ca.yml 40.8 KB
Newer Older
winterheart's avatar
winterheart committed
1 2 3
# Redmine catalan translation: 
# by Joan Duran

4
ca:
winterheart's avatar
winterheart committed
5
 # Text direction: Left-to-Right (ltr) or Right-to-Left (rtl)
6
 direction: ltr
7 8 9 10 11
 date:
  formats:
   # Use the strftime parameters for formats.
   # When no format has been given, it uses default.
   # You can provide other formats here if you like!
12 13 14
   default: "%d-%m-%Y"
   short: "%e de %b"
   long: "%a, %e de %b de %Y"
15
   
16 17
  day_names: [Diumenge, Dilluns, Dimarts, Dimecres, Dijous, Divendres, Dissabte]
  abbr_day_names: [dg, dl, dt, dc, dj, dv, ds]
18 19
   
  # Don't forget the nil at the beginning; there's no such thing as a 0th month
20 21
  month_names: [~, Gener, Febrer, Març, Abril, Maig, Juny, Juliol, Agost, Setembre, Octubre, Novembre, Desembre]
  abbr_month_names: [~, Gen, Feb, Mar, Abr, Mai, Jun, Jul, Ago, Set, Oct, Nov, Des]
22 23 24 25 26
  # Used in date_select and datime_select.
  order: [ :year, :month, :day ]

 time:
  formats:
27
   default: "%d-%m-%Y %H:%M"
28
   time: "%H:%M"
29 30
   short: "%e de %b, %H:%M"
   long: "%a, %e de %b de %Y, %H:%M"
31 32 33 34 35
  am: "am"
  pm: "pm"
   
 datetime:
  distance_in_words:
36
   half_a_minute: "mig minut"
37
   less_than_x_seconds:
38
    one:  "menys d'un segon"
39
    other: "menys de %{count} segons"
40
   x_seconds:
41
    one:  "1 segons"
42
    other: "%{count} segons"
43
   less_than_x_minutes:
44
    one:  "menys d'un minut"
45
    other: "menys de %{count} minuts"
46
   x_minutes:
47
    one:  "1 minut"
48
    other: "%{count} minuts"
49
   about_x_hours:
50
    one:  "aproximadament 1 hora"
51
    other: "aproximadament %{count} hores"
52
   x_days:
53
    one:  "1 dia"
54
    other: "%{count} dies"
55
   about_x_months:
56
    one:  "aproximadament 1 mes"
57
    other: "aproximadament %{count} mesos"
58
   x_months:
59
    one:  "1 mes"
60
    other: "%{count} mesos"
61
   about_x_years:
62
    one:  "aproximadament 1 any"
63
    other: "aproximadament %{count} anys"
64
   over_x_years:
65
    one:  "més d'un any"
66
    other: "més de %{count} anys"
jplang's avatar
jplang committed
67 68
   almost_x_years:
    one:  "almost 1 year"
69
    other: "almost %{count} years"
edavis10's avatar
edavis10 committed
70 71

 number:
winterheart's avatar
winterheart committed
72
  # Default format for numbers
winterheart's avatar
winterheart committed
73 74 75 76
  format:
   separator: "."
   delimiter: ""
   precision: 3
edavis10's avatar
edavis10 committed
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
  human:
   format:
    delimiter: ""
    precision: 1
   storage_units:
    format: "%n %u"
    units:
     byte:
      one: "Byte"
      other: "Bytes"
     kb: "KB"
     mb: "MB"
     gb: "GB"
     tb: "TB"
winterheart's avatar
winterheart committed
91

92 93 94 95
    
# Used in array.to_sentence.
 support:
  array:
96
   sentence_connector: "i"
97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114
   skip_last_comma: false
   
 activerecord:
  errors:
   messages:
    inclusion: "no està inclòs a la llista"
    exclusion: "està reservat"
    invalid: "no és vàlid"
    confirmation: "la confirmació no coincideix"
    accepted: "s'ha d'acceptar"
    empty: "no pot estar buit"
    blank: "no pot estar en blanc"
    too_long: "és massa llarg"
    too_short: "és massa curt"
    wrong_length: "la longitud és incorrecta"
    taken: "ja s'està utilitzant"
    not_a_number: "no és un número"
    not_a_date: "no és una data vàlida"
115 116 117 118 119
    greater_than: "ha de ser més gran que %{count}"
    greater_than_or_equal_to: "ha de ser més gran o igual a %{count}"
    equal_to: "ha de ser igual a %{count}"
    less_than: "ha de ser menys que %{count}"
    less_than_or_equal_to: "ha de ser menys o igual a %{count}"
120 121
    odd: "ha de ser senar"
    even: "ha de ser parell"
122 123 124
    greater_than_start_date: "ha de ser superior que la data inicial"
    not_same_project: "no pertany al mateix projecte"
    circular_dependency: "Aquesta relació crearia una dependència circular"
winterheart's avatar
winterheart committed
125
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "Un assumpte no es pot enllaçar a una de les seves subtasques"
126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155

 actionview_instancetag_blank_option: Seleccioneu
 
 general_text_No: 'No'
 general_text_Yes: 'Si'
 general_text_no: 'no'
 general_text_yes: 'si'
 general_lang_name: 'Català'
 general_csv_separator: ';'
 general_csv_decimal_separator: ','
 general_csv_encoding: ISO-8859-15
 general_pdf_encoding: ISO-8859-15
 general_first_day_of_week: '1'
 
 notice_account_updated: "El compte s'ha actualitzat correctament."
 notice_account_invalid_creditentials: Usuari o contrasenya invàlid
 notice_account_password_updated: "La contrasenya s'ha modificat correctament."
 notice_account_wrong_password: Contrasenya incorrecta
 notice_account_register_done: "El compte s'ha creat correctament. Per a activar el compte, feu clic en l'enllaç que us han enviat per correu electrònic."
 notice_account_unknown_email: Usuari desconegut.
 notice_can_t_change_password: "Aquest compte utilitza una font d'autenticació externa. No és possible canviar la contrasenya."
 notice_account_lost_email_sent: "S'ha enviat un correu electrònic amb instruccions per a seleccionar una contrasenya nova."
 notice_account_activated: "El compte s'ha activat. Ara podeu entrar."
 notice_successful_create: "S'ha creat correctament."
 notice_successful_update: "S'ha modificat correctament."
 notice_successful_delete: "S'ha suprimit correctament."
 notice_successful_connection: "S'ha connectat correctament."
 notice_file_not_found: "La pàgina a la que intenteu accedir no existeix o s'ha suprimit."
 notice_locking_conflict: Un altre usuari ha actualitzat les dades.
 notice_not_authorized: No teniu permís per a accedir a aquesta pàgina.
156 157
 notice_email_sent: "S'ha enviat un correu electrònic a %{value}"
 notice_email_error: "S'ha produït un error en enviar el correu (%{value})"
158
 notice_feeds_access_key_reseted: "S'ha reiniciat la clau d'accés del RSS."
winterheart's avatar
winterheart committed
159
 notice_api_access_key_reseted: "S'ha reiniciat la clau d'accés a l'API."
160 161
 notice_failed_to_save_issues: "No s'han pogut desar %s assumptes de %{count} seleccionats: %{ids}."
 notice_failed_to_save_members: "No s'han pogut desar els membres: %{errors}."
162 163 164 165
 notice_no_issue_selected: "No s'ha seleccionat cap assumpte. Activeu els assumptes que voleu editar."
 notice_account_pending: "S'ha creat el compte i ara està pendent de l'aprovació de l'administrador."
 notice_default_data_loaded: "S'ha carregat correctament la configuració predeterminada."
 notice_unable_delete_version: "No s'ha pogut suprimir la versió."
winterheart's avatar
winterheart committed
166 167
 notice_unable_delete_time_entry: "No s'ha pogut suprimir l'entrada del registre de temps."
 notice_issue_done_ratios_updated: "S'ha actualitzat el tant per cent dels assumptes."
168
 
169
 error_can_t_load_default_data: "No s'ha pogut carregar la configuració predeterminada: %{value} "
170
 error_scm_not_found: "No s'ha trobat l'entrada o la revisió en el dipòsit."
171
 error_scm_command_failed: "S'ha produït un error en intentar accedir al dipòsit: %{value}"
172 173
 error_scm_annotate: "L'entrada no existeix o no s'ha pogut anotar."
 error_issue_not_found_in_project: "No s'ha trobat l'assumpte o no pertany a aquest projecte"
winterheart's avatar
winterheart committed
174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184
 error_no_tracker_in_project: "Aquest projecte no seguidor associat. Comproveu els paràmetres del projecte."
 error_no_default_issue_status: "No s'ha definit cap estat d'assumpte predeterminat. Comproveu la configuració (aneu a «Administració -> Estats de l'assumpte»)."
 error_can_not_delete_custom_field: "No s'ha pogut suprimir el camp personalitat"
 error_can_not_delete_tracker: "Aquest seguidor conté assumptes i no es pot suprimir."
 error_can_not_remove_role: "Aquest rol s'està utilitzant i no es pot suprimir."
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: "Un assumpte assignat a una versió tancada no es pot tornar a obrir"
 error_can_not_archive_project: "Aquest projecte no es pot arxivar"
 error_issue_done_ratios_not_updated: "No s'ha actualitza el tant per cent dels assumptes."
 error_workflow_copy_source: "Seleccioneu un seguidor o rol font"
 error_workflow_copy_target: "Seleccioneu seguidors i rols objectiu"
 error_unable_delete_issue_status: "No s'ha pogut suprimir l'estat de l'assumpte"
185 186
 error_unable_to_connect: "No s'ha pogut connectar (%{value})"
 warning_attachments_not_saved: "No s'han pogut desar %{count} fitxers."
187
 
188
 mail_subject_lost_password: "Contrasenya de %{value}"
189
 mail_body_lost_password: "Per a canviar la contrasenya, feu clic en l'enllaç següent:"
190
 mail_subject_register: "Activació del compte de %{value}"
191
 mail_body_register: "Per a activar el compte, feu clic en l'enllaç següent:"
192
 mail_body_account_information_external: "Podeu utilitzar el compte «%{value}» per a entrar."
193
 mail_body_account_information: Informació del compte
194 195 196 197 198 199 200 201
 mail_subject_account_activation_request: "Sol·licitud d'activació del compte de %{value}"
 mail_body_account_activation_request: "S'ha registrat un usuari nou (%{value}). El seu compte està pendent d'aprovació:"
 mail_subject_reminder: "%{count} assumptes venceran els següents %{days} dies"
 mail_body_reminder: "%{count} assumptes que teniu assignades venceran els següents %{days} dies:"
 mail_subject_wiki_content_added: "S'ha afegit la pàgina wiki «%{id}»"
 mail_body_wiki_content_added: "En %{author} ha afegit la pàgina wiki «%{id}»."
 mail_subject_wiki_content_updated: "S'ha actualitzat la pàgina wiki «%{id}»"
 mail_body_wiki_content_updated: "En %{author} ha actualitzat la pàgina wiki «%{id}»."
202 203
 
 gui_validation_error: 1 error
204
 gui_validation_error_plural: "%{count} errors"
205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
 
 field_name: Nom
 field_description: Descripció
 field_summary: Resum
 field_is_required: Necessari
 field_firstname: Nom
 field_lastname: Cognom
 field_mail: Correu electrònic 
 field_filename: Fitxer
 field_filesize: Mida
 field_downloads: Baixades
 field_author: Autor
 field_created_on: Creat
 field_updated_on: Actualitzat
 field_field_format: Format
 field_is_for_all: Per a tots els projectes
 field_possible_values: Valores possibles
 field_regexp: Expressió regular
 field_min_length: Longitud mínima
 field_max_length: Longitud màxima
 field_value: Valor
 field_category: Categoria
 field_title: Títol
 field_project: Projecte
 field_issue: Assumpte
 field_status: Estat
 field_notes: Notes
 field_is_closed: Assumpte tancat
 field_is_default: Estat predeterminat
 field_tracker: Seguidor
 field_subject: Tema
 field_due_date: Data de venciment
 field_assigned_to: Assignat a
 field_priority: Prioritat
 field_fixed_version: Versió objectiu
 field_user: Usuari
winterheart's avatar
winterheart committed
241
 field_principal: Principal
242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266
 field_role: Rol
 field_homepage: Pàgina web
 field_is_public: Públic
 field_parent: Subprojecte de
 field_is_in_roadmap: Assumptes mostrats en la planificació
 field_login: Entrada
 field_mail_notification: Notificacions per correu electrònic
 field_admin: Administrador
 field_last_login_on: Última connexió
 field_language: Idioma
 field_effective_date: Data
 field_password: Contrasenya
 field_new_password: Contrasenya nova
 field_password_confirmation: Confirmació
 field_version: Versió
 field_type: Tipus
 field_host: Ordinador
 field_port: Port
 field_account: Compte
 field_base_dn: Base DN
 field_attr_login: "Atribut d'entrada"
 field_attr_firstname: Atribut del nom
 field_attr_lastname: Atribut del cognom
 field_attr_mail: Atribut del correu electrònic
 field_onthefly: "Creació de l'usuari «al vol»"
jplang's avatar
jplang committed
267
 field_done_ratio: % realitzat
268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278
 field_auth_source: "Mode d'autenticació"
 field_hide_mail: "Oculta l'adreça de correu electrònic"
 field_comments: Comentari
 field_url: URL
 field_start_page: Pàgina inicial
 field_subproject: Subprojecte
 field_hours: Hores
 field_activity: Activitat
 field_spent_on: Data
 field_identifier: Identificador
 field_is_filter: "S'ha utilitzat com a filtre"
279
 field_issue_to: Assumpte relacionat
280 281 282 283 284
 field_delay: Retard
 field_assignable: Es poden assignar assumptes a aquest rol
 field_redirect_existing_links: Redirigeix els enllaços existents
 field_estimated_hours: Temps previst
 field_column_names: Columnes
winterheart's avatar
winterheart committed
285
 field_time_entries: "Registre de temps"
286 287 288 289 290
 field_time_zone: Zona horària
 field_searchable: Es pot cercar
 field_default_value: Valor predeterminat
 field_comments_sorting: Mostra els comentaris
 field_parent_title: Pàgina pare
291 292 293 294
 field_editable: Es pot editar
 field_watcher: Vigilància
 field_identity_url: URL OpenID
 field_content: Contingut
winterheart's avatar
winterheart committed
295 296 297
 field_group_by: "Agrupa els resultats per"
 field_sharing: Compartició
 field_parent_issue: "Tasca pare"
298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308
 
 setting_app_title: "Títol de l'aplicació"
 setting_app_subtitle: "Subtítol de l'aplicació"
 setting_welcome_text: Text de benvinguda
 setting_default_language: Idioma predeterminat
 setting_login_required: Es necessita autenticació
 setting_self_registration: Registre automàtic
 setting_attachment_max_size: Mida màxima dels adjunts
 setting_issues_export_limit: "Límit d'exportació d'assumptes"
 setting_mail_from: "Adreça de correu electrònic d'emissió"
 setting_bcc_recipients: Vincula els destinataris de les còpies amb carbó (bcc)
309
 setting_plain_text_mail: només text pla (no HTML)
310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332
 setting_host_name: "Nom de l'ordinador"
 setting_text_formatting: Format del text
 setting_wiki_compression: "Comprimeix l'historial del wiki"
 setting_feeds_limit: Límit de contingut del canal
 setting_default_projects_public: Els projectes nous són públics per defecte
 setting_autofetch_changesets: Omple automàticament les publicacions
 setting_sys_api_enabled: Habilita el WS per a la gestió del dipòsit
 setting_commit_ref_keywords: Paraules claus per a la referència
 setting_commit_fix_keywords: Paraules claus per a la correcció
 setting_autologin: Entrada automàtica
 setting_date_format: Format de la data
 setting_time_format: Format de hora
 setting_cross_project_issue_relations: "Permet les relacions d'assumptes entre projectes"
 setting_issue_list_default_columns: "Columnes mostrades per defecte en la llista d'assumptes"
 setting_repositories_encodings: Codificacions del dipòsit
 setting_commit_logs_encoding: Codificació dels missatges publicats
 setting_emails_footer: Peu dels correus electrònics
 setting_protocol: Protocol
 setting_per_page_options: Opcions dels objectes per pàgina
 setting_user_format: "Format de com mostrar l'usuari"
 setting_activity_days_default: "Dies a mostrar l'activitat del projecte"
 setting_display_subprojects_issues: "Mostra els assumptes d'un subprojecte en el projecte pare per defecte"
 setting_enabled_scm: "Habilita l'SCM"
winterheart's avatar
winterheart committed
333
 setting_mail_handler_body_delimiters: "Trunca els correus electrònics després d'una d'aquestes línies"
334 335 336
 setting_mail_handler_api_enabled: "Habilita el WS per correus electrònics d'entrada"
 setting_mail_handler_api_key: Clau API
 setting_sequential_project_identifiers: Genera identificadors de projecte seqüencials
337
 setting_gravatar_enabled: "Utilitza les icones d'usuari Gravatar"
winterheart's avatar
winterheart committed
338
 setting_gravatar_default: "Imatge Gravatar predeterminada"
339 340 341 342
 setting_diff_max_lines_displayed: Número màxim de línies amb diferències mostrades
 setting_file_max_size_displayed: Mida màxima dels fitxers de text mostrats en línia
 setting_repository_log_display_limit: Número màxim de revisions que es mostren al registre de fitxers
 setting_openid: "Permet entrar i registrar-se amb l'OpenID"
winterheart's avatar
winterheart committed
343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354
 setting_password_min_length: "Longitud mínima de la contrasenya"
 setting_new_project_user_role_id: "Aquest rol es dóna a un usuari no administrador per a crear projectes"
 setting_default_projects_modules: "Mòduls activats per defecte en els projectes nous"
 setting_issue_done_ratio: "Calcula tant per cent realitzat de l'assumpte amb"
 setting_issue_done_ratio_issue_status: "Utilitza l'estat de l'assumpte"
 setting_issue_done_ratio_issue_field: "Utilitza el camp de l'assumpte"
 setting_start_of_week: "Inicia les setmanes en"
 setting_rest_api_enabled: "Habilita el servei web REST"
 setting_cache_formatted_text: Cache formatted text
 
 permission_add_project: "Crea projectes"
 permission_add_subprojects: "Crea subprojectes"
355 356 357
 permission_edit_project: Edita el projecte
 permission_select_project_modules: Selecciona els mòduls del projecte
 permission_manage_members: Gestiona els membres
winterheart's avatar
winterheart committed
358
 permission_manage_project_activities: "Gestiona les activitats del projecte"
359 360
 permission_manage_versions: Gestiona les versions
 permission_manage_categories: Gestiona les categories dels assumptes
winterheart's avatar
winterheart committed
361
 permission_view_issues: "Visualitza els assumptes"
362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375
 permission_add_issues: Afegeix assumptes
 permission_edit_issues: Edita els assumptes
 permission_manage_issue_relations: Gestiona les relacions dels assumptes
 permission_add_issue_notes: Afegeix notes
 permission_edit_issue_notes: Edita les notes
 permission_edit_own_issue_notes: Edita les notes pròpies
 permission_move_issues: Mou els assumptes
 permission_delete_issues: Suprimeix els assumptes
 permission_manage_public_queries: Gestiona les consultes públiques
 permission_save_queries: Desa les consultes
 permission_view_gantt: Visualitza la gràfica de Gantt
 permission_view_calendar: Visualitza el calendari
 permission_view_issue_watchers: Visualitza la llista de vigilàncies
 permission_add_issue_watchers: Afegeix vigilàncies
winterheart's avatar
winterheart committed
376
 permission_delete_issue_watchers: Suprimeix els vigilants
377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405
 permission_log_time: Registra el temps invertit
 permission_view_time_entries: Visualitza el temps invertit
 permission_edit_time_entries: Edita els registres de temps
 permission_edit_own_time_entries: Edita els registres de temps propis
 permission_manage_news: Gestiona les noticies
 permission_comment_news: Comenta les noticies
 permission_manage_documents: Gestiona els documents
 permission_view_documents: Visualitza els documents
 permission_manage_files: Gestiona els fitxers
 permission_view_files: Visualitza els fitxers
 permission_manage_wiki: Gestiona el wiki
 permission_rename_wiki_pages: Canvia el nom de les pàgines wiki
 permission_delete_wiki_pages: Suprimeix les pàgines wiki
 permission_view_wiki_pages: Visualitza el wiki
 permission_view_wiki_edits: "Visualitza l'historial del wiki"
 permission_edit_wiki_pages: Edita les pàgines wiki
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Suprimeix adjunts
 permission_protect_wiki_pages: Protegeix les pàgines wiki
 permission_manage_repository: Gestiona el dipòsit
 permission_browse_repository: Navega pel dipòsit
 permission_view_changesets: Visualitza els canvis realitzats
 permission_commit_access: Accés a les publicacions
 permission_manage_boards: Gestiona els taulers
 permission_view_messages: Visualitza els missatges
 permission_add_messages: Envia missatges
 permission_edit_messages: Edita els missatges
 permission_edit_own_messages: Edita els missatges propis
 permission_delete_messages: Suprimeix els missatges
 permission_delete_own_messages: Suprimeix els missatges propis
winterheart's avatar
winterheart committed
406 407
 permission_export_wiki_pages: "Exporta les pàgines wiki"
 permission_manage_subtasks: "Gestiona subtasques"
408 409 410 411 412 413 414 415 416
 
 project_module_issue_tracking: "Seguidor d'assumptes"
 project_module_time_tracking: Seguidor de temps
 project_module_news: Noticies
 project_module_documents: Documents
 project_module_files: Fitxers
 project_module_wiki: Wiki
 project_module_repository: Dipòsit
 project_module_boards: Taulers
winterheart's avatar
winterheart committed
417 418
 project_module_calendar: Calendari
 project_module_gantt: Gantt
419 420 421 422
 
 label_user: Usuari
 label_user_plural: Usuaris
 label_user_new: Usuari nou
winterheart's avatar
winterheart committed
423
 label_user_anonymous: Anònim
424 425 426 427
 label_project: Projecte
 label_project_new: Projecte nou
 label_project_plural: Projectes
 label_x_projects:
428 429
  zero: cap projecte
  one:  1 projecte
430
  other: "%{count} projectes"
431 432 433 434 435 436
 label_project_all: Tots els projectes
 label_project_latest: Els últims projectes
 label_issue: Assumpte
 label_issue_new: Assumpte nou
 label_issue_plural: Assumptes
 label_issue_view_all: Visualitza tots els assumptes
437
 label_issues_by: "Assumptes per %{value}"
438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469
 label_issue_added: Assumpte afegit
 label_issue_updated: Assumpte actualitzat
 label_document: Document
 label_document_new: Document nou
 label_document_plural: Documents
 label_document_added: Document afegit
 label_role: Rol
 label_role_plural: Rols
 label_role_new: Rol nou
 label_role_and_permissions: Rols i permisos
 label_member: Membre
 label_member_new: Membre nou
 label_member_plural: Membres
 label_tracker: Seguidor
 label_tracker_plural: Seguidors
 label_tracker_new: Seguidor nou
 label_workflow: Flux de treball
 label_issue_status: "Estat de l'assumpte"
 label_issue_status_plural: "Estats de l'assumpte"
 label_issue_status_new: Estat nou
 label_issue_category: "Categoria de l'assumpte"
 label_issue_category_plural: "Categories de l'assumpte"
 label_issue_category_new: Categoria nova
 label_custom_field: Camp personalitzat
 label_custom_field_plural: Camps personalitzats
 label_custom_field_new: Camp personalitzat nou
 label_enumerations: Enumeracions
 label_enumeration_new: Valor nou
 label_information: Informació
 label_information_plural: Informació
 label_please_login: Entreu
 label_register: Registre
winterheart's avatar
winterheart committed
470
 label_login_with_open_id_option: "o entra amb l'OpenID"
471 472 473 474 475
 label_password_lost: Contrasenya perduda
 label_home: Inici
 label_my_page: La meva pàgina
 label_my_account: El meu compte
 label_my_projects: Els meus projectes
winterheart's avatar
winterheart committed
476
 label_my_page_block: "Els meus blocs de pàgina"
477 478 479 480 481 482 483 484 485 486
 label_administration: Administració
 label_login: Entra
 label_logout: Surt
 label_help: Ajuda
 label_reported_issues: Assumptes informats
 label_assigned_to_me_issues: Assumptes assignats a mi
 label_last_login: Última connexió
 label_registered_on: Informat el
 label_activity: Activitat
 label_overall_activity: Activitat global
487
 label_user_activity: "Activitat de %{value}"
488 489 490 491 492 493 494 495
 label_new: Nou
 label_logged_as: Heu entrat com a
 label_environment: Entorn
 label_authentication: Autenticació
 label_auth_source: "Mode d'autenticació"
 label_auth_source_new: "Mode d'autenticació nou"
 label_auth_source_plural: "Modes d'autenticació"
 label_subproject_plural: Subprojectes
winterheart's avatar
winterheart committed
496
 label_subproject_new: "Subprojecte nou"
497
 label_and_its_subprojects: "%{value} i els seus subprojectes"
498 499 500 501 502 503 504 505 506 507
 label_min_max_length: Longitud mín - max
 label_list: Llist
 label_date: Data
 label_integer: Enter
 label_float: Flotant
 label_boolean: Booleà
 label_string: Text
 label_text: Text llarg
 label_attribute: Atribut
 label_attribute_plural: Atributs
508 509
 label_download: "%{count} baixada"
 label_download_plural: "%{count} baixades"
510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530
 label_no_data: Sense dades a mostrar
 label_change_status: "Canvia l'estat"
 label_history: Historial
 label_attachment: Fitxer
 label_attachment_new: Fitxer nou
 label_attachment_delete: Suprimeix el fitxer
 label_attachment_plural: Fitxers
 label_file_added: Fitxer afegit
 label_report: Informe
 label_report_plural: Informes
 label_news: Noticies
 label_news_new: Afegeix noticies
 label_news_plural: Noticies
 label_news_latest: Últimes noticies
 label_news_view_all: Visualitza totes les noticies
 label_news_added: Noticies afegides
 label_settings: Paràmetres
 label_overview: Resum
 label_version: Versió
 label_version_new: Versió nova
 label_version_plural: Versions
winterheart's avatar
winterheart committed
531
 label_close_versions: "Tanca les versions completades"
532
 label_confirmation: Confirmació
winterheart's avatar
winterheart committed
533
 label_export_to: "També disponible a:"
534 535 536 537 538 539 540
 label_read: Llegeix...
 label_public_projects: Projectes públics
 label_open_issues: obert
 label_open_issues_plural: oberts
 label_closed_issues: tancat
 label_closed_issues_plural: tancats
 label_x_open_issues_abbr_on_total:
541 542 543
  zero: 0 oberts / %{total}
  one:  1 obert / %{total}
  other: "%{count} oberts / %{total}"
544
 label_x_open_issues_abbr:
545 546
  zero: 0 oberts
  one:  1 obert
547
  other: "%{count} oberts"
548
 label_x_closed_issues_abbr:
549 550
  zero: 0 tancats
  one:  1 tancat
551
  other: "%{count} tancats"
552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568
 label_total: Total
 label_permissions: Permisos
 label_current_status: Estat actual
 label_new_statuses_allowed: Nous estats autoritzats
 label_all: tots
 label_none: cap
 label_nobody: ningú
 label_next: Següent
 label_previous: Anterior
 label_used_by: Utilitzat per
 label_details: Detalls
 label_add_note: Afegeix una nota
 label_per_page: Per pàgina
 label_calendar: Calendari
 label_months_from: mesos des de
 label_gantt: Gantt
 label_internal: Intern
569
 label_last_changes: "últims %{count} canvis"
570 571 572 573 574
 label_change_view_all: Visualitza tots els canvis
 label_personalize_page: Personalitza aquesta pàgina
 label_comment: Comentari
 label_comment_plural: Comentaris
 label_x_comments:
575 576
  zero: sense comentaris
  one: 1 comentari
577
  other: "%{count} comentaris"
578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589
 label_comment_add: Afegeix un comentari
 label_comment_added: Comentari afegit
 label_comment_delete: Suprimeix comentaris
 label_query: Consulta personalitzada
 label_query_plural: Consultes personalitzades
 label_query_new: Consulta nova
 label_filter_add: Afegeix un filtre
 label_filter_plural: Filtres
 label_equals: és
 label_not_equals: no és
 label_in_less_than: en menys de
 label_in_more_than: en més de
winterheart's avatar
winterheart committed
590 591
 label_greater_or_equal: ">="
 label_less_or_equal: <=
592 593 594 595 596 597
 label_in: en
 label_today: avui
 label_all_time: tot el temps
 label_yesterday: ahir
 label_this_week: aquesta setmana
 label_last_week: "l'última setmana"
598
 label_last_n_days: "els últims %{count} dies"
599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611
 label_this_month: aquest més
 label_last_month: "l'últim més"
 label_this_year: aquest any
 label_date_range: Abast de les dates
 label_less_than_ago: fa menys de
 label_more_than_ago: fa més de 
 label_ago: fa
 label_contains: conté
 label_not_contains: no conté
 label_day_plural: dies
 label_repository: Dipòsit
 label_repository_plural: Dipòsits
 label_browse: Navega
612 613
 label_modification: "%{count} canvi"
 label_modification_plural: "%{count} canvis"
winterheart's avatar
winterheart committed
614 615
 label_branch: Branca
 label_tag: Etiqueta
616 617
 label_revision: Revisió
 label_revision_plural: Revisions
618
 label_revision_id: "Revisió %{value}"
619 620 621 622
 label_associated_revisions: Revisions associades
 label_added: afegit
 label_modified: modificat
 label_copied: copiat
winterheart's avatar
winterheart committed
623
 label_renamed: reanomenat
624 625 626 627
 label_deleted: suprimit
 label_latest_revision: Última revisió
 label_latest_revision_plural: Últimes revisions
 label_view_revisions: Visualitza les revisions
winterheart's avatar
winterheart committed
628
 label_view_all_revisions: "Visualitza totes les revisions"
629 630 631 632 633 634
 label_max_size: Mida màxima
 label_sort_highest: Mou a la part superior
 label_sort_higher: Mou cap amunt
 label_sort_lower: Mou cap avall
 label_sort_lowest: Mou a la part inferior
 label_roadmap: Planificació
635 636
 label_roadmap_due_in: "Venç en %{value}"
 label_roadmap_overdue: "%{value} tard"
637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653
 label_roadmap_no_issues: No hi ha assumptes per a aquesta versió
 label_search: Cerca
 label_result_plural: Resultats
 label_all_words: Totes les paraules
 label_wiki: Wiki
 label_wiki_edit: Edició wiki
 label_wiki_edit_plural: Edicions wiki
 label_wiki_page: Pàgina wiki
 label_wiki_page_plural: Pàgines wiki
 label_index_by_title: Índex per títol
 label_index_by_date: Índex per data
 label_current_version: Versió actual
 label_preview: Previsualització
 label_feed_plural: Canals
 label_changes_details: Detalls de tots els canvis
 label_issue_tracking: "Seguiment d'assumptes"
 label_spent_time: Temps invertit
winterheart's avatar
winterheart committed
654
 label_overall_spent_time: "Temps total invertit"
655 656
 label_f_hour: "%{value} hora"
 label_f_hour_plural: "%{value} hores"
657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691
 label_time_tracking: Temps de seguiment
 label_change_plural: Canvis
 label_statistics: Estadístiques
 label_commits_per_month: Publicacions per mes
 label_commits_per_author: Publicacions per autor
 label_view_diff: Visualitza les diferències
 label_diff_inline: en línia
 label_diff_side_by_side: costat per costat
 label_options: Opcions
 label_copy_workflow_from: Copia el flux de treball des de
 label_permissions_report: Informe de permisos
 label_watched_issues: Assumptes vigilats
 label_related_issues: Assumptes relacionats
 label_applied_status: Estat aplicat
 label_loading: "S'està carregant..."
 label_relation_new: Relació nova
 label_relation_delete: Suprimeix la relació
 label_relates_to: relacionat amb
 label_duplicates: duplicats
 label_duplicated_by: duplicat per
 label_blocks: bloqueja
 label_blocked_by: bloquejats per
 label_precedes: anterior a
 label_follows: posterior a
 label_end_to_start: final al començament
 label_end_to_end: final al final
 label_start_to_start: començament al començament
 label_start_to_end: començament al final
 label_stay_logged_in: "Manté l'entrada"
 label_disabled: inhabilitat
 label_show_completed_versions: Mostra les versions completes
 label_me: jo mateix
 label_board: Fòrum
 label_board_new: Fòrum nou
 label_board_plural: Fòrums
winterheart's avatar
winterheart committed
692 693
 label_board_locked: Bloquejat
 label_board_sticky: Sticky
694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706
 label_topic_plural: Temes
 label_message_plural: Missatges
 label_message_last: Últim missatge
 label_message_new: Missatge nou
 label_message_posted: Missatge afegit
 label_reply_plural: Respostes
 label_send_information: "Envia la informació del compte a l'usuari"
 label_year: Any
 label_month: Mes
 label_week: Setmana
 label_date_from: Des de
 label_date_to: A
 label_language_based: "Basat en l'idioma de l'usuari"
707
 label_sort_by: "Ordena per %{value}"
708
 label_send_test_email: Envia un correu electrònic de prova
winterheart's avatar
winterheart committed
709 710
 label_feeds_access_key: "Clau d'accés del RSS"
 label_missing_feeds_access_key: "Falta una clau d'accés del RSS"
711
 label_feeds_access_key_created_on: "Clau d'accés del RSS creada fa %{value}"
712
 label_module_plural: Mòduls
713 714 715
 label_added_time_by: "Afegit per %{author} fa %{age}"
 label_updated_time_by: "Actualitzat per %{author} fa %{age}"
 label_updated_time: "Actualitzat fa %{value}"
716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730
 label_jump_to_a_project: Salta al projecte...
 label_file_plural: Fitxers
 label_changeset_plural: Conjunt de canvis
 label_default_columns: Columnes predeterminades
 label_no_change_option: (sense canvis)
 label_bulk_edit_selected_issues: Edita en bloc els assumptes seleccionats
 label_theme: Tema
 label_default: Predeterminat
 label_search_titles_only: Cerca només en els títols
 label_user_mail_option_all: "Per qualsevol esdeveniment en tots els meus projectes"
 label_user_mail_option_selected: "Per qualsevol esdeveniment en els projectes seleccionats..."
 label_user_mail_no_self_notified: "No vull ser notificat pels canvis que faig jo mateix"
 label_registration_activation_by_email: activació del compte per correu electrònic
 label_registration_manual_activation: activació del compte manual
 label_registration_automatic_activation: activació del compte automàtica
731
 label_display_per_page: "Per pàgina: %{value}"
732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747
 label_age: Edat
 label_change_properties: Canvia les propietats
 label_general: General
 label_more: Més
 label_scm: SCM
 label_plugins: Connectors
 label_ldap_authentication: Autenticació LDAP
 label_downloads_abbr: Baixades
 label_optional_description: Descripció opcional
 label_add_another_file: Afegeix un altre fitxer
 label_preferences: Preferències
 label_chronological_order: En ordre cronològic
 label_reverse_chronological_order: En ordre cronològic invers
 label_planning: Planificació
 label_incoming_emails: "Correu electrònics d'entrada"
 label_generate_key: Genera una clau
748 749 750 751 752 753
 label_issue_watchers: Vigilàncies
 label_example: Exemple
 label_display: Mostra
 label_sort: Ordena
 label_ascending: Ascendent
 label_descending: Descendent
754
 label_date_from_to: Des de %{start} a %{end}
winterheart's avatar
winterheart committed
755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772
 label_wiki_content_added: "S'ha afegit la pàgina wiki"
 label_wiki_content_updated: "S'ha actualitzat la pàgina wiki"
 label_group: Grup
 label_group_plural: Grups
 label_group_new: Grup nou
 label_time_entry_plural: Temps invertit
 label_version_sharing_hierarchy: "Amb la jerarquia del projecte"
 label_version_sharing_system: "Amb tots els projectes"
 label_version_sharing_descendants: "Amb tots els subprojectes"
 label_version_sharing_tree: "Amb l'arbre del projecte"
 label_version_sharing_none: "Sense compartir"
 label_update_issue_done_ratios: "Actualitza el tant per cent dels assumptes realitzats"
 label_copy_source: Font
 label_copy_target: Objectiu
 label_copy_same_as_target: "El mateix que l'objectiu"
 label_display_used_statuses_only: "Mostra només els estats que utilitza aquest seguidor"
 label_api_access_key: "Clau d'accés a l'API"
 label_missing_api_access_key: "Falta una clau d'accés de l'API"
773
 label_api_access_key_created_on: "Clau d'accés de l'API creada fa %{value}"
winterheart's avatar
winterheart committed
774 775 776
 label_profile: Perfil
 label_subtask_plural: Subtasques
 label_project_copy_notifications: "Envia notificacions de correu electrònic durant la còpia del projecte"
777 778 779 780 781 782 783 784
 
 button_login: Entra
 button_submit: Tramet
 button_save: Desa
 button_check_all: Activa-ho tot
 button_uncheck_all: Desactiva-ho tot
 button_delete: Suprimeix
 button_create: Crea
785
 button_create_and_continue: Crea i continua
786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797
 button_test: Test
 button_edit: Edit
 button_add: Afegeix
 button_change: Canvia
 button_apply: Aplica
 button_clear: Neteja
 button_lock: Bloca
 button_unlock: Desbloca
 button_download: Baixa
 button_list: Llista
 button_view: Visualitza
 button_move: Mou
winterheart's avatar
winterheart committed
798
 button_move_and_follow: "Mou i segueix"
799 800 801 802
 button_back: Enrere
 button_cancel: Cancel·la
 button_activate: Activa
 button_sort: Ordena
winterheart's avatar
winterheart committed
803
 button_log_time: "Registre de temps"
804 805 806 807 808 809 810 811 812 813
 button_rollback: Torna a aquesta versió
 button_watch: Vigila
 button_unwatch: No vigilis
 button_reply: Resposta
 button_archive: Arxiva
 button_unarchive: Desarxiva
 button_reset: Reinicia
 button_rename: Reanomena
 button_change_password: Canvia la contrasenya
 button_copy: Copia
winterheart's avatar
winterheart committed
814
 button_copy_and_follow: "Copia i segueix"
815 816 817 818
 button_annotate: Anota
 button_update: Actualitza
 button_configure: Configura
 button_quote: Cita
winterheart's avatar
winterheart committed
819 820
 button_duplicate: Duplica
 button_show: Mostra
821 822 823 824 825
 
 status_active: actiu
 status_registered: informat
 status_locked: bloquejat
 
winterheart's avatar
winterheart committed
826 827 828 829 830 831
 version_status_open: oberta
 version_status_locked: bloquejada
 version_status_closed: tancada

 field_active: Actiu
 
832 833 834 835
 text_select_mail_notifications: "Seleccioneu les accions per les quals s'hauria d'enviar una notificació per correu electrònic."
 text_regexp_info: ex. ^[A-Z0-9]+$
 text_min_max_length_info: 0 significa sense restricció
 text_project_destroy_confirmation: Segur que voleu suprimir aquest projecte i les dades relacionades?
836
 text_subprojects_destroy_warning: "També seran suprimits els seus subprojectes: %{value}."
837 838
 text_workflow_edit: Seleccioneu un rol i un seguidor per a editar el flux de treball
 text_are_you_sure: Segur?
839 840 841 842
 text_journal_changed: "%{label} ha canviat de %{old} a %{new}"
 text_journal_set_to: "%{label} s'ha establert a %{value}"
 text_journal_deleted: "%{label} s'ha suprimit (%{old})"
 text_journal_added: "S'ha afegit %{label} %{value}"
843 844 845
 text_tip_issue_begin_day: "tasca que s'inicia aquest dia"
 text_tip_issue_end_day: tasca que finalitza aquest dia
 text_tip_issue_begin_end_day: "tasca que s'inicia i finalitza aquest dia"
846
 text_project_identifier_info: "Es permeten lletres en minúscules (a-z), números i guions.<br />Un cop desat, l'identificador no es pot modificar."
847 848 849
 text_caracters_maximum: "%{count} caràcters com a màxim."
 text_caracters_minimum: "Com a mínim ha de tenir %{count} caràcters."
 text_length_between: "Longitud entre %{min} i %{max} caràcters."
850 851 852
 text_tracker_no_workflow: "No s'ha definit cap flux de treball per a aquest seguidor"
 text_unallowed_characters: Caràcters no permesos
 text_comma_separated: Es permeten valors múltiples (separats per una coma).
winterheart's avatar
winterheart committed
853
 text_line_separated: "Es permeten diversos valors (una línia per cada valor)."
854
 text_issues_ref_in_commit_messages: Referència i soluciona els assumptes en els missatges publicats
855 856
 text_issue_added: "L'assumpte %{id} ha sigut informat per %{author}."
 text_issue_updated: "L'assumpte %{id} ha sigut actualitzat per %{author}."
857
 text_wiki_destroy_confirmation: Segur que voleu suprimir aquest wiki i tots els seus continguts?
858
 text_issue_category_destroy_question: "Alguns assumptes (%{count}) estan assignats a aquesta categoria. Què voleu fer?"
859 860 861 862 863
 text_issue_category_destroy_assignments: Suprimeix les assignacions de la categoria
 text_issue_category_reassign_to: Torna a assignar els assumptes a aquesta categoria
 text_user_mail_option: "Per als projectes no seleccionats, només rebreu notificacions sobre les coses que vigileu o que hi esteu implicat (ex. assumptes que en sou l'autor o hi esteu assignat)."
 text_no_configuration_data: "Encara no s'han configurat els rols, seguidors, estats de l'assumpte i flux de treball.\nÉs altament recomanable que carregueu la configuració predeterminada. Podreu modificar-la un cop carregada."
 text_load_default_configuration: Carrega la configuració predeterminada
864
 text_status_changed_by_changeset: "Aplicat en el conjunt de canvis %{value}."
865 866 867 868
 text_issues_destroy_confirmation: "Segur que voleu suprimir els assumptes seleccionats?"
 text_select_project_modules: "Seleccioneu els mòduls a habilitar per a aquest projecte:"
 text_default_administrator_account_changed: "S'ha canviat el compte d'administrador predeterminat"
 text_file_repository_writable: Es pot escriure en el dipòsit de fitxers
869
 text_plugin_assets_writable: Es pot escriure als connectors actius
870
 text_rmagick_available: RMagick disponible (opcional)
871
 text_destroy_time_entries_question: "S'han informat %{hours} hores en els assumptes que aneu a suprimir. Què voleu fer?"
872 873
 text_destroy_time_entries: Suprimeix les hores informades
 text_assign_time_entries_to_project: Assigna les hores informades al projecte
winterheart's avatar
winterheart committed
874
 text_reassign_time_entries: "Torna a assignar les hores informades a aquest assumpte:"
875 876
 text_user_wrote: "%{value} va escriure:"
 text_enumeration_destroy_question: "%{count} objectes estan assignats a aquest valor."
winterheart's avatar
winterheart committed
877
 text_enumeration_category_reassign_to: "Torna a assignar-los a aquest valor:"
878
 text_email_delivery_not_configured: "El lliurament per correu electrònic no està configurat i les notificacions estan inhabilitades.\nConfigureu el servidor SMTP a config/email.yml i reinicieu l'aplicació per habilitar-lo."
879 880
 text_repository_usernames_mapping: "Seleccioneu l'assignació entre els usuaris del Redmine i cada nom d'usuari trobat al dipòsit.\nEls usuaris amb el mateix nom d'usuari o correu del Redmine i del dipòsit s'assignaran automàticament."
 text_diff_truncated: "... Aquestes diferències s'han trucat perquè excedeixen la mida màxima que es pot mostrar."
winterheart's avatar
winterheart committed
881
 text_custom_field_possible_values_info: "Una línia per a cada valor"
882
 text_wiki_page_destroy_question: "Aquesta pàgina %{descendants} pàgines fill i descendents. Què voleu fer?"
winterheart's avatar
winterheart committed
883 884 885 886 887 888
 text_wiki_page_nullify_children: "Deixa les pàgines fill com a pàgines arrel"
 text_wiki_page_destroy_children: "Suprimeix les pàgines fill i tots els seus descendents"
 text_wiki_page_reassign_children: "Reasigna les pàgines fill a aquesta pàgina pare"
 text_own_membership_delete_confirmation: "Esteu a punt de suprimir algun o tots els vostres permisos i potser no podreu editar més aquest projecte.\nSegur que voleu continuar?"
 text_zoom_in: Redueix
 text_zoom_out: Amplia
889 890
 
 default_role_manager: Gestor
891
 default_role_developer: Desenvolupador
892 893 894 895 896
 default_role_reporter: Informador
 default_tracker_bug: Error
 default_tracker_feature: Característica
 default_tracker_support: Suport
 default_issue_status_new: Nou
897
 default_issue_status_in_progress: In Progress
898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914
 default_issue_status_resolved: Resolt
 default_issue_status_feedback: Comentaris
 default_issue_status_closed: Tancat
 default_issue_status_rejected: Rebutjat
 default_doc_category_user: "Documentació d'usuari"
 default_doc_category_tech: Documentació tècnica
 default_priority_low: Baixa
 default_priority_normal: Normal
 default_priority_high: Alta
 default_priority_urgent: Urgent
 default_priority_immediate: Immediata
 default_activity_design: Disseny
 default_activity_development: Desenvolupament
 
 enumeration_issue_priorities: Prioritat dels assumptes
 enumeration_doc_categories: Categories del document
 enumeration_activities: Activitats (seguidor de temps)
winterheart's avatar
winterheart committed
915 916
 enumeration_system_activity: Activitat del sistema

917
 button_edit_associated_wikipage: "Edit associated Wiki page: %{page_title}"
918
 text_are_you_sure_with_children: Delete issue and all child issues?
919
 field_text: Text field
edavis10's avatar
edavis10 committed
920 921 922 923
 label_user_mail_option_only_owner: Only for things I am the owner of
 setting_default_notification_option: Default notification option
 label_user_mail_option_only_my_events: Only for things I watch or I'm involved in
 label_user_mail_option_only_assigned: Only for things I am assigned to
924 925 926
 label_user_mail_option_none: No events
 field_member_of_group: Assignee's group
 field_assigned_to_role: Assignee's role
927
 notice_not_authorized_archived_project: The project you're trying to access has been archived.
928
 field_start_date: Start date
929 930
 label_principal_search: "Search for user or group:"
 label_user_search: "Search for user:"
jplang's avatar
jplang committed
931 932
 field_visible: Visible
 setting_emails_header: Emails header
jplang's avatar
jplang committed
933
 setting_commit_logtime_activity_id: Activity for logged time
934
 text_time_logged_by_changeset: Applied in changeset %{value}.
jplang's avatar
jplang committed
935
 setting_commit_logtime_enabled: Enable time logging
936
 notice_gantt_chart_truncated: The chart was truncated because it exceeds the maximum number of items that can be displayed (%{max})
jplang's avatar
jplang committed
937
 setting_gantt_items_limit: Maximum number of items displayed on the gantt chart