sv.yml 34 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
# Swedish translation, by Johan Lundström (johanlunds@gmail.com), with parts taken
# from http://github.com/daniel/swe_rails

sv:
 number:
  # Used in number_with_delimiter()
  # These are also the defaults for 'currency', 'percentage', 'precision', and 'human'
  format:
   # Sets the separator between the units, for more precision (e.g. 1.0 / 2.0 == 0.5)
   separator: ","
   # Delimets thousands (e.g. 1,000,000 is a million) (always in groups of three)
   delimiter: "."
   # Number of decimals, behind the separator (the number 1 with a precision of 2 gives: 1.00)
   precision: 2
   
  # Used in number_to_currency()
  currency:
   format:
    # Where is the currency sign? %u is the currency unit, %n the number (default: $5.00)
    format: "%n %u"
    unit: "kr"
    # These three are to override number.format and are optional
    # separator: "."
    # delimiter: ","
    # precision: 2
    
  # Used in number_to_percentage()
  percentage:
   format:
    # These three are to override number.format and are optional
    # separator: 
    delimiter: ""
    # precision: 
    
  # Used in number_to_precision()
  precision:
   format:
    # These three are to override number.format and are optional
    # separator:
    delimiter: ""
    # precision:
    
  # Used in number_to_human_size()
  human:
   format:
    # These three are to override number.format and are optional
    # separator: 
    delimiter: ""
    # precision: 1
   storage_units: [Byte, KB, MB, GB, TB]

 # Used in distance_of_time_in_words(), distance_of_time_in_words_to_now(), time_ago_in_words()
 datetime:
  distance_in_words:
   half_a_minute: "en halv minut"
   less_than_x_seconds:
    one:  "mindre än en sekund"
    other: "mindre än {{count}} sekunder"
   x_seconds:
    one:  "en sekund"
    other: "{{count}} sekunder"
   less_than_x_minutes:
    one:  "mindre än en minut"
    other: "mindre än {{count}} minuter"
   x_minutes:
    one:  "en minut"
    other: "{{count}} minuter"
   about_x_hours:
    one:  "ungefär en timme"
    other: "ungefär {{count}} timmar"
   x_days:
    one:  "en dag"
    other: "{{count}} dagar"
   about_x_months:
    one:  "ungefär en månad"
    other: "ungefär {{count}} månader"
   x_months:
    one:  "en månad"
    other: "{{count}} månader"
   about_x_years:
    one:  "ungefär ett år"
    other: "ungefär {{count}} år"
   over_x_years:
    one:  "mer än ett år"
    other: "mer än {{count}} år"
    
 activerecord:
  errors:
   template:
    header:
     one:  "Ett fel förhindrade denna {{model}} från att sparas"
     other: "{{count}} fel förhindrade denna {{model}} från att sparas"
    # The variable :count is also available
    body: "Det var problem med följande fält:"
   # The values :model, :attribute and :value are always available for interpolation
   # The value :count is available when applicable. Can be used for pluralization.
   messages:
    inclusion: "finns inte i listan"
    exclusion: "är reserverat"
    invalid: "är ogiltigt"
    confirmation: "stämmer inte överens"
    accepted : "måste vara accepterad"
    empty: "får ej vara tom"
    blank: "måste anges"
    too_long: "är för lång (maximum är {{count}} tecken)"
    too_short: "är för kort (minimum är {{count}} tecken)"
    wrong_length: "har fel längd (ska vara {{count}} tecken)"
    taken: "har redan tagits"
    not_a_number: "är inte ett nummer"
    greater_than: "måste vara större än {{count}}"
    greater_than_or_equal_to: "måste vara större än eller lika med {{count}}"
    equal_to: "måste vara samma som"
    less_than: "måste vara mindre än {{count}}"
    less_than_or_equal_to: "måste vara mindre än eller lika med {{count}}"
    odd: "måste vara udda"
    even: "måste vara jämnt"
    greater_than_start_date: "måste vara senare än startdatumet"
    not_same_project: "tillhör inte samma projekt"
    circular_dependency: "Denna relation skulle skapa ett cirkulärt beroende"

 date:
  formats:
   # Use the strftime parameters for formats.
   # When no format has been given, it uses default.
   # You can provide other formats here if you like!
   default: "%Y-%m-%d"
   short: "%e %b"
   long: "%e %B, %Y"
   
  day_names: [söndag, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag]
  abbr_day_names: [sön, mån, tis, ons, tor, fre, lör]
   
  # Don't forget the nil at the beginning; there's no such thing as a 0th month
  month_names: [~, januari, februari, mars, april, maj, juni, juli, augusti, september, oktober, november, december]
  abbr_month_names: [~, jan, feb, mar, apr, maj, jun, jul, aug, sep, okt, nov, dec]
  # Used in date_select and datime_select.
  order: [ :day, :month, :year ]

 time:
  formats:
winterheart's avatar
winterheart committed
141
   default: "%Y-%m-%d %H:%M"
142
   time: "%H:%M"
143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
   short: "%d %b %H:%M"
   long: "%d %B, %Y %H:%M"
  am: ""
  pm: ""
   
# Used in array.to_sentence.
 support:
  array:
   sentence_connector: "och"
   skip_last_comma: true

 actionview_instancetag_blank_option: Var god välj
 
 general_text_No: 'Nej'
 general_text_Yes: 'Ja'
 general_text_no: 'nej'
 general_text_yes: 'ja'
 general_lang_name: 'Svenska'
 general_csv_separator: ','
 general_csv_decimal_separator: '.'
 general_csv_encoding: ISO-8859-1
 general_pdf_encoding: ISO-8859-1
 general_first_day_of_week: '1'
 
 notice_account_updated: Kontot har uppdaterats
 notice_account_invalid_creditentials: Fel användarnamn eller lösenord
 notice_account_password_updated: Lösenordet har uppdaterats
 notice_account_wrong_password: Fel lösenord
 notice_account_register_done: Kontot har skapats. För att aktivera kontot, klicka på länken i mailet som skickades till dig.
 notice_account_unknown_email: Okänd användare.
 notice_can_t_change_password: Detta konto använder en extern autentiseringskälla. Det går inte att byta lösenord.
 notice_account_lost_email_sent: Ett mail med instruktioner om hur man väljer ett nytt lösenord har skickats till dig.
 notice_account_activated: Ditt konto har blivit aktiverat. Du kan nu logga in.
winterheart's avatar
winterheart committed
176
 notice_successful_create: Skapades korrekt.
177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192
 notice_successful_update: Uppdatering lyckades.
 notice_successful_delete: Borttagning lyckades.
 notice_successful_connection: Uppkoppling lyckades.
 notice_file_not_found: Sidan du försökte komma åt existerar inte eller är borttagen.
 notice_locking_conflict: Data har uppdaterats av en annan användare.
 notice_not_authorized: Du saknar behörighet att komma åt den här sidan.
 notice_email_sent: "Ett mail skickades till {{value}}"
 notice_email_error: "Ett fel inträffade när mail skickades ({{value}})"
 notice_feeds_access_key_reseted: Din RSS-nyckel återställdes.
 notice_failed_to_save_issues: "Misslyckades att spara {{count}} ärende(n) {{total}} valt: {{ids}}."
 notice_no_issue_selected: "Inget ärende är markerat! Var vänlig, markera de ärenden du vill ändra."
 notice_account_pending: "Ditt konto skapades och avvaktar nu administratörens godkännande."
 notice_default_data_loaded: Standardkonfiguration inläst.
 notice_unable_delete_version: Denna version var inte möjlig att ta bort.
 
 error_can_t_load_default_data: "Standardkonfiguration gick inte att läsa in: {{value}}"
winterheart's avatar
winterheart committed
193 194
 error_scm_not_found: "Inlägg och/eller revision finns inte i detta versionsarkiv."
 error_scm_command_failed: "Ett fel inträffade vid försök att versionsarkivet: {{value}}"
195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206
 error_scm_annotate: "Inlägget existerar inte eller kan inte kommenteras."
 error_issue_not_found_in_project: 'Ärendet hittades inte eller tillhör det inte detta projekt'
 
 warning_attachments_not_saved: "{{count}} fil(er) kunde inte sparas."
 
 mail_subject_lost_password: "Ditt {{value}} lösenord"
 mail_body_lost_password: 'För att ändra ditt lösenord, klicka följande länk:'
 mail_subject_register: "Din {{value}} kontoaktivering"
 mail_body_register: 'För att aktivera ditt konto, klicka följande länk:'
 mail_body_account_information_external: "Du kan använda ditt {{value}}-konto för att logga in."
 mail_body_account_information: Din kontoinformation
 mail_subject_account_activation_request: "{{value}} begäran om kontoaktivering"
jplang's avatar
jplang committed
207
 mail_body_account_activation_request: "En ny användare ({{value}}) har registrerat sig och avvaktar ditt godkännande:"
208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 mail_subject_reminder: "{{count}} ärende(n) har deadline under de kommande dagarna"
 mail_body_reminder: "{{count}} ärende(n) som är tilldelat dig har deadline under de {{days}} dagarna:"
 
 gui_validation_error: 1 fel
 gui_validation_error_plural: "{{count}} fel"
 
 field_name: Namn
 field_description: Beskrivning
 field_summary: Sammanfattning
 field_is_required: Obligatorisk
 field_firstname: Förnamn
 field_lastname: Efternamn
 field_mail: Mail
 field_filename: Fil
 field_filesize: Storlek
 field_downloads: Nerladdningar
 field_author: Författare
 field_created_on: Skapad
 field_updated_on: Uppdaterad
 field_field_format: Format
 field_is_for_all: För alla projekt
 field_possible_values: Möjliga värden
 field_regexp: Reguljärt uttryck
 field_min_length: Minimilängd
 field_max_length: Maxlängd
 field_value: Värde
 field_category: Kategori
 field_title: Titel
 field_project: Projekt
 field_issue: Ärende
 field_status: Status
 field_notes: Anteckningar
 field_is_closed: Ärendet är stängt
 field_is_default: Standardvärde
 field_tracker: Ärendetyp
 field_subject: Ämne
 field_due_date: Deadline
 field_assigned_to: Tilldelad till
 field_priority: Prioritet
 field_fixed_version: Versionsmål
 field_user: Användare
 field_role: Roll
 field_homepage: Hemsida
 field_is_public: Publik
 field_parent: Underprojekt till
 field_is_in_chlog: Visa ärenden i ändringslogg
 field_is_in_roadmap: Visa ärenden i roadmap
 field_login: Användarnamn
 field_mail_notification: Mailnotifieringar
 field_admin: Administratör
 field_last_login_on: Senaste inloggning
 field_language: Språk
 field_effective_date: Datum
 field_password: Lösenord
 field_new_password: Nytt lösenord
 field_password_confirmation: Bekräfta lösenord
 field_version: Version
 field_type: Typ
 field_host: Värddator
 field_port: Port
 field_account: Konto
 field_base_dn: Bas-DN
 field_attr_login: Inloggningsattribut
 field_attr_firstname: Förnamnsattribut
 field_attr_lastname: Efternamnsattribut
 field_attr_mail: Mailattribut
 field_onthefly: On-the-fly användarskapning
 field_start_date: Start
winterheart's avatar
winterheart committed
276
 field_done_ratio: % Klart
277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299
 field_auth_source: Autentiseringsläge
 field_hide_mail: Dölj min mailadress
 field_comments: Kommentar
 field_url: URL
 field_start_page: Startsida
 field_subproject: Underprojekt
 field_hours: Timmar
 field_activity: Aktivitet
 field_spent_on: Datum
 field_identifier: Identifierare
 field_is_filter: Använd som filter
 field_issue_to_id: Relaterade ärenden
 field_delay: Fördröjning
 field_assignable: Ärenden kan tilldelas denna roll
 field_redirect_existing_links: Omdirigera existerande länkar
 field_estimated_hours: Estimerad tid
 field_column_names: Kolumner
 field_time_zone: Tidszon
 field_searchable: Sökbar
 field_default_value: Standardvärde
 field_comments_sorting: Visa kommentarer
 field_parent_title: Föräldersida
 field_editable: Redigerbar
winterheart's avatar
winterheart committed
300 301
 field_watcher: Bevakare 
 field_identity_url: OpenID URL
jplang's avatar
jplang committed
302
 field_content: Innehåll
303 304 305 306 307 308 309 310 311
 
 setting_app_title: Applikationsrubrik
 setting_app_subtitle: Applikationsunderrubrik
 setting_welcome_text: Välkomsttext
 setting_default_language: Standardspråk
 setting_login_required: Kräver inloggning
 setting_self_registration: Självregistrering
 setting_attachment_max_size: Maxstorlek på bilaga
 setting_issues_export_limit: Exportgräns för ärenden
winterheart's avatar
winterheart committed
312
 setting_mail_from: Avsändare
313 314 315 316 317 318 319 320
 setting_bcc_recipients: Hemlig kopia (bcc) till mottagare
 setting_plain_text_mail: Oformaterad text i mail (ingen HTML)
 setting_host_name: Värddatornamn
 setting_text_formatting: Textformatering
 setting_wiki_compression: Komprimering av wikihistorik
 setting_feeds_limit: Innehållsgräns för Feed
 setting_default_projects_public: Nya projekt är publika som standard
 setting_autofetch_changesets: Automatisk hämtning av commits
winterheart's avatar
winterheart committed
321
 setting_sys_api_enabled: Aktivera WS för versionsarkivhantering
322 323 324 325 326 327 328
 setting_commit_ref_keywords: Referens-nyckelord
 setting_commit_fix_keywords: Fix-nyckelord
 setting_autologin: Automatisk inloggning
 setting_date_format: Datumformat
 setting_time_format: Tidsformat
 setting_cross_project_issue_relations: Tillåt ärenderelationer mellan projekt
 setting_issue_list_default_columns: Standardkolumner i ärendelistan
winterheart's avatar
winterheart committed
329
 setting_repositories_encodings: Teckenuppsättningar för versionsarkiv
330
 setting_commit_logs_encoding: Teckenuppsättning för commit-meddelanden
winterheart's avatar
winterheart committed
331
 setting_emails_footer: Signatur
332 333 334 335 336 337
 setting_protocol: Protokoll
 setting_per_page_options: Alternativ, objekt per sida
 setting_user_format: Visningsformat för användare
 setting_activity_days_default: Dagar som visas på projektaktivitet
 setting_display_subprojects_issues: Visa ärenden från underprojekt i huvudprojekt som standard
 setting_enabled_scm: Aktivera SCM
jplang's avatar
jplang committed
338
 setting_mail_handler_api_enabled: Aktivera WS för inkommande mail
339 340 341 342
 setting_mail_handler_api_key: API-nyckel
 setting_sequential_project_identifiers: Generera projektidentifierare sekventiellt
 setting_gravatar_enabled: Använd Gravatar-avatarer
 setting_diff_max_lines_displayed: Maximalt antal synliga rader i diff
winterheart's avatar
winterheart committed
343 344 345
 setting_file_max_size_displayed: Maxstorlek på textfiler som visas inline
 setting_repository_log_display_limit: Maximalt antal revisioner i filloggen
 setting_openid: Tillåt inloggning och registrering med OpenID
346 347 348 349 350 351 352 353 354
 
 permission_edit_project: Ändra projekt
 permission_select_project_modules: Välja projektmoduler
 permission_manage_members: Hantera medlemmar
 permission_manage_versions: Hantera versioner
 permission_manage_categories: Hantera ärendekategorier
 permission_add_issues: Lägga till ärende
 permission_edit_issues: Ändra ärende
 permission_manage_issue_relations: Hantera ärenderelationer
jplang's avatar
jplang committed
355
 permission_add_issue_notes: Lägga till ärendenotering
winterheart's avatar
winterheart committed
356 357
 permission_edit_issue_notes: Ändra ärendenoteringar
 permission_edit_own_issue_notes: Ändra egna ärendenoteringar
358 359 360 361 362 363 364 365 366 367
 permission_move_issues: Flytta ärenden
 permission_delete_issues: Ta bort ärenden
 permission_manage_public_queries: Hantera publika frågor
 permission_save_queries: Spara frågor
 permission_view_gantt: Visa Gantt-schema
 permission_view_calendar: Visa kalender
 permission_view_issue_watchers: Visa bevakarlista
 permission_add_issue_watchers: Lägga till bevakare
 permission_log_time: Logga spenderad tid
 permission_view_time_entries: Visa spenderad tid
winterheart's avatar
winterheart committed
368 369
 permission_edit_time_entries: Ändra tidloggningar
 permission_edit_own_time_entries: Ändra egna tidloggningar
370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383
 permission_manage_news: Hantera nyheter
 permission_comment_news: Kommentera nyheter
 permission_manage_documents: Hantera dokument
 permission_view_documents: Visa dokument
 permission_manage_files: Hantera filer
 permission_view_files: Visa filer
 permission_manage_wiki: Hantera wiki
 permission_rename_wiki_pages: Byta namn på wikisidor
 permission_delete_wiki_pages: Ta bort wikisidor
 permission_view_wiki_pages: Visa wiki
 permission_view_wiki_edits: Visa wikihistorik
 permission_edit_wiki_pages: Ändra wikisidor
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Ta bort bilagor
 permission_protect_wiki_pages: Skydda wikisidor
winterheart's avatar
winterheart committed
384 385
 permission_manage_repository: Hantera versionsarkiv
 permission_browse_repository: Bläddra i versionsarkiv
386
 permission_view_changesets: Visa changesets
winterheart's avatar
winterheart committed
387
 permission_commit_access: Commit-åtkomst
388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400
 permission_manage_boards: Hantera forum
 permission_view_messages: Visa meddelanden
 permission_add_messages: Lägg till meddelanden
 permission_edit_messages: Ändra meddelanden
 permission_edit_own_messages: Ändra egna meddelanden
 permission_delete_messages: Ta bort meddelanden
 permission_delete_own_messages: Ta bort egna meddelanden
 project_module_issue_tracking: Ärendeuppföljning
 project_module_time_tracking: Tidsuppföljning
 project_module_news: Nyheter
 project_module_documents: Dokument
 project_module_files: Filer
 project_module_wiki: Wiki
winterheart's avatar
winterheart committed
401
 project_module_repository: Versionsarkiv
402 403 404 405 406 407 408 409 410
 project_module_boards: Forum
 
 label_user: Användare
 label_user_plural: Användare
 label_user_new: Ny användare
 label_project: Projekt
 label_project_new: Nytt projekt
 label_project_plural: Projekt
 label_x_projects:
winterheart's avatar
winterheart committed
411 412 413
  zero: inga projekt
  one:  1 projekt
  other: "{{count}} projekt"
414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438
 label_project_all: Alla projekt
 label_project_latest: Senaste projekt
 label_issue: Ärende
 label_issue_new: Nytt ärende
 label_issue_plural: Ärenden
 label_issue_view_all: Visa alla ärenden
 label_issues_by: "Ärenden {{value}}"
 label_issue_added: Ärende tillagt
 label_issue_updated: Ärende uppdaterat
 label_document: Dokument
 label_document_new: Nytt dokument
 label_document_plural: Dokument
 label_document_added: Dokument tillagt
 label_role: Roll
 label_role_plural: Roller
 label_role_new: Ny roll
 label_role_and_permissions: Roller och behörigheter
 label_member: Medlem
 label_member_new: Ny medlem
 label_member_plural: Medlemmar
 label_tracker: Ärendetyp
 label_tracker_plural: Ärendetyper
 label_tracker_new: Ny ärendetyp
 label_workflow: Arbetsflöde
 label_issue_status: Ärendestatus
winterheart's avatar
winterheart committed
439
 label_issue_status_plural: Ärendestatus
440 441 442 443 444 445 446
 label_issue_status_new: Ny status
 label_issue_category: Ärendekategori
 label_issue_category_plural: Ärendekategorier
 label_issue_category_new: Ny kategori
 label_custom_field: Användardefinerat fält
 label_custom_field_plural: Användardefinerade fält
 label_custom_field_new: Nytt användardefinerat fält
winterheart's avatar
winterheart committed
447
 label_enumerations: Uppräkningar
448 449 450 451 452
 label_enumeration_new: Nytt värde
 label_information: Information
 label_information_plural: Information
 label_please_login: Var god logga in
 label_register: Registrera
winterheart's avatar
winterheart committed
453
 label_login_with_open_id_option: eller logga in med OpenID
454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521
 label_password_lost: Glömt lösenord
 label_home: Hem
 label_my_page: Min sida
 label_my_account: Mitt konto
 label_my_projects: Mina projekt
 label_administration: Administration
 label_login: Logga in
 label_logout: Logga ut
 label_help: Hjälp
 label_reported_issues: Rapporterade ärenden
 label_assigned_to_me_issues: Ärenden tilldelade till mig
 label_last_login: Senaste inloggning
 label_registered_on: Registrerad
 label_activity: Aktivitet
 label_overall_activity: All aktivitet
 label_user_activity: "Aktiviteter för {{value}}"
 label_new: Ny
 label_logged_as: Inloggad som
 label_environment: Miljö
 label_authentication: Autentisering
 label_auth_source: Autentiseringsläge
 label_auth_source_new: Nytt autentiseringsläge
 label_auth_source_plural: Autentiseringslägen
 label_subproject_plural: Underprojekt
 label_and_its_subprojects: "{{value}} och dess underprojekt"
 label_min_max_length: Min./Max.-längd
 label_list: Lista
 label_date: Datum
 label_integer: Heltal
 label_float: Flyttal
 label_boolean: Boolean
 label_string: Text
 label_text: Lång text
 label_attribute: Attribut
 label_attribute_plural: Attribut
 label_download: "{{count}} Nerladdning"
 label_download_plural: "{{count}} Nerladdningar"
 label_no_data: Ingen data att visa
 label_change_status: Ändra status
 label_history: Historia
 label_attachment: Fil
 label_attachment_new: Ny fil
 label_attachment_delete: Ta bort fil
 label_attachment_plural: Filer
 label_file_added: Fil tillagd
 label_report: Rapport
 label_report_plural: Rapporter
 label_news: Nyhet
 label_news_new: Lägg till nyhet
 label_news_plural: Nyheter
 label_news_latest: Senaste nyheterna
 label_news_view_all: Visa alla nyheter
 label_news_added: Nyhet tillagd
 label_change_log: Ändringslogg
 label_settings: Inställningar
 label_overview: Överblick
 label_version: Version
 label_version_new: Ny version
 label_version_plural: Versioner
 label_confirmation: Bekräftelse
 label_export_to: Exportera till
 label_read: Läs...
 label_public_projects: Publika projekt
 label_open_issues: öppen
 label_open_issues_plural: öppna
 label_closed_issues: stängd
 label_closed_issues_plural: stängda
 label_x_open_issues_abbr_on_total:
winterheart's avatar
winterheart committed
522 523 524
  zero: 0 öppna av {{total}}
  one:  1 öppen av {{total}}
  other: "{{count}} öppna av {{total}}"
525
 label_x_open_issues_abbr:
winterheart's avatar
winterheart committed
526 527 528
  zero: 0 öppna
  one:  1 öppen
  other: "{{count}} öppna"
529
 label_x_closed_issues_abbr:
winterheart's avatar
winterheart committed
530 531 532
  zero: 0 stängda
  one:  1 stängd
  other: "{{count}} stängda"
533 534 535
 label_total: Total
 label_permissions: Behörigheter
 label_current_status: Nuvarande status
winterheart's avatar
winterheart committed
536
 label_new_statuses_allowed: Nya tillåtna statusvärden
537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555
 label_all: alla
 label_none: ingen
 label_nobody: ingen
 label_next: Nästa
 label_previous: Föregående
 label_used_by: Använd av
 label_details: Detaljer
 label_add_note: Lägg till anteckning
 label_per_page: Per sida
 label_calendar: Kalender
 label_months_from: månader från
 label_gantt: Gantt
 label_internal: Intern
 label_last_changes: "senaste {{count}} ändringar"
 label_change_view_all: Visa alla ändringar
 label_personalize_page: Anpassa denna sida
 label_comment: Kommentar
 label_comment_plural: Kommentarer
 label_x_comments:
winterheart's avatar
winterheart committed
556 557 558
  zero: inga kommentarer
  one: 1 kommentar
  other: "{{count}} kommentarer"
559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587
 label_comment_add: Lägg till kommentar
 label_comment_added: Kommentar tillagd
 label_comment_delete: Ta bort kommentar
 label_query: Användardefinerad fråga
 label_query_plural: Användardefinerade frågor
 label_query_new: Ny fråga
 label_filter_add: Lägg till filter
 label_filter_plural: Filter
 label_equals: är
 label_not_equals: är inte
 label_in_less_than: om mindre än
 label_in_more_than: om mer än
 label_in: om
 label_today: idag
 label_all_time: närsom
 label_yesterday: igår
 label_this_week: denna vecka
 label_last_week: senaste veckan
 label_last_n_days: "senaste {{count}} dagarna"
 label_this_month: denna månad
 label_last_month: senaste månaden
 label_this_year: detta året
 label_date_range: Datumintervall
 label_less_than_ago: mindre än dagar sedan
 label_more_than_ago: mer än dagar sedan
 label_ago: dagar sedan
 label_contains: innehåller
 label_not_contains: innehåller inte
 label_day_plural: dagar
winterheart's avatar
winterheart committed
588 589
 label_repository: Versionsarkiv
 label_repository_plural: Versionsarkiv
590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697
 label_browse: Bläddra
 label_modification: "{{count}} ändring"
 label_modification_plural: "{{count}} ändringar"
 label_revision: Revision
 label_revision_plural: Revisioner
 label_associated_revisions: Associerade revisioner
 label_added: tillagd
 label_modified: modifierad
 label_copied: kopierad
 label_renamed: omdöpt
 label_deleted: borttagen
 label_latest_revision: Senaste revisionen
 label_latest_revision_plural: Senaste revisionerna
 label_view_revisions: Visa revisioner
 label_max_size: Maxstorlek
 label_sort_highest: Flytta till toppen
 label_sort_higher: Flytta upp
 label_sort_lower: Flytta ner
 label_sort_lowest: Flytta till botten
 label_roadmap: Roadmap
 label_roadmap_due_in: "Färdig om {{value}}"
 label_roadmap_overdue: "{{value}} sen"
 label_roadmap_no_issues: Inga ärenden för denna version
 label_search: Sök
 label_result_plural: Resultat
 label_all_words: Alla ord
 label_wiki: Wiki
 label_wiki_edit: Wikiändring
 label_wiki_edit_plural: Wikiändringar
 label_wiki_page: Wikisida
 label_wiki_page_plural: Wikisidor
 label_index_by_title: Innehåll efter titel
 label_index_by_date: Innehåll efter datum
 label_current_version: Nuvarande version
 label_preview: Förhandsgranska
 label_feed_plural: Feeds
 label_changes_details: Detaljer om alla ändringar
 label_issue_tracking: Ärendeuppföljning
 label_spent_time: Spenderad tid
 label_f_hour: "{{value}} timme"
 label_f_hour_plural: "{{value}} timmar"
 label_time_tracking: Tidsuppföljning
 label_change_plural: Ändringar
 label_statistics: Statistik
 label_commits_per_month: Commits per månad
 label_commits_per_author: Commits per författare
 label_view_diff: Visa skillnader
 label_diff_inline: i texten
 label_diff_side_by_side: sida vid sida
 label_options: Inställningar
 label_copy_workflow_from: Kopiera arbetsflöde från
 label_permissions_report: Behörighetsrapport
 label_watched_issues: Bevakade ärenden
 label_related_issues: Relaterade ärenden
 label_applied_status: Tilldelad status
 label_loading: Laddar...
 label_relation_new: Ny relation
 label_relation_delete: Ta bort relation
 label_relates_to: relaterar till
 label_duplicates: kopierar
 label_duplicated_by: kopierad av
 label_blocks: blockerar
 label_blocked_by: blockerad av
 label_precedes: kommer före
 label_follows: följer
 label_end_to_start: slut till start
 label_end_to_end: slut till slut
 label_start_to_start: start till start
 label_start_to_end: start till slut
 label_stay_logged_in: Förbli inloggad
 label_disabled: inaktiverad
 label_show_completed_versions: Visa färdiga versioner
 label_me: mig
 label_board: Forum
 label_board_new: Nytt forum
 label_board_plural: Forum
 label_topic_plural: Ämnen
 label_message_plural: Meddelanden
 label_message_last: Senaste meddelande
 label_message_new: Nytt meddelande
 label_message_posted: Meddelande tillagt
 label_reply_plural: Svar
 label_send_information: Skicka kontoinformation till användaren
 label_year: År
 label_month: Månad
 label_week: Vecka
 label_date_from: Från
 label_date_to: Till
 label_language_based: Språkbaserad
 label_sort_by: "Sortera {{value}}"
 label_send_test_email: Skicka testmail
 label_feeds_access_key_created_on: "RSS-nyckel skapad för {{value}} sedan"
 label_module_plural: Moduler
 label_added_time_by: "Tillagd av {{author}} för {{age}} sedan"
 label_updated_time_by: "Uppdaterad av {{author}} för {{age}} sedan"
 label_updated_time: "Uppdaterad för {{value}} sedan"
 label_jump_to_a_project: Gå till projekt...
 label_file_plural: Filer
 label_changeset_plural: Changesets
 label_default_columns: Standardkolumner
 label_no_change_option: (Ingen ändring)
 label_bulk_edit_selected_issues: Gemensam ändring av markerade ärenden
 label_theme: Tema
 label_default: Standard
 label_search_titles_only: Sök endast i titlar
 label_user_mail_option_all: "För alla händelser i mina projekt"
 label_user_mail_option_selected: "För alla händelser i markerade projekt..."
 label_user_mail_option_none: "Endast för saker jag bevakar eller är involverad i"
winterheart's avatar
winterheart committed
698
 label_user_mail_no_self_notified: "Jag vill inte bli underrättad om ändringar som jag har gjort"
699 700 701
 label_registration_activation_by_email: kontoaktivering med mail
 label_registration_manual_activation: manuell kontoaktivering
 label_registration_automatic_activation: automatisk kontoaktivering
jplang's avatar
jplang committed
702
 label_display_per_page: "Per sida: {{value}}"
703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721
 label_age: Ålder
 label_change_properties: Ändra inställningar
 label_general: Allmänt
 label_more: Mer
 label_scm: SCM
 label_plugins: Tillägg
 label_ldap_authentication: LDAP-autentisering
 label_downloads_abbr: Nerl.
 label_optional_description: Valfri beskrivning
 label_add_another_file: Lägg till ytterligare en fil
 label_preferences: Användarinställningar
 label_chronological_order: I kronologisk ordning
 label_reverse_chronological_order: I omvänd kronologisk ordning
 label_planning: Planering
 label_incoming_emails: Inkommande mail
 label_generate_key: Generera en nyckel
 label_issue_watchers: Bevakare
 label_example: Exempel
 label_display: Visa
jplang's avatar
jplang committed
722 723 724
 label_sort: Sortera
 label_descending: Fallande
 label_ascending: Stigande
725
 label_date_from_to: Från {{start}} till {{end}}
726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774
 
 button_login: Logga in
 button_submit: Spara
 button_save: Spara
 button_check_all: Markera alla
 button_uncheck_all: Avmarkera alla
 button_delete: Ta bort
 button_create: Skapa
 button_create_and_continue: Skapa och fortsätt
 button_test: Testa
 button_edit: Ändra
 button_add: Lägg till
 button_change: Ändra
 button_apply: Verkställ
 button_clear: Återställ
 button_lock: Lås
 button_unlock: Lås upp
 button_download: Ladda ner
 button_list: Lista
 button_view: Visa
 button_move: Flytta
 button_back: Tillbaka
 button_cancel: Avbryt
 button_activate: Aktivera
 button_sort: Sortera
 button_log_time: Logga tid
 button_rollback: Återställ till denna version
 button_watch: Bevaka
 button_unwatch: Stoppa bevakning
 button_reply: Svara
 button_archive: Arkivera
 button_unarchive: Ta bort från arkiv
 button_reset: Återställ
 button_rename: Byt namn
 button_change_password: Ändra lösenord
 button_copy: Kopiera
 button_annotate: Kommentera
 button_update: Uppdatera
 button_configure: Konfigurera
 button_quote: Citera
 
 status_active: aktiv
 status_registered: registrerad
 status_locked: låst
 
 text_select_mail_notifications: Välj för vilka händelser mail ska skickas.
 text_regexp_info: eg. ^[A-Z0-9]+$
 text_min_max_length_info: 0 betyder ingen gräns
 text_project_destroy_confirmation: Är du säker på att du vill ta bort detta projekt och all relaterad data?
jplang's avatar
jplang committed
775
 text_subprojects_destroy_warning: "Alla underprojekt: {{value}} kommer också tas bort."
776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797
 text_workflow_edit: Välj en roll och en ärendetyp för att ändra arbetsflöde
 text_are_you_sure: Är du säker ?
 text_journal_changed: "ändrad från {{old}} till {{new}}"
 text_journal_set_to: "satt till {{value}}"
 text_journal_deleted: borttagen
 text_tip_task_begin_day: arbetsuppgift som börjar denna dag
 text_tip_task_end_day: arbetsuppgift som slutar denna dag
 text_tip_task_begin_end_day: arbetsuppgift börjar och slutar denna dag
 text_project_identifier_info: 'Små bokstäver (a-z), siffror och streck tillåtna.<br />När den är sparad kan identifieraren inte ändras.'
 text_caracters_maximum: "max {{count}} tecken."
 text_caracters_minimum: "Måste vara minst {{count}} tecken lång."
 text_length_between: "Längd mellan {{min}} och {{max}} tecken."
 text_tracker_no_workflow: Inget arbetsflöde definerat för denna ärendetyp
 text_unallowed_characters: Otillåtna tecken
 text_comma_separated: Flera värden tillåtna (kommaseparerade).
 text_issues_ref_in_commit_messages: Referera och fixa ärenden i commit-meddelanden
 text_issue_added: "Ärende {{id}} har rapporterats (av {{author}})."
 text_issue_updated: "Ärende {{id}} har uppdaterats (av {{author}})."
 text_wiki_destroy_confirmation: Är du säker på att du vill ta bort denna wiki och allt dess innehåll ?
 text_issue_category_destroy_question: "Några ärenden ({{count}}) är tilldelade till denna kategori. Vad vill du göra ?"
 text_issue_category_destroy_assignments: Ta bort kategoritilldelningar
 text_issue_category_reassign_to: Återtilldela ärenden till denna kategori
winterheart's avatar
winterheart committed
798 799
 text_user_mail_option: "För omarkerade projekt kommer du bara bli underrättad om saker du bevakar eller är inblandad i (T.ex. ärenden du skapat eller tilldelats)."
 text_no_configuration_data: "Roller, ärendetyper, ärendestatus och arbetsflöden har inte konfigurerats ännu.\nDet rekommenderas att läsa in standardkonfigurationen. Du kommer att kunna göra ändringar efter att den blivit inläst."
800 801 802 803 804
 text_load_default_configuration: Läs in standardkonfiguration
 text_status_changed_by_changeset: "Tilldelad i changeset {{value}}."
 text_issues_destroy_confirmation: 'Är du säker att du vill radera markerade ärende(n) ?'
 text_select_project_modules: 'Välj vilka moduler som ska vara aktiva för projektet:'
 text_default_administrator_account_changed: Standardadministratörens konto ändrat
winterheart's avatar
winterheart committed
805 806
 text_file_repository_writable: Arkivet för bifogade filer är skrivbar
 text_plugin_assets_writable: Arkivet för plug-ins är skrivbar
807 808 809 810 811
 text_rmagick_available: RMagick tillgängligt (valfritt)
 text_destroy_time_entries_question: %.02f timmar har rapporterats på ärendena du är på väg att ta bort. Vad vill du göra ?
 text_destroy_time_entries: Ta bort rapporterade timmar
 text_assign_time_entries_to_project: Tilldela rapporterade timmar till projektet
 text_reassign_time_entries: 'Återtilldela rapporterade timmar till detta ärende:'
jplang's avatar
jplang committed
812 813
 text_user_wrote: "{{value}} skrev:"
 text_enumeration_destroy_question: "{{count}} objekt är tilldelade till detta värde."
814
 text_enumeration_category_reassign_to: 'Återtilldela till detta värde:'
winterheart's avatar
winterheart committed
815 816
 text_email_delivery_not_configured: "Mailfunktionen har inte konfigurerats, och notifieringar via mail kan därför inte skickas.\nKonfigurera din SMTP-server i config/email.yml och starta om applikationen för att aktivera dem."
 text_repository_usernames_mapping: "Välj eller uppdatera den Redmine-användare som är mappad till varje användarnamn i versionarkivloggen.\nAnvändare med samma användarnamn eller emailadress i både Redmine och versionsarkivet mappas automatiskt."
817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844
 text_diff_truncated: '... Denna diff har förminskats eftersom den överskrider den maximala storlek som kan visas.'
 text_custom_field_possible_values_info: 'En linje för varje värde'
 
 default_role_manager: Projektledare
 default_role_developper: Utvecklare
 default_role_reporter: Rapportör
 default_tracker_bug: Bugg
 default_tracker_feature: Funktionalitet
 default_tracker_support: Support
 default_issue_status_new: Ny
 default_issue_status_assigned: Tilldelad
 default_issue_status_resolved: Löst
 default_issue_status_feedback: Feedback
 default_issue_status_closed: Stängd
 default_issue_status_rejected: Avslagen
 default_doc_category_user: Användardokumentation
 default_doc_category_tech: Teknisk dokumentation
 default_priority_low: Låg
 default_priority_normal: Normal
 default_priority_high: Hög
 default_priority_urgent: Brådskande
 default_priority_immediate: Omedelbar
 default_activity_design: Design
 default_activity_development: Utveckling
 
 enumeration_issue_priorities: Ärendeprioriteter
 enumeration_doc_categories: Dokumentkategorier
 enumeration_activities: Aktiviteter (tidsuppföljning)
845

846 847
 label_greater_or_equal: ">="
 label_less_or_equal: <=