da.yml 38.1 KB
Newer Older
1 2
# Danish translation file for standard Ruby on Rails internationalization
# by Lars Hoeg (http://www.lenio.dk/)
winterheart's avatar
winterheart committed
3
# updated and upgraded to 0.9 by Morten Krogh Andersen (http://www.krogh.net)
4 5

da:
6
 direction: ltr
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
 date:
  formats:
   default: "%d.%m.%Y"
   short: "%e. %b %Y"
   long: "%e. %B %Y"

  day_names: [søndag, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag]
  abbr_day_names: [, ma, ti, 'on', to, fr, ]
  month_names: [~, januar, februar, marts, april, maj, juni, juli, august, september, oktober, november, december]
  abbr_month_names: [~, jan, feb, mar, apr, maj, jun, jul, aug, sep, okt, nov, dec]
  order: [ :day, :month, :year ]

 time:
  formats:
   default: "%e. %B %Y, %H:%M"
22
   time: "%H:%M"
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
   short: "%e. %b %Y, %H:%M"
   long: "%A, %e. %B %Y, %H:%M"
  am: ""
  pm: ""

 support:
  array:
   sentence_connector: "og"
   skip_last_comma: true

 datetime:
  distance_in_words:
   half_a_minute: "et halvt minut"
   less_than_x_seconds:
    one: "mindre end et sekund"
    other: "mindre end {{count}} sekunder"
   x_seconds:
    one: "et sekund"
    other: "{{count}} sekunder"
   less_than_x_minutes:
    one: "mindre end et minut"
    other: "mindre end {{count}} minutter"
   x_minutes:
    one: "et minut"
    other: "{{count}} minutter"
   about_x_hours:
    one: "cirka en time"
    other: "cirka {{count}} timer"
   x_days:
    one: "en dag"
    other: "{{count}} dage"
   about_x_months:
    one: "cirka en måned"
    other: "cirka {{count}} måneder"
   x_months:
    one: "en måned"
    other: "{{count}} måneder"
   about_x_years:
    one: "cirka et år"
    other: "cirka {{count}} år"
   over_x_years:
    one: "mere end et år"
    other: "mere end {{count}} år"
jplang's avatar
jplang committed
66
   almost_x_years:
67 68
    one:  "næsten 1 år"
    other: "næsten {{count}} år"
69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

 number:
  format:
   separator: ","
   delimiter: "."
   precision: 3
  currency:
   format:
    format: "%u %n"
    unit: "DKK"
    separator: ","
    delimiter: "."
    precision: 2
  precision:
   format:
    # separator:
    delimiter: ""
    # precision:
  human:
   format:
    # separator: 
    delimiter: ""
    precision: 1
edavis10's avatar
edavis10 committed
92 93 94 95 96 97 98 99 100 101
   storage_units:
    format: "%n %u"
    units:
     byte:
      one: "Byte"
      other: "Bytes"
     kb: "KB"
     mb: "MB"
     gb: "GB"
     tb: "TB"
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117
  percentage:
   format:
    # separator:
    delimiter: ""
    # precision:

 activerecord:
  errors:
   messages:
    inclusion: "er ikke i listen"
    exclusion: "er reserveret"
    invalid: "er ikke gyldig"
    confirmation: "stemmer ikke overens"
    accepted: "skal accepteres"
    empty: " ikke udelades"
    blank: "skal udfyldes"
jplang's avatar
jplang committed
118 119
    too_long: "er for lang (højst {{count}} tegn)"
    too_short: "er for kort (mindst {{count}} tegn)"
120
    wrong_length: "har forkert længde (skulle være {{count}} tegn)"
winterheart's avatar
winterheart committed
121
    taken: "er allerede anvendt"
122 123 124 125 126 127 128 129 130
    not_a_number: "er ikke et tal"
    greater_than: "skal være større end {{count}}"
    greater_than_or_equal_to: "skal være større end eller lig med {{count}}"
    equal_to: "skal være lig med {{count}}"
    less_than: "skal være mindre end {{count}}"
    less_than_or_equal_to: "skal være mindre end eller lig med {{count}}"
    odd: "skal være ulige"
    even: "skal være lige"
    greater_than_start_date: "skal være senere end startdatoen"
winterheart's avatar
winterheart committed
131
    not_same_project: "hører ikke til samme projekt"
132
    circular_dependency: "Denne relation vil skabe et afhængighedsforhold"
133
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "An issue can not be linked to one of its subtasks"
134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153

   template:
    header:
     one:  "En fejl forhindrede {{model}} i at blive gemt"
     other: "{{count}} fejl forhindrede denne {{model}} i at blive gemt"
    body: "Der var problemer med følgende felter:"
 
 actionview_instancetag_blank_option: Vælg venligst
 
 general_text_No: 'Nej'
 general_text_Yes: 'Ja'
 general_text_no: 'nej'
 general_text_yes: 'ja'
 general_lang_name: 'Danish (Dansk)'
 general_csv_separator: ','
 general_csv_encoding: ISO-8859-1
 general_pdf_encoding: ISO-8859-1
 general_first_day_of_week: '1'
 
 notice_account_updated: Kontoen er opdateret.
winterheart's avatar
winterheart committed
154
 notice_account_invalid_creditentials: Ugyldig bruger og/eller kodeord
155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165
 notice_account_password_updated: Kodeordet er opdateret.
 notice_account_wrong_password: Forkert kodeord
 notice_account_register_done: Kontoen er oprettet. For at aktivere kontoen skal du klikke på linket i den tilsendte email.
 notice_account_unknown_email: Ukendt bruger.
 notice_can_t_change_password: Denne konto benytter en ekstern sikkerhedsgodkendelse. Det er ikke muligt at skifte kodeord.
 notice_account_lost_email_sent: En email med instruktioner til at vælge et nyt kodeord er afsendt til dig.
 notice_account_activated: Din konto er aktiveret. Du kan nu logge ind.
 notice_successful_create: Succesfuld oprettelse.
 notice_successful_update: Succesfuld opdatering.
 notice_successful_delete: Succesfuld sletning.
 notice_successful_connection: Succesfuld forbindelse.
winterheart's avatar
winterheart committed
166
 notice_file_not_found: Siden du forsøger at tilgå eksisterer ikke eller er blevet fjernet.
167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177
 notice_locking_conflict: Data er opdateret af en anden bruger.
 notice_not_authorized: Du har ikke adgang til denne side.
 notice_email_sent: "En email er sendt til {{value}}"
 notice_email_error: "En fejl opstod under afsendelse af email ({{value}})"
 notice_feeds_access_key_reseted: Din adgangsnøgle til RSS er nulstillet.
 notice_failed_to_save_issues: "Det mislykkedes at gemme {{count}} sage(r) {{total}} valgt: {{ids}}."
 notice_no_issue_selected: "Ingen sag er valgt! Vælg venligst hvilke emner du vil rette."
 notice_account_pending: "Din konto er oprettet, og afventer administrators godkendelse."
 notice_default_data_loaded: Standardopsætningen er indlæst.
 
 error_can_t_load_default_data: "Standardopsætning kunne ikke indlæses: {{value}}"
winterheart's avatar
winterheart committed
178 179
 error_scm_not_found: "Adgang nægtet og/eller revision blev ikke fundet i det valgte repository."
 error_scm_command_failed: "En fejl opstod under forbindelsen til det valgte repository: {{value}}"
180 181 182 183
 
 mail_subject_lost_password: "Dit {{value}} kodeord"
 mail_body_lost_password: 'For at ændre dit kodeord, klik dette link:'
 mail_subject_register: "{{value}} kontoaktivering"
winterheart's avatar
winterheart committed
184
 mail_body_register: 'Klik dette link for at aktivere din konto:'
185 186 187
 mail_body_account_information_external: "Du kan bruge din {{value}} konto til at logge ind."
 mail_body_account_information: Din kontoinformation
 mail_subject_account_activation_request: "{{value}} kontoaktivering"
jplang's avatar
jplang committed
188
 mail_body_account_activation_request: "En ny bruger ({{value}}) er registreret. Godkend venligst kontoen:"
189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253
 
 gui_validation_error: 1 fejl
 gui_validation_error_plural: "{{count}} fejl"
 
 field_name: Navn
 field_description: Beskrivelse
 field_summary: Sammenfatning
 field_is_required: Skal udfyldes
 field_firstname: Fornavn
 field_lastname: Efternavn
 field_mail: Email
 field_filename: Fil
 field_filesize: Størrelse
 field_downloads: Downloads
 field_author: Forfatter
 field_created_on: Oprettet
 field_updated_on: Opdateret
 field_field_format: Format
 field_is_for_all: For alle projekter
 field_possible_values: Mulige værdier
 field_regexp: Regulære udtryk
 field_min_length: Mindste længde
 field_max_length: Største længde
 field_value: Værdi
 field_category: Kategori
 field_title: Titel
 field_project: Projekt
 field_issue: Sag
 field_status: Status
 field_notes: Noter
 field_is_closed: Sagen er lukket
 field_is_default: Standardværdi
 field_tracker: Type
 field_subject: Emne
 field_due_date: Deadline
 field_assigned_to: Tildelt til
 field_priority: Prioritet
 field_fixed_version: Target version
 field_user: Bruger
 field_role: Rolle
 field_homepage: Hjemmeside
 field_is_public: Offentlig
 field_parent: Underprojekt af
 field_is_in_roadmap: Sager vist i roadmap
 field_login: Login
 field_mail_notification: Email-påmindelser
 field_admin: Administrator
 field_last_login_on: Sidste forbindelse
 field_language: Sprog
 field_effective_date: Dato
 field_password: Kodeord
 field_new_password: Nyt kodeord
 field_password_confirmation: Bekræft
 field_version: Version
 field_type: Type
 field_host: Vært
 field_port: Port
 field_account: Kode
 field_base_dn: Base DN
 field_attr_login: Login attribut
 field_attr_firstname: Fornavn attribut
 field_attr_lastname: Efternavn attribut
 field_attr_mail: Email attribut
 field_onthefly: løbende brugeroprettelse
 field_start_date: Start
jplang's avatar
jplang committed
254
 field_done_ratio: % Færdig
255 256 257 258 259 260 261 262 263
 field_auth_source: Sikkerhedsmetode
 field_hide_mail: Skjul min email
 field_comments: Kommentar
 field_url: URL
 field_start_page: Startside
 field_subproject: Underprojekt
 field_hours: Timer
 field_activity: Aktivitet
 field_spent_on: Dato
winterheart's avatar
winterheart committed
264
 field_identifier: Identifikator
265
 field_is_filter: Brugt som et filter
266
 field_issue_to: Beslægtede sag
267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285
 field_delay: Udsættelse
 field_assignable: Sager kan tildeles denne rolle
 field_redirect_existing_links: Videresend eksisterende links
 field_estimated_hours: Anslået tid
 field_column_names: Kolonner
 field_time_zone: Tidszone
 field_searchable: Søgbar
 field_default_value: Standardværdi
 
 setting_app_title: Applikationstitel
 setting_app_subtitle: Applikationsundertekst
 setting_welcome_text: Velkomsttekst
 setting_default_language: Standardsporg
 setting_login_required: Sikkerhed påkrævet
 setting_self_registration: Brugeroprettelse
 setting_attachment_max_size: Vedhæftede filers max størrelse
 setting_issues_export_limit: Sagseksporteringsbegrænsning
 setting_mail_from: Afsender-email
 setting_bcc_recipients: Skjult modtager (bcc)
jplang's avatar
jplang committed
286
 setting_host_name: Værtsnavn
287
 setting_text_formatting: Tekstformatering
winterheart's avatar
winterheart committed
288
 setting_wiki_compression: Komprimering af wiki-historik
289
 setting_feeds_limit: Feed indholdsbegrænsning
winterheart's avatar
winterheart committed
290
 setting_autofetch_changesets: Hent automatisk commits
291 292 293
 setting_sys_api_enabled: Aktiver webservice for automatisk administration af repository
 setting_commit_ref_keywords: Referencenøgleord
 setting_commit_fix_keywords: Afslutningsnøgleord
jplang's avatar
jplang committed
294
 setting_autologin: Automatisk login
295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310
 setting_date_format: Datoformat
 setting_time_format: Tidsformat
 setting_cross_project_issue_relations: Tillad sagsrelationer på tværs af projekter
 setting_issue_list_default_columns: Standardkolonner på sagslisten
 setting_repositories_encodings: Repository-tegnsæt
 setting_emails_footer: Email-fodnote
 setting_protocol: Protokol
 setting_user_format: Brugervisningsformat
 
 project_module_issue_tracking: Sagssøgning
 project_module_time_tracking: Tidsstyring
 project_module_news: Nyheder
 project_module_documents: Dokumenter
 project_module_files: Filer
 project_module_wiki: Wiki
 project_module_repository: Repository
winterheart's avatar
winterheart committed
311
 project_module_boards: Fora
312 313 314 315 316 317 318 319
 
 label_user: Bruger
 label_user_plural: Brugere
 label_user_new: Ny bruger
 label_project: Projekt
 label_project_new: Nyt projekt
 label_project_plural: Projekter
 label_x_projects:
320 321 322
  zero: Ingen projekter
  one:  1 projekt
  other: "{{count}} projekter"
323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353
 label_project_all: Alle projekter
 label_project_latest: Seneste projekter
 label_issue: Sag
 label_issue_new: Opret sag
 label_issue_plural: Sager
 label_issue_view_all: Vis alle sager
 label_issues_by: "Sager fra {{value}}"
 label_issue_added: Sagen er oprettet
 label_issue_updated: Sagen er opdateret
 label_document: Dokument
 label_document_new: Nyt dokument
 label_document_plural: Dokumenter
 label_document_added: Dokument tilføjet
 label_role: Rolle
 label_role_plural: Roller
 label_role_new: Ny rolle
 label_role_and_permissions: Roller og rettigheder
 label_member: Medlem
 label_member_new: Nyt medlem
 label_member_plural: Medlemmer
 label_tracker: Type
 label_tracker_plural: Typer
 label_tracker_new: Ny type
 label_workflow: Arbejdsgang
 label_issue_status: Sagsstatus
 label_issue_status_plural: Sagsstatuser
 label_issue_status_new: Ny status
 label_issue_category: Sagskategori
 label_issue_category_plural: Sagskategorier
 label_issue_category_new: Ny kategori
 label_custom_field: Brugerdefineret felt
jplang's avatar
jplang committed
354
 label_custom_field_plural: Brugerdefinerede felter
355 356 357 358 359 360
 label_custom_field_new: Nyt brugerdefineret felt
 label_enumerations: Værdier
 label_enumeration_new: Ny værdi
 label_information: Information
 label_information_plural: Information
 label_please_login: Login
winterheart's avatar
winterheart committed
361
 label_register: Registrér
362 363 364 365 366 367 368 369 370 371
 label_password_lost: Glemt kodeord
 label_home: Forside
 label_my_page: Min side
 label_my_account: Min konto
 label_my_projects: Mine projekter
 label_administration: Administration
 label_login: Log ind
 label_logout: Log ud
 label_help: Hjælp
 label_reported_issues: Rapporterede sager
winterheart's avatar
winterheart committed
372 373
 label_assigned_to_me_issues: Sager tildelt mig
 label_last_login: Sidste login tidspunkt
374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413
 label_registered_on: Registeret den
 label_activity: Aktivitet
 label_new: Ny
 label_logged_as: Registreret som
 label_environment: Miljø
 label_authentication: Sikkerhed
 label_auth_source: Sikkerhedsmetode
 label_auth_source_new: Ny sikkerhedsmetode
 label_auth_source_plural: Sikkerhedsmetoder
 label_subproject_plural: Underprojekter
 label_min_max_length: Min - Max længde
 label_list: Liste
 label_date: Dato
 label_integer: Heltal
 label_float: Kommatal
 label_boolean: Sand/falsk
 label_string: Tekst
 label_text: Lang tekst
 label_attribute: Attribut
 label_attribute_plural: Attributter
 label_download: "{{count}} Download"
 label_download_plural: "{{count}} Downloads"
 label_no_data: Ingen data at vise
 label_change_status: Ændringsstatus
 label_history: Historik
 label_attachment: Fil
 label_attachment_new: Ny fil
 label_attachment_delete: Slet fil
 label_attachment_plural: Filer
 label_file_added: Fil tilføjet
 label_report: Rapport
 label_report_plural: Rapporter
 label_news: Nyheder
 label_news_new: Tilføj nyheder
 label_news_plural: Nyheder
 label_news_latest: Seneste nyheder
 label_news_view_all: Vis alle nyheder
 label_news_added: Nyhed tilføjet
 label_settings: Indstillinger
 label_overview: Oversigt
jplang's avatar
jplang committed
414 415 416
 label_version: Udgave
 label_version_new: Ny udgave
 label_version_plural: Udgaver
winterheart's avatar
winterheart committed
417
 label_confirmation: Bekræftelser
418 419 420 421 422 423 424 425
 label_export_to: Eksporter til
 label_read: Læs...
 label_public_projects: Offentlige projekter
 label_open_issues: åben
 label_open_issues_plural: åbne
 label_closed_issues: lukket
 label_closed_issues_plural: lukkede
 label_x_open_issues_abbr_on_total:
winterheart's avatar
winterheart committed
426 427 428
  zero: 0 åbne / {{total}}
  one:  1 åben / {{total}}
  other: "{{count}} åbne / {{total}}"
429
 label_x_open_issues_abbr:
winterheart's avatar
winterheart committed
430 431 432
  zero: 0 åbne
  one:  1 åben
  other: "{{count}} åbne"
433
 label_x_closed_issues_abbr:
winterheart's avatar
winterheart committed
434 435 436
  zero: 0 lukkede
  one:  1 lukket
  other: "{{count}} lukkede"
437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447
 label_total: Total
 label_permissions: Rettigheder
 label_current_status: Nuværende status
 label_new_statuses_allowed: Ny status tilladt
 label_all: alle
 label_none: intet
 label_nobody: ingen
 label_next: Næste
 label_previous: Forrig
 label_used_by: Brugt af
 label_details: Detaljer
winterheart's avatar
winterheart committed
448
 label_add_note: Tilføj note
449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459
 label_per_page: Pr. side
 label_calendar: Kalender
 label_months_from: måneder frem
 label_gantt: Gantt
 label_internal: Intern
 label_last_changes: "sidste {{count}} ændringer"
 label_change_view_all: Vis alle ændringer
 label_personalize_page: Tilret denne side
 label_comment: Kommentar
 label_comment_plural: Kommentarer
 label_x_comments:
winterheart's avatar
winterheart committed
460 461 462
  zero: ingen kommentarer
  one: 1 kommentar
  other: "{{count}} kommentarer"
463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505
 label_comment_add: Tilføj en kommentar
 label_comment_added: Kommentaren er tilføjet
 label_comment_delete: Slet kommentar
 label_query: Brugerdefineret forespørgsel
 label_query_plural: Brugerdefinerede forespørgsler
 label_query_new: Ny forespørgsel
 label_filter_add: Tilføj filter
 label_filter_plural: Filtre
 label_equals: er
 label_not_equals: er ikke
 label_in_less_than: er mindre end
 label_in_more_than: er større end
 label_in: indeholdt i
 label_today: i dag
 label_all_time: altid
 label_yesterday: i går
 label_this_week: denne uge
 label_last_week: sidste uge
 label_last_n_days: "sidste {{count}} dage"
 label_this_month: denne måned
 label_last_month: sidste måned
 label_this_year: dette år
 label_date_range: Dato interval
 label_less_than_ago: mindre end dage siden
 label_more_than_ago: mere end dage siden
 label_ago: days siden
 label_contains: indeholder
 label_not_contains: ikke indeholder
 label_day_plural: dage
 label_repository: Repository
 label_repository_plural: Repositories
 label_browse: Gennemse
 label_modification: "{{count}} ændring"
 label_modification_plural: "{{count}} ændringer"
 label_revision: Revision
 label_revision_plural: Revisioner
 label_associated_revisions: Tilnyttede revisioner
 label_added: tilføjet
 label_modified: ændret
 label_deleted: slettet
 label_latest_revision: Seneste revision
 label_latest_revision_plural: Seneste revisioner
 label_view_revisions: Se revisioner
jplang's avatar
jplang committed
506
 label_max_size: Maksimal størrelse
507 508 509 510 511 512 513
 label_sort_highest: Flyt til toppen
 label_sort_higher: Flyt op
 label_sort_lower: Flyt ned
 label_sort_lowest: Flyt til bunden
 label_roadmap: Roadmap
 label_roadmap_due_in: Deadline
 label_roadmap_overdue: "{{value}} forsinket"
winterheart's avatar
winterheart committed
514
 label_roadmap_no_issues: Ingen sager i denne version
515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527
 label_search: Søg
 label_result_plural: Resultater
 label_all_words: Alle ord
 label_wiki: Wiki
 label_wiki_edit: Wiki ændring
 label_wiki_edit_plural: Wiki ændringer
 label_wiki_page: Wiki side
 label_wiki_page_plural: Wiki sider
 label_index_by_title: Indhold efter titel
 label_index_by_date: Indhold efter dato
 label_current_version: Nuværende version
 label_preview: Forhåndsvisning
 label_feed_plural: Feeds
winterheart's avatar
winterheart committed
528
 label_changes_details: Detaljer for alle ændringer
529
 label_issue_tracking: Sags søgning
winterheart's avatar
winterheart committed
530
 label_spent_time: Anvendt tid
531 532 533 534 535 536 537
 label_f_hour: "{{value}} time"
 label_f_hour_plural: "{{value}} timer"
 label_time_tracking: Tidsstyring
 label_change_plural: Ændringer
 label_statistics: Statistik
 label_commits_per_month: Commits pr. måned
 label_commits_per_author: Commits pr. bruger
winterheart's avatar
winterheart committed
538
 label_view_diff: Vis forskelle
539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579
 label_diff_inline: inline
 label_diff_side_by_side: side om side
 label_options: Optioner
 label_copy_workflow_from: Kopier arbejdsgang fra
 label_permissions_report: Godkendelsesrapport
 label_watched_issues: Overvågede sager
 label_related_issues: Relaterede sager
 label_applied_status: Anvendte statuser
 label_loading: Indlæser...
 label_relation_new: Ny relation
 label_relation_delete: Slet relation
 label_relates_to: relaterer til
 label_duplicates: kopierer
 label_blocks: blokerer
 label_blocked_by: blokeret af
 label_precedes: kommer før
 label_follows: følger
 label_end_to_start: slut til start
 label_end_to_end: slut til slut
 label_start_to_start: start til start
 label_start_to_end: start til slut
 label_stay_logged_in: Forbliv indlogget
 label_disabled: deaktiveret
 label_show_completed_versions: Vis færdige versioner
 label_me: mig
 label_board: Forum
 label_board_new: Nyt forum
 label_board_plural: Fora
 label_topic_plural: Emner
 label_message_plural: Beskeder
 label_message_last: Sidste besked
 label_message_new: Ny besked
 label_message_posted: Besked tilføjet
 label_reply_plural: Besvarer
 label_send_information: Send konto information til bruger
 label_year: År
 label_month: Måned
 label_week: Uge
 label_date_from: Fra
 label_date_to: Til
 label_language_based: Baseret på brugerens sprog
winterheart's avatar
winterheart committed
580
 label_sort_by: "Sortér efter {{value}}"
581
 label_send_test_email: Send en test email
winterheart's avatar
winterheart committed
582
 label_feeds_access_key_created_on: "RSS adgangsnøgle dannet for {{value}} siden"
583 584 585 586 587 588 589 590
 label_module_plural: Moduler
 label_added_time_by: "Tilføjet af {{author}} for {{age}} siden"
 label_updated_time: "Opdateret for {{value}} siden"
 label_jump_to_a_project: Skift til projekt...
 label_file_plural: Filer
 label_changeset_plural: Ændringer
 label_default_columns: Standard kolonner
 label_no_change_option: (Ingen ændringer)
winterheart's avatar
winterheart committed
591
 label_bulk_edit_selected_issues: Masse-ret de valgte sager
592 593 594 595
 label_theme: Tema
 label_default: standard
 label_search_titles_only: Søg kun i titler
 label_user_mail_option_all: "For alle hændelser mine projekter"
winterheart's avatar
winterheart committed
596 597 598
 label_user_mail_option_selected: "For alle hændelser de valgte projekter..."
 label_user_mail_option_none: "Kun for ting jeg overvåger eller jeg er involveret i"
 label_user_mail_no_self_notified: "Jeg ønsker ikke besked om ændring foretaget af mig selv"
599 600 601
 label_registration_activation_by_email: kontoaktivering på email
 label_registration_manual_activation: manuel kontoaktivering
 label_registration_automatic_activation: automatisk kontoaktivering
jplang's avatar
jplang committed
602
 label_display_per_page: "Per side: {{value}}"
603 604
 label_age: Alder
 label_change_properties: Ændre indstillinger
jplang's avatar
jplang committed
605
 label_general: Generelt
606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631
 label_more: Mere
 label_scm: SCM
 label_plugins: Plugins
 label_ldap_authentication: LDAP-godkendelse
 label_downloads_abbr: D/L
 
 button_login: Login
 button_submit: Send
 button_save: Gem
 button_check_all: Vælg alt
 button_uncheck_all: Fravælg alt
 button_delete: Slet
 button_create: Opret
 button_test: Test
 button_edit: Ret
 button_add: Tilføj
 button_change: Ændre
 button_apply: Anvend
 button_clear: Nulstil
 button_lock: Lås
 button_unlock: Lås op
 button_download: Download
 button_list: List
 button_view: Vis
 button_move: Flyt
 button_back: Tilbage
winterheart's avatar
winterheart committed
632 633 634
 button_cancel: Annullér
 button_activate: Aktivér
 button_sort: Sortér
635 636 637 638 639
 button_log_time: Log tid
 button_rollback: Tilbagefør til denne version
 button_watch: Overvåg
 button_unwatch: Stop overvågning
 button_reply: Besvar
winterheart's avatar
winterheart committed
640
 button_archive: Arkivér
641 642 643 644
 button_unarchive: Fjern fra arkiv
 button_reset: Nulstil
 button_rename: Omdøb
 button_change_password: Skift kodeord
winterheart's avatar
winterheart committed
645 646 647 648
 button_copy: Kopiér
 button_annotate: Annotér
 button_update: Opdatér
 button_configure: Konfigurér
649 650 651 652 653 654 655 656 657
 
 status_active: aktiv
 status_registered: registreret
 status_locked: låst
 
 text_select_mail_notifications: Vælg handlinger der skal sendes email besked for.
 text_regexp_info: f.eks. ^[A-ZÆØÅ0-9]+$
 text_min_max_length_info: 0 betyder ingen begrænsninger
 text_project_destroy_confirmation: Er du sikker på at du vil slette dette projekt og alle relaterede data?
winterheart's avatar
winterheart committed
658
 text_workflow_edit: Vælg en rolle samt en type, for at redigere arbejdsgangen
659 660 661 662
 text_are_you_sure: Er du sikker?
 text_tip_task_begin_day: opgaven begynder denne dag
 text_tip_task_end_day: opaven slutter denne dag
 text_tip_task_begin_end_day: opgaven begynder og slutter denne dag
winterheart's avatar
winterheart committed
663
 text_project_identifier_info: 'Små bogstaver (a-z), numre og bindestreg er tilladt.<br />Denne er en unik identifikation for projektet, og kan defor ikke rettes senere.'
664 665 666 667
 text_caracters_maximum: "max {{count}} karakterer."
 text_caracters_minimum: "Skal være mindst {{count}} karakterer lang."
 text_length_between: "Længde skal være mellem {{min}} og {{max}} karakterer."
 text_tracker_no_workflow: Ingen arbejdsgang defineret for denne type
winterheart's avatar
winterheart committed
668
 text_unallowed_characters: Ikke-tilladte karakterer
669 670 671 672 673 674 675 676
 text_comma_separated: Adskillige værdier tilladt (adskilt med komma).
 text_issues_ref_in_commit_messages: Referer og løser sager i commit-beskeder
 text_issue_added: "Sag {{id}} er rapporteret af {{author}}."
 text_issue_updated: "Sag {{id}} er blevet opdateret af {{author}}."
 text_wiki_destroy_confirmation: Er du sikker på at du vil slette denne wiki og dens indhold?
 text_issue_category_destroy_question: "Nogle sager ({{count}}) er tildelt denne kategori. Hvad ønsker du at gøre?"
 text_issue_category_destroy_assignments: Slet tildelinger af kategori
 text_issue_category_reassign_to: Tildel sager til denne kategori
winterheart's avatar
winterheart committed
677
 text_user_mail_option: "For ikke-valgte projekter vil du kun modtage beskeder omhandlende ting du er involveret i eller overvåger (f.eks. sager du har indberettet eller ejer)."
678 679 680 681 682 683 684 685 686 687
 text_no_configuration_data: "Roller, typer, sagsstatuser og arbejdsgange er endnu ikke konfigureret.\nDet er anbefalet at indlæse standardopsætningen. Du vil kunne ændre denne når den er indlæst."
 text_load_default_configuration: Indlæs standardopsætningen
 text_status_changed_by_changeset: "Anvendt i ændring {{value}}."
 text_issues_destroy_confirmation: 'Er du sikker du ønsker at slette den/de valgte sag(er)?'
 text_select_project_modules: 'Vælg moduler er skal være aktiveret for dette projekt:'
 text_default_administrator_account_changed: Standard administratorkonto ændret
 text_file_repository_writable: Filarkiv er skrivbar
 text_rmagick_available: RMagick tilgængelig (valgfri)
 
 default_role_manager: Leder
688
 default_role_developer: Udvikler
689 690 691 692 693
 default_role_reporter: Rapportør
 default_tracker_bug: Bug
 default_tracker_feature: Feature
 default_tracker_support: Support
 default_issue_status_new: Ny
694
 default_issue_status_in_progress: Igangværende
695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715
 default_issue_status_resolved: Løst
 default_issue_status_feedback: Feedback
 default_issue_status_closed: Lukket
 default_issue_status_rejected: Afvist
 default_doc_category_user: Brugerdokumentation
 default_doc_category_tech: Teknisk dokumentation
 default_priority_low: Lav
 default_priority_normal: Normal
 default_priority_high: Høj
 default_priority_urgent: Akut
 default_priority_immediate: Omgående
 default_activity_design: Design
 default_activity_development: Udvikling
 
 enumeration_issue_priorities: Sagsprioriteter
 enumeration_doc_categories: Dokumentkategorier
 enumeration_activities: Aktiviteter (tidsstyring)
 
 label_add_another_file: Tilføj endnu en fil
 label_chronological_order: I kronologisk rækkefølge
 setting_activity_days_default: Antal dage der vises under projektaktivitet
716
 text_destroy_time_entries_question: "{{hours}} timer er registreret denne sag som du er ved at slette. Hvad vil du gøre?"
717 718 719 720
 error_issue_not_found_in_project: 'Sagen blev ikke fundet eller tilhører ikke dette projekt'
 text_assign_time_entries_to_project: Tildel raporterede timer til projektet
 setting_display_subprojects_issues: Vis sager for underprojekter på hovedprojektet som standard
 label_optional_description: Optionel beskrivelse
winterheart's avatar
winterheart committed
721
 text_destroy_time_entries: Slet registrerede timer
722
 field_comments_sorting: Vis kommentar
winterheart's avatar
winterheart committed
723
 text_reassign_time_entries: 'Tildel registrerede timer til denne sag igen'
724 725 726 727
 label_reverse_chronological_order: I omvendt kronologisk rækkefølge
 label_preferences: Preferences
 label_overall_activity: Overordnet aktivitet
 setting_default_projects_public: Nye projekter er offentlige som standard
jplang's avatar
jplang committed
728
 error_scm_annotate: "Filen findes ikke, eller kunne ikke annoteres."
729
 label_planning: Planlægning
jplang's avatar
jplang committed
730
 text_subprojects_destroy_warning: "Dets underprojekter(er): {{value}} vil også blive slettet."
winterheart's avatar
winterheart committed
731
 permission_edit_issues: Redigér sager
jplang's avatar
jplang committed
732
 setting_diff_max_lines_displayed: Højeste antal forskelle der vises
winterheart's avatar
winterheart committed
733 734 735 736 737 738 739 740 741
 permission_edit_own_issue_notes: Redigér egne noter
 setting_enabled_scm: Aktiveret SCM
 button_quote: Citér
 permission_view_files: Se filer
 permission_add_issues: Tilføj sager
 permission_edit_own_messages: Redigér egne beskeder
 permission_delete_own_messages: Slet egne beskeder
 permission_manage_public_queries: Administrér offentlig forespørgsler
 permission_log_time: Registrér anvendt tid
jplang's avatar
jplang committed
742
 label_renamed: omdøbt
winterheart's avatar
winterheart committed
743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758
 label_incoming_emails: Indkommende emails
 permission_view_changesets: Se ændringer
 permission_manage_versions: Administrér versioner
 permission_view_time_entries: Se anvendt tid
 label_generate_key: Generér en nøglefil
 permission_manage_categories: Administrér sagskategorier
 permission_manage_wiki: Administrér wiki
 setting_sequential_project_identifiers: Generér sekventielle projekt-identifikatorer
 setting_plain_text_mail: Emails som almindelig tekst (ingen HTML)
 field_parent_title: Siden over
 text_email_delivery_not_configured: "Email-afsendelse er ikke indstillet og notifikationer er defor slået fra.\nKonfigurér din SMTP server i config/email.yml og genstart applikationen for at aktivere email-afsendelse."
 permission_protect_wiki_pages: Beskyt wiki sider
 permission_manage_documents: Administrér dokumenter
 permission_add_issue_watchers: Tilføj overvågere
 warning_attachments_not_saved: "der var {{count}} fil(er), som ikke kunne gemmes."
 permission_comment_news: Kommentér nyheder
jplang's avatar
jplang committed
759 760 761
 text_enumeration_category_reassign_to: 'FLyt dem til denne værdi:'
 permission_select_project_modules: Vælg projektmoduler
 permission_view_gantt: Se Gantt diagram
winterheart's avatar
winterheart committed
762 763 764 765 766 767 768 769 770 771
 permission_delete_messages: Slet beskeder
 permission_move_issues: Flyt sager
 permission_edit_wiki_pages: Redigér wiki sider
 label_user_activity: "{{value}}'s aktivitet"
 permission_manage_issue_relations: Administrér sags-relationer
 label_issue_watchers: Overvågere
 permission_delete_wiki_pages: Slet wiki sider
 notice_unable_delete_version: Kan ikke slette versionen.
 permission_view_wiki_edits: Se wiki historik
 field_editable: Redigérbar
jplang's avatar
jplang committed
772
 label_duplicated_by: dubleret af
winterheart's avatar
winterheart committed
773 774 775
 permission_manage_boards: Administrér fora
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Slet filer vedhæftet wiki sider
 permission_view_messages: Se beskeder
jplang's avatar
jplang committed
776
 text_enumeration_destroy_question: "{{count}} objekter er tildelt denne værdi."
winterheart's avatar
winterheart committed
777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787
 permission_manage_files: Administrér filer
 permission_add_messages: Opret beskeder
 permission_edit_issue_notes: Redigér noter
 permission_manage_news: Administrér nyheder
 text_plugin_assets_writable: Der er skriverettigheder til plugin assets folderen 
 label_display: Vis
 label_and_its_subprojects: "{{value}} og dets underprojekter"
 permission_view_calendar: Se kalender
 button_create_and_continue: Opret og fortsæt
 setting_gravatar_enabled: Anvend Gravatar bruger ikoner
 label_updated_time_by: "Opdateret af {{author}} for {{age}} siden"
jplang's avatar
jplang committed
788
 text_diff_truncated: '... Listen over forskelle er bleve afkortet da den overstiger den maksimale størrelse der kan vises.'
jplang's avatar
jplang committed
789
 text_user_wrote: "{{value}} skrev:"
winterheart's avatar
winterheart committed
790 791 792 793 794 795
 setting_mail_handler_api_enabled: Aktiver webservice for indkomne emails
 permission_delete_issues: Slet sager
 permission_view_documents: Se dokumenter
 permission_browse_repository: Gennemse repository
 permission_manage_repository: Administrér repository
 permission_manage_members: Administrér medlemmer
796
 mail_subject_reminder: "{{count}} sag(er) har deadline i de kommende dage ({{days}})"
winterheart's avatar
winterheart committed
797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813
 permission_add_issue_notes: Tilføj noter
 permission_edit_messages: Redigér beskeder
 permission_view_issue_watchers: Se liste over overvågere
 permission_commit_access: Commit adgang
 setting_mail_handler_api_key: API nøgle
 label_example: Eksempel
 permission_rename_wiki_pages: Omdøb wiki sider
 text_custom_field_possible_values_info: 'En linje for hver værdi'
 permission_view_wiki_pages: Se wiki
 permission_edit_project: Redigér projekt
 permission_save_queries: Gem forespørgsler
 label_copied: kopieret
 setting_commit_logs_encoding: Kodning af Commit beskeder
 text_repository_usernames_mapping: "Vælg eller opdatér de Redmine brugere der svarer til de enkelte brugere fundet i repository loggen.\nBrugere med samme brugernavn eller email adresse i både Redmine og det valgte repository bliver automatisk koblet sammen."
 permission_edit_time_entries: Redigér tidsregistreringer
 general_csv_decimal_separator: ','
 permission_edit_own_time_entries: Redigér egne tidsregistreringer
jplang's avatar
jplang committed
814 815
 setting_repository_log_display_limit: Højeste antal revisioner vist i fil-log
 setting_file_max_size_displayed: Maksimale størrelse på tekstfiler vist inline
winterheart's avatar
winterheart committed
816 817
 field_watcher: Overvåger
 setting_openid: Tillad OpenID login og registrering
jplang's avatar
jplang committed
818
 field_identity_url: OpenID URL
winterheart's avatar
winterheart committed
819
 label_login_with_open_id_option: eller login med OpenID
jplang's avatar
jplang committed
820 821 822 823 824 825 826
 setting_per_page_options: Enheder per side muligheder
 mail_body_reminder: "{{count}} sage(er) som er tildelt dig har deadline indenfor de næste {{days}} dage:"
 field_content: Indhold
 label_descending: Aftagende
 label_sort: Sortér
 label_ascending: Tiltagende
 label_date_from_to: Fra {{start}} til {{end}}
827 828
 label_greater_or_equal: ">="
 label_less_or_equal: <=
jplang's avatar
jplang committed
829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843
 text_wiki_page_destroy_question: Denne side har {{descendants}} underside(r) og afledte. Hvad vil du gøre?
 text_wiki_page_reassign_children: Flyt undersider til denne side
 text_wiki_page_nullify_children: Behold undersider som rod-sider
 text_wiki_page_destroy_children: Slet undersider ogalle deres afledte sider.
 setting_password_min_length: Mindste længde på kodeord
 field_group_by: Gruppér resultater efter
 mail_subject_wiki_content_updated: "'{{page}}' wikisiden er blevet opdateret"
 label_wiki_content_added: Wiki side tilføjet
 mail_subject_wiki_content_added: "'{{page}}' wikisiden er blevet tilføjet"
 mail_body_wiki_content_added: The '{{page}}' wikiside er blevet tilføjet af {{author}}.
 label_wiki_content_updated: Wikiside opdateret
 mail_body_wiki_content_updated: Wikisiden '{{page}}' er blevet opdateret af {{author}}.
 permission_add_project: Opret projekt
 setting_new_project_user_role_id: Denne rolle gives til en bruger, som ikke er administrator, og som opretter et projekt
 label_view_all_revisions: Se alle revisioner
844 845
 label_tag: Tag
 label_branch: Branch
jplang's avatar
jplang committed
846 847 848 849 850 851 852 853 854
 error_no_tracker_in_project: Der er ingen sagshåndtering for dette projekt. Kontrollér venligst projektindstillingerne.
 error_no_default_issue_status: Der er ikek defineret en standardstatus. Kontrollér venligst indstillingernen (Gå til "Administration -> Sagsstatuser").
 text_journal_changed: "{{label}} ændret fra {{old}} til {{new}}"
 text_journal_set_to: "{{label}} sat til {{value}}"
 text_journal_deleted: "{{label}} slettet ({{old}})"
 label_group_plural: Grupper
 label_group: Grupper
 label_group_new: Ny gruppe
 label_time_entry_plural: Anvendt tid
855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889
 text_journal_added: "{{label}} {{value}} tilføjet"
 field_active: Aktiv
 enumeration_system_activity: System Aktivitet
 permission_delete_issue_watchers: Slet overvågere
 version_status_closed: lukket
 version_status_locked: låst
 version_status_open: åben
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: En sag tildelt en lukket version, kan ikke genåbnes
 label_user_anonymous: Anonym
 button_move_and_follow: Flyt og overvåg
 setting_default_projects_modules: Standard moduler, aktiveret for nye projekter
 setting_gravatar_default: Standard Gravatar billede
 field_sharing: Delning
 label_version_sharing_hierarchy: Med projekt hierarki
 label_version_sharing_system: Med alle projekter
 label_version_sharing_descendants: Med under projekter
 label_version_sharing_tree: Med projekt træ
 label_version_sharing_none: Ikke delt
 error_can_not_archive_project: Dette projekt kan ikke arkiveres
 button_duplicate: Kopier
 button_copy_and_follow: Kopier og overvåg
 label_copy_source: Kilde
 setting_issue_done_ratio: Beregn sagsløsning ratio
 setting_issue_done_ratio_issue_status: Benyt sags status
 error_issue_done_ratios_not_updated: Sagsløsnings ratio, ikke opdateret.
 error_workflow_copy_target: Vælg venligst mål tracker og rolle(r)
 setting_issue_done_ratio_issue_field: Benyt sags felt
 label_copy_same_as_target: Samme som mål
 label_copy_target: Mål
 notice_issue_done_ratios_updated: Sagsløsnings ratio opdateret.
 error_workflow_copy_source: Vælg venligst en kilde tracker eller rolle
 label_update_issue_done_ratios: Opdater sagsløsnings ratio
 setting_start_of_week: Start kalendre på
 permission_view_issues: Vis sager
 label_display_used_statuses_only: Vis kun statuser der er benyttet af denne tracker
890
 label_revision_id: Revision {{value}}
891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902
 label_api_access_key: API nøgle
 label_api_access_key_created_on: API nøgle genereret {{value}} siden
 label_feeds_access_key: RSS nøgle
 notice_api_access_key_reseted: Din API nøgle er nulstillet.
 setting_rest_api_enabled: Aktiver REST web service
 label_missing_api_access_key: Mangler en API nøgle
 label_missing_feeds_access_key: Mangler en RSS nøgle
 button_show: Vis
 text_line_separated: Flere væredier tilladt (en linje for hver værdi).
 setting_mail_handler_body_delimiters: Trunker emails efter en af disse linjer
 permission_add_subprojects: Lav underprojekter
 label_subproject_new: Nyt underprojekt
903
 text_own_membership_delete_confirmation: |-
904 905 906
  Du er ved at fjerne en eller flere af dine rettigheder, og kan muligvis ikke redigere projektet bagefter.
  Er du sikker på du ønsker at fortsætte?
 label_close_versions: Luk færdige versioner
907
 label_board_sticky: Sticky
908 909 910 911 912 913 914 915 916 917
 label_board_locked: Låst
 permission_export_wiki_pages: Eksporter wiki sider
 setting_cache_formatted_text: Cache formatteret tekst
 permission_manage_project_activities: Administrer projekt aktiviteter
 error_unable_delete_issue_status: Det var ikke muligt at slette sags status
 label_profile: Profil
 permission_manage_subtasks: Administrer under opgaver
 field_parent_issue: Hoved opgave
 label_subtask_plural: Under opgaver
 label_project_copy_notifications: Send email notifikationer, mens projektet kopieres
918 919 920 921
 error_can_not_delete_custom_field: Unable to delete custom field
 error_unable_to_connect: Unable to connect ({{value}})
 error_can_not_remove_role: This role is in use and can not be deleted.
 error_can_not_delete_tracker: This tracker contains issues and can't be deleted.
winterheart's avatar
winterheart committed
922 923 924
 field_principal: Principal
 label_my_page_block: My page block
 notice_failed_to_save_members: "Failed to save member(s): {{errors}}."
925 926
 text_zoom_out: Zoom out
 text_zoom_in: Zoom in
winterheart's avatar
winterheart committed
927 928
 notice_unable_delete_time_entry: Unable to delete time log entry.
 label_overall_spent_time: Overall spent time
929
 field_time_entries: Log time
930 931
 project_module_gantt: Gantt
 project_module_calendar: Calendar
winterheart's avatar
winterheart committed
932 933
 field_member_of_group: Member of Group
 field_assigned_to_role: Member of Role
934
 button_edit_associated_wikipage: "Edit associated Wiki page: {{page_title}}"
935
 text_are_you_sure_with_children: Delete issue and all child issues?
936
 field_text: Text field
edavis10's avatar
edavis10 committed
937 938 939 940
 label_user_mail_option_only_owner: Only for things I am the owner of
 setting_default_notification_option: Default notification option
 label_user_mail_option_only_my_events: Only for things I watch or I'm involved in
 label_user_mail_option_only_assigned: Only for things I am assigned to