sv.yml 58.7 KB
Newer Older
jplang's avatar
jplang committed
1 2 3
# Swedish translation for Ruby on Rails
# by Johan Lundström (johanlunds@gmail.com),
# with parts taken from http://github.com/daniel/swe_rails
4
# Update based on Redmine 2.6.0 by Khedron Wilk (khedron.wilk@gmail.com) 6th Dec 2014
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
sv:
 number:
  # Used in number_with_delimiter()
  # These are also the defaults for 'currency', 'percentage', 'precision', and 'human'
  format:
   # Sets the separator between the units, for more precision (e.g. 1.0 / 2.0 == 0.5)
   separator: ","
   # Delimets thousands (e.g. 1,000,000 is a million) (always in groups of three)
   delimiter: "."
   # Number of decimals, behind the separator (the number 1 with a precision of 2 gives: 1.00)
   precision: 2
16

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
  # Used in number_to_currency()
  currency:
   format:
    # Where is the currency sign? %u is the currency unit, %n the number (default: $5.00)
    format: "%n %u"
    unit: "kr"
    # These three are to override number.format and are optional
    # separator: "."
    # delimiter: ","
    # precision: 2
27

28 29 30 31
  # Used in number_to_percentage()
  percentage:
   format:
    # These three are to override number.format and are optional
32
    # separator:
33
    delimiter: ""
34 35
    # precision:

36 37 38 39 40 41 42
  # Used in number_to_precision()
  precision:
   format:
    # These three are to override number.format and are optional
    # separator:
    delimiter: ""
    # precision:
43

44 45 46 47
  # Used in number_to_human_size()
  human:
   format:
    # These three are to override number.format and are optional
48
    # separator:
49
    delimiter: ""
50
    precision: 3
edavis10's avatar
edavis10 committed
51 52 53 54 55 56
   storage_units:
    format: "%n %u"
    units:
     byte:
      one: "Byte"
      other: "Bytes"
jplang's avatar
jplang committed
57
     kb: "KB"
edavis10's avatar
edavis10 committed
58 59 60
     mb: "MB"
     gb: "GB"
     tb: "TB"
61 62 63 64 65 66 67

 # Used in distance_of_time_in_words(), distance_of_time_in_words_to_now(), time_ago_in_words()
 datetime:
  distance_in_words:
   half_a_minute: "en halv minut"
   less_than_x_seconds:
    one:  "mindre än en sekund"
68
    other: "mindre än %{count} sekunder"
69 70
   x_seconds:
    one:  "en sekund"
71
    other: "%{count} sekunder"
72 73
   less_than_x_minutes:
    one:  "mindre än en minut"
74
    other: "mindre än %{count} minuter"
75 76
   x_minutes:
    one:  "en minut"
77
    other: "%{count} minuter"
78 79
   about_x_hours:
    one:  "ungefär en timme"
80
    other: "ungefär %{count} timmar"
81
   x_hours:
82 83
    one:  "1 timme"
    other: "%{count} timmar"
84 85
   x_days:
    one:  "en dag"
86
    other: "%{count} dagar"
87 88
   about_x_months:
    one:  "ungefär en månad"
89
    other: "ungefär %{count} månader"
90 91
   x_months:
    one:  "en månad"
92
    other: "%{count} månader"
93 94
   about_x_years:
    one:  "ungefär ett år"
95
    other: "ungefär %{count} år"
96 97
   over_x_years:
    one:  "mer än ett år"
98
    other: "mer än %{count} år"
jplang's avatar
jplang committed
99
   almost_x_years:
jplang's avatar
jplang committed
100
    one:  "nästan 1 år"
101
    other: "nästan %{count} år"
102

103 104 105 106
 activerecord:
  errors:
   template:
    header:
107 108
     one:  "Ett fel förhindrade denna %{model} från att sparas"
     other: "%{count} fel förhindrade denna %{model} från att sparas"
109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
    # The variable :count is also available
    body: "Det var problem med följande fält:"
   # The values :model, :attribute and :value are always available for interpolation
   # The value :count is available when applicable. Can be used for pluralization.
   messages:
    inclusion: "finns inte i listan"
    exclusion: "är reserverat"
    invalid: "är ogiltigt"
    confirmation: "stämmer inte överens"
    accepted : "måste vara accepterad"
    empty: "får ej vara tom"
    blank: "måste anges"
121 122 123
    too_long: "är för lång (maximum är %{count} tecken)"
    too_short: "är för kort (minimum är %{count} tecken)"
    wrong_length: "har fel längd (ska vara %{count} tecken)"
124 125
    taken: "har redan tagits"
    not_a_number: "är inte ett nummer"
126 127
    greater_than: "måste vara större än %{count}"
    greater_than_or_equal_to: "måste vara större än eller lika med %{count}"
128
    equal_to: "måste vara samma som"
129 130
    less_than: "måste vara mindre än %{count}"
    less_than_or_equal_to: "måste vara mindre än eller lika med %{count}"
131 132 133 134 135
    odd: "måste vara udda"
    even: "måste vara jämnt"
    greater_than_start_date: "måste vara senare än startdatumet"
    not_same_project: "tillhör inte samma projekt"
    circular_dependency: "Denna relation skulle skapa ett cirkulärt beroende"
136
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "Ett ärende kan inte länkas till ett av dess underärenden"
137
    earlier_than_minimum_start_date: "kan inte vara tidigare än %{date} grund av föregående ärenden"
138
    not_a_regexp: "is not a valid regular expression"
139
    open_issue_with_closed_parent: "An open issue cannot be attached to a closed parent task"
140

141
 direction: ltr
142 143 144 145 146 147 148 149
 date:
  formats:
   # Use the strftime parameters for formats.
   # When no format has been given, it uses default.
   # You can provide other formats here if you like!
   default: "%Y-%m-%d"
   short: "%e %b"
   long: "%e %B, %Y"
150

151 152
  day_names: [söndag, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag]
  abbr_day_names: [sön, mån, tis, ons, tor, fre, lör]
153

154 155 156 157
  # Don't forget the nil at the beginning; there's no such thing as a 0th month
  month_names: [~, januari, februari, mars, april, maj, juni, juli, augusti, september, oktober, november, december]
  abbr_month_names: [~, jan, feb, mar, apr, maj, jun, jul, aug, sep, okt, nov, dec]
  # Used in date_select and datime_select.
158 159 160 161
  order:
   - :day
   - :month
   - :year
162 163 164

 time:
  formats:
winterheart's avatar
winterheart committed
165
   default: "%Y-%m-%d %H:%M"
166
   time: "%H:%M"
167 168 169 170
   short: "%d %b %H:%M"
   long: "%d %B, %Y %H:%M"
  am: ""
  pm: ""
171

172 173 174 175 176 177 178
# Used in array.to_sentence.
 support:
  array:
   sentence_connector: "och"
   skip_last_comma: true

 actionview_instancetag_blank_option: Var god välj
179

180 181 182 183
 general_text_No: 'Nej'
 general_text_Yes: 'Ja'
 general_text_no: 'nej'
 general_text_yes: 'ja'
184
 general_lang_name: 'Swedish (Svenska)'
185 186 187
 general_csv_separator: ','
 general_csv_decimal_separator: '.'
 general_csv_encoding: ISO-8859-1
188
 general_pdf_fontname: freesans
189
 general_pdf_monospaced_fontname: freemono
190
 general_first_day_of_week: '1'
191

192
 notice_account_updated: Kontot har uppdaterats
193
 notice_account_invalid_credentials: Fel användarnamn eller lösenord
194 195 196 197 198 199 200
 notice_account_password_updated: Lösenordet har uppdaterats
 notice_account_wrong_password: Fel lösenord
 notice_account_register_done: Kontot har skapats. För att aktivera kontot, klicka på länken i mailet som skickades till dig.
 notice_account_unknown_email: Okänd användare.
 notice_can_t_change_password: Detta konto använder en extern autentiseringskälla. Det går inte att byta lösenord.
 notice_account_lost_email_sent: Ett mail med instruktioner om hur man väljer ett nytt lösenord har skickats till dig.
 notice_account_activated: Ditt konto har blivit aktiverat. Du kan nu logga in.
winterheart's avatar
winterheart committed
201
 notice_successful_create: Skapades korrekt.
202 203 204 205 206 207
 notice_successful_update: Uppdatering lyckades.
 notice_successful_delete: Borttagning lyckades.
 notice_successful_connection: Uppkoppling lyckades.
 notice_file_not_found: Sidan du försökte komma åt existerar inte eller är borttagen.
 notice_locking_conflict: Data har uppdaterats av en annan användare.
 notice_not_authorized: Du saknar behörighet att komma åt den här sidan.
winterheart's avatar
winterheart committed
208
 notice_not_authorized_archived_project: Projektet du försöker komma åt har arkiverats.
209 210
 notice_email_sent: "Ett mail skickades till %{value}"
 notice_email_error: "Ett fel inträffade när mail skickades (%{value})"
211
 notice_feeds_access_key_reseted: Din Atom-nyckel återställdes.
jplang's avatar
jplang committed
212
 notice_api_access_key_reseted: Din API-nyckel återställdes.
213 214
 notice_failed_to_save_issues: "Misslyckades med att spara %{count} ärende(n) %{total} valda: %{ids}."
 notice_failed_to_save_time_entries: "Misslyckades med att spara %{count} tidloggning(ar) %{total} valda: %{ids}."
215
 notice_failed_to_save_members: "Misslyckades med att spara medlem(mar): %{errors}."
216 217 218 219
 notice_no_issue_selected: "Inget ärende är markerat! Var vänlig, markera de ärenden du vill ändra."
 notice_account_pending: "Ditt konto skapades och avvaktar nu administratörens godkännande."
 notice_default_data_loaded: Standardkonfiguration inläst.
 notice_unable_delete_version: Denna version var inte möjlig att ta bort.
winterheart's avatar
winterheart committed
220
 notice_unable_delete_time_entry: Tidloggning kunde inte tas bort.
221
 notice_issue_done_ratios_updated: "% klart uppdaterade."
222 223 224 225
 notice_gantt_chart_truncated: "Schemat förminskades eftersom det överskrider det maximala antalet aktiviteter som kan visas (%{max})"
 notice_issue_successful_create: "Ärende %{id} skapades."
 notice_issue_update_conflict: "Detta ärende har uppdaterats av en annan användare samtidigt som du redigerade det."
 notice_account_deleted: "Ditt konto har avslutats permanent."
226
 notice_user_successful_create: "Användare %{id} skapad."
227

228
 error_can_t_load_default_data: "Standardkonfiguration gick inte att läsa in: %{value}"
winterheart's avatar
winterheart committed
229
 error_scm_not_found: "Inlägg och/eller revision finns inte i detta versionsarkiv."
230
 error_scm_command_failed: "Ett fel inträffade vid försök att versionsarkivet: %{value}"
231
 error_scm_annotate: "Inlägget existerar inte eller kan inte kommenteras."
232
 error_scm_annotate_big_text_file: Inlägget kan inte annoteras eftersom det överskrider maximal storlek för textfiler.
233
 error_issue_not_found_in_project: 'Ärendet hittades inte eller tillhör det inte detta projekt'
winterheart's avatar
winterheart committed
234 235
 error_no_tracker_in_project: 'Ingen ärendetyp är associerad med projektet. Vänligen kontrollera projektinställningarna.'
 error_no_default_issue_status: 'Ingen status är definierad som standard för nya ärenden. Vänligen kontrollera din konfiguration (Gå till "Administration -> Ärendestatus").'
236
 error_can_not_delete_custom_field: Kan inte ta bort användardefinerat fält
jplang's avatar
jplang committed
237
 error_can_not_delete_tracker: "Det finns ärenden av denna typ och den är därför inte möjlig att ta bort."
238
 error_can_not_remove_role: "Denna roll används och den är därför inte möjlig att ta bort."
winterheart's avatar
winterheart committed
239
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: 'Ett ärende tilldelat en stängd version kan inte öppnas nytt'
jplang's avatar
jplang committed
240
 error_can_not_archive_project: Detta projekt kan inte arkiveras
winterheart's avatar
winterheart committed
241 242 243 244
 error_issue_done_ratios_not_updated: "% klart inte uppdaterade."
 error_workflow_copy_source: 'Vänligen välj källans ärendetyp eller roll'
 error_workflow_copy_target: 'Vänligen välj ärendetyp(er) och roll(er) för mål'
 error_unable_delete_issue_status: 'Ärendestatus kunde inte tas bort'
jplang's avatar
jplang committed
245
 error_unable_to_connect: "Kan inte ansluta (%{value})"
246
 error_attachment_too_big: "Denna fil kan inte laddas upp eftersom den överstiger maximalt tillåten filstorlek (%{max_size})"
247
 error_session_expired: "Din session har gått ut. Vänligen logga in nytt."
248
 warning_attachments_not_saved: "%{count} fil(er) kunde inte sparas."
249

250
 mail_subject_lost_password: "Ditt %{value} lösenord"
251
 mail_body_lost_password: 'För att ändra ditt lösenord, klicka följande länk:'
252
 mail_subject_register: "Din %{value} kontoaktivering"
253
 mail_body_register: 'För att aktivera ditt konto, klicka följande länk:'
254
 mail_body_account_information_external: "Du kan använda ditt %{value}-konto för att logga in."
255
 mail_body_account_information: Din kontoinformation
256 257 258 259 260
 mail_subject_account_activation_request: "%{value} begäran om kontoaktivering"
 mail_body_account_activation_request: "En ny användare (%{value}) har registrerat sig och avvaktar ditt godkännande:"
 mail_subject_reminder: "%{count} ärende(n) har deadline under de kommande %{days} dagarna"
 mail_body_reminder: "%{count} ärende(n) som är tilldelat dig har deadline under de %{days} dagarna:"
 mail_subject_wiki_content_added: "'%{id}' wikisida has lagts till"
jplang's avatar
jplang committed
261
 mail_body_wiki_content_added: "The '%{id}' wikisida has lagts till av %{author}."
262
 mail_subject_wiki_content_updated: "'%{id}' wikisida har uppdaterats"
jplang's avatar
jplang committed
263
 mail_body_wiki_content_updated: "The '%{id}' wikisida har uppdaterats av %{author}."
264 265


266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278
 field_name: Namn
 field_description: Beskrivning
 field_summary: Sammanfattning
 field_is_required: Obligatorisk
 field_firstname: Förnamn
 field_lastname: Efternamn
 field_mail: Mail
 field_filename: Fil
 field_filesize: Storlek
 field_downloads: Nerladdningar
 field_author: Författare
 field_created_on: Skapad
 field_updated_on: Uppdaterad
279
 field_closed_on: Stängd
280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301
 field_field_format: Format
 field_is_for_all: För alla projekt
 field_possible_values: Möjliga värden
 field_regexp: Reguljärt uttryck
 field_min_length: Minimilängd
 field_max_length: Maxlängd
 field_value: Värde
 field_category: Kategori
 field_title: Titel
 field_project: Projekt
 field_issue: Ärende
 field_status: Status
 field_notes: Anteckningar
 field_is_closed: Ärendet är stängt
 field_is_default: Standardvärde
 field_tracker: Ärendetyp
 field_subject: Ämne
 field_due_date: Deadline
 field_assigned_to: Tilldelad till
 field_priority: Prioritet
 field_fixed_version: Versionsmål
 field_user: Användare
302
 field_principal: Principal
303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326
 field_role: Roll
 field_homepage: Hemsida
 field_is_public: Publik
 field_parent: Underprojekt till
 field_is_in_roadmap: Visa ärenden i roadmap
 field_login: Användarnamn
 field_mail_notification: Mailnotifieringar
 field_admin: Administratör
 field_last_login_on: Senaste inloggning
 field_language: Språk
 field_effective_date: Datum
 field_password: Lösenord
 field_new_password: Nytt lösenord
 field_password_confirmation: Bekräfta lösenord
 field_version: Version
 field_type: Typ
 field_host: Värddator
 field_port: Port
 field_account: Konto
 field_base_dn: Bas-DN
 field_attr_login: Inloggningsattribut
 field_attr_firstname: Förnamnsattribut
 field_attr_lastname: Efternamnsattribut
 field_attr_mail: Mailattribut
327
 field_onthefly: Skapa användare on-the-fly
winterheart's avatar
winterheart committed
328
 field_start_date: Startdatum
329
 field_done_ratio: "% Klart"
330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340
 field_auth_source: Autentiseringsläge
 field_hide_mail: Dölj min mailadress
 field_comments: Kommentar
 field_url: URL
 field_start_page: Startsida
 field_subproject: Underprojekt
 field_hours: Timmar
 field_activity: Aktivitet
 field_spent_on: Datum
 field_identifier: Identifierare
 field_is_filter: Använd som filter
341
 field_issue_to: Relaterade ärenden
342 343 344 345 346
 field_delay: Fördröjning
 field_assignable: Ärenden kan tilldelas denna roll
 field_redirect_existing_links: Omdirigera existerande länkar
 field_estimated_hours: Estimerad tid
 field_column_names: Kolumner
winterheart's avatar
winterheart committed
347
 field_time_entries: Spenderad tid
348 349 350 351 352 353
 field_time_zone: Tidszon
 field_searchable: Sökbar
 field_default_value: Standardvärde
 field_comments_sorting: Visa kommentarer
 field_parent_title: Föräldersida
 field_editable: Redigerbar
354
 field_watcher: Bevakare
winterheart's avatar
winterheart committed
355
 field_identity_url: OpenID URL
jplang's avatar
jplang committed
356
 field_content: Innehåll
357
 field_group_by: Gruppera resultat efter
jplang's avatar
jplang committed
358
 field_sharing: Delning
winterheart's avatar
winterheart committed
359
 field_parent_issue: Förälderaktivitet
jplang's avatar
jplang committed
360 361
 field_member_of_group: "Tilldelad användares grupp"
 field_assigned_to_role: "Tilldelad användares roll"
winterheart's avatar
winterheart committed
362
 field_text: Textfält
363
 field_visible: Synlig
jplang's avatar
jplang committed
364
 field_warn_on_leaving_unsaved: Varna om jag lämnar en sida med osparad text
365 366
 field_issues_visibility: Ärendesynlighet
 field_is_private: Privat
367 368 369 370 371 372
 field_commit_logs_encoding: Teckenuppsättning för commit-meddelanden
 field_scm_path_encoding: Sökvägskodning
 field_path_to_repository: Sökväg till versionsarkiv
 field_root_directory: Rotmapp
 field_cvsroot: CVSROOT
 field_cvs_module: Modul
373 374
 field_repository_is_default: Huvudarkiv
 field_multiple: Flera värden
375
 field_auth_source_ldap_filter: LDAP-filter
376 377 378 379
 field_core_fields: Standardfält
 field_timeout: "Timeout (i sekunder)"
 field_board_parent: Förälderforum
 field_private_notes: Privata anteckningar
380
 field_inherit_members: Ärv medlemmar
381
 field_generate_password: Generera lösenord
382

383 384 385 386 387 388 389
 setting_app_title: Applikationsrubrik
 setting_welcome_text: Välkomsttext
 setting_default_language: Standardspråk
 setting_login_required: Kräver inloggning
 setting_self_registration: Självregistrering
 setting_attachment_max_size: Maxstorlek på bilaga
 setting_issues_export_limit: Exportgräns för ärenden
390
 setting_mail_from: Avsändaradress
391 392 393 394 395 396
 setting_bcc_recipients: Hemlig kopia (bcc) till mottagare
 setting_plain_text_mail: Oformaterad text i mail (ingen HTML)
 setting_host_name: Värddatornamn
 setting_text_formatting: Textformatering
 setting_wiki_compression: Komprimering av wikihistorik
 setting_feeds_limit: Innehållsgräns för Feed
397
 setting_default_projects_public: Nya projekt är publika
398
 setting_autofetch_changesets: Automatisk hämtning av commits
winterheart's avatar
winterheart committed
399
 setting_sys_api_enabled: Aktivera WS för versionsarkivhantering
400 401 402 403 404
 setting_commit_ref_keywords: Referens-nyckelord
 setting_commit_fix_keywords: Fix-nyckelord
 setting_autologin: Automatisk inloggning
 setting_date_format: Datumformat
 setting_time_format: Tidsformat
405
 setting_cross_project_subtasks: Tillåt underaktiviteter mellan projekt
406 407
 setting_cross_project_issue_relations: Tillåt ärenderelationer mellan projekt
 setting_issue_list_default_columns: Standardkolumner i ärendelistan
408
 setting_repositories_encodings: Encoding för bilagor och versionsarkiv
409
 setting_emails_header: Mail-header
winterheart's avatar
winterheart committed
410
 setting_emails_footer: Signatur
411 412 413 414
 setting_protocol: Protokoll
 setting_per_page_options: Alternativ, objekt per sida
 setting_user_format: Visningsformat för användare
 setting_activity_days_default: Dagar som visas på projektaktivitet
415
 setting_display_subprojects_issues: Visa ärenden från underprojekt i huvudprojekt
416
 setting_enabled_scm: Aktivera SCM
jplang's avatar
jplang committed
417
 setting_mail_handler_body_delimiters: "Trunkera mail efter en av följande rader"
jplang's avatar
jplang committed
418
 setting_mail_handler_api_enabled: Aktivera WS för inkommande mail
419 420 421
 setting_mail_handler_api_key: API-nyckel
 setting_sequential_project_identifiers: Generera projektidentifierare sekventiellt
 setting_gravatar_enabled: Använd Gravatar-avatarer
winterheart's avatar
winterheart committed
422
 setting_gravatar_default: Förvald Gravatar-bild
423
 setting_diff_max_lines_displayed: Maximalt antal synliga rader i diff
winterheart's avatar
winterheart committed
424 425 426
 setting_file_max_size_displayed: Maxstorlek på textfiler som visas inline
 setting_repository_log_display_limit: Maximalt antal revisioner i filloggen
 setting_openid: Tillåt inloggning och registrering med OpenID
jplang's avatar
jplang committed
427
 setting_password_min_length: Minsta tillåtna lösenordslängd
428
 setting_new_project_user_role_id: Tilldelad roll för en icke-administratör som skapar ett projekt
429
 setting_default_projects_modules: Aktiverade moduler för nya projekt
jplang's avatar
jplang committed
430 431 432 433
 setting_issue_done_ratio: Beräkna % klart med
 setting_issue_done_ratio_issue_field: Använd ärendefältet
 setting_issue_done_ratio_issue_status: Använd ärendestatus
 setting_start_of_week: Första dagen i veckan
jplang's avatar
jplang committed
434
 setting_rest_api_enabled: Aktivera REST webbtjänst
winterheart's avatar
winterheart committed
435
 setting_cache_formatted_text: Cacha formaterad text
winterheart's avatar
winterheart committed
436
 setting_default_notification_option: Standard notifieringsalternativ
jplang's avatar
jplang committed
437 438 439
 setting_commit_logtime_enabled: Aktivera tidloggning
 setting_commit_logtime_activity_id: Aktivitet för loggad tid
 setting_gantt_items_limit: Maximalt antal aktiviteter som visas i gantt-schemat
440
 setting_issue_group_assignment: Tillåt att ärenden tilldelas till grupper
441 442 443
 setting_default_issue_start_date_to_creation_date: Använd dagens datum som startdatum för nya ärenden
 setting_commit_cross_project_ref: Tillåt ärende i alla de andra projekten att bli refererade och fixade
 setting_unsubscribe: Tillåt användare att avsluta prenumereration
444 445 446 447 448
 setting_session_lifetime: Maximal sessionslivslängd
 setting_session_timeout: Tidsgräns för sessionsinaktivitet
 setting_thumbnails_enabled: Visa miniatyrbilder av bilagor
 setting_thumbnails_size: Storlek på miniatyrbilder (i pixlar)
 setting_non_working_week_days: Lediga dagar
449 450
 setting_jsonp_enabled: Aktivera JSONP-stöd
 setting_default_projects_tracker_ids: Standardärendetyper för nya projekt
451

452
 permission_add_project: Skapa projekt
jplang's avatar
jplang committed
453
 permission_add_subprojects: Skapa underprojekt
454
 permission_edit_project: Ändra projekt
455
 permission_close_project: Stänga / återöppna projektet
456 457
 permission_select_project_modules: Välja projektmoduler
 permission_manage_members: Hantera medlemmar
winterheart's avatar
winterheart committed
458
 permission_manage_project_activities: Hantera projektaktiviteter
459 460
 permission_manage_versions: Hantera versioner
 permission_manage_categories: Hantera ärendekategorier
jplang's avatar
jplang committed
461 462 463
 permission_add_issues: Lägga till ärenden
 permission_edit_issues: Ändra ärenden
 permission_view_issues: Visa ärenden
464
 permission_manage_issue_relations: Hantera ärenderelationer
465 466
 permission_set_issues_private: Sätta ärenden publika eller privata
 permission_set_own_issues_private: Sätta egna ärenden publika eller privata
467 468 469
 permission_add_issue_notes: Lägga till ärendeanteckning
 permission_edit_issue_notes: Ändra ärendeanteckningar
 permission_edit_own_issue_notes: Ändra egna ärendeanteckningar
470 471
 permission_view_private_notes: Visa privata anteckningar
 permission_set_notes_private: Ställa in anteckningar som privata
472 473 474 475 476 477 478
 permission_delete_issues: Ta bort ärenden
 permission_manage_public_queries: Hantera publika frågor
 permission_save_queries: Spara frågor
 permission_view_gantt: Visa Gantt-schema
 permission_view_calendar: Visa kalender
 permission_view_issue_watchers: Visa bevakarlista
 permission_add_issue_watchers: Lägga till bevakare
winterheart's avatar
winterheart committed
479
 permission_delete_issue_watchers: Ta bort bevakare
480 481
 permission_log_time: Logga spenderad tid
 permission_view_time_entries: Visa spenderad tid
winterheart's avatar
winterheart committed
482 483
 permission_edit_time_entries: Ändra tidloggningar
 permission_edit_own_time_entries: Ändra egna tidloggningar
484 485 486
 permission_manage_news: Hantera nyheter
 permission_comment_news: Kommentera nyheter
 permission_view_documents: Visa dokument
487 488 489
 permission_add_documents: Lägga till dokument
 permission_edit_documents: Ändra dokument
 permission_delete_documents: Ta bort dokument
490 491 492 493 494 495 496 497 498 499
 permission_manage_files: Hantera filer
 permission_view_files: Visa filer
 permission_manage_wiki: Hantera wiki
 permission_rename_wiki_pages: Byta namn på wikisidor
 permission_delete_wiki_pages: Ta bort wikisidor
 permission_view_wiki_pages: Visa wiki
 permission_view_wiki_edits: Visa wikihistorik
 permission_edit_wiki_pages: Ändra wikisidor
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Ta bort bilagor
 permission_protect_wiki_pages: Skydda wikisidor
winterheart's avatar
winterheart committed
500 501
 permission_manage_repository: Hantera versionsarkiv
 permission_browse_repository: Bläddra i versionsarkiv
502
 permission_view_changesets: Visa changesets
winterheart's avatar
winterheart committed
503
 permission_commit_access: Commit-åtkomst
504 505 506 507 508 509 510
 permission_manage_boards: Hantera forum
 permission_view_messages: Visa meddelanden
 permission_add_messages: Lägg till meddelanden
 permission_edit_messages: Ändra meddelanden
 permission_edit_own_messages: Ändra egna meddelanden
 permission_delete_messages: Ta bort meddelanden
 permission_delete_own_messages: Ta bort egna meddelanden
winterheart's avatar
winterheart committed
511
 permission_export_wiki_pages: Exportera wikisidor
winterheart's avatar
winterheart committed
512
 permission_manage_subtasks: Hantera underaktiviteter
513
 permission_manage_related_issues: Hantera relaterade ärenden
514

515 516 517 518 519 520
 project_module_issue_tracking: Ärendeuppföljning
 project_module_time_tracking: Tidsuppföljning
 project_module_news: Nyheter
 project_module_documents: Dokument
 project_module_files: Filer
 project_module_wiki: Wiki
winterheart's avatar
winterheart committed
521
 project_module_repository: Versionsarkiv
522
 project_module_boards: Forum
winterheart's avatar
winterheart committed
523 524
 project_module_calendar: Kalender
 project_module_gantt: Gantt
525

526 527 528
 label_user: Användare
 label_user_plural: Användare
 label_user_new: Ny användare
winterheart's avatar
winterheart committed
529
 label_user_anonymous: Anonym
530 531 532 533
 label_project: Projekt
 label_project_new: Nytt projekt
 label_project_plural: Projekt
 label_x_projects:
winterheart's avatar
winterheart committed
534 535
  zero: inga projekt
  one:  1 projekt
536
  other: "%{count} projekt"
537 538 539 540 541 542
 label_project_all: Alla projekt
 label_project_latest: Senaste projekt
 label_issue: Ärende
 label_issue_new: Nytt ärende
 label_issue_plural: Ärenden
 label_issue_view_all: Visa alla ärenden
543
 label_issues_by: "Ärenden %{value}"
544 545
 label_issue_added: Ärende tillagt
 label_issue_updated: Ärende uppdaterat
546 547 548
 label_issue_note_added: Anteckning tillagd
 label_issue_status_updated: Status uppdaterad
 label_issue_priority_updated: Prioritet uppdaterad
549 550 551 552 553 554 555 556
 label_document: Dokument
 label_document_new: Nytt dokument
 label_document_plural: Dokument
 label_document_added: Dokument tillagt
 label_role: Roll
 label_role_plural: Roller
 label_role_new: Ny roll
 label_role_and_permissions: Roller och behörigheter
557 558
 label_role_anonymous: Anonym
 label_role_non_member: Icke-medlem
559 560 561 562 563 564 565 566
 label_member: Medlem
 label_member_new: Ny medlem
 label_member_plural: Medlemmar
 label_tracker: Ärendetyp
 label_tracker_plural: Ärendetyper
 label_tracker_new: Ny ärendetyp
 label_workflow: Arbetsflöde
 label_issue_status: Ärendestatus
winterheart's avatar
winterheart committed
567
 label_issue_status_plural: Ärendestatus
568 569 570 571 572 573 574
 label_issue_status_new: Ny status
 label_issue_category: Ärendekategori
 label_issue_category_plural: Ärendekategorier
 label_issue_category_new: Ny kategori
 label_custom_field: Användardefinerat fält
 label_custom_field_plural: Användardefinerade fält
 label_custom_field_new: Nytt användardefinerat fält
winterheart's avatar
winterheart committed
575
 label_enumerations: Uppräkningar
576 577 578 579 580
 label_enumeration_new: Nytt värde
 label_information: Information
 label_information_plural: Information
 label_please_login: Var god logga in
 label_register: Registrera
winterheart's avatar
winterheart committed
581
 label_login_with_open_id_option: eller logga in med OpenID
582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596
 label_password_lost: Glömt lösenord
 label_home: Hem
 label_my_page: Min sida
 label_my_account: Mitt konto
 label_my_projects: Mina projekt
 label_administration: Administration
 label_login: Logga in
 label_logout: Logga ut
 label_help: Hjälp
 label_reported_issues: Rapporterade ärenden
 label_assigned_to_me_issues: Ärenden tilldelade till mig
 label_last_login: Senaste inloggning
 label_registered_on: Registrerad
 label_activity: Aktivitet
 label_overall_activity: All aktivitet
597
 label_user_activity: "Aktiviteter för %{value}"
598 599 600 601 602 603 604 605
 label_new: Ny
 label_logged_as: Inloggad som
 label_environment: Miljö
 label_authentication: Autentisering
 label_auth_source: Autentiseringsläge
 label_auth_source_new: Nytt autentiseringsläge
 label_auth_source_plural: Autentiseringslägen
 label_subproject_plural: Underprojekt
jplang's avatar
jplang committed
606
 label_subproject_new: Nytt underprojekt
607
 label_and_its_subprojects: "%{value} och dess underprojekt"
608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633
 label_min_max_length: Min./Max.-längd
 label_list: Lista
 label_date: Datum
 label_integer: Heltal
 label_float: Flyttal
 label_boolean: Boolean
 label_string: Text
 label_text: Lång text
 label_attribute: Attribut
 label_attribute_plural: Attribut
 label_no_data: Ingen data att visa
 label_change_status: Ändra status
 label_history: Historia
 label_attachment: Fil
 label_attachment_new: Ny fil
 label_attachment_delete: Ta bort fil
 label_attachment_plural: Filer
 label_file_added: Fil tillagd
 label_report: Rapport
 label_report_plural: Rapporter
 label_news: Nyhet
 label_news_new: Lägg till nyhet
 label_news_plural: Nyheter
 label_news_latest: Senaste nyheterna
 label_news_view_all: Visa alla nyheter
 label_news_added: Nyhet tillagd
634
 label_news_comment_added: Kommentar tillagd till en nyhet
635
 label_settings: Inställningar
winterheart's avatar
winterheart committed
636
 label_overview: Översikt
637 638 639
 label_version: Version
 label_version_new: Ny version
 label_version_plural: Versioner
jplang's avatar
jplang committed
640
 label_close_versions: Stäng klara versioner
641
 label_confirmation: Bekräftelse
jplang's avatar
jplang committed
642
 label_export_to: 'Finns även som:'
643 644 645 646 647 648 649
 label_read: Läs...
 label_public_projects: Publika projekt
 label_open_issues: öppen
 label_open_issues_plural: öppna
 label_closed_issues: stängd
 label_closed_issues_plural: stängda
 label_x_open_issues_abbr:
winterheart's avatar
winterheart committed
650 651
  zero: 0 öppna
  one:  1 öppen
652
  other: "%{count} öppna"
653
 label_x_closed_issues_abbr:
winterheart's avatar
winterheart committed
654 655
  zero: 0 stängda
  one:  1 stängd
656
  other: "%{count} stängda"
657 658 659 660
 label_x_issues:
  zero: 0 ärenden
  one:  1 ärende
  other: "%{count} ärenden"
661
 label_total: Total
662
 label_total_time: Total tid
663 664
 label_permissions: Behörigheter
 label_current_status: Nuvarande status
winterheart's avatar
winterheart committed
665
 label_new_statuses_allowed: Nya tillåtna statusvärden
666
 label_all: alla
667 668
 label_any: vad/vem som helst
 label_none: inget/ingen
669 670 671 672 673 674 675 676 677 678
 label_nobody: ingen
 label_next: Nästa
 label_previous: Föregående
 label_used_by: Använd av
 label_details: Detaljer
 label_add_note: Lägg till anteckning
 label_calendar: Kalender
 label_months_from: månader från
 label_gantt: Gantt
 label_internal: Intern
679
 label_last_changes: "senaste %{count} ändringar"
680 681 682 683
 label_change_view_all: Visa alla ändringar
 label_comment: Kommentar
 label_comment_plural: Kommentarer
 label_x_comments:
winterheart's avatar
winterheart committed
684 685
  zero: inga kommentarer
  one: 1 kommentar
686
  other: "%{count} kommentarer"
687 688 689 690 691 692
 label_comment_add: Lägg till kommentar
 label_comment_added: Kommentar tillagd
 label_comment_delete: Ta bort kommentar
 label_query: Användardefinerad fråga
 label_query_plural: Användardefinerade frågor
 label_query_new: Ny fråga
jplang's avatar
jplang committed
693
 label_my_queries: Mina egna frågor
694 695 696 697 698 699
 label_filter_add: Lägg till filter
 label_filter_plural: Filter
 label_equals: är
 label_not_equals: är inte
 label_in_less_than: om mindre än
 label_in_more_than: om mer än
700 701
 label_in_the_next_days: under kommande
 label_in_the_past_days: under föregående
702 703
 label_greater_or_equal: '>='
 label_less_or_equal: '<='
704
 label_between: mellan
705 706 707 708 709 710
 label_in: om
 label_today: idag
 label_all_time: närsom
 label_yesterday: igår
 label_this_week: denna vecka
 label_last_week: senaste veckan
711
 label_last_n_weeks: "senaste %{count} veckorna"
712
 label_last_n_days: "senaste %{count} dagarna"
713 714 715 716 717 718 719 720 721
 label_this_month: denna månad
 label_last_month: senaste månaden
 label_this_year: detta året
 label_date_range: Datumintervall
 label_less_than_ago: mindre än dagar sedan
 label_more_than_ago: mer än dagar sedan
 label_ago: dagar sedan
 label_contains: innehåller
 label_not_contains: innehåller inte
722 723 724
 label_any_issues_in_project: några ärenden i projektet
 label_any_issues_not_in_project: några ärenden utanför projektet
 label_no_issues_in_project: inga ärenden i projektet
725
 label_day_plural: dagar
winterheart's avatar
winterheart committed
726
 label_repository: Versionsarkiv
727
 label_repository_new: Nytt versionsarkiv
winterheart's avatar
winterheart committed
728
 label_repository_plural: Versionsarkiv
729
 label_browse: Bläddra
winterheart's avatar
winterheart committed
730 731
 label_branch: Branch
 label_tag: Tag
732 733
 label_revision: Revision
 label_revision_plural: Revisioner
jplang's avatar
jplang committed
734
 label_revision_id: "Revision %{value}"
735 736 737 738 739 740 741 742 743
 label_associated_revisions: Associerade revisioner
 label_added: tillagd
 label_modified: modifierad
 label_copied: kopierad
 label_renamed: omdöpt
 label_deleted: borttagen
 label_latest_revision: Senaste revisionen
 label_latest_revision_plural: Senaste revisionerna
 label_view_revisions: Visa revisioner
winterheart's avatar
winterheart committed
744
 label_view_all_revisions: Visa alla revisioner
745 746 747 748 749 750
 label_max_size: Maxstorlek
 label_sort_highest: Flytta till toppen
 label_sort_higher: Flytta upp
 label_sort_lower: Flytta ner
 label_sort_lowest: Flytta till botten
 label_roadmap: Roadmap
751 752
 label_roadmap_due_in: "Färdig om %{value}"
 label_roadmap_overdue: "%{value} sen"
753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769
 label_roadmap_no_issues: Inga ärenden för denna version
 label_search: Sök
 label_result_plural: Resultat
 label_all_words: Alla ord
 label_wiki: Wiki
 label_wiki_edit: Wikiändring
 label_wiki_edit_plural: Wikiändringar
 label_wiki_page: Wikisida
 label_wiki_page_plural: Wikisidor
 label_index_by_title: Innehåll efter titel
 label_index_by_date: Innehåll efter datum
 label_current_version: Nuvarande version
 label_preview: Förhandsgranska
 label_feed_plural: Feeds
 label_changes_details: Detaljer om alla ändringar
 label_issue_tracking: Ärendeuppföljning
 label_spent_time: Spenderad tid
winterheart's avatar
winterheart committed
770
 label_overall_spent_time: Total tid spenderad
771 772
 label_f_hour: "%{value} timme"
 label_f_hour_plural: "%{value} timmar"
773 774 775 776 777
 label_time_tracking: Tidsuppföljning
 label_change_plural: Ändringar
 label_statistics: Statistik
 label_commits_per_month: Commits per månad
 label_commits_per_author: Commits per författare
778
 label_diff: diff
779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790
 label_view_diff: Visa skillnader
 label_diff_inline: i texten
 label_diff_side_by_side: sida vid sida
 label_options: Inställningar
 label_copy_workflow_from: Kopiera arbetsflöde från
 label_permissions_report: Behörighetsrapport
 label_watched_issues: Bevakade ärenden
 label_related_issues: Relaterade ärenden
 label_applied_status: Tilldelad status
 label_loading: Laddar...
 label_relation_new: Ny relation
 label_relation_delete: Ta bort relation
791 792 793 794 795 796 797
 label_relates_to: Relaterar till
 label_duplicates: Kopierar
 label_duplicated_by: Kopierad av
 label_blocks: Blockerar
 label_blocked_by: Blockerad av
 label_precedes: Kommer före
 label_follows: Följer
798 799
 label_copied_to: Kopierad till
 label_copied_from: Kopierad från
800 801 802 803 804 805 806
 label_stay_logged_in: Förbli inloggad
 label_disabled: inaktiverad
 label_show_completed_versions: Visa färdiga versioner
 label_me: mig
 label_board: Forum
 label_board_new: Nytt forum
 label_board_plural: Forum
winterheart's avatar
winterheart committed
807
 label_board_locked: Låst
winterheart's avatar
winterheart committed
808
 label_board_sticky: Sticky
809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821
 label_topic_plural: Ämnen
 label_message_plural: Meddelanden
 label_message_last: Senaste meddelande
 label_message_new: Nytt meddelande
 label_message_posted: Meddelande tillagt
 label_reply_plural: Svar
 label_send_information: Skicka kontoinformation till användaren
 label_year: År
 label_month: Månad
 label_week: Vecka
 label_date_from: Från
 label_date_to: Till
 label_language_based: Språkbaserad
822
 label_sort_by: "Sortera %{value}"
823
 label_send_test_email: Skicka testmail
824 825 826
 label_feeds_access_key: Atom-nyckel
 label_missing_feeds_access_key: Saknar en Atom-nyckel
 label_feeds_access_key_created_on: "Atom-nyckel skapad för %{value} sedan"
827
 label_module_plural: Moduler
828 829 830
 label_added_time_by: "Tillagd av %{author} för %{age} sedan"
 label_updated_time_by: "Uppdaterad av %{author} för %{age} sedan"
 label_updated_time: "Uppdaterad för %{value} sedan"
831 832 833 834 835 836
 label_jump_to_a_project: Gå till projekt...
 label_file_plural: Filer
 label_changeset_plural: Changesets
 label_default_columns: Standardkolumner
 label_no_change_option: (Ingen ändring)
 label_bulk_edit_selected_issues: Gemensam ändring av markerade ärenden
837
 label_bulk_edit_selected_time_entries: Gruppredigera valda tidloggningar
838 839 840 841 842
 label_theme: Tema
 label_default: Standard
 label_search_titles_only: Sök endast i titlar
 label_user_mail_option_all: "För alla händelser i mina projekt"
 label_user_mail_option_selected: "För alla händelser i markerade projekt..."
jplang's avatar
jplang committed
843 844
 label_user_mail_option_none: "Inga händelser"
 label_user_mail_option_only_my_events: "Endast för saker jag bevakar eller är inblandad i"
winterheart's avatar
winterheart committed
845
 label_user_mail_no_self_notified: "Jag vill inte bli underrättad om ändringar som jag har gjort"
846 847 848
 label_registration_activation_by_email: kontoaktivering med mail
 label_registration_manual_activation: manuell kontoaktivering
 label_registration_automatic_activation: automatisk kontoaktivering
849
 label_display_per_page: "Per sida: %{value}"
850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866
 label_age: Ålder
 label_change_properties: Ändra inställningar
 label_general: Allmänt
 label_scm: SCM
 label_plugins: Tillägg
 label_ldap_authentication: LDAP-autentisering
 label_downloads_abbr: Nerl.
 label_optional_description: Valfri beskrivning
 label_add_another_file: Lägg till ytterligare en fil
 label_preferences: Användarinställningar
 label_chronological_order: I kronologisk ordning
 label_reverse_chronological_order: I omvänd kronologisk ordning
 label_incoming_emails: Inkommande mail
 label_generate_key: Generera en nyckel
 label_issue_watchers: Bevakare
 label_example: Exempel
 label_display: Visa
jplang's avatar
jplang committed
867 868 869
 label_sort: Sortera
 label_descending: Fallande
 label_ascending: Stigande
870
 label_date_from_to: Från %{start} till %{end}
871 872
 label_wiki_content_added: Wikisida tillagd
 label_wiki_content_updated: Wikisida uppdaterad
winterheart's avatar
winterheart committed
873 874 875 876
 label_group: Grupp
 label_group_plural: Grupper
 label_group_new: Ny grupp
 label_time_entry_plural: Spenderad tid
jplang's avatar
jplang committed
877 878 879 880 881 882 883 884 885 886
 label_version_sharing_none: Inte delad
 label_version_sharing_descendants: Med underprojekt
 label_version_sharing_hierarchy: Med projekthierarki
 label_version_sharing_tree: Med projektträd
 label_version_sharing_system: Med alla projekt
 label_update_issue_done_ratios: Uppdatera % klart
 label_copy_source: Källa
 label_copy_target: Mål
 label_copy_same_as_target: Samma som mål
 label_display_used_statuses_only: Visa endast status som används av denna ärendetyp
jplang's avatar
jplang committed
887 888
 label_api_access_key: API-nyckel
 label_missing_api_access_key: Saknar en API-nyckel
jplang's avatar
jplang committed
889
 label_api_access_key_created_on: "API-nyckel skapad för %{value} sedan"
winterheart's avatar
winterheart committed
890 891 892
 label_profile: Profil
 label_subtask_plural: Underaktiviteter
 label_project_copy_notifications: Skicka mailnotifieringar när projektet kopieras
winterheart's avatar
winterheart committed
893 894
 label_principal_search: "Sök efter användare eller grupp:"
 label_user_search: "Sök efter användare:"
895 896
 label_additional_workflow_transitions_for_author: Ytterligare övergångar tillåtna när användaren är den som skapat ärendet
 label_additional_workflow_transitions_for_assignee: Ytterligare övergångar tillåtna när användaren är den som tilldelats ärendet
897 898 899
 label_issues_visibility_all: Alla ärenden
 label_issues_visibility_public: Alla icke-privata ärenden
 label_issues_visibility_own: Ärenden skapade av eller tilldelade till användaren
900
 label_git_report_last_commit: Rapportera senaste commit av filer och mappar
901 902 903 904
 label_parent_revision: Förälder
 label_child_revision: Barn
 label_export_options: "%{export_format} exportalternativ"
 label_copy_attachments: Kopiera bilagor
905
 label_copy_subtasks: Kopiera underaktiviteter
906 907 908
 label_item_position: "%{position}/%{count}"
 label_completed_versions: Klara versioner
 label_search_for_watchers: Sök efter bevakare att lägga till
909 910 911 912 913 914 915
 label_session_expiration: Sessionsutgång
 label_show_closed_projects: Visa stängda projekt
 label_status_transitions: Statusövergångar
 label_fields_permissions: Fältbehörigheter
 label_readonly: Skrivskyddad
 label_required: Nödvändig
 label_attribute_of_project: Projektets %{name}
916
 label_attribute_of_issue: Ärendets %{name}
917
 label_attribute_of_author: Författarens %{name}
918
 label_attribute_of_assigned_to: Tilldelad användares %{name}
919 920
 label_attribute_of_user: Användarens %{name}
 label_attribute_of_fixed_version: Målversionens %{name}
921 922 923 924
 label_cross_project_descendants: Med underprojekt
 label_cross_project_tree: Med projektträd
 label_cross_project_hierarchy: Med projekthierarki
 label_cross_project_system: Med alla projekt
925
 label_gantt_progress_line: Framstegslinje
926

927
 button_login: Logga in
winterheart's avatar
winterheart committed
928
 button_submit: Skicka
929 930 931
 button_save: Spara
 button_check_all: Markera alla
 button_uncheck_all: Avmarkera alla
932 933
 button_collapse_all: Kollapsa alla
 button_expand_all: Expandera alla