et.yml 56.4 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
# Estonian localization for Redmine
# Copyright (C) 2012 Kaitseministeerium
#
# This program is free software; you can redistribute it and/or
# modify it under the terms of the GNU General Public License
# as published by the Free Software Foundation; either version 2
# of the License, or (at your option) any later version.
#
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program; if not, write to the Free Software
# Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

et:
 # Text direction: Left-to-Right (ltr) or Right-to-Left (rtl)
 direction: ltr
 date:
  formats:
   # Use the strftime parameters for formats.
   # When no format has been given, it uses default.
   # You can provide other formats here if you like!
26
27
28
   default: "%d.%m.%Y"
   short: "%d.%b"
   long: "%d. %B %Y"
29

30
  day_names: [Pühapäev, Esmaspäev, Teisipäev, Kolmapäev, Neljapäev, Reede, Laupäev]
31
  abbr_day_names: [P, E, T, K, N, R, L]
32

33
  # Don't forget the nil at the beginning; there's no such thing as a 0th month
34
  month_names: [~, Jaanuar, Veebruar, Märts, Aprill, Mai, Juuni, Juuli, August, September, Oktoober, November, Detsember]
35
36
37
38
39
40
41
42
43
  abbr_month_names: [~, jaan, veebr, märts, apr, mai, juuni, juuli, aug, sept, okt, nov, dets]
  # Used in date_select and datime_select.
  order:
   - :year
   - :month
   - :day

 time:
  formats:
44
45
46
47
   default: "%d.%m.%Y %H:%M"
   time: "%H:%M"
   short: "%d.%b %H:%M"
   long: "%d. %B %Y %H:%M %z"
48
  am: "enne lõunat"
49
  pm: "peale lõunat"
50

51
52
53
54
 datetime:
  distance_in_words:
   half_a_minute: "pool minutit"
   less_than_x_seconds:
55
    one:  "vähem kui sekund"
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
    other: "vähem kui %{count} sekundit"
   x_seconds:
    one:  "1 sekund"
    other: "%{count} sekundit"
   less_than_x_minutes:
    one:  "vähem kui minut"
    other: "vähem kui %{count} minutit"
   x_minutes:
    one:  "1 minut"
    other: "%{count} minutit"
   about_x_hours:
67
    one:  "umbes tund"
68
    other: "umbes %{count} tundi"
69
   x_hours:
70
71
    one:  "1 tund"
    other: "%{count} tundi"
72
73
74
75
   x_days:
    one:  "1 päev"
    other: "%{count} päeva"
   about_x_months:
76
    one:  "umbes kuu"
77
78
79
80
81
    other: "umbes %{count} kuud"
   x_months:
    one:  "1 kuu"
    other: "%{count} kuud"
   about_x_years:
82
    one:  "umbes aasta"
83
84
    other: "umbes %{count} aastat"
   over_x_years:
85
    one:  "rohkem kui aasta"
86
87
    other: "rohkem kui %{count} aastat"
   almost_x_years:
88
    one:  "peaaegu aasta"
89
90
91
92
    other: "peaaegu %{count} aastat"

 number:
  format:
93
   separator: "."
94
95
96
97
98
99
   delimiter: ""
   precision: 3

  human:
   format:
    delimiter: ""
100
    precision: 3
101
102
103
104
105
106
   storage_units:
    format: "%n %u"
    units:
     byte:
      one: "bait"
      other: "baiti"
107
     kb: "KB"
108
109
110
111
112
113
114
115
     mb: "MB"
     gb: "GB"
     tb: "TB"

# Used in array.to_sentence.
 support:
  array:
   sentence_connector: "ja"
116
   skip_last_comma: false
117

118
119
120
121
 activerecord:
  errors:
   template:
    header:
122
123
     one: "1 viga ei võimaldanud selle %{model} salvestamist"
     other: "%{count} viga ei võimaldanud selle %{model} salvestamist"
124
   messages:
125
    inclusion: "ei ole nimekirjas"
126
    exclusion: "on reserveeritud"
127
128
    invalid: "ei sobi"
    confirmation: "ei lange kinnitusega kokku"
129
    accepted: "peab olema aktsepteeritud"
130
131
132
133
134
    empty: "ei või olla tühi"
    blank: "ei või olla täitmata"
    too_long: "on liiga pikk (lubatud on kuni %{count} märki)"
    too_short: "on liiga lühike (vaja on vähemalt %{count} märki)"
    wrong_length: "on vale pikkusega (peaks olema %{count} märki)"
135
136
    taken: "on juba võetud"
    not_a_number: "ei ole arv"
137
    not_a_date: "ei ole korrektne kuupäev"
138
    greater_than: "peab olema suurem kui %{count}"
139
140
    greater_than_or_equal_to: "peab olema võrdne või suurem kui %{count}"
    equal_to: "peab võrduma %{count}-ga"
141
    less_than: "peab olema väiksem kui %{count}"
142
    less_than_or_equal_to: "peab olema võrdne või väiksem kui %{count}"
143
144
145
146
147
    odd: "peab olema paaritu arv"
    even: "peab olema paarisarv"
    greater_than_start_date: "peab olema suurem kui alguskuupäev"
    not_same_project: "ei kuulu sama projekti juurde"
    circular_dependency: "See suhe looks vastastikuse sõltuvuse"
148
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "Teemat ei saa sidustada tema enda alamteemaga"
149
    earlier_than_minimum_start_date: "Tähtpäev ei saa olla varasem kui %{date} eelnevate teemade tähtpäevade tõttu"
150
    not_a_regexp: "is not a valid regular expression"
151
    open_issue_with_closed_parent: "An open issue cannot be attached to a closed parent task"
152

153
 actionview_instancetag_blank_option: "Palun vali"
154

155
156
157
158
 general_text_No: "Ei"
 general_text_Yes: "Jah"
 general_text_no: "ei"
 general_text_yes: "jah"
159
 general_lang_name: "Estonian (Eesti)"
160
 general_csv_separator: ","
161
162
 general_csv_decimal_separator: "."
 general_csv_encoding: ISO-8859-13
163
 general_pdf_fontname: freesans
164
 general_pdf_monospaced_fontname: freemono
165
 general_first_day_of_week: "1"
166

167
 notice_account_updated: "Konto uuendamine õnnestus."
168
 notice_account_invalid_credentials: "Sobimatu kasutajanimi või parool"
169
170
171
 notice_account_password_updated: "Parooli uuendamine õnnestus."
 notice_account_wrong_password: "Vale parool"
 notice_account_register_done: "Konto loomine õnnestus. Konto aktiveerimiseks vajuta vastaval lingil Sulle saadetud e-kirjas."
172
 notice_account_unknown_email: "Tundmatu kasutaja."
173
174
175
 notice_can_t_change_password: "See konto kasutab välist autentimisallikat. Siin ei saa selle konto parooli vahetada."
 notice_account_lost_email_sent: "Sulle saadeti e-kiri parooli vahetamise juhistega."
 notice_account_activated: "Su konto on aktiveeritud. Saad nüüd sisse logida."
176
177
178
179
 notice_successful_create: "Loomine õnnestus."
 notice_successful_update: "Uuendamine õnnestus."
 notice_successful_delete: "Kustutamine õnnestus."
 notice_successful_connection: "Ühenduse loomine õnnestus."
180
181
182
183
184
185
 notice_file_not_found: "Sellist lehte ei leitud."
 notice_locking_conflict: "Teine kasutaja uuendas vahepeal neid andmeid."
 notice_not_authorized: "Sul ei ole sellele lehele ligipääsuks õigusi."
 notice_not_authorized_archived_project: "See projekt on arhiveeritud."
 notice_email_sent: "%{value}-le saadeti kiri"
 notice_email_error: "Kirja saatmisel tekkis viga (%{value})"
186
 notice_feeds_access_key_reseted: "Sinu Atom juurdepääsuvõti nulliti."
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
 notice_api_access_key_reseted: "Sinu API juurdepääsuvõti nulliti."
 notice_failed_to_save_issues: "%{count} teemat %{total}-st ei õnnestunud salvestada: %{ids}."
 notice_failed_to_save_time_entries: "%{count} ajakulu kannet %{total}-st ei õnnestunud salvestada: %{ids}."
 notice_failed_to_save_members: "Liiget/liikmeid ei õnnestunud salvestada: %{errors}."
 notice_no_issue_selected: "Ühtegi teemat ei ole valitud! Palun vali teema(d), mida soovid muuta."
 notice_account_pending: "Sinu konto on loodud ja ootab nüüd administraatori kinnitust."
 notice_default_data_loaded: "Algseadistuste laadimine õnnestus."
 notice_unable_delete_version: "Versiooni kustutamine ei õnnestunud."
 notice_unable_delete_time_entry: "Ajakulu kande kustutamine ei õnnestunud."
 notice_issue_done_ratios_updated: "Teema edenemise astmed on uuendatud."
 notice_gantt_chart_truncated: "Diagrammi kärbiti kuna ületati kuvatavate objektide suurim hulk (%{max})"
 notice_issue_successful_create: "Teema %{id} loodud."
 notice_issue_update_conflict: "Teine kasutaja uuendas seda teemat Sinuga samaaegselt."
 notice_account_deleted: "Sinu konto on lõplikult kustutatud."
201

202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
 error_can_t_load_default_data: "Algseadistusi ei saanud laadida: %{value}"
 error_scm_not_found: "Seda sissekannet hoidlast ei leitud."
 error_scm_command_failed: "Hoidla poole pöördumisel tekkis viga: %{value}"
 error_scm_annotate: "Sissekannet ei eksisteeri või ei saa annoteerida."
 error_scm_annotate_big_text_file: "Sissekannet ei saa annoteerida, kuna see on liiga pikk."
 error_issue_not_found_in_project: "Teemat ei leitud või see ei kuulu siia projekti"
 error_no_tracker_in_project: "Selle projektiga ei ole seostatud ühtegi valdkonda. Palun vaata üle projekti seaded."
 error_no_default_issue_status: 'Teema algolek on määramata. Palun vaata asetused üle ("Seadistused -> Olekud").'
 error_can_not_delete_custom_field: "Omaloodud välja kustutamine ei õnnestunud"
 error_can_not_delete_tracker: "See valdkond on mõnes teemas kasutusel ja seda ei saa kustutada."
 error_can_not_remove_role: "See roll on mõnes projektis kasutusel ja seda ei saa kustutada."
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: "Suletud versiooni juurde kuulunud teemat ei saa taasavada"
 error_can_not_archive_project: "Seda projekti ei saa arhiveerida"
 error_issue_done_ratios_not_updated: "Teema edenemise astmed jäid uuendamata."
 error_workflow_copy_source: "Palun vali algne valdkond või roll"
 error_workflow_copy_target: "Palun vali sihtvaldkon(na)d või -roll(id)"
 error_unable_delete_issue_status: "Oleku kustutamine ei õnnestunud"
 error_unable_to_connect: "Ühenduse loomine ei õnnestunud (%{value})"
220
 error_attachment_too_big: "Faili ei saa üles laadida, sest see on lubatust (%{max_size}) mahukam"
221
 warning_attachments_not_saved: "%{count} faili salvestamine ei õnnestunud."
222

223
 mail_subject_lost_password: "Sinu %{value} parool"
224
 mail_body_lost_password: "Parooli vahetamiseks vajuta järgmisele lingile:"
225
 mail_subject_register: "Sinu %{value} konto aktiveerimine"
226
 mail_body_register: "Konto aktiveerimiseks vajuta järgmisele lingile:"
227
228
229
230
 mail_body_account_information_external: "Sisse logimiseks saad kasutada oma %{value} kontot."
 mail_body_account_information: "Sinu konto teave"
 mail_subject_account_activation_request: "%{value} konto aktiveerimise nõue"
 mail_body_account_activation_request: "Registreerus uus kasutaja (%{value}). Konto avamine ootab Sinu kinnitust:"
231
232
233
234
 mail_subject_reminder: "%{count} teema tähtpäev jõuab kätte järgmise %{days} päeva jooksul"
 mail_body_reminder: "%{count} Sulle määratud teema tähtpäev jõuab kätte järgmise %{days} päeva jooksul:"
 mail_subject_wiki_content_added: "Lisati vikileht '%{id}'"
 mail_body_wiki_content_added: "Vikileht '%{id}' lisati %{author} poolt."
235
 mail_subject_wiki_content_updated: "Uuendati '%{id}' vikilehte"
236
 mail_body_wiki_content_updated: "Vikilehte '%{id}' uuendati %{author} poolt."
237
238


239
240
241
242
243
244
245
246
 field_name: "Nimi"
 field_description: "Kirjeldus"
 field_summary: "Kokkuvõte"
 field_is_required: "Kohustuslik"
 field_firstname: "Eesnimi"
 field_lastname: "Perekonnanimi"
 field_mail: "E-post"
 field_filename: "Fail"
247
 field_filesize: "Maht"
248
 field_downloads: "Allalaadimist"
249
250
251
 field_author: "Autor"
 field_created_on: "Loodud"
 field_updated_on: "Uuendatud"
252
253
 field_field_format: "Tüüp"
 field_is_for_all: "Kõigile projektidele"
254
 field_possible_values: "Võimalikud väärtused"
255
256
257
 field_regexp: "Regulaaravaldis"
 field_min_length: "Vähim maht"
 field_max_length: "Suurim naht"
258
259
260
261
 field_value: "Väärtus"
 field_category: "Kategooria"
 field_title: "Pealkiri"
 field_project: "Projekt"
262
 field_issue: "Teema"
263
 field_status: "Olek"
264
265
266
267
 field_notes: "Märkused"
 field_is_closed: "Sulgeb teema"
 field_is_default: "Algolek"
 field_tracker: "Valdkond"
268
269
 field_subject: "Teema"
 field_due_date: "Tähtaeg"
270
 field_assigned_to: "Tegeleja"
271
272
273
 field_priority: "Prioriteet"
 field_fixed_version: "Sihtversioon"
 field_user: "Kasutaja"
274
 field_principal: "Vastutav isik"
275
276
277
 field_role: "Roll"
 field_homepage: "Koduleht"
 field_is_public: "Avalik"
278
279
280
281
282
 field_parent: "Emaprojekt"
 field_is_in_roadmap: "Teemad on teekaardil näha"
 field_login: "Kasutajanimi"
 field_mail_notification: "Teated e-kirjaga"
 field_admin: "Admin"
283
284
 field_last_login_on: "Viimane ühendus"
 field_language: "Keel"
285
286
287
 field_effective_date: "Tähtaeg"
 field_password: "Parool"
 field_new_password: "Uus parool"
288
289
290
 field_password_confirmation: "Kinnitus"
 field_version: "Versioon"
 field_type: "Tüüp"
291
 field_host: "Server"
292
293
294
 field_port: "Port"
 field_account: "Konto"
 field_base_dn: "Baas DN"
295
 field_attr_login: "Kasutajanime atribuut"
296
297
298
 field_attr_firstname: "Eesnime atribuut"
 field_attr_lastname: "Perekonnanime atribuut"
 field_attr_mail: "E-posti atribuut"
299
 field_onthefly: "Kasutaja automaatne loomine"
300
 field_start_date: "Alguskuupäev"
301
302
303
 field_done_ratio: "% tehtud"
 field_auth_source: "Autentimise viis"
 field_hide_mail: "Peida e-posti aadress"
304
305
 field_comments: "Kommentaar"
 field_url: "URL"
306
 field_start_page: "Esileht"
307
308
309
310
 field_subproject: "Alamprojekt"
 field_hours: "tundi"
 field_activity: "Tegevus"
 field_spent_on: "Kuupäev"
311
 field_identifier: "Tunnus"
312
 field_is_filter: "Kasutatav filtrina"
313
 field_issue_to: "Seotud teema"
314
 field_delay: "Viivitus"
315
316
317
 field_assignable: "Saab määrata teemadega tegelema"
 field_redirect_existing_links: "Suuna olemasolevad lingid ringi"
 field_estimated_hours: "Eeldatav ajakulu"
318
 field_column_names: "Veerud"
319
320
 field_time_entries: "Ajakulu"
 field_time_zone: "Ajatsoon"
321
 field_searchable: "Otsitav"
322
323
324
 field_default_value: "Vaikimisi"
 field_comments_sorting: "Kommentaaride järjestus"
 field_parent_title: "Pärineb lehest"
325
 field_editable: "Muudetav"
326
 field_watcher: "Jälgija"
327
328
 field_identity_url: "OpenID URL"
 field_content: "Sisu"
329
 field_group_by: "Rühmita tulemus"
330
331
 field_sharing: "Teemade jagamine"
 field_parent_issue: "Pärineb teemast"
332
 field_member_of_group: "Tegeleja rühm"
333
 field_assigned_to_role: "Tegeleja roll"
334
335
 field_text: "Tekstiväli"
 field_visible: "Nähtav"
336
337
 field_warn_on_leaving_unsaved: "Hoiata salvestamata sisuga lehtedelt lahkumisel"
 field_issues_visibility: "See roll näeb"
338
 field_is_private: "Privaatne"
339
340
341
 field_commit_logs_encoding: "Sissekannete kodeering"
 field_scm_path_encoding: "Teeraja märkide kodeering"
 field_path_to_repository: "Hoidla teerada"
342
343
344
 field_root_directory: "Juurkataloog"
 field_cvsroot: "CVSROOT"
 field_cvs_module: "Moodul"
345
346
 field_repository_is_default: "Peamine hoidla"
 field_multiple: "Korraga mitu väärtust"
347
 field_auth_source_ldap_filter: "LDAP filter"
348

349
350
 setting_app_title: "Veebilehe pealkiri"
 setting_app_subtitle: "Veebilehe alampealkiri"
351
 setting_welcome_text: "Tervitustekst"
352
 setting_default_language: "Vaikimisi keel"
353
 setting_login_required: "Autentimine on kohustuslik"
354
 setting_self_registration: "Omaloodud konto aktiveerimine"
355
 setting_attachment_max_size: "Manuse suurim maht"
356
357
358
359
360
361
362
363
 setting_issues_export_limit: "Teemade ekspordi limiit"
 setting_mail_from: "Saatja e-posti aadress"
 setting_bcc_recipients: "Saajaid ei näidata (lähevad BCC reale)"
 setting_plain_text_mail: "E-kiri tavalise tekstina (ilma HTML-ta)"
 setting_host_name: "Serveri nimi ja teerada"
 setting_text_formatting: "Vormindamise abi"
 setting_wiki_compression: "Viki ajaloo pakkimine"
 setting_feeds_limit: "Atom voogude suurim objektide arv"
364
 setting_default_projects_public: "Uued projektid on vaikimisi avalikud"
365
366
367
368
 setting_autofetch_changesets: "Lae uuendused automaatselt"
 setting_sys_api_enabled: "Hoidlate haldamine veebiteenuse kaudu"
 setting_commit_ref_keywords: "Viitade võtmesõnad"
 setting_commit_fix_keywords: "Paranduste võtmesõnad"
369
 setting_autologin: "Automaatne sisselogimine"
370
 setting_date_format: "Kuupäeva formaat"
371
372
373
374
 setting_time_format: "Ajaformaat"
 setting_cross_project_issue_relations: "Luba siduda eri projektide teemasid"
 setting_issue_list_default_columns: "Teemade nimekirja vaikimisi veerud"
 setting_repositories_encodings: "Manuste ja hoidlate kodeering"
375
376
377
 setting_emails_header: "E-kirja päis"
 setting_emails_footer: "E-kirja jalus"
 setting_protocol: "Protokoll"
378
379
380
381
382
383
384
385
386
 setting_per_page_options: "Objekte lehe kohta variandid"
 setting_user_format: "Kasutaja nime esitamise vorm"
 setting_activity_days_default: "Projektide ajalugu näidatakse"
 setting_display_subprojects_issues: "Näita projektis vaikimisi ka alamprojektide teemasid"
 setting_enabled_scm: "Kasutatavad lähtekoodi haldusvahendid"
 setting_mail_handler_body_delimiters: "Kärbi e-kirja lõpp peale sellist rida"
 setting_mail_handler_api_enabled: "E-kirjade vastuvõtt veebiteenuse kaudu"
 setting_mail_handler_api_key: "Veebiteenuse API võti"
 setting_sequential_project_identifiers: "Genereeri järjestikused projektitunnused"
387
 setting_gravatar_enabled: "Kasuta Gravatari kasutajaikoone"
388
389
 setting_gravatar_default: "Vaikimisi kasutatav ikoon"
 setting_diff_max_lines_displayed: "Enim korraga näidatavaid erinevusi"
390
 setting_file_max_size_displayed: "Kuvatava tekstifaili suurim maht"
391
392
 setting_repository_log_display_limit: "Enim ajaloos näidatavaid sissekandeid"
 setting_openid: "Luba OpenID-ga registreerimine ja sisselogimine"
393
 setting_password_min_length: "Lühim lubatud parooli pikkus"
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
 setting_new_project_user_role_id: "Projekti looja roll oma projektis"
 setting_default_projects_modules: "Vaikimisi moodulid uutes projektides"
 setting_issue_done_ratio: "Määra teema edenemise aste"
 setting_issue_done_ratio_issue_field: "kasutades vastavat välja"
 setting_issue_done_ratio_issue_status: "kasutades teema olekut"
 setting_start_of_week: "Nädala alguspäev"
 setting_rest_api_enabled: "Luba REST API kasutamine"
 setting_cache_formatted_text: "Puhverda vormindatud teksti"
 setting_default_notification_option: "Vaikimisi teavitatakse"
 setting_commit_logtime_enabled: "Luba ajakulu sisestamine"
 setting_commit_logtime_activity_id: "Tegevus kulunud ajal"
 setting_gantt_items_limit: "Gantti diagrammi objektide suurim hulk"
 setting_issue_group_assignment: "Luba teemade andmine gruppidele"
407
 setting_default_issue_start_date_to_creation_date: "Uute teemade alguskuupäevaks on teema loomise päev"
408
409
 setting_commit_cross_project_ref: "Luba viiteid ja parandusi ka kõigi teiste projektide teemadele"
 setting_unsubscribe: "Luba kasutajal oma konto kustutada"
410

411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
 permission_add_project: "Projekte luua"
 permission_add_subprojects: "Alamprojekte luua"
 permission_edit_project: "Projekte muuta"
 permission_select_project_modules: "Projektimooduleid valida"
 permission_manage_members: "Liikmeid hallata"
 permission_manage_project_activities: "Projekti tegevusi hallata"
 permission_manage_versions: "Versioone hallata"
 permission_manage_categories: "Kategooriaid hallata"
 permission_view_issues: "Teemasid näha"
 permission_add_issues: "Teemasid lisada"
 permission_edit_issues: "Teemasid uuendada"
 permission_manage_issue_relations: "Teemade seoseid hallata"
 permission_set_issues_private: "Teemasid avalikeks või privaatseiks seada"
 permission_set_own_issues_private: "Omi teemasid avalikeks või privaatseiks seada"
 permission_add_issue_notes: "Märkusi lisada"
 permission_edit_issue_notes: "Märkusi muuta"
 permission_edit_own_issue_notes: "Omi märkusi muuta"
 permission_move_issues: "Teemasid teise projekti tõsta"
 permission_delete_issues: "Teemasid kustutada"
 permission_manage_public_queries: "Avalikke päringuid hallata"
 permission_save_queries: "Päringuid salvestada"
 permission_view_gantt: "Gantti diagramme näha"
 permission_view_calendar: "Kalendrit näha"
 permission_view_issue_watchers: "Jälgijate nimekirja näha"
 permission_add_issue_watchers: "Jälgijaid lisada"
 permission_delete_issue_watchers: "Jälgijaid kustutada"
 permission_log_time: "Ajakulu sisestada"
 permission_view_time_entries: "Ajakulu näha"
 permission_edit_time_entries: "Ajakulu kandeid muuta"
 permission_edit_own_time_entries: "Omi ajakulu kandeid muuta"
 permission_manage_news: "Uudiseid hallata"
 permission_comment_news: "Uudiseid kommenteerida"
 permission_view_documents: "Dokumente näha"
 permission_manage_files: "Faile hallata"
 permission_view_files: "Faile näha"
 permission_manage_wiki: "Vikit hallata"
 permission_rename_wiki_pages: "Vikilehti ümber nimetada"
 permission_delete_wiki_pages: "Vikilehti kustutada"
 permission_view_wiki_pages: "Vikit näha"
 permission_view_wiki_edits: "Viki ajalugu näha"
 permission_edit_wiki_pages: "Vikilehti muuta"
452
 permission_delete_wiki_pages_attachments: "Vikilehe manuseid kustutada"
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
 permission_protect_wiki_pages: "Vikilehti kaitsta"
 permission_manage_repository: "Hoidlaid hallata"
 permission_browse_repository: "Hoidlaid sirvida"
 permission_view_changesets: "Sissekandeid näha"
 permission_commit_access: "Sissekandeid teha"
 permission_manage_boards: "Foorumeid hallata"
 permission_view_messages: "Postitusi näha"
 permission_add_messages: "Postitusi lisada"
 permission_edit_messages: "Postitusi muuta"
 permission_edit_own_messages: "Omi postitusi muuta"
 permission_delete_messages: "Postitusi kustutada"
 permission_delete_own_messages: "Omi postitusi kustutada"
 permission_export_wiki_pages: "Vikilehti eksportida"
 permission_manage_subtasks: "Alamteemasid hallata"
 permission_manage_related_issues: "Seotud teemasid hallata"
468

469
470
 project_module_issue_tracking: "Teemade jälgimine"
 project_module_time_tracking: "Ajakulu arvestus"
471
472
473
 project_module_news: "Uudised"
 project_module_documents: "Dokumendid"
 project_module_files: "Failid"
474
475
 project_module_wiki: "Viki"
 project_module_repository: "Hoidlad"
476
477
478
 project_module_boards: "Foorumid"
 project_module_calendar: "Kalender"
 project_module_gantt: "Gantt"
479

480
481
482
483
484
485
486
487
 label_user: "Kasutaja"
 label_user_plural: "Kasutajad"
 label_user_new: "Uus kasutaja"
 label_user_anonymous: "Anonüümne"
 label_project: "Projekt"
 label_project_new: "Uus projekt"
 label_project_plural: "Projektid"
 label_x_projects:
488
  zero: "pole projekte"
489
490
491
492
  one:  "1 projekt"
  other: "%{count} projekti"
 label_project_all: "Kõik projektid"
 label_project_latest: "Viimased projektid"
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
 label_issue: "Teema"
 label_issue_new: "Uus teema"
 label_issue_plural: "Teemad"
 label_issue_view_all: "Teemade nimekiri"
 label_issues_by: "Teemad %{value} järgi"
 label_issue_added: "Teema lisatud"
 label_issue_updated: "Teema uuendatud"
 label_issue_note_added: "Märkus lisatud"
 label_issue_status_updated: "Olek uuendatud"
 label_issue_priority_updated: "Prioriteet uuendatud"
503
504
505
 label_document: "Dokument"
 label_document_new: "Uus dokument"
 label_document_plural: "Dokumendid"
506
 label_document_added: "Dokument lisatud"
507
508
509
 label_role: "Roll"
 label_role_plural: "Rollid"
 label_role_new: "Uus roll"
510
 label_role_and_permissions: "Rollid ja õigused"
511
512
 label_role_anonymous: "Registreerimata kasutaja"
 label_role_non_member: "Projekti kaasamata kasutaja"
513
514
515
 label_member: "Liige"
 label_member_new: "Uus liige"
 label_member_plural: "Liikmed"
516
517
518
519
520
521
 label_tracker: "Valdkond"
 label_tracker_plural: "Valdkonnad"
 label_tracker_new: "Uus valdkond"
 label_workflow: "Töövood"
 label_issue_status: "Olek"
 label_issue_status_plural: "Olekud"
522
 label_issue_status_new: "Uus olek"
523
524
 label_issue_category: "Kategooria"
 label_issue_category_plural: "Kategooriad"
525
 label_issue_category_new: "Uus kategooria"
526
527
528
529
 label_custom_field: "Omaloodud väli"
 label_custom_field_plural: "Omaloodud väljad"
 label_custom_field_new: "Uus väli"
 label_enumerations: "Loetelud"
530
 label_enumeration_new: "Lisa"
531
532
 label_information: "Teave"
 label_information_plural: "Teave"
533
534
535
536
 label_please_login: "Palun logi sisse"
 label_register: "Registreeru"
 label_login_with_open_id_option: "või logi sisse OpenID-ga"
 label_password_lost: "Kui parool on ununud..."
537
 label_home: "Kodu"
538
539
540
 label_my_page: "Minu leht"
 label_my_account: "Minu konto"
 label_my_projects: "Minu projektid"
541
 label_administration: "Seadistused"
542
543
544
 label_login: "Logi sisse"
 label_logout: "Logi välja"
 label_help: "Abi"
545
546
 label_reported_issues: "Minu poolt lisatud teemad"
 label_assigned_to_me_issues: "Minu teha olevad teemad"
547
 label_last_login: "Viimane ühendus"
548
549
550
551
 label_registered_on: "Registreeritud"
 label_activity: "Ajalugu"
 label_overall_activity: "Üldine tegevuste ajalugu"
 label_user_activity: "%{value} tegevuste ajalugu"
552
 label_new: "Uus"
553
 label_logged_as: "Sisse logitud kasutajana"
554
555
 label_environment: "Keskkond"
 label_authentication: "Autentimine"
556
557
558
 label_auth_source: "Autentimisallikas"
 label_auth_source_new: "Uus autentimisallikas"
 label_auth_source_plural: "Autentimisallikad"
559
560
561
 label_subproject_plural: "Alamprojektid"
 label_subproject_new: "Uus alamprojekt"
 label_and_its_subprojects: "%{value} ja selle alamprojektid"
562
563
 label_min_max_length: "Min.-maks. pikkus"
 label_list: "Nimekiri"
564
565
566
 label_date: "Kuupäev"
 label_integer: "Täisarv"
 label_float: "Ujukomaarv"
567
 label_boolean: "Tõeväärtus"
568
569
570
571
 label_string: "Tekst"
 label_text: "Pikk tekst"
 label_attribute: "Atribuut"
 label_attribute_plural: "Atribuudid"
572
 label_no_data: "Pole"
573
574
575
576
577
578
 label_change_status: "Muuda olekut"
 label_history: "Ajalugu"
 label_attachment: "Fail"
 label_attachment_new: "Uus fail"
 label_attachment_delete: "Kustuta fail"
 label_attachment_plural: "Failid"
579
 label_file_added: "Fail lisatud"
580
581
582
 label_report: "Aruanne"
 label_report_plural: "Aruanded"
 label_news: "Uudised"
583
 label_news_new: "Lisa uudis"
584
585
 label_news_plural: "Uudised"
 label_news_latest: "Viimased uudised"
586
587
588
589
 label_news_view_all: "Kõik uudised"
 label_news_added: "Uudis lisatud"
 label_news_comment_added: "Kommentaar uudisele lisatud"
 label_settings: "Seaded"
590
591
592
593
 label_overview: "Ülevaade"
 label_version: "Versioon"
 label_version_new: "Uus versioon"
 label_version_plural: "Versioonid"
594
 label_close_versions: "Sulge lõpetatud versioonid"
595
 label_confirmation: "Kinnitus"
596
 label_export_to: "Saadaval ka formaadis"
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
 label_read: "Loe..."
 label_public_projects: "Avalikud projektid"
 label_open_issues: "avatud"
 label_open_issues_plural: "avatud"
 label_closed_issues: "suletud"
 label_closed_issues_plural: "suletud"
 label_x_open_issues_abbr:
  zero: "0 avatud"
  one:  "1 avatud"
  other: "%{count} avatud"
 label_x_closed_issues_abbr:
  zero: "0 suletud"
  one:  "1 suletud"
  other: "%{count} suletud"
611
612
613
614
 label_x_issues:
  zero: "0 teemat"
  one:  "1 teema"
  other: "%{count} teemat"
615
 label_total: "Kokku"
616
617
618
 label_permissions: "Õigused"
 label_current_status: "Praegune olek"
 label_new_statuses_allowed: "Uued lubatud olekud"
619
 label_all: "kõik"
620
621
 label_none: "pole"
 label_nobody: "eikeegi"
622
623
 label_next: "Järgmine"
 label_previous: "Eelmine"
624
 label_used_by: "Kasutab"
625
626
627
 label_details: "Üksikasjad"
 label_add_note: "Lisa märkus"
 label_calendar: "Kalender"
628
 label_months_from: "kuu kaugusel"
629
630
 label_gantt: "Gantt"
 label_internal: "Sisemine"
631
632
 label_last_changes: "viimased %{count} muudatust"
 label_change_view_all: "Kõik muudatused"
633
634
635
 label_comment: "Kommentaar"
 label_comment_plural: "Kommentaarid"
 label_x_comments:
636
  zero: "kommentaare pole"
637
638
639
640
  one: "1 kommentaar"
  other: "%{count} kommentaari"
 label_comment_add: "Lisa kommentaar"
 label_comment_added: "Kommentaar lisatud"
641
642
643
 label_comment_delete: "Kustuta kommentaar"
 label_query: "Omaloodud päring"
 label_query_plural: "Omaloodud päringud"
644
 label_query_new: "Uus päring"
645
 label_my_queries: "Mu omaloodud päringud"
646
647
648
649
 label_filter_add: "Lisa filter"
 label_filter_plural: "Filtrid"
 label_equals: "on"
 label_not_equals: "ei ole"
650
651
652
653
654
655
 label_in_less_than: "on väiksem kui"
 label_in_more_than: "on suurem kui"
 label_greater_or_equal: "suurem-võrdne"
 label_less_or_equal: "väiksem-võrdne"
 label_between: "vahemikus"
 label_in: "sisaldub hulgas"
656
 label_today: "täna"
657
 label_all_time: "piirideta"
658
 label_yesterday: "eile"
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
 label_this_week: "sel nädalal"
 label_last_week: "eelmisel nädalal"
 label_last_n_days: "viimase %{count} päeva jooksul"
 label_this_month: "sel kuul"
 label_last_month: "eelmisel kuul"
 label_this_year: "sel aastal"
 label_date_range: "Kuupäevavahemik"
 label_less_than_ago: "uuem kui"
 label_more_than_ago: "vanem kui"
 label_ago: "vanus"
669
670
671
672
 label_contains: "sisaldab"
 label_not_contains: "ei sisalda"
 label_day_plural: "päeva"
 label_repository: "Hoidla"
673
 label_repository_new: "Uus hoidla"
674
675
676
 label_repository_plural: "Hoidlad"
 label_browse: "Sirvi"
 label_branch: "Haru"
677
678
679
680
681
 label_tag: "Sildiga"
 label_revision: "Sissekanne"
 label_revision_plural: "Sissekanded"
 label_revision_id: "Sissekande kood %{value}"
 label_associated_revisions: "Seotud sissekanded"
682
683
684
685
686
 label_added: "lisatud"
 label_modified: "muudetud"
 label_copied: "kopeeritud"
 label_renamed: "ümber nimetatud"
 label_deleted: "kustutatud"
687
688
689
690
 label_latest_revision: "Viimane sissekanne"
 label_latest_revision_plural: "Viimased sissekanded"
 label_view_revisions: "Haru ajalugu"
 label_view_all_revisions: "Kogu ajalugu"
691
 label_max_size: "Suurim maht"
692
693
694
695
696
697
698
699
 label_sort_highest: "Nihuta esimeseks"
 label_sort_higher: "Nihuta üles"
 label_sort_lower: "Nihuta alla"
 label_sort_lowest: "Nihuta viimaseks"
 label_roadmap: "Teekaart"
 label_roadmap_due_in: "Tähtaeg %{value}"
 label_roadmap_overdue: "%{value} hiljaks jäänud"
 label_roadmap_no_issues: "Selles versioonis ei ole teemasid"
700
701
702
 label_search: "Otsi"
 label_result_plural: "Tulemused"
 label_all_words: "Kõik sõnad"
703
704
705
706
707
708
709
 label_wiki: "Viki"
 label_wiki_edit: "Viki muutmine"
 label_wiki_edit_plural: "Viki muutmised"
 label_wiki_page: "Vikileht"
 label_wiki_page_plural: "Vikilehed"
 label_index_by_title: "Järjesta pealkirja järgi"
 label_index_by_date: "Järjesta kuupäeva järgi"
710
711
 label_current_version: "Praegune versioon"
 label_preview: "Eelvaade"
712
713
714
 label_feed_plural: "Vood"
 label_changes_details: "Kõigi muudatuste üksikasjad"
 label_issue_tracking: "Teemade jälgimine"
715
 label_spent_time: "Kulutatud aeg"
716
 label_overall_spent_time: "Kokku kulutatud aeg"
717
718
 label_f_hour: "%{value} tund"
 label_f_hour_plural: "%{value} tundi"
719
720
 label_time_tracking: "Ajakulu arvestus"
 label_change_plural: "Muudatused"
721
 label_statistics: "Statistika"
722
723
724
 label_commits_per_month: "Sissekandeid kuu kohta"
 label_commits_per_author: "Sissekandeid autori kohta"
 label_diff: "erinevused"
725
 label_view_diff: "Vaata erinevusi"
726
 label_diff_inline: "teksti sees"
727
 label_diff_side_by_side: "kõrvuti"
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
 label_options: "Valikud"
 label_copy_workflow_from: "Kopeeri see töövoog"
 label_permissions_report: "Õiguste aruanne"
 label_watched_issues: "Jälgitud teemad"
 label_related_issues: "Seotud teemad"
 label_applied_status: "Kehtestatud olek"
 label_loading: "Laadimas..."
 label_relation_new: "Uus seos"
 label_relation_delete: "Kustuta seos"
 label_relates_to: "seostub"
738
 label_duplicates: "duplitseerib"
739
 label_duplicated_by: "duplitseerijaks"
740
 label_blocks: "blokeerib"
741
 label_blocked_by: "blokeerijaks"
742
743
 label_precedes: "eelneb"
 label_follows: "järgneb"
744
745
746
 label_stay_logged_in: "Püsi sisselogituna"
 label_disabled: "pole võimalik"
 label_show_completed_versions: "Näita lõpetatud versioone"
747
748
749
750
751
 label_me: "mina"
 label_board: "Foorum"
 label_board_new: "Uus foorum"
 label_board_plural: "Foorumid"
 label_board_locked: "Lukus"
752
 label_board_sticky: "Püsiteema"
753
 label_topic_plural: "Teemad"
754
755
756
757
 label_message_plural: "Postitused"
 label_message_last: "Viimane postitus"
 label_message_new: "Uus postitus"
 label_message_posted: "Postitus lisatud"
758
 label_reply_plural: "Vastused"
759
 label_send_information: "Saada teave konto kasutajale"
760
761
762
763
764
 label_year: "Aasta"
 label_month: "Kuu"
 label_week: "Nädal"
 label_date_from: "Alates"
 label_date_to: "Kuni"
765
 label_language_based: "Kasutaja keele põhjal"
766
767
 label_sort_by: "Sorteeri %{value} järgi"
 label_send_test_email: "Saada kontrollkiri"
768
769
770
 label_feeds_access_key: "Atom juurdepääsuvõti"
 label_missing_feeds_access_key: "Atom juurdepääsuvõti on puudu"
 label_feeds_access_key_created_on: "Atom juurdepääsuvõti loodi %{value} tagasi"
771
 label_module_plural: "Moodulid"
772
773
774
775
 label_added_time_by: "Lisatud %{author} poolt %{age} tagasi"
 label_updated_time_by: "Uuendatud %{author} poolt %{age} tagasi"
 label_updated_time: "Uuendatud %{value} tagasi"
 label_jump_to_a_project: "Ava projekt..."
776
 label_file_plural: "Failid"
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
 label_changeset_plural: "Muudatused"
 label_default_columns: "Vaikimisi veerud"
 label_no_change_option: "(Ei muutu)"
 label_bulk_edit_selected_issues: "Muuda valitud teemasid korraga"
 label_bulk_edit_selected_time_entries: "Muuda valitud ajakandeid korraga"
 label_theme: "Visuaalne teema"
 label_default: "Tavaline"
 label_search_titles_only: "Ainult pealkirjadest"
 label_user_mail_option_all: "Kõigist tegevustest kõigis mu projektides"
 label_user_mail_option_selected: "Kõigist tegevustest ainult valitud projektides..."
 label_user_mail_option_none: "Teavitusi ei saadeta"
 label_user_mail_option_only_my_events: "Ainult mu jälgitavatest või minuga seotud tegevustest"
 label_user_mail_no_self_notified: "Ära teavita mind mu enda tehtud muudatustest"
 label_registration_activation_by_email: "e-kirjaga"
 label_registration_manual_activation: "käsitsi"
 label_registration_automatic_activation: "automaatselt"
 label_display_per_page: "Lehe kohta: %{value}"
794
795
796
 label_age: "Vanus"
 label_change_properties: "Muuda omadusi"
 label_general: "Üldine"
797
798
 label_scm: "Lähtekoodi haldusvahend"
 label_plugins: "Lisamoodulid"
799
800
 label_ldap_authentication: "LDAP autentimine"
 label_downloads_abbr: "A/L"
801
 label_optional_description: "Teave"
802
803
 label_add_another_file: "Lisa veel üks fail"
 label_preferences: "Eelistused"
804
805
 label_chronological_order: "kronoloogiline"
 label_reverse_chronological_order: "tagurpidi kronoloogiline"
806
807
 label_incoming_emails: "Sissetulevad e-kirjad"
 label_generate_key: "Genereeri võti"
808
 label_issue_watchers: "Jälgijad"
809
 label_example: "Näide"
810
 label_display: "Kujundus"
811
 label_sort: "Sorteeri"
812
 label_ascending: "Kasvavalt"
813
814
 label_descending: "Kahanevalt"
 label_date_from_to: "Alates %{start} kuni %{end}"
815
816
 label_wiki_content_added: "Vikileht lisatud"
 label_wiki_content_updated: "Vikileht uuendatud"
817
818
819
 label_group: "Rühm"
 label_group_plural: "Rühmad"
 label_group_new: "Uus rühm"
820
821
822
823
824
825
826
 label_time_entry_plural: "Kulutatud aeg"
 label_version_sharing_none: "ei toimu"
 label_version_sharing_descendants: "alamprojektidega"
 label_version_sharing_hierarchy: "projektihierarhiaga"
 label_version_sharing_tree: "projektipuuga"
 label_version_sharing_system: "kõigi projektidega"
 label_update_issue_done_ratios: "Uuenda edenemise astmeid"
827
 label_copy_source: "Allikas"
828
829
830
 label_copy_target: "Sihtkoht"
 label_copy_same_as_target: "Sama mis sihtkoht"
 label_display_used_statuses_only: "Näita ainult selles valdkonnas kasutusel olekuid"
831
832
 label_api_access_key: "API juurdepääsuvõti"
 label_missing_api_access_key: "API juurdepääsuvõti on puudu"
833
 label_api_access_key_created_on: "API juurdepääsuvõti loodi %{value} tagasi"
834
 label_profile: "Profiil"
835
836
 label_subtask_plural: "Alamteemad"
 label_project_copy_notifications: "Saada projekti kopeerimise kohta teavituskiri"
837
 label_principal_search: "Otsi kasutajat või rühma:"
838
 label_user_search: "Otsi kasutajat:"
839
840
 label_additional_workflow_transitions_for_author: "Luba ka järgmisi üleminekuid, kui kasutaja on teema looja"
 label_additional_workflow_transitions_for_assignee: "Luba ka järgmisi üleminekuid, kui kasutaja on teemaga tegeleja"
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
 label_issues_visibility_all: "kõiki teemasid"
 label_issues_visibility_public: "kõiki mitteprivaatseid teemasid"
 label_issues_visibility_own: "enda poolt loodud või enda teha teemasid"
 label_git_report_last_commit: "Viimase sissekande teave otse failinimekirja"
 label_parent_revision: "Eellane"
 label_child_revision: "Järglane"
 label_export_options: "%{export_format} ekspordivalikud"
 label_copy_attachments: "Kopeeri manused"
 label_item_position: "%{position}/%{count}"
 label_completed_versions: "Lõpetatud versioonid"
 label_search_for_watchers: "Otsi lisamiseks jälgijaid"
852
853

 button_login: "Logi sisse"
854
 button_submit: "Sisesta"
855
 button_save: "Salvesta"
856
857
858
859
 button_check_all: "Märgi kõik"
 button_uncheck_all: "Nulli valik"
 button_collapse_all: "Voldi kõik kokku"
 button_expand_all: "Voldi kõik lahti"
860
861
862
 button_delete: "Kustuta"
 button_create: "Loo"
 button_create_and_continue: "Loo ja jätka"
863
 button_test: "Testi"
864
 button_edit: "Muuda"
865
 button_edit_associated_wikipage: "Muuda seotud vikilehte: %{page_title}"
866
867
 button_add: "Lisa"
 button_change: "Muuda"
868
 button_apply: "Lae"
869
870
 button_clear: "Puhasta"
 button_lock: "Lukusta"
871
872
873
 button_unlock: "Ava lukust"
 button_download: "Lae alla"
 button_list: "Listi"
874
 button_view: "Vaata"
875
876
 button_move: "Tõsta"
 button_move_and_follow: "Tõsta ja järgne"
877
 button_back: "Tagasi"
878
 button_cancel: "Katkesta"
879
880
 button_activate: "Aktiveeri"
 button_sort: "Sorteeri"
881
882
883
884
 button_log_time: "Ajakulu"
 button_rollback: "Rulli tagasi sellesse versiooni"
 button_watch: "Jälgi"
 button_unwatch: "Ära jälgi"
885
886
 button_reply: "Vasta"
 button_archive: "Arhiveeri"
887
888
 button_unarchive: "Arhiivist tagasi"
 button_reset: "Nulli"
889
 button_rename: "Nimeta ümber"
890
 button_change_password: "Vaheta parool"
891
892
893
 button_copy: "Kopeeri"
 button_copy_and_follow: "Kopeeri ja järgne"
 button_annotate: "Annoteeri"
894
 button_update: "Muuda"
895
 button_configure: "Konfigureeri"
896
897
 button_quote: "Tsiteeri"
 button_duplicate: "Duplitseeri"
898
 button_show: "Näita"
899
900
901
 button_edit_section: "Muuda seda sektsiooni"
 button_export: "Ekspordi"
 button_delete_my_account: "Kustuta oma konto"
902
903
904

 status_active: "aktiivne"
 status_registered: "registreeritud"
905
 status_locked: "lukus"
906
907

 version_status_open: "avatud"
908
 version_status_locked: "lukus"
909
910
911
912
 version_status_closed: "suletud"

 field_active: "Aktiivne"

913
 text_select_mail_notifications: "Tegevused, millest e-kirjaga teavitatakse"
914
915
916
917
918
919
920
 text_regexp_info: "nt. ^[A-Z0-9]+$"
 text_min_max_length_info: "0 tähendab, et piiranguid ei ole"
 text_project_destroy_confirmation: "Oled Sa kindel oma soovis see projekt täielikult kustutada?"
 text_subprojects_destroy_warning: "Alamprojekt(id) - %{value} - kustutatakse samuti."
 text_workflow_edit: "Töövoo muutmiseks vali roll ja valdkond"
 text_are_you_sure: "Oled Sa kindel?"
 text_journal_changed: "%{label} muudetud %{old} -> %{new}"
921
 text_journal_changed_no_detail: "%{label} uuendatud"
922
 text_journal_set_to: "%{label} uus väärtus on %{value}"
923
924
 text_journal_deleted: "%{label} kustutatud (%{old})"
 text_journal_added: "%{label} %{value} lisatud"
925
926
 text_tip_issue_begin_day: "teema avamise päev"
 text_tip_issue_end_day: "teema sulgemise päev"
927
 text_tip_issue_begin_end_day: "teema avati ja suleti samal päeval"
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
 text_project_identifier_info: "Lubatud on ainult väikesed tähed (a-z), numbrid ja kriipsud.<br />Peale salvestamist ei saa tunnust enam muuta."
 text_caracters_maximum: "%{count} märki kõige rohkem."
 text_caracters_minimum: "Peab olema vähemalt %{count} märki pikk."
 text_length_between: "Pikkus %{min} kuni %{max} märki."
 text_tracker_no_workflow: "Selle valdkonna jaoks ei ole ühtegi töövoogu kirjeldatud"
 text_unallowed_characters: "Lubamatud märgid"
 text_comma_separated: "Lubatud erinevad väärtused (komaga eraldatult)."
 text_line_separated: "Lubatud erinevad väärtused (igaüks eraldi real)."
 text_issues_ref_in_commit_messages: "Teemadele ja parandustele viitamine sissekannete märkustes"
 text_issue_added: "%{author} lisas uue teema %{id}."
 text_issue_updated: "%{author} uuendas teemat %{id}."
 text_wiki_destroy_confirmation: "Oled Sa kindel oma soovis kustutada see Viki koos kogu sisuga?"
 text_issue_category_destroy_question: "Kustutatavat kategooriat kasutab %{count} teema(t). Mis Sa soovid nendega ette võtta?"
 text_issue_category_destroy_assignments: "Jäta teemadel kategooria määramata"
 text_issue_category_reassign_to: "Määra teemad teise kategooriasse"
 text_user_mail_option: "Valimata projektidest saad teavitusi ainult jälgitavate või Sinuga seotud asjade kohta (nt. Sinu loodud või teha teemad)."
 text_no_configuration_data: "Rollid, valdkonnad, olekud ja töövood ei ole veel seadistatud.\nVäga soovitav on laadida vaikeasetused. Peale laadimist saad neid ise muuta."
 text_load_default_configuration: "Lae vaikeasetused"
 text_status_changed_by_changeset: "Kehtestatakse muudatuses %{value}."
 text_time_logged_by_changeset: "Kehtestatakse muudatuses %{value}."
 text_issues_destroy_confirmation: "Oled Sa kindel oma soovis valitud teema(d) kustutada?"
 text_issues_destroy_descendants_confirmation: "See kustutab samuti %{count} alamteemat."
 text_time_entries_destroy_confirmation: "Oled Sa kindel oma soovis valitud ajakulu kanne/kanded kustutada?"
 text_select_project_modules: "Projektis kasutatavad moodulid"
 text_default_administrator_account_changed: "Algne administraatori konto on muudetud"
 text_file_repository_writable: "Manuste kataloog on kirjutatav"
 text_plugin_assets_writable: "Lisamoodulite abifailide kataloog on kirjutatav"
955
 text_rmagick_available: "RMagick on kasutatav (ei ole kohustuslik)"
956
957
958
959
 text_destroy_time_entries_question: "Kustutatavatele teemadele oli kirja pandud %{hours} tundi. Mis Sa soovid ette võtta?"
 text_destroy_time_entries: "Kustuta need tunnid"
 text_assign_time_entries_to_project: "Vii tunnid üle teise projekti"
 text_reassign_time_entries: "Määra tunnid sellele teemale:"
960
 text_user_wrote: "%{value} kirjutas:"
961
962
963
964
965
 text_enumeration_destroy_question: "Selle väärtusega on seotud %{count} objekt(i)."
 text_enumeration_category_reassign_to: "Seo nad teise väärtuse külge:"
 text_email_delivery_not_configured: "E-kirjade saatmine ei ole seadistatud ja teavitusi ei saadeta.\nKonfigureeri oma SMTP server failis config/configuration.yml ja taaskäivita Redmine."
 text_repository_usernames_mapping: "Seosta Redmine kasutaja hoidlasse sissekannete tegijaga.\nSama nime või e-postiga kasutajad seostatakse automaatselt."
 text_diff_truncated: "... Osa erinevusi jäi välja, sest neid on näitamiseks liiga palju."
966
 text_custom_field_possible_values_info: "Üks rida iga väärtuse jaoks"
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
 text_wiki_page_destroy_question: "Sel lehel on %{descendants} järglasleht(e) ja järeltulija(t). Mis Sa soovid ette võtta?"
 text_wiki_page_nullify_children: "Muuda järglaslehed uuteks juurlehtedeks"
 text_wiki_page_destroy_children: "Kustuta järglaslehed ja kõik nende järglased"
 text_wiki_page_reassign_children: "Määra järglaslehed teise lehe külge"
 text_own_membership_delete_confirmation: "Sa võtad endalt ära osa või kõik õigused ega saa edaspidi seda projekti võib-olla enam muuta.\nOled Sa jätkamises kindel?"
 text_zoom_in: "Vaata lähemalt"
 text_zoom_out: "Vaata kaugemalt"
 text_warn_on_leaving_unsaved: "Sel lehel on salvestamata teksti, mis läheb kaduma, kui siit lehelt lahkud."
 text_scm_path_encoding_note: "Vaikimisi UTF-8"
 text_git_repository_note: "Hoidla peab olema paljas (bare) ja kohalik (nt. /gitrepo, c:\\gitrepo)"
 text_mercurial_repository_note: "Hoidla peab olema kohalik (nt. /hgrepo, c:\\hgrepo)"
 text_scm_command: "Hoidla poole pöördumise käsk"
979
 text_scm_command_version: "Versioon"
980
981
982
983
984
985
 text_scm_config: "Hoidlate poole pöördumist saab konfigureerida failis config/configuration.yml. Peale selle muutmist taaskäivita Redmine."
 text_scm_command_not_available: "Hoidla poole pöördumine ebaõnnestus. Palun kontrolli seadistusi."
 text_issue_conflict_resolution_overwrite: "Kehtesta oma muudatused (kõik märkused jäävad, ent muu võidakse üle kirjutada)"
 text_issue_conflict_resolution_add_notes: "Lisa oma märkused, aga loobu teistest muudatustest"
 text_issue_conflict_resolution_cancel: "Loobu kõigist muudatustest ja lae %{link} uuesti"
 text_account_destroy_confirmation: "Oled Sa kindel?\nSu konto kustutatakse jäädavalt ja seda pole võimalik taastada."
986
987
988

 default_role_manager: "Haldaja"
 default_role_developer: "Arendaja"
989
990
991
992
993
994
 default_role_reporter: "Edastaja"
 default_tracker_bug: "Veaparandus"
 default_tracker_feature: "Täiendus"
 default_tracker_support: "Klienditugi"
 default_issue_status_new: "Avatud"
 default_issue_status_in_progress: "Töös"
995
996
997
 default_issue_status_resolved: "Lahendatud"
 default_issue_status_feedback: "Tagasiside"
 default_issue_status_closed: "Suletud"
998
999
 default_issue_status_rejected: "Tagasi lükatud"
 default_doc_category_user: "Juhend lõppkasutajale"
1000
 default_doc_category_tech: "Tehniline dokumentatsioon"
1001
 default_priority_low: "Aega on"
1002
 default_priority_normal: "Tavaline"
1003
1004
1005
1006
1007
 default_priority_high: "Pakiline"
 default_priority_urgent: "Täna vaja"
 default_priority_immediate: "Kohe vaja"
 default_activity_design: "Kavandamine"
 default_activity_development: "Arendamine"
1008

1009
 enumeration_issue_priorities: "Teemade prioriteedid"
1010
 enumeration_doc_categories: "Dokumentide kategooriad"
1011
1012
 enumeration_activities: "Tegevused (ajakulu)"
 enumeration_system_activity: "Süsteemi aktiivsus"
1013
 description_filter: "Filter"
1014
 description_search: "Otsinguväli"
tmaruyama's avatar