et.yml 56.1 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
# Estonian localization for Redmine
# Copyright (C) 2012 Kaitseministeerium
#
# This program is free software; you can redistribute it and/or
# modify it under the terms of the GNU General Public License
# as published by the Free Software Foundation; either version 2
# of the License, or (at your option) any later version.
#
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program; if not, write to the Free Software
# Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

et:
 # Text direction: Left-to-Right (ltr) or Right-to-Left (rtl)
 direction: ltr
 date:
  formats:
   # Use the strftime parameters for formats.
   # When no format has been given, it uses default.
   # You can provide other formats here if you like!
26 27 28
   default: "%d.%m.%Y"
   short: "%d.%b"
   long: "%d. %B %Y"
29

30
  day_names: [Pühapäev, Esmaspäev, Teisipäev, Kolmapäev, Neljapäev, Reede, Laupäev]
31
  abbr_day_names: [P, E, T, K, N, R, L]
32

33
  # Don't forget the nil at the beginning; there's no such thing as a 0th month
34
  month_names: [~, Jaanuar, Veebruar, Märts, Aprill, Mai, Juuni, Juuli, August, September, Oktoober, November, Detsember]
35 36 37 38 39 40 41 42 43
  abbr_month_names: [~, jaan, veebr, märts, apr, mai, juuni, juuli, aug, sept, okt, nov, dets]
  # Used in date_select and datime_select.
  order:
   - :year
   - :month
   - :day

 time:
  formats:
44 45 46 47
   default: "%d.%m.%Y %H:%M"
   time: "%H:%M"
   short: "%d.%b %H:%M"
   long: "%d. %B %Y %H:%M %z"
48
  am: "enne lõunat"
49
  pm: "peale lõunat"
50

51 52 53 54
 datetime:
  distance_in_words:
   half_a_minute: "pool minutit"
   less_than_x_seconds:
55
    one:  "vähem kui sekund"
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
    other: "vähem kui %{count} sekundit"
   x_seconds:
    one:  "1 sekund"
    other: "%{count} sekundit"
   less_than_x_minutes:
    one:  "vähem kui minut"
    other: "vähem kui %{count} minutit"
   x_minutes:
    one:  "1 minut"
    other: "%{count} minutit"
   about_x_hours:
67
    one:  "umbes tund"
68
    other: "umbes %{count} tundi"
69
   x_hours:
70 71
    one:  "1 tund"
    other: "%{count} tundi"
72 73 74 75
   x_days:
    one:  "1 päev"
    other: "%{count} päeva"
   about_x_months:
76
    one:  "umbes kuu"
77 78 79 80 81
    other: "umbes %{count} kuud"
   x_months:
    one:  "1 kuu"
    other: "%{count} kuud"
   about_x_years:
82
    one:  "umbes aasta"
83 84
    other: "umbes %{count} aastat"
   over_x_years:
85
    one:  "rohkem kui aasta"
86 87
    other: "rohkem kui %{count} aastat"
   almost_x_years:
88
    one:  "peaaegu aasta"
89 90 91 92
    other: "peaaegu %{count} aastat"

 number:
  format:
93
   separator: "."
94 95 96 97 98 99
   delimiter: ""
   precision: 3

  human:
   format:
    delimiter: ""
100
    precision: 3
101 102 103 104 105 106
   storage_units:
    format: "%n %u"
    units:
     byte:
      one: "bait"
      other: "baiti"
107
     kb: "KB"
108 109 110 111 112 113 114 115
     mb: "MB"
     gb: "GB"
     tb: "TB"

# Used in array.to_sentence.
 support:
  array:
   sentence_connector: "ja"
116
   skip_last_comma: false
117

118 119 120 121
 activerecord:
  errors:
   template:
    header:
122 123
     one: "1 viga ei võimaldanud selle %{model} salvestamist"
     other: "%{count} viga ei võimaldanud selle %{model} salvestamist"
124
   messages:
125
    inclusion: "ei ole nimekirjas"
126
    exclusion: "on reserveeritud"
127 128
    invalid: "ei sobi"
    confirmation: "ei lange kinnitusega kokku"
129
    accepted: "peab olema aktsepteeritud"
130 131 132 133 134
    empty: "ei või olla tühi"
    blank: "ei või olla täitmata"
    too_long: "on liiga pikk (lubatud on kuni %{count} märki)"
    too_short: "on liiga lühike (vaja on vähemalt %{count} märki)"
    wrong_length: "on vale pikkusega (peaks olema %{count} märki)"
135 136
    taken: "on juba võetud"
    not_a_number: "ei ole arv"
137
    not_a_date: "ei ole korrektne kuupäev"
138
    greater_than: "peab olema suurem kui %{count}"
139 140
    greater_than_or_equal_to: "peab olema võrdne või suurem kui %{count}"
    equal_to: "peab võrduma %{count}-ga"
141
    less_than: "peab olema väiksem kui %{count}"
142
    less_than_or_equal_to: "peab olema võrdne või väiksem kui %{count}"
143 144 145 146 147
    odd: "peab olema paaritu arv"
    even: "peab olema paarisarv"
    greater_than_start_date: "peab olema suurem kui alguskuupäev"
    not_same_project: "ei kuulu sama projekti juurde"
    circular_dependency: "See suhe looks vastastikuse sõltuvuse"
148
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "Teemat ei saa sidustada tema enda alamteemaga"
149
    earlier_than_minimum_start_date: "Tähtpäev ei saa olla varasem kui %{date} eelnevate teemade tähtpäevade tõttu"
150
    not_a_regexp: "is not a valid regular expression"
151
    open_issue_with_closed_parent: "An open issue cannot be attached to a closed parent task"
152

153
 actionview_instancetag_blank_option: "Palun vali"
154

155 156 157 158
 general_text_No: "Ei"
 general_text_Yes: "Jah"
 general_text_no: "ei"
 general_text_yes: "jah"
159
 general_lang_name: "Estonian (Eesti)"
160
 general_csv_separator: ","
161 162
 general_csv_decimal_separator: "."
 general_csv_encoding: ISO-8859-13
163
 general_pdf_fontname: freesans
164
 general_pdf_monospaced_fontname: freemono
165
 general_first_day_of_week: "1"
166

167
 notice_account_updated: "Konto uuendamine õnnestus."
168
 notice_account_invalid_credentials: "Sobimatu kasutajanimi või parool"
169 170 171
 notice_account_password_updated: "Parooli uuendamine õnnestus."
 notice_account_wrong_password: "Vale parool"
 notice_account_register_done: "Konto loomine õnnestus. Konto aktiveerimiseks vajuta vastaval lingil Sulle saadetud e-kirjas."
172
 notice_account_unknown_email: "Tundmatu kasutaja."
173 174 175
 notice_can_t_change_password: "See konto kasutab välist autentimisallikat. Siin ei saa selle konto parooli vahetada."
 notice_account_lost_email_sent: "Sulle saadeti e-kiri parooli vahetamise juhistega."
 notice_account_activated: "Su konto on aktiveeritud. Saad nüüd sisse logida."
176 177 178 179
 notice_successful_create: "Loomine õnnestus."
 notice_successful_update: "Uuendamine õnnestus."
 notice_successful_delete: "Kustutamine õnnestus."
 notice_successful_connection: "Ühenduse loomine õnnestus."
180 181 182 183 184 185
 notice_file_not_found: "Sellist lehte ei leitud."
 notice_locking_conflict: "Teine kasutaja uuendas vahepeal neid andmeid."
 notice_not_authorized: "Sul ei ole sellele lehele ligipääsuks õigusi."
 notice_not_authorized_archived_project: "See projekt on arhiveeritud."
 notice_email_sent: "%{value}-le saadeti kiri"
 notice_email_error: "Kirja saatmisel tekkis viga (%{value})"
186
 notice_feeds_access_key_reseted: "Sinu Atom juurdepääsuvõti nulliti."
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 notice_api_access_key_reseted: "Sinu API juurdepääsuvõti nulliti."
 notice_failed_to_save_issues: "%{count} teemat %{total}-st ei õnnestunud salvestada: %{ids}."
 notice_failed_to_save_time_entries: "%{count} ajakulu kannet %{total}-st ei õnnestunud salvestada: %{ids}."
 notice_failed_to_save_members: "Liiget/liikmeid ei õnnestunud salvestada: %{errors}."
 notice_no_issue_selected: "Ühtegi teemat ei ole valitud! Palun vali teema(d), mida soovid muuta."
 notice_account_pending: "Sinu konto on loodud ja ootab nüüd administraatori kinnitust."
 notice_default_data_loaded: "Algseadistuste laadimine õnnestus."
 notice_unable_delete_version: "Versiooni kustutamine ei õnnestunud."
 notice_unable_delete_time_entry: "Ajakulu kande kustutamine ei õnnestunud."
 notice_issue_done_ratios_updated: "Teema edenemise astmed on uuendatud."
 notice_gantt_chart_truncated: "Diagrammi kärbiti kuna ületati kuvatavate objektide suurim hulk (%{max})"
 notice_issue_successful_create: "Teema %{id} loodud."
 notice_issue_update_conflict: "Teine kasutaja uuendas seda teemat Sinuga samaaegselt."
 notice_account_deleted: "Sinu konto on lõplikult kustutatud."
201

202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219
 error_can_t_load_default_data: "Algseadistusi ei saanud laadida: %{value}"
 error_scm_not_found: "Seda sissekannet hoidlast ei leitud."
 error_scm_command_failed: "Hoidla poole pöördumisel tekkis viga: %{value}"
 error_scm_annotate: "Sissekannet ei eksisteeri või ei saa annoteerida."
 error_scm_annotate_big_text_file: "Sissekannet ei saa annoteerida, kuna see on liiga pikk."
 error_issue_not_found_in_project: "Teemat ei leitud või see ei kuulu siia projekti"
 error_no_tracker_in_project: "Selle projektiga ei ole seostatud ühtegi valdkonda. Palun vaata üle projekti seaded."
 error_no_default_issue_status: 'Teema algolek on määramata. Palun vaata asetused üle ("Seadistused -> Olekud").'
 error_can_not_delete_custom_field: "Omaloodud välja kustutamine ei õnnestunud"
 error_can_not_delete_tracker: "See valdkond on mõnes teemas kasutusel ja seda ei saa kustutada."
 error_can_not_remove_role: "See roll on mõnes projektis kasutusel ja seda ei saa kustutada."
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: "Suletud versiooni juurde kuulunud teemat ei saa taasavada"
 error_can_not_archive_project: "Seda projekti ei saa arhiveerida"
 error_issue_done_ratios_not_updated: "Teema edenemise astmed jäid uuendamata."
 error_workflow_copy_source: "Palun vali algne valdkond või roll"
 error_workflow_copy_target: "Palun vali sihtvaldkon(na)d või -roll(id)"
 error_unable_delete_issue_status: "Oleku kustutamine ei õnnestunud"
 error_unable_to_connect: "Ühenduse loomine ei õnnestunud (%{value})"
220
 error_attachment_too_big: "Faili ei saa üles laadida, sest see on lubatust (%{max_size}) mahukam"
221
 warning_attachments_not_saved: "%{count} faili salvestamine ei õnnestunud."
222

223
 mail_subject_lost_password: "Sinu %{value} parool"
224
 mail_body_lost_password: "Parooli vahetamiseks vajuta järgmisele lingile:"
225
 mail_subject_register: "Sinu %{value} konto aktiveerimine"
226
 mail_body_register: "Konto aktiveerimiseks vajuta järgmisele lingile:"
227 228 229 230
 mail_body_account_information_external: "Sisse logimiseks saad kasutada oma %{value} kontot."
 mail_body_account_information: "Sinu konto teave"
 mail_subject_account_activation_request: "%{value} konto aktiveerimise nõue"
 mail_body_account_activation_request: "Registreerus uus kasutaja (%{value}). Konto avamine ootab Sinu kinnitust:"
231 232 233 234
 mail_subject_reminder: "%{count} teema tähtpäev jõuab kätte järgmise %{days} päeva jooksul"
 mail_body_reminder: "%{count} Sulle määratud teema tähtpäev jõuab kätte järgmise %{days} päeva jooksul:"
 mail_subject_wiki_content_added: "Lisati vikileht '%{id}'"
 mail_body_wiki_content_added: "Vikileht '%{id}' lisati %{author} poolt."
235
 mail_subject_wiki_content_updated: "Uuendati '%{id}' vikilehte"
236
 mail_body_wiki_content_updated: "Vikilehte '%{id}' uuendati %{author} poolt."
237 238


239 240 241 242 243 244 245 246
 field_name: "Nimi"
 field_description: "Kirjeldus"
 field_summary: "Kokkuvõte"
 field_is_required: "Kohustuslik"
 field_firstname: "Eesnimi"
 field_lastname: "Perekonnanimi"
 field_mail: "E-post"
 field_filename: "Fail"
247
 field_filesize: "Maht"
248
 field_downloads: "Allalaadimist"
249 250 251
 field_author: "Autor"
 field_created_on: "Loodud"
 field_updated_on: "Uuendatud"
252 253
 field_field_format: "Tüüp"
 field_is_for_all: "Kõigile projektidele"
254
 field_possible_values: "Võimalikud väärtused"
255 256 257
 field_regexp: "Regulaaravaldis"
 field_min_length: "Vähim maht"
 field_max_length: "Suurim naht"
258 259 260 261
 field_value: "Väärtus"
 field_category: "Kategooria"
 field_title: "Pealkiri"
 field_project: "Projekt"
262
 field_issue: "Teema"
263
 field_status: "Olek"
264 265 266 267
 field_notes: "Märkused"
 field_is_closed: "Sulgeb teema"
 field_is_default: "Algolek"
 field_tracker: "Valdkond"
268 269
 field_subject: "Teema"
 field_due_date: "Tähtaeg"
270
 field_assigned_to: "Tegeleja"
271 272 273
 field_priority: "Prioriteet"
 field_fixed_version: "Sihtversioon"
 field_user: "Kasutaja"
274
 field_principal: "Vastutav isik"
275 276 277
 field_role: "Roll"
 field_homepage: "Koduleht"
 field_is_public: "Avalik"
278 279 280 281 282
 field_parent: "Emaprojekt"
 field_is_in_roadmap: "Teemad on teekaardil näha"
 field_login: "Kasutajanimi"
 field_mail_notification: "Teated e-kirjaga"
 field_admin: "Admin"
283 284
 field_last_login_on: "Viimane ühendus"
 field_language: "Keel"
285 286 287
 field_effective_date: "Tähtaeg"
 field_password: "Parool"
 field_new_password: "Uus parool"
288 289 290
 field_password_confirmation: "Kinnitus"
 field_version: "Versioon"
 field_type: "Tüüp"
291
 field_host: "Server"
292 293 294
 field_port: "Port"
 field_account: "Konto"
 field_base_dn: "Baas DN"
295
 field_attr_login: "Kasutajanime atribuut"
296 297 298
 field_attr_firstname: "Eesnime atribuut"
 field_attr_lastname: "Perekonnanime atribuut"
 field_attr_mail: "E-posti atribuut"
299
 field_onthefly: "Kasutaja automaatne loomine"
300
 field_start_date: "Alguskuupäev"
301 302 303
 field_done_ratio: "% tehtud"
 field_auth_source: "Autentimise viis"
 field_hide_mail: "Peida e-posti aadress"
304 305
 field_comments: "Kommentaar"
 field_url: "URL"
306
 field_start_page: "Esileht"
307 308 309 310
 field_subproject: "Alamprojekt"
 field_hours: "tundi"
 field_activity: "Tegevus"
 field_spent_on: "Kuupäev"
311
 field_identifier: "Tunnus"
312
 field_is_filter: "Kasutatav filtrina"
313
 field_issue_to: "Seotud teema"
314
 field_delay: "Viivitus"
315 316 317
 field_assignable: "Saab määrata teemadega tegelema"
 field_redirect_existing_links: "Suuna olemasolevad lingid ringi"
 field_estimated_hours: "Eeldatav ajakulu"
318
 field_column_names: "Veerud"
319 320
 field_time_entries: "Ajakulu"
 field_time_zone: "Ajatsoon"
321
 field_searchable: "Otsitav"
322 323 324
 field_default_value: "Vaikimisi"
 field_comments_sorting: "Kommentaaride järjestus"
 field_parent_title: "Pärineb lehest"
325
 field_editable: "Muudetav"
326
 field_watcher: "Jälgija"
327 328
 field_identity_url: "OpenID URL"
 field_content: "Sisu"
329
 field_group_by: "Rühmita tulemus"
330 331
 field_sharing: "Teemade jagamine"
 field_parent_issue: "Pärineb teemast"
332
 field_member_of_group: "Tegeleja rühm"
333
 field_assigned_to_role: "Tegeleja roll"
334 335
 field_text: "Tekstiväli"
 field_visible: "Nähtav"
336 337
 field_warn_on_leaving_unsaved: "Hoiata salvestamata sisuga lehtedelt lahkumisel"
 field_issues_visibility: "See roll näeb"
338
 field_is_private: "Privaatne"
339 340 341
 field_commit_logs_encoding: "Sissekannete kodeering"
 field_scm_path_encoding: "Teeraja märkide kodeering"
 field_path_to_repository: "Hoidla teerada"
342 343 344
 field_root_directory: "Juurkataloog"
 field_cvsroot: "CVSROOT"
 field_cvs_module: "Moodul"
345 346
 field_repository_is_default: "Peamine hoidla"
 field_multiple: "Korraga mitu väärtust"
347
 field_auth_source_ldap_filter: "LDAP filter"
348

349 350
 setting_app_title: "Veebilehe pealkiri"
 setting_app_subtitle: "Veebilehe alampealkiri"
351
 setting_welcome_text: "Tervitustekst"
352
 setting_default_language: "Vaikimisi keel"
353
 setting_login_required: "Autentimine on kohustuslik"
354
 setting_self_registration: "Omaloodud konto aktiveerimine"
355
 setting_attachment_max_size: "Manuse suurim maht"
356 357 358 359 360 361 362 363
 setting_issues_export_limit: "Teemade ekspordi limiit"
 setting_mail_from: "Saatja e-posti aadress"
 setting_bcc_recipients: "Saajaid ei näidata (lähevad BCC reale)"
 setting_plain_text_mail: "E-kiri tavalise tekstina (ilma HTML-ta)"
 setting_host_name: "Serveri nimi ja teerada"
 setting_text_formatting: "Vormindamise abi"
 setting_wiki_compression: "Viki ajaloo pakkimine"
 setting_feeds_limit: "Atom voogude suurim objektide arv"
364
 setting_default_projects_public: "Uued projektid on vaikimisi avalikud"
365 366 367 368
 setting_autofetch_changesets: "Lae uuendused automaatselt"
 setting_sys_api_enabled: "Hoidlate haldamine veebiteenuse kaudu"
 setting_commit_ref_keywords: "Viitade võtmesõnad"
 setting_commit_fix_keywords: "Paranduste võtmesõnad"
369
 setting_autologin: "Automaatne sisselogimine"
370
 setting_date_format: "Kuupäeva formaat"
371 372 373 374
 setting_time_format: "Ajaformaat"
 setting_cross_project_issue_relations: "Luba siduda eri projektide teemasid"
 setting_issue_list_default_columns: "Teemade nimekirja vaikimisi veerud"
 setting_repositories_encodings: "Manuste ja hoidlate kodeering"
375 376 377
 setting_emails_header: "E-kirja päis"
 setting_emails_footer: "E-kirja jalus"
 setting_protocol: "Protokoll"
378 379 380 381 382 383 384 385 386
 setting_per_page_options: "Objekte lehe kohta variandid"
 setting_user_format: "Kasutaja nime esitamise vorm"
 setting_activity_days_default: "Projektide ajalugu näidatakse"
 setting_display_subprojects_issues: "Näita projektis vaikimisi ka alamprojektide teemasid"
 setting_enabled_scm: "Kasutatavad lähtekoodi haldusvahendid"
 setting_mail_handler_body_delimiters: "Kärbi e-kirja lõpp peale sellist rida"
 setting_mail_handler_api_enabled: "E-kirjade vastuvõtt veebiteenuse kaudu"
 setting_mail_handler_api_key: "Veebiteenuse API võti"
 setting_sequential_project_identifiers: "Genereeri järjestikused projektitunnused"
387
 setting_gravatar_enabled: "Kasuta Gravatari kasutajaikoone"
388 389
 setting_gravatar_default: "Vaikimisi kasutatav ikoon"
 setting_diff_max_lines_displayed: "Enim korraga näidatavaid erinevusi"
390
 setting_file_max_size_displayed: "Kuvatava tekstifaili suurim maht"
391 392
 setting_repository_log_display_limit: "Enim ajaloos näidatavaid sissekandeid"
 setting_openid: "Luba OpenID-ga registreerimine ja sisselogimine"
393
 setting_password_min_length: "Lühim lubatud parooli pikkus"
394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406
 setting_new_project_user_role_id: "Projekti looja roll oma projektis"
 setting_default_projects_modules: "Vaikimisi moodulid uutes projektides"
 setting_issue_done_ratio: "Määra teema edenemise aste"
 setting_issue_done_ratio_issue_field: "kasutades vastavat välja"
 setting_issue_done_ratio_issue_status: "kasutades teema olekut"
 setting_start_of_week: "Nädala alguspäev"
 setting_rest_api_enabled: "Luba REST API kasutamine"
 setting_cache_formatted_text: "Puhverda vormindatud teksti"
 setting_default_notification_option: "Vaikimisi teavitatakse"
 setting_commit_logtime_enabled: "Luba ajakulu sisestamine"
 setting_commit_logtime_activity_id: "Tegevus kulunud ajal"
 setting_gantt_items_limit: "Gantti diagrammi objektide suurim hulk"
 setting_issue_group_assignment: "Luba teemade andmine gruppidele"
407
 setting_default_issue_start_date_to_creation_date: "Uute teemade alguskuupäevaks on teema loomise päev"
408 409
 setting_commit_cross_project_ref: "Luba viiteid ja parandusi ka kõigi teiste projektide teemadele"
 setting_unsubscribe: "Luba kasutajal oma konto kustutada"
410

411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451
 permission_add_project: "Projekte luua"
 permission_add_subprojects: "Alamprojekte luua"
 permission_edit_project: "Projekte muuta"
 permission_select_project_modules: "Projektimooduleid valida"
 permission_manage_members: "Liikmeid hallata"
 permission_manage_project_activities: "Projekti tegevusi hallata"
 permission_manage_versions: "Versioone hallata"
 permission_manage_categories: "Kategooriaid hallata"
 permission_view_issues: "Teemasid näha"
 permission_add_issues: "Teemasid lisada"
 permission_edit_issues: "Teemasid uuendada"
 permission_manage_issue_relations: "Teemade seoseid hallata"
 permission_set_issues_private: "Teemasid avalikeks või privaatseiks seada"
 permission_set_own_issues_private: "Omi teemasid avalikeks või privaatseiks seada"
 permission_add_issue_notes: "Märkusi lisada"
 permission_edit_issue_notes: "Märkusi muuta"
 permission_edit_own_issue_notes: "Omi märkusi muuta"
 permission_move_issues: "Teemasid teise projekti tõsta"
 permission_delete_issues: "Teemasid kustutada"
 permission_manage_public_queries: "Avalikke päringuid hallata"
 permission_save_queries: "Päringuid salvestada"
 permission_view_gantt: "Gantti diagramme näha"
 permission_view_calendar: "Kalendrit näha"
 permission_view_issue_watchers: "Jälgijate nimekirja näha"
 permission_add_issue_watchers: "Jälgijaid lisada"
 permission_delete_issue_watchers: "Jälgijaid kustutada"
 permission_log_time: "Ajakulu sisestada"
 permission_view_time_entries: "Ajakulu näha"
 permission_edit_time_entries: "Ajakulu kandeid muuta"
 permission_edit_own_time_entries: "Omi ajakulu kandeid muuta"
 permission_manage_news: "Uudiseid hallata"
 permission_comment_news: "Uudiseid kommenteerida"
 permission_view_documents: "Dokumente näha"
 permission_manage_files: "Faile hallata"
 permission_view_files: "Faile näha"
 permission_manage_wiki: "Vikit hallata"
 permission_rename_wiki_pages: "Vikilehti ümber nimetada"
 permission_delete_wiki_pages: "Vikilehti kustutada"
 permission_view_wiki_pages: "Vikit näha"
 permission_view_wiki_edits: "Viki ajalugu näha"
 permission_edit_wiki_pages: "Vikilehti muuta"
452
 permission_delete_wiki_pages_attachments: "Vikilehe manuseid kustutada"
453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467
 permission_protect_wiki_pages: "Vikilehti kaitsta"
 permission_manage_repository: "Hoidlaid hallata"
 permission_browse_repository: "Hoidlaid sirvida"
 permission_view_changesets: "Sissekandeid näha"
 permission_commit_access: "Sissekandeid teha"
 permission_manage_boards: "Foorumeid hallata"
 permission_view_messages: "Postitusi näha"
 permission_add_messages: "Postitusi lisada"
 permission_edit_messages: "Postitusi muuta"
 permission_edit_own_messages: "Omi postitusi muuta"
 permission_delete_messages: "Postitusi kustutada"
 permission_delete_own_messages: "Omi postitusi kustutada"
 permission_export_wiki_pages: "Vikilehti eksportida"
 permission_manage_subtasks: "Alamteemasid hallata"
 permission_manage_related_issues: "Seotud teemasid hallata"
468

469 470
 project_module_issue_tracking: "Teemade jälgimine"
 project_module_time_tracking: "Ajakulu arvestus"
471 472 473
 project_module_news: "Uudised"
 project_module_documents: "Dokumendid"
 project_module_files: "Failid"
474 475
 project_module_wiki: "Viki"
 project_module_repository: "Hoidlad"
476 477 478
 project_module_boards: "Foorumid"
 project_module_calendar: "Kalender"
 project_module_gantt: "Gantt"
479

480 481 482 483 484 485 486 487
 label_user: "Kasutaja"
 label_user_plural: "Kasutajad"
 label_user_new: "Uus kasutaja"
 label_user_anonymous: "Anonüümne"
 label_project: "Projekt"
 label_project_new: "Uus projekt"
 label_project_plural: "Projektid"
 label_x_projects:
488
  zero: "pole projekte"
489 490 491 492
  one:  "1 projekt"
  other: "%{count} projekti"
 label_project_all: "Kõik projektid"
 label_project_latest: "Viimased projektid"
493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
 label_issue: "Teema"
 label_issue_new: "Uus teema"
 label_issue_plural: "Teemad"
 label_issue_view_all: "Teemade nimekiri"
 label_issues_by: "Teemad %{value} järgi"
 label_issue_added: "Teema lisatud"
 label_issue_updated: "Teema uuendatud"
 label_issue_note_added: "Märkus lisatud"
 label_issue_status_updated: "Olek uuendatud"
 label_issue_priority_updated: "Prioriteet uuendatud"
503 504 505
 label_document: "Dokument"
 label_document_new: "Uus dokument"
 label_document_plural: "Dokumendid"
506
 label_document_added: "Dokument lisatud"
507 508 509
 label_role: "Roll"
 label_role_plural: "Rollid"
 label_role_new: "Uus roll"
510
 label_role_and_permissions: "Rollid ja õigused"
511 512
 label_role_anonymous: "Registreerimata kasutaja"
 label_role_non_member: "Projekti kaasamata kasutaja"
513 514 515
 label_member: "Liige"
 label_member_new: "Uus liige"
 label_member_plural: "Liikmed"
516 517 518 519 520 521
 label_tracker: "Valdkond"
 label_tracker_plural: "Valdkonnad"
 label_tracker_new: "Uus valdkond"
 label_workflow: "Töövood"
 label_issue_status: "Olek"
 label_issue_status_plural: "Olekud"
522
 label_issue_status_new: "Uus olek"
523 524
 label_issue_category: "Kategooria"
 label_issue_category_plural: "Kategooriad"
525
 label_issue_category_new: "Uus kategooria"
526 527 528 529
 label_custom_field: "Omaloodud väli"
 label_custom_field_plural: "Omaloodud väljad"
 label_custom_field_new: "Uus väli"
 label_enumerations: "Loetelud"
530
 label_enumeration_new: "Lisa"
531 532
 label_information: "Teave"
 label_information_plural: "Teave"
533 534 535 536
 label_please_login: "Palun logi sisse"
 label_register: "Registreeru"
 label_login_with_open_id_option: "või logi sisse OpenID-ga"
 label_password_lost: "Kui parool on ununud..."
537
 label_home: "Kodu"
538 539 540
 label_my_page: "Minu leht"
 label_my_account: "Minu konto"
 label_my_projects: "Minu projektid"
541 542
 label_my_page_block: "Uus blokk"
 label_administration: "Seadistused"
543 544 545
 label_login: "Logi sisse"
 label_logout: "Logi välja"
 label_help: "Abi"
546 547
 label_reported_issues: "Minu poolt lisatud teemad"
 label_assigned_to_me_issues: "Minu teha olevad teemad"
548
 label_last_login: "Viimane ühendus"
549 550 551 552
 label_registered_on: "Registreeritud"
 label_activity: "Ajalugu"
 label_overall_activity: "Üldine tegevuste ajalugu"
 label_user_activity: "%{value} tegevuste ajalugu"
553
 label_new: "Uus"
554
 label_logged_as: "Sisse logitud kasutajana"
555 556
 label_environment: "Keskkond"
 label_authentication: "Autentimine"
557 558 559
 label_auth_source: "Autentimisallikas"
 label_auth_source_new: "Uus autentimisallikas"
 label_auth_source_plural: "Autentimisallikad"
560 561 562
 label_subproject_plural: "Alamprojektid"
 label_subproject_new: "Uus alamprojekt"
 label_and_its_subprojects: "%{value} ja selle alamprojektid"
563 564
 label_min_max_length: "Min.-maks. pikkus"
 label_list: "Nimekiri"
565 566 567
 label_date: "Kuupäev"
 label_integer: "Täisarv"
 label_float: "Ujukomaarv"
568
 label_boolean: "Tõeväärtus"
569 570 571 572
 label_string: "Tekst"
 label_text: "Pikk tekst"
 label_attribute: "Atribuut"
 label_attribute_plural: "Atribuudid"
573
 label_no_data: "Pole"
574 575 576 577 578 579
 label_change_status: "Muuda olekut"
 label_history: "Ajalugu"
 label_attachment: "Fail"
 label_attachment_new: "Uus fail"
 label_attachment_delete: "Kustuta fail"
 label_attachment_plural: "Failid"
580
 label_file_added: "Fail lisatud"
581 582 583
 label_report: "Aruanne"
 label_report_plural: "Aruanded"
 label_news: "Uudised"
584
 label_news_new: "Lisa uudis"
585 586
 label_news_plural: "Uudised"
 label_news_latest: "Viimased uudised"
587 588 589 590
 label_news_view_all: "Kõik uudised"
 label_news_added: "Uudis lisatud"
 label_news_comment_added: "Kommentaar uudisele lisatud"
 label_settings: "Seaded"
591 592 593 594
 label_overview: "Ülevaade"
 label_version: "Versioon"
 label_version_new: "Uus versioon"
 label_version_plural: "Versioonid"
595
 label_close_versions: "Sulge lõpetatud versioonid"
596
 label_confirmation: "Kinnitus"
597
 label_export_to: "Saadaval ka formaadis"
598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611
 label_read: "Loe..."
 label_public_projects: "Avalikud projektid"
 label_open_issues: "avatud"
 label_open_issues_plural: "avatud"
 label_closed_issues: "suletud"
 label_closed_issues_plural: "suletud"
 label_x_open_issues_abbr:
  zero: "0 avatud"
  one:  "1 avatud"
  other: "%{count} avatud"
 label_x_closed_issues_abbr:
  zero: "0 suletud"
  one:  "1 suletud"
  other: "%{count} suletud"
612 613 614 615
 label_x_issues:
  zero: "0 teemat"
  one:  "1 teema"
  other: "%{count} teemat"
616
 label_total: "Kokku"
617 618 619
 label_permissions: "Õigused"
 label_current_status: "Praegune olek"
 label_new_statuses_allowed: "Uued lubatud olekud"
620
 label_all: "kõik"
621 622
 label_none: "pole"
 label_nobody: "eikeegi"
623 624
 label_next: "Järgmine"
 label_previous: "Eelmine"
625
 label_used_by: "Kasutab"
626 627 628
 label_details: "Üksikasjad"
 label_add_note: "Lisa märkus"
 label_calendar: "Kalender"
629
 label_months_from: "kuu kaugusel"
630 631
 label_gantt: "Gantt"
 label_internal: "Sisemine"
632 633 634
 label_last_changes: "viimased %{count} muudatust"
 label_change_view_all: "Kõik muudatused"
 label_personalize_page: "Kujunda leht ümber"
635 636 637
 label_comment: "Kommentaar"
 label_comment_plural: "Kommentaarid"
 label_x_comments:
638
  zero: "kommentaare pole"
639 640 641 642
  one: "1 kommentaar"
  other: "%{count} kommentaari"
 label_comment_add: "Lisa kommentaar"
 label_comment_added: "Kommentaar lisatud"
643 644 645
 label_comment_delete: "Kustuta kommentaar"
 label_query: "Omaloodud päring"
 label_query_plural: "Omaloodud päringud"
646
 label_query_new: "Uus päring"
647
 label_my_queries: "Mu omaloodud päringud"
648 649 650 651
 label_filter_add: "Lisa filter"
 label_filter_plural: "Filtrid"
 label_equals: "on"
 label_not_equals: "ei ole"
652 653 654 655 656 657
 label_in_less_than: "on väiksem kui"
 label_in_more_than: "on suurem kui"
 label_greater_or_equal: "suurem-võrdne"
 label_less_or_equal: "väiksem-võrdne"
 label_between: "vahemikus"
 label_in: "sisaldub hulgas"
658
 label_today: "täna"
659
 label_all_time: "piirideta"
660
 label_yesterday: "eile"
661 662 663 664 665 666 667 668 669 670
 label_this_week: "sel nädalal"
 label_last_week: "eelmisel nädalal"
 label_last_n_days: "viimase %{count} päeva jooksul"
 label_this_month: "sel kuul"
 label_last_month: "eelmisel kuul"
 label_this_year: "sel aastal"
 label_date_range: "Kuupäevavahemik"
 label_less_than_ago: "uuem kui"
 label_more_than_ago: "vanem kui"
 label_ago: "vanus"
671 672 673 674
 label_contains: "sisaldab"
 label_not_contains: "ei sisalda"
 label_day_plural: "päeva"
 label_repository: "Hoidla"
675
 label_repository_new: "Uus hoidla"
676 677 678
 label_repository_plural: "Hoidlad"
 label_browse: "Sirvi"
 label_branch: "Haru"
679 680 681 682 683
 label_tag: "Sildiga"
 label_revision: "Sissekanne"
 label_revision_plural: "Sissekanded"
 label_revision_id: "Sissekande kood %{value}"
 label_associated_revisions: "Seotud sissekanded"
684 685 686 687 688
 label_added: "lisatud"
 label_modified: "muudetud"
 label_copied: "kopeeritud"
 label_renamed: "ümber nimetatud"
 label_deleted: "kustutatud"
689 690 691 692
 label_latest_revision: "Viimane sissekanne"
 label_latest_revision_plural: "Viimased sissekanded"
 label_view_revisions: "Haru ajalugu"
 label_view_all_revisions: "Kogu ajalugu"
693
 label_max_size: "Suurim maht"
694 695 696 697 698 699 700 701
 label_sort_highest: "Nihuta esimeseks"
 label_sort_higher: "Nihuta üles"
 label_sort_lower: "Nihuta alla"
 label_sort_lowest: "Nihuta viimaseks"
 label_roadmap: "Teekaart"
 label_roadmap_due_in: "Tähtaeg %{value}"
 label_roadmap_overdue: "%{value} hiljaks jäänud"
 label_roadmap_no_issues: "Selles versioonis ei ole teemasid"
702 703 704
 label_search: "Otsi"
 label_result_plural: "Tulemused"
 label_all_words: "Kõik sõnad"
705 706 707 708 709 710 711
 label_wiki: "Viki"
 label_wiki_edit: "Viki muutmine"
 label_wiki_edit_plural: "Viki muutmised"
 label_wiki_page: "Vikileht"
 label_wiki_page_plural: "Vikilehed"
 label_index_by_title: "Järjesta pealkirja järgi"
 label_index_by_date: "Järjesta kuupäeva järgi"
712 713
 label_current_version: "Praegune versioon"
 label_preview: "Eelvaade"
714 715 716
 label_feed_plural: "Vood"
 label_changes_details: "Kõigi muudatuste üksikasjad"
 label_issue_tracking: "Teemade jälgimine"
717
 label_spent_time: "Kulutatud aeg"
718
 label_overall_spent_time: "Kokku kulutatud aeg"
719 720
 label_f_hour: "%{value} tund"
 label_f_hour_plural: "%{value} tundi"
721 722
 label_time_tracking: "Ajakulu arvestus"
 label_change_plural: "Muudatused"
723
 label_statistics: "Statistika"
724 725 726
 label_commits_per_month: "Sissekandeid kuu kohta"
 label_commits_per_author: "Sissekandeid autori kohta"
 label_diff: "erinevused"
727
 label_view_diff: "Vaata erinevusi"
728
 label_diff_inline: "teksti sees"
729
 label_diff_side_by_side: "kõrvuti"
730 731 732 733 734 735 736 737 738 739
 label_options: "Valikud"
 label_copy_workflow_from: "Kopeeri see töövoog"
 label_permissions_report: "Õiguste aruanne"
 label_watched_issues: "Jälgitud teemad"
 label_related_issues: "Seotud teemad"
 label_applied_status: "Kehtestatud olek"
 label_loading: "Laadimas..."
 label_relation_new: "Uus seos"
 label_relation_delete: "Kustuta seos"
 label_relates_to: "seostub"
740
 label_duplicates: "duplitseerib"
741
 label_duplicated_by: "duplitseerijaks"
742
 label_blocks: "blokeerib"
743
 label_blocked_by: "blokeerijaks"
744 745
 label_precedes: "eelneb"
 label_follows: "järgneb"
746 747 748
 label_stay_logged_in: "Püsi sisselogituna"
 label_disabled: "pole võimalik"
 label_show_completed_versions: "Näita lõpetatud versioone"
749 750 751 752 753
 label_me: "mina"
 label_board: "Foorum"
 label_board_new: "Uus foorum"
 label_board_plural: "Foorumid"
 label_board_locked: "Lukus"
754
 label_board_sticky: "Püsiteema"
755
 label_topic_plural: "Teemad"
756 757 758 759
 label_message_plural: "Postitused"
 label_message_last: "Viimane postitus"
 label_message_new: "Uus postitus"
 label_message_posted: "Postitus lisatud"
760
 label_reply_plural: "Vastused"
761
 label_send_information: "Saada teave konto kasutajale"
762 763 764 765 766
 label_year: "Aasta"
 label_month: "Kuu"
 label_week: "Nädal"
 label_date_from: "Alates"
 label_date_to: "Kuni"
767
 label_language_based: "Kasutaja keele põhjal"
768 769
 label_sort_by: "Sorteeri %{value} järgi"
 label_send_test_email: "Saada kontrollkiri"
770 771 772
 label_feeds_access_key: "Atom juurdepääsuvõti"
 label_missing_feeds_access_key: "Atom juurdepääsuvõti on puudu"
 label_feeds_access_key_created_on: "Atom juurdepääsuvõti loodi %{value} tagasi"
773
 label_module_plural: "Moodulid"
774 775 776 777
 label_added_time_by: "Lisatud %{author} poolt %{age} tagasi"
 label_updated_time_by: "Uuendatud %{author} poolt %{age} tagasi"
 label_updated_time: "Uuendatud %{value} tagasi"
 label_jump_to_a_project: "Ava projekt..."
778
 label_file_plural: "Failid"
779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795
 label_changeset_plural: "Muudatused"
 label_default_columns: "Vaikimisi veerud"
 label_no_change_option: "(Ei muutu)"
 label_bulk_edit_selected_issues: "Muuda valitud teemasid korraga"
 label_bulk_edit_selected_time_entries: "Muuda valitud ajakandeid korraga"
 label_theme: "Visuaalne teema"
 label_default: "Tavaline"
 label_search_titles_only: "Ainult pealkirjadest"
 label_user_mail_option_all: "Kõigist tegevustest kõigis mu projektides"
 label_user_mail_option_selected: "Kõigist tegevustest ainult valitud projektides..."
 label_user_mail_option_none: "Teavitusi ei saadeta"
 label_user_mail_option_only_my_events: "Ainult mu jälgitavatest või minuga seotud tegevustest"
 label_user_mail_no_self_notified: "Ära teavita mind mu enda tehtud muudatustest"
 label_registration_activation_by_email: "e-kirjaga"
 label_registration_manual_activation: "käsitsi"
 label_registration_automatic_activation: "automaatselt"
 label_display_per_page: "Lehe kohta: %{value}"
796 797 798 799
 label_age: "Vanus"
 label_change_properties: "Muuda omadusi"
 label_general: "Üldine"
 label_more: "Rohkem"
800 801
 label_scm: "Lähtekoodi haldusvahend"
 label_plugins: "Lisamoodulid"
802 803
 label_ldap_authentication: "LDAP autentimine"
 label_downloads_abbr: "A/L"
804
 label_optional_description: "Teave"
805 806
 label_add_another_file: "Lisa veel üks fail"
 label_preferences: "Eelistused"
807 808 809
 label_chronological_order: "kronoloogiline"
 label_reverse_chronological_order: "tagurpidi kronoloogiline"
 label_planning: "Planeerimine"
810 811
 label_incoming_emails: "Sissetulevad e-kirjad"
 label_generate_key: "Genereeri võti"
812
 label_issue_watchers: "Jälgijad"
813
 label_example: "Näide"
814
 label_display: "Kujundus"
815
 label_sort: "Sorteeri"
816
 label_ascending: "Kasvavalt"
817 818
 label_descending: "Kahanevalt"
 label_date_from_to: "Alates %{start} kuni %{end}"
819 820
 label_wiki_content_added: "Vikileht lisatud"
 label_wiki_content_updated: "Vikileht uuendatud"
821 822 823
 label_group: "Rühm"
 label_group_plural: "Rühmad"
 label_group_new: "Uus rühm"
824 825 826 827 828 829 830
 label_time_entry_plural: "Kulutatud aeg"
 label_version_sharing_none: "ei toimu"
 label_version_sharing_descendants: "alamprojektidega"
 label_version_sharing_hierarchy: "projektihierarhiaga"
 label_version_sharing_tree: "projektipuuga"
 label_version_sharing_system: "kõigi projektidega"
 label_update_issue_done_ratios: "Uuenda edenemise astmeid"
831
 label_copy_source: "Allikas"
832 833 834
 label_copy_target: "Sihtkoht"
 label_copy_same_as_target: "Sama mis sihtkoht"
 label_display_used_statuses_only: "Näita ainult selles valdkonnas kasutusel olekuid"
835 836
 label_api_access_key: "API juurdepääsuvõti"
 label_missing_api_access_key: "API juurdepääsuvõti on puudu"
837
 label_api_access_key_created_on: "API juurdepääsuvõti loodi %{value} tagasi"
838
 label_profile: "Profiil"
839 840
 label_subtask_plural: "Alamteemad"
 label_project_copy_notifications: "Saada projekti kopeerimise kohta teavituskiri"
841
 label_principal_search: "Otsi kasutajat või rühma:"
842
 label_user_search: "Otsi kasutajat:"
843 844
 label_additional_workflow_transitions_for_author: "Luba ka järgmisi üleminekuid, kui kasutaja on teema looja"
 label_additional_workflow_transitions_for_assignee: "Luba ka järgmisi üleminekuid, kui kasutaja on teemaga tegeleja"
845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855
 label_issues_visibility_all: "kõiki teemasid"
 label_issues_visibility_public: "kõiki mitteprivaatseid teemasid"
 label_issues_visibility_own: "enda poolt loodud või enda teha teemasid"
 label_git_report_last_commit: "Viimase sissekande teave otse failinimekirja"
 label_parent_revision: "Eellane"
 label_child_revision: "Järglane"
 label_export_options: "%{export_format} ekspordivalikud"
 label_copy_attachments: "Kopeeri manused"
 label_item_position: "%{position}/%{count}"
 label_completed_versions: "Lõpetatud versioonid"
 label_search_for_watchers: "Otsi lisamiseks jälgijaid"
856 857

 button_login: "Logi sisse"
858
 button_submit: "Sisesta"
859
 button_save: "Salvesta"
860 861 862 863
 button_check_all: "Märgi kõik"
 button_uncheck_all: "Nulli valik"
 button_collapse_all: "Voldi kõik kokku"
 button_expand_all: "Voldi kõik lahti"
864 865 866
 button_delete: "Kustuta"
 button_create: "Loo"
 button_create_and_continue: "Loo ja jätka"
867
 button_test: "Testi"
868
 button_edit: "Muuda"
869
 button_edit_associated_wikipage: "Muuda seotud vikilehte: %{page_title}"
870 871
 button_add: "Lisa"
 button_change: "Muuda"
872
 button_apply: "Lae"
873 874
 button_clear: "Puhasta"
 button_lock: "Lukusta"
875 876 877
 button_unlock: "Ava lukust"
 button_download: "Lae alla"
 button_list: "Listi"
878
 button_view: "Vaata"
879 880
 button_move: "Tõsta"
 button_move_and_follow: "Tõsta ja järgne"
881
 button_back: "Tagasi"
882
 button_cancel: "Katkesta"
883 884
 button_activate: "Aktiveeri"
 button_sort: "Sorteeri"
885 886 887 888
 button_log_time: "Ajakulu"
 button_rollback: "Rulli tagasi sellesse versiooni"
 button_watch: "Jälgi"
 button_unwatch: "Ära jälgi"
889 890
 button_reply: "Vasta"
 button_archive: "Arhiveeri"
891 892
 button_unarchive: "Arhiivist tagasi"
 button_reset: "Nulli"
893
 button_rename: "Nimeta ümber"
894
 button_change_password: "Vaheta parool"
895 896 897
 button_copy: "Kopeeri"
 button_copy_and_follow: "Kopeeri ja järgne"
 button_annotate: "Annoteeri"
898
 button_update: "Muuda"
899
 button_configure: "Konfigureeri"
900 901
 button_quote: "Tsiteeri"
 button_duplicate: "Duplitseeri"
902
 button_show: "Näita"
903 904 905
 button_edit_section: "Muuda seda sektsiooni"
 button_export: "Ekspordi"
 button_delete_my_account: "Kustuta oma konto"
906 907 908

 status_active: "aktiivne"
 status_registered: "registreeritud"
909
 status_locked: "lukus"
910 911

 version_status_open: "avatud"
912
 version_status_locked: "lukus"
913 914 915 916
 version_status_closed: "suletud"

 field_active: "Aktiivne"

917
 text_select_mail_notifications: "Tegevused, millest e-kirjaga teavitatakse"
918 919 920 921 922 923 924
 text_regexp_info: "nt. ^[A-Z0-9]+$"
 text_min_max_length_info: "0 tähendab, et piiranguid ei ole"
 text_project_destroy_confirmation: "Oled Sa kindel oma soovis see projekt täielikult kustutada?"
 text_subprojects_destroy_warning: "Alamprojekt(id) - %{value} - kustutatakse samuti."
 text_workflow_edit: "Töövoo muutmiseks vali roll ja valdkond"
 text_are_you_sure: "Oled Sa kindel?"
 text_journal_changed: "%{label} muudetud %{old} -> %{new}"
925
 text_journal_changed_no_detail: "%{label} uuendatud"
926
 text_journal_set_to: "%{label} uus väärtus on %{value}"
927 928
 text_journal_deleted: "%{label} kustutatud (%{old})"
 text_journal_added: "%{label} %{value} lisatud"
929 930
 text_tip_issue_begin_day: "teema avamise päev"
 text_tip_issue_end_day: "teema sulgemise päev"
931
 text_tip_issue_begin_end_day: "teema avati ja suleti samal päeval"
932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958
 text_project_identifier_info: "Lubatud on ainult väikesed tähed (a-z), numbrid ja kriipsud.<br />Peale salvestamist ei saa tunnust enam muuta."
 text_caracters_maximum: "%{count} märki kõige rohkem."
 text_caracters_minimum: "Peab olema vähemalt %{count} märki pikk."
 text_length_between: "Pikkus %{min} kuni %{max} märki."
 text_tracker_no_workflow: "Selle valdkonna jaoks ei ole ühtegi töövoogu kirjeldatud"
 text_unallowed_characters: "Lubamatud märgid"
 text_comma_separated: "Lubatud erinevad väärtused (komaga eraldatult)."
 text_line_separated: "Lubatud erinevad väärtused (igaüks eraldi real)."
 text_issues_ref_in_commit_messages: "Teemadele ja parandustele viitamine sissekannete märkustes"
 text_issue_added: "%{author} lisas uue teema %{id}."
 text_issue_updated: "%{author} uuendas teemat %{id}."
 text_wiki_destroy_confirmation: "Oled Sa kindel oma soovis kustutada see Viki koos kogu sisuga?"
 text_issue_category_destroy_question: "Kustutatavat kategooriat kasutab %{count} teema(t). Mis Sa soovid nendega ette võtta?"
 text_issue_category_destroy_assignments: "Jäta teemadel kategooria määramata"
 text_issue_category_reassign_to: "Määra teemad teise kategooriasse"
 text_user_mail_option: "Valimata projektidest saad teavitusi ainult jälgitavate või Sinuga seotud asjade kohta (nt. Sinu loodud või teha teemad)."
 text_no_configuration_data: "Rollid, valdkonnad, olekud ja töövood ei ole veel seadistatud.\nVäga soovitav on laadida vaikeasetused. Peale laadimist saad neid ise muuta."
 text_load_default_configuration: "Lae vaikeasetused"
 text_status_changed_by_changeset: "Kehtestatakse muudatuses %{value}."
 text_time_logged_by_changeset: "Kehtestatakse muudatuses %{value}."
 text_issues_destroy_confirmation: "Oled Sa kindel oma soovis valitud teema(d) kustutada?"
 text_issues_destroy_descendants_confirmation: "See kustutab samuti %{count} alamteemat."
 text_time_entries_destroy_confirmation: "Oled Sa kindel oma soovis valitud ajakulu kanne/kanded kustutada?"
 text_select_project_modules: "Projektis kasutatavad moodulid"
 text_default_administrator_account_changed: "Algne administraatori konto on muudetud"
 text_file_repository_writable: "Manuste kataloog on kirjutatav"
 text_plugin_assets_writable: "Lisamoodulite abifailide kataloog on kirjutatav"
959
 text_rmagick_available: "RMagick on kasutatav (ei ole kohustuslik)"
960 961 962 963
 text_destroy_time_entries_question: "Kustutatavatele teemadele oli kirja pandud %{hours} tundi. Mis Sa soovid ette võtta?"
 text_destroy_time_entries: "Kustuta need tunnid"
 text_assign_time_entries_to_project: "Vii tunnid üle teise projekti"
 text_reassign_time_entries: "Määra tunnid sellele teemale:"
964
 text_user_wrote: "%{value} kirjutas:"
965 966 967 968 969
 text_enumeration_destroy_question: "Selle väärtusega on seotud %{count} objekt(i)."
 text_enumeration_category_reassign_to: "Seo nad teise väärtuse külge:"
 text_email_delivery_not_configured: "E-kirjade saatmine ei ole seadistatud ja teavitusi ei saadeta.\nKonfigureeri oma SMTP server failis config/configuration.yml ja taaskäivita Redmine."
 text_repository_usernames_mapping: "Seosta Redmine kasutaja hoidlasse sissekannete tegijaga.\nSama nime või e-postiga kasutajad seostatakse automaatselt."
 text_diff_truncated: "... Osa erinevusi jäi välja, sest neid on näitamiseks liiga palju."
970
 text_custom_field_possible_values_info: "Üks rida iga väärtuse jaoks"
971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982
 text_wiki_page_destroy_question: "Sel lehel on %{descendants} järglasleht(e) ja järeltulija(t). Mis Sa soovid ette võtta?"
 text_wiki_page_nullify_children: "Muuda järglaslehed uuteks juurlehtedeks"
 text_wiki_page_destroy_children: "Kustuta järglaslehed ja kõik nende järglased"
 text_wiki_page_reassign_children: "Määra järglaslehed teise lehe külge"
 text_own_membership_delete_confirmation: "Sa võtad endalt ära osa või kõik õigused ega saa edaspidi seda projekti võib-olla enam muuta.\nOled Sa jätkamises kindel?"
 text_zoom_in: "Vaata lähemalt"
 text_zoom_out: "Vaata kaugemalt"
 text_warn_on_leaving_unsaved: "Sel lehel on salvestamata teksti, mis läheb kaduma, kui siit lehelt lahkud."
 text_scm_path_encoding_note: "Vaikimisi UTF-8"
 text_git_repository_note: "Hoidla peab olema paljas (bare) ja kohalik (nt. /gitrepo, c:\\gitrepo)"
 text_mercurial_repository_note: "Hoidla peab olema kohalik (nt. /hgrepo, c:\\hgrepo)"
 text_scm_command: "Hoidla poole pöördumise käsk"
983
 text_scm_command_version: "Versioon"
984 985 986 987 988 989
 text_scm_config: "Hoidlate poole pöördumist saab konfigureerida failis config/configuration.yml. Peale selle muutmist taaskäivita Redmine."
 text_scm_command_not_available: "Hoidla poole pöördumine ebaõnnestus. Palun kontrolli seadistusi."
 text_issue_conflict_resolution_overwrite: "Kehtesta oma muudatused (kõik märkused jäävad, ent muu võidakse üle kirjutada)"
 text_issue_conflict_resolution_add_notes: "Lisa oma märkused, aga loobu teistest muudatustest"
 text_issue_conflict_resolution_cancel: "Loobu kõigist muudatustest ja lae %{link} uuesti"
 text_account_destroy_confirmation: "Oled Sa kindel?\nSu konto kustutatakse jäädavalt ja seda pole võimalik taastada."
990 991 992

 default_role_manager: "Haldaja"
 default_role_developer: "Arendaja"
993 994 995 996 997 998
 default_role_reporter: "Edastaja"
 default_tracker_bug: "Veaparandus"
 default_tracker_feature: "Täiendus"
 default_tracker_support: "Klienditugi"
 default_issue_status_new: "Avatud"
 default_issue_status_in_progress: "Töös"
999 1000 1001
 default_issue_status_resolved: "Lahendatud"
 default_issue_status_feedback: "Tagasiside"
 default_issue_status_closed: "Suletud"
1002 1003
 default_issue_status_rejected: "Tagasi lükatud"
 default_doc_category_user: "Juhend lõppkasutajale"
1004
 default_doc_category_tech: "Tehniline dokumentatsioon"
1005
 default_priority_low: "Aega on"
1006
 default_priority_normal: "Tavaline"
1007 1008 1009 1010 1011
 default_priority_high: "Pakiline"
 default_priority_urgent: "Täna vaja"
 default_priority_immediate: "Kohe vaja"
 default_activity_design: "Kavandamine"
 default_activity_development: "Arendamine"
1012

1013
 enumeration_issue_priorities: "Teemade prioriteedid"
1014
 enumeration_doc_categories: "Dokumentide kategooriad"
1015 1016
 enumeration_activities: "Tegevused (ajakulu)"
 enumeration_system_activity: "Süsteemi aktiivsus"
1017
 description_filter: "Filter"
1018
 description_search: "Otsinguväli"
1019
 description_choose_project: "Projektid"
1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034
 description_project_scope: "Otsingu ulatus"
 description_notes: "Märkused"
 description_message_content: "Postituse sisu"
 description_query_sort_criteria_attribute: "Sorteerimise kriteerium"
 description_query_sort_criteria_direction: "Sorteerimise suund"
 description_user_mail_notification: "E-kirjaga teavitamise seaded"
 description_available_columns: "Kasutatavad veerud"
 description_selected_columns: "Valitud veerud"
 description_all_columns: "Kõik veerud"
 description_issue_category_reassign: "Vali uus kategooria"
 description_wiki_subpages_reassign: "Vali lehele uus vanem"
 description_date_range_list: "Vali vahemik nimekirjast"
 description_date_range_interval: "Vali vahemik algus- ja lõpukuupäeva abil"
 description_date_from: "Sisesta alguskuupäev"
 description_date_to: "Sisesta lõpukuupäev"
1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056
 error_session_expired: "Sinu sessioon on aegunud. Palun logi uuesti sisse"
 text_session_expiration_settings: "Hoiatus! Nende sätete muutmine võib kehtivad sessioonid lõpetada. Ka sinu enda oma!"
 setting_session_lifetime: "Sessiooni eluiga"
 setting_session_timeout: "Sessiooni aegumine jõudeoleku tõttu"
 label_session_expiration: "Sessiooni aegumine"
 permission_close_project: "Sule projekt/ava projekt uuesti"
 label_show_closed_projects: "Näita ka suletud projekte"
 button_close: "Sulge"
 button_reopen: "Ava uuesti"
 project_status_active: "Aktiivne"
 project_status_closed: "Suletud"
 project_status_archived: "Arhiveeritud"
 text_project_closed: "See projekt on suletud ja projekti muuta ei saa"
 notice_user_successful_create: "Kasutaja %{id} loodud."
 field_core_fields: "Standardväljad"
 field_timeout: "Aegumine (sekundites)"
 setting_thumbnails_enabled: "Näita manustest väikest pilti"
 setting_thumbnails_size: "Väikese pildi suurus (pikslites)"
 label_status_transitions: "Staatuse muutumine"
 label_fields_permissions: "Väljade õigused"
 label_readonly: "Muuta ei saa"
 label_required: "Kohtustuslik"
1057
 text_repository_identifier_info: "Lubatud on ainult väikesed tähed (a-z), numbrid ja kriipsud.<br />Peale salvestamist ei saa tunnust enam muuta."
1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071
 field_board_parent: "Ülemfoorum"
 label_attribute_of_project: "Projekti nimi: %{name}"
 label_attribute_of_author: "Autori nimi: %{name}"
 label_attribute_of_assigned_to: "Tegeleja nimi: %{name}"
 label_attribute_of_fixed_version: "Sihtversiooni nimi: %{name}"
 label_copy_subtasks: "Kopeeri alamülesanded"
 label_copied_to: "Kopeeritud siia: "
 label_copied_from: "Kopeeritud kohast:"
 label_any_issues_in_project: "Kõik projekti teemad"
 label_any_issues_not_in_project: "Kõik teemad, mis pole projektis"
 field_private_notes: "Privaatsed märkmed"
 permission_view_private_notes: "Vaata privaatseid märkmeid"
 permission_set_notes_private: "Õigus märkmeid privaatseks teha"
 label_no_issues_in_project: "Projektis pole teemasid"
jplang's avatar
jplang committed
1072
 label_any: "kõik"