lt.yml 56.6 KB
Newer Older
1 2
# Lithuanian translations for Ruby on Rails
# by Laurynas Butkus (laurynas.butkus@gmail.com)
3 4 5
# and Sergej Jegorov sergej.jegorov@gmail.com
# and Gytis Gurklys gytis.gurklys@gmail.com
# and Andrius Kriučkovas andrius.kriuckovas@gmail.com
6
# and Gediminas Muižis gediminas.muizis@gmail.com
7

8
lt:
9
 # Text direction: Left-to-Right (ltr) or Right-to-Left (rtl)
10
 direction: ltr
winterheart's avatar
winterheart committed
11 12 13 14 15
 date:
  formats:
   # Use the strftime parameters for formats.
   # When no format has been given, it uses default.
   # You can provide other formats here if you like!
16
   default: "%m/%d/%Y"
winterheart's avatar
winterheart committed
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
   short: "%b %d"
   long: "%B %d, %Y"

  day_names: [sekmadienis, pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, penktadienis, šeštadienis]
  abbr_day_names: [Sek, Pir, Ant, Tre, Ket, Pen, Šeš]

  # Don't forget the nil at the beginning; there's no such thing as a 0th month
  month_names: [~, sausio, vasario, kovo, balandžio, gegužės, birželio, liepos, rugpjūčio, rugsėjo, spalio, lapkričio, gruodžio]
  abbr_month_names: [~, Sau, Vas, Kov, Bal, Geg, Bir, Lie, Rgp, Rgs, Spa, Lap, Grd]
  # Used in date_select and datime_select.
27 28 29 30
  order:
   - :year
   - :month
   - :day
winterheart's avatar
winterheart committed
31 32 33 34 35 36 37 38 39

 time:
  formats:
   default: "%a, %d %b %Y %H:%M:%S %z"
   time: "%H:%M"
   short: "%d %b %H:%M"
   long: "%B %d, %Y %H:%M"
  am: "ryto"
  pm: "vakaro"
40 41 42 43 44

 datetime:
  distance_in_words:
   half_a_minute: "pusė minutės"
   less_than_x_seconds:
45 46
    one:  "mažiau nei 1 sekundę"
    other: "mažiau nei %{count} sekundžių(ės)"
47
   x_seconds:
48 49
    one:  "1 sekundė"
    other: "%{count} sekundžių(ės)"
50
   less_than_x_minutes:
51 52
    one: "mažiau nei minutė"
    other: "mažiau nei %{count} minučių(ės)"
53
   x_minutes:
54 55
    one: "1 minutė"
    other: "mažiau nei %{count} minučių(ės)"
56
   about_x_hours:
57
    one:  "apie 1 valandą"
58
    other: "apie %{count} valandų(as)"
59
   x_hours:
60 61
    one: "1 valanda"
    other: "%{count} valandų(os)"
62
   x_days:
63 64
    one: "1 diena"
    other: "%{count} dienų(os)"
65
   about_x_months:
66 67
    one: "apie 1 mėnesį"
    other: "apie %{count} mėnesių(ius)"
68 69
   x_months:
    one:  "1 mėnuo"
70
    other: "%{count} mėnesių(iai)"
71
   about_x_years:
72
    one:  "apie 1 metus"
73
    other: "apie %{count} metų(us)"
74 75
   over_x_years:
    one:  "virš 1 metų"
76
    other: "virš %{count} metų"
jplang's avatar
jplang committed
77
   almost_x_years:
78 79
    one:  "beveik 1 metai"
    other: "beveik %{count} metų(ai)"
80

winterheart's avatar
winterheart committed
81 82 83 84 85
 number:
  format:
   separator: ","
   delimiter: " "
   precision: 3
86

87
  human:
winterheart's avatar
winterheart committed
88 89
   format:
    delimiter: " "
marutosijp's avatar
marutosijp committed
90
    precision: 3
winterheart's avatar
winterheart committed
91 92 93 94 95
   storage_units:
    format: "%n %u"
    units:
     byte:
      one:  "baitas"
96
      other: "baitų(ai)"
winterheart's avatar
winterheart committed
97 98 99 100 101 102 103 104 105
     kb: "KB"
     mb: "MB"
     gb: "GB"
     tb: "TB"

# Used in array.to_sentence.
 support:
  array:
   sentence_connector: "ir"
106
   skip_last_comma: false
winterheart's avatar
winterheart committed
107

108 109 110 111
 activerecord:
  errors:
   template:
    header:
112 113
     one: "Išsaugant objektą %{model} rasta 1 klaida"
     other: "Išsaugant objektą %{model} rastos %{count} klaidų(os)"
114
   messages:
115
    inclusion: "neįtraukta į sąrašą"
116 117 118
    exclusion: "užimtas"
    invalid: "neteisingas"
    confirmation: "neteisingai pakartotas"
119
    accepted: "turi būti patvirtinta(as)"
120 121
    empty: "negali būti tuščias"
    blank: "negali būti tuščias"
122
    too_long: "per ilgas tekstas (daugiausiai %{count} simbolių"
123
    not_a_number: "ne skaičius"
124 125 126
    not_a_date: "neteisinga data"
    greater_than: "turi būti daugiau %{count}"
    greater_than_or_equal_to: "turi būti daugiau arba lygu %{count}"
127
    equal_to: "turi būti lygus %{count}"
128 129
    less_than: "turi būti mažiau %{count}"
    less_than_or_equal_to: "turi būti mažiau arba lygu %{count}"
130 131 132 133 134
    odd: "turi būti nelyginis"
    even: "turi būti lyginis"
    greater_than_start_date: "turi būti didesnė negu pradžios data"
    not_same_project: "nepriklauso tam pačiam projektui"
    circular_dependency: "Šis ryšys sukurtų ciklinę priklausomybę"
135
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "Darbas negali būti susietas su viena savo darbo dalių"
136
    earlier_than_minimum_start_date: "negali būti anksčiau %{date} dėl ankstesnių darbų"
137

138
 actionview_instancetag_blank_option: Prašom parinkti
139

140 141 142 143 144
 general_text_No: 'Ne'
 general_text_Yes: 'Taip'
 general_text_no: 'ne'
 general_text_yes: 'taip'
 general_lang_name: 'Lithuanian (lietuvių)'
145
 general_csv_separator: ','
146 147
 general_csv_decimal_separator: '.'
 general_csv_encoding: UTF-8
148
 general_pdf_fontname: freesans
149
 general_pdf_monospaced_fontname: freemono
150
 general_first_day_of_week: '1'
151

152
 notice_account_updated: Paskyra buvo sėkmingai atnaujinta.
153
 notice_account_invalid_credentials: Neteisingas vartotojo vardas ar slaptažodis
154 155
 notice_account_password_updated: Slaptažodis buvo sėkmingai atnaujintas.
 notice_account_wrong_password: Neteisingas slaptažodis
156
 notice_account_register_done: Paskyra buvo sėkmingai sukurta. Norint aktyvinti savo paskyrą, paspauskite nuorodą, kuri jums buvo siųsta į %{email}.
157
 notice_account_unknown_email: Nežinomas vartotojas.
158 159 160
 notice_account_not_activated_yet: Dar nesatę aktyvavę savo paskyros. Jei norite gauti naują aktyvavimo laišką, paspauskite <a href="%{url}">šią nuorodą</a>
 notice_account_locked: Jūsų paskyra užblokuota.
 notice_can_t_change_password: Šis pranešimas naudoja išorinį autentiškumo nustatymo šaltinį. Neįmanoma pakeisti slaptažodžio.
winterheart's avatar
winterheart committed
161
 notice_account_lost_email_sent: Į Jūsų paštą išsiųstas laiškas su naujo slaptažodžio pasirinkimo instrukcija.
162 163 164 165 166
 notice_account_activated: Jūsų paskyra aktyvuota. Galite prisijungti.
 notice_successful_create: Sėkmingas sukūrimas.
 notice_successful_update: Sėkmingas atnaujinimas.
 notice_successful_delete: Sėkmingas panaikinimas.
 notice_successful_connection: Sėkmingas susijungimas.
winterheart's avatar
winterheart committed
167
 notice_file_not_found: Puslapis, į kurį ketinate įeiti, neegzistuoja arba yra pašalintas.
168
 notice_locking_conflict: Duomenys buvo atnaujinti kito vartotojo.
169
 notice_not_authorized: Jūs neturite teisių gauti prieigą prie šio puslapio.
170
 notice_not_authorized_archived_project: Projektas, kurį bandote atidaryti, buvo suarchyvuotas.
171 172
 notice_email_sent: "Laiškas išsiųstas į %{value}"
 notice_email_error: "Laiško siuntimo metu (%{value}) įvyko klaida"
173
 notice_feeds_access_key_reseted: Jūsų Atom raktas buvo atnaujintas.
174
 notice_api_access_key_reseted: Jūsų API prieigos raktas buvo atnaujintas.
175 176
 notice_failed_to_save_issues: "Nepavyko išsaugoti %{count} darbo(ų) %{total} pasirinktų: %{ids}."
 notice_failed_to_save_time_entries: "Nepavyko išsaugoti %{count} laiko įrašo(ų) %{total} pasirinktų: %{ids}."
177
 notice_failed_to_save_members: "Nepavyko išsaugoti nario(ių): %{errors}."
178
 notice_no_issue_selected: "Nepasirinktas nei vienas darbas! Prašom pažymėti darbus, kuriuos norite redaguoti"
winterheart's avatar
winterheart committed
179
 notice_account_pending: "Jūsų paskyra buvo sukurta ir dabar laukiama administratoriaus patvirtinimo."
180
 notice_default_data_loaded: Numatytoji konfigūracija sėkmingai įkrauta.
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191
 notice_unable_delete_version: Neįmanoma ištrinti versijos.
 notice_unable_delete_time_entry: Neįmano ištrinti laiko žurnalo įrašo.
 notice_issue_done_ratios_updated: Darbo atlikimo progresas atnaujintas.
 notice_gantt_chart_truncated: "Grafikas buvo sutrumpintas, kadangi jis viršija maksimalų (%{max}) leistinų atvaizduoti elementų kiekį"
 notice_issue_successful_create: "Darbas %{id} sukurtas."
 notice_issue_update_conflict: "Darbas buvo atnaujintas kito vartotojo kol jūs redagavote."
 notice_account_deleted: "Jūsų paskyra panaikinta."
 notice_user_successful_create: "Vartotojas %{id} sukurtas."
 notice_new_password_must_be_different: Naujas slaptažodis turi skirtis nuo esamo slaptažodžio
 notice_import_finished: "Visi %{count} įrašai hbuvo suimportuoti."
 notice_import_finished_with_errors: "%{count} %{total} įrašų nepavyko suimportuoti."
192

193
 error_can_t_load_default_data: "Numatytoji konfigūracija negali būti užkrauta: %{value}"
194
 error_scm_not_found: "Saugykloje nebuvo rastas toks įrašas ar revizija"
195
 error_scm_command_failed: "Įvyko klaida jungiantis prie saugyklos: %{value}"
196
 error_scm_annotate: "Įrašas neegzistuoja arba jo negalima atvaizduoti"
197
 error_scm_annotate_big_text_file: "Įrašo negalima atvaizduoti, nes jis viršija maksimalų tekstinio failo dydį."
198
 error_issue_not_found_in_project: 'Darbas nerastas arba nepriklauso šiam projektui'
199
 error_no_tracker_in_project: 'Joks pėdsekys nesusietas su šiuo projektu. Prašom patikrinti Projekto nustatymus.'
200
 error_no_default_issue_status: 'Nenustatyta numatytoji darbo būsena. Prašome patikrinti nustatymus ("Administravimas -> Darbų būsenos").'
201
 error_can_not_delete_custom_field: Negalima ištrinti kliento lauko
202
 error_can_not_delete_tracker: "Šis pėdsekys turi įrašų ir todėl negali būti ištrintas."
203
 error_can_not_remove_role: "Ši rolė yra naudojama ir negali būti ištrinta."
204
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: 'Uždarytai versijai priskirtas darbas negali būti atnaujintas.'
winterheart's avatar
winterheart committed
205
 error_can_not_archive_project: Šio projekto negalima suarchyvuoti
206
 error_issue_done_ratios_not_updated: "Įrašo baigtumo rodikliai nebuvo atnaujinti. "
207 208
 error_workflow_copy_source: 'Prašome pasirinkti pirminį seklį arba rolę, kurį norite kopijuoti'
 error_workflow_copy_target: 'Prašome pasirinkti seklį(-ius) arba rolę(-s) į kuriuos norite kopijuoti'
209
 error_unable_delete_issue_status: 'Negalima ištrinti darbo statuso'
210 211 212
 error_unable_to_connect: "Negalima prisijungti (%{value})"
 error_attachment_too_big: "Šis failas negali būti įkeltas, nes viršija maksimalų (%{max_size}) leistiną failo dydį"
 error_session_expired: "Jūsų sesija pasibaigė. Prašome prisijunti naujo."
213
 warning_attachments_not_saved: "%{count} byla(-ų) negali būti išsaugota."
214 215 216 217 218 219
 error_password_expired: "Jūsų slaptažodžio galiojimo laikas baigėsi arba administratorius reikalauja jūsų pasikeisti"
 error_invalid_file_encoding: "Failas nėra tinkamas %{encoding} koduotės failas"
 error_invalid_csv_file_or_settings: "Failas nėra CSV failas arba neatitinka žemiau esančių nustatymų"
 error_can_not_read_import_file: "Iškilo klaida skaitant importuojamą failą"
 error_attachment_extension_not_allowed: "Priedo plėtinys %{extension} negalimas"
 error_ldap_bind_credentials: "Netinkamas LDAP Vartotojo vardas/Slaptažodis"
winterheart's avatar
winterheart committed
220

221
 mail_subject_lost_password: "Jūsų %{value} slaptažodis"
222
 mail_body_lost_password: 'Norėdami pakeisti slaptažodį, spauskite nuorodą:'
223
 mail_subject_register: "Jūsų %{value} paskyros aktyvavimas"
224
 mail_body_register: 'Norėdami aktyvuoti paskyrą, spauskite nuorodą:'
225
 mail_body_account_information_external: "Jūs galite naudoti savo %{value} paskyrą, norėdami prisijungti."
226
 mail_body_account_information: Informacija apie Jūsų paskyrą
227 228
 mail_subject_account_activation_request: "%{value} paskyros aktyvavimo prašymas"
 mail_body_account_activation_request: "Užsiregistravo naujas vartotojas (%{value}). Jo paskyra laukia jūsų patvirtinimo:"
229
 mail_subject_reminder: "%{count} darbų(ai) baigiasi per artimiausias %{days} dienų(as)"
230
 mail_body_reminder: "%{count} darbas(ai), kurie yra jums priskirti, baigiasi per artimiausias %{days} dienų(as):"
231 232 233
 mail_subject_wiki_content_added: "Wiki puslapis '%{id}' pridėtas"
 mail_body_wiki_content_added: "Wiki puslapis '%{id}' buvo pridėtas %{author}."
 mail_subject_wiki_content_updated: "Wiki puslapis '%{id}' buvo atnaujintas"
234
 mail_body_wiki_content_updated: "'%{id}' wiki puslapį atnaujino %{author}."
235 236 237 238 239 240 241 242
 mail_subject_security_notification: "Saugumo pranešimas"
 mail_body_security_notification_change: "%{field} buvo pakeista(as)."
 mail_body_security_notification_change_to: "%{field} buvo pakeista(as) į %{value}."
 mail_body_security_notification_add: "Prie %{field} pridėta %{value}."
 mail_body_security_notification_remove: " %{field} pašalinta vertė %{value}."
 mail_body_security_notification_notify_enabled: "Elektroninis paštas %{value} dabar gauna pranešimus."
 mail_body_security_notification_notify_disabled: "Elektroninis paštas %{value} nebegauna pranešimų."
 mail_body_settings_updated: "Tokie nustatymai buvo pakeisti:"
243

244 245 246 247 248 249
 field_name: Pavadinimas
 field_description: Aprašas
 field_summary: Santrauka
 field_is_required: Reikalaujama
 field_firstname: Vardas
 field_lastname: Pavardė
250
 field_mail: El. paštas
251
 field_address: El. paštas
252
 field_filename: Failas
253 254 255
 field_filesize: Dydis
 field_downloads: Atsiuntimai
 field_author: Autorius
winterheart's avatar
winterheart committed
256
 field_created_on: Sukurta
257
 field_updated_on: Atnaujintas(a)
258
 field_closed_on: Uždarytas
259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280
 field_field_format: Formatas
 field_is_for_all: Visiems projektams
 field_possible_values: Galimos reikšmės
 field_regexp: Pastovi išraiška
 field_min_length: Minimalus ilgis
 field_max_length: Maksimalus ilgis
 field_value: Vertė
 field_category: Kategorija
 field_title: Pavadinimas
 field_project: Projektas
 field_issue: Darbas
 field_status: Būsena
 field_notes: Pastabos
 field_is_closed: Darbas uždarytas
 field_is_default: Numatytoji vertė
 field_tracker: Pėdsekys
 field_subject: Tema
 field_due_date: Užbaigimo data
 field_assigned_to: Paskirtas
 field_priority: Prioritetas
 field_fixed_version: Tikslinė versija
 field_user: Vartotojas
281
 field_principal: Vardas
282 283 284 285 286 287 288 289
 field_role: Vaidmuo
 field_homepage: Pagrindinis puslapis
 field_is_public: Viešas
 field_parent: Priklauso projektui
 field_is_in_roadmap: Darbai rodomi veiklos grafike
 field_login: Registracijos vardas
 field_mail_notification: Elektroninio pašto pranešimai
 field_admin: Administratorius
290
 field_last_login_on: Paskutinis prisijungimas
291 292 293 294 295 296 297 298
 field_language: Kalba
 field_effective_date: Data
 field_password: Slaptažodis
 field_new_password: Naujas slaptažodis
 field_password_confirmation: Patvirtinimas
 field_version: Versija
 field_type: Tipas
 field_host: Pagrindinis kompiuteris
winterheart's avatar
winterheart committed
299
 field_port: Prievadas
300
 field_account: Paskyra
winterheart's avatar
winterheart committed
301 302
 field_base_dn: Bazinis skiriamasis vardas (base DN)
 field_attr_login: Registracijos vardo požymis (login)
303 304
 field_attr_firstname: Vardo požymis
 field_attr_lastname: Pavardės požymis
305 306
 field_attr_mail: Elektroninio pašto požymis
 field_onthefly: Automatinis vartotojų registravimas
307
 field_start_date: Pradėti
308
 field_done_ratio: "% atlikta"
309
 field_auth_source: Autentiškumo nustatymo būdas
310
 field_hide_mail: Slėpti mano elektroninio pašto adresą
311 312 313
 field_comments: Komentaras
 field_url: URL
 field_start_page: Pradžios puslapis
314
 field_subproject: Sub-projektas
315
 field_hours: Valandos
316 317
 field_activity: Veikla
 field_spent_on: Data
318
 field_identifier: Identifikatorius
319
 field_is_filter: Naudojamas kaip filtras
320
 field_issue_to: Susijęs darbas
321 322 323 324
 field_delay: Užlaikymas
 field_assignable: Darbai gali būti paskirti šiam vaidmeniui
 field_redirect_existing_links: Peradresuokite egzistuojančias sąsajas
 field_estimated_hours: Numatyta trukmė
325
 field_column_names: Stulpeliai
326
 field_time_entries: Praleistas laikas
327 328 329
 field_time_zone: Laiko juosta
 field_searchable: Randamas
 field_default_value: Numatytoji vertė
330
 field_comments_sorting: Rodyti komentarus
331
 field_parent_title: Pagrindinis puslapis
winterheart's avatar
winterheart committed
332 333 334 335 336
 field_editable: Redaguojamas
 field_watcher: Stebėtojas
 field_identity_url: OpenID URL
 field_content: Turinys
 field_group_by: Sugrupuoti pagal
337 338 339 340 341 342 343 344 345
 field_sharing: Dalijimasis
 field_parent_issue: Pagrindinė užduotis
 field_member_of_group: "Priskirtojo grupė"
 field_assigned_to_role: "Priskirtojo rolė"
 field_text: Teksto laukas
 field_visible: Matomas
 field_warn_on_leaving_unsaved: "Įspėti mane, kai paliekamas puslapis su neišsaugotu tekstu"
 field_issues_visibility: Darbų matomumas
 field_is_private: Privatus
346
 field_commit_logs_encoding: Commit žinučių koduotė
347
 field_scm_path_encoding: SCM kelio koduotė
348
 field_path_to_repository: Saugyklos kelias
349
 field_root_directory: Šakninis katalogas
350 351
 field_cvsroot: CVSROOT
 field_cvs_module: Modulis
352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367
 field_repository_is_default: Pagrindinė saugykla
 field_multiple: Keletas reikšmių
 field_auth_source_ldap_filter: LDAP filtras
 field_core_fields: Standartiniai laukai
 field_timeout: "Timeout (po sek.)"
 field_board_parent: Pagrindinis forumas
 field_private_notes: Privačios žinutės
 field_inherit_members: Paveldėti narius
 field_generate_password: Sugeneruoti slaptažodį
 field_must_change_passwd: Privalo pakeisti slaptažodį kito prisijungimo metu
 field_default_status: Numatytoji būsena
 field_users_visibility: Vartotojų matomumas
 field_time_entries_visibility: Laiko įrašų matomumas
 field_total_estimated_hours: Visas įsivertinas laikas
 field_default_version: Numatytoji versija
 field_remote_ip: IP address
winterheart's avatar
winterheart committed
368

369 370 371 372 373
 setting_app_title: Programos pavadinimas
 setting_app_subtitle: Programos paantraštė
 setting_welcome_text: Pasveikinimas
 setting_default_language: Numatytoji kalba
 setting_login_required: Reikalingas autentiškumo nustatymas
374 375
 setting_self_registration: Savi-registracija
 setting_attachment_max_size: Priedo maksimalus dydis
376
 setting_issues_export_limit: Darbų eksportavimo riba
377
 setting_mail_from: Išleidimo elektroninio pašto adresas
378 379 380
 setting_bcc_recipients: Nematomos kopijos (bcc) gavėjai
 setting_plain_text_mail: Tik tekstas laiške (be HTML)
 setting_host_name: Pagrindinio kompiuterio pavadinimas ir kelias
381
 setting_text_formatting: Teksto formatavimas
382
 setting_wiki_compression: Wiki istorijos suspaudimas
383 384 385 386 387 388
 setting_feeds_limit: Maksimalus objektų kiekis Atom sklaidos kanale
 setting_default_projects_public: Nauji projektai yra vieši pagal nutylėjimą
 setting_autofetch_changesets: Automatinis pakeitimų atnaujinimas
 setting_sys_api_enabled: Įgalinti WS saugyklos valdymui
 setting_commit_ref_keywords: Nuoroda į reikšminius žodžius
 setting_commit_fix_keywords: Reikšminių žodžių fiksavimas
389
 setting_autologin: Automatinis prisijungimas
390 391
 setting_date_format: Datos formatas
 setting_time_format: Laiko formatas
392
 setting_cross_project_issue_relations: Leisti tarp-projektinius darbų ryšius
393 394
 setting_cross_project_subtasks: Leisti susieti skirtingų projektų užduočių dalis
 setting_issue_list_default_columns: Numatytieji stulpeliai darbų sąraše
395 396
 setting_repositories_encodings: Pridėtų failų ir saugyklų šifravimas
 setting_emails_header: Laiško antraštė
397
 setting_emails_footer: Laiško paraštė
398
 setting_protocol: Protokolas
399
 setting_per_page_options: Įrašų puslapyje nustatymas
400 401
 setting_user_format: Vartotojo atvaizdavimo formatas
 setting_activity_days_default: Atvaizduojamos dienos projekto veikloje
402
 setting_display_subprojects_issues: Pagal nutylėjimą, rodyti sub-projektų darbus pagrindiniame projekte
403 404
 setting_enabled_scm: Įgalinti SCM
 setting_mail_handler_body_delimiters: "Trumpinti laiškus po vienos šių eilučių"
405
 setting_mail_handler_api_enabled: Įgalinti WS įeinantiems laiškams
406 407
 setting_mail_handler_api_key: Įeinančių laiškų WS API raktas
 setting_sys_api_key: Repository management WS API key
winterheart's avatar
winterheart committed
408 409 410
 setting_sequential_project_identifiers: Generuoti nuoseklius projekto identifikatorius
 setting_gravatar_enabled: Naudoti Gravatar vartotojo paveiksliukus
 setting_gravatar_default: Gravatar paveiksliukas pagal nutylėjimą
411
 setting_diff_max_lines_displayed: Maksimalus rodomas pakeitimų eilučių skaičius
412 413
 setting_file_max_size_displayed: Maksimalus tekstinių failų dydis rodomas vienoje eilutėje
 setting_repository_log_display_limit: Maksimalus revizijų skaičius rodomas failo žurnale
winterheart's avatar
winterheart committed
414
 setting_openid: Leisti OpenID prisijungimą ir registraciją
415
 setting_password_max_age: Reikalauti slaptažodžio pakeitimo po
winterheart's avatar
winterheart committed
416
 setting_password_min_length: Minimalus slaptažodžio ilgis
417 418 419 420
 setting_lost_password: Leisti slaptažodžio atstatymą elektroninu laišku
 setting_new_project_user_role_id: Vaidmuo suteiktas vartotojui, kuris nėra administratorius ir kuris sukuria projektą
 setting_default_projects_modules: Pagal nutylėjimą naujame projekte įjungti moduliai
 setting_issue_done_ratio: Darbo įvykdymo progresą skaičiuoti pagal
421 422 423
 setting_issue_done_ratio_issue_field: Naudoti darbo lauką
 setting_issue_done_ratio_issue_status: Naudoti darbo statusą
 setting_start_of_week: Savaitės pradžios diena
424 425
 setting_rest_api_enabled: Įjungti REST tinklo servisą (WS)
 setting_cache_formatted_text: Laikyti atmintyje formatuotą tekstą
426 427
 setting_default_notification_option: Numatytosios pranešimų nuostatos
 setting_commit_logtime_enabled: Įjungti laiko registravimą
428
 setting_commit_logtime_activity_id: Laiko įrašų veikla
429 430 431
 setting_gantt_items_limit: Maksimalus rodmenų skaičius rodomas Gantt'o grafike
 setting_issue_group_assignment: Leisti darbo priskirimą grupėms
 setting_default_issue_start_date_to_creation_date: Naudoti dabartinę datą kaip naujų darbų pradžios datą
432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448
 setting_commit_cross_project_ref: Leisti kurti nuorodą darbams iš visų kitų projektų
 setting_unsubscribe: Leisti vartotojams panaikinti savo paskyrą
 setting_session_lifetime: Sesijos maksimalus galiojimas
 setting_session_timeout: Sesijos neveiklumo laiko tarpas
 setting_thumbnails_enabled: Rodyti sumažintus priedų atvaizdus
 setting_thumbnails_size: Sumažinto atvaizdo dydis (pikseliais)
 setting_non_working_week_days: Nedarbo dienos
 setting_jsonp_enabled: Įgalinti JSONP palaikymą
 setting_default_projects_tracker_ids: Numatytieji pėdsekiai naujiems projektams
 setting_mail_handler_excluded_filenames: Neįtraukti priedų su pavadinimu
 setting_force_default_language_for_anonymous: Priverstinai nustatyti numatytąją kalbą anoniminiams vartotojams
 setting_force_default_language_for_loggedin: Priverstinai nustatyti numatytąją kalbą prisijungusiems vartotojams
 setting_link_copied_issue: Susieti darbus kopijavimo metu
 setting_max_additional_emails: Maksimalus skaičius papildomų elektronikių laiškų adresų
 setting_search_results_per_page: Paieškos rezultatai puslapyje
 setting_attachment_extensions_allowed: Leistini plėtiniai
 setting_attachment_extensions_denied: Neleistini plėtiniai
winterheart's avatar
winterheart committed
449 450

 permission_add_project: Sukurti projektą
451
 permission_add_subprojects: Kurti sub-projektus
452 453
 permission_edit_project: Redaguoti projektą
 permission_close_project: Uždaryti / atkurti projektą
winterheart's avatar
winterheart committed
454 455
 permission_select_project_modules: Parinkti projekto modulius
 permission_manage_members: Valdyti narius
456
 permission_manage_project_activities: Valdyti projekto veiklas
winterheart's avatar
winterheart committed
457 458
 permission_manage_versions: Valdyti versijas
 permission_manage_categories: Valdyti darbų kategorijas
459
 permission_view_issues: Peržiūrėti Darbus
winterheart's avatar
winterheart committed
460 461
 permission_add_issues: Sukurti darbus
 permission_edit_issues: Redaguoti darbus
462
 permission_copy_issues: Kopijuoti darbus
winterheart's avatar
winterheart committed
463
 permission_manage_issue_relations: Valdyti darbų ryšius
464 465
 permission_set_issues_private: Nustatyti darbą viešu ar privačiu
 permission_set_own_issues_private: Nustatyti savo darbus viešais ar privačiais
466
 permission_add_issue_notes: Rašyti pastabas
winterheart's avatar
winterheart committed
467 468
 permission_edit_issue_notes: Redaguoti pastabas
 permission_edit_own_issue_notes: Redaguoti savo pastabas
469 470
 permission_view_private_notes: Matyti privačias pastabas
 permission_set_notes_private: Nustatyti pastabas privačiomis
winterheart's avatar
winterheart committed
471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482
 permission_move_issues: Perkelti darbus
 permission_delete_issues: Pašalinti darbus
 permission_manage_public_queries: Valdyti viešas užklausas
 permission_save_queries: Išsaugoti užklausas
 permission_view_gantt: Matyti Gantt grafiką
 permission_view_calendar: Matyti kalendorių
 permission_view_issue_watchers: Matyti stebėtojų sąrašą
 permission_add_issue_watchers: Pridėti stebėtojus
 permission_delete_issue_watchers: Pašalinti stebėtojus
 permission_log_time: Regsitruoti dirbtą laiką
 permission_view_time_entries: Matyti dirbtą laiką
 permission_edit_time_entries: Redaguoti laiko įrašus
483
 permission_edit_own_time_entries: Redaguoti savo laiko įrašus
winterheart's avatar
winterheart committed
484 485 486
 permission_manage_news: Valdyti naujienas
 permission_comment_news: Komentuoti naujienas
 permission_view_documents: Matyti dokumentus
487 488 489
 permission_add_documents: Pridėti dokumentus
 permission_edit_documents: Redaguoti dokumentus
 permission_delete_documents: Trinti dokumentus
490 491
 permission_manage_files: Valdyti failus
 permission_view_files: Matyti failus
winterheart's avatar
winterheart committed
492
 permission_manage_wiki: Valdyti wiki
493
 permission_rename_wiki_pages: Pervadinti wiki puslapius
winterheart's avatar
winterheart committed
494 495 496 497 498 499
 permission_delete_wiki_pages: Pašalinti wiki puslapius
 permission_view_wiki_pages: Matyti wiki
 permission_view_wiki_edits: Matyti wiki istoriją
 permission_edit_wiki_pages: Redaguoti wiki puslapius
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Pašalinti priedus
 permission_protect_wiki_pages: Apsaugoti wiki puslapius
500 501
 permission_manage_repository: Valdyti saugyklą
 permission_browse_repository: Peržiūrėti saugyklą
winterheart's avatar
winterheart committed
502
 permission_view_changesets: Matyti pakeitimus
503 504
 permission_commit_access: Prieiga prie pakeitimų
 permission_manage_boards: Valdyti forumus
winterheart's avatar
winterheart committed
505
 permission_view_messages: Matyti pranešimus
506
 permission_add_messages: Skelbti pranešimus
winterheart's avatar
winterheart committed
507 508 509 510
 permission_edit_messages: Redaguoti pranešimus
 permission_edit_own_messages: Redaguoti savo pranešimus
 permission_delete_messages: Pašalinti pranešimus
 permission_delete_own_messages: Pašalinti savo pranešimus
511 512
 permission_export_wiki_pages: Eksportuoti wiki puslapius
 permission_manage_subtasks: Valdyti darbo dalis
513 514
 permission_manage_related_issues: Tvarkyti susietus darbus
 permission_import_issues: Importuoti darbus
winterheart's avatar
winterheart committed
515

516
 project_module_issue_tracking: Darbų pėdsekys
517
 project_module_time_tracking: Laiko pėdsekys
winterheart's avatar
winterheart committed
518
 project_module_news: Naujienos
519
 project_module_documents: Dokumentai
520
 project_module_files: Failai
521 522 523
 project_module_wiki: Wiki
 project_module_repository: Saugykla
 project_module_boards: Forumai
524 525
 project_module_calendar: Kalendorius
 project_module_gantt: Gantt
526

527 528 529
 label_user: Vartotojas
 label_user_plural: Vartotojai
 label_user_new: Naujas vartotojas
530
 label_user_anonymous: Anonimas
531 532 533 534
 label_project: Projektas
 label_project_new: Naujas projektas
 label_project_plural: Projektai
 label_x_projects:
winterheart's avatar
winterheart committed
535 536
  zero: nėra projektų
  one:  1 projektas
537
  other: "%{count} projektų(ai)"
538
 label_project_all: Visi Projektai
539
 label_project_latest: Naujausi projektai
540 541 542 543
 label_issue: Darbas
 label_issue_new: Naujas darbas
 label_issue_plural: Darbai
 label_issue_view_all: Peržiūrėti visus darbus
544
 label_issues_by: "Darbai pagal %{value}"
545 546
 label_issue_added: Darbas pridėtas
 label_issue_updated: Darbas atnaujintas
547
 label_issue_note_added: Pastaba pridėta
548
 label_issue_status_updated: Statusas atnaujintas
549
 label_issue_assigned_to_updated: Paskirtasis atnaujintas
550
 label_issue_priority_updated: Prioritetas atnaujintas
551 552 553 554 555 556 557 558
 label_document: Dokumentas
 label_document_new: Naujas dokumentas
 label_document_plural: Dokumentai
 label_document_added: Dokumentas pridėtas
 label_role: Vaidmuo
 label_role_plural: Vaidmenys
 label_role_new: Naujas vaidmuo
 label_role_and_permissions: Vaidmenys ir leidimai
559 560
 label_role_anonymous: Anonimas
 label_role_non_member: Nėra narys
561 562 563 564 565 566 567
 label_member: Narys
 label_member_new: Naujas narys
 label_member_plural: Nariai
 label_tracker: Pėdsekys
 label_tracker_plural: Pėdsekiai
 label_tracker_new: Naujas pėdsekys
 label_workflow: Darbų eiga
winterheart's avatar
winterheart committed
568 569 570
 label_issue_status: Darbo būsena
 label_issue_status_plural: Darbų būsenos
 label_issue_status_new: Nauja būsena
571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582
 label_issue_category: Darbo kategorija
 label_issue_category_plural: Darbo kategorijos
 label_issue_category_new: Nauja kategorija
 label_custom_field: Kliento laukas
 label_custom_field_plural: Kliento laukai
 label_custom_field_new: Naujas kliento laukas
 label_enumerations: Išvardinimai
 label_enumeration_new: Nauja vertė
 label_information: Informacija
 label_information_plural: Informacija
 label_please_login: Prašom prisijungti
 label_register: Užsiregistruoti
583
 label_login_with_open_id_option: arba prisijunkite su OpenID
584
 label_password_lost: Prarastas slaptažodis
585
 label_password_required: Norėdami tęsti, patvirtinkite savo slaptažodį
586 587 588 589
 label_home: Pagrindinis
 label_my_page: Mano puslapis
 label_my_account: Mano paskyra
 label_my_projects: Mano projektai
590
 label_my_page_block: Mano puslapio blokas
591 592 593 594 595
 label_administration: Administravimas
 label_login: Prisijungti
 label_logout: Atsijungti
 label_help: Pagalba
 label_reported_issues: Pranešti darbai
596
 label_assigned_issues: Priskirti darbai
597
 label_assigned_to_me_issues: Darbai, priskirti man
598
 label_last_login: Paskutinis prisijungimas
599 600 601
 label_registered_on: Užregistruota
 label_activity: Veikla
 label_overall_activity: Visa veikla
602
 label_user_activity: "%{value} veikla"
603 604 605 606 607 608 609
 label_new: Naujas
 label_logged_as: Prisijungęs kaip
 label_environment: Aplinka
 label_authentication: Autentiškumo nustatymas
 label_auth_source: Autentiškumo nustatymo būdas
 label_auth_source_new: Naujas autentiškumo nustatymo būdas
 label_auth_source_plural: Autentiškumo nustatymo būdai
610 611 612
 label_subproject_plural: Sub-projektai
 label_subproject_new: Naujas sub-projektas
 label_and_its_subprojects: "%{value} projektas ir jo sub-projektai"
613 614 615 616
 label_min_max_length: Min - Maks ilgis
 label_list: Sąrašas
 label_date: Data
 label_integer: Sveikasis skaičius
617
 label_float: Slankiojo kablelio skaičius
618
 label_boolean: BLoginis
619 620 621 622 623
 label_string: Tekstas
 label_text: Ilgas tekstas
 label_attribute: Požymis
 label_attribute_plural: Požymiai
 label_no_data: Nėra ką atvaizduoti
winterheart's avatar
winterheart committed
624
 label_change_status: Pakeitimo būsena
625
 label_history: Istorija
626
 label_attachment: Failas
627 628 629 630
 label_attachment_new: Naujas failas
 label_attachment_delete: Pašalinkite failą
 label_attachment_plural: Failai
 label_file_added: Failas pridėtas
631 632
 label_report: Ataskaita
 label_report_plural: Ataskaitos
winterheart's avatar
winterheart committed
633
 label_news: Naujiena
634
 label_news_new: Pridėti naujienas
winterheart's avatar
winterheart committed
635
 label_news_plural: Naujienos
636
 label_news_latest: Paskutinės naujienos
winterheart's avatar
winterheart committed
637
 label_news_view_all: Peržiūrėti visas naujienas
638
 label_news_added: Naujiena pridėta
639
 label_news_comment_added: Prie naujienos pridėtas komentaras
640 641 642 643 644
 label_settings: Nustatymai
 label_overview: Apžvalga
 label_version: Versija
 label_version_new: Nauja versija
 label_version_plural: Versijos
645
 label_close_versions: Uždaryti užbaigtas versijas
646
 label_confirmation: Patvirtinimas
647
 label_export_to: 'Eksportuoti į:'
648 649 650
 label_read: Skaitykite...
 label_public_projects: Vieši projektai
 label_open_issues: atidaryta
winterheart's avatar
winterheart committed
651
 label_open_issues_plural: atidaryti
652
 label_closed_issues: uždaryta
winterheart's avatar
winterheart committed
653
 label_closed_issues_plural: uždaryti
654
 label_x_open_issues_abbr:
655 656 657
  zero: 0 atidarytų
  one:  1 atidarytas
  other: "%{count} atidarytų(i)"
658
 label_x_closed_issues_abbr:
659
  zero: 0 uždarytų
winterheart's avatar
winterheart committed
660
  one:  1 uždarytas
661 662 663 664 665
  other: "%{count} uždarytų(i)"
 label_x_issues:
  zero: 0 darbų
  one:  1 darbas
  other: "%{count} darbų(ai)"
666
 label_total: Iš viso
667 668
 label_total_plural: Iš viso
 label_total_time: Visas laikas
669
 label_permissions: Leidimai
670
 label_current_status: Dabartinė būsena
winterheart's avatar
winterheart committed
671
 label_new_statuses_allowed: Naujos būsenos galimos
672 673
 label_all: visi
 label_any: bet kuris
674
 label_none: joks
675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
 label_nobody: niekas
 label_next: Kitas
 label_previous: Ankstesnis
 label_used_by: Naudotas
 label_details: Detalės
 label_add_note: Pridėkite pastabą
 label_calendar: Kalendorius
 label_months_from: mėnesiai nuo
 label_gantt: Gantt
 label_internal: Vidinis
685
 label_last_changes: "paskutiniai %{count} pokyčiai(-ių)"
686 687 688 689 690
 label_change_view_all: Peržiūrėti visus pakeitimus
 label_personalize_page: Suasmeninti šį puslapį
 label_comment: Komentaras
 label_comment_plural: Komentarai
 label_x_comments:
691
  zero: 0 komentarų
winterheart's avatar
winterheart committed
692
  one: 1 komentaras
693
  other: "%{count} komentarų(-ai)"
694 695
 label_comment_add: Pridėkite komentarą
 label_comment_added: Komentaras pridėtas
696
 label_comment_delete: Pašalinti komentarus
697 698
 label_query: Išsaugota užklausa
 label_query_plural: Išsaugotos užklausos
699
 label_query_new: Nauja užklausa
700
 label_my_queries: Mano sukurtos užklausos
701 702 703 704
 label_filter_add: Pridėti filtrą
 label_filter_plural: Filtrai
 label_equals: yra
 label_not_equals: nėra
705 706 707 708
 label_in_less_than: mažiau nei
 label_in_more_than: daugiau nei
 label_in_the_next_days: per ateinančias
 label_in_the_past_days: per paskutines
709 710 711
 label_greater_or_equal: '>='
 label_less_or_equal: '<='
 label_between: tarp
712
 label_in: per
713 714 715 716
 label_today: šiandien
 label_all_time: visas laikas
 label_yesterday: vakar
 label_this_week: šią savaitę
717
 label_last_week: praeita savaitė
718 719
 label_last_n_weeks: "paskutinės %{count} sav."
 label_last_n_days: "paskutinės %{count} dienų"
720
 label_this_month: šis mėnuo
721
 label_last_month: praeitas mėnuo
722 723
 label_this_year: šiemet
 label_date_range: Dienų diapazonas
724 725 726
 label_less_than_ago: vėliau nei prieš dienų
 label_more_than_ago: anksčiau nei prieš dienų
 label_ago: dienų prieš
727 728
 label_contains: turi
 label_not_contains: neturi
729 730 731 732 733
 label_any_issues_in_project: bet kurie darbai projekte
 label_any_issues_not_in_project: bet kurie ne projekto darbai
 label_no_issues_in_project: projekte nėra darbų
 label_any_open_issues: bet kurie atviri darbai
 label_no_open_issues: nėra atvirų darbų
734
 label_day_plural: dienų(-os)
735
 label_repository: Saugykla
736
 label_repository_new: Nauja saugykla
winterheart's avatar
winterheart committed
737
 label_repository_plural: Saugyklos
738
 label_browse: Naršyti
739
 label_branch: Šaka
740
 label_tag: Tag'as
741 742
 label_revision: Revizija
 label_revision_plural: Revizijos
743
 label_revision_id: "Revizija %{value}"
744
 label_associated_revisions: Susijusios revizijos
745 746 747 748 749 750 751
 label_added: pridėtas
 label_modified: pakeistas
 label_copied: nukopijuotas
 label_renamed: pervardintas
 label_deleted: pašalintas
 label_latest_revision: Paskutinė revizija
 label_latest_revision_plural: Paskutinės revizijos
752 753
 label_view_revisions: Peržiūrėti revizijas
 label_view_all_revisions: Peržiūrėti visas revizijas
754 755 756 757 758 759
 label_max_size: Maksimalus dydis
 label_sort_highest: Perkelti į viršūnę
 label_sort_higher: Perkelti į viršų
 label_sort_lower: Perkelti žemyn
 label_sort_lowest: Perkelti į apačią
 label_roadmap: Veiklos grafikas
760 761
 label_roadmap_due_in: "Baigiasi po %{value}"
 label_roadmap_overdue: "%{value} vėluojama"
762
 label_roadmap_no_issues: Šiai versijai nepriskirtas joks darbas
763 764 765 766 767 768 769 770
 label_search: Ieškoti
 label_result_plural: Rezultatai
 label_all_words: Visi žodžiai
 label_wiki: Wiki
 label_wiki_edit: Wiki redakcija
 label_wiki_edit_plural: Wiki redakcijos
 label_wiki_page: Wiki puslapis
 label_wiki_page_plural: Wiki puslapiai
771 772
 label_index_by_title: Rūšiuoti pagal pavadinimą
 label_index_by_date: Rūšiuoti pagal datą
773 774
 label_current_version: Einamoji versija
 label_preview: Peržiūra
775
 label_feed_plural: Kanalai
776 777
 label_changes_details: Visų pakeitimų detalės
 label_issue_tracking: Darbų sekimas
winterheart's avatar
winterheart committed
778
 label_spent_time: Dirbtas laikas
779
 label_total_spent_time: Visas dirbtas laikas
780
 label_overall_spent_time: Visas dirbtas laikas
781
 label_f_hour: "%{value} valanda"
782
 label_f_hour_plural: "%{value} valandų(-os)"
783 784
 label_f_hour_short: "%{value} h"
 label_time_tracking: Laiko apskaita
785 786
 label_change_plural: Pakeitimai
 label_statistics: Statistika
787 788
 label_commits_per_month: Įkėlimai per mėnesį
 label_commits_per_author: Įkėlimai pagal autorių
789
 label_diff: skirt.
790 791 792 793 794
 label_view_diff: Skirtumų peržiūra
 label_diff_inline: įterptas
 label_diff_side_by_side: šalia
 label_options: Pasirinkimai
 label_copy_workflow_from: Kopijuoti darbų eiga iš
795
 label_permissions_report: Leidimų apžvalga
796 797
 label_watched_issues: Stebimi darbai
 label_related_issues: Susiję darbai
winterheart's avatar
winterheart committed
798
 label_applied_status: Taikomoji būsena
799 800
 label_loading: Kraunama...
 label_relation_new: Naujas ryšys
801
 label_relation_delete: Pašalinti ryšį
802 803 804 805 806 807 808 809 810
 label_relates_to: Susietas su
 label_duplicates: Dubliuoja
 label_duplicated_by: Dubliuojasi su
 label_blocks: Blokuoja
 label_blocked_by: Blokuojamas
 label_precedes: Pradedamas vėliau
 label_follows: Užbaigiamas anksčiau
 label_copied_to: Nukopijuota į
 label_copied_from: Nukopijuota iš
811
 label_stay_logged_in: Likti prisijungus
812
 label_disabled: išjungta(-as)
813
 label_show_completed_versions: