 field_hide_mail: Nu se afișează adresa de email
246 247 248 249 250 251 252 253
 field_comments: Comentariu
 field_url: URL
 field_start_page: Pagina de start
 field_subproject: Subproiect
 field_hours: Ore
 field_activity: Activitate
 field_spent_on: Data
 field_identifier: Identificator
winterheart's avatar
winterheart committed
254
 field_is_filter: Filtru
255
 field_issue_to: Tichet asociat
256
 field_delay: Întârziere
winterheart's avatar
winterheart committed
257
 field_assignable: Se pot atribui tichete acestui rol
258
 field_redirect_existing_links: Redirecționează legăturile existente
winterheart's avatar
winterheart committed
259 260 261
 field_estimated_hours: Timp estimat
 field_column_names: Coloane
 field_time_zone: Fus orar
262
 field_searchable: Căutare
winterheart's avatar
winterheart committed
263
 field_default_value: Valoare implicita
264
 field_comments_sorting: Afișează comentarii
winterheart's avatar
winterheart committed
265
 field_parent_title: Pagina superioara
266 267
 field_editable: Modificabil
 field_watcher: Urmărește
winterheart's avatar
winterheart committed
268
 field_identity_url: URL OpenID
269
 field_content: Conținut
winterheart's avatar
winterheart committed
270
 
271 272 273
 setting_app_title: Titlu aplicație
 setting_app_subtitle: Subtitlu aplicație
 setting_welcome_text: Text de întâmpinare
winterheart's avatar
winterheart committed
274 275
 setting_default_language: Limba implicita
 setting_login_required: Necesita autentificare
276 277 278 279 280 281 282
 setting_self_registration: Înregistrare automată
 setting_attachment_max_size: Mărime maxima atașament
 setting_issues_export_limit: Limită de tichete exportate
 setting_mail_from: Adresa de email a expeditorului
 setting_bcc_recipients: Alți destinatari pentru email (BCC)
 setting_plain_text_mail: Mesaje text (fără HTML)
 setting_host_name: Numele gazdei și calea
winterheart's avatar
winterheart committed
283 284
 setting_text_formatting: Formatare text
 setting_wiki_compression: Comprimare istoric Wiki
285
 setting_feeds_limit: Limita de actualizări din feed
winterheart's avatar
winterheart committed
286
 setting_default_projects_public: Proiectele noi sunt implicit publice
287 288
 setting_autofetch_changesets: Preluare automată a modificărilor din depozit
 setting_sys_api_enabled: Activare WS pentru gestionat depozitul
winterheart's avatar
winterheart committed
289 290
 setting_commit_ref_keywords: Cuvinte cheie pt. referire tichet
 setting_commit_fix_keywords: Cuvinte cheie pt. rezolvare tichet
291 292 293 294 295 296 297
 setting_autologin: Autentificare automată
 setting_date_format: Format dată
 setting_time_format: Format oră
 setting_cross_project_issue_relations: Permite legături de tichete între proiecte
 setting_issue_list_default_columns: Coloane implicite afișate în lista de tichete
 setting_repositories_encodings: Codare pentru depozit
 setting_emails_footer: Subsol email
winterheart's avatar
winterheart committed
298
 setting_protocol: Protocol
299 300 301 302
 setting_per_page_options: Număr de obiecte pe pagină
 setting_user_format: Stil de afișare pentru utilizator
 setting_activity_days_default: Se afișează zile în jurnalul proiectului
 setting_display_subprojects_issues: Afișează implicit tichetele sub-proiectelor în proiectele principale
winterheart's avatar
winterheart committed
303
 setting_enabled_scm: SCM activat
304
 setting_mail_handler_api_enabled: Activare WS pentru email primit
winterheart's avatar
winterheart committed
305
 setting_mail_handler_api_key: cheie API
306 307 308 309 310 311
 setting_sequential_project_identifiers: Generează secvențial identificatoarele de proiect
 setting_gravatar_enabled: Folosește poze Gravatar pentru utilizatori
 setting_diff_max_lines_displayed: Număr maxim de linii de diferență afișate
 setting_file_max_size_displayed: Număr maxim de fișiere text afișate în pagină (inline)
 setting_repository_log_display_limit: Număr maxim de revizii afișate în istoricul fișierului
 setting_openid: Permite înregistrare și autentificare cu OpenID
312
 
313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352
 permission_edit_project: Editează proiectul
 permission_select_project_modules: Alege module pentru proiect
 permission_manage_members: Editează membri
 permission_manage_versions: Editează versiuni
 permission_manage_categories: Editează categorii
 permission_add_issues: Adaugă tichete
 permission_edit_issues: Editează tichete
 permission_manage_issue_relations: Editează relații tichete
 permission_add_issue_notes: Adaugă note
 permission_edit_issue_notes: Editează note
 permission_edit_own_issue_notes: Editează notele proprii
 permission_move_issues: Mută tichete
 permission_delete_issues: Șterge tichete
 permission_manage_public_queries: Editează căutările implicite
 permission_save_queries: Salvează căutările
 permission_view_gantt: Afișează Gantt
 permission_view_calendar: Afișează calendarul
 permission_view_issue_watchers: Afișează lista de persoane interesate
 permission_add_issue_watchers: Adaugă persoane interesate
 permission_log_time: Înregistrează timpul de lucru
 permission_view_time_entries: Afișează timpul de lucru
 permission_edit_time_entries: Editează jurnalele cu timp de lucru
 permission_edit_own_time_entries: Editează jurnalele proprii cu timpul de lucru
 permission_manage_news: Editează știri
 permission_comment_news: Comentează știrile
 permission_manage_documents: Editează documente
 permission_view_documents: Afișează documente
 permission_manage_files: Editează fișiere
 permission_view_files: Afișează fișiere
 permission_manage_wiki: Editează wiki
 permission_rename_wiki_pages: Redenumește pagini wiki
 permission_delete_wiki_pages: Șterge pagini wiki
 permission_view_wiki_pages: Afișează wiki
 permission_view_wiki_edits: Afișează istoricul wiki
 permission_edit_wiki_pages: Editează pagini wiki
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Șterge atașamente
 permission_protect_wiki_pages: Blochează pagini wiki
 permission_manage_repository: Gestionează depozitul
 permission_browse_repository: Răsfoiește depozitul
 permission_view_changesets: Afișează modificările din depozit
winterheart's avatar
winterheart committed
353
 permission_commit_access: Acces commit
354 355
 permission_manage_boards: Editează forum
 permission_view_messages: Afișează mesaje
winterheart's avatar
winterheart committed
356
 permission_add_messages: Scrie mesaje
357 358 359 360
 permission_edit_messages: Editează mesaje
 permission_edit_own_messages: Editează mesajele proprii
 permission_delete_messages: Șterge mesaje
 permission_delete_own_messages: Șterge mesajele proprii
winterheart's avatar
winterheart committed
361 362 363
 
 project_module_issue_tracking: Tichete
 project_module_time_tracking: Timp de lucru
364
 project_module_news: Știri
winterheart's avatar
winterheart committed
365
 project_module_documents: Documente
366
 project_module_files: Fișiere
winterheart's avatar
winterheart committed
367 368 369
 project_module_wiki: Wiki
 project_module_repository: Depozit
 project_module_boards: Forum
370 371 372 373 374 375 376 377
 
 label_user: Utilizator
 label_user_plural: Utilizatori
 label_user_new: Utilizator nou
 label_project: Proiect
 label_project_new: Proiect nou
 label_project_plural: Proiecte
 label_x_projects:
378
  zero: niciun proiect
winterheart's avatar
winterheart committed
379
  one:  un proiect
380
  other: "%{count} proiecte"
381
 label_project_all: Toate proiectele
winterheart's avatar
winterheart committed
382
 label_project_latest: Proiecte noi
383 384 385
 label_issue: Tichet
 label_issue_new: Tichet nou
 label_issue_plural: Tichete
386
 label_issue_view_all: Afișează toate tichetele
387
 label_issues_by: "Sortează după %{value}"
winterheart's avatar
winterheart committed
388 389
 label_issue_added: Adaugat
 label_issue_updated: Actualizat
390 391 392
 label_document: Document
 label_document_new: Document nou
 label_document_plural: Documente
393
 label_document_added: Adăugat
394 395 396
 label_role: Rol
 label_role_plural: Roluri
 label_role_new: Rol nou
397
 label_role_and_permissions: Roluri și permisiuni
398
 label_member: Membru
winterheart's avatar
winterheart committed
399 400
 label_member_new: membru nou
 label_member_plural: Membri
401 402
 label_tracker: Tip de tichet
 label_tracker_plural: Tipuri de tichete
winterheart's avatar
winterheart committed
403
 label_tracker_new: Tip nou de tichet
404
 label_workflow: Mod de lucru
winterheart's avatar
winterheart committed
405 406
 label_issue_status: Stare tichet
 label_issue_status_plural: Stare tichete
407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419
 label_issue_status_new: Stare nouă
 label_issue_category: Categorie de tichet
 label_issue_category_plural: Categorii de tichete
 label_issue_category_new: Categorie nouă
 label_custom_field: Câmp personalizat
 label_custom_field_plural: Câmpuri personalizate
 label_custom_field_new: Câmp nou personalizat
 label_enumerations: Enumerări
 label_enumeration_new: Valoare nouă
 label_information: Informație
 label_information_plural: Informații
 label_please_login: Vă rugăm să vă autentificați
 label_register: Înregistrare
winterheart's avatar
winterheart committed
420
 label_login_with_open_id_option: sau autentificare cu OpenID
421 422
 label_password_lost: Parolă uitată
 label_home: Acasă
423 424 425 426 427
 label_my_page: Pagina mea
 label_my_account: Contul meu
 label_my_projects: Proiectele mele
 label_administration: Administrare
 label_login: Autentificare
428
 label_logout: Ieșire din cont
429
 label_help: Ajutor
winterheart's avatar
winterheart committed
430 431
 label_reported_issues: Tichete
 label_assigned_to_me_issues: Tichetele mele
432
 label_last_login: Ultima conectare
433
 label_registered_on: Înregistrat la
434
 label_activity: Activitate
435
 label_overall_activity: Activitate - vedere de ansamblu
436
 label_user_activity: "Activitate %{value}"
437
 label_new: Nou
winterheart's avatar
winterheart committed
438
 label_logged_as: Autentificat ca
439 440
 label_environment: Mediu
 label_authentication: Autentificare
441
 label_auth_source: Mod de autentificare
winterheart's avatar
winterheart committed
442
 label_auth_source_new: Nou
443 444
 label_auth_source_plural: Moduri de autentificare
 label_subproject_plural: Sub-proiecte
445
 label_and_its_subprojects: "%{value} și sub-proiecte"
446 447 448 449 450 451
 label_min_max_length: lungime min - max
 label_list: Listă
 label_date: Dată
 label_integer: Întreg
 label_float: Zecimal
 label_boolean: Valoare logică
452
 label_string: Text
winterheart's avatar
winterheart committed
453
 label_text: Text lung
454
 label_attribute: Atribut
winterheart's avatar
winterheart committed
455
 label_attribute_plural: Atribute
456 457
 label_download: "%{count} descărcare"
 label_download_plural: "%{count} descărcări"
458 459
 label_no_data: Nu există date de afișat
 label_change_status: Schimbă starea
460
 label_history: Istoric
461 462 463 464 465
 label_attachment: Fișier
 label_attachment_new: Fișier nou
 label_attachment_delete: Șterge fișier
 label_attachment_plural: Fișiere
 label_file_added: Adăugat
466 467
 label_report: Raport
 label_report_plural: Rapoarte
468 469 470 471 472 473 474 475
 label_news: Știri
 label_news_new: Adaugă știre
 label_news_plural: Știri
 label_news_latest: Ultimele știri
 label_news_view_all: Afișează toate știrile
 label_news_added: Adăugat
 label_settings: Setări
 label_overview: Pagină proiect
476
 label_version: Versiune
477
 label_version_new: Versiune nouă
478 479
 label_version_plural: Versiuni
 label_confirmation: Confirmare
480 481
 label_export_to: 'Disponibil și în:'
 label_read: Citește...
482 483 484
 label_public_projects: Proiecte publice
 label_open_issues: deschis
 label_open_issues_plural: deschise
485 486
 label_closed_issues: închis
 label_closed_issues_plural: închise
487
 label_x_open_issues_abbr_on_total:
488 489 490
  zero: 0 deschise / %{total}
  one:  1 deschis / %{total}
  other: "%{count} deschise / %{total}"
491
 label_x_open_issues_abbr:
winterheart's avatar
winterheart committed
492 493
  zero: 0 deschise
  one:  1 deschis
494
  other: "%{count} deschise"
495
 label_x_closed_issues_abbr:
496 497
  zero: 0 închise
  one:  1 închis
498
  other: "%{count} închise"
499 500
 label_total: Total
 label_permissions: Permisiuni
501 502
 label_current_status: Stare curentă
 label_new_statuses_allowed: Stări noi permise
503
 label_all: toate
504
 label_none: niciunul
winterheart's avatar
winterheart committed
505
 label_nobody: nimeni
506 507
 label_next: Înainte
 label_previous: Înapoi
508 509
 label_used_by: Folosit de
 label_details: Detalii
510 511
 label_add_note: Adaugă o notă
 label_per_page: pe pagină
512
 label_calendar: Calendar
winterheart's avatar
winterheart committed
513
 label_months_from: luni de la
514
 label_gantt: Gantt
winterheart's avatar
winterheart committed
515
 label_internal: Intern
516
 label_last_changes: "ultimele %{count} schimbări"
517 518
 label_change_view_all: Afișează toate schimbările
 label_personalize_page: Personalizează aceasta pagina
519 520 521
 label_comment: Comentariu
 label_comment_plural: Comentarii
 label_x_comments:
winterheart's avatar
winterheart committed
522 523
  zero: fara comentarii
  one: 1 comentariu
524
  other: "%{count} comentarii"
525 526 527
 label_comment_add: Adaugă un comentariu
 label_comment_added: Adăugat
 label_comment_delete: Șterge comentariul
winterheart's avatar
winterheart committed
528
 label_query: Cautare personalizata
529 530 531
 label_query_plural: Căutări personalizate
 label_query_new: Căutare nouă
 label_filter_add: Adaugă filtru
532
 label_filter_plural: Filtre
winterheart's avatar
winterheart committed
533 534
 label_equals: este
 label_not_equals: nu este
535 536 537 538 539
 label_in_less_than: în mai puțin de
 label_in_more_than: în mai mult de
 label_in: în
 label_today: astăzi
 label_all_time: oricând
winterheart's avatar
winterheart committed
540
 label_yesterday: ieri
541 542
 label_this_week: săptămâna aceasta
 label_last_week: săptămâna trecută
543
 label_last_n_days: "ultimele %{count} zile"
winterheart's avatar
winterheart committed
544
 label_this_month: luna aceasta
545
 label_last_month: luna trecută
winterheart's avatar
winterheart committed
546 547
 label_this_year: anul acesta
 label_date_range: Perioada
548
 label_less_than_ago: mai puțin de ... zile
winterheart's avatar
winterheart committed
549
 label_more_than_ago: mai mult de ... zile
550 551 552
 label_ago: în urma
 label_contains: conține
 label_not_contains: nu conține
553
 label_day_plural: zile
winterheart's avatar
winterheart committed
554 555
 label_repository: Depozit
 label_repository_plural: Depozite
556
 label_browse: Afișează
557 558
 label_modification: "%{count} schimbare"
 label_modification_plural: "%{count} schimbări"
559 560
 label_revision: Revizie
 label_revision_plural: Revizii
winterheart's avatar
winterheart committed
561
 label_associated_revisions: Revizii asociate
562 563 564 565 566
 label_added: adaugată
 label_modified: modificată
 label_copied: copiată
 label_renamed: redenumită
 label_deleted: ștearsă
567 568
 label_latest_revision: Ultima revizie
 label_latest_revision_plural: Ultimele revizii
569 570
 label_view_revisions: Afișează revizii
 label_max_size: Mărime maximă
winterheart's avatar
winterheart committed
571
 label_sort_highest: Prima
572 573
 label_sort_higher: În sus
 label_sort_lower: În jos
winterheart's avatar
winterheart committed
574 575
 label_sort_lowest: Ultima
 label_roadmap: Planificare
576 577
 label_roadmap_due_in: "De terminat în %{value}"
 label_roadmap_overdue: "Întârziat cu %{value}"
578 579
 label_roadmap_no_issues: Nu există tichete pentru această versiune
 label_search: Caută
580
 label_result_plural: Rezultate
winterheart's avatar
winterheart committed
581
 label_all_words: toate cuvintele
582
 label_wiki: Wiki
winterheart's avatar
winterheart committed
583
 label_wiki_edit: Editare Wiki
584 585
 label_wiki_edit_plural: Editări Wiki
 label_wiki_page: Pagină Wiki
winterheart's avatar
winterheart committed
586
 label_wiki_page_plural: Pagini Wiki
587 588 589 590
 label_index_by_title: Sortează după titlu
 label_index_by_date: Sortează după dată
 label_current_version: Versiunea curentă
 label_preview: Previzualizare
winterheart's avatar
winterheart committed
591
 label_feed_plural: Feed-uri
592 593
 label_changes_details: Detaliile tuturor schimbărilor
 label_issue_tracking: Urmărire tichete
winterheart's avatar
winterheart committed
594
 label_spent_time: Timp alocat
595 596
 label_f_hour: "%{value} oră"
 label_f_hour_plural: "%{value} ore"
597 598
 label_time_tracking: Urmărire timp de lucru
 label_change_plural: Schimbări
599
 label_statistics: Statistici
winterheart's avatar
winterheart committed
600 601
 label_commits_per_month: Commit pe luna
 label_commits_per_author: Commit per autor
602 603 604 605 606
 label_view_diff: Afișează diferențele
 label_diff_inline: în linie
 label_diff_side_by_side: una lângă alta
 label_options: Opțiuni
 label_copy_workflow_from: Copiază modul de lucru de la
winterheart's avatar
winterheart committed
607
 label_permissions_report: Permisiuni
608
 label_watched_issues: Tichete urmărite
winterheart's avatar
winterheart committed
609
 label_related_issues: Tichete asociate
610 611 612 613
 label_applied_status: Stare aplicată
 label_loading: Încarcă...
 label_relation_new: Asociere nouă
 label_relation_delete: Șterge asocierea
winterheart's avatar
winterheart committed
614
 label_relates_to: asociat cu
615
 label_duplicates: duplicate
616 617 618
 label_duplicated_by: la fel ca
 label_blocks: blocări
 label_blocked_by: blocat de
winterheart's avatar
winterheart committed
619
 label_precedes: precede
620 621 622 623 624 625
 label_follows: urmează
 label_end_to_start: de la sfârșit la început
 label_end_to_end: de la sfârșit la sfârșit
 label_start_to_start: de la început la început
 label_start_to_end: de la început la sfârșit
 label_stay_logged_in: Păstrează autentificarea
winterheart's avatar
winterheart committed
626
 label_disabled: dezactivat
627
 label_show_completed_versions: Arată versiunile terminate
winterheart's avatar
winterheart committed
628
 label_me: eu
629 630 631 632 633 634 635
 label_board: Forum
 label_board_new: Forum nou
 label_board_plural: Forumuri
 label_topic_plural: Subiecte
 label_message_plural: Mesaje
 label_message_last: Ultimul mesaj
 label_message_new: Mesaj nou
636 637 638
 label_message_posted: Adăugat
 label_reply_plural: Răspunsuri
 label_send_information: Trimite utilizatorului informațiile despre cont
639
 label_year: An
640 641
 label_month: Lună
 label_week: Săptămână
642
 label_date_from: De la
winterheart's avatar
winterheart committed
643
 label_date_to: La
644
 label_language_based: Un funcție de limba de afișare a utilizatorului
645
 label_sort_by: "Sortează după %{value}"
646
 label_send_test_email: Trimite email de test
647
 label_feeds_access_key_created_on: "Cheie de acces creată acum %{value}"
648
 label_module_plural: Module
649 650 651
 label_added_time_by: "Adăugat de %{author} acum %{age}"
 label_updated_time_by: "Actualizat de %{author} acum %{age}"
 label_updated_time: "Actualizat acum %{value}"
winterheart's avatar
winterheart committed
652
 label_jump_to_a_project: Alege proiectul...
653 654 655 656 657
 label_file_plural: Fișiere
 label_changeset_plural: Schimbări
 label_default_columns: Coloane implicite
 label_no_change_option: (fără schimbări)
 label_bulk_edit_selected_issues: Editează toate tichetele selectate
winterheart's avatar
winterheart committed
658
 label_theme: Tema
659 660 661 662 663 664 665 666
 label_default: Implicită
 label_search_titles_only: Caută numai în titluri
 label_user_mail_option_all: "Pentru orice eveniment, în toate proiectele mele"
 label_user_mail_option_selected: " Pentru orice eveniment, în proiectele selectate..."
 label_user_mail_no_self_notified: "Nu trimite notificări pentru modificările mele"
 label_registration_activation_by_email: activare cont prin email
 label_registration_manual_activation: activare manuală a contului
 label_registration_automatic_activation: activare automată a contului
667
 label_display_per_page: "pe pagină: %{value}"
winterheart's avatar
winterheart committed
668
 label_age: vechime
669
 label_change_properties: Schimbă proprietățile
winterheart's avatar
winterheart committed
670 671 672 673 674 675
 label_general: General
 label_more: Mai mult
 label_scm: SCM
 label_plugins: Plugin-uri
 label_ldap_authentication: autentificare LDAP
 label_downloads_abbr: D/L
676 677 678 679 680
 label_optional_description: Descriere (opțională)
 label_add_another_file: Adaugă alt fișier
 label_preferences: Preferințe
 label_chronological_order: în ordine cronologică
 label_reverse_chronological_order: În ordine invers cronologică
winterheart's avatar
winterheart committed
681
 label_planning: Planificare
682 683 684
 label_incoming_emails: Mesaje primite
 label_generate_key: Generează o cheie
 label_issue_watchers: Cine urmărește
winterheart's avatar
winterheart committed
685
 label_example: Exemplu
686
 label_display: Afișează
winterheart's avatar
winterheart committed
687
 
688 689 690
 label_sort: Sortează
 label_ascending: Crescător
 label_descending: Descrescător
691
 label_date_from_to: De la %{start} la %{end}
winterheart's avatar
winterheart committed
692

693
 
694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732
 button_login: Autentificare
 button_submit: Trimite
 button_save: Salvează
 button_check_all: Bifează tot
 button_uncheck_all: Debifează tot
 button_delete: Șterge
 button_create: Creează
 button_create_and_continue: Creează și continua
 button_test: Testează
 button_edit: Editează
 button_add: Adaugă
 button_change: Modifică
 button_apply: Aplică
 button_clear: Șterge
 button_lock: Blochează
 button_unlock: Deblochează
 button_download: Descarcă
 button_list: Listează
 button_view: Afișează
 button_move: Mută
 button_back: Înapoi
 button_cancel: Anulează
 button_activate: Activează
 button_sort: Sortează
 button_log_time: Înregistrează timpul de lucru
 button_rollback: Revenire la această versiune
 button_watch: Urmăresc
 button_unwatch: Nu urmăresc
 button_reply: Răspunde
 button_archive: Arhivează
 button_unarchive: Dezarhivează
 button_reset: Resetează
 button_rename: Redenumește
 button_change_password: Schimbare parolă
 button_copy: Copiază
 button_annotate: Adnotează
 button_update: Actualizează
 button_configure: Configurează
 button_quote: Citează
733 734
 
 status_active: activ
735
 status_registered: înregistrat
winterheart's avatar
winterheart committed
736
 status_locked: blocat
737
 
738
 text_select_mail_notifications: Selectați acțiunile notificate prin email.
winterheart's avatar
winterheart committed
739
 text_regexp_info: ex. ^[A-Z0-9]+$
740 741
 text_min_max_length_info: 0 înseamnă fără restricții
 text_project_destroy_confirmation: Sigur doriți să ștergeți proiectul și toate datele asociate?
742
 text_subprojects_destroy_warning: "Se vor șterge și sub-proiectele: %{value}."
743 744
 text_workflow_edit: Selectați un rol și un tip de tichet pentru a edita modul de lucru
 text_are_you_sure: Sunteți sigur(ă)?
745 746 747
 text_tip_issue_begin_day: sarcină care începe în această zi
 text_tip_issue_end_day: sarcină care se termină în această zi
 text_tip_issue_begin_end_day: sarcină care începe și se termină în această zi
748
 text_project_identifier_info: 'Sunt permise doar litere mici (a-z), numere și cratime.<br />Odată salvat, identificatorul nu mai poate fi modificat.'
749 750 751
 text_caracters_maximum: "maxim %{count} caractere."
 text_caracters_minimum: "Trebuie fie minim %{count} caractere."
 text_length_between: "Lungime între %{min} și %{max} caractere."
752
 text_tracker_no_workflow: Nu sunt moduri de lucru pentru acest tip de tichet
753
 text_unallowed_characters: Caractere nepermise
754 755
 text_comma_separated: Sunt permise mai multe valori (separate cu virgulă).
 text_issues_ref_in_commit_messages: Referire la tichete și rezolvare în textul mesajului
756 757
 text_issue_added: "Tichetul %{id} a fost adăugat de %{author}."
 text_issue_updated: "Tichetul %{id} a fost actualizat de %{author}."
758
 text_wiki_destroy_confirmation: Sigur doriți ștergerea Wiki și a conținutului asociat?
759
 text_issue_category_destroy_question: "Această categorie conține (%{count}) tichete. Ce doriți faceți?"
760 761 762 763 764
 text_issue_category_destroy_assignments: Șterge apartenența la categorie.
 text_issue_category_reassign_to: Atribuie tichetele la această categorie
 text_user_mail_option: "Pentru proiectele care nu sunt selectate, veți primi notificări doar pentru ceea ce urmăriți sau în ce sunteți implicat (ex: tichete create de dumneavoastră sau care sunt atribuite)."
 text_no_configuration_data: "Nu s-au configurat încă rolurile, stările tichetelor și modurile de lucru.\nEste recomandat încărcați configurația implicită. O veți putea modifica ulterior."
 text_load_default_configuration: Încarcă configurația implicită
765
 text_status_changed_by_changeset: "Aplicat în setul %{value}."
766 767
 text_issues_destroy_confirmation: 'Sigur doriți ștergeți tichetele selectate?'
 text_select_project_modules: 'Selectați modulele active pentru acest proiect:'
winterheart's avatar
winterheart committed
768
 text_default_administrator_account_changed: S-a schimbat contul administratorului implicit
769 770 771
 text_file_repository_writable: Se poate scrie în directorul de atașamente
 text_plugin_assets_writable: Se poate scrie în directorul de plugin-uri
 text_rmagick_available: Este disponibil RMagick (opțional)
772
 text_destroy_time_entries_question: "%{hours} ore sunt înregistrate la tichetele pe care doriți le ștergeți. Ce doriți sa faceți?"
773
 text_destroy_time_entries: Șterge orele înregistrate
winterheart's avatar
winterheart committed
774
 text_assign_time_entries_to_project: Atribuie orele la proiect
775
 text_reassign_time_entries: 'Atribuie orele înregistrate la tichetul:'
776 777
 text_user_wrote: "%{value} a scris:"
 text_enumeration_destroy_question: "Această valoare are %{count} obiecte."
778
 text_enumeration_category_reassign_to: 'Atribuie la această valoare:'
779
 text_email_delivery_not_configured: "Trimiterea de emailuri nu este configurată și ca urmare, notificările sunt dezactivate.\nConfigurați serverul SMTP în config/configuration.yml și reporniți aplicația pentru a le activa."
780 781
 text_repository_usernames_mapping: "Selectați sau modificați contul Redmine echivalent contului din istoricul depozitului.\nUtilizatorii cu un cont (sau e-mail) identic în Redmine și depozit sunt echivalate automat." 
 text_diff_truncated: '... Comparația a fost trunchiată pentru ca depășește lungimea maximă de text care poate fi afișat.'
winterheart's avatar
winterheart committed
782
 text_custom_field_possible_values_info: 'O linie pentru fiecare valoare'
783 784
 
 default_role_manager: Manager
785
 default_role_developer: Dezvoltator
786
 default_role_reporter: Creator de rapoarte