Commit 6fa6d5c4 authored by Lukyanov03851's avatar Lukyanov03851 Committed by John David Taylor

Added support for the Ukrainian language (#203)

parent 09f8e619
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
<string-array name="popular_date_examples">
<item>Зараз</item>
<item>Наступний захід Сонця</item>
<item>Наступний схід Сонця</item>
<item>Наступний повний місяць</item>
<item>Транзит Меркурія 9 травня 2016 р.</item>
<item>Сонячне затемнення 21 серпня 2017 р.</item>
<item>Сонячне затемнення 9 березня 2016 р.</item>
<item>Сонячне затемнення 29 травня 1919 р.</item>
<item>Посадка на Місяць Аполлона 11</item>
</string-array>
<string-array name="sensor_speed">
<item>Повільно</item>
<item>Звичайно</item>
<item>Швидко</item>
</string-array>
<string-array name="sensor_damping">
<item>Стрибками</item>
<item>Середнє</item>
<item>Звичайне</item>
<item>Високе</item>
</string-array>
</resources>
\ No newline at end of file
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
<string name="antlia" translation_description="Name of the Antlia constellation">Насос</string>
<string name="apus" translation_description="Name of the Apus constellation">Райський Птах</string>
<string name="ara" translation_description="Name of the Ara constellation">Жертовник</string>
<string name="caelum" translation_description="Name of the Caelum constellation">Різець</string>
<string name="camelopardalis" translation_description="Name of the Camelopardalis constellation">Жираф</string>
<string name="canes_venatici" translation_description="Name of the Canes Venatici constellation">Гончі пси</string>
<string name="canis_minor" translation_description="Name of the Canis Minor constellation">Малий Пес</string>
<string name="cepheus" translation_description="Name of the Cepheus constellation">Цефей</string>
<string name="chamaeleon" translation_description="Name of the Chamaeleon constellation">Хамелеон</string>
<string name="circinus" translation_description="Name of the Circinus constellation">Циркуль</string>
<string name="columba" translation_description="Name of the Columba constellation">Голуб</string>
<string name="coma_berenices" translation_description="Name of the Coma Berenices constellation">Волосся Вероніки</string>
<string name="corona_australis" translation_description="Name of the Corona Australis constellation">Південна корона</string>
<string name="corona_borealis" translation_description="Name of the Corona Borealis constellation">Північна корона</string>
<string name="corvus" translation_description="Name of the Corvus constellation">Ворон</string>
<string name="crater" translation_description="Name of the Crater constellation">Чаша</string>
<string name="delphinus" translation_description="Name of the Delphinus constellation">Дельфін</string>
<string name="dorado" translation_description="Name of the Dorado constellation">Золота Риба</string>
<string name="equuleus" translation_description="Name of the Equuleus constellation">Малий Кінь</string>
<string name="fornax" translation_description="Name of the Fornax constellation">Піч</string>
<string name="horologium" translation_description="Name of the Horologium constellation">Годинник</string>
<string name="hydra" translation_description="Name of the Hydra constellation">Гідра</string>
<string name="indus" translation_description="Name of the Indus constellation">Індіанець</string>
<string name="lacerta" translation_description="Name of the Lacerta constellation">Ящірка</string>
<string name="leo_minor" translation_description="Name of the Leo Minor constellation">Малий Лев</string>
<string name="lepus" translation_description="Name of the Lepus constellation">Заєць</string>
<string name="lynx" translation_description="Name of the Lynx constellation">Рись</string>
<string name="mensa" translation_description="Name of the Mensa constellation">Столова Гора</string>
<string name="microscopium" translation_description="Name of the Microscopium constellation">Мікроскоп</string>
<string name="monoceros" translation_description="Name of the Monoceros constellation">Єдиноріг</string>
<string name="musca" translation_description="Name of the Musca constellation">Муха</string>
<string name="norma" translation_description="Name of the Norma constellation">Косинець</string>
<string name="octans" translation_description="Name of the Octans constellation">Октант</string>
<string name="pictor" translation_description="Name of the Pictor constellation">Живописець</string>
<string name="pyxis" translation_description="Name of the Pyxis constellation">Компас</string>
<string name="reticulum" translation_description="Name of the Reticulum constellation">Сітка</string>
<string name="sagitta" translation_description="Name of the Sagitta constellation">Стріла</string>
<string name="sculptor" translation_description="Name of the Sculptor constellation">Скульптор</string>
<string name="scutum" translation_description="Name of the Scutum constellation">Щит</string>
<string name="serpens_caput" translation_description="Name of the Serpens Caput constellation">Голова Змії</string>
<string name="serpens_cauda" translation_description="Name of the Serpens Cauda constellation">Хвіст Змії</string>
<string name="sextans" translation_description="Name of the Sextans constellation">Секстант</string>
<string name="telescopium" translation_description="Name of the Telescopium constellation">Телескоп</string>
<string name="triangulum" translation_description="Name of the Triangulum constellation">Трикутник</string>
<string name="triangulum_australe" translation_description="Name of the Triangulum Australe constellation">Південний Трикутник</string>
<string name="volans" translation_description="Name of the Volans constellation">Летюча Риба</string>
<string name="vulpecula" translation_description="Name of the Vulpecula constellation">Лисичка</string>
</resources>
This diff is collapsed.
<resources>
<string name="language_apology_text" translation_description="Apology for missing translations in this language and appeal for help.">
Дорогий Астроном. Ми приносимо вибачення за англійські слова в SkyMap. SkyMap підтримується добровольцями. Нажаль, у нас немає повних перекладів на всіх мовах. Якщо ви можете допомогти з перекладом на вашій мові, ми вітаємо додавання відсутніх або виправлення існуючих перекладів.
</string>
</resources>
This diff is collapsed.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
<string name="whats_new_text" translation_description="Description of new features in this version in html">
<![CDATA[
<h1>Нове у версії %s</h1>
\t • Використання гіроскопа тепер є стандартним для телефонів, які підтримують його<br/>
\t • Обхід для помилки Samsung S4 та Note 3, які спричиняли аварійне завершення роботи<br/>
\t • Вирішені проблеми, пов\'язані з помилкою в деяких телефонах, які не відповідають статусу датчика обертання<br/>
]]>
</string>
</resources>
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment