Gemfile 9.37 KB
Newer Older
bogdanvlviv's avatar
bogdanvlviv committed
1
source 'https://rubygems.org'
gitlabhq's avatar
gitlabhq committed
2

Z.J. van de Weg's avatar
Z.J. van de Weg committed
3
gem 'rails', '4.2.8'
4
gem 'rails-deprecated_sanitizer', '~> 1.0.3'
Valery Sizov's avatar
Valery Sizov committed
5 6 7

# Responders respond_to and respond_with
gem 'responders', '~> 2.0'
8

ubudzisz's avatar
ubudzisz committed
9
gem 'sprockets', '~> 3.7.0'
10

Dmitriy Zaporozhets's avatar
Dmitriy Zaporozhets committed
11
# Default values for AR models
bogdanvlviv's avatar
bogdanvlviv committed
12
gem 'default_value_for', '~> 3.0.0'
Dmitriy Zaporozhets's avatar
Dmitriy Zaporozhets committed
13

14
# Supported DBs
15
gem 'mysql2', '~> 0.4.5', group: :mysql
bogdanvlviv's avatar
bogdanvlviv committed
16
gem 'pg', '~> 0.18.2', group: :postgres
17

Alexis Reigel's avatar
Alexis Reigel committed
18
gem 'rugged', '~> 0.26.0'
19
gem 'grape-route-helpers', '~> 2.1.0'
Robert Speicher's avatar
Robert Speicher committed
20

21
gem 'faraday', '~> 0.12'
22

karen Carias's avatar
karen Carias committed
23
# Authentication libraries
24 25
gem 'devise', '~> 4.2'
gem 'doorkeeper', '~> 4.2.0'
26
gem 'doorkeeper-openid_connect', '~> 1.1.0'
27 28 29
gem 'omniauth', '~> 1.4.2'
gem 'omniauth-auth0', '~> 1.4.1'
gem 'omniauth-azure-oauth2', '~> 0.0.6'
30
gem 'omniauth-cas3', '~> 1.1.4'
31 32 33
gem 'omniauth-facebook', '~> 4.0.0'
gem 'omniauth-github', '~> 1.1.1'
gem 'omniauth-gitlab', '~> 1.0.2'
34
gem 'omniauth-google-oauth2', '~> 0.5.2'
35
gem 'omniauth-kerberos', '~> 0.3.0', group: :kerberos
36
gem 'omniauth-oauth2-generic', '~> 0.2.2'
37 38 39 40
gem 'omniauth-saml', '~> 1.7.0'
gem 'omniauth-shibboleth', '~> 1.2.0'
gem 'omniauth-twitter', '~> 1.2.0'
gem 'omniauth_crowd', '~> 2.2.0'
41
gem 'omniauth-authentiq', '~> 0.3.1'
42 43
gem 'rack-oauth2', '~> 1.2.1'
gem 'jwt', '~> 1.5.6'
44

45
# Spam and anti-bot protection
46
gem 'recaptcha', '~> 3.0', require: 'recaptcha/rails'
47
gem 'akismet', '~> 2.0'
48

49
# Two-factor authentication
50
gem 'devise-two-factor', '~> 3.0.0'
51
gem 'rqrcode-rails3', '~> 0.1.7'
52
gem 'attr_encrypted', '~> 3.0.0'
53
gem 'u2f', '~> 0.2.1'
54

55
# GitLab Pages
56
gem 'validates_hostname', '~> 1.0.6'
57

58
# Browser detection
bogdanvlviv's avatar
bogdanvlviv committed
59
gem 'browser', '~> 2.2'
60

61 62 63
# GPG
gem 'gpgme'

64
# LDAP Auth
Yorick Peterse's avatar
Yorick Peterse committed
65
# GitLab fork with several improvements to original library. For full list of changes
66
# see https://github.com/intridea/omniauth-ldap/compare/master...gitlabhq:master
67
gem 'gitlab_omniauth-ldap', '~> 2.0.4', require: 'omniauth-ldap'
68
gem 'net-ldap'
69

70
# Git Wiki
71
# Required manually in config/initializers/gollum.rb to control load order
72
gem 'gollum-lib', '~> 4.2', require: false
73
gem 'gollum-rugged_adapter', '~> 0.4.4', require: false
74

75
# Language detection
bogdanvlviv's avatar
bogdanvlviv committed
76
gem 'github-linguist', '~> 4.7.0', require: 'linguist'
77

randx's avatar
randx committed
78
# API
79
gem 'grape', '~> 1.0'
80
gem 'grape-entity', '~> 0.6.0'
81
gem 'rack-cors', '~> 0.4.0', require: 'rack/cors'
randx's avatar
randx committed
82

83 84 85
# Disable strong_params so that Mash does not respond to :permitted?
gem 'hashie-forbidden_attributes'

randx's avatar
randx committed
86
# Pagination
87
gem 'kaminari', '~> 1.0'
randx's avatar
randx committed
88 89

# HAML
Robert Speicher's avatar
Robert Speicher committed
90
gem 'hamlit', '~> 2.6.1'
randx's avatar
randx committed
91 92

# Files attachments
93
gem 'carrierwave', '~> 1.1'
94

95
# Drag and Drop UI
96
gem 'dropzonejs-rails', '~> 0.7.1'
97

98
# for backups
99
gem 'fog-aws', '~> 1.4'
100
gem 'fog-core', '~> 1.44'
101
gem 'fog-google', '~> 0.5'
102 103
gem 'fog-local', '~> 0.3'
gem 'fog-openstack', '~> 0.1'
104
gem 'fog-rackspace', '~> 0.1.1'
105
gem 'fog-aliyun', '~> 0.1.0'
106

107
# for Google storage
108
gem 'google-api-client', '~> 0.13.6'
109

110
# for aws storage
bogdanvlviv's avatar
bogdanvlviv committed
111
gem 'unf', '~> 0.1.4'
randx's avatar
randx committed
112 113

# Seed data
bogdanvlviv's avatar
bogdanvlviv committed
114
gem 'seed-fu', '~> 2.3.5'
randx's avatar
randx committed
115

Robert Speicher's avatar
Robert Speicher committed
116
# Markdown and HTML processing
117
gem 'html-pipeline', '~> 1.11.0'
Jared Deckard's avatar
Jared Deckard committed
118
gem 'deckar01-task_list', '2.0.0'
119
gem 'gitlab-markup', '~> 1.6.2'
120 121 122 123 124 125 126
gem 'redcarpet', '~> 3.4'
gem 'RedCloth', '~> 4.3.2'
gem 'rdoc', '~> 4.2'
gem 'org-ruby', '~> 0.9.12'
gem 'creole', '~> 0.5.0'
gem 'wikicloth', '0.8.1'
gem 'asciidoctor', '~> 1.5.2'
127
gem 'asciidoctor-plantuml', '0.0.7'
128
gem 'rouge', '~> 2.0'
129
gem 'truncato', '~> 0.7.9'
Nick Thomas's avatar
Nick Thomas committed
130
gem 'bootstrap_form', '~> 2.7.0'
131
gem 'nokogiri', '~> 1.8.1'
132

skv-headless's avatar
skv-headless committed
133
# Diffs
134
gem 'diffy', '~> 3.1.0'
skv-headless's avatar
skv-headless committed
135

136
# Application server
137
group :unicorn do
138 139
 gem 'unicorn', '~> 5.1.0'
 gem 'unicorn-worker-killer', '~> 0.4.4'
140
end
randx's avatar
randx committed
141

Andrew8xx8's avatar
Andrew8xx8 committed
142
# State machine
bogdanvlviv's avatar
bogdanvlviv committed
143
gem 'state_machines-activerecord', '~> 0.4.0'
Andrew8xx8's avatar
Andrew8xx8 committed
144

randx's avatar
randx committed
145
# Issue tags
146
gem 'acts-as-taggable-on', '~> 4.0'
randx's avatar
randx committed
147 148

# Background jobs
Douwe Maan's avatar
Douwe Maan committed
149
gem 'sidekiq', '~> 5.0'
150
gem 'sidekiq-cron', '~> 0.6.0'
bogdanvlviv's avatar
bogdanvlviv committed
151
gem 'redis-namespace', '~> 1.5.2'
152
gem 'sidekiq-limit_fetch', '~> 3.4', require: false
randx's avatar
randx committed
153

154
# Cron Parser
155
gem 'rufus-scheduler', '~> 3.4'
156

randx's avatar
randx committed
157
# HTTP requests
bogdanvlviv's avatar
bogdanvlviv committed
158
gem 'httparty', '~> 0.13.3'
randx's avatar
randx committed
159 160

# Colored output to console
161
gem 'rainbow', '~> 2.2'
randx's avatar
randx committed
162

Riyad Preukschas's avatar
Riyad Preukschas committed
163
# GitLab settings
164
gem 'settingslogic', '~> 2.0.9'
165

166
# Linear-time regex library for untrusted regular expressions
167
gem 're2', '~> 1.1.1'
168

randx's avatar
randx committed
169
# Misc
170

171
gem 'version_sorter', '~> 2.1.0'
randx's avatar
randx committed
172

173
# Cache
174
gem 'redis-rails', '~> 5.0.1'
175

176 177 178 179
# Redis
gem 'redis', '~> 3.2'
gem 'connection_pool', '~> 2.0'

180
# HipChat integration
Chulki Lee's avatar
Chulki Lee committed
181
gem 'hipchat', '~> 1.5.0'
182

183
# JIRA integration
184
gem 'jira-ruby', '~> 1.4'
185

186
# Flowdock integration
bogdanvlviv's avatar
bogdanvlviv committed
187
gem 'gitlab-flowdock-git-hook', '~> 1.0.1'
188

189
# Gemnasium integration
bogdanvlviv's avatar
bogdanvlviv committed
190
gem 'gemnasium-gitlab-service', '~> 0.2'
191

192
# Slack integration
193
gem 'slack-notifier', '~> 1.5.1'
194

Jeremy's avatar
Jeremy committed
195
# Asana integration
196
gem 'asana', '~> 0.6.0'
Jeremy's avatar
Jeremy committed
197

Jared Szechy's avatar
Jared Szechy committed
198
# FogBugz integration
Jared Szechy's avatar
Jared Szechy committed
199
gem 'ruby-fogbugz', '~> 0.2.1'
Jared Szechy's avatar
Jared Szechy committed
200

201 202 203
# Kubernetes integration
gem 'kubeclient', '~> 2.2.0'

204
# d3
205
gem 'd3_rails', '~> 3.5.0'
206

207
# Sanitize user input
bogdanvlviv's avatar
bogdanvlviv committed
208
gem 'sanitize', '~> 2.0'
209
gem 'babosa', '~> 1.0.2'
210

Stan Hu's avatar
Stan Hu committed
211
# Sanitizes SVG input
bogdanvlviv's avatar
bogdanvlviv committed
212
gem 'loofah', '~> 2.0.3'
Stan Hu's avatar
Stan Hu committed
213

214
# Working with license
215
gem 'licensee', '~> 8.7.0'
216

Marin Jankovski's avatar
Marin Jankovski committed
217
# Protect against bruteforcing
218
gem 'rack-attack', '~> 4.4.1'
Marin Jankovski's avatar
Marin Jankovski committed
219

220
# Ace editor
221
gem 'ace-rails-ap', '~> 4.1.0'
222

223
# Keyboard shortcuts
224
gem 'mousetrap-rails', '~> 1.4.6'
225

226
# Detect and convert string character encoding
227
gem 'charlock_holmes', '~> 0.7.5'
228

229 230 231
# Faster JSON
gem 'oj', '~> 2.17.4'

232 233
# Parse time & duration
gem 'chronic', '~> 0.10.2'
234 235
gem 'chronic_duration', '~> 0.10.6'

236
gem 'webpack-rails', '~> 0.9.10'
237 238
gem 'rack-proxy', '~> 0.6.0'

239
gem 'sass-rails', '~> 5.0.6'
bogdanvlviv's avatar
bogdanvlviv committed
240
gem 'uglifier', '~> 2.7.2'
241

242
gem 'addressable', '~> 2.5.2'
243
gem 'bootstrap-sass', '~> 3.3.0'
244
gem 'font-awesome-rails', '~> 4.7'
245
gem 'gemojione', '~> 3.3'
246
gem 'gon', '~> 6.1.0'
247
gem 'jquery-atwho-rails', '~> 1.3.2'
248 249 250 251 252
gem 'jquery-rails', '~> 4.1.0'
gem 'request_store', '~> 1.3'
gem 'select2-rails', '~> 3.5.9'
gem 'virtus', '~> 1.0.1'
gem 'base32', '~> 0.3.0'
gitlabhq's avatar
gitlabhq committed
253

254
# Sentry integration
255
gem 'sentry-raven', '~> 2.5.3'
256

257
gem 'premailer-rails', '~> 1.9.7'
258

Ruben Davila's avatar
Ruben Davila committed
259
# I18n
260
gem 'ruby_parser', '~> 3.8', require: false
261
gem 'rails-i18n', '~> 4.0.9'
Ruben Davila's avatar
Ruben Davila committed
262
gem 'gettext_i18n_rails', '~> 1.8.0'
263
gem 'gettext_i18n_rails_js', '~> 1.2.0'
Ruben Davila's avatar
Ruben Davila committed
264 265
gem 'gettext', '~> 3.2.2', require: false, group: :development

266 267 268 269 270
# Perf bar
gem 'peek', '~> 1.0.1'
gem 'peek-gc', '~> 0.0.2'
gem 'peek-host', '~> 1.0.0'
gem 'peek-mysql2', '~> 1.1.0', group: :mysql
271
gem 'peek-performance_bar', '~> 1.3.0'
272
gem 'peek-pg', '~> 1.3.0', group: :postgres
273 274 275 276
gem 'peek-rblineprof', '~> 0.2.0'
gem 'peek-redis', '~> 1.2.0'
gem 'peek-sidekiq', '~> 1.0.3'

277 278
# Metrics
group :metrics do
279
 gem 'allocations', '~> 1.0', require: false, platform: :mri
280
 gem 'method_source', '~> 0.8', require: false
281
 gem 'influxdb', '~> 0.2', require: false
282

283
 # Prometheus
284
 gem 'prometheus-client-mmap', '~>0.7.0.beta14'
285
 gem 'raindrops', '~> 0.18'
286 287
end

Nihad Abbasov's avatar
Nihad Abbasov committed
288
group :development do
bogdanvlviv's avatar
bogdanvlviv committed
289
 gem 'foreman', '~> 0.78.0'
290
 gem 'brakeman', '~> 3.6.0', require: false
291

292
 gem 'letter_opener_web', '~> 1.3.0'
bogdanvlviv's avatar
bogdanvlviv committed
293
 gem 'rblineprof', '~> 0.3.6', platform: :mri, require: false
294

295
 # Better errors handler
296
 gem 'better_errors', '~> 2.1.0'
297
 gem 'binding_of_caller', '~> 0.7.2'
298

299
 # thin instead webrick
300
 gem 'thin', '~> 1.7.0'
gitlabhq's avatar
gitlabhq committed
301 302 303
end

group :development, :test do
304
 gem 'bullet', '~> 5.5.0', require: !!ENV['ENABLE_BULLET']
305
 gem 'pry-byebug', '~> 3.4.1', platform: :mri
bogdanvlviv's avatar
bogdanvlviv committed
306
 gem 'pry-rails', '~> 0.3.4'
Robert Speicher's avatar
Robert Speicher committed
307

308
 gem 'awesome_print', '~> 1.2.0', require: false
Robert Speicher's avatar
Robert Speicher committed
309
 gem 'fuubar', '~> 2.2.0'
310

311
 gem 'database_cleaner', '~> 1.5.0'
312
 gem 'factory_girl_rails', '~> 4.7.0'
Robert Speicher's avatar
Robert Speicher committed
313
 gem 'rspec-rails', '~> 3.6.0'
314 315
 gem 'rspec-retry', '~> 0.4.5'
 gem 'spinach-rails', '~> 0.2.1'
Kamil Trzcinski's avatar
Kamil Trzcinski committed
316
 gem 'spinach-rerun-reporter', '~> 0.0.2'
317
 gem 'rspec_profiling', '~> 0.0.5'
318
 gem 'rspec-set', '~> 0.1.3'
319
 gem 'rspec-parameterized'
randx's avatar
randx committed
320

321
 # Prevent occasions where minitest is not bundled in packaged versions of ruby (see #3826)
322
 gem 'minitest', '~> 5.7.0'
323

324
 # Generate Fake data
325
 gem 'ffaker', '~> 2.4'
326

327
 gem 'capybara', '~> 2.15.0'
Robert Speicher's avatar
Robert Speicher committed
328
 gem 'capybara-screenshot', '~> 1.0.0'
329
 gem 'poltergeist', '~> 1.9.0'
Andrew8xx8's avatar
Andrew8xx8 committed
330

331
 gem 'spring', '~> 2.0.0'
332 333
 gem 'spring-commands-rspec', '~> 1.0.4'
 gem 'spring-commands-spinach', '~> 1.1.0'
334

335 336
 gem 'rubocop', '~> 0.49.1', require: false
 gem 'rubocop-rspec', '~> 1.15.1', require: false
337
 gem 'rubocop-gitlab-security', '~> 0.1.0', require: false
338
 gem 'scss_lint', '~> 0.54.0', require: false
339
 gem 'haml_lint', '~> 0.26.0', require: false
340
 gem 'simplecov', '~> 0.14.0', require: false
341
 gem 'flay', '~> 2.8.0', require: false
bogdanvlviv's avatar
bogdanvlviv committed
342
 gem 'bundler-audit', '~> 0.5.0', require: false
343

bogdanvlviv's avatar
bogdanvlviv committed
344
 gem 'benchmark-ips', '~> 2.3.0', require: false
Connor Shea's avatar
Connor Shea committed
345

bogdanvlviv's avatar
bogdanvlviv committed
346
 gem 'license_finder', '~> 2.1.0', require: false
347
 gem 'knapsack', '~> 1.11.0'
348 349

 gem 'activerecord_sane_schema_dumper', '0.2'
350

351
 gem 'stackprof', '~> 0.2.10', require: false
352 353

 gem 'simple_po_parser', '~> 1.1.2', require: false
gitlabhq's avatar
gitlabhq committed
354 355 356
end

group :test do
357
 gem 'shoulda-matchers', '~> 3.1.2', require: false
Robert Speicher's avatar
Robert Speicher committed
358
 gem 'email_spec', '~> 1.6.0'
359
 gem 'json-schema', '~> 2.8.0'
360
 gem 'webmock', '~> 2.3.2'
361
 gem 'test_after_commit', '~> 1.1'
bogdanvlviv's avatar
bogdanvlviv committed
362
 gem 'sham_rack', '~> 1.3.6'
363
 gem 'timecop', '~> 0.8.0'
364
 gem 'concurrent-ruby', '~> 1.0.5'
Rémy Coutable's avatar
Rémy Coutable committed
365
 gem 'test-prof', '~> 0.2.5'
gitlabhq's avatar
gitlabhq committed
366
end
367

Manuel Rüger's avatar
Manuel Rüger committed
368
gem 'octokit', '~> 4.6.2'
Douwe Maan's avatar
Douwe Maan committed
369

370
gem 'mail_room', '~> 0.9.1'
Douwe Maan's avatar
Douwe Maan committed
371

372
gem 'email_reply_trimmer', '~> 0.1'
373
gem 'html2text'
374

Elan Ruusamäe's avatar
Elan Ruusamäe committed
375
gem 'ruby-prof', '~> 0.16.2'
376

377
# OAuth
378
gem 'oauth2', '~> 1.4'
379 380

# Soft deletion
381
gem 'paranoia', '~> 2.3.1'
382 383

# Health check
384
gem 'health_check', '~> 2.6.0'
385 386

# System information
387
gem 'vmstat', '~> 2.3.0'
388
gem 'sys-filesystem', '~> 1.1.6'
389

390 391 392 393 394 395
# SSH host key support
gem 'net-ssh', '~> 4.1.0'

# Required for ED25519 SSH host key support
group :ed25519 do
 gem 'rbnacl-libsodium'
396
 gem 'rbnacl', '~> 4.0'
397 398 399
 gem 'bcrypt_pbkdf', '~> 1.0'
end

400
# Gitaly GRPC client
401
gem 'gitaly-proto', '~> 0.33.0', require: 'gitaly'
402 403

gem 'toml-rb', '~> 0.3.15', require: false
404 405 406 407

# Feature toggles
gem 'flipper', '~> 0.10.2'
gem 'flipper-active_record', '~> 0.10.2'
408 409 410

# Structured logging
gem 'lograge', '~> 0.5'
411
gem 'grape_logging', '~> 1.7'