ca.yml 57.7 KB
Newer Older
1
# Redmine Catalan translation:
winterheart's avatar
winterheart committed
2
# by Joan Duran
3
# Contributors: @gimstein (Helder Manuel Torres Vieira)
winterheart's avatar
winterheart committed
4

5
ca:
winterheart's avatar
winterheart committed
6
 # Text direction: Left-to-Right (ltr) or Right-to-Left (rtl)
7
 direction: "ltr"
8 9 10 11 12
 date:
  formats:
   # Use the strftime parameters for formats.
   # When no format has been given, it uses default.
   # You can provide other formats here if you like!
13 14 15
   default: "%d-%m-%Y"
   short: "%e de %b"
   long: "%a, %e de %b de %Y"
16

17 18
  day_names: [Diumenge, Dilluns, Dimarts, Dimecres, Dijous, Divendres, Dissabte]
  abbr_day_names: [dg, dl, dt, dc, dj, dv, ds]
19

20
  # Don't forget the nil at the beginning; there's no such thing as a 0th month
21 22
  month_names: [~, Gener, Febrer, Març, Abril, Maig, Juny, Juliol, Agost, Setembre, Octubre, Novembre, Desembre]
  abbr_month_names: [~, Gen, Feb, Mar, Abr, Mai, Jun, Jul, Ago, Set, Oct, Nov, Des]
23
  # Used in date_select and datime_select.
24 25 26 27
  order:
   - :year
   - :month
   - :day
28 29 30

 time:
  formats:
31
   default: "%d-%m-%Y %H:%M"
32
   time: "%H:%M"
33 34
   short: "%e de %b, %H:%M"
   long: "%a, %e de %b de %Y, %H:%M"
35 36
  am: "am"
  pm: "pm"
37

38 39
 datetime:
  distance_in_words:
40
   half_a_minute: "mig minut"
41
   less_than_x_seconds:
42
    one:  "menys d'un segon"
43
    other: "menys de %{count} segons"
44
   x_seconds:
45
    one:  "1 segons"
46
    other: "%{count} segons"
47
   less_than_x_minutes:
48
    one:  "menys d'un minut"
49
    other: "menys de %{count} minuts"
50
   x_minutes:
51
    one:  "1 minut"
52
    other: "%{count} minuts"
53
   about_x_hours:
54
    one:  "aproximadament 1 hora"
55
    other: "aproximadament %{count} hores"
56
   x_hours:
57 58
    one:  "1 hora"
    other: "%{count} hores"
59
   x_days:
60
    one:  "1 dia"
61
    other: "%{count} dies"
62
   about_x_months:
63
    one:  "aproximadament 1 mes"
64
    other: "aproximadament %{count} mesos"
65
   x_months:
66
    one:  "1 mes"
67
    other: "%{count} mesos"
68
   about_x_years:
69
    one:  "aproximadament 1 any"
70
    other: "aproximadament %{count} anys"
71
   over_x_years:
72
    one:  "més d'un any"
73
    other: "més de %{count} anys"
jplang's avatar
jplang committed
74
   almost_x_years:
75 76
    one:  "casi 1 any"
    other: "casi %{count} anys"
edavis10's avatar
edavis10 committed
77 78

 number:
winterheart's avatar
winterheart committed
79
  # Default format for numbers
winterheart's avatar
winterheart committed
80 81
  format:
   separator: "."
82
   delimiter: ","
winterheart's avatar
winterheart committed
83
   precision: 3
edavis10's avatar
edavis10 committed
84 85 86
  human:
   format:
    delimiter: ""
87
    precision: 3
edavis10's avatar
edavis10 committed
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97
   storage_units:
    format: "%n %u"
    units:
     byte:
      one: "Byte"
      other: "Bytes"
     kb: "KB"
     mb: "MB"
     gb: "GB"
     tb: "TB"
winterheart's avatar
winterheart committed
98

99 100 101
# Used in array.to_sentence.
 support:
  array:
102
   sentence_connector: "i"
103
   skip_last_comma: false
104

105 106
 activerecord:
  errors:
jplang's avatar
jplang committed
107 108
   template:
    header:
109 110
     one:  "no s'ha pogut desar aquest %{model} perquè s'ha trobat 1 error"
     other: "no s'ha pogut desar aquest %{model} perquè s'han trobat %{count} errors"
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
   messages:
    inclusion: "no està inclòs a la llista"
    exclusion: "està reservat"
    invalid: "no és vàlid"
    confirmation: "la confirmació no coincideix"
    accepted: "s'ha d'acceptar"
    empty: "no pot estar buit"
    blank: "no pot estar en blanc"
    too_long: "és massa llarg"
    too_short: "és massa curt"
    wrong_length: "la longitud és incorrecta"
    taken: "ja s'està utilitzant"
    not_a_number: "no és un número"
    not_a_date: "no és una data vàlida"
125 126 127 128 129
    greater_than: "ha de ser més gran que %{count}"
    greater_than_or_equal_to: "ha de ser més gran o igual a %{count}"
    equal_to: "ha de ser igual a %{count}"
    less_than: "ha de ser menys que %{count}"
    less_than_or_equal_to: "ha de ser menys o igual a %{count}"
130 131
    odd: "ha de ser senar"
    even: "ha de ser parell"
132 133 134
    greater_than_start_date: "ha de ser superior que la data inicial"
    not_same_project: "no pertany al mateix projecte"
    circular_dependency: "Aquesta relació crearia una dependència circular"
winterheart's avatar
winterheart committed
135
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "Un assumpte no es pot enllaçar a una de les seves subtasques"
136
    earlier_than_minimum_start_date: "no pot ser anterior a %{date} derivat a les peticions precedents"
137

138
 actionview_instancetag_blank_option: "Seleccionar"
139

140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 general_text_No: "No"
 general_text_Yes: "Si"
 general_text_no: "no"
 general_text_yes: "si"
 general_lang_name: "Catalan (Català)"
 general_csv_separator: ";"
 general_csv_decimal_separator: ","
 general_csv_encoding: "ISO-8859-15"
 general_pdf_fontname: "freesans"
 general_pdf_monospaced_fontname: "freemono"
 general_first_day_of_week: "1"
151

152
 notice_account_updated: "El compte s'ha actualitzat correctament."
153
 notice_account_invalid_credentials: "Usuari o contrasenya invàlid"
154
 notice_account_password_updated: "La contrasenya s'ha modificat correctament."
155
 notice_account_wrong_password: "Contrasenya incorrecta"
156
 notice_account_register_done: "El compte s'ha creat correctament. Per a activar el compte, feu clic en l'enllaç que us han enviat per correu electrònic."
157
 notice_account_unknown_email: "Usuari desconegut."
158 159
 notice_can_t_change_password: "Aquest compte utilitza una font d'autenticació externa. No és possible canviar la contrasenya."
 notice_account_lost_email_sent: "S'ha enviat un correu electrònic amb instruccions per a seleccionar una contrasenya nova."
160
 notice_account_activated: "El compte s'ha activat correctament. Ara ja podeu entrar."
161 162 163 164 165
 notice_successful_create: "S'ha creat correctament."
 notice_successful_update: "S'ha modificat correctament."
 notice_successful_delete: "S'ha suprimit correctament."
 notice_successful_connection: "S'ha connectat correctament."
 notice_file_not_found: "La pàgina a la que intenteu accedir no existeix o s'ha suprimit."
166 167
 notice_locking_conflict: "Un altre usuari ha actualitzat les dades."
 notice_not_authorized: "No teniu permís per accedir a aquesta pàgina."
168 169
 notice_email_sent: "S'ha enviat un correu electrònic a %{value}"
 notice_email_error: "S'ha produït un error en enviar el correu (%{value})"
170
 notice_feeds_access_key_reseted: "S'ha reiniciat la clau d'accés del Atom."
winterheart's avatar
winterheart committed
171
 notice_api_access_key_reseted: "S'ha reiniciat la clau d'accés a l'API."
172
 notice_failed_to_save_issues: "No s'han pogut desar %{count} assumptes de %{total} seleccionats: %{ids}."
173
 notice_failed_to_save_members: "No s'han pogut desar els membres: %{errors}."
174 175 176 177
 notice_no_issue_selected: "No s'ha seleccionat cap assumpte. Activeu els assumptes que voleu editar."
 notice_account_pending: "S'ha creat el compte i ara està pendent de l'aprovació de l'administrador."
 notice_default_data_loaded: "S'ha carregat correctament la configuració predeterminada."
 notice_unable_delete_version: "No s'ha pogut suprimir la versió."
winterheart's avatar
winterheart committed
178
 notice_unable_delete_time_entry: "No s'ha pogut suprimir l'entrada del registre de temps."
179
 notice_issue_done_ratios_updated: "S'ha actualitzat el percentatge dels assumptes."
180

181
 error_can_t_load_default_data: "No s'ha pogut carregar la configuració predeterminada: %{value} "
182 183
 error_scm_not_found: "No s'ha trobat l'entrada o la revisió en el repositori."
 error_scm_command_failed: "S'ha produït un error en intentar accedir al repositori: %{value}"
184 185
 error_scm_annotate: "L'entrada no existeix o no s'ha pogut anotar."
 error_issue_not_found_in_project: "No s'ha trobat l'assumpte o no pertany a aquest projecte"
186
 error_no_tracker_in_project: "Aquest projecte no cap tipus d'assumpte associat. Comproveu els paràmetres del projecte."
winterheart's avatar
winterheart committed
187 188
 error_no_default_issue_status: "No s'ha definit cap estat d'assumpte predeterminat. Comproveu la configuració (aneu a «Administració -> Estats de l'assumpte»)."
 error_can_not_delete_custom_field: "No s'ha pogut suprimir el camp personalitat"
189
 error_can_not_delete_tracker: "Aquest tipus d'assumpte conté assumptes i no es pot suprimir."
winterheart's avatar
winterheart committed
190 191 192
 error_can_not_remove_role: "Aquest rol s'està utilitzant i no es pot suprimir."
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: "Un assumpte assignat a una versió tancada no es pot tornar a obrir"
 error_can_not_archive_project: "Aquest projecte no es pot arxivar"
193 194 195
 error_issue_done_ratios_not_updated: "No s'ha actualitzat el percentatge dels assumptes."
 error_workflow_copy_source: "Seleccioneu un tipus d'assumpte o rol font"
 error_workflow_copy_target: "Seleccioneu tipus d'assumptes i rols objectiu"
winterheart's avatar
winterheart committed
196
 error_unable_delete_issue_status: "No s'ha pogut suprimir l'estat de l'assumpte"
197 198
 error_unable_to_connect: "No s'ha pogut connectar (%{value})"
 warning_attachments_not_saved: "No s'han pogut desar %{count} fitxers."
199
 error_ldap_bind_credentials: "Compte/Contrasenya LDAP incorrecte"
200

201
 mail_subject_lost_password: "Contrasenya de %{value}"
202
 mail_body_lost_password: "Per a canviar la contrasenya, feu clic en l'enllaç següent:"
203
 mail_subject_register: "Activació del compte de %{value}"
204
 mail_body_register: "Per a activar el compte, feu clic en l'enllaç següent:"
205 206
 mail_body_account_information_external: "Podeu utilitzar el compte «%{value}» per entrar."
 mail_body_account_information: "Informació del compte"
207 208 209 210 211 212 213
 mail_subject_account_activation_request: "Sol·licitud d'activació del compte de %{value}"
 mail_body_account_activation_request: "S'ha registrat un usuari nou (%{value}). El seu compte està pendent d'aprovació:"
 mail_subject_reminder: "%{count} assumptes venceran els següents %{days} dies"
 mail_body_reminder: "%{count} assumptes que teniu assignades venceran els següents %{days} dies:"
 mail_subject_wiki_content_added: "S'ha afegit la pàgina wiki «%{id}»"
 mail_body_wiki_content_added: "En %{author} ha afegit la pàgina wiki «%{id}»."
 mail_subject_wiki_content_updated: "S'ha actualitzat la pàgina wiki «%{id}»"
214
 mail_body_wiki_content_updated: "L'autor %{author} ha actualitzat la pàgina wiki «%{id}»."
215

216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271
 field_name: "Nom"
 field_description: "Descripció"
 field_summary: "Resum"
 field_is_required: "Necessari"
 field_firstname: "Nom"
 field_lastname: "Cognom"
 field_mail: "Correu electrònic"
 field_filename: "Fitxer"
 field_filesize: "Tamany"
 field_downloads: "Baixades"
 field_author: "Autor"
 field_created_on: "Creat"
 field_updated_on: "Actualitzat"
 field_field_format: "Format"
 field_is_for_all: "Per tots els projectes"
 field_possible_values: "Valors possibles"
 field_regexp: "Expressió regular"
 field_min_length: "Longitud mínima"
 field_max_length: "Longitud màxima"
 field_value: "Valor"
 field_category: "Categoria"
 field_title: "Títol"
 field_project: "Projecte"
 field_issue: "Assumpte"
 field_status: "Estat"
 field_notes: "Notes"
 field_is_closed: "Assumpte tancat"
 field_is_default: "Estat predeterminat"
 field_tracker: "Tipus d'assumpte"
 field_subject: "Tema"
 field_due_date: "Data de venciment"
 field_assigned_to: "Assignat a"
 field_priority: "Prioritat"
 field_fixed_version: "Versió prevista"
 field_user: "Usuari"
 field_principal: "Principal"
 field_role: "Rol"
 field_homepage: "Pàgina web"
 field_is_public: "Públic"
 field_parent: "Subprojecte de"
 field_is_in_roadmap: "Assumptes mostrats en la planificació"
 field_login: "Identificador"
 field_mail_notification: "Notificacions per correu electrònic"
 field_admin: "Administrador"
 field_last_login_on: "Última connexió"
 field_language: "Idioma"
 field_effective_date: "Data"
 field_password: "Contrasenya"
 field_new_password: "Nova contrasenya"
 field_password_confirmation: "Confirmació"
 field_version: "Versió"
 field_type: "Tipus"
 field_host: "Servidor"
 field_port: "Port"
 field_account: "Compte"
 field_base_dn: "Base DN"
272
 field_attr_login: "Atribut d'entrada"
273 274 275
 field_attr_firstname: "Atribut del nom"
 field_attr_lastname: "Atribut del cognom"
 field_attr_mail: "Atribut del correu electrònic"
276
 field_onthefly: "Creació de l'usuari «al vol»"
277
 field_start_date: "Inici"
278
 field_done_ratio: "% realitzat"
279 280
 field_auth_source: "Mode d'autenticació"
 field_hide_mail: "Oculta l'adreça de correu electrònic"
281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295
 field_comments: "Comentari"
 field_url: "URL"
 field_start_page: "Pàgina inicial"
 field_subproject: "Subprojecte"
 field_hours: "Hores"
 field_activity: "Activitat"
 field_spent_on: "Data"
 field_identifier: "Identificador"
 field_is_filter: "Utilitzat com filtre"
 field_issue_to: "Assumpte relacionat"
 field_delay: "Retràs"
 field_assignable: "Es poden assignar assumptes a aquest rol"
 field_redirect_existing_links: "Redirigeix els enllaços existents"
 field_estimated_hours: "Temps previst"
 field_column_names: "Columnes"
winterheart's avatar
winterheart committed
296
 field_time_entries: "Registre de temps"
297 298 299 300 301 302 303 304 305
 field_time_zone: "Zona horària"
 field_searchable: "Es pot cercar"
 field_default_value: "Valor predeterminat"
 field_comments_sorting: "Mostra els comentaris"
 field_parent_title: "Pàgina pare"
 field_editable: "Es pot editar"
 field_watcher: "Vigilància"
 field_identity_url: "URL OpenID"
 field_content: "Contingut"
winterheart's avatar
winterheart committed
306
 field_group_by: "Agrupa els resultats per"
307
 field_sharing: "Compartir"
winterheart's avatar
winterheart committed
308
 field_parent_issue: "Tasca pare"
309

310 311
 setting_app_title: "Títol de l'aplicació"
 setting_app_subtitle: "Subtítol de l'aplicació"
312 313 314 315 316
 setting_welcome_text: "Text de benvinguda"
 setting_default_language: "Idioma predeterminat"
 setting_login_required: "Es necessita autenticació"
 setting_self_registration: "Registre automàtic"
 setting_attachment_max_size: "Mida màxima dels fitxers adjunts"
317 318
 setting_issues_export_limit: "Límit d'exportació d'assumptes"
 setting_mail_from: "Adreça de correu electrònic d'emissió"
319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332
 setting_bcc_recipients: "Vincula els destinataris de les còpies amb carbó (bcc)"
 setting_plain_text_mail: "només text pla (no HTML)"
 setting_host_name: "Nom del Servidor"
 setting_text_formatting: "Format del text"
 setting_wiki_compression: "Comprimeix l'historial de la wiki"
 setting_feeds_limit: "Límit de contingut del canal"
 setting_default_projects_public: "Els projectes nous són públics per defecte"
 setting_autofetch_changesets: "Omple automàticament les publicacions"
 setting_sys_api_enabled: "Activar WS per a la gestió del repositori"
 setting_commit_ref_keywords: "Paraules claus per a la referència"
 setting_commit_fix_keywords: "Paraules claus per a la correcció"
 setting_autologin: "Entrada automàtica"
 setting_date_format: "Format de la data"
 setting_time_format: "Format de hora"
333 334
 setting_cross_project_issue_relations: "Permet les relacions d'assumptes entre projectes"
 setting_issue_list_default_columns: "Columnes mostrades per defecte en la llista d'assumptes"
335 336 337
 setting_emails_footer: "Peu dels correus electrònics"
 setting_protocol: "Protocol"
 setting_per_page_options: "Opcions dels objectes per pàgina"
338 339 340
 setting_user_format: "Format de com mostrar l'usuari"
 setting_activity_days_default: "Dies a mostrar l'activitat del projecte"
 setting_display_subprojects_issues: "Mostra els assumptes d'un subprojecte en el projecte pare per defecte"
341
 setting_enabled_scm: "Activar SCM"
winterheart's avatar
winterheart committed
342
 setting_mail_handler_body_delimiters: "Trunca els correus electrònics després d'una d'aquestes línies"
343 344 345
 setting_mail_handler_api_enabled: "Activar WS per correus electrònics d'entrada"
 setting_mail_handler_api_key: "Clau API"
 setting_sequential_project_identifiers: "Genera identificadors de projecte seqüencials"
346
 setting_gravatar_enabled: "Utilitza les icones d'usuari Gravatar"
winterheart's avatar
winterheart committed
347
 setting_gravatar_default: "Imatge Gravatar predeterminada"
348 349 350
 setting_diff_max_lines_displayed: "Número màxim de línies amb diferències mostrades"
 setting_file_max_size_displayed: "Mida màxima dels fitxers de text mostrats en línia"
 setting_repository_log_display_limit: "Número màxim de revisions que es mostren al registre de fitxers"
351
 setting_openid: "Permet entrar i registrar-se amb l'OpenID"
winterheart's avatar
winterheart committed
352 353 354 355 356 357 358 359
 setting_password_min_length: "Longitud mínima de la contrasenya"
 setting_new_project_user_role_id: "Aquest rol es dóna a un usuari no administrador per a crear projectes"
 setting_default_projects_modules: "Mòduls activats per defecte en els projectes nous"
 setting_issue_done_ratio: "Calcula tant per cent realitzat de l'assumpte amb"
 setting_issue_done_ratio_issue_status: "Utilitza l'estat de l'assumpte"
 setting_issue_done_ratio_issue_field: "Utilitza el camp de l'assumpte"
 setting_start_of_week: "Inicia les setmanes en"
 setting_rest_api_enabled: "Habilita el servei web REST"
360
 setting_cache_formatted_text: "Cache formatted text"
361

362 363 364 365 366 367 368 369
 permission_add_project: "Crear projecte"
 permission_add_subprojects: "Crear subprojectes"
 permission_edit_project: "Editar projecte"
 permission_select_project_modules: "Selecciona els mòduls del projecte"
 permission_manage_members: "Gestionar els membres"
 permission_manage_project_activities: "Gestionar les activitats del projecte"
 permission_manage_versions: "Gestionar les versions"
 permission_manage_categories: "Gestionar les categories dels assumptes"
winterheart's avatar
winterheart committed
370
 permission_view_issues: "Visualitza els assumptes"
371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415
 permission_add_issues: "Afegir assumptes"
 permission_edit_issues: "Editar assumptes"
 permission_manage_issue_relations: "Gestiona les relacions dels assumptes"
 permission_add_issue_notes: "Afegir notes"
 permission_edit_issue_notes: "Editar notes"
 permission_edit_own_issue_notes: "Editar notes pròpies"
 permission_move_issues: "Moure assumptes"
 permission_delete_issues: "Suprimir assumptes"
 permission_manage_public_queries: "Gestionar consultes públiques"
 permission_save_queries: "Desar consultes"
 permission_view_gantt: "Visualitzar gràfica de Gantt"
 permission_view_calendar: "Visualitzar calendari"
 permission_view_issue_watchers: "Visualitzar la llista de vigilàncies"
 permission_add_issue_watchers: "Afegir vigilàncies"
 permission_delete_issue_watchers: "Suprimir vigilants"
 permission_log_time: "Registrar el temps invertit"
 permission_view_time_entries: "Visualitzar el temps invertit"
 permission_edit_time_entries: "Editar els registres de temps"
 permission_edit_own_time_entries: "Editar els registres de temps propis"
 permission_manage_news: "Gestionar noticies"
 permission_comment_news: "Comentar noticies"
 permission_view_documents: "Visualitzar documents"
 permission_manage_files: "Gestionar fitxers"
 permission_view_files: "Visualitzar fitxers"
 permission_manage_wiki: "Gestionar la wiki"
 permission_rename_wiki_pages: "Canviar el nom de les pàgines wiki"
 permission_delete_wiki_pages: "Suprimir les pàgines wiki"
 permission_view_wiki_pages: "Visualitzar la wiki"
 permission_view_wiki_edits: "Visualitza l'historial de la wiki"
 permission_edit_wiki_pages: "Editar les pàgines wiki"
 permission_delete_wiki_pages_attachments: "Suprimir adjunts"
 permission_protect_wiki_pages: "Protegir les pàgines wiki"
 permission_manage_repository: "Gestionar el repositori"
 permission_browse_repository: "Navegar pel repositori"
 permission_view_changesets: "Visualitzar els canvis realitzats"
 permission_commit_access: "Accés a les publicacions"
 permission_manage_boards: "Gestionar els taulers"
 permission_view_messages: "Visualitzar els missatges"
 permission_add_messages: "Enviar missatges"
 permission_edit_messages: "Editar missatges"
 permission_edit_own_messages: "Editar missatges propis"
 permission_delete_messages: "Suprimir els missatges"
 permission_delete_own_messages: Suprimir els missatges propis
 permission_export_wiki_pages: "Exportar les pàgines wiki"
 permission_manage_subtasks: "Gestionar subtasques"
416

417 418 419 420 421 422 423 424 425 426
 project_module_issue_tracking: "Tipus d'assumptes"
 project_module_time_tracking: "Seguidor de temps"
 project_module_news: "Noticies"
 project_module_documents: "Documents"
 project_module_files: "Fitxers"
 project_module_wiki: "Wiki"
 project_module_repository: "Repositori"
 project_module_boards: "Taulers"
 project_module_calendar: "Calendari"
 project_module_gantt: "Gantt"
427

428 429 430 431 432 433 434
 label_user: "Usuari"
 label_user_plural: "Usuaris"
 label_user_new: "Nou usuari"
 label_user_anonymous: "Anònim"
 label_project: "Projecte"
 label_project_new: "Nou projecte"
 label_project_plural: "Projectes"
435
 label_x_projects:
436 437
  zero: "cap projecte"
  one:  "1 projecte"
438
  other: "%{count} projectes"
439 440 441 442 443 444
 label_project_all: "Tots els projectes"
 label_project_latest: "Els últims projectes"
 label_issue: "Assumpte"
 label_issue_new: "Nou assumpte"
 label_issue_plural: "Assumptes"
 label_issue_view_all: "Visualitzar tots els assumptes"
445
 label_issues_by: "Assumptes per %{value}"
446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462
 label_issue_added: "Assumpte afegit"
 label_issue_updated: "Assumpte actualitzat"
 label_document: "Document"
 label_document_new: "Nou document"
 label_document_plural: "Documents"
 label_document_added: "Document afegit"
 label_role: "Rol"
 label_role_plural: "Rols"
 label_role_new: "Nou rol"
 label_role_and_permissions: "Rols i permisos"
 label_member: "Membre"
 label_member_new: "Nou membre"
 label_member_plural: "Membres"
 label_tracker: "Tipus d'assumpte"
 label_tracker_plural: "Tipus d'assumptes"
 label_tracker_new: "Nou tipus d'assumpte"
 label_workflow: "Flux de treball"
463 464
 label_issue_status: "Estat de l'assumpte"
 label_issue_status_plural: "Estats de l'assumpte"
465
 label_issue_status_new: "Nou estat"
466 467
 label_issue_category: "Categoria de l'assumpte"
 label_issue_category_plural: "Categories de l'assumpte"
468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483
 label_issue_category_new: "Nova categoria"
 label_custom_field: "Camp personalitzat"
 label_custom_field_plural: "Camps personalitzats"
 label_custom_field_new: "Nou camp personalitzat"
 label_enumerations: "Llistat de valors"
 label_enumeration_new: "Nou valor"
 label_information: "Informació"
 label_information_plural: "Informació"
 label_please_login: "Si us plau, inicieu sessió"
 label_register: "Registrar"
 label_login_with_open_id_option: "o entrar amb OpenID"
 label_password_lost: "Has oblidat la contrasenya?"
 label_home: "Inici"
 label_my_page: "La meva pàgina"
 label_my_account: "El meu compte"
 label_my_projects: "Els meus projectes"
winterheart's avatar
winterheart committed
484
 label_my_page_block: "Els meus blocs de pàgina"
485 486 487 488 489 490 491 492 493 494
 label_administration: "Administració"
 label_login: "Iniciar sessió"
 label_logout: "Tancar sessió"
 label_help: "Ajuda"
 label_reported_issues: "Assumptes informats"
 label_assigned_to_me_issues: "Assumptes assignats a mi"
 label_last_login: "Última connexió"
 label_registered_on: "Informat el"
 label_activity: "Activitat"
 label_overall_activity: "Activitat global"
495
 label_user_activity: "Activitat de %{value}"
496 497 498 499
 label_new: "Nou"
 label_logged_as: "Heu entrat com a"
 label_environment: "Entorn"
 label_authentication: "Autenticació"
500
 label_auth_source: "Mode d'autenticació"
501
 label_auth_source_new: "Nou mode d'autenticació"
502
 label_auth_source_plural: "Modes d'autenticació"
503 504
 label_subproject_plural: "Subprojectes"
 label_subproject_new: "Nou subprojecte"
505
 label_and_its_subprojects: "%{value} i els seus subprojectes"
506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516
 label_min_max_length: "Longitud mín - max"
 label_list: "Llista"
 label_date: "Data"
 label_integer: "Numero"
 label_float: "Flotant"
 label_boolean: "Booleà"
 label_string: "Text"
 label_text: "Text llarg"
 label_attribute: "Atribut"
 label_attribute_plural: "Atributs"
 label_no_data: "Sense dades a mostrar"
517
 label_change_status: "Canvia l'estat"
518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538
 label_history: "Historial"
 label_attachment: "Fitxer"
 label_attachment_new: "Nou fitxer"
 label_attachment_delete: "Suprimir fitxer"
 label_attachment_plural: "Fitxers"
 label_file_added: "Fitxer afegit"
 label_report: "Informe"
 label_report_plural: "Informes"
 label_news: "Noticies"
 label_news_new: "Nova noticia"
 label_news_plural: "Noticies"
 label_news_latest: "Últimes noticies"
 label_news_view_all: "Visualitza totes les noticies"
 label_news_added: "Noticies afegides"
 label_settings: "Paràmetres"
 label_overview: "Resum"
 label_version: "Versió"
 label_version_new: "Nova versió"
 label_version_plural: "Versions"
 label_close_versions: "Tancar versions completades"
 label_confirmation: "Confirmació"
winterheart's avatar
winterheart committed
539
 label_export_to: "També disponible a:"
540 541 542 543 544 545
 label_read: "Llegir..."
 label_public_projects: "Projectes públics"
 label_open_issues: "obert"
 label_open_issues_plural: "oberts"
 label_closed_issues: "tancat"
 label_closed_issues_plural: "tancats"
546
 label_x_open_issues_abbr:
547 548
  zero: "0 oberts"
  one:  "1 obert"
549
  other: "%{count} oberts"
550
 label_x_closed_issues_abbr:
551 552
  zero: "0 tancats"
  one:  "1 tancat"
553
  other: "%{count} tancats"
554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569
 label_total: "Total"
 label_permissions: "Permisos"
 label_current_status: "Estat actual"
 label_new_statuses_allowed: "Nous estats autoritzats"
 label_all: "tots"
 label_none: "cap"
 label_nobody: "ningú"
 label_next: "Següent"
 label_previous: "Anterior"
 label_used_by: "Utilitzat per"
 label_details: "Detalls"
 label_add_note: "Afegir una nota"
 label_calendar: "Calendari"
 label_months_from: "mesos des de"
 label_gantt: "Gantt"
 label_internal: "Intern"
570
 label_last_changes: "últims %{count} canvis"
571 572 573 574
 label_change_view_all: "Visualitza tots els canvis"
 label_personalize_page: "Personalitza aquesta pàgina"
 label_comment: "Comentari"
 label_comment_plural: "Comentaris"
575
 label_x_comments:
576 577
  zero: "sense comentaris"
  one: "1 comentari"
578
  other: "%{count} comentaris"
579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590
 label_comment_add: "Afegir un comentari"
 label_comment_added: "Comentari afegit"
 label_comment_delete: "Suprimir comentaris"
 label_query: "Consulta personalitzada"
 label_query_plural: "Consultes personalitzades"
 label_query_new: "Nova consulta"
 label_filter_add: "Afegir un filtre"
 label_filter_plural: "Filtres"
 label_equals: "és"
 label_not_equals: "no és"
 label_in_less_than: "en menys de"
 label_in_more_than: "en més de"
winterheart's avatar
winterheart committed
591
 label_greater_or_equal: ">="
592 593 594 595 596 597
 label_less_or_equal: "<="
 label_in: "en"
 label_today: "avui"
 label_all_time: "tot el temps"
 label_yesterday: "ahir"
 label_this_week: "aquesta setmana"
598
 label_last_week: "l'última setmana"
599
 label_last_n_days: "els últims %{count} dies"
600
 label_this_month: "aquest més"
601
 label_last_month: "l'últim més"
602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616
 label_this_year: "aquest any"
 label_date_range: "Rang de dates"
 label_less_than_ago: "fa menys de"
 label_more_than_ago: "fa més de"
 label_ago: "fa"
 label_contains: "conté"
 label_not_contains: "no conté"
 label_day_plural: "dies"
 label_repository: "Repositori"
 label_repository_plural: "Repositoris"
 label_browse: "Navegar"
 label_branch: "Branca"
 label_tag: "Etiqueta"
 label_revision: "Revisió"
 label_revision_plural: "Revisions"
617
 label_revision_id: "Revisió %{value}"
618 619 620 621 622 623 624 625 626
 label_associated_revisions: "Revisions associades"
 label_added: "afegit"
 label_modified: "modificat"
 label_copied: "copiat"
 label_renamed: "reanomenat"
 label_deleted: "suprimit"
 label_latest_revision: "Última revisió"
 label_latest_revision_plural: "Últimes revisions"
 label_view_revisions: "Visualitzar revisions"
winterheart's avatar
winterheart committed
627
 label_view_all_revisions: "Visualitza totes les revisions"
628 629 630 631 632 633
 label_max_size: "Mida màxima"
 label_sort_highest: "Primer"
 label_sort_higher: "Pujar"
 label_sort_lower: "Baixar"
 label_sort_lowest: "Ultim"
 label_roadmap: "Planificació"
634 635
 label_roadmap_due_in: "Venç en %{value}"
 label_roadmap_overdue: "%{value} tard"
636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650
 label_roadmap_no_issues: "No hi ha assumptes per a aquesta versió"
 label_search: "Cerca"
 label_result_plural: "Resultats"
 label_all_words: "Totes les paraules"
 label_wiki: "Wiki"
 label_wiki_edit: "Edició wiki"
 label_wiki_edit_plural: "Edicions wiki"
 label_wiki_page: "Pàgina wiki"
 label_wiki_page_plural: "Pàgines wiki"
 label_index_by_title: "Índex per títol"
 label_index_by_date: "Índex per data"
 label_current_version: "Versió actual"
 label_preview: "Previsualitzar"
 label_feed_plural: "Canals"
 label_changes_details: "Detalls de tots els canvis"
651
 label_issue_tracking: "Seguiment d'assumptes"
652
 label_spent_time: "Temps invertit"
winterheart's avatar
winterheart committed
653
 label_overall_spent_time: "Temps total invertit"
654 655
 label_f_hour: "%{value} hora"
 label_f_hour_plural: "%{value} hores"
656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669
 label_time_tracking: "Temps de seguiment"
 label_change_plural: "Canvis"
 label_statistics: "Estadístiques"
 label_commits_per_month: "Publicacions per mes"
 label_commits_per_author: "Publicacions per autor"
 label_view_diff: "Visualitza les diferències"
 label_diff_inline: "en línia"
 label_diff_side_by_side: "costat per costat"
 label_options: "Opcions"
 label_copy_workflow_from: "Copia el flux de treball des de"
 label_permissions_report: "Informe de permisos"
 label_watched_issues: "Assumptes vigilats"
 label_related_issues: "Assumptes relacionats"
 label_applied_status: "Estat aplicat"
670
 label_loading: "S'està carregant..."
671 672 673 674 675 676 677 678 679
 label_relation_new: "Nova Relació"
 label_relation_delete: "Suprimir relació"
 label_relates_to: "relacionat amb"
 label_duplicates: "duplicats"
 label_duplicated_by: "duplicat per"
 label_blocks: "bloqueja"
 label_blocked_by: "bloquejats per"
 label_precedes: "anterior a"
 label_follows: "posterior a"
680
 label_stay_logged_in: "Manté l'entrada"
681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694
 label_disabled: "inhabilitat"
 label_show_completed_versions: "Mostra les versions completes"
 label_me: "jo mateix"
 label_board: "Tauler"
 label_board_new: "Nou Tauler"
 label_board_plural: "Taulers"
 label_board_locked: "Bloquejat"
 label_board_sticky: "Sticky"
 label_topic_plural: "Temes"
 label_message_plural: "Missatges"
 label_message_last: "Últim missatge"
 label_message_new: "Nou missatge"
 label_message_posted: "Missatge afegit"
 label_reply_plural: "Respostes"
695
 label_send_information: "Envia la informació del compte a l'usuari"
696 697 698 699 700
 label_year: "Any"
 label_month: "Mes"
 label_week: "Setmana"
 label_date_from: "Des de"
 label_date_to: "A"
701
 label_language_based: "Basat en l'idioma de l'usuari"
702 703 704 705 706 707
 label_sort_by: "Ordenar per %{value}"
 label_send_test_email: "Enviar correu electrònic de prova"
 label_feeds_access_key: "Clau d'accés Atom"
 label_missing_feeds_access_key: "Falta una clau d'accés Atom"
 label_feeds_access_key_created_on: "Clau d'accés Atom creada fa %{value}"
 label_module_plural: "Mòduls"
708 709 710
 label_added_time_by: "Afegit per %{author} fa %{age}"
 label_updated_time_by: "Actualitzat per %{author} fa %{age}"
 label_updated_time: "Actualitzat fa %{value}"
711 712 713 714
 label_jump_to_a_project: "Anar al projecte..."
 label_file_plural: "Fitxers"
 label_changeset_plural: "Conjunt de canvis"
 label_default_columns: "Columnes predeterminades"
715
 label_no_change_option: (sense canvis)
716 717 718 719
 label_bulk_edit_selected_issues: "Editar en bloc els assumptes seleccionats"
 label_theme: "Tema"
 label_default: "Predeterminat"
 label_search_titles_only: "Cerca només per títol"
720 721 722
 label_user_mail_option_all: "Per qualsevol esdeveniment en tots els meus projectes"
 label_user_mail_option_selected: "Per qualsevol esdeveniment en els projectes seleccionats..."
 label_user_mail_no_self_notified: "No vull ser notificat pels canvis que faig jo mateix"
723 724 725
 label_registration_activation_by_email: "activació del compte per correu electrònic"
 label_registration_manual_activation: "activació del compte manual"
 label_registration_automatic_activation: "activació del compte automàtica"
726
 label_display_per_page: "Per pàgina: %{value}"
727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740
 label_age: "Edat"
 label_change_properties: "Canvia les propietats"
 label_general: "General"
 label_more: "Més"
 label_scm: "SCM"
 label_plugins: "Complements"
 label_ldap_authentication: "Autenticació LDAP"
 label_downloads_abbr: "Baixades"
 label_optional_description: "Descripció opcional"
 label_add_another_file: "Afegir un altre fitxer"
 label_preferences: "Preferències"
 label_chronological_order: "En ordre cronològic"
 label_reverse_chronological_order: "En ordre cronològic invers"
 label_planning: "Planificació"
741
 label_incoming_emails: "Correu electrònics d'entrada"
742 743 744 745 746 747 748 749
 label_generate_key: "Generar una clau"
 label_issue_watchers: "Vigilàncies"
 label_example: "Exemple"
 label_display: "Mostrar"
 label_sort: "Ordenar"
 label_ascending: "Ascendent"
 label_descending: "Descendent"
 label_date_from_to: "Des de %{start} a %{end}"
winterheart's avatar
winterheart committed
750 751
 label_wiki_content_added: "S'ha afegit la pàgina wiki"
 label_wiki_content_updated: "S'ha actualitzat la pàgina wiki"
752 753 754 755
 label_group: "Grup"
 label_group_plural: "Grups"
 label_group_new: "Nou grup"
 label_time_entry_plural: "Temps invertit"
winterheart's avatar
winterheart committed
756 757 758 759 760 761
 label_version_sharing_hierarchy: "Amb la jerarquia del projecte"
 label_version_sharing_system: "Amb tots els projectes"
 label_version_sharing_descendants: "Amb tots els subprojectes"
 label_version_sharing_tree: "Amb l'arbre del projecte"
 label_version_sharing_none: "Sense compartir"
 label_update_issue_done_ratios: "Actualitza el tant per cent dels assumptes realitzats"
762 763
 label_copy_source: "Font"
 label_copy_target: "Objectiu"
winterheart's avatar
winterheart committed
764
 label_copy_same_as_target: "El mateix que l'objectiu"
765 766 767 768 769 770
 label_display_used_statuses_only: "Mostra només els estats que utilitza aquest tipus d'assumpte"
 label_api_access_key: "Clau d'accés API"
 label_missing_api_access_key: "Falta una clau d'accés API"
 label_api_access_key_created_on: "Clau d'accés API creada fa %{value}"
 label_profile: "Perfil"
 label_subtask_plural: "Subtasques"
winterheart's avatar
winterheart committed
771
 label_project_copy_notifications: "Envia notificacions de correu electrònic durant la còpia del projecte"
772

773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797
 button_login: "Accedir"
 button_submit: "Acceptar"
 button_save: "Desar"
 button_check_all: "Selecciona-ho tot"
 button_uncheck_all: "No seleccionar res"
 button_delete: "Eliminar"
 button_create: "Crear"
 button_create_and_continue: "Crear i continuar"
 button_test: "Provar"
 button_edit: "Editar"
 button_add: "Afegir"
 button_change: "Canviar"
 button_apply: "Aplicar"
 button_clear: "Netejar"
 button_lock: "Bloquejar"
 button_unlock: "Desbloquejar"
 button_download: "Baixar"
 button_list: "Llistar"
 button_view: "Visualitzar"
 button_move: "Moure"
 button_move_and_follow: "Moure i continuar"
 button_back: "Enrere"
 button_cancel: "Cancel·lar"
 button_activate: "Activar"
 button_sort: "Ordenar"
winterheart's avatar
winterheart committed
798
 button_log_time: "Registre de temps"
799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815
 button_rollback: "Tornar a aquesta versió"
 button_watch: "Vigilar"
 button_unwatch: "No vigilar"
 button_reply: "Resposta"
 button_archive: "Arxivar"
 button_unarchive: "Desarxivar"
 button_reset: "Reiniciar"
 button_rename: "Reanomenar"
 button_change_password: "Canviar la contrasenya"
 button_copy: "Copiar"
 button_copy_and_follow: "Copiar i continuar"
 button_annotate: "Anotar"
 button_update: "Actualitzar"
 button_configure: "Configurar"
 button_quote: "Citar"
 button_duplicate: "Duplicar"
 button_show: "Mostrar"
816

817 818 819
 status_active: "actiu"
 status_registered: "registrat"
 status_locked: "bloquejat"
820

821 822 823
 version_status_open: "oberta"
 version_status_locked: "bloquejada"
 version_status_closed: "tancada"
winterheart's avatar
winterheart committed
824

825
 field_active: "Actiu"
826

827 828 829 830
 text_select_mail_notifications: "Seleccionar les accions per les quals s'hauria d'enviar una notificació per correu electrònic."
 text_regexp_info: "ex. ^[A-Z0-9]+$"
 text_min_max_length_info: "0 significa sense restricció"
 text_project_destroy_confirmation: "Segur que voleu suprimir aquest projecte i les dades relacionades?"
831
 text_subprojects_destroy_warning: "També seran suprimits els seus subprojectes: %{value}."
832 833
 text_workflow_edit: "Seleccioneu un rol i un tipus d'assumpte per a editar el flux de treball"
 text_are_you_sure: "Segur?"
834 835 836 837
 text_journal_changed: "%{label} ha canviat de %{old} a %{new}"
 text_journal_set_to: "%{label} s'ha establert a %{value}"
 text_journal_deleted: "%{label} s'ha suprimit (%{old})"
 text_journal_added: "S'ha afegit %{label} %{value}"
838
 text_tip_issue_begin_day: "tasca que s'inicia aquest dia"
839
 text_tip_issue_end_day: "tasca que finalitza aquest dia"
840
 text_tip_issue_begin_end_day: "tasca que s'inicia i finalitza aquest dia"
841 842 843
 text_caracters_maximum: "%{count} caràcters com a màxim."
 text_caracters_minimum: "Com a mínim ha de tenir %{count} caràcters."
 text_length_between: "Longitud entre %{min} i %{max} caràcters."
844 845 846
 text_tracker_no_workflow: "No s'ha definit cap flux de treball per a aquest tipus d'assumpte"
 text_unallowed_characters: "Caràcters no permesos"
 text_comma_separated: "Es permeten valors múltiples (separats per una coma)."
winterheart's avatar
winterheart committed
847
 text_line_separated: "Es permeten diversos valors (una línia per cada valor)."
848
 text_issues_ref_in_commit_messages: "Referència i soluciona els assumptes en els missatges publicats"
849 850
 text_issue_added: "L'assumpte %{id} ha sigut informat per %{author}."
 text_issue_updated: "L'assumpte %{id} ha sigut actualitzat per %{author}."
851
 text_wiki_destroy_confirmation: "Segur que voleu suprimir aquesta wiki i tot el seu contingut?"
852
 text_issue_category_destroy_question: "Alguns assumptes (%{count}) estan assignats a aquesta categoria. Què voleu fer?"
853 854
 text_issue_category_destroy_assignments: "Suprimir les assignacions de la categoria"
 text_issue_category_reassign_to: "Tornar a assignar els assumptes a aquesta categoria"
855
 text_user_mail_option: "Per als projectes no seleccionats, només rebreu notificacions sobre les coses que vigileu o que hi esteu implicat (ex. assumptes que en sou l'autor o hi esteu assignat)."
856 857
 text_no_configuration_data: "Encara no s'han configurat els rols, tipus d'assumpte, estats de l'assumpte i flux de treball.\nÉs altament recomanable que carregueu la configuració predeterminada. Podreu modificar-la un cop carregada."
 text_load_default_configuration: "Carregar la configuració predeterminada"
858
 text_status_changed_by_changeset: "Aplicat en el conjunt de canvis %{value}."
859
 text_issues_destroy_confirmation: "Segur que voleu suprimir els assumptes seleccionats?"
860
 text_select_project_modules: "Seleccionar els mòduls a habilitar per a aquest projecte:"
861
 text_default_administrator_account_changed: "S'ha canviat el compte d'administrador predeterminat"
862 863 864
 text_file_repository_writable: "Es pot escriure en el repositori de fitxers"
 text_plugin_assets_writable: "Es pot escriure als complements actius"
 text_rmagick_available: "RMagick disponible (opcional)"
865
 text_destroy_time_entries_question: "S'han informat %{hours} hores en els assumptes que aneu a suprimir. Què voleu fer?"
866 867 868
 text_destroy_time_entries: "Suprimir les hores informades"
 text_assign_time_entries_to_project: "Assignar les hores informades al projecte"
 text_reassign_time_entries: "Tornar a assignar les hores informades a aquest assumpte:"
869 870
 text_user_wrote: "%{value} va escriure:"
 text_enumeration_destroy_question: "%{count} objectes estan assignats a aquest valor."
winterheart's avatar
winterheart committed
871
 text_enumeration_category_reassign_to: "Torna a assignar-los a aquest valor:"
872
 text_email_delivery_not_configured: "El lliurament per correu electrònic no està configurat i les notificacions estan inhabilitades.\nConfigureu el servidor SMTP a config/configuration.yml i reinicieu l'aplicació per habilitar-lo."
873 874
 text_repository_usernames_mapping: "Seleccioneu l'assignació entre els usuaris del Redmine i cada nom d'usuari trobat al repositori.\nEls usuaris amb el mateix nom d'usuari o correu del Redmine i del repositori s'assignaran automàticament."
 text_diff_truncated: "... Aquestes diferències s'han truncat perquè excedeixen la mida màxima que es pot mostrar."
winterheart's avatar
winterheart committed
875
 text_custom_field_possible_values_info: "Una línia per a cada valor"
876 877 878 879
 text_wiki_page_destroy_question: "Aquesta pàgina %{descendants} pàgines fill(es) i descendent(s). Què voleu fer?"
 text_wiki_page_nullify_children: "Deixar les pàgines filles com a pàgines arrel"
 text_wiki_page_destroy_children: "Suprimir les pàgines filles i tots els seus descendents"
 text_wiki_page_reassign_children: "Reasignar les pàgines filles a aquesta pàgina pare"
winterheart's avatar
winterheart committed
880
 text_own_membership_delete_confirmation: "Esteu a punt de suprimir algun o tots els vostres permisos i potser no podreu editar més aquest projecte.\nSegur que voleu continuar?"
881 882
 text_zoom_in: "Reduir"
 text_zoom_out: "Ampliar"
883

884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895
 default_role_manager: "Gestor"
 default_role_developer: "Desenvolupador"
 default_role_reporter: "Informador"
 default_tracker_bug: "Error"
 default_tracker_feature: "Característica"
 default_tracker_support: "Suport"
 default_issue_status_new: "Nou"
 default_issue_status_in_progress: "En Progrés"
 default_issue_status_resolved: "Resolt"
 default_issue_status_feedback: "Comentaris"
 default_issue_status_closed: "Tancat"
 default_issue_status_rejected: "Rebutjat"
896
 default_doc_category_user: "Documentació d'usuari"
897 898 899 900 901 902 903 904
 default_doc_category_tech: "Documentació tècnica"
 default_priority_low: "Baixa"
 default_priority_normal: "Normal"
 default_priority_high: "Alta"
 default_priority_urgent: "Urgent"
 default_priority_immediate: "Immediata"
 default_activity_design: "Disseny"
 default_activity_development: "Desenvolupament"
905

906 907 908 909
 enumeration_issue_priorities: "Prioritat dels assumptes"
 enumeration_doc_categories: "Categories del document"
 enumeration_activities: "Activitats (seguidor de temps)"
 enumeration_system_activity: "Activitat del sistema"
winterheart's avatar
winterheart committed
910

911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939