no.yml 37.1 KB
Newer Older
1 2 3 4 5
# Norwegian, norsk bokmål, by irb.no
"no":
 support:
  array:
   sentence_connector: "og"
6
 direction: ltr
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
 date:
  formats:
   default: "%d.%m.%Y"
   short: "%e. %b"
   long: "%e. %B %Y"
  day_names: [søndag, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag]
  abbr_day_names: [søn, man, tir, ons, tor, fre, lør]
  month_names: [~, januar, februar, mars, april, mai, juni, juli, august, september, oktober, november, desember]
  abbr_month_names: [~, jan, feb, mar, apr, mai, jun, jul, aug, sep, okt, nov, des]
  order: [:day, :month, :year]
 time:
  formats:
   default: "%A, %e. %B %Y, %H:%M"
   time: "%H:%M"
   short: "%e. %B, %H:%M"
   long: "%A, %e. %B %Y, %H:%M"
  am: ""
  pm: ""
 datetime:
  distance_in_words:
   half_a_minute: "et halvt minutt"
   less_than_x_seconds:
    one: "mindre enn 1 sekund"
    other: "mindre enn {{count}} sekunder"
   x_seconds:
    one: "1 sekund"
    other: "{{count}} sekunder"
   less_than_x_minutes:
    one: "mindre enn 1 minutt"
    other: "mindre enn {{count}} minutter"
   x_minutes:
    one: "1 minutt"
    other: "{{count}} minutter"
   about_x_hours:
    one: "rundt 1 time"
    other: "rundt {{count}} timer"
   x_days:
    one: "1 dag"
    other: "{{count}} dager"
   about_x_months:
    one: "rundt 1 måned"
    other: "rundt {{count}} måneder"
   x_months:
    one: "1 måned"
    other: "{{count}} måneder"
   about_x_years:
    one: "rundt 1 år"
    other: "rundt {{count}} år"
   over_x_years:
    one: "over 1 år"
    other: "over {{count}} år"
jplang's avatar
jplang committed
58
   almost_x_years:
59 60
    one:  "nesten 1 år"
    other: "nesten {{count}} år"
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
 number:
  format:
   precision: 2
   separator: "."
   delimiter: ","
  currency:
   format:
    unit: "kr"
    format: "%n %u"
  precision:
   format:
    delimiter: ""
    precision: 4
edavis10's avatar
edavis10 committed
74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
  human:
   storage_units:
    format: "%n %u"
    units:
     byte:
      one: "Byte"
      other: "Bytes"
     kb: "KB"
     mb: "MB"
     gb: "GB"
     tb: "TB"

86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113
 activerecord:
  errors:
   template:
    header: "kunne ikke lagre {{model}} grunn av {{count}} feil."
    body: "det oppstod problemer i følgende felt:"
   messages:
    inclusion: "er ikke inkludert i listen"
    exclusion: "er reservert"
    invalid: "er ugyldig"
    confirmation: "passer ikke bekreftelsen"
    accepted: " være akseptert"
    empty: "kan ikke være tom"
    blank: "kan ikke være blank"
    too_long: "er for lang (maksimum {{count}} tegn)"
    too_short: "er for kort (minimum {{count}} tegn)"
    wrong_length: "er av feil lengde (maksimum {{count}} tegn)"
    taken: "er allerede i bruk"
    not_a_number: "er ikke et tall"
    greater_than: " være større enn {{count}}"
    greater_than_or_equal_to: " være større enn eller lik {{count}}"
    equal_to: " være lik {{count}}"
    less_than: " være mindre enn {{count}}"
    less_than_or_equal_to: " være mindre enn eller lik {{count}}"
    odd: " være oddetall"
    even: " være partall"
    greater_than_start_date: " være større enn startdato"
    not_same_project: "hører ikke til samme prosjekt"
    circular_dependency: "Denne relasjonen ville lagd en sirkulær avhengighet"
114
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "An issue can not be linked to one of its subtasks"
115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166

 
 actionview_instancetag_blank_option: Vennligst velg
 
 general_text_No: 'Nei'
 general_text_Yes: 'Ja'
 general_text_no: 'nei'
 general_text_yes: 'ja'
 general_lang_name: 'Norwegian (Norsk bokmål)'
 general_csv_separator: ','
 general_csv_decimal_separator: '.'
 general_csv_encoding: ISO-8859-1
 general_pdf_encoding: ISO-8859-1
 general_first_day_of_week: '1'
 
 notice_account_updated: Kontoen er oppdatert.
 notice_account_invalid_creditentials: Feil brukernavn eller passord
 notice_account_password_updated: Passordet er oppdatert.
 notice_account_wrong_password: Feil passord
 notice_account_register_done: Kontoen er opprettet. Klikk lenken som er sendt deg i e-post for å aktivere kontoen.
 notice_account_unknown_email: Ukjent bruker.
 notice_can_t_change_password: Denne kontoen bruker ekstern godkjenning. Passordet kan ikke endres.
 notice_account_lost_email_sent: En e-post med instruksjoner for å velge et nytt passord er sendt til deg.
 notice_account_activated: Din konto er aktivert. Du kan nå logge inn.
 notice_successful_create: Opprettet.
 notice_successful_update: Oppdatert.
 notice_successful_delete: Slettet.
 notice_successful_connection: Koblet opp.
 notice_file_not_found: Siden du forsøkte å vise eksisterer ikke, eller er slettet.
 notice_locking_conflict: Data har blitt oppdatert av en annen bruker.
 notice_not_authorized: Du har ikke adgang til denne siden.
 notice_email_sent: "En e-post er sendt til {{value}}"
 notice_email_error: "En feil oppstod under sending av e-post ({{value}})"
 notice_feeds_access_key_reseted: Din RSS-tilgangsnøkkel er nullstilt.
 notice_failed_to_save_issues: "Lykkes ikke å lagre {{count}} sak(er) {{total}} valgt: {{ids}}."
 notice_no_issue_selected: "Ingen sak valgt! Vennligst merk sakene du vil endre."
 notice_account_pending: "Din konto ble opprettet og avventer administrativ godkjenning."
 notice_default_data_loaded: Standardkonfigurasjonen lastet inn.
 
 error_can_t_load_default_data: "Standardkonfigurasjonen kunne ikke lastes inn: {{value}}"
 error_scm_not_found: "Elementet og/eller revisjonen eksisterer ikke i depoet."
 error_scm_command_failed: "En feil oppstod under tilkobling til depoet: {{value}}"
 error_scm_annotate: "Elementet eksisterer ikke, eller kan ikke noteres."
 error_issue_not_found_in_project: 'Saken eksisterer ikke, eller hører ikke til dette prosjektet'
 
 mail_subject_lost_password: "Ditt {{value}} passord"
 mail_body_lost_password: 'Klikk følgende lenke for å endre ditt passord:'
 mail_subject_register: "{{value}} kontoaktivering"
 mail_body_register: 'Klikk følgende lenke for å aktivere din konto:'
 mail_body_account_information_external: "Du kan bruke din {{value}}-konto for å logge inn."
 mail_body_account_information: Informasjon om din konto
 mail_subject_account_activation_request: "{{value}} kontoaktivering"
jplang's avatar
jplang committed
167
 mail_body_account_activation_request: "En ny bruker ({{value}}) er registrert, og avventer din godkjenning:"
168
 mail_subject_reminder: "{{count}} sak(er) har frist de kommende {{days}} dagene"
169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233
 mail_body_reminder: "{{count}} sak(er) som er tildelt deg har frist de kommende {{days}} dager:"
 
 gui_validation_error: 1 feil
 gui_validation_error_plural: "{{count}} feil"
 
 field_name: Navn
 field_description: Beskrivelse
 field_summary: Oppsummering
 field_is_required: Kreves
 field_firstname: Fornavn
 field_lastname: Etternavn
 field_mail: E-post
 field_filename: Fil
 field_filesize: Størrelse
 field_downloads: Nedlastinger
 field_author: Forfatter
 field_created_on: Opprettet
 field_updated_on: Oppdatert
 field_field_format: Format
 field_is_for_all: For alle prosjekter
 field_possible_values: Lovlige verdier
 field_regexp: Regular expression
 field_min_length: Minimum lengde
 field_max_length: Maksimum lengde
 field_value: Verdi
 field_category: Kategori
 field_title: Tittel
 field_project: Prosjekt
 field_issue: Sak
 field_status: Status
 field_notes: Notater
 field_is_closed: Lukker saken
 field_is_default: Standardverdi
 field_tracker: Sakstype
 field_subject: Emne
 field_due_date: Frist
 field_assigned_to: Tildelt til
 field_priority: Prioritet
 field_fixed_version: Mål-versjon
 field_user: Bruker
 field_role: Rolle
 field_homepage: Hjemmeside
 field_is_public: Offentlig
 field_parent: Underprosjekt til
 field_is_in_roadmap: Vises i veikart
 field_login: Brukernavn
 field_mail_notification: E-post-varsling
 field_admin: Administrator
 field_last_login_on: Sist innlogget
 field_language: Språk
 field_effective_date: Dato
 field_password: Passord
 field_new_password: Nytt passord
 field_password_confirmation: Bekreft passord
 field_version: Versjon
 field_type: Type
 field_host: Vert
 field_port: Port
 field_account: Konto
 field_base_dn: Base DN
 field_attr_login: Brukernavnsattributt
 field_attr_firstname: Fornavnsattributt
 field_attr_lastname: Etternavnsattributt
 field_attr_mail: E-post-attributt
 field_onthefly: On-the-fly brukeropprettelse
jplang's avatar
jplang committed
234
 field_done_ratio: % Ferdig
235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245
 field_auth_source: Autentifikasjonsmodus
 field_hide_mail: Skjul min e-post-adresse
 field_comments: Kommentarer
 field_url: URL
 field_start_page: Startside
 field_subproject: Underprosjekt
 field_hours: Timer
 field_activity: Aktivitet
 field_spent_on: Dato
 field_identifier: Identifikasjon
 field_is_filter: Brukes som filter
246
 field_issue_to: Relatert saker
247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305
 field_delay: Forsinkelse
 field_assignable: Saker kan tildeles denne rollen
 field_redirect_existing_links: Viderekoble eksisterende lenker
 field_estimated_hours: Estimert tid
 field_column_names: Kolonner
 field_time_zone: Tidssone
 field_searchable: Søkbar
 field_default_value: Standardverdi
 field_comments_sorting: Vis kommentarer
 
 setting_app_title: Applikasjonstittel
 setting_app_subtitle: Applikasjonens undertittel
 setting_welcome_text: Velkomsttekst
 setting_default_language: Standardspråk
 setting_login_required: Krever innlogging
 setting_self_registration: Selvregistrering
 setting_attachment_max_size: Maks. størrelse vedlegg
 setting_issues_export_limit: Eksportgrense for saker
 setting_mail_from: Avsenders e-post
 setting_bcc_recipients: Blindkopi (bcc) til mottakere
 setting_host_name: Vertsnavn
 setting_text_formatting: Tekstformattering
 setting_wiki_compression: Komprimering av Wiki-historikk
 setting_feeds_limit: Innholdsgrense for Feed
 setting_default_projects_public: Nye prosjekter er offentlige som standard
 setting_autofetch_changesets: Autohenting av innsendinger
 setting_sys_api_enabled: Aktiver webservice for depot-administrasjon
 setting_commit_ref_keywords: Nøkkelord for referanse
 setting_commit_fix_keywords: Nøkkelord for retting
 setting_autologin: Autoinnlogging
 setting_date_format: Datoformat
 setting_time_format: Tidsformat
 setting_cross_project_issue_relations: Tillat saksrelasjoner mellom prosjekter
 setting_issue_list_default_columns: Standardkolonner vist i sakslisten
 setting_repositories_encodings: Depot-tegnsett
 setting_emails_footer: E-post-signatur
 setting_protocol: Protokoll
 setting_per_page_options: Alternativer, objekter pr. side
 setting_user_format: Visningsformat, brukere
 setting_activity_days_default: Dager vist på prosjektaktivitet
 setting_display_subprojects_issues: Vis saker fra underprosjekter på hovedprosjekt som standard
 setting_enabled_scm: Aktiviserte SCM
 
 project_module_issue_tracking: Sakssporing
 project_module_time_tracking: Tidssporing
 project_module_news: Nyheter
 project_module_documents: Dokumenter
 project_module_files: Filer
 project_module_wiki: Wiki
 project_module_repository: Depot
 project_module_boards: Forumer
 
 label_user: Bruker
 label_user_plural: Brukere
 label_user_new: Ny bruker
 label_project: Prosjekt
 label_project_new: Nytt prosjekt
 label_project_plural: Prosjekter
 label_x_projects:
306 307 308
  zero: ingen prosjekter
  one:  1 prosjekt
  other: "{{count}} prosjekter"
309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413
 label_project_all: Alle prosjekter
 label_project_latest: Siste prosjekter
 label_issue: Sak
 label_issue_new: Ny sak
 label_issue_plural: Saker
 label_issue_view_all: Vis alle saker
 label_issues_by: "Saker etter {{value}}"
 label_issue_added: Sak lagt til
 label_issue_updated: Sak oppdatert
 label_document: Dokument
 label_document_new: Nytt dokument
 label_document_plural: Dokumenter
 label_document_added: Dokument lagt til
 label_role: Rolle
 label_role_plural: Roller
 label_role_new: Ny rolle
 label_role_and_permissions: Roller og tillatelser
 label_member: Medlem
 label_member_new: Nytt medlem
 label_member_plural: Medlemmer
 label_tracker: Sakstype
 label_tracker_plural: Sakstyper
 label_tracker_new: Ny sakstype
 label_workflow: Arbeidsflyt
 label_issue_status: Saksstatus
 label_issue_status_plural: Saksstatuser
 label_issue_status_new: Ny status
 label_issue_category: Sakskategori
 label_issue_category_plural: Sakskategorier
 label_issue_category_new: Ny kategori
 label_custom_field: Eget felt
 label_custom_field_plural: Egne felt
 label_custom_field_new: Nytt eget felt
 label_enumerations: Kodelister
 label_enumeration_new: Ny verdi
 label_information: Informasjon
 label_information_plural: Informasjon
 label_please_login: Vennlist logg inn
 label_register: Registrer
 label_password_lost: Mistet passord
 label_home: Hjem
 label_my_page: Min side
 label_my_account: Min konto
 label_my_projects: Mine prosjekter
 label_administration: Administrasjon
 label_login: Logg inn
 label_logout: Logg ut
 label_help: Hjelp
 label_reported_issues: Rapporterte saker
 label_assigned_to_me_issues: Saker tildelt meg 
 label_last_login: Sist innlogget
 label_registered_on: Registrert
 label_activity: Aktivitet
 label_overall_activity: All aktivitet
 label_new: Ny
 label_logged_as: Innlogget som
 label_environment: Miljø
 label_authentication: Autentifikasjon
 label_auth_source: Autentifikasjonsmodus
 label_auth_source_new: Ny autentifikasjonmodus
 label_auth_source_plural: Autentifikasjonsmoduser
 label_subproject_plural: Underprosjekter
 label_and_its_subprojects: "{{value}} og dets underprosjekter"
 label_min_max_length: Min.-maks. lengde
 label_list: Liste
 label_date: Dato
 label_integer: Heltall
 label_float: Kommatall
 label_boolean: Sann/usann
 label_string: Tekst
 label_text: Lang tekst
 label_attribute: Attributt
 label_attribute_plural: Attributter
 label_download: "{{count}} Nedlasting"
 label_download_plural: "{{count}} Nedlastinger"
 label_no_data: Ingen data å vise
 label_change_status: Endre status
 label_history: Historikk
 label_attachment: Fil
 label_attachment_new: Ny fil
 label_attachment_delete: Slett fil
 label_attachment_plural: Filer
 label_file_added: Fil lagt til
 label_report: Rapport
 label_report_plural: Rapporter
 label_news: Nyheter
 label_news_new: Legg til nyhet
 label_news_plural: Nyheter
 label_news_latest: Siste nyheter
 label_news_view_all: Vis alle nyheter
 label_news_added: Nyhet lagt til
 label_settings: Innstillinger
 label_overview: Oversikt
 label_version: Versjon
 label_version_new: Ny versjon
 label_version_plural: Versjoner
 label_confirmation: Bekreftelse
 label_export_to: Eksporter til
 label_read: Leser...
 label_public_projects: Offentlige prosjekt
 label_open_issues: åpen
 label_open_issues_plural: åpne
 label_closed_issues: lukket
 label_closed_issues_plural: lukkede
 label_x_open_issues_abbr_on_total:
414 415 416
  zero: 0 åpne / {{total}}
  one:  1 åpen / {{total}}
  other: "{{count}} åpne / {{total}}"
417
 label_x_open_issues_abbr:
418 419 420
  zero: 0 åpne
  one:  1 åpen
  other: "{{count}} åpne"
421
 label_x_closed_issues_abbr:
422 423 424 425
  zero: 0 lukka
  one:  1 lukka
  other: "{{count}} lukka"
 label_total: Totalt
426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447
 label_permissions: Godkjenninger
 label_current_status: Nåværende status
 label_new_statuses_allowed: Tillatte nye statuser
 label_all: alle
 label_none: ingen
 label_nobody: ingen
 label_next: Neste
 label_previous: Forrige
 label_used_by: Brukt av
 label_details: Detaljer
 label_add_note: Legg til notis
 label_per_page: Pr. side
 label_calendar: Kalender
 label_months_from: måneder fra
 label_gantt: Gantt
 label_internal: Intern
 label_last_changes: "siste {{count}} endringer"
 label_change_view_all: Vis alle endringer
 label_personalize_page: Tilpass denne siden
 label_comment: Kommentar
 label_comment_plural: Kommentarer
 label_x_comments:
448 449 450
  zero: no kommentarer
  one: 1 kommentar
  other: "{{count}} kommentarer"
451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589
 label_comment_add: Legg til kommentar
 label_comment_added: Kommentar lagt til
 label_comment_delete: Slett kommentar
 label_query: Egen spørring
 label_query_plural: Egne spørringer
 label_query_new: Ny spørring
 label_filter_add: Legg til filter
 label_filter_plural: Filtre
 label_equals: er
 label_not_equals: er ikke
 label_in_less_than: er mindre enn
 label_in_more_than: in mer enn
 label_in: i
 label_today: idag
 label_all_time: all tid
 label_yesterday: i går
 label_this_week: denne uken
 label_last_week: sist uke
 label_last_n_days: "siste {{count}} dager"
 label_this_month: denne måneden
 label_last_month: siste måned
 label_this_year: dette året
 label_date_range: Dato-spenn
 label_less_than_ago: mindre enn dager siden
 label_more_than_ago: mer enn dager siden
 label_ago: dager siden
 label_contains: inneholder
 label_not_contains: ikke inneholder
 label_day_plural: dager
 label_repository: Depot
 label_repository_plural: Depoter
 label_browse: Utforsk
 label_modification: "{{count}} endring"
 label_modification_plural: "{{count}} endringer"
 label_revision: Revisjon
 label_revision_plural: Revisjoner
 label_associated_revisions: Assosierte revisjoner
 label_added: lagt til
 label_modified: endret
 label_deleted: slettet
 label_latest_revision: Siste revisjon
 label_latest_revision_plural: Siste revisjoner
 label_view_revisions: Vis revisjoner
 label_max_size: Maksimum størrelse
 label_sort_highest: Flytt til toppen
 label_sort_higher: Flytt opp
 label_sort_lower: Flytt ned
 label_sort_lowest: Flytt til bunnen
 label_roadmap: Veikart
 label_roadmap_due_in: "Frist om {{value}}"
 label_roadmap_overdue: "{{value}} over fristen"
 label_roadmap_no_issues: Ingen saker for denne versjonen
 label_search: Søk
 label_result_plural: Resultater
 label_all_words: Alle ord
 label_wiki: Wiki
 label_wiki_edit: Wiki endring
 label_wiki_edit_plural: Wiki endringer
 label_wiki_page: Wiki-side
 label_wiki_page_plural: Wiki-sider
 label_index_by_title: Indekser etter tittel
 label_index_by_date: Indekser etter dato
 label_current_version: Gjeldende versjon
 label_preview: Forhåndsvis
 label_feed_plural: Feeder
 label_changes_details: Detaljer om alle endringer
 label_issue_tracking: Sakssporing
 label_spent_time: Brukt tid
 label_f_hour: "{{value}} time"
 label_f_hour_plural: "{{value}} timer"
 label_time_tracking: Tidssporing
 label_change_plural: Endringer
 label_statistics: Statistikk
 label_commits_per_month: Innsendinger pr. måned
 label_commits_per_author: Innsendinger pr. forfatter
 label_view_diff: Vis forskjeller
 label_diff_inline: i teksten
 label_diff_side_by_side: side ved side
 label_options: Alternativer
 label_copy_workflow_from: Kopier arbeidsflyt fra
 label_permissions_report: Godkjenningsrapport
 label_watched_issues: Overvåkede saker
 label_related_issues: Relaterte saker
 label_applied_status: Gitt status
 label_loading: Laster...
 label_relation_new: Ny relasjon
 label_relation_delete: Slett relasjon
 label_relates_to: relatert til
 label_duplicates: dupliserer
 label_duplicated_by: duplisert av
 label_blocks: blokkerer
 label_blocked_by: blokkert av
 label_precedes: kommer før
 label_follows: følger
 label_end_to_start: slutt til start
 label_end_to_end: slutt til slutt
 label_start_to_start: start til start
 label_start_to_end: start til slutt
 label_stay_logged_in: Hold meg innlogget
 label_disabled: avslått
 label_show_completed_versions: Vis ferdige versjoner
 label_me: meg
 label_board: Forum
 label_board_new: Nytt forum
 label_board_plural: Forumer
 label_topic_plural: Emner
 label_message_plural: Meldinger
 label_message_last: Siste melding
 label_message_new: Ny melding
 label_message_posted: Melding lagt til
 label_reply_plural: Svar
 label_send_information: Send kontoinformasjon til brukeren
 label_year: År
 label_month: Måned
 label_week: Uke
 label_date_from: Fra
 label_date_to: Til
 label_language_based: Basert på brukerens språk
 label_sort_by: "Sorter etter {{value}}"
 label_send_test_email: Send en e-post-test
 label_feeds_access_key_created_on: "RSS tilgangsnøkkel opprettet for {{value}} siden"
 label_module_plural: Moduler
 label_added_time_by: "Lagt til av {{author}} for {{age}} siden"
 label_updated_time: "Oppdatert for {{value}} siden"
 label_jump_to_a_project: Gå til et prosjekt...
 label_file_plural: Filer
 label_changeset_plural: Endringssett
 label_default_columns: Standardkolonner
 label_no_change_option: (Ingen endring)
 label_bulk_edit_selected_issues: Samlet endring av valgte saker
 label_theme: Tema
 label_default: Standard
 label_search_titles_only: Søk bare i titler
 label_user_mail_option_all: "For alle hendelser mine prosjekter"
 label_user_mail_option_selected: "For alle hendelser valgte prosjekt..."
 label_user_mail_no_self_notified: "Jeg vil ikke bli varslet om endringer jeg selv gjør"
 label_registration_activation_by_email: kontoaktivering pr. e-post
 label_registration_manual_activation: manuell kontoaktivering
 label_registration_automatic_activation: automatisk kontoaktivering
jplang's avatar
jplang committed
590
 label_display_per_page: "Pr. side: {{value}}"
591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651
 label_age: Alder
 label_change_properties: Endre egenskaper
 label_general: Generell
 label_more: Mer
 label_scm: SCM
 label_plugins: Tillegg
 label_ldap_authentication: LDAP-autentifikasjon
 label_downloads_abbr: Nedl.
 label_optional_description: Valgfri beskrivelse
 label_add_another_file: Legg til en fil til
 label_preferences: Brukerinnstillinger
 label_chronological_order: I kronologisk rekkefølge
 label_reverse_chronological_order: I omvendt kronologisk rekkefølge
 label_planning: Planlegging
 
 button_login: Logg inn
 button_submit: Send
 button_save: Lagre
 button_check_all: Merk alle
 button_uncheck_all: Avmerk alle
 button_delete: Slett
 button_create: Opprett
 button_test: Test
 button_edit: Endre
 button_add: Legg til
 button_change: Endre
 button_apply: Bruk
 button_clear: Nullstill
 button_lock: Lås
 button_unlock: Lås opp
 button_download: Last ned
 button_list: Liste
 button_view: Vis
 button_move: Flytt
 button_back: Tilbake
 button_cancel: Avbryt
 button_activate: Aktiver
 button_sort: Sorter
 button_log_time: Logg tid
 button_rollback: Rull tilbake til denne versjonen
 button_watch: Overvåk
 button_unwatch: Stopp overvåkning
 button_reply: Svar
 button_archive: Arkiver
 button_unarchive: Gjør om arkivering
 button_reset: Nullstill
 button_rename: Endre navn
 button_change_password: Endre passord
 button_copy: Kopier
 button_annotate: Notér
 button_update: Oppdater
 button_configure: Konfigurer
 
 status_active: aktiv
 status_registered: registrert
 status_locked: låst
 
 text_select_mail_notifications: Velg hendelser som skal varsles med e-post.
 text_regexp_info: eg. ^[A-Z0-9]+$
 text_min_max_length_info: 0 betyr ingen begrensning
 text_project_destroy_confirmation: Er du sikker på at du vil slette dette prosjekter og alle relatert data ?
jplang's avatar
jplang committed
652
 text_subprojects_destroy_warning: "Underprojekt(ene): {{value}} vil også bli slettet."
653 654
 text_workflow_edit: Velg en rolle og en sakstype for å endre arbeidsflyten
 text_are_you_sure: Er du sikker ?
655 656 657
 text_tip_issue_begin_day: oppgaven starter denne dagen
 text_tip_issue_end_day: oppgaven avsluttes denne dagen
 text_tip_issue_begin_end_day: oppgaven starter og avsluttes denne dagen
658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680
 text_project_identifier_info: 'Små bokstaver (a-z), nummer og bindestrek tillatt.<br />Identifikatoren kan ikke endres etter den er lagret.'
 text_caracters_maximum: "{{count}} tegn maksimum."
 text_caracters_minimum: " være minst {{count}} tegn langt."
 text_length_between: "Lengde mellom {{min}} og {{max}} tegn."
 text_tracker_no_workflow: Ingen arbeidsflyt definert for denne sakstypen
 text_unallowed_characters: Ugyldige tegn
 text_comma_separated: Flere verdier tillat (kommaseparert).
 text_issues_ref_in_commit_messages: Referering og retting av saker i innsendingsmelding
 text_issue_added: "Issue {{id}} has been reported by {{author}}."
 text_issue_updated: "Issue {{id}} has been updated by {{author}}."
 text_wiki_destroy_confirmation: Er du sikker på at du vil slette denne wikien og alt innholdet ?
 text_issue_category_destroy_question: "Noen saker ({{count}}) er lagt til i denne kategorien. Hva vil du gjøre ?"
 text_issue_category_destroy_assignments: Fjern bruk av kategorier
 text_issue_category_reassign_to: Overfør sakene til denne kategorien
 text_user_mail_option: "For ikke-valgte prosjekter vil du bare motta varsling om ting du overvåker eller er involveret i (eks. saker du er forfatter av eller er tildelt)."
 text_no_configuration_data: "Roller, arbeidsflyt, sakstyper og -statuser er ikke konfigurert enda.\nDet anbefales sterkt å laste inn standardkonfigurasjonen. Du vil kunne endre denne etter den er innlastet."
 text_load_default_configuration: Last inn standardkonfigurasjonen
 text_status_changed_by_changeset: "Brukt i endringssett {{value}}."
 text_issues_destroy_confirmation: 'Er du sikker at du vil slette valgte sak(er) ?'
 text_select_project_modules: 'Velg moduler du vil aktivere for dette prosjektet:'
 text_default_administrator_account_changed: Standard administrator-konto er endret
 text_file_repository_writable: Fil-arkivet er skrivbart
 text_rmagick_available: RMagick er tilgjengelig (valgfritt)
681
 text_destroy_time_entries_question: "{{hours}} timer er ført sakene du er i ferd med å slette. Hva vil du gjøre ?"
682 683 684
 text_destroy_time_entries: Slett førte timer
 text_assign_time_entries_to_project: Overfør førte timer til prosjektet
 text_reassign_time_entries: 'Overfør førte timer til denne saken:'
jplang's avatar
jplang committed
685
 text_user_wrote: "{{value}} skrev:"
686 687
 
 default_role_manager: Leder
688
 default_role_developer: Utvikler
689 690 691 692 693
 default_role_reporter: Rapportør
 default_tracker_bug: Feil
 default_tracker_feature: Funksjon
 default_tracker_support: Support
 default_issue_status_new: Ny
694
 default_issue_status_in_progress: In Progress
695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711
 default_issue_status_resolved: Avklart
 default_issue_status_feedback: Tilbakemelding
 default_issue_status_closed: Lukket
 default_issue_status_rejected: Avvist
 default_doc_category_user: Bruker-dokumentasjon
 default_doc_category_tech: Teknisk dokumentasjon
 default_priority_low: Lav
 default_priority_normal: Normal
 default_priority_high: Høy
 default_priority_urgent: Haster
 default_priority_immediate: Omgående
 default_activity_design: Design
 default_activity_development: Utvikling
 
 enumeration_issue_priorities: Sakssprioriteringer
 enumeration_doc_categories: Dokument-kategorier
 enumeration_activities: Aktiviteter (tidssporing)
712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775
 text_enumeration_category_reassign_to: 'Endre dem til denne verdien:'
 text_enumeration_destroy_question: "{{count}} objekter er endret til denne verdien."
 label_incoming_emails: Innkommende e-post
 label_generate_key: Generer en nøkkel
 setting_mail_handler_api_enabled: Skru på WS for innkommende e-post
 setting_mail_handler_api_key: API-nøkkel
 text_email_delivery_not_configured: "Levering av e-post er ikke satt opp, og varsler er skrudd av.\nStill inn din SMTP-tjener i config/email.yml og start programmet nytt for å skru det på."
 field_parent_title: Foreldreside
 label_issue_watchers: Overvåkere
 setting_commit_logs_encoding: Tegnkoding for innsendingsmeldinger
 button_quote: Sitat
 setting_sequential_project_identifiers: Generer sekvensielle prosjekt-IDer
 notice_unable_delete_version: Kan ikke slette versjonen
 label_renamed: gitt nytt navn
 label_copied: kopiert
 setting_plain_text_mail: kun ren tekst (ikke HTML)
 permission_view_files: Vise filer
 permission_edit_issues: Redigere saker
 permission_edit_own_time_entries: Redigere egne timelister
 permission_manage_public_queries: Behandle delte søk
 permission_add_issues: Legge inn saker
 permission_log_time: Loggføre timer
 permission_view_changesets: Vise endringssett
 permission_view_time_entries: Vise brukte timer
 permission_manage_versions: Behandle versjoner
 permission_manage_wiki: Behandle wiki
 permission_manage_categories: Behandle kategorier for saker
 permission_protect_wiki_pages: Beskytte wiki-sider
 permission_comment_news: Kommentere nyheter
 permission_delete_messages: Slette meldinger
 permission_select_project_modules: Velge prosjekt-moduler
 permission_manage_documents: Behandle dokumenter
 permission_edit_wiki_pages: Redigere wiki-sider
 permission_add_issue_watchers: Legge til overvåkere
 permission_view_gantt: Vise gantt-diagram
 permission_move_issues: Flytte saker
 permission_manage_issue_relations: Behandle saksrelasjoner
 permission_delete_wiki_pages: Slette wiki-sider
 permission_manage_boards: Behandle forum
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Slette vedlegg
 permission_view_wiki_edits: Vise wiki-historie
 permission_add_messages: Sende meldinger
 permission_view_messages: Vise meldinger
 permission_manage_files: Behandle filer
 permission_edit_issue_notes: Redigere notater
 permission_manage_news: Behandle nyheter
 permission_view_calendar: Vise kalender
 permission_manage_members: Behandle medlemmer
 permission_edit_messages: Redigere meldinger
 permission_delete_issues: Slette saker
 permission_view_issue_watchers: Vise liste over overvåkere
 permission_manage_repository: Behandle depot
 permission_commit_access: Tilgang til innsending
 permission_browse_repository: Bla gjennom depot
 permission_view_documents: Vise dokumenter
 permission_edit_project: Redigere prosjekt
 permission_add_issue_notes: Legge til notater
 permission_save_queries: Lagre søk
 permission_view_wiki_pages: Vise wiki
 permission_rename_wiki_pages: Gi wiki-sider nytt navn
 permission_edit_time_entries: Redigere timelister
 permission_edit_own_issue_notes: Redigere egne notater
 setting_gravatar_enabled: Bruk Gravatar-brukerikoner
 label_example: Eksempel
776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789
 text_repository_usernames_mapping: "Select ou update the Redmine user mapped to each username found in the repository log.\nUsers with the same Redmine and repository username or email are automatically mapped."
 permission_edit_own_messages: Edit own messages
 permission_delete_own_messages: Delete own messages
 label_user_activity: "{{value}}'s activity"
 label_updated_time_by: "Updated by {{author}} {{age}} ago"
 text_diff_truncated: '... This diff was truncated because it exceeds the maximum size that can be displayed.'
 setting_diff_max_lines_displayed: Max number of diff lines displayed
 text_plugin_assets_writable: Plugin assets directory writable
 warning_attachments_not_saved: "{{count}} file(s) could not be saved."
 button_create_and_continue: Create and continue
 text_custom_field_possible_values_info: 'One line for each value'
 label_display: Display
 field_editable: Editable
 setting_repository_log_display_limit: Maximum number of revisions displayed on file log
790
 setting_file_max_size_displayed: Max size of text files displayed inline
jplang's avatar
jplang committed
791 792
 field_watcher: Watcher
 setting_openid: Allow OpenID login and registration
jplang's avatar
jplang committed
793 794
 field_identity_url: OpenID URL
 label_login_with_open_id_option: or login with OpenID
795
 field_content: Content
796 797 798
 label_descending: Descending
 label_sort: Sort
 label_ascending: Ascending
799
 label_date_from_to: From {{start}} to {{end}}
800 801
 label_greater_or_equal: ">="
 label_less_or_equal: <=
802 803 804 805
 text_wiki_page_destroy_question: This page has {{descendants}} child page(s) and descendant(s). What do you want to do?
 text_wiki_page_reassign_children: Reassign child pages to this parent page
 text_wiki_page_nullify_children: Keep child pages as root pages
 text_wiki_page_destroy_children: Delete child pages and all their descendants
806
 setting_password_min_length: Minimum password length
jplang's avatar
jplang committed
807
 field_group_by: Group results by
808
 mail_subject_wiki_content_updated: "'{{id}}' wiki page has been updated"
809
 label_wiki_content_added: Wiki page added
810 811
 mail_subject_wiki_content_added: "'{{id}}' wiki page has been added"
 mail_body_wiki_content_added: The '{{id}}' wiki page has been added by {{author}}.
812
 label_wiki_content_updated: Wiki page updated
813
 mail_body_wiki_content_updated: The '{{id}}' wiki page has been updated by {{author}}.
814
 permission_add_project: Create project
815
 setting_new_project_user_role_id: Role given to a non-admin user who creates a project
816 817 818
 label_view_all_revisions: View all revisions
 label_tag: Tag
 label_branch: Branch
819 820
 error_no_tracker_in_project: No tracker is associated to this project. Please check the Project settings.
 error_no_default_issue_status: No default issue status is defined. Please check your configuration (Go to "Administration -> Issue statuses").
821 822
 text_journal_changed: "{{label}} changed from {{old}} to {{new}}"
 text_journal_set_to: "{{label}} set to {{value}}"
jplang's avatar
jplang committed
823
 text_journal_deleted: "{{label}} deleted ({{old}})"
jplang's avatar
jplang committed
824 825 826
 label_group_plural: Groups
 label_group: Group
 label_group_new: New group
827
 label_time_entry_plural: Spent time
jplang's avatar
jplang committed
828
 text_journal_added: "{{label}} {{value}} added"
829 830
 field_active: Active
 enumeration_system_activity: System Activity
jplang's avatar
jplang committed
831
 permission_delete_issue_watchers: Delete watchers
832 833 834 835
 version_status_closed: closed
 version_status_locked: locked
 version_status_open: open
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: An issue assigned to a closed version can not be reopened
jplang's avatar
jplang committed
836
 label_user_anonymous: Anonymous
837
 button_move_and_follow: Move and follow
838
 setting_default_projects_modules: Default enabled modules for new projects
839
 setting_gravatar_default: Default Gravatar image
jplang's avatar
jplang committed
840 841 842 843 844 845 846
 field_sharing: Sharing
 label_version_sharing_hierarchy: With project hierarchy
 label_version_sharing_system: With all projects
 label_version_sharing_descendants: With subprojects
 label_version_sharing_tree: With project tree
 label_version_sharing_none: Not shared
 error_can_not_archive_project: This project can not be archived
847 848
 button_duplicate: Duplicate
 button_copy_and_follow: Copy and follow
jplang's avatar
jplang committed
849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859
 label_copy_source: Source
 setting_issue_done_ratio: Calculate the issue done ratio with
 setting_issue_done_ratio_issue_status: Use the issue status
 error_issue_done_ratios_not_updated: Issue done ratios not updated.
 error_workflow_copy_target: Please select target tracker(s) and role(s)
 setting_issue_done_ratio_issue_field: Use the issue field
 label_copy_same_as_target: Same as target
 label_copy_target: Target
 notice_issue_done_ratios_updated: Issue done ratios updated.
 error_workflow_copy_source: Please select a source tracker or role
 label_update_issue_done_ratios: Update issue done ratios
860
 setting_start_of_week: Start calendars on
861
 permission_view_issues: View Issues
862
 label_display_used_statuses_only: Only display statuses that are used by this tracker
863
 label_revision_id: Revision {{value}}
864 865 866 867 868 869 870
 label_api_access_key: API access key
 label_api_access_key_created_on: API access key created {{value}} ago
 label_feeds_access_key: RSS access key
 notice_api_access_key_reseted: Your API access key was reset.
 setting_rest_api_enabled: Enable REST web service
 label_missing_api_access_key: Missing an API access key
 label_missing_feeds_access_key: Missing a RSS access key
jplang's avatar
jplang committed
871
 button_show: Show
872 873
 text_line_separated: Multiple values allowed (one line for each value).
 setting_mail_handler_body_delimiters: Truncate emails after one of these lines
jplang's avatar
jplang committed
874 875
 permission_add_subprojects: Create subprojects
 label_subproject_new: New subproject
876 877 878
 text_own_membership_delete_confirmation: |-
  You are about to remove some or all of your permissions and may no longer be able to edit this project after that.
  Are you sure you want to continue?
879
 label_close_versions: Close completed versions
880 881
 label_board_sticky: Sticky
 label_board_locked: Locked
882
 permission_export_wiki_pages: Export wiki pages
883
 setting_cache_formatted_text: Cache formatted text
jplang's avatar
jplang committed
884
 permission_manage_project_activities: Manage project activities
edavis10's avatar
edavis10 committed
885
 error_unable_delete_issue_status: Unable to delete issue status
886
 label_profile: Profile
jplang's avatar
jplang committed
887 888 889
 permission_manage_subtasks: Manage subtasks
 field_parent_issue: Parent task
 label_subtask_plural: Subtasks
890
 label_project_copy_notifications: Send email notifications during the project copy
891 892 893 894
 error_can_not_delete_custom_field: Unable to delete custom field
 error_unable_to_connect: Unable to connect ({{value}})
 error_can_not_remove_role: This role is in use and can not be deleted.
 error_can_not_delete_tracker: This tracker contains issues and can't be deleted.
winterheart's avatar
winterheart committed
895 896 897
 field_principal: Principal
 label_my_page_block: My page block
 notice_failed_to_save_members: "Failed to save member(s): {{errors}}."
898 899
 text_zoom_out: Zoom out
 text_zoom_in: Zoom in
winterheart's avatar
winterheart committed
900 901
 notice_unable_delete_time_entry: Unable to delete time log entry.
 label_overall_spent_time: Overall spent time
902
 field_time_entries: Log time
903 904
 project_module_gantt: Gantt
 project_module_calendar: Calendar
905
 button_edit_associated_wikipage: "Edit associated Wiki page: {{page_title}}"
906
 text_are_you_sure_with_children: Delete issue and all child issues?
907
 field_text: Text field
edavis10's avatar
edavis10 committed
908 909 910 911
 label_user_mail_option_only_owner: Only for things I am the owner of
 setting_default_notification_option: Default notification option
 label_user_mail_option_only_my_events: Only for things I watch or I'm involved in
 label_user_mail_option_only_assigned: Only for things I am assigned to
912 913 914
 label_user_mail_option_none: No events
 field_member_of_group: Assignee's group
 field_assigned_to_role: Assignee's role
915
 notice_not_authorized_archived_project: The project you're trying to access has been archived.
916
 field_start_date: Start date