bg.yml 56.5 KB
Newer Older
1
bg:
jplang's avatar
jplang committed
2
 # Text direction: Left-to-Right (ltr) or Right-to-Left (rtl)
3
 direction: ltr
4 5 6 7 8
 date:
  formats:
   # Use the strftime parameters for formats.
   # When no format has been given, it uses default.
   # You can provide other formats here if you like!
jplang's avatar
jplang committed
9
   default: "%d-%m-%Y"
10 11 12
   short: "%b %d"
   long: "%B %d, %Y"
   
winterheart's avatar
winterheart committed
13 14
  day_names: [Неделя, Понеделник, Вторник, Сряда, Четвъртък, Петък, Събота]
  abbr_day_names: [Нед, Пон, Вто, Сря, Чет, Пет, Съб]
15 16
   
  # Don't forget the nil at the beginning; there's no such thing as a 0th month
winterheart's avatar
winterheart committed
17 18
  month_names: [~, Януари, Февруари, Март, Април, Май, Юни, Юли, Август, Септември, Октомври, Ноември, Декември]
  abbr_month_names: [~, Яну, Фев, Мар, Апр, Май, Юни, Юли, Авг, Сеп, Окт, Ное, Дек]
19
  # Used in date_select and datime_select.
20 21 22 23
  order:
   - :year
   - :month
   - :day
24 25 26 27

 time:
  formats:
   default: "%a, %d %b %Y %H:%M:%S %z"
28
   time: "%H:%M"
29 30 31 32 33 34 35 36 37
   short: "%d %b %H:%M"
   long: "%B %d, %Y %H:%M"
  am: "am"
  pm: "pm"
  
 datetime:
  distance_in_words:
   half_a_minute: "half a minute"
   less_than_x_seconds:
winterheart's avatar
winterheart committed
38
    one:  "по-малко от 1 секунда"
39
    other: "по-малко от %{count} секунди"
40
   x_seconds:
winterheart's avatar
winterheart committed
41
    one:  "1 секунда"
42
    other: "%{count} секунди"
43
   less_than_x_minutes:
winterheart's avatar
winterheart committed
44
    one:  "по-малко от 1 минута"
45
    other: "по-малко от %{count} минути"
46
   x_minutes:
winterheart's avatar
winterheart committed
47
    one:  "1 минута"
48
    other: "%{count} минути"
49
   about_x_hours:
winterheart's avatar
winterheart committed
50
    one:  "около 1 час"
51
    other: "около %{count} часа"
52
   x_days:
winterheart's avatar
winterheart committed
53
    one:  "1 ден"
54
    other: "%{count} дена"
55
   about_x_months:
winterheart's avatar
winterheart committed
56
    one:  "около 1 месец"
57
    other: "около %{count} месеца"
58
   x_months:
winterheart's avatar
winterheart committed
59
    one:  "1 месец"
60
    other: "%{count} месеца"
61
   about_x_years:
winterheart's avatar
winterheart committed
62
    one:  "около 1 година"
63
    other: "около %{count} години"
64
   over_x_years:
winterheart's avatar
winterheart committed
65
    one:  "над 1 година"
66
    other: "над %{count} години"
jplang's avatar
jplang committed
67
   almost_x_years:
winterheart's avatar
winterheart committed
68
    one:  "почти 1 година"
69
    other: "почти %{count} години"
edavis10's avatar
edavis10 committed
70

winterheart's avatar
winterheart committed
71
 number:
jplang's avatar
jplang committed
72
  # Default format for numbers
winterheart's avatar
winterheart committed
73 74 75 76
  format:
   separator: "."
   delimiter: ""
   precision: 3
jplang's avatar
jplang committed
77 78
  human:
   format:
edavis10's avatar
edavis10 committed
79 80 81 82 83 84 85 86
    precision: 1
    delimiter: ""
   storage_units: 
    format: "%n %u"
    units: 
     byte: 
      one: Byte
      other: Bytes
winterheart's avatar
winterheart committed
87 88 89 90
     kb: "KB"
     mb: "MB"
     gb: "GB"
     tb: "TB"
jplang's avatar
jplang committed
91 92


93 94 95
# Used in array.to_sentence.
 support:
  array:
winterheart's avatar
winterheart committed
96
   sentence_connector: "и"
97 98 99 100
   skip_last_comma: false
   
 activerecord:
  errors:
jplang's avatar
jplang committed
101 102
   template:
    header:
jplang's avatar
jplang committed
103 104
     one:  "1 грешка попречи този %{model} да бъде записан"
     other: "%{count} грешки попречиха този %{model} да бъде записан"
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
   messages:
    inclusion: "не съществува в списъка"
    exclusion: "е запазено"
    invalid: "е невалидно"
    confirmation: "липсва одобрение"
    accepted: "трябва да се приеме"
    empty: "не може да е празно"
    blank: "не може да е празно"
    too_long: "е прекалено дълго"
    too_short: "е прекалено късо"
    wrong_length: "е с грешна дължина"
    taken: "вече съществува"
    not_a_number: "не е число"
    not_a_date: "е невалидна дата"
119 120 121 122 123
    greater_than: "трябва да бъде по-голям[a/о] от %{count}"
    greater_than_or_equal_to: "трябва да бъде по-голям[a/о] от или равен[a/o] на %{count}"
    equal_to: "трябва да бъде равен[a/o] на %{count}"
    less_than: "трябва да бъде по-малък[a/o] от %{count}"
    less_than_or_equal_to: "трябва да бъде по-малък[a/o] от или равен[a/o] на %{count}"
winterheart's avatar
winterheart committed
124 125
    odd: "трябва да бъде нечетен[a/o]"
    even: "трябва да бъде четен[a/o]"
126 127 128
    greater_than_start_date: "трябва да е след началната дата"
    not_same_project: "не е от същия проект"
    circular_dependency: "Тази релация ще доведе до безкрайна зависимост"
jplang's avatar
jplang committed
129
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "Една задача не може да бъде свързвана към своя подзадача"
130 131 132 133 134 135 136

 actionview_instancetag_blank_option: Изберете
 
 general_text_No: 'Не'
 general_text_Yes: 'Да'
 general_text_no: 'не'
 general_text_yes: 'да'
137
 general_lang_name: 'Bulgarian (Български)'
138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
 general_csv_separator: ','
 general_csv_decimal_separator: '.'
 general_csv_encoding: UTF-8
 general_pdf_encoding: UTF-8
 general_first_day_of_week: '1'
 
 notice_account_updated: Профилът е обновен успешно.
 notice_account_invalid_creditentials: Невалиден потребител или парола.
 notice_account_password_updated: Паролата е успешно променена.
 notice_account_wrong_password: Грешна парола
 notice_account_register_done: Профилът е създаден успешно.
 notice_account_unknown_email: Непознат e-mail.
 notice_can_t_change_password: Този профил е с външен метод за оторизация. Невъзможна смяна на паролата.
 notice_account_lost_email_sent: Изпратен ви е e-mail с инструкции за избор на нова парола.
 notice_account_activated: Профилът ви е активиран. Вече може да влезете в системата.
 notice_successful_create: Успешно създаване.
 notice_successful_update: Успешно обновяване.
 notice_successful_delete: Успешно изтриване.
 notice_successful_connection: Успешно свързване.
 notice_file_not_found: Несъществуваща или преместена страница.
 notice_locking_conflict: Друг потребител променя тези данни в момента.
 notice_not_authorized: Нямате право на достъп до тази страница.
jplang's avatar
jplang committed
160
 notice_not_authorized_archived_project: Проектът, който се опитвате да видите е архивиран.
161 162
 notice_email_sent: "Изпратен e-mail на %{value}"
 notice_email_error: "Грешка при изпращане на e-mail (%{value})"
163
 notice_feeds_access_key_reseted: Вашия ключ за RSS достъп беше променен.
jplang's avatar
jplang committed
164 165 166 167 168 169 170 171 172 173
 notice_api_access_key_reseted: Вашият API ключ за достъп беше изчистен.
 notice_failed_to_save_issues: "Неуспешен запис на %{count} задачи от %{total} избрани: %{ids}."
 notice_failed_to_save_members: "Невъзможност за запис на член(ове): %{errors}."
 notice_no_issue_selected: "Няма избрани задачи."
 notice_account_pending: "Профилът Ви е създаден и очаква одобрение от администратор."
 notice_default_data_loaded: Примерната информация е заредена успешно.
 notice_unable_delete_version: Невъзможност за изтриване на версия
 notice_unable_delete_time_entry: Невъзможност за изтриване на запис на time log.
 notice_issue_done_ratios_updated: Обновен процент на завършените задачи.
 notice_gantt_chart_truncated: Мрежовият график е съкратен, понеже броят на обектите, които могат да бъдат показани е твърде голям (%{max})
174
 
jplang's avatar
jplang committed
175
 error_can_t_load_default_data: "Грешка при зареждане на примерната информация: %{value}"
176
 error_scm_not_found: Несъществуващ обект в хранилището.
177
 error_scm_command_failed: "Грешка при опит за комуникация с хранилище: %{value}"
jplang's avatar
jplang committed
178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192
 error_scm_annotate: "Обектът не съществува или не може да бъде анотиран."
 error_issue_not_found_in_project: 'Задачата не е намерена или не принадлежи на този проект'
 error_no_tracker_in_project: Няма асоциирани тракери с този проект. Проверете настройките на проекта.
 error_no_default_issue_status: Няма установено подразбиращо се състояние за задачите. Моля проверете вашата конфигурация (Вижте "Администрация -> Състояния на задачи").
 error_can_not_delete_custom_field: Невъзможност за изтриване на потребителско поле
 error_can_not_delete_tracker: Този тракер съдържа задачи и не може да бъде изтрит.
 error_can_not_remove_role: Тази роля се използва и не може да бъде изтрита.
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: Задача, асоциирана със затворена версия не може да бъде отворена отново
 error_can_not_archive_project: Този проект не може да бъде архивиран
 error_issue_done_ratios_not_updated: Процентът на завършените задачи не е обновен.
 error_workflow_copy_source: Моля изберете source тракер или роля
 error_workflow_copy_target: Моля изберете тракер(и) и роля (роли).
 error_unable_delete_issue_status: Невъзможност за изтриване на състояние на задача
 error_unable_to_connect: Невъзможност за свързване с (%{value})
 warning_attachments_not_saved: "%{count} файла не бяха записани."
193
 
194
 mail_subject_lost_password: "Вашата парола (%{value})"
195
 mail_body_lost_password: 'За да смените паролата си, използвайте следния линк:'
196
 mail_subject_register: "Активация на профил (%{value})"
197
 mail_body_register: 'За да активирате профила си използвайте следния линк:'
jplang's avatar
jplang committed
198 199 200 201 202 203 204 205 206 207
 mail_body_account_information_external: "Можете да използвате вашия %{value} профил за вход."
 mail_body_account_information: Информацията за профила ви
 mail_subject_account_activation_request: "Заявка за активиране на профил в %{value}"
 mail_body_account_activation_request: "Има новорегистриран потребител (%{value}), очакващ вашето одобрение:"
 mail_subject_reminder: "%{count} задачи с краен срок с следващите %{days} дни"
 mail_body_reminder: "%{count} задачи, назначени на вас са с краен срок в следващите %{days} дни:"
 mail_subject_wiki_content_added: "Wiki страницата '%{id}' беше добавена"
 mail_body_wiki_content_added: Wiki страницата '%{id}' беше добавена от %{author}.
 mail_subject_wiki_content_updated: "Wiki страницата '%{id}' не беше обновена"
 mail_body_wiki_content_updated: Wiki страницата '%{id}' беше обновена от %{author}.
208 209
 
 gui_validation_error: 1 грешка
210
 gui_validation_error_plural: "%{count} грешки"
211 212 213
 
 field_name: Име
 field_description: Описание
jplang's avatar
jplang committed
214
 field_summary: Анотация
215 216 217 218 219 220
 field_is_required: Задължително
 field_firstname: Име
 field_lastname: Фамилия
 field_mail: Email
 field_filename: Файл
 field_filesize: Големина
winterheart's avatar
winterheart committed
221
 field_downloads: Изтеглени файлове
222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235
 field_author: Автор
 field_created_on: От дата
 field_updated_on: Обновена
 field_field_format: Тип
 field_is_for_all: За всички проекти
 field_possible_values: Възможни стойности
 field_regexp: Регулярен израз
 field_min_length: Мин. дължина
 field_max_length: Макс. дължина
 field_value: Стойност
 field_category: Категория
 field_title: Заглавие
 field_project: Проект
 field_issue: Задача
winterheart's avatar
winterheart committed
236
 field_status: Състояние
237 238
 field_notes: Бележка
 field_is_closed: Затворена задача
winterheart's avatar
winterheart committed
239
 field_is_default: Състояние по подразбиране
240 241 242 243 244 245 246
 field_tracker: Тракер
 field_subject: Относно
 field_due_date: Крайна дата
 field_assigned_to: Възложена на
 field_priority: Приоритет
 field_fixed_version: Планувана версия
 field_user: Потребител
jplang's avatar
jplang committed
247
 field_principal: Principal
248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267
 field_role: Роля
 field_homepage: Начална страница
 field_is_public: Публичен
 field_parent: Подпроект на
 field_is_in_roadmap: Да се вижда ли в Пътна карта
 field_login: Потребител
 field_mail_notification: Известия по пощата
 field_admin: Администратор
 field_last_login_on: Последно свързване
 field_language: Език
 field_effective_date: Дата
 field_password: Парола
 field_new_password: Нова парола
 field_password_confirmation: Потвърждение
 field_version: Версия
 field_type: Тип
 field_host: Хост
 field_port: Порт
 field_account: Профил
 field_base_dn: Base DN
winterheart's avatar
winterheart committed
268 269 270 271
 field_attr_login: Атрибут Login 
 field_attr_firstname: Атрибут Първо име (Firstname)
 field_attr_lastname: Атрибут Фамилия (Lastname)
 field_attr_mail: Атрибут Email
272
 field_onthefly: Динамично създаване на потребител
jplang's avatar
jplang committed
273
 field_start_date: Начална дата
274
 field_done_ratio: "% Прогрес"
275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285
 field_auth_source: Начин на оторизация
 field_hide_mail: Скрий e-mail адреса ми
 field_comments: Коментар
 field_url: Адрес
 field_start_page: Начална страница
 field_subproject: Подпроект
 field_hours: Часове
 field_activity: Дейност
 field_spent_on: Дата
 field_identifier: Идентификатор
 field_is_filter: Използва се за филтър
286
 field_issue_to: Свързана задача
287 288 289 290
 field_delay: Отместване
 field_assignable: Възможно е възлагане на задачи за тази роля
 field_redirect_existing_links: Пренасочване на съществуващи линкове
 field_estimated_hours: Изчислено време
jplang's avatar
jplang committed
291 292 293 294
 field_column_names: Колони
 field_time_entries: Log time
 field_time_zone: Часова зона
 field_searchable: С възможност за търсене
295
 field_default_value: Стойност по подразбиране
jplang's avatar
jplang committed
296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308
 field_comments_sorting: Сортиране на коментарите
 field_parent_title: Родителска страница
 field_editable: Editable
 field_watcher: Наблюдател
 field_identity_url: OpenID URL
 field_content: Съдържание
 field_group_by: Групиране на резултатите по
 field_sharing: Sharing
 field_parent_issue: Родителска задача
 field_member_of_group: Член на група
 field_assigned_to_role: Assignee's role
 field_text: Текстово поле
 field_visible: Видим
309
 field_warn_on_leaving_unsaved: Предупреди ме, когато напускам страница с незаписано съдържание
310
 field_issues_visibility: Видимост на задачите
311
 field_is_private: Лична
312 313 314 315 316 317
 field_commit_logs_encoding: Кодова таблица на съобщенията при поверяване
 field_scm_path_encoding: Кодова таблица на пътищата (path)
 field_path_to_repository: Път до хранилището
 field_root_directory: Коренна директория (папка)
 field_cvsroot: CVSROOT
 field_cvs_module: Модул
318

319 320 321 322 323 324 325
 setting_app_title: Заглавие
 setting_app_subtitle: Описание
 setting_welcome_text: Допълнителен текст
 setting_default_language: Език по подразбиране
 setting_login_required: Изискване за вход в системата
 setting_self_registration: Регистрация от потребители
 setting_attachment_max_size: Максимална големина на прикачен файл
winterheart's avatar
winterheart committed
326
 setting_issues_export_limit: Максимален брой задачи за експорт
327
 setting_mail_from: E-mail адрес за емисии
jplang's avatar
jplang committed
328 329
 setting_bcc_recipients: Получатели на скрито копие (bcc)
 setting_plain_text_mail: само чист текст (без HTML)
330 331 332
 setting_host_name: Хост
 setting_text_formatting: Форматиране на текста
 setting_wiki_compression: Wiki компресиране на историята
winterheart's avatar
winterheart committed
333
 setting_feeds_limit: Максимален брой за емисии
jplang's avatar
jplang committed
334
 setting_default_projects_public: Новите проекти са публични по подразбиране
335 336 337 338 339 340
 setting_autofetch_changesets: Автоматично обработване на ревизиите
 setting_sys_api_enabled: Разрешаване на WS за управление
 setting_commit_ref_keywords: Отбелязващи ключови думи
 setting_commit_fix_keywords: Приключващи ключови думи
 setting_autologin: Автоматичен вход
 setting_date_format: Формат на датата
jplang's avatar
jplang committed
341
 setting_time_format: Формат на часа
342
 setting_cross_project_issue_relations: Релации на задачи между проекти
jplang's avatar
jplang committed
343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375
 setting_issue_list_default_columns: Показвани колони по подразбиране
 setting_repositories_encodings: Кодови таблици
 setting_emails_header: Emails header
 setting_emails_footer: Подтекст за e-mail
 setting_protocol: Протокол
 setting_per_page_options: Опции за страниране
 setting_user_format: Потребителски формат
 setting_activity_days_default: Брой дни показвани на таб Дейност
 setting_display_subprojects_issues: Показване на подпроектите в проектите по подразбиране
 setting_enabled_scm: Разрешена SCM
 setting_mail_handler_body_delimiters: Отрязване на e-mail-ите след един от тези редове
 setting_mail_handler_api_enabled: Разрешаване на WS за входящи e-mail-и
 setting_mail_handler_api_key: API ключ
 setting_sequential_project_identifiers: Генериране на последователни проектни идентификатори
 setting_gravatar_enabled: Използване на портребителски икони от Gravatar
 setting_gravatar_default: Подразбиращо се изображение от Gravatar
 setting_diff_max_lines_displayed: Максимален брой показани diff редове
 setting_file_max_size_displayed: Максимален размер на текстовите файлове, показвани inline
 setting_repository_log_display_limit: Максимален брой на показванете ревизии в лог файла
 setting_openid: Рарешаване на OpenID вход и регистрация
 setting_password_min_length: Минимална дължина на парола
 setting_new_project_user_role_id: Роля, давана на потребител, създаващ проекти, който не е администратор
 setting_default_projects_modules: Активирани модули по подразбиране за нов проект
 setting_issue_done_ratio: Изчисление на процента на готови задачи с
 setting_issue_done_ratio_issue_field: Използване на поле '% Прогрес'
 setting_issue_done_ratio_issue_status: Използване на състоянието на задачите
 setting_start_of_week: Първи ден на седмицата
 setting_rest_api_enabled: Разрешаване на REST web сървис
 setting_cache_formatted_text: Cache formatted text
 setting_default_notification_option: Подразбиращ се начин за известяване
 setting_commit_logtime_enabled: Разрешаване на отчитането на работното време
 setting_commit_logtime_activity_id: Дейност при отчитане на работното време
 setting_gantt_items_limit: Максимален брой обекти, които да се показват в мрежов график
376
 
jplang's avatar
jplang committed
377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388
 permission_add_project: Създаване на проект
 permission_add_subprojects: Създаване на подпроекти
 permission_edit_project: Редактиране на проект
 permission_select_project_modules: Избор на проектни модули
 permission_manage_members: Управление на членовете (на екип)
 permission_manage_project_activities: Управление на дейностите на проекта
 permission_manage_versions: Управление на версиите
 permission_manage_categories: Управление на категориите
 permission_view_issues: Разглеждане на задачите
 permission_add_issues: Добавяне на задачи
 permission_edit_issues: Редактиране на задачи
 permission_manage_issue_relations: Управление на връзките между задачите
389 390
 permission_set_own_issues_private: Установяване на собствените задачи публични или лични
 permission_set_issues_private: Установяване на задачите публични или лични
391
 permission_add_issue_notes: Добавяне на бележки
jplang's avatar
jplang committed
392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445
 permission_edit_issue_notes: Редактиране на бележки
 permission_edit_own_issue_notes: Редактиране на собствени бележки
 permission_move_issues: Преместване на задачи
 permission_delete_issues: Изтриване на задачи
 permission_manage_public_queries: Управление на публичните заявки
 permission_save_queries: Запис на запитвания (queries)
 permission_view_gantt: Разглеждане на мрежов график
 permission_view_calendar: Разглеждане на календари
 permission_view_issue_watchers: Разглеждане на списък с наблюдатели
 permission_add_issue_watchers: Добавяне на наблюдатели
 permission_delete_issue_watchers: Изтриване на наблюдатели
 permission_log_time: Log spent time
 permission_view_time_entries: Разглеждане на изразходваното време
 permission_edit_time_entries: Редактиране на time logs
 permission_edit_own_time_entries: Редактиране на собствените time logs
 permission_manage_news: Управление на новини
 permission_comment_news: Коментиране на новини
 permission_manage_documents: Управление на документи
 permission_view_documents: Разглеждане на документи
 permission_manage_files: Управление на файлове
 permission_view_files: Разглеждане на файлове
 permission_manage_wiki: Управление на wiki
 permission_rename_wiki_pages: Преименуване на wiki страници
 permission_delete_wiki_pages: Изтриване на wiki страници
 permission_view_wiki_pages: Разглеждане на wiki
 permission_view_wiki_edits: Разглеждане на wiki история
 permission_edit_wiki_pages: Редактиране на wiki страници
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Изтриване на прикачени файлове към wiki страници
 permission_protect_wiki_pages: Заключване на wiki страници
 permission_manage_repository: Управление на хранилища
 permission_browse_repository: Разглеждане на хранилища
 permission_view_changesets: Разглеждане на changesets
 permission_commit_access: Поверяване
 permission_manage_boards: Управление на boards
 permission_view_messages: Разглеждане на съобщения
 permission_add_messages: Публикуване на съобщения
 permission_edit_messages: Редактиране на съобщения
 permission_edit_own_messages: Редактиране на собствени съобщения
 permission_delete_messages: Изтриване на съобщения
 permission_delete_own_messages: Изтриване на собствени съобщения
 permission_export_wiki_pages: Експорт на wiki страници
 permission_manage_subtasks: Управление на подзадачите

 project_module_issue_tracking: Тракинг
 project_module_time_tracking: Отделяне на време
 project_module_news: Новини
 project_module_documents: Документи
 project_module_files: Файлове
 project_module_wiki: Wiki
 project_module_repository: Хранилище
 project_module_boards: Форуми
 project_module_calendar: Календар
 project_module_gantt: Мрежов график

446 447 448
 label_user: Потребител
 label_user_plural: Потребители
 label_user_new: Нов потребител
jplang's avatar
jplang committed
449
 label_user_anonymous: Анонимен
450 451 452 453
 label_project: Проект
 label_project_new: Нов проект
 label_project_plural: Проекти
 label_x_projects:
jplang's avatar
jplang committed
454
  zero: 0 проекта
winterheart's avatar
winterheart committed
455
  one:  1 проект
456
  other: "%{count} проекта"
457 458 459 460 461 462
 label_project_all: Всички проекти
 label_project_latest: Последни проекти
 label_issue: Задача
 label_issue_new: Нова задача
 label_issue_plural: Задачи
 label_issue_view_all: Всички задачи
jplang's avatar
jplang committed
463 464 465
 label_issues_by: "Задачи по %{value}"
 label_issue_added: Добавена задача
 label_issue_updated: Обновена задача
466 467 468
 label_issue_note_added: Добавена бележка
 label_issue_status_updated: Обновено състояние
 label_issue_priority_updated: Обновен приоритет
469 470 471
 label_document: Документ
 label_document_new: Нов документ
 label_document_plural: Документи
jplang's avatar
jplang committed
472
 label_document_added: Добавен документ
473 474 475 476
 label_role: Роля
 label_role_plural: Роли
 label_role_new: Нова роля
 label_role_and_permissions: Роли и права
477 478
 label_role_anonymous: Анонимен
 label_role_non_member: Не член
479 480 481 482 483 484 485
 label_member: Член
 label_member_new: Нов член
 label_member_plural: Членове
 label_tracker: Тракер
 label_tracker_plural: Тракери
 label_tracker_new: Нов тракер
 label_workflow: Работен процес
winterheart's avatar
winterheart committed
486 487 488
 label_issue_status: Състояние на задача
 label_issue_status_plural: Състояния на задачи
 label_issue_status_new: Ново състояние
489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500
 label_issue_category: Категория задача
 label_issue_category_plural: Категории задачи
 label_issue_category_new: Нова категория
 label_custom_field: Потребителско поле
 label_custom_field_plural: Потребителски полета
 label_custom_field_new: Ново потребителско поле
 label_enumerations: Списъци
 label_enumeration_new: Нова стойност
 label_information: Информация
 label_information_plural: Информация
 label_please_login: Вход
 label_register: Регистрация
jplang's avatar
jplang committed
501
 label_login_with_open_id_option: или вход чрез OpenID
502 503 504 505 506
 label_password_lost: Забравена парола
 label_home: Начало
 label_my_page: Лична страница
 label_my_account: Профил
 label_my_projects: Проекти, в които участвам
jplang's avatar
jplang committed
507
 label_my_page_block: Блокове в личната страница
508 509 510 511 512 513 514 515 516
 label_administration: Администрация
 label_login: Вход
 label_logout: Изход
 label_help: Помощ
 label_reported_issues: Публикувани задачи
 label_assigned_to_me_issues: Възложени на мен
 label_last_login: Последно свързване
 label_registered_on: Регистрация
 label_activity: Дейност
jplang's avatar
jplang committed
517 518
 label_overall_activity: Цялостна дейност
 label_user_activity: "Активност на %{value}"
519
 label_new: Нов
winterheart's avatar
winterheart committed
520
 label_logged_as: Здравейте,
521 522 523 524 525 526
 label_environment: Среда
 label_authentication: Оторизация
 label_auth_source: Начин на оторозация
 label_auth_source_new: Нов начин на оторизация
 label_auth_source_plural: Начини на оторизация
 label_subproject_plural: Подпроекти
jplang's avatar
jplang committed
527 528
 label_subproject_new: Нов подпроект
 label_and_its_subprojects: "%{value} и неговите подпроекти"
winterheart's avatar
winterheart committed
529
 label_min_max_length: Минимална - максимална дължина
530 531 532
 label_list: Списък
 label_date: Дата
 label_integer: Целочислен
jplang's avatar
jplang committed
533
 label_float: Дробно
534 535 536 537 538
 label_boolean: Чекбокс
 label_string: Текст
 label_text: Дълъг текст
 label_attribute: Атрибут
 label_attribute_plural: Атрибути
539 540
 label_download: "%{count} изтегляне"
 label_download_plural: "%{count} изтегляния"
541
 label_no_data: Няма изходни данни
winterheart's avatar
winterheart committed
542
 label_change_status: Промяна на състоянието
543 544 545 546 547
 label_history: История
 label_attachment: Файл
 label_attachment_new: Нов файл
 label_attachment_delete: Изтриване
 label_attachment_plural: Файлове
jplang's avatar
jplang committed
548
 label_file_added: Добавен файл
549 550 551 552 553 554 555
 label_report: Справка
 label_report_plural: Справки
 label_news: Новини
 label_news_new: Добави
 label_news_plural: Новини
 label_news_latest: Последни новини
 label_news_view_all: Виж всички
jplang's avatar
jplang committed
556
 label_news_added: Добавена новина
jplang's avatar
jplang committed
557
 label_news_comment_added: Добавен коментар към новина
558 559 560 561 562
 label_settings: Настройки
 label_overview: Общ изглед
 label_version: Версия
 label_version_new: Нова версия
 label_version_plural: Версии
jplang's avatar
jplang committed
563
 label_close_versions: Затваряне на завършените версии
564 565 566 567 568 569 570 571 572
 label_confirmation: Одобрение
 label_export_to: Експорт към
 label_read: Read...
 label_public_projects: Публични проекти
 label_open_issues: отворена
 label_open_issues_plural: отворени
 label_closed_issues: затворена
 label_closed_issues_plural: затворени
 label_x_open_issues_abbr_on_total:
573 574 575
  zero: 0 отворени / %{total}
  one:  1 отворена / %{total}
  other: "%{count} отворени / %{total}"
576
 label_x_open_issues_abbr:
winterheart's avatar
winterheart committed
577 578
  zero: 0 отворени
  one:  1 отворена
579
  other: "%{count} отворени"
580
 label_x_closed_issues_abbr:
winterheart's avatar
winterheart committed
581 582
  zero: 0 затворени
  one:  1 затворена
583
  other: "%{count} затворени"
584 585
 label_total: Общо
 label_permissions: Права
winterheart's avatar
winterheart committed
586 587
 label_current_status: Текущо състояние
 label_new_statuses_allowed: Позволени състояния
588 589
 label_all: всички
 label_none: никакви
jplang's avatar
jplang committed
590
 label_nobody: никой
591 592 593 594 595 596 597 598
 label_next: Следващ
 label_previous: Предишен
 label_used_by: Използва се от
 label_details: Детайли
 label_add_note: Добавяне на бележка
 label_per_page: На страница
 label_calendar: Календар
 label_months_from: месеца от
winterheart's avatar
winterheart committed
599
 label_gantt: Мрежов график
600
 label_internal: Вътрешен
601
 label_last_changes: "последни %{count} промени"
602 603 604 605 606
 label_change_view_all: Виж всички промени
 label_personalize_page: Персонализиране
 label_comment: Коментар
 label_comment_plural: Коментари
 label_x_comments:
winterheart's avatar
winterheart committed
607 608
  zero: 0 коментари
  one: 1 коментар
609
  other: "%{count} коментари"
610 611 612 613 614 615
 label_comment_add: Добавяне на коментар
 label_comment_added: Добавен коментар
 label_comment_delete: Изтриване на коментари
 label_query: Потребителска справка
 label_query_plural: Потребителски справки
 label_query_new: Нова заявка
616
 label_my_queries: Моите заявки
617 618 619 620 621 622
 label_filter_add: Добави филтър
 label_filter_plural: Филтри
 label_equals: е
 label_not_equals: не е
 label_in_less_than: след по-малко от
 label_in_more_than: след повече от
jplang's avatar
jplang committed
623 624
 label_greater_or_equal: ">="
 label_less_or_equal: <=
625 626
 label_in: в следващите
 label_today: днес
jplang's avatar
jplang committed
627 628
 label_all_time: всички
 label_yesterday: вчера
629
 label_this_week: тази седмица
jplang's avatar
jplang committed
630 631 632 633 634 635
 label_last_week: последната седмица
 label_last_n_days: "последните %{count} дни"
 label_this_month: текущия месец
 label_last_month: последния месец
 label_this_year: текущата година
 label_date_range: Период
636 637 638 639 640 641 642
 label_less_than_ago: преди по-малко от
 label_more_than_ago: преди повече от
 label_ago: преди
 label_contains: съдържа
 label_not_contains: не съдържа
 label_day_plural: дни
 label_repository: Хранилище
jplang's avatar
jplang committed
643
 label_repository_plural: Хранилища
644
 label_browse: Разглеждане
645 646
 label_modification: "%{count} промяна"
 label_modification_plural: "%{count} промени"
jplang's avatar
jplang committed
647 648
 label_branch: работен вариант
 label_tag: Версия
649 650
 label_revision: Ревизия
 label_revision_plural: Ревизии
jplang's avatar
jplang committed
651 652
 label_revision_id: Ревизия %{value}
 label_associated_revisions: Асоциирани ревизии
653 654
 label_added: добавено
 label_modified: променено
jplang's avatar
jplang committed
655 656
 label_copied: копирано
 label_renamed: преименувано
657 658 659 660
 label_deleted: изтрито
 label_latest_revision: Последна ревизия
 label_latest_revision_plural: Последни ревизии
 label_view_revisions: Виж ревизиите
jplang's avatar
jplang committed
661
 label_view_all_revisions: Разглеждане на всички ревизии
662 663 664 665 666 667
 label_max_size: Максимална големина
 label_sort_highest: Премести най-горе
 label_sort_higher: Премести по-горе
 label_sort_lower: Премести по-долу
 label_sort_lowest: Премести най-долу
 label_roadmap: Пътна карта
668 669
 label_roadmap_due_in: "Излиза след %{value}"
 label_roadmap_overdue: "%{value} закъснение"
670 671 672 673 674 675 676
 label_roadmap_no_issues: Няма задачи за тази версия
 label_search: Търсене
 label_result_plural: Pезултати
 label_all_words: Всички думи
 label_wiki: Wiki
 label_wiki_edit: Wiki редакция
 label_wiki_edit_plural: Wiki редакции
winterheart's avatar
winterheart committed
677 678
 label_wiki_page: Wiki страница
 label_wiki_page_plural: Wiki страници
679 680 681 682
 label_index_by_title: Индекс
 label_index_by_date: Индекс по дата
 label_current_version: Текуща версия
 label_preview: Преглед
winterheart's avatar
winterheart committed
683
 label_feed_plural: Емисии
684 685 686
 label_changes_details: Подробни промени
 label_issue_tracking: Тракинг
 label_spent_time: Отделено време
jplang's avatar
jplang committed
687
 label_overall_spent_time: Общо употребено време
688 689
 label_f_hour: "%{value} час"
 label_f_hour_plural: "%{value} часа"
690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702
 label_time_tracking: Отделяне на време
 label_change_plural: Промени
 label_statistics: Статистики
 label_commits_per_month: Ревизии по месеци
 label_commits_per_author: Ревизии по автор
 label_view_diff: Виж разликите
 label_diff_inline: хоризонтално
 label_diff_side_by_side: вертикално
 label_options: Опции
 label_copy_workflow_from: Копирай работния процес от
 label_permissions_report: Справка за права
 label_watched_issues: Наблюдавани задачи
 label_related_issues: Свързани задачи
winterheart's avatar
winterheart committed
703
 label_applied_status: Установено състояние
704 705 706 707 708
 label_loading: Зареждане...
 label_relation_new: Нова релация
 label_relation_delete: Изтриване на релация
 label_relates_to: свързана със
 label_duplicates: дублира
jplang's avatar
jplang committed
709
 label_duplicated_by: дублирана от
710 711 712 713
 label_blocks: блокира
 label_blocked_by: блокирана от
 label_precedes: предшества
 label_follows: изпълнява се след
winterheart's avatar
winterheart committed
714 715 716 717
 label_end_to_start: край към начало
 label_end_to_end: край към край
 label_start_to_start: начало към начало
 label_start_to_end: начало към край
718 719 720 721 722 723 724
 label_stay_logged_in: Запомни ме
 label_disabled: забранено
 label_show_completed_versions: Показване на реализирани версии
 label_me: аз
 label_board: Форум
 label_board_new: Нов форум
 label_board_plural: Форуми
jplang's avatar
jplang committed
725 726
 label_board_locked: Заключена
 label_board_sticky: Sticky
727 728 729 730
 label_topic_plural: Теми
 label_message_plural: Съобщения
 label_message_last: Последно съобщение
 label_message_new: Нова тема
jplang's avatar
jplang committed
731
 label_message_posted: Добавено съобщение
732 733 734 735 736 737 738 739
 label_reply_plural: Отговори
 label_send_information: Изпращане на информацията до потребителя
 label_year: Година
 label_month: Месец
 label_week: Седмица
 label_date_from: От
 label_date_to: До
 label_language_based: В зависимост от езика
740
 label_sort_by: "Сортиране по %{value}"
741
 label_send_test_email: Изпращане на тестов e-mail
jplang's avatar
jplang committed
742 743
 label_feeds_access_key: RSS access ключ
 label_missing_feeds_access_key: Липсващ RSS ключ за достъп
744
 label_feeds_access_key_created_on: "%{value} от създаването на RSS ключа"
745
 label_module_plural: Модули
746
 label_added_time_by: "Публикувана от %{author} преди %{age}"
jplang's avatar
jplang committed
747
 label_updated_time_by: "Обновена от %{author} преди %{age}"
748
 label_updated_time: "Обновена преди %{value}"
749 750 751 752 753
 label_jump_to_a_project: Проект...
 label_file_plural: Файлове
 label_changeset_plural: Ревизии
 label_default_columns: По подразбиране
 label_no_change_option: (Без промяна)
754 755
 label_bulk_edit_selected_issues: Групово редактиране на задачи
 label_bulk_edit_selected_time_entries: Групово редактиране на записи за използвано време
756 757 758 759
 label_theme: Тема
 label_default: По подразбиране
 label_search_titles_only: Само в заглавията
 label_user_mail_option_all: "За всяко събитие в проектите, в които участвам"
jplang's avatar
jplang committed
760
 label_user_mail_option_selected: "За всички събития само в избраните проекти..."
winterheart's avatar
winterheart committed
761
 label_user_mail_option_none: "Само за наблюдавани или в които участвам (автор или назначени на мен)"
jplang's avatar
jplang committed
762 763 764
 label_user_mail_option_only_my_events: Само за неща, в които съм включен/а
 label_user_mail_option_only_assigned: Само за неща, назначени на мен
 label_user_mail_option_only_owner: Само за неща, на които аз съм собственик
765 766 767
 label_user_mail_no_self_notified: "Не искам известия за извършени от мен промени"
 label_registration_activation_by_email: активиране на профила по email
 label_registration_manual_activation: ръчно активиране
jplang's avatar
jplang committed
768
 label_registration_automatic_activation: автоматично активиране
769
 label_display_per_page: "На страница по: %{value}"
770 771 772 773
 label_age: Възраст
 label_change_properties: Промяна на настройки
 label_general: Основни
 label_more: Още
jplang's avatar
jplang committed
774
 label_scm: SCM (Система за контрол на версиите)
775 776 777 778
 label_plugins: Плъгини
 label_ldap_authentication: LDAP оторизация
 label_downloads_abbr: D/L
 label_optional_description: Незадължително описание
jplang's avatar
jplang committed
779 780
 label_add_another_file: Добавяне на друг файл
 label_preferences: Предпочитания
781 782 783
 label_chronological_order: Хронологичен ред
 label_reverse_chronological_order: Обратен хронологичен ред
 label_planning: Планиране
winterheart's avatar
winterheart committed
784 785 786 787
 label_incoming_emails: Входящи e-mail-и
 label_generate_key: Генериране на ключ
 label_issue_watchers: Наблюдатели
 label_example: Пример
788
 label_display: Display
winterheart's avatar
winterheart committed
789 790
 label_sort: Сортиране
 label_ascending: Нарастващ
jplang's avatar
jplang committed
791
 label_descending: Намаляващ
792
 label_date_from_to: От %{start} до %{end}
winterheart's avatar
winterheart committed
793 794 795
 label_wiki_content_added: Wiki страница беше добавена
 label_wiki_content_updated: Wiki страница беше обновена
 label_group: Група
jplang's avatar
jplang committed
796
 label_group_plural: Групи
winterheart's avatar
winterheart committed
797 798
 label_group_new: Нова група
 label_time_entry_plural: Използвано време
jplang's avatar
jplang committed
799
 label_version_sharing_none: Не споделен
winterheart's avatar
winterheart committed
800
 label_version_sharing_descendants: С подпроекти
jplang's avatar
jplang committed
801
 label_version_sharing_hierarchy: С проектна йерархия
winterheart's avatar
winterheart committed
802
 label_version_sharing_tree: С дърво на проектите
jplang's avatar
jplang committed
803 804
 label_version_sharing_system: С всички проекти
 label_update_issue_done_ratios: Обновяване на процента на завършените задачи
winterheart's avatar
winterheart committed
805 806
 label_copy_source: Източник
 label_copy_target: Цел
jplang's avatar
jplang committed
807
 label_copy_same_as_target: Също като целта
winterheart's avatar
winterheart committed
808 809 810
 label_display_used_statuses_only: Показване само на състоянията, използвани от този тракер
 label_api_access_key: API ключ за достъп
 label_missing_api_access_key: Липсващ API ключ
jplang's avatar
jplang committed
811
 label_api_access_key_created_on: API ключ за достъп е създаден преди %{value}
winterheart's avatar
winterheart committed
812 813 814
 label_profile: Профил
 label_subtask_plural: Подзадачи
 label_project_copy_notifications: Изпращане на Send e-mail известия по време на копирането на проекта
winterheart's avatar
winterheart committed
815 816
 label_principal_search: "Търсене на потребител или група:"
 label_user_search: "Търсене на потребител:"
817 818
 label_additional_workflow_transitions_for_author: Позволени са допълнителни преходи, когато потребителят е авторът
 label_additional_workflow_transitions_for_assignee: Позволени са допълнителни преходи, когато потребителят е назначеният към задачата
819
 label_issues_visibility_all: Всички задачи
820
 label_issues_visibility_public: Всички не-лични задачи
821
 label_issues_visibility_own: Задачи, създадени от или назначени на потребителя
822
 label_git_report_last_commit: Извеждане на последното поверяване за файлове и папки
jplang's avatar
jplang committed
823 824 825 826 827 828

 button_login: Вход
 button_submit: Прикачване
 button_save: Запис
 button_check_all: Избор на всички
 button_uncheck_all: Изчистване на всички
829 830
 button_collapse_all: Скриване всички
 button_expand_all: Разгъване всички
jplang's avatar
jplang committed
831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889
 button_delete: Изтриване
 button_create: Създаване
 button_create_and_continue: Създаване и продължаване
 button_test: Тест
 button_edit: Редакция
 button_edit_associated_wikipage: "Редактиране на асоциираната Wiki страница: %{page_title}"
 button_add: Добавяне
 button_change: Промяна
 button_apply: Приложи
 button_clear: Изчисти
 button_lock: Заключване
 button_unlock: Отключване
 button_download: Изтегляне
 button_list: Списък
 button_view: Преглед
 button_move: Преместване
 button_move_and_follow: Преместване и продължаване
 button_back: Назад
 button_cancel: Отказ
 button_activate: Активация
 button_sort: Сортиране
 button_log_time: Отделяне на време
 button_rollback: Върни се към тази ревизия
 button_watch: Наблюдаване
 button_unwatch: Край на наблюдението
 button_reply: Отговор
 button_archive: Архивиране
 button_unarchive: Разархивиране
 button_reset: Генериране наново
 button_rename: Преименуване
 button_change_password: Промяна на парола
 button_copy: Копиране
 button_copy_and_follow: Копиране и продължаване
 button_annotate: Анотация
 button_update: Обновяване
 button_configure: Конфигуриране
 button_quote: Цитат
 button_duplicate: Дублиране
 button_show: Показване
 
 status_active: активен
 status_registered: регистриран
 status_locked: заключен
 
 version_status_open: отворена
 version_status_locked: заключена
 version_status_closed: затворена

 field_active: Активен

 text_select_mail_notifications: Изберете събития за изпращане на e-mail.
 text_regexp_info: пр. ^[A-Z0-9]+$
 text_min_max_length_info: 0 - без ограничения
 text_project_destroy_confirmation: Сигурни ли сте, че искате да изтриете проекта и данните в него?
 text_subprojects_destroy_warning: "Неговите подпроекти: %{value} също ще бъдат изтрити."
 text_workflow_edit: Изберете роля и тракер за да редактирате работния процес
 text_are_you_sure: Сигурни ли сте?
 text_are_you_sure_with_children: Изтриване на задачата и нейните подзадачи?
 text_journal_changed: "%{label} променен от %{old} на %{new}"
jplang's avatar
jplang committed
890
 text_journal_changed_no_detail: "%{label} променен"
jplang's avatar
jplang committed
891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915
 text_journal_set_to: "%{label} установен на %{value}"
 text_journal_deleted: "%{label} изтрит (%{old})"
 text_journal_added: "Добавено %{label} %{value}"
 text_tip_issue_begin_day: задача, започваща този ден
 text_tip_issue_end_day: задача, завършваща този ден
 text_tip_issue_begin_end_day: задача, започваща и завършваща този ден
 text_project_identifier_info: 'Позволени са малки букви (a-z), цифри и тирета.<br />Невъзможна промяна след запис.'
 text_caracters_maximum: "До %{count} символа."
 text_caracters_minimum: "Минимум %{count} символа."
 text_length_between: "От %{min} до %{max} символа."
 text_tracker_no_workflow: Няма дефиниран работен процес за този тракер
 text_unallowed_characters: Непозволени символи
 text_comma_separated: Позволено е изброяване (с разделител запетая).
 text_line_separated: Позволени са много стойности (по едно на ред).
 text_issues_ref_in_commit_messages: Отбелязване и приключване на задачи от ревизии
 text_issue_added: "Публикувана е нова задача с номер %{id} (от %{author})."
 text_issue_updated: "Задача %{id} е обновена (от %{author})."
 text_wiki_destroy_confirmation: Сигурни ли сте, че искате да изтриете това Wiki и цялото му съдържание?
 text_issue_category_destroy_question: "Има задачи (%{count}) обвързани с тази категория. Какво ще изберете?"
 text_issue_category_destroy_assignments: Премахване на връзките с категорията
 text_issue_category_reassign_to: Преобвързване с категория
 text_user_mail_option: "За неизбраните проекти, ще получавате известия само за наблюдавани дейности или в които участвате (т.е. автор или назначени на мен)."
 text_no_configuration_data: "Все още не са конфигурирани Роли, тракери, състояния на задачи и работен процес.\nСтрого се препоръчва зареждането на примерната информация. Веднъж заредена ще имате възможност да я редактирате."
 text_load_default_configuration: Зареждане на примерна информация
 text_status_changed_by_changeset: "Приложено с ревизия %{value}."
916
 text_time_logged_by_changeset: Приложено в ревизия %{value}.
jplang's avatar
jplang committed
917
 text_issues_destroy_confirmation: 'Сигурни ли сте, че искате да изтриете избраните задачи?'
918
 text_issues_destroy_descendants_confirmation: Тази операция ще премахне и %{count} подзадача(и).
919
 text_time_entries_destroy_confirmation: Сигурен ли сте, че изтриете избраните записи за изразходвано време?
jplang's avatar
jplang committed
920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942
 text_select_project_modules: 'Изберете активните модули за този проект:'
 text_default_administrator_account_changed: Сменен фабричния администраторски профил
 text_file_repository_writable: Възможност за писане в хранилището с файлове
 text_plugin_assets_writable: Папката на приставките е разрешена за запис
 text_rmagick_available: Наличен RMagick (по избор)
 text_destroy_time_entries_question: "%{hours} часа са отделени на задачите, които искате да изтриете. Какво избирате?"
 text_destroy_time_entries: Изтриване на отделеното време
 text_assign_time_entries_to_project: Прехвърляне на отделеното време към проект
 text_reassign_time_entries: 'Прехвърляне на отделеното време към задача:'
 text_user_wrote: "%{value} написа:"
 text_enumeration_destroy_question: "%{count} обекта са свързани с тази стойност."
 text_enumeration_category_reassign_to: 'Пресвържете ги към тази стойност:'
 text_email_delivery_not_configured: "Изпращането на e-mail-и не е конфигурирано и известията не са разрешени.\nКонфигурирайте вашия SMTP сървър в config/configuration.yml и рестартирайте Redmine, за да ги разрешите."
 text_repository_usernames_mapping: "Изберете или променете потребителите в Redmine, съответстващи на потребителите в дневника на хранилището (repository).\nПотребителите с еднакви имена в Redmine и хранилищата се съвместяват автоматично."
 text_diff_truncated: '... Този diff не е пълен, понеже е надхвърля максималния размер, който може да бъде показан.'
 text_custom_field_possible_values_info: 'Една стойност на ред'
 text_wiki_page_destroy_question: Тази страница има %{descendants} страници деца и descendant(s). Какво желаете да правите?
 text_wiki_page_nullify_children: Запазване на тези страници като коренни страници
 text_wiki_page_destroy_children: Изтриване на страниците деца и всички техни descendants
 text_wiki_page_reassign_children: Преназначаване на страниците деца на тази родителска страница
 text_own_membership_delete_confirmation: "Вие сте на път да премахнете някои или всички ваши разрешения и е възможно след това да не можете да редактирате този проект.\nСигурен ли сте, че искате да продължите?"
 text_zoom_in: Увеличаване
 text_zoom_out: Намаляване
943
 text_warn_on_leaving_unsaved: Страницата съдържа незаписано съдържание, което може да бъде загубено, ако я напуснете.
944
 text_scm_path_encoding_note: "По подразбиране: UTF-8"
945
 text_git_repository_note: Празно и локално хранилище (например /gitrepo, c:\gitrepo)
946
 text_mercurial_repository_note: Локално хранилище (например /hgrepo, c:\hgrepo)
947 948
 text_scm_command: SCM команда
 text_scm_command_version: Версия
949 950
 text_scm_config: Можете да конфигурирате SCM командите в config/configuration.yml. За да активирате промените, рестартирайте Redmine.
 text_scm_command_not_available: SCM командата не е налична или достъпна. Проверете конфигурацията в административния панел.
jplang's avatar
jplang committed
951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977

 default_role_manager: Мениджър
 default_role_developer: Разработчик
 default_role_reporter: Публикуващ
 default_tracker_bug: Грешка
 default_tracker_feature: Функционалност
 default_tracker_support: Поддръжка
 default_issue_status_new: Нова
 default_issue_status_in_progress: Изпълнение
 default_issue_status_resolved: Приключена
 default_issue_status_feedback: Обратна връзка
 default_issue_status_closed: Затворена
 default_issue_status_rejected: Отхвърлена
 default_doc_category_user: Документация за потребителя
 default_doc_category_tech: Техническа документация
 default_priority_low: Нисък
 default_priority_normal: Нормален
 default_priority_high: Висок
 default_priority_urgent: Спешен
 default_priority_immediate: Веднага
 default_activity_design: Дизайн
 default_activity_development: Разработка

 enumeration_issue_priorities: Приоритети на задачи
 enumeration_doc_categories: Категории документи
 enumeration_activities: Дейности (time tracking)
 enumeration_system_activity: Системна активност
978
 notice_issue_successful_create: Issue %{id} created.
979
 label_between: between