da.yml 53.7 KB
Newer Older
1 2
# Danish translation file for standard Ruby on Rails internationalization
# by Lars Hoeg (http://www.lenio.dk/)
winterheart's avatar
winterheart committed
3
# updated and upgraded to 0.9 by Morten Krogh Andersen (http://www.krogh.net)
4 5

da:
6
 direction: ltr
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 date:
  formats:
   default: "%d.%m.%Y"
   short: "%e. %b %Y"
   long: "%e. %B %Y"

  day_names: [søndag, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag]
  abbr_day_names: [, ma, ti, 'on', to, fr, ]
  month_names: [~, januar, februar, marts, april, maj, juni, juli, august, september, oktober, november, december]
  abbr_month_names: [~, jan, feb, mar, apr, maj, jun, jul, aug, sep, okt, nov, dec]
17 18 19 20
  order:
   - :day
   - :month
   - :year
21 22 23 24

 time:
  formats:
   default: "%e. %B %Y, %H:%M"
25
   time: "%H:%M"
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
   short: "%e. %b %Y, %H:%M"
   long: "%A, %e. %B %Y, %H:%M"
  am: ""
  pm: ""

 support:
  array:
   sentence_connector: "og"
   skip_last_comma: true

 datetime:
  distance_in_words:
   half_a_minute: "et halvt minut"
   less_than_x_seconds:
    one: "mindre end et sekund"
41
    other: "mindre end %{count} sekunder"
42 43
   x_seconds:
    one: "et sekund"
44
    other: "%{count} sekunder"
45 46
   less_than_x_minutes:
    one: "mindre end et minut"
47
    other: "mindre end %{count} minutter"
48 49
   x_minutes:
    one: "et minut"
50
    other: "%{count} minutter"
51 52
   about_x_hours:
    one: "cirka en time"
53
    other: "cirka %{count} timer"
54
   x_hours:
55 56
    one:  "1 time"
    other: "%{count} timer"
57 58
   x_days:
    one: "en dag"
59
    other: "%{count} dage"
60 61
   about_x_months:
    one: "cirka en måned"
62
    other: "cirka %{count} måneder"
63 64
   x_months:
    one: "en måned"
65
    other: "%{count} måneder"
66 67
   about_x_years:
    one: "cirka et år"
68
    other: "cirka %{count} år"
69 70
   over_x_years:
    one: "mere end et år"
71
    other: "mere end %{count} år"
jplang's avatar
jplang committed
72
   almost_x_years:
73
    one:  "næsten 1 år"
74
    other: "næsten %{count} år"
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94

 number:
  format:
   separator: ","
   delimiter: "."
   precision: 3
  currency:
   format:
    format: "%u %n"
    unit: "DKK"
    separator: ","
    delimiter: "."
    precision: 2
  precision:
   format:
    # separator:
    delimiter: ""
    # precision:
  human:
   format:
95
    # separator:
96
    delimiter: ""
97
    precision: 3
edavis10's avatar
edavis10 committed
98 99 100 101 102 103 104 105 106 107
   storage_units:
    format: "%n %u"
    units:
     byte:
      one: "Byte"
      other: "Bytes"
     kb: "KB"
     mb: "MB"
     gb: "GB"
     tb: "TB"
108 109 110 111 112 113 114 115
  percentage:
   format:
    # separator:
    delimiter: ""
    # precision:

 activerecord:
  errors:
jplang's avatar
jplang committed
116 117 118 119
   template:
    header:
     one:  "1 error prohibited this %{model} from being saved"
     other: "%{count} errors prohibited this %{model} from being saved"
120 121 122 123 124 125 126 127
   messages:
    inclusion: "er ikke i listen"
    exclusion: "er reserveret"
    invalid: "er ikke gyldig"
    confirmation: "stemmer ikke overens"
    accepted: "skal accepteres"
    empty: " ikke udelades"
    blank: "skal udfyldes"
128 129 130
    too_long: "er for lang (højst %{count} tegn)"
    too_short: "er for kort (mindst %{count} tegn)"
    wrong_length: "har forkert længde (skulle være %{count} tegn)"
winterheart's avatar
winterheart committed
131
    taken: "er allerede anvendt"
132
    not_a_number: "er ikke et tal"
133 134 135 136 137
    greater_than: "skal være større end %{count}"
    greater_than_or_equal_to: "skal være større end eller lig med %{count}"
    equal_to: "skal være lig med %{count}"
    less_than: "skal være mindre end %{count}"
    less_than_or_equal_to: "skal være mindre end eller lig med %{count}"
138 139 140
    odd: "skal være ulige"
    even: "skal være lige"
    greater_than_start_date: "skal være senere end startdatoen"
winterheart's avatar
winterheart committed
141
    not_same_project: "hører ikke til samme projekt"
142
    circular_dependency: "Denne relation vil skabe et afhængighedsforhold"
143
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "En sag kan ikke relateres til en af dens underopgaver"
144
    earlier_than_minimum_start_date: "cannot be earlier than %{date} because of preceding issues"
145
    not_a_regexp: "is not a valid regular expression"
146
    open_issue_with_closed_parent: "An open issue cannot be attached to a closed parent task"
147 148 149

   template:
    header:
150 151
     one:  "En fejl forhindrede %{model} i at blive gemt"
     other: "%{count} fejl forhindrede denne %{model} i at blive gemt"
152
    body: "Der var problemer med følgende felter:"
153

154
 actionview_instancetag_blank_option: Vælg venligst
155

156 157 158 159 160 161 162
 general_text_No: 'Nej'
 general_text_Yes: 'Ja'
 general_text_no: 'nej'
 general_text_yes: 'ja'
 general_lang_name: 'Danish (Dansk)'
 general_csv_separator: ','
 general_csv_encoding: ISO-8859-1
163
 general_pdf_fontname: freesans
164
 general_pdf_monospaced_fontname: freemono
165
 general_first_day_of_week: '1'
166

167
 notice_account_updated: Kontoen er opdateret.
168
 notice_account_invalid_credentials: Ugyldig bruger og/eller kodeord
169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179
 notice_account_password_updated: Kodeordet er opdateret.
 notice_account_wrong_password: Forkert kodeord
 notice_account_register_done: Kontoen er oprettet. For at aktivere kontoen skal du klikke på linket i den tilsendte email.
 notice_account_unknown_email: Ukendt bruger.
 notice_can_t_change_password: Denne konto benytter en ekstern sikkerhedsgodkendelse. Det er ikke muligt at skifte kodeord.
 notice_account_lost_email_sent: En email med instruktioner til at vælge et nyt kodeord er afsendt til dig.
 notice_account_activated: Din konto er aktiveret. Du kan nu logge ind.
 notice_successful_create: Succesfuld oprettelse.
 notice_successful_update: Succesfuld opdatering.
 notice_successful_delete: Succesfuld sletning.
 notice_successful_connection: Succesfuld forbindelse.
winterheart's avatar
winterheart committed
180
 notice_file_not_found: Siden du forsøger at tilgå eksisterer ikke eller er blevet fjernet.
181 182
 notice_locking_conflict: Data er opdateret af en anden bruger.
 notice_not_authorized: Du har ikke adgang til denne side.
183 184
 notice_email_sent: "En email er sendt til %{value}"
 notice_email_error: "En fejl opstod under afsendelse af email (%{value})"
185
 notice_feeds_access_key_reseted: Din adgangsnøgle til Atom er nulstillet.
186
 notice_failed_to_save_issues: "Det mislykkedes at gemme %{count} sage(r) %{total} valgt: %{ids}."
187 188 189
 notice_no_issue_selected: "Ingen sag er valgt! Vælg venligst hvilke emner du vil rette."
 notice_account_pending: "Din konto er oprettet, og afventer administrators godkendelse."
 notice_default_data_loaded: Standardopsætningen er indlæst.
190

191
 error_can_t_load_default_data: "Standardopsætning kunne ikke indlæses: %{value}"
winterheart's avatar
winterheart committed
192
 error_scm_not_found: "Adgang nægtet og/eller revision blev ikke fundet i det valgte repository."
193
 error_scm_command_failed: "En fejl opstod under forbindelsen til det valgte repository: %{value}"
194

195
 mail_subject_lost_password: "Dit %{value} kodeord"
196
 mail_body_lost_password: 'Klik dette link for at ændre dit kodeord:'
197
 mail_subject_register: "%{value} kontoaktivering"
winterheart's avatar
winterheart committed
198
 mail_body_register: 'Klik dette link for at aktivere din konto:'
199
 mail_body_account_information_external: "Du kan bruge din %{value} konto til at logge ind."
200
 mail_body_account_information: Din kontoinformation
201 202
 mail_subject_account_activation_request: "%{value} kontoaktivering"
 mail_body_account_activation_request: "En ny bruger (%{value}) er registreret. Godkend venligst kontoen:"
203 204


205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237
 field_name: Navn
 field_description: Beskrivelse
 field_summary: Sammenfatning
 field_is_required: Skal udfyldes
 field_firstname: Fornavn
 field_lastname: Efternavn
 field_mail: Email
 field_filename: Fil
 field_filesize: Størrelse
 field_downloads: Downloads
 field_author: Forfatter
 field_created_on: Oprettet
 field_updated_on: Opdateret
 field_field_format: Format
 field_is_for_all: For alle projekter
 field_possible_values: Mulige værdier
 field_regexp: Regulære udtryk
 field_min_length: Mindste længde
 field_max_length: Største længde
 field_value: Værdi
 field_category: Kategori
 field_title: Titel
 field_project: Projekt
 field_issue: Sag
 field_status: Status
 field_notes: Noter
 field_is_closed: Sagen er lukket
 field_is_default: Standardværdi
 field_tracker: Type
 field_subject: Emne
 field_due_date: Deadline
 field_assigned_to: Tildelt til
 field_priority: Prioritet
238
 field_fixed_version: Udgave
239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264
 field_user: Bruger
 field_role: Rolle
 field_homepage: Hjemmeside
 field_is_public: Offentlig
 field_parent: Underprojekt af
 field_is_in_roadmap: Sager vist i roadmap
 field_login: Login
 field_mail_notification: Email-påmindelser
 field_admin: Administrator
 field_last_login_on: Sidste forbindelse
 field_language: Sprog
 field_effective_date: Dato
 field_password: Kodeord
 field_new_password: Nyt kodeord
 field_password_confirmation: Bekræft
 field_version: Version
 field_type: Type
 field_host: Vært
 field_port: Port
 field_account: Kode
 field_base_dn: Base DN
 field_attr_login: Login attribut
 field_attr_firstname: Fornavn attribut
 field_attr_lastname: Efternavn attribut
 field_attr_mail: Email attribut
 field_onthefly: løbende brugeroprettelse
265 266
 field_start_date: Start dato
 field_done_ratio: "% færdig"
267 268 269 270 271 272 273 274 275
 field_auth_source: Sikkerhedsmetode
 field_hide_mail: Skjul min email
 field_comments: Kommentar
 field_url: URL
 field_start_page: Startside
 field_subproject: Underprojekt
 field_hours: Timer
 field_activity: Aktivitet
 field_spent_on: Dato
winterheart's avatar
winterheart committed
276
 field_identifier: Identifikator
277
 field_is_filter: Brugt som et filter
278
 field_issue_to: Beslægtede sag
279 280 281 282 283 284 285 286
 field_delay: Udsættelse
 field_assignable: Sager kan tildeles denne rolle
 field_redirect_existing_links: Videresend eksisterende links
 field_estimated_hours: Anslået tid
 field_column_names: Kolonner
 field_time_zone: Tidszone
 field_searchable: Søgbar
 field_default_value: Standardværdi
287

288 289 290 291 292 293 294 295 296 297
 setting_app_title: Applikationstitel
 setting_app_subtitle: Applikationsundertekst
 setting_welcome_text: Velkomsttekst
 setting_default_language: Standardsporg
 setting_login_required: Sikkerhed påkrævet
 setting_self_registration: Brugeroprettelse
 setting_attachment_max_size: Vedhæftede filers max størrelse
 setting_issues_export_limit: Sagseksporteringsbegrænsning
 setting_mail_from: Afsender-email
 setting_bcc_recipients: Skjult modtager (bcc)
jplang's avatar
jplang committed
298
 setting_host_name: Værtsnavn
299
 setting_text_formatting: Tekstformatering
winterheart's avatar
winterheart committed
300
 setting_wiki_compression: Komprimering af wiki-historik
301
 setting_feeds_limit: Feed indholdsbegrænsning
winterheart's avatar
winterheart committed
302
 setting_autofetch_changesets: Hent automatisk commits
303 304 305
 setting_sys_api_enabled: Aktiver webservice for automatisk administration af repository
 setting_commit_ref_keywords: Referencenøgleord
 setting_commit_fix_keywords: Afslutningsnøgleord
jplang's avatar
jplang committed
306
 setting_autologin: Automatisk login
307 308 309 310 311 312 313
 setting_date_format: Datoformat
 setting_time_format: Tidsformat
 setting_cross_project_issue_relations: Tillad sagsrelationer på tværs af projekter
 setting_issue_list_default_columns: Standardkolonner på sagslisten
 setting_emails_footer: Email-fodnote
 setting_protocol: Protokol
 setting_user_format: Brugervisningsformat
314

315 316 317 318 319 320 321
 project_module_issue_tracking: Sagssøgning
 project_module_time_tracking: Tidsstyring
 project_module_news: Nyheder
 project_module_documents: Dokumenter
 project_module_files: Filer
 project_module_wiki: Wiki
 project_module_repository: Repository
winterheart's avatar
winterheart committed
322
 project_module_boards: Fora
323

324 325 326 327 328 329 330
 label_user: Bruger
 label_user_plural: Brugere
 label_user_new: Ny bruger
 label_project: Projekt
 label_project_new: Nyt projekt
 label_project_plural: Projekter
 label_x_projects:
331 332
  zero: Ingen projekter
  one:  1 projekt
333
  other: "%{count} projekter"
334 335 336 337 338 339
 label_project_all: Alle projekter
 label_project_latest: Seneste projekter
 label_issue: Sag
 label_issue_new: Opret sag
 label_issue_plural: Sager
 label_issue_view_all: Vis alle sager
340
 label_issues_by: "Sager fra %{value}"
341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358
 label_issue_added: Sagen er oprettet
 label_issue_updated: Sagen er opdateret
 label_document: Dokument
 label_document_new: Nyt dokument
 label_document_plural: Dokumenter
 label_document_added: Dokument tilføjet
 label_role: Rolle
 label_role_plural: Roller
 label_role_new: Ny rolle
 label_role_and_permissions: Roller og rettigheder
 label_member: Medlem
 label_member_new: Nyt medlem
 label_member_plural: Medlemmer
 label_tracker: Type
 label_tracker_plural: Typer
 label_tracker_new: Ny type
 label_workflow: Arbejdsgang
 label_issue_status: Sagsstatus
359
 label_issue_status_plural: Sagsstatusser
360 361 362 363 364
 label_issue_status_new: Ny status
 label_issue_category: Sagskategori
 label_issue_category_plural: Sagskategorier
 label_issue_category_new: Ny kategori
 label_custom_field: Brugerdefineret felt
jplang's avatar
jplang committed
365
 label_custom_field_plural: Brugerdefinerede felter
366 367 368 369 370 371
 label_custom_field_new: Nyt brugerdefineret felt
 label_enumerations: Værdier
 label_enumeration_new: Ny værdi
 label_information: Information
 label_information_plural: Information
 label_please_login: Login
winterheart's avatar
winterheart committed
372
 label_register: Registrér
373 374 375 376 377 378 379 380 381 382
 label_password_lost: Glemt kodeord
 label_home: Forside
 label_my_page: Min side
 label_my_account: Min konto
 label_my_projects: Mine projekter
 label_administration: Administration
 label_login: Log ind
 label_logout: Log ud
 label_help: Hjælp
 label_reported_issues: Rapporterede sager
383 384
 label_assigned_to_me_issues: Sager tildelt til mig
 label_last_login: Sidste logintidspunkt
winterheart's avatar
winterheart committed
385
 label_registered_on: Registreret den
386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
 label_activity: Aktivitet
 label_new: Ny
 label_logged_as: Registreret som
 label_environment: Miljø
 label_authentication: Sikkerhed
 label_auth_source: Sikkerhedsmetode
 label_auth_source_new: Ny sikkerhedsmetode
 label_auth_source_plural: Sikkerhedsmetoder
 label_subproject_plural: Underprojekter
 label_min_max_length: Min - Max længde
 label_list: Liste
 label_date: Dato
 label_integer: Heltal
 label_float: Kommatal
 label_boolean: Sand/falsk
 label_string: Tekst
 label_text: Lang tekst
 label_attribute: Attribut
 label_attribute_plural: Attributter
 label_no_data: Ingen data at vise
 label_change_status: Ændringsstatus
 label_history: Historik
 label_attachment: Fil
 label_attachment_new: Ny fil
 label_attachment_delete: Slet fil
 label_attachment_plural: Filer
 label_file_added: Fil tilføjet
 label_report: Rapport
 label_report_plural: Rapporter
 label_news: Nyheder
 label_news_new: Tilføj nyheder
 label_news_plural: Nyheder
 label_news_latest: Seneste nyheder
 label_news_view_all: Vis alle nyheder
 label_news_added: Nyhed tilføjet
 label_settings: Indstillinger
 label_overview: Oversigt
jplang's avatar
jplang committed
423 424 425
 label_version: Udgave
 label_version_new: Ny udgave
 label_version_plural: Udgaver
winterheart's avatar
winterheart committed
426
 label_confirmation: Bekræftelser
427 428 429 430 431 432 433 434
 label_export_to: Eksporter til
 label_read: Læs...
 label_public_projects: Offentlige projekter
 label_open_issues: åben
 label_open_issues_plural: åbne
 label_closed_issues: lukket
 label_closed_issues_plural: lukkede
 label_x_open_issues_abbr:
winterheart's avatar
winterheart committed
435 436
  zero: 0 åbne
  one:  1 åben
437
  other: "%{count} åbne"
438
 label_x_closed_issues_abbr:
winterheart's avatar
winterheart committed
439 440
  zero: 0 lukkede
  one:  1 lukket
441
  other: "%{count} lukkede"
442 443 444 445 446 447 448 449
 label_total: Total
 label_permissions: Rettigheder
 label_current_status: Nuværende status
 label_new_statuses_allowed: Ny status tilladt
 label_all: alle
 label_none: intet
 label_nobody: ingen
 label_next: Næste
winterheart's avatar
winterheart committed
450
 label_previous: Forrige
451 452
 label_used_by: Brugt af
 label_details: Detaljer
winterheart's avatar
winterheart committed
453
 label_add_note: Tilføj note
454 455 456 457
 label_calendar: Kalender
 label_months_from: måneder frem
 label_gantt: Gantt
 label_internal: Intern
458
 label_last_changes: "sidste %{count} ændringer"
459 460 461 462 463
 label_change_view_all: Vis alle ændringer
 label_personalize_page: Tilret denne side
 label_comment: Kommentar
 label_comment_plural: Kommentarer
 label_x_comments:
winterheart's avatar
winterheart committed
464 465
  zero: ingen kommentarer
  one: 1 kommentar
466
  other: "%{count} kommentarer"
467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484
 label_comment_add: Tilføj en kommentar
 label_comment_added: Kommentaren er tilføjet
 label_comment_delete: Slet kommentar
 label_query: Brugerdefineret forespørgsel
 label_query_plural: Brugerdefinerede forespørgsler
 label_query_new: Ny forespørgsel
 label_filter_add: Tilføj filter
 label_filter_plural: Filtre
 label_equals: er
 label_not_equals: er ikke
 label_in_less_than: er mindre end
 label_in_more_than: er større end
 label_in: indeholdt i
 label_today: i dag
 label_all_time: altid
 label_yesterday: i går
 label_this_week: denne uge
 label_last_week: sidste uge
485
 label_last_n_days: "sidste %{count} dage"
486 487 488 489 490 491
 label_this_month: denne måned
 label_last_month: sidste måned
 label_this_year: dette år
 label_date_range: Dato interval
 label_less_than_ago: mindre end dage siden
 label_more_than_ago: mere end dage siden
492
 label_ago: dage siden
493 494 495 496 497 498 499 500
 label_contains: indeholder
 label_not_contains: ikke indeholder
 label_day_plural: dage
 label_repository: Repository
 label_repository_plural: Repositories
 label_browse: Gennemse
 label_revision: Revision
 label_revision_plural: Revisioner
501
 label_associated_revisions: Tilknyttede revisioner
502 503 504 505 506 507
 label_added: tilføjet
 label_modified: ændret
 label_deleted: slettet
 label_latest_revision: Seneste revision
 label_latest_revision_plural: Seneste revisioner
 label_view_revisions: Se revisioner
jplang's avatar
jplang committed
508
 label_max_size: Maksimal størrelse
509 510 511 512 513 514
 label_sort_highest: Flyt til toppen
 label_sort_higher: Flyt op
 label_sort_lower: Flyt ned
 label_sort_lowest: Flyt til bunden
 label_roadmap: Roadmap
 label_roadmap_due_in: Deadline
515
 label_roadmap_overdue: "%{value} forsinket"
winterheart's avatar
winterheart committed
516
 label_roadmap_no_issues: Ingen sager i denne version
517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529
 label_search: Søg
 label_result_plural: Resultater
 label_all_words: Alle ord
 label_wiki: Wiki
 label_wiki_edit: Wiki ændring
 label_wiki_edit_plural: Wiki ændringer
 label_wiki_page: Wiki side
 label_wiki_page_plural: Wiki sider
 label_index_by_title: Indhold efter titel
 label_index_by_date: Indhold efter dato
 label_current_version: Nuværende version
 label_preview: Forhåndsvisning
 label_feed_plural: Feeds
winterheart's avatar
winterheart committed
530
 label_changes_details: Detaljer for alle ændringer
531
 label_issue_tracking: Sagssøgning
winterheart's avatar
winterheart committed
532
 label_spent_time: Anvendt tid
533 534
 label_f_hour: "%{value} time"
 label_f_hour_plural: "%{value} timer"
535 536 537 538 539
 label_time_tracking: Tidsstyring
 label_change_plural: Ændringer
 label_statistics: Statistik
 label_commits_per_month: Commits pr. måned
 label_commits_per_author: Commits pr. bruger
winterheart's avatar
winterheart committed
540
 label_view_diff: Vis forskelle
541 542
 label_diff_inline: inline
 label_diff_side_by_side: side om side
winterheart's avatar
winterheart committed
543
 label_options: Formatering
544 545 546 547
 label_copy_workflow_from: Kopier arbejdsgang fra
 label_permissions_report: Godkendelsesrapport
 label_watched_issues: Overvågede sager
 label_related_issues: Relaterede sager
548
 label_applied_status: Anvendte statusser
549 550 551 552
 label_loading: Indlæser...
 label_relation_new: Ny relation
 label_relation_delete: Slet relation
 label_relates_to: relaterer til
winterheart's avatar
winterheart committed
553
 label_duplicates: duplikater
554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577
 label_blocks: blokerer
 label_blocked_by: blokeret af
 label_precedes: kommer før
 label_follows: følger
 label_stay_logged_in: Forbliv indlogget
 label_disabled: deaktiveret
 label_show_completed_versions: Vis færdige versioner
 label_me: mig
 label_board: Forum
 label_board_new: Nyt forum
 label_board_plural: Fora
 label_topic_plural: Emner
 label_message_plural: Beskeder
 label_message_last: Sidste besked
 label_message_new: Ny besked
 label_message_posted: Besked tilføjet
 label_reply_plural: Besvarer
 label_send_information: Send konto information til bruger
 label_year: År
 label_month: Måned
 label_week: Uge
 label_date_from: Fra
 label_date_to: Til
 label_language_based: Baseret på brugerens sprog
578
 label_sort_by: "Sortér efter %{value}"
579
 label_send_test_email: Send en test email
580
 label_feeds_access_key_created_on: "Atom adgangsnøgle dannet for %{value} siden"
581
 label_module_plural: Moduler
582 583
 label_added_time_by: "Tilføjet af %{author} for %{age} siden"
 label_updated_time: "Opdateret for %{value} siden"
584 585 586
 label_jump_to_a_project: Skift til projekt...
 label_file_plural: Filer
 label_changeset_plural: Ændringer
587
 label_default_columns: Standardkolonner
588
 label_no_change_option: (Ingen ændringer)
winterheart's avatar
winterheart committed
589
 label_bulk_edit_selected_issues: Masse-ret de valgte sager
590 591 592 593
 label_theme: Tema
 label_default: standard
 label_search_titles_only: Søg kun i titler
 label_user_mail_option_all: "For alle hændelser mine projekter"
winterheart's avatar
winterheart committed
594 595
 label_user_mail_option_selected: "For alle hændelser de valgte projekter..."
 label_user_mail_no_self_notified: "Jeg ønsker ikke besked om ændring foretaget af mig selv"
596 597 598
 label_registration_activation_by_email: kontoaktivering på email
 label_registration_manual_activation: manuel kontoaktivering
 label_registration_automatic_activation: automatisk kontoaktivering
599
 label_display_per_page: "Per side: %{value}"
600 601
 label_age: Alder
 label_change_properties: Ændre indstillinger
jplang's avatar
jplang committed
602
 label_general: Generelt
603 604 605 606
 label_scm: SCM
 label_plugins: Plugins
 label_ldap_authentication: LDAP-godkendelse
 label_downloads_abbr: D/L
607

608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627
 button_login: Login
 button_submit: Send
 button_save: Gem
 button_check_all: Vælg alt
 button_uncheck_all: Fravælg alt
 button_delete: Slet
 button_create: Opret
 button_test: Test
 button_edit: Ret
 button_add: Tilføj
 button_change: Ændre
 button_apply: Anvend
 button_clear: Nulstil
 button_lock: Lås
 button_unlock: Lås op
 button_download: Download
 button_list: List
 button_view: Vis
 button_move: Flyt
 button_back: Tilbage
winterheart's avatar
winterheart committed
628 629 630
 button_cancel: Annullér
 button_activate: Aktivér
 button_sort: Sortér
631 632 633 634 635
 button_log_time: Log tid
 button_rollback: Tilbagefør til denne version
 button_watch: Overvåg
 button_unwatch: Stop overvågning
 button_reply: Besvar
winterheart's avatar
winterheart committed
636
 button_archive: Arkivér
637 638 639 640
 button_unarchive: Fjern fra arkiv
 button_reset: Nulstil
 button_rename: Omdøb
 button_change_password: Skift kodeord
winterheart's avatar
winterheart committed
641 642 643 644
 button_copy: Kopiér
 button_annotate: Annotér
 button_update: Opdatér
 button_configure: Konfigurér
645

646 647 648
 status_active: aktiv
 status_registered: registreret
 status_locked: låst
649

650 651 652 653
 text_select_mail_notifications: Vælg handlinger der skal sendes email besked for.
 text_regexp_info: f.eks. ^[A-ZÆØÅ0-9]+$
 text_min_max_length_info: 0 betyder ingen begrænsninger
 text_project_destroy_confirmation: Er du sikker på at du vil slette dette projekt og alle relaterede data?
winterheart's avatar
winterheart committed
654
 text_workflow_edit: Vælg en rolle samt en type, for at redigere arbejdsgangen
655
 text_are_you_sure: Er du sikker?
656 657 658
 text_tip_issue_begin_day: opgaven begynder denne dag
 text_tip_issue_end_day: opaven slutter denne dag
 text_tip_issue_begin_end_day: opgaven begynder og slutter denne dag
659 660 661
 text_caracters_maximum: "max %{count} karakterer."
 text_caracters_minimum: "Skal være mindst %{count} karakterer lang."
 text_length_between: "Længde skal være mellem %{min} og %{max} karakterer."
662
 text_tracker_no_workflow: Ingen arbejdsgang defineret for denne type
winterheart's avatar
winterheart committed
663
 text_unallowed_characters: Ikke-tilladte karakterer
664 665
 text_comma_separated: Adskillige værdier tilladt (adskilt med komma).
 text_issues_ref_in_commit_messages: Referer og løser sager i commit-beskeder
666 667
 text_issue_added: "Sag %{id} er rapporteret af %{author}."
 text_issue_updated: "Sag %{id} er blevet opdateret af %{author}."
668
 text_wiki_destroy_confirmation: Er du sikker på at du vil slette denne wiki og dens indhold?
669
 text_issue_category_destroy_question: "Nogle sager (%{count}) er tildelt denne kategori. Hvad ønsker du at gøre?"
670 671
 text_issue_category_destroy_assignments: Slet tildelinger af kategori
 text_issue_category_reassign_to: Tildel sager til denne kategori
winterheart's avatar
winterheart committed
672
 text_user_mail_option: "For ikke-valgte projekter vil du kun modtage beskeder omhandlende ting du er involveret i eller overvåger (f.eks. sager du har indberettet eller ejer)."
673
 text_no_configuration_data: "Roller, typer, sagsstatusser og arbejdsgange er endnu ikke konfigureret.\nDet er anbefalet at indlæse standardopsætningen. Du vil kunne ændre denne når den er indlæst."
674
 text_load_default_configuration: Indlæs standardopsætningen
675
 text_status_changed_by_changeset: "Anvendt i ændring %{value}."
676 677
 text_issues_destroy_confirmation: 'Er du sikker du ønsker at slette den/de valgte sag(er)?'
 text_select_project_modules: 'Vælg moduler er skal være aktiveret for dette projekt:'
678
 text_default_administrator_account_changed: Standardadministratorkonto ændret
679 680
 text_file_repository_writable: Filarkiv er skrivbar
 text_rmagick_available: RMagick tilgængelig (valgfri)
681

682
 default_role_manager: Leder
683
 default_role_developer: Udvikler
684
 default_role_reporter: Rapportør
685 686
 default_tracker_bug: Fejl
 default_tracker_feature: Funktion
687 688
 default_tracker_support: Support
 default_issue_status_new: Ny
689
 default_issue_status_in_progress: Igangværende
690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702
 default_issue_status_resolved: Løst
 default_issue_status_feedback: Feedback
 default_issue_status_closed: Lukket
 default_issue_status_rejected: Afvist
 default_doc_category_user: Brugerdokumentation
 default_doc_category_tech: Teknisk dokumentation
 default_priority_low: Lav
 default_priority_normal: Normal
 default_priority_high: Høj
 default_priority_urgent: Akut
 default_priority_immediate: Omgående
 default_activity_design: Design
 default_activity_development: Udvikling
703

704 705 706
 enumeration_issue_priorities: Sagsprioriteter
 enumeration_doc_categories: Dokumentkategorier
 enumeration_activities: Aktiviteter (tidsstyring)
707

708 709 710
 label_add_another_file: Tilføj endnu en fil
 label_chronological_order: I kronologisk rækkefølge
 setting_activity_days_default: Antal dage der vises under projektaktivitet
711
 text_destroy_time_entries_question: "%{hours} timer er registreret denne sag som du er ved at slette. Hvad vil du gøre?"
712 713 714
 error_issue_not_found_in_project: 'Sagen blev ikke fundet eller tilhører ikke dette projekt'
 text_assign_time_entries_to_project: Tildel raporterede timer til projektet
 setting_display_subprojects_issues: Vis sager for underprojekter på hovedprojektet som standard
715
 label_optional_description: Valgfri beskrivelse
winterheart's avatar
winterheart committed
716
 text_destroy_time_entries: Slet registrerede timer
717
 field_comments_sorting: Vis kommentar
winterheart's avatar
winterheart committed
718
 text_reassign_time_entries: 'Tildel registrerede timer til denne sag igen'
719
 label_reverse_chronological_order: I omvendt kronologisk rækkefølge
720
 label_preferences: Præferencer
721 722
 label_overall_activity: Overordnet aktivitet
 setting_default_projects_public: Nye projekter er offentlige som standard
jplang's avatar
jplang committed
723
 error_scm_annotate: "Filen findes ikke, eller kunne ikke annoteres."
724
 text_subprojects_destroy_warning: "Dets underprojekter(er): %{value} vil også blive slettet."
winterheart's avatar
winterheart committed
725
 permission_edit_issues: Redigér sager
jplang's avatar
jplang committed
726
 setting_diff_max_lines_displayed: Højeste antal forskelle der vises
winterheart's avatar
winterheart committed
727 728 729 730 731 732 733 734 735
 permission_edit_own_issue_notes: Redigér egne noter
 setting_enabled_scm: Aktiveret SCM
 button_quote: Citér
 permission_view_files: Se filer
 permission_add_issues: Tilføj sager
 permission_edit_own_messages: Redigér egne beskeder
 permission_delete_own_messages: Slet egne beskeder
 permission_manage_public_queries: Administrér offentlig forespørgsler
 permission_log_time: Registrér anvendt tid
jplang's avatar
jplang committed
736
 label_renamed: omdøbt
winterheart's avatar
winterheart committed
737 738 739 740 741 742 743 744 745 746
 label_incoming_emails: Indkommende emails
 permission_view_changesets: Se ændringer
 permission_manage_versions: Administrér versioner
 permission_view_time_entries: Se anvendt tid
 label_generate_key: Generér en nøglefil
 permission_manage_categories: Administrér sagskategorier
 permission_manage_wiki: Administrér wiki
 setting_sequential_project_identifiers: Generér sekventielle projekt-identifikatorer
 setting_plain_text_mail: Emails som almindelig tekst (ingen HTML)
 field_parent_title: Siden over
747
 text_email_delivery_not_configured: "Email-afsendelse er ikke indstillet og notifikationer er defor slået fra.\nKonfigurér din SMTP server i config/configuration.yml og genstart applikationen for at aktivere email-afsendelse."
winterheart's avatar
winterheart committed
748 749
 permission_protect_wiki_pages: Beskyt wiki sider
 permission_add_issue_watchers: Tilføj overvågere
750
 warning_attachments_not_saved: "der var %{count} fil(er), som ikke kunne gemmes."
winterheart's avatar
winterheart committed
751
 permission_comment_news: Kommentér nyheder
752
 text_enumeration_category_reassign_to: 'Flyt dem til denne værdi:'
jplang's avatar
jplang committed
753 754
 permission_select_project_modules: Vælg projektmoduler
 permission_view_gantt: Se Gantt diagram
winterheart's avatar
winterheart committed
755 756 757
 permission_delete_messages: Slet beskeder
 permission_move_issues: Flyt sager
 permission_edit_wiki_pages: Redigér wiki sider
758
 label_user_activity: "%{value}'s aktivitet"
winterheart's avatar
winterheart committed
759 760 761 762 763 764
 permission_manage_issue_relations: Administrér sags-relationer
 label_issue_watchers: Overvågere
 permission_delete_wiki_pages: Slet wiki sider
 notice_unable_delete_version: Kan ikke slette versionen.
 permission_view_wiki_edits: Se wiki historik
 field_editable: Redigérbar
jplang's avatar
jplang committed
765
 label_duplicated_by: dubleret af
winterheart's avatar
winterheart committed
766 767 768
 permission_manage_boards: Administrér fora
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Slet filer vedhæftet wiki sider
 permission_view_messages: Se beskeder
769
 text_enumeration_destroy_question: "%{count} objekter er tildelt denne værdi."
winterheart's avatar
winterheart committed
770 771 772 773
 permission_manage_files: Administrér filer
 permission_add_messages: Opret beskeder
 permission_edit_issue_notes: Redigér noter
 permission_manage_news: Administrér nyheder
774
 text_plugin_assets_writable: Der er skriverettigheder til plugin assets folderen
winterheart's avatar
winterheart committed
775
 label_display: Vis
776
 label_and_its_subprojects: "%{value} og dets underprojekter"
winterheart's avatar
winterheart committed
777 778
 permission_view_calendar: Se kalender
 button_create_and_continue: Opret og fortsæt
779
 setting_gravatar_enabled: Anvend Gravatar brugerikoner
780
 label_updated_time_by: "Opdateret af %{author} for %{age} siden"
781
 text_diff_truncated: '... Listen over forskelle er blevet afkortet da den overstiger den maksimale størrelse der kan vises.'
782
 text_user_wrote: "%{value} skrev:"
winterheart's avatar
winterheart committed
783 784 785 786 787 788
 setting_mail_handler_api_enabled: Aktiver webservice for indkomne emails
 permission_delete_issues: Slet sager
 permission_view_documents: Se dokumenter
 permission_browse_repository: Gennemse repository
 permission_manage_repository: Administrér repository
 permission_manage_members: Administrér medlemmer
789
 mail_subject_reminder: "%{count} sag(er) har deadline i de kommende dage (%{days})"
winterheart's avatar
winterheart committed
790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805
 permission_add_issue_notes: Tilføj noter
 permission_edit_messages: Redigér beskeder
 permission_view_issue_watchers: Se liste over overvågere
 permission_commit_access: Commit adgang
 setting_mail_handler_api_key: API nøgle
 label_example: Eksempel
 permission_rename_wiki_pages: Omdøb wiki sider
 text_custom_field_possible_values_info: 'En linje for hver værdi'
 permission_view_wiki_pages: Se wiki
 permission_edit_project: Redigér projekt
 permission_save_queries: Gem forespørgsler
 label_copied: kopieret
 text_repository_usernames_mapping: "Vælg eller opdatér de Redmine brugere der svarer til de enkelte brugere fundet i repository loggen.\nBrugere med samme brugernavn eller email adresse i både Redmine og det valgte repository bliver automatisk koblet sammen."
 permission_edit_time_entries: Redigér tidsregistreringer
 general_csv_decimal_separator: ','
 permission_edit_own_time_entries: Redigér egne tidsregistreringer
jplang's avatar
jplang committed
806 807
 setting_repository_log_display_limit: Højeste antal revisioner vist i fil-log
 setting_file_max_size_displayed: Maksimale størrelse på tekstfiler vist inline
winterheart's avatar
winterheart committed
808 809
 field_watcher: Overvåger
 setting_openid: Tillad OpenID login og registrering
jplang's avatar
jplang committed
810
 field_identity_url: OpenID URL
winterheart's avatar
winterheart committed
811
 label_login_with_open_id_option: eller login med OpenID
jplang's avatar
jplang committed
812
 setting_per_page_options: Enheder per side muligheder
813
 mail_body_reminder: "%{count} sage(er) som er tildelt dig har deadline indenfor de næste %{days} dage:"
jplang's avatar
jplang committed
814 815 816 817
 field_content: Indhold
 label_descending: Aftagende
 label_sort: Sortér
 label_ascending: Tiltagende
818
 label_date_from_to: Fra %{start} til %{end}
819 820
 label_greater_or_equal: ">="
 label_less_or_equal: <=
821
 text_wiki_page_destroy_question: Denne side har %{descendants} underside(r) og afledte. Hvad vil du gøre?
jplang's avatar
jplang committed
822 823 824 825 826
 text_wiki_page_reassign_children: Flyt undersider til denne side
 text_wiki_page_nullify_children: Behold undersider som rod-sider
 text_wiki_page_destroy_children: Slet undersider ogalle deres afledte sider.
 setting_password_min_length: Mindste længde på kodeord
 field_group_by: Gruppér resultater efter
827
 mail_subject_wiki_content_updated: "'%{id}' wikisiden er blevet opdateret"
jplang's avatar
jplang committed
828
 label_wiki_content_added: Wiki side tilføjet
829 830
 mail_subject_wiki_content_added: "'%{id}' wikisiden er blevet tilføjet"
 mail_body_wiki_content_added: The '%{id}' wikiside er blevet tilføjet af %{author}.
jplang's avatar
jplang committed
831
 label_wiki_content_updated: Wikiside opdateret
832
 mail_body_wiki_content_updated: Wikisiden '%{id}' er blevet opdateret af %{author}.
jplang's avatar
jplang committed
833 834 835
 permission_add_project: Opret projekt
 setting_new_project_user_role_id: Denne rolle gives til en bruger, som ikke er administrator, og som opretter et projekt
 label_view_all_revisions: Se alle revisioner
836 837
 label_tag: Tag
 label_branch: Branch
jplang's avatar
jplang committed
838
 error_no_tracker_in_project: Der er ingen sagshåndtering for dette projekt. Kontrollér venligst projektindstillingerne.
839
 error_no_default_issue_status: Der er ikke defineret en standardstatus. Kontrollér venligst indstillingerne (gå til "Administration -> Sagsstatusser").
840 841 842
 text_journal_changed: "%{label} ændret fra %{old} til %{new}"
 text_journal_set_to: "%{label} sat til %{value}"
 text_journal_deleted: "%{label} slettet (%{old})"
jplang's avatar
jplang committed
843 844 845 846
 label_group_plural: Grupper
 label_group: Grupper
 label_group_new: Ny gruppe
 label_time_entry_plural: Anvendt tid
847
 text_journal_added: "%{label} %{value} tilføjet"
848 849 850 851 852 853
 field_active: Aktiv
 enumeration_system_activity: System Aktivitet
 permission_delete_issue_watchers: Slet overvågere
 version_status_closed: lukket
 version_status_locked: låst
 version_status_open: åben
854
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: En sag tildelt en lukket version kan ikke genåbnes
855 856 857 858 859
 label_user_anonymous: Anonym
 button_move_and_follow: Flyt og overvåg
 setting_default_projects_modules: Standard moduler, aktiveret for nye projekter
 setting_gravatar_default: Standard Gravatar billede
 field_sharing: Delning
860
 label_version_sharing_hierarchy: Med projekthierarki
861
 label_version_sharing_system: Med alle projekter
862 863
 label_version_sharing_descendants: Med underprojekter
 label_version_sharing_tree: Med projekttræ
864 865
 label_version_sharing_none: Ikke delt
 error_can_not_archive_project: Dette projekt kan ikke arkiveres
winterheart's avatar
winterheart committed
866 867
 button_duplicate: Duplikér
 button_copy_and_follow: Kopiér og overvåg
868 869
 label_copy_source: Kilde
 setting_issue_done_ratio: Beregn sagsløsning ratio
870
 setting_issue_done_ratio_issue_status: Benyt sagsstatus
871
 error_issue_done_ratios_not_updated: Sagsløsnings ratio, ikke opdateret.
872 873
 error_workflow_copy_target: Vælg venligst måltracker og rolle(r)
 setting_issue_done_ratio_issue_field: Benyt sagsfelt
874 875
 label_copy_same_as_target: Samme som mål
 label_copy_target: Mål
876 877 878
 notice_issue_done_ratios_updated: Sagsløsningsratio opdateret.
 error_workflow_copy_source: Vælg venligst en kildetracker eller rolle
 label_update_issue_done_ratios: Opdater sagsløsningsratio
879 880
 setting_start_of_week: Start kalendre på
 permission_view_issues: Vis sager
881
 label_display_used_statuses_only: Vis kun statusser der er benyttet af denne tracker
882
 label_revision_id: Revision %{value}
883
 label_api_access_key: API nøgle
884
 label_api_access_key_created_on: API nøgle genereret %{value} siden
885
 label_feeds_access_key: Atom nøgle
886 887 888
 notice_api_access_key_reseted: Din API nøgle er nulstillet.
 setting_rest_api_enabled: Aktiver REST web service
 label_missing_api_access_key: Mangler en API nøgle
889
 label_missing_feeds_access_key: Mangler en Atom nøgle
890 891
 button_show: Vis
 text_line_separated: Flere væredier tilladt (en linje for hver værdi).
winterheart's avatar
winterheart committed
892
 setting_mail_handler_body_delimiters: Trunkér emails efter en af disse linjer
893 894
 permission_add_subprojects: Lav underprojekter
 label_subproject_new: Nyt underprojekt
895
 text_own_membership_delete_confirmation: |-
896 897 898
  Du er ved at fjerne en eller flere af dine rettigheder, og kan muligvis ikke redigere projektet bagefter.
  Er du sikker på du ønsker at fortsætte?
 label_close_versions: Luk færdige versioner
winterheart's avatar
winterheart committed
899
 label_board_sticky: Klistret
900 901 902
 label_board_locked: Låst
 permission_export_wiki_pages: Eksporter wiki sider
 setting_cache_formatted_text: Cache formatteret tekst
903 904
 permission_manage_project_activities: Administrer projektaktiviteter
 error_unable_delete_issue_status: Det var ikke muligt at slette sagsstatus
905
 label_profile: Profil
906 907 908
 permission_manage_subtasks: Administrer underopgaver
 field_parent_issue: Hovedopgave
 label_subtask_plural: Underopgaver
909
 label_project_copy_notifications: Send email notifikationer, mens projektet kopieres
winterheart's avatar
winterheart committed
910
 error_can_not_delete_custom_field: Kan ikke slette brugerdefineret felt
911
 error_unable_to_connect: Kan ikke forbinde (%{value})
winterheart's avatar
winterheart committed
912 913
 error_can_not_remove_role: Denne rolle er i brug og kan ikke slettes.
 error_can_not_delete_tracker: Denne type indeholder sager og kan ikke slettes.
winterheart's avatar
winterheart committed
914
 field_principal: Principal
winterheart's avatar
winterheart committed
915
 label_my_page_block: blok
916
 notice_failed_to_save_members: "Fejl under lagring af medlem(mer): %{errors}."
winterheart's avatar
winterheart committed
917
 text_zoom_out: Zoom ud
918
 text_zoom_in: Zoom ind
winterheart's avatar
winterheart committed
919 920 921
 notice_unable_delete_time_entry: Kan ikke slette tidsregistrering.
 label_overall_spent_time: Overordnet forbrug af tid
 field_time_entries: Log tid
922
 project_module_gantt: Gantt
winterheart's avatar
winterheart committed
923
 project_module_calendar: Kalender
924
 button_edit_associated_wikipage: "Redigér tilknyttet Wiki side: %{page_title}"
winterheart's avatar
winterheart committed
925
 field_text: Tekstfelt
926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940
 setting_default_notification_option: Standardpåmindelsesmulighed
 label_user_mail_option_only_my_events: Kun for ting jeg overvåger eller er involveret i
 label_user_mail_option_none: Ingen hændelser
 field_member_of_group: Medlem af gruppe
 field_assigned_to_role: Medlem af rolle
 notice_not_authorized_archived_project: Projektet du prøver at tilgå, er blevet arkiveret.
 label_principal_search: "Søg efter bruger eller gruppe:"
 label_user_search: "Søg efter bruger:"
 field_visible: Synlig
 setting_commit_logtime_activity_id: Aktivitet for registreret tid
 text_time_logged_by_changeset: Anvendt i changeset %{value}.
 setting_commit_logtime_enabled: Aktiver tidsregistrering
 notice_gantt_chart_truncated: Kortet er blevet afkortet, fordi det overstiger det maksimale antal elementer, der kan vises (%{max})
 setting_gantt_items_limit: Maksimalt antal af elementer der kan vises på gantt kortet

jplang's avatar
jplang committed
941 942
 field_warn_on_leaving_unsaved: Warn me when leaving a page with unsaved text
 text_warn_on_leaving_unsaved: The current page contains unsaved text that will be lost if you leave this page.
943
 label_my_queries: My custom queries
jplang's avatar
jplang committed
944
 text_journal_changed_no_detail: "%{label} updated"
jplang's avatar
jplang committed
945
 label_news_comment_added: Comment added to a news
946 947
 button_expand_all: Expand all
 button_collapse_all: Collapse all
948 949
 label_additional_workflow_transitions_for_assignee: Additional transitions allowed when the user is the assignee
 label_additional_workflow_transitions_for_author: Additional transitions allowed when the user is the author