sv.yml 41 KB
Newer Older
jplang's avatar
jplang committed
1 2 3
# Swedish translation for Ruby on Rails
# by Johan Lundström (johanlunds@gmail.com),
# with parts taken from http://github.com/daniel/swe_rails
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

sv:
 number:
  # Used in number_with_delimiter()
  # These are also the defaults for 'currency', 'percentage', 'precision', and 'human'
  format:
   # Sets the separator between the units, for more precision (e.g. 1.0 / 2.0 == 0.5)
   separator: ","
   # Delimets thousands (e.g. 1,000,000 is a million) (always in groups of three)
   delimiter: "."
   # Number of decimals, behind the separator (the number 1 with a precision of 2 gives: 1.00)
   precision: 2
   
  # Used in number_to_currency()
  currency:
   format:
    # Where is the currency sign? %u is the currency unit, %n the number (default: $5.00)
    format: "%n %u"
    unit: "kr"
    # These three are to override number.format and are optional
    # separator: "."
    # delimiter: ","
    # precision: 2
    
  # Used in number_to_percentage()
  percentage:
   format:
    # These three are to override number.format and are optional
    # separator: 
    delimiter: ""
    # precision: 
    
  # Used in number_to_precision()
  precision:
   format:
    # These three are to override number.format and are optional
    # separator:
    delimiter: ""
    # precision:
    
  # Used in number_to_human_size()
  human:
   format:
    # These three are to override number.format and are optional
    # separator: 
    delimiter: ""
    # precision: 1
edavis10's avatar
edavis10 committed
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
   storage_units:
    format: "%n %u"
    units:
     byte:
      one: "Byte"
      other: "Bytes"
     kb: "KB"
     mb: "MB"
     gb: "GB"
     tb: "TB"
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

 # Used in distance_of_time_in_words(), distance_of_time_in_words_to_now(), time_ago_in_words()
 datetime:
  distance_in_words:
   half_a_minute: "en halv minut"
   less_than_x_seconds:
    one:  "mindre än en sekund"
    other: "mindre än {{count}} sekunder"
   x_seconds:
    one:  "en sekund"
    other: "{{count}} sekunder"
   less_than_x_minutes:
    one:  "mindre än en minut"
    other: "mindre än {{count}} minuter"
   x_minutes:
    one:  "en minut"
    other: "{{count}} minuter"
   about_x_hours:
    one:  "ungefär en timme"
    other: "ungefär {{count}} timmar"
   x_days:
    one:  "en dag"
    other: "{{count}} dagar"
   about_x_months:
    one:  "ungefär en månad"
    other: "ungefär {{count}} månader"
   x_months:
    one:  "en månad"
    other: "{{count}} månader"
   about_x_years:
    one:  "ungefär ett år"
    other: "ungefär {{count}} år"
   over_x_years:
    one:  "mer än ett år"
    other: "mer än {{count}} år"
jplang's avatar
jplang committed
96
   almost_x_years:
jplang's avatar
jplang committed
97 98
    one:  "nästan 1 år"
    other: "nästan {{count}} år"
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132
    
 activerecord:
  errors:
   template:
    header:
     one:  "Ett fel förhindrade denna {{model}} från att sparas"
     other: "{{count}} fel förhindrade denna {{model}} från att sparas"
    # The variable :count is also available
    body: "Det var problem med följande fält:"
   # The values :model, :attribute and :value are always available for interpolation
   # The value :count is available when applicable. Can be used for pluralization.
   messages:
    inclusion: "finns inte i listan"
    exclusion: "är reserverat"
    invalid: "är ogiltigt"
    confirmation: "stämmer inte överens"
    accepted : "måste vara accepterad"
    empty: "får ej vara tom"
    blank: "måste anges"
    too_long: "är för lång (maximum är {{count}} tecken)"
    too_short: "är för kort (minimum är {{count}} tecken)"
    wrong_length: "har fel längd (ska vara {{count}} tecken)"
    taken: "har redan tagits"
    not_a_number: "är inte ett nummer"
    greater_than: "måste vara större än {{count}}"
    greater_than_or_equal_to: "måste vara större än eller lika med {{count}}"
    equal_to: "måste vara samma som"
    less_than: "måste vara mindre än {{count}}"
    less_than_or_equal_to: "måste vara mindre än eller lika med {{count}}"
    odd: "måste vara udda"
    even: "måste vara jämnt"
    greater_than_start_date: "måste vara senare än startdatumet"
    not_same_project: "tillhör inte samma projekt"
    circular_dependency: "Denna relation skulle skapa ett cirkulärt beroende"
133
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "An issue can not be linked to one of its subtasks"
134

135
 direction: ltr
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155
 date:
  formats:
   # Use the strftime parameters for formats.
   # When no format has been given, it uses default.
   # You can provide other formats here if you like!
   default: "%Y-%m-%d"
   short: "%e %b"
   long: "%e %B, %Y"
   
  day_names: [söndag, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag]
  abbr_day_names: [sön, mån, tis, ons, tor, fre, lör]
   
  # Don't forget the nil at the beginning; there's no such thing as a 0th month
  month_names: [~, januari, februari, mars, april, maj, juni, juli, augusti, september, oktober, november, december]
  abbr_month_names: [~, jan, feb, mar, apr, maj, jun, jul, aug, sep, okt, nov, dec]
  # Used in date_select and datime_select.
  order: [ :day, :month, :year ]

 time:
  formats:
winterheart's avatar
winterheart committed
156
   default: "%Y-%m-%d %H:%M"
157
   time: "%H:%M"
158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190
   short: "%d %b %H:%M"
   long: "%d %B, %Y %H:%M"
  am: ""
  pm: ""
   
# Used in array.to_sentence.
 support:
  array:
   sentence_connector: "och"
   skip_last_comma: true

 actionview_instancetag_blank_option: Var god välj
 
 general_text_No: 'Nej'
 general_text_Yes: 'Ja'
 general_text_no: 'nej'
 general_text_yes: 'ja'
 general_lang_name: 'Svenska'
 general_csv_separator: ','
 general_csv_decimal_separator: '.'
 general_csv_encoding: ISO-8859-1
 general_pdf_encoding: ISO-8859-1
 general_first_day_of_week: '1'
 
 notice_account_updated: Kontot har uppdaterats
 notice_account_invalid_creditentials: Fel användarnamn eller lösenord
 notice_account_password_updated: Lösenordet har uppdaterats
 notice_account_wrong_password: Fel lösenord
 notice_account_register_done: Kontot har skapats. För att aktivera kontot, klicka på länken i mailet som skickades till dig.
 notice_account_unknown_email: Okänd användare.
 notice_can_t_change_password: Detta konto använder en extern autentiseringskälla. Det går inte att byta lösenord.
 notice_account_lost_email_sent: Ett mail med instruktioner om hur man väljer ett nytt lösenord har skickats till dig.
 notice_account_activated: Ditt konto har blivit aktiverat. Du kan nu logga in.
winterheart's avatar
winterheart committed
191
 notice_successful_create: Skapades korrekt.
192 193 194 195 196 197
 notice_successful_update: Uppdatering lyckades.
 notice_successful_delete: Borttagning lyckades.
 notice_successful_connection: Uppkoppling lyckades.
 notice_file_not_found: Sidan du försökte komma åt existerar inte eller är borttagen.
 notice_locking_conflict: Data har uppdaterats av en annan användare.
 notice_not_authorized: Du saknar behörighet att komma åt den här sidan.
winterheart's avatar
winterheart committed
198
 notice_not_authorized_archived_project: Projektet du försöker komma åt har arkiverats.
199 200 201
 notice_email_sent: "Ett mail skickades till {{value}}"
 notice_email_error: "Ett fel inträffade när mail skickades ({{value}})"
 notice_feeds_access_key_reseted: Din RSS-nyckel återställdes.
jplang's avatar
jplang committed
202
 notice_api_access_key_reseted: Din API-nyckel återställdes.
203 204
 notice_failed_to_save_issues: "Misslyckades med att spara {{count}} ärende(n) {{total}} valt: {{ids}}."
 notice_failed_to_save_members: "Misslyckades med att spara medlem(mar): {{errors}}."
205 206 207 208
 notice_no_issue_selected: "Inget ärende är markerat! Var vänlig, markera de ärenden du vill ändra."
 notice_account_pending: "Ditt konto skapades och avvaktar nu administratörens godkännande."
 notice_default_data_loaded: Standardkonfiguration inläst.
 notice_unable_delete_version: Denna version var inte möjlig att ta bort.
winterheart's avatar
winterheart committed
209
 notice_unable_delete_time_entry: Tidloggning kunde inte tas bort.
jplang's avatar
jplang committed
210
 notice_issue_done_ratios_updated: % klart uppdaterade.
211 212
 
 error_can_t_load_default_data: "Standardkonfiguration gick inte att läsa in: {{value}}"
winterheart's avatar
winterheart committed
213 214
 error_scm_not_found: "Inlägg och/eller revision finns inte i detta versionsarkiv."
 error_scm_command_failed: "Ett fel inträffade vid försök att versionsarkivet: {{value}}"
215 216
 error_scm_annotate: "Inlägget existerar inte eller kan inte kommenteras."
 error_issue_not_found_in_project: 'Ärendet hittades inte eller tillhör det inte detta projekt'
winterheart's avatar
winterheart committed
217 218
 error_no_tracker_in_project: 'Ingen ärendetyp är associerad med projektet. Vänligen kontrollera projektinställningarna.'
 error_no_default_issue_status: 'Ingen status är definierad som standard för nya ärenden. Vänligen kontrollera din konfiguration (Gå till "Administration -> Ärendestatus").'
219 220 221
 error_can_not_delete_custom_field: Kan inte ta bort användardefinerat fält
 error_can_not_delete_tracker: Det finns ärenden av denna typ och den är därför inte möjlig att ta bort.
 error_can_not_remove_role: "Denna roll används och den är därför inte möjlig att ta bort."
winterheart's avatar
winterheart committed
222
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: 'Ett ärende tilldelat en stängd version kan inte öppnas nytt'
jplang's avatar
jplang committed
223
 error_can_not_archive_project: Detta projekt kan inte arkiveras
winterheart's avatar
winterheart committed
224 225 226 227
 error_issue_done_ratios_not_updated: "% klart inte uppdaterade."
 error_workflow_copy_source: 'Vänligen välj källans ärendetyp eller roll'
 error_workflow_copy_target: 'Vänligen välj ärendetyp(er) och roll(er) för mål'
 error_unable_delete_issue_status: 'Ärendestatus kunde inte tas bort'
228
 error_unable_to_connect: Kan inte ansluta ({{value}})
229 230 231 232 233 234 235 236 237 238
 
 warning_attachments_not_saved: "{{count}} fil(er) kunde inte sparas."
 
 mail_subject_lost_password: "Ditt {{value}} lösenord"
 mail_body_lost_password: 'För att ändra ditt lösenord, klicka följande länk:'
 mail_subject_register: "Din {{value}} kontoaktivering"
 mail_body_register: 'För att aktivera ditt konto, klicka följande länk:'
 mail_body_account_information_external: "Du kan använda ditt {{value}}-konto för att logga in."
 mail_body_account_information: Din kontoinformation
 mail_subject_account_activation_request: "{{value}} begäran om kontoaktivering"
jplang's avatar
jplang committed
239
 mail_body_account_activation_request: "En ny användare ({{value}}) har registrerat sig och avvaktar ditt godkännande:"
240
 mail_subject_reminder: "{{count}} ärende(n) har deadline under de kommande {{days}} dagarna"
241
 mail_body_reminder: "{{count}} ärende(n) som är tilldelat dig har deadline under de {{days}} dagarna:"
242 243 244 245
 mail_subject_wiki_content_added: "'{{id}}' wikisida has lagts till"
 mail_body_wiki_content_added: The '{{id}}' wikisida has lagts till av {{author}}.
 mail_subject_wiki_content_updated: "'{{id}}' wikisida har uppdaterats"
 mail_body_wiki_content_updated: The '{{id}}' wikisida har uppdaterats av {{author}}.
246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284
 
 gui_validation_error: 1 fel
 gui_validation_error_plural: "{{count}} fel"
 
 field_name: Namn
 field_description: Beskrivning
 field_summary: Sammanfattning
 field_is_required: Obligatorisk
 field_firstname: Förnamn
 field_lastname: Efternamn
 field_mail: Mail
 field_filename: Fil
 field_filesize: Storlek
 field_downloads: Nerladdningar
 field_author: Författare
 field_created_on: Skapad
 field_updated_on: Uppdaterad
 field_field_format: Format
 field_is_for_all: För alla projekt
 field_possible_values: Möjliga värden
 field_regexp: Reguljärt uttryck
 field_min_length: Minimilängd
 field_max_length: Maxlängd
 field_value: Värde
 field_category: Kategori
 field_title: Titel
 field_project: Projekt
 field_issue: Ärende
 field_status: Status
 field_notes: Anteckningar
 field_is_closed: Ärendet är stängt
 field_is_default: Standardvärde
 field_tracker: Ärendetyp
 field_subject: Ämne
 field_due_date: Deadline
 field_assigned_to: Tilldelad till
 field_priority: Prioritet
 field_fixed_version: Versionsmål
 field_user: Användare
285
 field_principal: Principal
286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309
 field_role: Roll
 field_homepage: Hemsida
 field_is_public: Publik
 field_parent: Underprojekt till
 field_is_in_roadmap: Visa ärenden i roadmap
 field_login: Användarnamn
 field_mail_notification: Mailnotifieringar
 field_admin: Administratör
 field_last_login_on: Senaste inloggning
 field_language: Språk
 field_effective_date: Datum
 field_password: Lösenord
 field_new_password: Nytt lösenord
 field_password_confirmation: Bekräfta lösenord
 field_version: Version
 field_type: Typ
 field_host: Värddator
 field_port: Port
 field_account: Konto
 field_base_dn: Bas-DN
 field_attr_login: Inloggningsattribut
 field_attr_firstname: Förnamnsattribut
 field_attr_lastname: Efternamnsattribut
 field_attr_mail: Mailattribut
310
 field_onthefly: Skapa användare on-the-fly
winterheart's avatar
winterheart committed
311
 field_start_date: Startdatum
winterheart's avatar
winterheart committed
312
 field_done_ratio: % Klart
313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323
 field_auth_source: Autentiseringsläge
 field_hide_mail: Dölj min mailadress
 field_comments: Kommentar
 field_url: URL
 field_start_page: Startsida
 field_subproject: Underprojekt
 field_hours: Timmar
 field_activity: Aktivitet
 field_spent_on: Datum
 field_identifier: Identifierare
 field_is_filter: Använd som filter
324
 field_issue_to: Relaterade ärenden
325 326 327 328 329
 field_delay: Fördröjning
 field_assignable: Ärenden kan tilldelas denna roll
 field_redirect_existing_links: Omdirigera existerande länkar
 field_estimated_hours: Estimerad tid
 field_column_names: Kolumner
winterheart's avatar
winterheart committed
330
 field_time_entries: Spenderad tid
331 332 333 334 335 336
 field_time_zone: Tidszon
 field_searchable: Sökbar
 field_default_value: Standardvärde
 field_comments_sorting: Visa kommentarer
 field_parent_title: Föräldersida
 field_editable: Redigerbar
winterheart's avatar
winterheart committed
337 338
 field_watcher: Bevakare 
 field_identity_url: OpenID URL
jplang's avatar
jplang committed
339
 field_content: Innehåll
340
 field_group_by: Gruppera resultat efter
jplang's avatar
jplang committed
341
 field_sharing: Delning
winterheart's avatar
winterheart committed
342
 field_parent_issue: Förälderaktivitet
winterheart's avatar
winterheart committed
343 344 345
 field_member_of_group: Tilldelad användares grupp
 field_assigned_to_role: Tilldelad användares roll
 field_text: Textfält
346 347 348 349 350 351 352 353 354
 
 setting_app_title: Applikationsrubrik
 setting_app_subtitle: Applikationsunderrubrik
 setting_welcome_text: Välkomsttext
 setting_default_language: Standardspråk
 setting_login_required: Kräver inloggning
 setting_self_registration: Självregistrering
 setting_attachment_max_size: Maxstorlek på bilaga
 setting_issues_export_limit: Exportgräns för ärenden
winterheart's avatar
winterheart committed
355
 setting_mail_from: Avsändare
356 357 358 359 360 361 362 363
 setting_bcc_recipients: Hemlig kopia (bcc) till mottagare
 setting_plain_text_mail: Oformaterad text i mail (ingen HTML)
 setting_host_name: Värddatornamn
 setting_text_formatting: Textformatering
 setting_wiki_compression: Komprimering av wikihistorik
 setting_feeds_limit: Innehållsgräns för Feed
 setting_default_projects_public: Nya projekt är publika som standard
 setting_autofetch_changesets: Automatisk hämtning av commits
winterheart's avatar
winterheart committed
364
 setting_sys_api_enabled: Aktivera WS för versionsarkivhantering
365 366 367 368 369 370 371
 setting_commit_ref_keywords: Referens-nyckelord
 setting_commit_fix_keywords: Fix-nyckelord
 setting_autologin: Automatisk inloggning
 setting_date_format: Datumformat
 setting_time_format: Tidsformat
 setting_cross_project_issue_relations: Tillåt ärenderelationer mellan projekt
 setting_issue_list_default_columns: Standardkolumner i ärendelistan
winterheart's avatar
winterheart committed
372
 setting_repositories_encodings: Teckenuppsättningar för versionsarkiv
373
 setting_commit_logs_encoding: Teckenuppsättning för commit-meddelanden
winterheart's avatar
winterheart committed
374
 setting_emails_footer: Signatur
375 376 377 378 379 380
 setting_protocol: Protokoll
 setting_per_page_options: Alternativ, objekt per sida
 setting_user_format: Visningsformat för användare
 setting_activity_days_default: Dagar som visas på projektaktivitet
 setting_display_subprojects_issues: Visa ärenden från underprojekt i huvudprojekt som standard
 setting_enabled_scm: Aktivera SCM
jplang's avatar
jplang committed
381
 setting_mail_handler_body_delimiters: Trunkera mail efter en av följande rader
jplang's avatar
jplang committed
382
 setting_mail_handler_api_enabled: Aktivera WS för inkommande mail
383 384 385
 setting_mail_handler_api_key: API-nyckel
 setting_sequential_project_identifiers: Generera projektidentifierare sekventiellt
 setting_gravatar_enabled: Använd Gravatar-avatarer
winterheart's avatar
winterheart committed
386
 setting_gravatar_default: Förvald Gravatar-bild
387
 setting_diff_max_lines_displayed: Maximalt antal synliga rader i diff
winterheart's avatar
winterheart committed
388 389 390
 setting_file_max_size_displayed: Maxstorlek på textfiler som visas inline
 setting_repository_log_display_limit: Maximalt antal revisioner i filloggen
 setting_openid: Tillåt inloggning och registrering med OpenID
jplang's avatar
jplang committed
391
 setting_password_min_length: Minsta tillåtna lösenordslängd
392
 setting_new_project_user_role_id: Tilldelad roll för en icke-administratör som skapar ett projekt
winterheart's avatar
winterheart committed
393
 setting_default_projects_modules: Standardaktiverade moduler för nya projekt
jplang's avatar
jplang committed
394 395 396 397
 setting_issue_done_ratio: Beräkna % klart med
 setting_issue_done_ratio_issue_field: Använd ärendefältet
 setting_issue_done_ratio_issue_status: Använd ärendestatus
 setting_start_of_week: Första dagen i veckan
jplang's avatar
jplang committed
398
 setting_rest_api_enabled: Aktivera REST webbtjänst
winterheart's avatar
winterheart committed
399
 setting_cache_formatted_text: Cacha formaterad text
winterheart's avatar
winterheart committed
400
 setting_default_notification_option: Standard notifieringsalternativ
401
 
402
 permission_add_project: Skapa projekt
jplang's avatar
jplang committed
403
 permission_add_subprojects: Skapa underprojekt
404 405 406
 permission_edit_project: Ändra projekt
 permission_select_project_modules: Välja projektmoduler
 permission_manage_members: Hantera medlemmar
winterheart's avatar
winterheart committed
407
 permission_manage_project_activities: Hantera projektaktiviteter
408 409
 permission_manage_versions: Hantera versioner
 permission_manage_categories: Hantera ärendekategorier
jplang's avatar
jplang committed
410 411 412
 permission_add_issues: Lägga till ärenden
 permission_edit_issues: Ändra ärenden
 permission_view_issues: Visa ärenden
413
 permission_manage_issue_relations: Hantera ärenderelationer
jplang's avatar
jplang committed
414
 permission_add_issue_notes: Lägga till ärendenotering
winterheart's avatar
winterheart committed
415 416
 permission_edit_issue_notes: Ändra ärendenoteringar
 permission_edit_own_issue_notes: Ändra egna ärendenoteringar
417 418 419 420 421 422 423 424
 permission_move_issues: Flytta ärenden
 permission_delete_issues: Ta bort ärenden
 permission_manage_public_queries: Hantera publika frågor
 permission_save_queries: Spara frågor
 permission_view_gantt: Visa Gantt-schema
 permission_view_calendar: Visa kalender
 permission_view_issue_watchers: Visa bevakarlista
 permission_add_issue_watchers: Lägga till bevakare
winterheart's avatar
winterheart committed
425
 permission_delete_issue_watchers: Ta bort bevakare
426 427
 permission_log_time: Logga spenderad tid
 permission_view_time_entries: Visa spenderad tid
winterheart's avatar
winterheart committed
428 429
 permission_edit_time_entries: Ändra tidloggningar
 permission_edit_own_time_entries: Ändra egna tidloggningar
430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443
 permission_manage_news: Hantera nyheter
 permission_comment_news: Kommentera nyheter
 permission_manage_documents: Hantera dokument
 permission_view_documents: Visa dokument
 permission_manage_files: Hantera filer
 permission_view_files: Visa filer
 permission_manage_wiki: Hantera wiki
 permission_rename_wiki_pages: Byta namn på wikisidor
 permission_delete_wiki_pages: Ta bort wikisidor
 permission_view_wiki_pages: Visa wiki
 permission_view_wiki_edits: Visa wikihistorik
 permission_edit_wiki_pages: Ändra wikisidor
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Ta bort bilagor
 permission_protect_wiki_pages: Skydda wikisidor
winterheart's avatar
winterheart committed
444 445
 permission_manage_repository: Hantera versionsarkiv
 permission_browse_repository: Bläddra i versionsarkiv
446
 permission_view_changesets: Visa changesets
winterheart's avatar
winterheart committed
447
 permission_commit_access: Commit-åtkomst
448 449 450 451 452 453 454
 permission_manage_boards: Hantera forum
 permission_view_messages: Visa meddelanden
 permission_add_messages: Lägg till meddelanden
 permission_edit_messages: Ändra meddelanden
 permission_edit_own_messages: Ändra egna meddelanden
 permission_delete_messages: Ta bort meddelanden
 permission_delete_own_messages: Ta bort egna meddelanden
winterheart's avatar
winterheart committed
455
 permission_export_wiki_pages: Exportera wikisidor
winterheart's avatar
winterheart committed
456
 permission_manage_subtasks: Hantera underaktiviteter
jplang's avatar
jplang committed
457
 
458 459 460 461 462 463
 project_module_issue_tracking: Ärendeuppföljning
 project_module_time_tracking: Tidsuppföljning
 project_module_news: Nyheter
 project_module_documents: Dokument
 project_module_files: Filer
 project_module_wiki: Wiki
winterheart's avatar
winterheart committed
464
 project_module_repository: Versionsarkiv
465
 project_module_boards: Forum
winterheart's avatar
winterheart committed
466 467
 project_module_calendar: Kalender
 project_module_gantt: Gantt
468 469 470 471
 
 label_user: Användare
 label_user_plural: Användare
 label_user_new: Ny användare
winterheart's avatar
winterheart committed
472
 label_user_anonymous: Anonym
473 474 475 476
 label_project: Projekt
 label_project_new: Nytt projekt
 label_project_plural: Projekt
 label_x_projects:
winterheart's avatar
winterheart committed
477 478 479
  zero: inga projekt
  one:  1 projekt
  other: "{{count}} projekt"
480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504
 label_project_all: Alla projekt
 label_project_latest: Senaste projekt
 label_issue: Ärende
 label_issue_new: Nytt ärende
 label_issue_plural: Ärenden
 label_issue_view_all: Visa alla ärenden
 label_issues_by: "Ärenden {{value}}"
 label_issue_added: Ärende tillagt
 label_issue_updated: Ärende uppdaterat
 label_document: Dokument
 label_document_new: Nytt dokument
 label_document_plural: Dokument
 label_document_added: Dokument tillagt
 label_role: Roll
 label_role_plural: Roller
 label_role_new: Ny roll
 label_role_and_permissions: Roller och behörigheter
 label_member: Medlem
 label_member_new: Ny medlem
 label_member_plural: Medlemmar
 label_tracker: Ärendetyp
 label_tracker_plural: Ärendetyper
 label_tracker_new: Ny ärendetyp
 label_workflow: Arbetsflöde
 label_issue_status: Ärendestatus
winterheart's avatar
winterheart committed
505
 label_issue_status_plural: Ärendestatus
506 507 508 509 510 511 512
 label_issue_status_new: Ny status
 label_issue_category: Ärendekategori
 label_issue_category_plural: Ärendekategorier
 label_issue_category_new: Ny kategori
 label_custom_field: Användardefinerat fält
 label_custom_field_plural: Användardefinerade fält
 label_custom_field_new: Nytt användardefinerat fält
winterheart's avatar
winterheart committed
513
 label_enumerations: Uppräkningar
514 515 516 517 518
 label_enumeration_new: Nytt värde
 label_information: Information
 label_information_plural: Information
 label_please_login: Var god logga in
 label_register: Registrera
winterheart's avatar
winterheart committed
519
 label_login_with_open_id_option: eller logga in med OpenID
520 521 522 523 524
 label_password_lost: Glömt lösenord
 label_home: Hem
 label_my_page: Min sida
 label_my_account: Mitt konto
 label_my_projects: Mina projekt
525
 label_my_page_block: '"Min sida"-block'
526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544
 label_administration: Administration
 label_login: Logga in
 label_logout: Logga ut
 label_help: Hjälp
 label_reported_issues: Rapporterade ärenden
 label_assigned_to_me_issues: Ärenden tilldelade till mig
 label_last_login: Senaste inloggning
 label_registered_on: Registrerad
 label_activity: Aktivitet
 label_overall_activity: All aktivitet
 label_user_activity: "Aktiviteter för {{value}}"
 label_new: Ny
 label_logged_as: Inloggad som
 label_environment: Miljö
 label_authentication: Autentisering
 label_auth_source: Autentiseringsläge
 label_auth_source_new: Nytt autentiseringsläge
 label_auth_source_plural: Autentiseringslägen
 label_subproject_plural: Underprojekt
jplang's avatar
jplang committed
545
 label_subproject_new: Nytt underprojekt
546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575
 label_and_its_subprojects: "{{value}} och dess underprojekt"
 label_min_max_length: Min./Max.-längd
 label_list: Lista
 label_date: Datum
 label_integer: Heltal
 label_float: Flyttal
 label_boolean: Boolean
 label_string: Text
 label_text: Lång text
 label_attribute: Attribut
 label_attribute_plural: Attribut
 label_download: "{{count}} Nerladdning"
 label_download_plural: "{{count}} Nerladdningar"
 label_no_data: Ingen data att visa
 label_change_status: Ändra status
 label_history: Historia
 label_attachment: Fil
 label_attachment_new: Ny fil
 label_attachment_delete: Ta bort fil
 label_attachment_plural: Filer
 label_file_added: Fil tillagd
 label_report: Rapport
 label_report_plural: Rapporter
 label_news: Nyhet
 label_news_new: Lägg till nyhet
 label_news_plural: Nyheter
 label_news_latest: Senaste nyheterna
 label_news_view_all: Visa alla nyheter
 label_news_added: Nyhet tillagd
 label_settings: Inställningar
winterheart's avatar
winterheart committed
576
 label_overview: Översikt
577 578 579
 label_version: Version
 label_version_new: Ny version
 label_version_plural: Versioner
jplang's avatar
jplang committed
580
 label_close_versions: Stäng klara versioner
581 582 583 584 585 586 587 588 589
 label_confirmation: Bekräftelse
 label_export_to: Exportera till
 label_read: Läs...
 label_public_projects: Publika projekt
 label_open_issues: öppen
 label_open_issues_plural: öppna
 label_closed_issues: stängd
 label_closed_issues_plural: stängda
 label_x_open_issues_abbr_on_total:
winterheart's avatar
winterheart committed
590 591 592
  zero: 0 öppna av {{total}}
  one:  1 öppen av {{total}}
  other: "{{count}} öppna av {{total}}"
593
 label_x_open_issues_abbr:
winterheart's avatar
winterheart committed
594 595 596
  zero: 0 öppna
  one:  1 öppen
  other: "{{count}} öppna"
597
 label_x_closed_issues_abbr:
winterheart's avatar
winterheart committed
598 599 600
  zero: 0 stängda
  one:  1 stängd
  other: "{{count}} stängda"
601 602 603
 label_total: Total
 label_permissions: Behörigheter
 label_current_status: Nuvarande status
winterheart's avatar
winterheart committed
604
 label_new_statuses_allowed: Nya tillåtna statusvärden
605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623
 label_all: alla
 label_none: ingen
 label_nobody: ingen
 label_next: Nästa
 label_previous: Föregående
 label_used_by: Använd av
 label_details: Detaljer
 label_add_note: Lägg till anteckning
 label_per_page: Per sida
 label_calendar: Kalender
 label_months_from: månader från
 label_gantt: Gantt
 label_internal: Intern
 label_last_changes: "senaste {{count}} ändringar"
 label_change_view_all: Visa alla ändringar
 label_personalize_page: Anpassa denna sida
 label_comment: Kommentar
 label_comment_plural: Kommentarer
 label_x_comments:
winterheart's avatar
winterheart committed
624 625 626
  zero: inga kommentarer
  one: 1 kommentar
  other: "{{count}} kommentarer"
627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638
 label_comment_add: Lägg till kommentar
 label_comment_added: Kommentar tillagd
 label_comment_delete: Ta bort kommentar
 label_query: Användardefinerad fråga
 label_query_plural: Användardefinerade frågor
 label_query_new: Ny fråga
 label_filter_add: Lägg till filter
 label_filter_plural: Filter
 label_equals: är
 label_not_equals: är inte
 label_in_less_than: om mindre än
 label_in_more_than: om mer än
639 640
 label_greater_or_equal: '>='
 label_less_or_equal: '<='
641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657
 label_in: om
 label_today: idag
 label_all_time: närsom
 label_yesterday: igår
 label_this_week: denna vecka
 label_last_week: senaste veckan
 label_last_n_days: "senaste {{count}} dagarna"
 label_this_month: denna månad
 label_last_month: senaste månaden
 label_this_year: detta året
 label_date_range: Datumintervall
 label_less_than_ago: mindre än dagar sedan
 label_more_than_ago: mer än dagar sedan
 label_ago: dagar sedan
 label_contains: innehåller
 label_not_contains: innehåller inte
 label_day_plural: dagar
winterheart's avatar
winterheart committed
658 659
 label_repository: Versionsarkiv
 label_repository_plural: Versionsarkiv
660 661 662
 label_browse: Bläddra
 label_modification: "{{count}} ändring"
 label_modification_plural: "{{count}} ändringar"
winterheart's avatar
winterheart committed
663 664
 label_branch: Branch
 label_tag: Tag
665 666
 label_revision: Revision
 label_revision_plural: Revisioner
jplang's avatar
jplang committed
667
 label_revision_id: Revision {{value}}
668 669 670 671 672 673 674 675 676
 label_associated_revisions: Associerade revisioner
 label_added: tillagd
 label_modified: modifierad
 label_copied: kopierad
 label_renamed: omdöpt
 label_deleted: borttagen
 label_latest_revision: Senaste revisionen
 label_latest_revision_plural: Senaste revisionerna
 label_view_revisions: Visa revisioner
winterheart's avatar
winterheart committed
677
 label_view_all_revisions: Visa alla revisioner
678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702
 label_max_size: Maxstorlek
 label_sort_highest: Flytta till toppen
 label_sort_higher: Flytta upp
 label_sort_lower: Flytta ner
 label_sort_lowest: Flytta till botten
 label_roadmap: Roadmap
 label_roadmap_due_in: "Färdig om {{value}}"
 label_roadmap_overdue: "{{value}} sen"
 label_roadmap_no_issues: Inga ärenden för denna version
 label_search: Sök
 label_result_plural: Resultat
 label_all_words: Alla ord
 label_wiki: Wiki
 label_wiki_edit: Wikiändring
 label_wiki_edit_plural: Wikiändringar
 label_wiki_page: Wikisida
 label_wiki_page_plural: Wikisidor
 label_index_by_title: Innehåll efter titel
 label_index_by_date: Innehåll efter datum
 label_current_version: Nuvarande version
 label_preview: Förhandsgranska
 label_feed_plural: Feeds
 label_changes_details: Detaljer om alla ändringar
 label_issue_tracking: Ärendeuppföljning
 label_spent_time: Spenderad tid
winterheart's avatar
winterheart committed
703
 label_overall_spent_time: Total tid spenderad
704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740
 label_f_hour: "{{value}} timme"
 label_f_hour_plural: "{{value}} timmar"
 label_time_tracking: Tidsuppföljning
 label_change_plural: Ändringar
 label_statistics: Statistik
 label_commits_per_month: Commits per månad
 label_commits_per_author: Commits per författare
 label_view_diff: Visa skillnader
 label_diff_inline: i texten
 label_diff_side_by_side: sida vid sida
 label_options: Inställningar
 label_copy_workflow_from: Kopiera arbetsflöde från
 label_permissions_report: Behörighetsrapport
 label_watched_issues: Bevakade ärenden
 label_related_issues: Relaterade ärenden
 label_applied_status: Tilldelad status
 label_loading: Laddar...
 label_relation_new: Ny relation
 label_relation_delete: Ta bort relation
 label_relates_to: relaterar till
 label_duplicates: kopierar
 label_duplicated_by: kopierad av
 label_blocks: blockerar
 label_blocked_by: blockerad av
 label_precedes: kommer före
 label_follows: följer
 label_end_to_start: slut till start
 label_end_to_end: slut till slut
 label_start_to_start: start till start
 label_start_to_end: start till slut
 label_stay_logged_in: Förbli inloggad
 label_disabled: inaktiverad
 label_show_completed_versions: Visa färdiga versioner
 label_me: mig
 label_board: Forum
 label_board_new: Nytt forum
 label_board_plural: Forum
winterheart's avatar
winterheart committed
741
 label_board_locked: Låst
winterheart's avatar
winterheart committed
742
 label_board_sticky: Sticky
743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757
 label_topic_plural: Ämnen
 label_message_plural: Meddelanden
 label_message_last: Senaste meddelande
 label_message_new: Nytt meddelande
 label_message_posted: Meddelande tillagt
 label_reply_plural: Svar
 label_send_information: Skicka kontoinformation till användaren
 label_year: År
 label_month: Månad
 label_week: Vecka
 label_date_from: Från
 label_date_to: Till
 label_language_based: Språkbaserad
 label_sort_by: "Sortera {{value}}"
 label_send_test_email: Skicka testmail
jplang's avatar
jplang committed
758 759
 label_feeds_access_key: RSS-nyckel
 label_missing_feeds_access_key: Saknar en RSS-nyckel
760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775
 label_feeds_access_key_created_on: "RSS-nyckel skapad för {{value}} sedan"
 label_module_plural: Moduler
 label_added_time_by: "Tillagd av {{author}} för {{age}} sedan"
 label_updated_time_by: "Uppdaterad av {{author}} för {{age}} sedan"
 label_updated_time: "Uppdaterad för {{value}} sedan"
 label_jump_to_a_project: Gå till projekt...
 label_file_plural: Filer
 label_changeset_plural: Changesets
 label_default_columns: Standardkolumner
 label_no_change_option: (Ingen ändring)
 label_bulk_edit_selected_issues: Gemensam ändring av markerade ärenden
 label_theme: Tema
 label_default: Standard
 label_search_titles_only: Sök endast i titlar
 label_user_mail_option_all: "För alla händelser i mina projekt"
 label_user_mail_option_selected: "För alla händelser i markerade projekt..."
winterheart's avatar
winterheart committed
776 777 778 779
 label_user_mail_option_none: Inga händelser
 label_user_mail_option_only_my_events: Endast för saker jag bevakar eller är inblandad i
 label_user_mail_option_only_assigned: Endast för saker jag är tilldelad
 label_user_mail_option_only_owner: Endast för saker jag äger
winterheart's avatar
winterheart committed
780
 label_user_mail_no_self_notified: "Jag vill inte bli underrättad om ändringar som jag har gjort"
781 782 783
 label_registration_activation_by_email: kontoaktivering med mail
 label_registration_manual_activation: manuell kontoaktivering
 label_registration_automatic_activation: automatisk kontoaktivering
jplang's avatar
jplang committed
784
 label_display_per_page: "Per sida: {{value}}"
785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803
 label_age: Ålder
 label_change_properties: Ändra inställningar
 label_general: Allmänt
 label_more: Mer
 label_scm: SCM
 label_plugins: Tillägg
 label_ldap_authentication: LDAP-autentisering
 label_downloads_abbr: Nerl.
 label_optional_description: Valfri beskrivning
 label_add_another_file: Lägg till ytterligare en fil
 label_preferences: Användarinställningar
 label_chronological_order: I kronologisk ordning
 label_reverse_chronological_order: I omvänd kronologisk ordning
 label_planning: Planering
 label_incoming_emails: Inkommande mail
 label_generate_key: Generera en nyckel
 label_issue_watchers: Bevakare
 label_example: Exempel
 label_display: Visa
jplang's avatar
jplang committed
804 805 806
 label_sort: Sortera
 label_descending: Fallande
 label_ascending: Stigande
807
 label_date_from_to: Från {{start}} till {{end}}
808 809
 label_wiki_content_added: Wikisida tillagd
 label_wiki_content_updated: Wikisida uppdaterad
winterheart's avatar
winterheart committed
810 811 812 813
 label_group: Grupp
 label_group_plural: Grupper
 label_group_new: Ny grupp
 label_time_entry_plural: Spenderad tid
jplang's avatar
jplang committed
814 815 816 817 818 819 820 821 822 823
 label_version_sharing_none: Inte delad
 label_version_sharing_descendants: Med underprojekt
 label_version_sharing_hierarchy: Med projekthierarki
 label_version_sharing_tree: Med projektträd
 label_version_sharing_system: Med alla projekt
 label_update_issue_done_ratios: Uppdatera % klart
 label_copy_source: Källa
 label_copy_target: Mål
 label_copy_same_as_target: Samma som mål
 label_display_used_statuses_only: Visa endast status som används av denna ärendetyp
jplang's avatar
jplang committed
824 825 826
 label_api_access_key: API-nyckel
 label_missing_api_access_key: Saknar en API-nyckel
 label_api_access_key_created_on: API-nyckel skapad för {{value}} sedan
winterheart's avatar
winterheart committed
827 828 829
 label_profile: Profil
 label_subtask_plural: Underaktiviteter
 label_project_copy_notifications: Skicka mailnotifieringar när projektet kopieras
winterheart's avatar
winterheart committed
830 831
 label_principal_search: "Sök efter användare eller grupp:"
 label_user_search: "Sök efter användare:"
832 833
 
 button_login: Logga in
winterheart's avatar
winterheart committed
834
 button_submit: Skicka
835 836 837 838 839 840 841 842
 button_save: Spara
 button_check_all: Markera alla
 button_uncheck_all: Avmarkera alla
 button_delete: Ta bort
 button_create: Skapa
 button_create_and_continue: Skapa och fortsätt
 button_test: Testa
 button_edit: Ändra
winterheart's avatar
winterheart committed
843
 button_edit_associated_wikipage: "Ändra associerad Wikisida: {{page_title}}"
844 845 846 847 848 849 850 851 852 853
 button_add: Lägg till
 button_change: Ändra
 button_apply: Verkställ
 button_clear: Återställ
 button_lock: Lås
 button_unlock: Lås upp
 button_download: Ladda ner
 button_list: Lista
 button_view: Visa
 button_move: Flytta
winterheart's avatar
winterheart committed
854
 button_move_and_follow: Flytta och följ efter
855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869
 button_back: Tillbaka
 button_cancel: Avbryt
 button_activate: Aktivera
 button_sort: Sortera
 button_log_time: Logga tid
 button_rollback: Återställ till denna version
 button_watch: Bevaka
 button_unwatch: Stoppa bevakning
 button_reply: Svara
 button_archive: Arkivera
 button_unarchive: Ta bort från arkiv
 button_reset: Återställ
 button_rename: Byt namn
 button_change_password: Ändra lösenord
 button_copy: Kopiera
jplang's avatar
jplang committed
870
 button_copy_and_follow: Kopiera och följ efter
871 872 873 874
 button_annotate: Kommentera
 button_update: Uppdatera
 button_configure: Konfigurera
 button_quote: Citera
winterheart's avatar
winterheart committed
875
 button_duplicate: Duplicera
jplang's avatar
jplang committed
876
 button_show: Visa
877 878 879 880 881
 
 status_active: aktiv
 status_registered: registrerad
 status_locked: låst
 
winterheart's avatar
winterheart committed
882 883 884 885
 version_status_open: öppen
 version_status_locked: låst
 version_status_closed: stängd
 
winterheart's avatar
winterheart committed
886 887
 field_active: Aktiv
 
888 889 890 891
 text_select_mail_notifications: Välj för vilka händelser mail ska skickas.
 text_regexp_info: eg. ^[A-Z0-9]+$
 text_min_max_length_info: 0 betyder ingen gräns
 text_project_destroy_confirmation: Är du säker på att du vill ta bort detta projekt och all relaterad data?
jplang's avatar
jplang committed
892
 text_subprojects_destroy_warning: "Alla underprojekt: {{value}} kommer också tas bort."
893 894
 text_workflow_edit: Välj en roll och en ärendetyp för att ändra arbetsflöde
 text_are_you_sure: Är du säker ?
winterheart's avatar
winterheart committed
895
 text_are_you_sure_with_children: Ta bort ärende och alla underärenden?
winterheart's avatar
winterheart committed
896 897
 text_journal_changed: "{{label}} ändrad från {{old}} till {{new}}"
 text_journal_set_to: "{{label}} satt till {{value}}"
jplang's avatar
jplang committed
898
 text_journal_deleted: "{{label}} borttagen ({{old}})"
899
 text_journal_added: "{{label}} {{value}} tillagd"
winterheart's avatar
winterheart committed
900 901 902
 text_tip_issue_begin_day: ärende som börjar denna dag
 text_tip_issue_end_day: ärende som slutar denna dag
 text_tip_issue_begin_end_day: ärende som börjar och slutar denna dag
903 904 905 906 907 908 909
 text_project_identifier_info: 'Små bokstäver (a-z), siffror och streck tillåtna.<br />När den är sparad kan identifieraren inte ändras.'
 text_caracters_maximum: "max {{count}} tecken."
 text_caracters_minimum: "Måste vara minst {{count}} tecken lång."
 text_length_between: "Längd mellan {{min}} och {{max}} tecken."
 text_tracker_no_workflow: Inget arbetsflöde definerat för denna ärendetyp
 text_unallowed_characters: Otillåtna tecken
 text_comma_separated: Flera värden tillåtna (kommaseparerade).
jplang's avatar
jplang committed
910
 text_line_separated: Flera värden tillåtna (ett värde per rad).
911 912 913 914 915 916 917
 text_issues_ref_in_commit_messages: Referera och fixa ärenden i commit-meddelanden
 text_issue_added: "Ärende {{id}} har rapporterats (av {{author}})."
 text_issue_updated: "Ärende {{id}} har uppdaterats (av {{author}})."
 text_wiki_destroy_confirmation: Är du säker på att du vill ta bort denna wiki och allt dess innehåll ?
 text_issue_category_destroy_question: "Några ärenden ({{count}}) är tilldelade till denna kategori. Vad vill du göra ?"
 text_issue_category_destroy_assignments: Ta bort kategoritilldelningar
 text_issue_category_reassign_to: Återtilldela ärenden till denna kategori
winterheart's avatar
winterheart committed
918 919
 text_user_mail_option: "För omarkerade projekt kommer du bara bli underrättad om saker du bevakar eller är inblandad i (T.ex. ärenden du skapat eller tilldelats)."
 text_no_configuration_data: "Roller, ärendetyper, ärendestatus och arbetsflöden har inte konfigurerats ännu.\nDet rekommenderas att läsa in standardkonfigurationen. Du kommer att kunna göra ändringar efter att den blivit inläst."
920 921 922 923 924
 text_load_default_configuration: Läs in standardkonfiguration
 text_status_changed_by_changeset: "Tilldelad i changeset {{value}}."
 text_issues_destroy_confirmation: 'Är du säker att du vill radera markerade ärende(n) ?'
 text_select_project_modules: 'Välj vilka moduler som ska vara aktiva för projektet:'
 text_default_administrator_account_changed: Standardadministratörens konto ändrat
925 926 927
 text_file_repository_writable: Arkivet för bifogade filer är skrivbart
 text_plugin_assets_writable: Arkivet för plug-ins är skrivbart
 text_rmagick_available: RMagick tillgängligt (ej obligatoriskt)
928
 text_destroy_time_entries_question: "{{hours}} timmar har rapporterats ärendena du är väg att ta bort. Vad vill du göra ?"
929 930 931
 text_destroy_time_entries: Ta bort rapporterade timmar
 text_assign_time_entries_to_project: Tilldela rapporterade timmar till projektet
 text_reassign_time_entries: 'Återtilldela rapporterade timmar till detta ärende:'
jplang's avatar
jplang committed
932 933
 text_user_wrote: "{{value}} skrev:"
 text_enumeration_destroy_question: "{{count}} objekt är tilldelade till detta värde."
934
 text_enumeration_category_reassign_to: 'Återtilldela till detta värde:'
winterheart's avatar
winterheart committed
935 936
 text_email_delivery_not_configured: "Mailfunktionen har inte konfigurerats, och notifieringar via mail kan därför inte skickas.\nKonfigurera din SMTP-server i config/email.yml och starta om applikationen för att aktivera dem."
 text_repository_usernames_mapping: "Välj eller uppdatera den Redmine-användare som är mappad till varje användarnamn i versionarkivloggen.\nAnvändare med samma användarnamn eller emailadress i både Redmine och versionsarkivet mappas automatiskt."
937
 text_diff_truncated: '... Denna diff har förminskats eftersom den överskrider den maximala storlek som kan visas.'
938
 text_custom_field_possible_values_info: 'Ett värde per rad'
jplang's avatar
jplang committed
939 940 941 942
 text_wiki_page_destroy_question: Denna sida har {{descendants}} underliggande sidor. Vad vill du göra?
 text_wiki_page_nullify_children: Behåll undersidor som rotsidor
 text_wiki_page_destroy_children: Ta bort alla underliggande sidor
 text_wiki_page_reassign_children: Flytta undersidor till denna föräldersida
jplang's avatar
jplang committed
943
 text_own_membership_delete_confirmation: "Några av, eller alla, dina behörigheter kommer att tas bort och du kanske inte längre kommer kunna göra ändringar i det här projektet.\nVill du verkligen fortsätta?"
944 945
 text_zoom_out: Zooma ut
 text_zoom_in: Zooma in
946 947
 
 default_role_manager: Projektledare
948
 default_role_developer: Utvecklare
949 950 951 952 953
 default_role_reporter: Rapportör
 default_tracker_bug: Bugg
 default_tracker_feature: Funktionalitet
 default_tracker_support: Support
 default_issue_status_new: Ny
winterheart's avatar
winterheart committed
954
 default_issue_status_in_progress: Pågår
955
 default_issue_status_resolved: Löst
winterheart's avatar
winterheart committed
956
 default_issue_status_feedback: Återkoppling
957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971
 default_issue_status_closed: Stängd
 default_issue_status_rejected: Avslagen
 default_doc_category_user: Användardokumentation
 default_doc_category_tech: Teknisk dokumentation
 default_priority_low: Låg
 default_priority_normal: Normal
 default_priority_high: Hög
 default_priority_urgent: Brådskande
 default_priority_immediate: Omedelbar
 default_activity_design: Design
 default_activity_development: Utveckling
 
 enumeration_issue_priorities: Ärendeprioriteter
 enumeration_doc_categories: Dokumentkategorier
 enumeration_activities: Aktiviteter (tidsuppföljning)
winterheart's avatar
winterheart committed
972
 enumeration_system_activity: Systemaktivitet
jplang's avatar
jplang committed
973 974
 field_visible: Visible
 setting_emails_header: Emails header
jplang's avatar
jplang committed
975 976 977
 setting_commit_logtime_activity_id: Activity for logged time
 text_time_logged_by_changeset: Applied in changeset {{value}}.
 setting_commit_logtime_enabled: Enable time logging
jplang's avatar
jplang committed
978 979
 notice_gantt_chart_truncated: The chart was truncated because it exceeds the maximum number of items that can be displayed ({{max}})
 setting_gantt_items_limit: Maximum number of items displayed on the gantt chart